ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/10/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
18
ועדת הכספים

20/10/2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' בחשוון התש"ע (20 באוקטובר 2009), שעה 12:15
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: היו”ר משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

אורי אריאל

יצחק וקנין

שי חרמש

אלכס מילר

ציון פיניאן

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
משה בוצר, משרד האוצר

מיכל שינוול, משרד האוצר

שירה גרינברג, משרד האוצר
יאיר אידר – משרד האוצר

אריאל יוצר – משרד האוצר

שירה גרינברג – משרד האוצר

עופר אובלנדר – משרד האוצר

הרצל בן יהושע – מנהל אגף תקציבים, משרד התחבורה

שלומית נקש – החטיבה להתיישבות, אגף תקציבים, משרד החקלאות

לידיה לזנס – משרד המדען הראשי, משרד התמ"ת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

שינויים בתקציב לשנת 2009
מ"מ היור ציון פיניאן
אנחנו עוברים לנושא הבא: שינויים בתקציב לשנת 2009.


פניה מס' 44 – משרד הפנים

אין נציגים.

פניה 132 – משרד האוצר (בנק דיסקונט)

אין נציגים.

פניה 145 – משרד התחבורה
הרצל בן יהושע
אני מנהל אגף התקציבים במשרד התחבורה.

מדובר פה בבקשה להעביר 6 מיליון שקל בהרשאה להתחייב שמיועדת לאפשר את פינוי מתחם חולון. במתחם חולון ממוקמים משרד הרישוי, אגף מערכות מידע ועוד מספר מתקנים של משרד התחבורה. הוא אמור לעבור הסבה ולשמש לנושאים אחרים. כדי להעביר את המשרדים שלנו שנמצאים במתחם צריך לחפש דיור חלופי. לפי חישוב שעשה מנהל הדיור הממשלתי. אמורה לקום שם תחבורה ציבורית.
פאינה קירשנבאום
למה מפנים?
הרצל בן יהושע
מפני שעומדים לקחת את השטח ולהשתמש בצרכים שהם הרבה יותר אופרטיביים.
אמנון כהן
עירית חולון רוצה את השטח?
הרצל בן יהושע
בעיקר זה עיריית תל-אביב.

אמורה לקום שם תחנת טרנספר בעיקר לתחבורה ציבורית ועוד כל מיני שימושים ציבוריים. כדי להעביר את זה צריך למצוא דיור אלטרנטיבי. לפי חישוב שעשה מנהל הדיור הממשלתי מדובר פה בעלות של כ-6 מיליון שקל לשנה שזה כולל גם את השכירות וגם הוצאות האחזקה והנלוות שלהם.
אלכס מילר
איפה יהיה הדיור החליפי, בחולון או בתל-אביב?
הרצל בן יהושע
אנחנו לא יודעים, מחפשים אותו.
שי חרמש
מה איכפת לך?
אלכס מילר
אני רוצה לדעת איפה יהיה הדיור החליפי.
שי חרמש
מה איכפת לך?
אלכס מילר
הכול נדחס לתל-אביב.
שי חרמש
חולון זה לא תל-אביב? אני מציע שדרות.

הרצל בן יהושע?

הכוונה היא חולון ודרומה.
ציון פיניאן
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
ציון פיניאן
פניה 145 התקבלה.
אמנון כהן
אני מבקש רביזיה על הפניה הזאת.
ציון פיניאן
פניה מס' 154 – משרד החקלאות
שלומית נקש
אני מהחטיבה להתיישבות, מנהלת אגף התקציבים.

הפניה מיועדת לישוב "יסודות" לפיתוח תשתיות חקלאיות למפונים. התקציב רובו בהרשאה.
ציון פיניאן
יש שאלות? מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
ציון פיניאן
פניה 154 אושרה.

פניה 156, 157 – משרד התשתיות.

אין נציגים.
היו”ר משה גפני
פניה 158, 159 – המשרד להגנת הסביבה.


אין נציגים.

פניה 160 – משרד התחבורה
הרצל בן יהושע
מדובר פה בהתאמת ההכנסה מאגרות על שירותים שמוכר אגף מערכות מידע לגופים שהם גופים חיצוניים, בין היתר לרשויות המקומיות, למרכז הקנסות ולגופים נוספים. למשרד התחבורה, אגף מערכות מידע, אושרה גבייה של תשלום עבור השירותים שהוא מוכר. אנחנו מבקשים להתאים את ההוצאה להכנסה שניתנה כבר ובחלקה הועברה למשרד התחבורה.
שי חרמש
זאת הקצאה מותנית בהכנסה?
הרצל בן יהושע
זאת הצעה מותנית בהכנסה.
היו”ר משה גפני
מי בעד פניה 160?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
אמנון כהן
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להצביע עכשיו?
אמנון כהן
לא, אחר-כך. אולי אני אסיר את הרביזיה.
היו”ר משה גפני
פניה 160 עברה.

פניה 161 – משרד הפנים
אריאל יוצר
אני רפרנט של מנהל התכנון.

הפניה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב מנהל התכנון על מנת לאפשר התקשרויות עם יועצים, חברות ניהול ומתן מענה תקציבי לתוצאות מכרזים להכנת תוכניות מתאר.
היו"ר משה גפני
מי בעד פניה 161? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
פניה 161 אושרה.


פניה 144 היא שלך?
אריאל יוצר
לא.
היו”ר משה גפני
פניה 162 – משרד השיכון.
אריאל יוצר
הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים לצורך תגבור השתתפות מינהל מקרקעי ישראל בפיתוח עירוני.
היו”ר משה גפני
לאיזה מקומות זה מיועד?
אריאל יוצר
זה מיועד בעיקרון לאזור הדרום ולעיר נתיבות. המנהל מבצע שם מנגנון של קדם מימון.
היו”ר משה גפני
היה צריך לעשות את זה הרבה זמן קודם.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו”ר משה גפני
פניה 162 אושרה.

פניה מספר 164 – משרד השיכון


מה זה בניית קריית הלאום?
אריאל יוצר
הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הדיור הממשלתי, בתקציבי קרית הלאום, בתקציבי קריית הלאום, קריית הממשלה ובתקציבי התכנון.

בעיקרון הפניה הזאת היא דיי טכנית. היה שם תקצוב חסר של רכישת קריית הממשלה בחיפה.
אמנון כהן
רכישה או השכרה?
אריאל יוצר
זאת רכישה ואז העברה להשכרה. עושים של מנגנון של עסקה סיבובית. הוא רוכש את הקרייה, מעביר אותה ליזם אחר ומשלם לו שכירות לטווח ארוך.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
פניה 164 אושרה.

פניה מספר 166 – מנהל מקרקעי ישראל.
אריאל יוצר
הפניה נועדה להקטין את תקציבי השכר במינהל מקרקעי ישראל בגין העברת העובדים ברשות הבדואים למשרד הבינוי והשיכון.
היו”ר משה גפני
מי בעד הפניה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
פניה 166 אושרה.

פניה 208 ,209 – הסכמים קואליציוניים

אין נציג.

פניה מספר 214 עד 216 – המשרד לביטחון פנים.
יאיר אידר
הפניה נועדה לתקצב את המשרד לביטחון פנים בסך של 500 מיליון שקל, בהתאם לסיכום התקציבי בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים. בין היתר היא נותנת 125 מיליון שקל לאבטחת מוסדות חינוך; 174 מיליון, מתגברת תקציב האמרכלות של שירות בתי הסוהר והמשטרה; 107 מיליון שקל עבור תגבור תקציב השכר.
אמנון כהן
ביטחון לאזרחים יש?
יאיר אידר
אתה צריך לשאול את המשטרה.
שי חרמש
יש פה סכום צנוע של 174 שנקרא אמרכלות. מה זה אמרכלות?
יאיר אידר
חלק מזה עובר לקרן בלאי של הרכב. יש סיכום בין משרד האוצר - - -
שי חרמש
יהיו עוד ניידות?
יאיר אידר
יהיו ניידות.
היו”ר משה גפני
למה זה יורד מהסכמים קואליציוניים?
יאיר אידר
לא אמרנו שזה הסכמים קואליציוניים. זה הסכם בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים.

סעיף 13 זאת העברה טכנית, זה לא מהסכמים קואליציוניים.
שי חרמש
אחת הבעיות העיקריות היא הצעת חוק מהכנסת הקודמת לקביעת יחס שוטרים אזרחים במדינה. היחס הוא אחד הנמוכים בעולם החופשי.
יאיר אידר
זה לא קשור להצעת החוק הזאת. היחס של שוטרים הוא נחשב דווקא די טוב בעולם.
שי חרמש
ממש נהדר, 1.8 ל-1,000 תושבים.
יאיר אידר
זה לא מדויק, זה 3.9.
שי חרמש
ודאי, עם משמר הגבול.
יצחק וקנין
הוא לוקח גם את אלה שעובדים במטבח.
יאיר אידר
חלק מהכסף פה מגיע מסיכום תקציבי על מודל שירות חדש במשטרה שבמסגרתו ניתן יהיה עוד 1,500 שוטרים למשטרה, במשך 5 השנים הקרובות. זאת תוספת.
פאינה קירשנבאום
היו לכם 1,000 תקנים מוקפאים בגלל חוסר תקצוב.
יאיר אידר
לא היו 1,000 תקנים מוקפאים. בתחילת 2009 זה 1,000 תקנים נוספים. זה התקבל.
שי חרמש
לגבי ה-1,000 האלה, היתה התחייבות של אהוד אולמרט לאבי דיכטר, עוד בקדנציה הקודמת, והשוטרים לא הגיעו. אני שואל אם מוכרים את אותם שוטרים פעם שנייה?
יאיר אידר
לא, זאת תוספת. ה-1,000 הגיעו וסיימו לקלוט אותם בזמן האחרון.
שי חרמש
נפלטו 780.
אמנון כהן
מי בעד?
שי חרמש
אל תעשו צחוק מהעניין. אין פה ביטחון, כי אין פה משטרה. אין פה משטרה כי אין פה שוטרים.


אני רוצה שלוועדה יימסר כמה שוטרים נמצאים במצבת השוטרים כרגע ואני רוצה להיפגש בעוד חצי שנה ולדעת שהוספו עוד 1,500 שוטרים.
היו”ר משה גפני
כמה שוטרים נמצאים כרגע במצבת השוטרים?
שי חרמש
כרגע נמצאים בסביבות 28,500 שוטרים וסוהרים, הכול ביחד.
ציון פיניאן
כלומר, עוד שנה יהיו 30,000?
יאיר אידר
לא עוד שנה, בתוך 6 שנים. הסיכום התקציבי הוא ל-6 שנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניות?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
פניות 214 עד 216 אושרו.

פניות מס' 219, 220 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפניה נועדה לתקצוב 35 מיליון שקלים לנושא השירות הלאומי, שהיה גם בכותרות בימים האחרונים. אדוני היה אתמול בדיון בוועדת החינוך בנושא הזה. מדובר בכספים האלו, 35 מיליון שקלים, על מנת לשמור על ההיקף.
ציון פיניאן
זה יגיע ל-84 מיליון שקלים?
שירה גרינברג
כן. כרגע יש בתקציב 40 מיליון שקלים. בוצעה גם הקדמה של 9 מיליון שקלים מ-2009 ל-2008 וכעת אנחנו מתקציבים 35 מיליון שקלים, מה שמביא את סך התקציב ל-84 מיליון שקל, שזה התקציב שהבנו שצריך על מנת לשמור על ההיקף הקיים.
פאינה קירשנבאום
זה כולל שירות לאומי במגזר הערבי?
שירה גרינברג
זה כולל הכול.
ציון פיניאן
זה רק לשנת 2009.
שירה גרינברג
כן, רק לשנת 2009, העברה חד פעמית.
היו”ר משה גפני
יש לי כמה שאלות. חברת הכנסת אורי אריאל, זאת פניה שאתה לא מפסיק ללחוץ עליה והנה סוף סוף היא הגיעה.

אני לא מכיר את כל העניין של השירות הלאומי. אני לא מדבר בעניין הזה כאיש מקצוע. למה כל שנה מוציאים את זה מהתקציב ומחזירים את זה? אני מכיר את זה ממקומות אחרים. הייתי בוועדת החינוך לא בגלל הנושא של השירות הלאומי, אני לא מתמצא בזה. הייתי בוועדת החינוך כי מאוד הסתקרנתי לדעת למה מוציאים את זה ומחזירים את זה? אם בלאו הכי מחזירים, אז תשאירו.
ציון פיניאן
כדי שאנחנו נבקש.
היו”ר משה גפני
דבר שני, מאיפה הביאו את הכסף? מהרזרבה? מהסכמים קואליציוניים? זה לחץ של מפלגות או סיעות? ואז אני שואל, האם האוצר הביא את זה מרזבות שלו? מאיפה הביאו את זה?

הדבר השלישי. האם עכשיו, כשפותרים את הבעיה, מה יהיה ב-2010? הרי אישרנו תקציב דו-שנתי, אז ב-2010 שוב יהיה דיון בוועדת החינוך וחבר הכנסת אורי אריאל ילחץ וחבר הכנסת אורבך גם ילחץ? זה יהיה גם ב-2010? אני אתכונן לתסריט הזה.
שירה גרינברג
אכן יש סכום מסוים שנמצא בבסיס התקציב. מדובר בסדרי עדיפויות של הממשלה לגבי הסכום שיימצא בתקנה. כמו כן, גם בקיצוצים שהתבצעו – הרי הגמישות ניתנת למשרד החינוך ומשרד החינוך החליט לקצץ בתקנה הזאת. זאת אומרת, מדובר בסדרי העדיפויות של הממשלה.
חיים אורון
הוא ידע שיש לחץ פוליטי ואז הביאו כסף נוסף.
שירה גרינברג
דבר שני. אם מסתכלים על התוספות התקציביות שניתנו לנושא, משרד האוצר הוא לא המשרד שהוסיף תוספות לנושא הזה. יש תוספות קואליציוניות, יש תוספות שמשרד ראש הממשלה נתן, כשהוא מצא לנכון, יש תוספות של משרד החינוך. אני באמת חושבת שהשאלה הזאת צריכה להיות מופנית לממשלה ולא למשרד האוצר ולפקידים.


לשאלתך לגבי המקור התקציבי. כרגע המקור הוא הסכמים קואליציוניים. עוד לא ברור מאיפה יגיע המקור האמיתי. הנושא עלה לכותרות, כפי שכולכם יודעים.
פאינה קירשנבאום
מה זה הסכמים קואליציוניים?
אורי אריאל
רגע, ההתחייבות היתה שזה לא יהיה קואליציוני.
שירה גרינברג
כפי שאתם יכולים לראות, מדובר בהסכמים קואליציוניים. המקור האמיתי עוד לא נמצא. יימצא לכך מקור. ההתחייבות ניתנה בעצם לפני יומיים. בשל הלחץ על השירות הלאומי וכדי לא לפגוע, נתנו את זה כרגע מהמקור הזה. יימצא לזה מקור אמיתית.
היו”ר משה גפני
מה יהיה ב-2010?
שירה גרינברג
התסריט חוזר. התשובה ל-2010 מתקשרת לתשובה לשאלתך הראשונה. כרגע יש שם 33 מיליון שקלים בבסיס התקציב ל-2010, והתסריט יחזור. משרד החינוך הבטיח לתת עוד 17 מיליון.
חיים אורון
כמה אנשים יש בשירות הלאומי, כמה נשים וכמה גברים יש היום בשירות הלאומי?
שירה גרינברג
הרוב הן נשים ומספר מצומצם הם גברים. אין לי את המספרים המדויק. אני אפנה למשרד החינוך כדי לקבל נתונים.
חיים אורון
האם כל מי שפטור משירות ומבקש להיות בשירות לאומי, מקבלים אותו?
שירה גרינברג
לא בהכרח כי יש מכסות מסוימות. יש מכסות וכרגע זה בסביבות 3,000 מכסות.
שי חרמש
הן מחולקות לפי קטגוריות?
שירה גרינברג
כן, הן מחולקות לפי קטגוריות. אם יש פונים מעבר למכסה אז אין תקציב.
חיים אורון
אלה כספים ייחודיים נטו, שלא תהיה אי הבנה. כאשר בחור או בחורה פטורים משירות בצה"ל מסיבות שהצבא החליט עליהן, לא מקבלים אותם לשירות הלאומי כי אין כסף. אני רוצה שיימסר לוועדה בדיוק איך זה מתחלק ומה הקטגוריות. היות ויש פה המון זעקות על שוויון וקיפוח, אני רוצה לדבר בשם הקבוצה שהיא הכי מקופחת בשירות הזה. אנשים פטורים משירות בצה"ל, יהודים וערבים, שאנחנו מאוד יודעים להטיף להם מוסר על השתמטות וזה הפך להיות איזה בון-טון ואין חובות ואין זכויות - - -
פאינה קירשנבאום
אני הראשונה ששאלתי האם יש כסף לאגודות ערביות? שנה שעברה נתנו לזה כסף קואליציוני.
חיים אורון
אני למדתי שכשאין כסף מחלקים את מה שיש באופן שוויוני. כרגע זה לא עובד כך. זה יהיה שלי ואין כסף לך. אני מבקש שתביאו את כל ה-84 מיליון, נראה איך הם מתחלקים, נראה מי האנשים, נדרוש דיון על כך. יכול להיות שמישהו יגיד לבג"צ שגם הוא רוצה. אני משלם מס כמו כולם ובתי או בני, מסיבות כאלה ואחרות, קיבלו פטור מצה"ל. הם מאוד רוצים לעשות שירות לאומי ואין להם אפשרות.
אמנון כהן
אין מצב כזה שמישהו רוצה לעשות שירות לאומי והוא לא מתקבל.
שי חרמש
בוודאי שיש, כאשר מסתיימת המכסה.
היו”ר משה גפני
חבר הכנסת אורון, מה שאתה מעלה זה נכון. אני לא מתכוון לדון על כך בוועדה הזאת כי זה דיון לוועדת החינוך. אני לא הולך לקחת את זה מוועדת החינוך.
שי חרמש
אפשר, לפחות, לקבל את המידע?
היו"ר משה גפני
אני מכיר מקרים רבים מאוד. הולכים לתקשורת ואומרים משתמטים בעוד שאני יודע את העובדות. אנשים אומרים שהם רוצים ללכת לשירות לאומי ומתברר שהמדינה לא מקבלת אותם. כדי להפעיל את המערך הזה אתה צריך כסף והמדינה לא הקציבה לזה כסף.


אתה מעלה שאלה שונה לחלוטין, מעבר לעניין הזה.


אגב, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא שונא זה דל גאה. אדם שהוא דל והוא עושה את עצמו מי יודע מה. הרבה פעמים המדינה אומרת בתקשורת שמי שלא משרת צריך לעשות שירות לאומי. אני מכיר הרבה מאוד שמבקשים ללכת לשירות אזרחי והמדינה אומרת לא כי אין לה כסף. אם אין לך כסף, תשתוק.


את הדיון הזה אני לא הולך לקיים בוועדת הכספים, זה לא תפקידנו. זה גם לא נוגע לפנייה הזאת. הפנייה הזאת ברורה. מה שאתה מעלה היא שאלה מאוד עקרונית שעניינה ועדת החינוך של הכנסת.
חיים אורון
אבל אני אקבל את האינפורמציה?
שירה גרינברג
אני אבקש ממשרד החינוך את האינפורמציה ואני אעביר אותה לוועדת הכספים.
אורי אריאל
אני רוצה להגיד העובדה שזה לא נמצא בבסיס התקציב זאת תקלה שלי ושלך ושל אורי אורבך. אמרו לי והסבירו לי שמעולם לא יכניסו את התקציב ישירות לבסיס התקציב. אני מציע לעצמנו, לקראת 2011 לסמן כמה דברים שהח"כים ישתחררו מהם וגם האוצר ישתחרר.
היו”ר משה גפני
יש עיתונאים חילוניים וגם אחד חרדי, שאומרים שאנחנו מתנגדים להכניס את תקציב הישיבות לבסיס התקציב מפני שאנחנו רוצים שראשי הישיבות יפנו אלינו, והמנהלים יפנו אלינו. אחת מהמלחמות הקשות שהיו לנו בהסכם הקואליציוני הזה, למה אנחנו צריכים כל הזמן להתחנן על הנושא של תקציב הישיבות.
אורי אריאל
כשעמדנו על זה, הצלחנו.
היו"ר משה גפני
כן, אבל לא הצלחנו בהכול. החוצפה הכי גדולה היא שגם לזה מתייחסים כהסכם קואליציוני. תשמע, משפילים אותנו בעניין הזה עד עפר, ואנחנו מדינה יהודית. אז לא רק שאתה אוכל את הדגים הסרוחים, אתה גם עף מהעיר.
שי חרמש
אבל בסוף נקבל את הזוזים.
היו"ר משה גפני
יש ארבע מפלגות דתיות: האיחוד הלאומי, הבית היהודי, ש"ס ויהדות התורה. אנחנו מתחננים לתקציב 2011. מה שיוחלט שזה תקציב הישיבות, הכול צריך להיות בבסיס התקציב. שקל אני לא מבקש יותר ואני נותן מכתב שאני לא דורש יותר כסף. אין מה לעשות, אישרנו
תקציב דו שנתי. על זה האוצר התעקש. מלחמת עולם היתה בכפר המכביה, להכניס את זה בבסיס התקציב.


אורי, אתה יודע מה זה לקבל טלפון ב-1:30 בלילה מאיזה מנהל ישיבה שאומר שהוא מתמוטט. אתה מכיר את זה?
אורי אריאל
לא רק שזה נכנס בבסיס התקציב, גם יש יום קבוע לתשלום. זאת ההוכחה שאפשר לסדר את הדברים. ברוח אופטימית זאת אפשר להתקדם.
פאינה קירשנבאום
אני רוצה לבקש רביזיה על העברה 161 ואני לא רוצה להצביע כרגע על הרביזיה.
היו"ר משה גפני
נלך לפי הסדר.

מי בעד פניות 219, 220?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1 (חיים אורון)

נמנעים – 1 (שי חרמש)
היו"ר משה גפני
פניות 219, 220 אושרו.
אורי אריאל
באחת הישיבות שהיתה פה לפני כשבועיים לא קיבלתי תשובה. נראה לי תמוה שבקשות מאגף תקציבים לא עוברות במייל כך שאי-אפשר להפיץ אותן לח"כים בלחיצת כפתור. פגשתי את הממונה על התקציבים, אודי ניסן, והוא אמר לי חד-משמעית, שאכן כי כן הם אינם יכולים לעשות את זה בצורה הזאת מטעמים טכניים. למרות שהם עשו פרויקט מרכבה במיליארד שקל, לזה הם עוד לא מצאו פטנט אבל הם עובדים על זה. הסתבר לי שהתחילו לעבוד על זה והנה לאוצר יש אתגר גדול איך להפוך את הניירות האלה לניירות שעוברים במייל, כדי שהם יוכלו לעבור אצל אחרים. אלא אם יש סיבות נסתרות למה העניין מתעכב – אני מתנצל, אם התפרש שיש אי אמון בוועדה ובמנכ"ל הוועדה. אני מבקש את התערבות יו"ר הוועדה כדי לסדר את העניין. לפי דעתי, מומחה למחשבים ברמה ח', יכול לסדר את זה ב-20 דקות.
פאינה קירשנבאום
אני מבקשת רביזיה על פניה 161 ולא להצביע עכשיו על הרביזיה.
היו”ר משה גפני
פניה מס' 44 – משרד הפנים

אין נציג.

פניה מס' 132 – בנק דיסקונט
עופר אובלנדר
ב-2005 נחתם הסכם להפרטת בנק דיסקונט. במסגרת ההסכם העובדים ויתרו על אפשרות שהיתה להם לרכישת מניות בנק וקיבלו על זה פיצוי. בנוסף לכך, הם קיבלו מענק נוסף מהבנק והוסכם שכל עלויות נוספות של ההסכם, במידה ויהיו, יחולו על המדינה. השלמת ההפרטה של הבנק היתה אמורה להתרחש לאחרונה ובעקבות המשבר הערך של המניות ירד והקבוצה נסוגה מהרכישה, מה שהשאיר את המדינה חשופה לתשלום של 54.5 מיליון שקל לעובדי הבנק. זה כסף שאמור להגיע מהתשלום על המניות של אופציה שלבסוף לא מומשה לכן המדינה צריכה לספוג את הכסף הזה.
פאינה קירשנבאום
ממתי אנחנו ידענו את זה?
היו”ר משה גפני
זה עלה בישיבה הקודמת אבל לפי בקשת חבר הכנסת פיניאן זה לא הוצבע.
ציון פיניאן
אנחנו נשאיר את זה. יש לנו עוד הרבה מה לעכב להם.
היו"ר משה גפני
מי בעד פניה מס' 132? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
פניה 132 אושרה.

פניה 156, 157 – המכון הגיאולוגי במשרד התשתיות
משה בוצר
שתי מטרות עיקריות: תוספת תקציב של כמיליון שקל לגיוס והעסקה של דרג ניהולי במנהל למחקר המאוחד שיוקם. הדבר השני זה תקצוב של הכנסות של קצת מעל 4 מיליון שקל למכון הגיאולוגי.
אורי אריאל
מכון מאוד חשוב, ראוי לעזור לו.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
פניות 156,157 אושרו.

פניות 158, 159 – הגנת הסביבה
מיכל שינוול
הפניה נועדה לתקצב כמה פרויקטים ברשות הטבע והגנים, ביניהם פרויקט למניעת צייד של חיות בר, קרן כיבוי אש אווירית ארצית, השתתפות של האוצר בתכנית לעידוד תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע, הצנחה לזכרו של אילן רמון, פרויקט הנגשת נכים ושיפוי של הרשות בעקבות אבדן הכנסות בשנת 2009.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1 (אורי אריאל)

נמנעים – אין
אורי אריאל
אני נגד. אני נגד הרשות שמתנהלת בצורה מופקרת, זה הכול. אתם חושבים שאתם נותנים כסף לדבר טוב וזה הולך לדברים פחות טובים.
היו”ר משה גפני
אחד נגד, אין נמנעים, הפניה אושרה.
אורי אריאל
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
פניה 208, 209 – המדען הראשי, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
לידיה לזנס
מדובר בתקצוב מחקר ופיתוח במסגרת עסקת חבילה מיוני 2009. מזומנים 258 מיליון שקל, הרשאה להתחייב 280,000 שקל.
אמנון כהן
למי? למה?
לידיה לזנס
זה תקצוב מחקר ופיתוח.
היו”ר משה גפני
מה זה הסכמים קואליציוניים?
לידיה לזרוב
זה לא הסכמים קואליציוניים, זאת עסקת חבילה.
היו"ר משה גפני
מדובר על 252 מיליון שקל שיורדים מההסכמים הקואליציוניים.
אורי אריאל
האוצר הקצה מאות מיליוני שקלים לתקציב הקואליציוני אבל הוא הצליח להכניע את המפלגות כך שנשאר לו עודף גדול.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
פניה 208, 209 אושרה.
היו”ר משה גפני
לפני שאני חוזר לדיון בנושא האגרות, אני מבקש לומר.

ביקשתי מחבר הכנסת אורי אריאל לעמוד בראש ועדת משנה שתעסוק בעניין המפונים מגוש קטיף. אני חושב שבעניין שלהם נעשה עוול גדול, מבלי להתייחס לעניין המדיני והפוליטי וכל מה שנלווה לעניין הזה, ומבלי להביע עמדה. המדינה עשתה עוול, היא פינתה אותם, הלא לא פתרה את הבעיות. אני מכיר בעיות מאוד מאוד קשות שקיימות שם. חושב שחלק גדול מהבעיות הן בעיות תקציביות, הן בעיות של כסף. לכן ביקשתי מחבר הכנסת אורי אריאל לעמוד בראש ועדת משנה. בעצם אני מוסר הודעה לוועדה על העניין הזה. אני מאחל לך הצלחה והלוואי שהבעיות שם ייפתרו כי יש שם בעיות שהן בלתי הפיכות. לפי דעתי, שום ועדה ושום ממשלה ושום ועדת משנה לא תפתור את הבעיות הבלתי הפיכות, בעיקר אצל בני הנוער. אבל, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים.
פאינה קירשנבאום
אני רוצה להבין, לתת הוועדה הזאת יהיה איזה מנוף כלכלי לעזרה?
היו"ר משה גפני
לא.
פאינה קירשנבאום
אתה בעצמך מציין שיש שם בעיה תקציבית ואומר שאין פיתרון לבעיה.
היו”ר משה גפני
חברת הכנסת קירשנבאום, ועדות המשנה על פי רוב – את יודע מה, התברר לי שגם בוועדת חוץ והביטחון, עיקר העבודה בוועדות המשנה זה להציף את הנושאים, להעמיד אותם על סדר היום.


במקרה של ועדות המשנה, המנוף הכלכלי הוא ועדת הכספים. באים החברים ליושב ראש הוועדה ואומרים: ישבנו בוועדת המשנה והתברר שהממשלה פושעת באופן תיאורטי ולכן הוועדה צריכה לעשות אלף, בית, גימל. וודאי שלוועדת המשנה יש כוח ולכן גם המשרדים יתייחסו לזה.


מעמד סטטוטורי במקום מליאת הוועדה – אין.
פאינה קירשנבאום
תרשום אותי בבקשה.
היו"ר משה גפני
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים