ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/10/2009

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח,מכירה ורכישה)(קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת הכספים

20/10/2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' בחשוון התש"ע (20 באוקטובר 2009), שעה 10:00
סדר היום
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: היו”ר משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

אלכס מילר

ציון פיניאן

שלי יחימוביץ
מוזמנים
עו"ד מיכל הנר-דויטש – ממונה חקיקה, משרד האוצר

ישראל חיזקיה – מנהל מחלקה לביטוח סוציאלי, התאחדות התעשיינים

עמית בן-צור – עוזר לחברת הכנסת שלי יחימוביץ
ייעוץ משפטי
עו"ד שגית אפיק; עו"ד ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התשס"ט-2009
היו”ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום: תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התשס"ט-2009.

מי מציג את התקנות?
מיכל הנר-דויטש
התקנות עניינן מכוח הסמכת שר האוצר בסעיף 115 לחוק מיסוי מקרקעין, שהוא רשאי לקבוע אגרות ותשלומים אחרים שיש לשלמם בעד פעולות ושירותים שנותן המנהל לצורך ביצוע הוראות חוק זה. הרשימה שמופיעה בתקנות שבפניכם היא בעצם אינה קשורה ישירות למיסוי עסקה שמגיעה למשרד אלא זה שירותים נלווים שהאזרחים, אם מחוסר תשומת לב, אם בגלל הקלות שניתן לבוא ולקחת את זה כי זה לא עולה כסף ולבוא שוב ושוב, אנחנו מבקשים לקבוע אגרות שהסכומים שנקבעו הם ממש סכומים מינימאליים ואחרי שהם עברו את ועדת האגרות של משרד האוצר.

האגרות שנקבעות הן כדי לייעל את עבודות המשרד כך ששעות העבודה שמושקעות במשרד יהיו שעות שמושקעות ביישום החוק ולא שעות שמבזבזים כדי לחפש כל מיני דברים במחשב ובארכיב ולצלמם. יש לנו עומס עבודה במשרדים - - -
שי חרמש
מיכל, זה מה שירתיע, 70 שקל?
מיכל הנר-דויטש
מעבר להרתעה, אם אדם באמת צריך את המסמך, אז נערך אמדן כלכלי של אבדן שעות העבודה במשרד כדי להעריך כמה כסף זה עולה למשרד מיסוי מקרקעין מבחינת שעות עבודה, דהיינו, זמן הטרחה שמשקיע העובד.

הרשימה שבתקנות היא למעשה מורכבת מעיון במסמכים וצילומם שאם חלפו 5 שנים ממועד המכירה, הארכיב והמיקום של התיקים דורש יותר זמן עבודה. אישור על תשלום מיסים, כלומר, שזה משהו שכבר היה אצל הנישום והוא בא לקחת עוד אחד או שהמייצג שלו בא לקחת עוד אחד.

אם המכירה היא מכירה ישנה מלפני 1983 אז הסכום שמוצע הוא 180 שקלים ואם המכירה היא מכירה ממוחשבת, שני אישורים ראשונים חינם ורק מהאישור השלישי הסכום המתבקש הוא 50 שקלים.

לגבי הדמיית שומה המחיר המוצע הוא 75 שקלים. אני אומרת כאן לחברי הוועדה שיש עכשיו עבודת מיכון כך שתהיה באינטרנט הדמיית שומה לנישומים. אם זה יהיה באינטרנט זה יהיה חינם. עובדים היום על פורמט וזה צריך להיות בחודש חודשיים הקרובים.

למה חשוב שתהיה הדמיית שומה? למה למרות שמבחינת עלות זה הרבה יותר יקר מ-75 שקלים, אנחנו בכל זאת בעד זה שאנשים יעשו הדמיית שומה? כדי שההצהרה שמגיש הנישום
תהיה הצהרה יותר מבוססת ויותר שלמה. לכן הסכום הנמוך שהוצע. אני אומרת כאן לפרוטוקול שאם זה יהיה באינטרנט, זה יהיה בחינם.

בירור מצבת זכויות באיגוד מקרקעין ובירור בדבר מכירות שעשה המבקש, כל הדברים האלה הם דברים שיש למבקש והוא פשוט בא למשרד מיסוי מקרקעין כי זה יותר נוח. עלות העבודה של משרדי מיסוי מקרקעין הוערכה פה כלפי מטה ב-75 שקלים. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה.
היו"ר משה גפני
מה קורה היום?
שגית אפיק
היום אין אגרה.

אני חושבת שזה חלק אינטגראלי מהעסקאות. לא תמיד יש את זה לאזרח.
מיכל הנר-דויטש
זה בדיוק העניין. זה לא קשור לעסקה שעושה האדם.
שגית אפיק
אבל אם זקוק להדמיית שומה, הוא רוצה לחשב מראש.
היו”ר משה גפני
אני בא היום למשרדים ומבקש עיון במסמכים וצילומם על הסעיף הראשון. אני מקבל את זה?
מיכל הנר-דויטש
בינתיים כן.
שגית אפיק
בחינם.
מיכל הנר-דויטש
יכול להיות שניתן הנחייה שלא לתת.
היו"ר משה גפני
מה שתעשי זה בסדר, אני שואל מה היום?
מיכל הנר-דויטש
לכן הוארכו שעות העבודה במשרד לביצוע החוק. אתה הרי לא מבקש את המסמכים לצורך ביצוע עסקה. כשאתה בא היום ומוכר משהו, לצורך ביצוע העסקה זה לא עולה דבר. אתה מגיש את המסמכים אבל זה לא עולה מבחינת אגרה, מבחינת שירות שניתן לך למשרד. כל הדברים שמופיעים בתקנות אלה דברים שאינם קשורים לעסקה שביצעת. אתה בא היום ואומר: עשיתי חוזה בשנת 1980 ואני רוצה העתק שלו. זה לא קשור לעסקה שאתה עושה עכשיו.

כל הפעולות המפורטות כאן אינן קשורות לעסקה.
היו”ר משה גפני
הבנתי. חברי הכנסת, מה אתם אומרים על הבקשה של האוצר?
חיים אורון
האם אפשר להגיד שבפעם הראשונה אתה מקבל בחינם, ואם יש איזה נודניק וכל חודש הוא בא לבקש מסמכים, אז יש לי זכות רק לפעם ראשונה?
מיכל הנר-דויטש
איך אני אעקוב פעם ראשונה על צילום בתיק? אין לי דרך לעקוב. הדרך היחידה שאני מסוגלת לעקוב - - -
חיים אורון
בסדר, זאת תשובה. עכשיו אני אשאל את השאלה מכיוון הפוך: למה אני אמור לשלם על שירות בסיסי שאני ראוי לקבל אותו?
מיכל הנר-דויטש
למה אתה אמור לקבל צילום של חוזה - - -
היו"ר משה גפני
כי אני צריך לתת לכם את זה.
מיכל הנר-דויטש
לא.
חיים אורון
הסתכלתי בעיתון וראיתי שבמקום מסוים מוכרים 4 חלקות. אני רוצה לברר את מצב המקרקעין ואני רוצה לדעת מי השכנים שם.
מיכל הנר-דויטש
זה בירור הזכויות שלך.
חיים אורון
ושל מישהו אחר?
מיכל הנר-דויטש
לא, יש סודיות. כל הדברים שמנויים פה הם דברים שבשקידה מינימאלית של האדם, יש לו אותם. אלה דברים של הנישום. אלה דברים שהנישום כבר קיבל פעם או הגיש לנו. הוא פשוט בא אלינו היום לבקש העתק מחוזה שהוא נתן לנו. הוא בא היום לבקש העתק מאישור תשלום מיסים שהוא קיבל מאיתנו.

למה נתנו פעמיים בהסדר הזה? כי מדובר בהסדר של אישור על תשלום מיסים לפי חוק, לגבי מכירה מסוימת, בגלל האופציה של מייצג. כלומר, אם המייצג שלך לקח את האישור ומשהו קרה בדרך ביניכם, בוא תיקח עוד אחד. ואם איבדת אותו בוא תיקח עוד אחד.
שגית אפיק
איך את עוקבת אחרי שני אישורים.
מיכל הנר-דויטש
יש לי במחשב.
שגית אפיק
חלק מהדברים זה פשוט פלט מחשב.
מיכל הנר-דויטש
עדיין, פלט מחשב זה תור, זה להעסיק עובד. עובד צריך לעבוד בביצוע החוק. כל הדברים הללו הם דברים שיש לנישום. רק בגלל שזה נוח - - -
היו”ר משה גפני
לעיין במסמכים שהם למעלה מ-5 שנים אני צריך לשלם 180 שקל?
מיכל הנר-דויטש
כן. אני צריכה ללכת לארכיב שאיננו נמצא במשרד. אני צריכה להזמין את התיק, אני צריכה להעסיק עובד בדבר הזה. העובד נמדד בתשואת המס שהוא עושה. כשהוא עושה את זה הוא אינו עובד על עסקאות שמונחות לו על השולחן והוא צריך להוציא בגינן שומה. 180 שקלים זה לאחר שזה עבר ועדת אגרות.
ציון פיניאן

180 שקלים זה יום עבודה.
מיכל הנר-דויטש
מצבנו לא כל-כך רע.
יצחק וקנין
הוא צודק. אם תכפיל ב-20 אתה מגיע לשכר מינימום של 4,000 שקלים.
היו”ר משה גפני
אני מגיע אליכם ואני צריך לתת לכם אישור ואין לי את האישור הזה.
מיכל הנר-דויטש
למה אתה צריך את האישור?
היו"ר משה גפני
אני צריך לתת לכם אישור.
מיכל הנר-דויטש
אבל זה לא קשור לעסקה.
היו”ר משה גפני
אני לא מדבר על עסקה. קיבלתי מכתב שאני צריך לשלם כך וכך מס. רואה החשבון שלי אמר שדרשתם מס גבוה. אני בא אליכם למשרד ואני מבקש את המסמך.
מיכל הנר-דויטש
זאת לא הדרך. אם אני מבקשת ממך תשלום מס, אתה נמצא בעסקה. אם אתה חולק על תשלום המס, אתה מגיש השגה שאינה עולה לך כסף.
היו"ר משה גפני
אבל אני צריך לראות את המסמכים קודם כדי לבדוק את גובה המס. כדי להראות ששגיתם אני צריך את המסמכים ואין לי אותם.
מיכל הנר-דויטש
לא, זה לא המסמכים האלה. המסמכים שאתה הגשת ובגינם דרשתי ממך תשלום מס שאתה חולק עליו, אלה המסמכים שנמצאים עכשיו על העסקה על השולחן.
היו"ר משה גפני
רבותיי, מה אתם אומרים?
יצחק וקנין
אני רוצה להבין, על כל מסמך 180 שקלים?
שגית אפיק
לא, על העסקאות המוקדמות.
היו"ר משה גפני
יש את הטבלה.
מיכל הנר-דויטש
יש רשימה.
שי חרמש
אני בהחלט חושב שהמנגנון צריך הקלה מפני כל מיני טורדנים. החשש שלי הוא, שמצד אחד זה מטיל נטל על מי שבא בניקיון כפיים וכל פעם הוא צריך לשלם על דבר שקודם קיבל חינם. מצד שני, מי שבא להטריד, 70 שקלים לא ירתיעו אותו. השאלה האם ברווח מול עלות, האם הורדתם את הטורדנים כשהטלתם נטל? בדילמה הזאת אני לא יודע לומר לך.
מיכל הנר-דויטש
הרווח מול עלות שהוערך פה הוא כמה עולה לי כלפי מטה להעסיק עובדים בפעילות הזאת. כמה עולה לי להעסיק עובדים בפעילות הנדרשת על ידי הנישום במסמכים שיש אצלו?
היו”ר משה גפני
נשאלת על ידי חבר הכנסת אורון האם יש אפשרות שפעם אחת אדם יקבל את זה חינם וענית שלא.
מיכל הנר-דויטש
למעט איפה שכן יכולנו ונתנו אישור תשלום מיסים על פי החוק פעמיים, פעם אחת למייצג, פעם אחת לך, פעם אחת אבדה. תמיד יש את הראשון שניתן בחינם. אחר-כך עוד פעמיים, אחד אתה לקחת, אחד המייצג שלך לקח ושניכם איבדת אותו.
היו"ר משה גפני
מה אתם אומרים, אתם רוצים לאשר את זה?
יצחק וקנין
מי החליט?
היו"ר משה גפני
ועדת אגרות.

אני אגיד לכם מה הדילמה. היום אין התשלום הזה. זה דבר חדש, מטילים פה תשלום על אנשים שרוצים לבוא ולצלם מסמכים.

אני אגיד מה הדילמה שלי. מצד אחד, אתה מטיל אגרות חדשות שלא הטלת קודם. יש פה 180 שקלים. צריך לעשות חשבון שהעובדים עובדים וזה עולה וועדת האגרות אישרה את זה – זה בסדר. אני חושב שאנחנו מטילים פה תשלום חדש על הציבור.

מצד שני, בסופו של דבר אתה נותן שירות לאזרחים. אתה מדבר פה על עסקאות מקרקעין וחשוב לך מאוד לקבל מהר את הנייר וחשוב לך מאוד שהניירות האלה יהיו אצלך. היום, כשאתה לא משלם על זה, אומרים לך לחכות ושזה לוקח זמן ואתה ניזוק בזה.
יצחק וקנין
אם אתה חושב שזה לא יישאר כך, אתה טועה.
היו"ר משה גפני
אם הולכים לכיוון הזה, אז אנחנו צריכים לדרוש מהם שהם יגידו שאם אכן זה כרוך בתשלום, תוך כמה זמן הם יהיו חייבים לתת את המסמכים.
מיכל הנר-דויטש
השירות ניתן מהר.
היו"ר משה גפני
מהר זאת תשובה טובה. אפשר לתרגם את זה לעברית ולכתוב זאת?
מיכל הנר-דויטש
בהסמכת שר האוצר לקבוע אגרות בעד שירותים. ההסמכה שלו היא לא לקבוע את משך הזמן. אני צריכה לתת את השירות אבל השירות הזה ניתן מהר. אני מסבירה את הצד של רשות המיסים. אני לא רוצה שהעובד יעסוק במתן או בחיפוש מסמכים?
היו"ר משה גפני
תני לי נימוק אחד למה לאשר את זה?
חיים אורון
כי זה מתעל את עבודת המנהל לדבר המהותי שאותו הוא צריך לעשות ואתה רוצה שהוא יהיה מהיר. זה ההיגיון של המהלך. זה שלשר האוצר אין סמכות להגיד: ובתנאי שזה ניתן תוך שבועיים, אנחנו יכולים להגיד לכם שיש היגיון בכל המהלך והוא סביר, לפחות בעיניי. אני חושב שהרווח לאזרח יהיה שהוא ידע שאם הוא משלם הוא יקבל תושבה כזאת בתוך שבועיים ולא אחרי חודשים.

אם זה ממילא מתקיים אז אין בעיה, אם זה לא מתקיים, אז תהיה לכם סנקציה.
מיכל הנר-דויטש
אני אומרת לפרוטוקול. השירות הזה ניתן מהר כי אנחנו לא רוצים שזה יישאר במשרד. אבל אם אדם מבקש ממני תיק מ-1954 ואני צריכה ללכת לארכיב ובכלל לבדוק אם יש לי את התיק הזה של מכירה, או מסמך משנת 1965, אז לפעמים זה לוקח זמן. הוא רוצה צילום חוזה שהוא עשה וזה רק פריט אחד. כל שאר הפריטים ניתנים מהר. הדמיית שומה חשוב לי וחשובה לו. אמרתי גם לפרוטוקול שבגלל שהדמיית שומה חשובה גם לרשות המיסים, שההצהרה של הנישום תוגש מלאה, הכוונה שלנו היא להעלות פלטפורמה של הדמיית שומה לאינטרנט בחינם. זה יהיה מיידי.
מגלי והבה
על אותו משקל, מה עם הרווחים שהם עשו לאורך כל השנים האלה?
היו"ר משה גפני
זה חדש לגמרי, לא גבו.
אלכס מילר
האם בעקבות הדבר הזה תהיה תוספת של כוח אדם? אם אין תוספת כוח אדם אז בעיקרון המוטיבציה של אדם לעבוד יותר מהר היא שמשלמים עבור הדבר הזה?
מיכל הנר-דויטש
אנחנו הערכנו את אובדן שעות העבודה של העובדים הקיימים היום. כמה הם עוסקים בדברים שאינם קשורים לביצוע החוק. התפקיד שלהם זה לבצע את חוק מיסוי מקרקעי, זה לבחון שומות, זה לבצע שומות, זה לדון בהשגות. כל שאר הדברים אלה דברים שהנישום עבר אותנו בזמן כלשהו ועכשיו הוא בא בשנית או בשלישית או ברביעית.
עמית בן-צור
אני העוזר של שלי יחימוביץ.
היו"ר משה גפני
בקצרה, כי אני לא רוצה ליצור תקדים.
עמית בן-צור
אם המטרה היא לא לצמצם בכוח האדם אלא לתעל אותם לתפקידים המהותיים ועדיין הציבור זקוק לדברים האלה – מיכל נותנת כל הזמן דוגמה של חיפוש מסמך מ-1954 ובו נקבע 5 שנים, לדעתי אפשר לקבוע שזה לא יהיה 5 שנים אלא זמן יותר ארוך.
חיים אורון
אני מציע שנבקש מכתב ממנהל רשות המיסים, שכל האגרות, חוץ מהעניין הזה של לרדת לארכיון 14 קומות זה יהיה בתוך שבועיים וההוא יהיה תוך חודש. שהוא יוציא הוראה.
מיכל הנר-דויטש
אני לא רוצה להטעות את הוועדה. אני לא יכולה להגיד דבר כזה. יש דיפרנציאציה בפעילויות המשרדים. יש משרדים אזוריים. היקף העבודה בכל משרד אזורי הוא שונה. אני לא יכולה להגיד בפריסה ארצית שבועיים. יש גלים, יש משרדים - - -
חיים אורון
אני לא יכול להגיד לאזרח לשלם על משהו שהוא לא יכול לקבל. אם את לא יכולה, אז גם אנחנו לא יכולים.
מיכל הנר-דויטש
אם אפשר להציע שמנהל רשות המיסים ינחה את המשרדים - - -
היו”ר משה גפני
לא זאת ההצעה שלו.
מיכל הנר-דויטש
אני מציעה ניסוח אחר.
יצחק וקנין
בואו תנסחו את האגרות מחדש.
חיים אורון
תבינו את הקושי שלנו. אנחנו הולכים להטיל היום מס על אגרה שהיתה עד היום בחינם. העניין מתחיל מזה שחובתכם לתת שירות.
מיכל הנר-דויטש
לא. יש הבדל בין אגרה, מחיר ומס. אם יש משהו שעולה לי כסף, למה אני צריכה לתת אותו בחינם?
חיים אורון
חבר הכנסת מגלי אמר לך שכבר קיבלתם הרבה מאוד כסף קודם. אל תעשי לי חשבון על אקט אחד. את רוצה דיון על כל הכסף שהמנהל מקבל?
מיכל הנר-דויטש
אין אבל כסף על מנהל השבח. היום לא משלמים אגרות.
חיים אורון
לא, המס עצמו.
מיכל הנר-דויטש
יש תשואת מס לכל משרד.
היו”ר משה גפני
לא, אני מתחיל להסתבך.
מיכל הנר-דויטש
אפשר לתת למשרדים עד חודש ולא שבועיים?
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת מה דעת הוועדה. בשבילי הוועדה היא הקובעת ולא מנהל רשות המיסים, גם לא שר האוצר וגם לא אנשי רשות המיסים. מי שקובע כאן הם חברי הוועדה. יש פה דילמה. אתם מבקשים בקשה, שר האוצר מבקש בקשה. הסברת את זה היטב. תאמיני לי, את טובה מאוד בניסוח. אם היית מסבירה את זה יותר קצר, היינו מבינים אותו דבר. הבנו, זה ברור לחלוטין. עכשיו יש לנו דילמה. אמרתי מה הדילמה.


ג'ומס מציע הצעת פשרה, שלפי דעתי החברים קיבלו אותה. האגרה הזאת מותנית בכך שאתה מקבל שירות בזמן.
אלכס מילר
לפני שאנחנו מתקדמים לכיוון הזה. האם זה לא יצור תקדים שבמקומות אחרים שנותנים שירות לאזרח - - -
חיים אורון
זה קיים בהרבה מקומות.
אלכס מילר
אם הם היו אומרים שהם מוסיפים כוח אדם - - -
מיכל הנר-דויטש
אני הלכתי להוציא נסח בטאבו. אתה יודע כמה שילמתי?
אלכס מילר
אדם שצריך את המסמך לא יוותר עליו בגלל שהוא עולה כסף.
יצחק וקנין
מה שנשאר היום זה לשלם מס על האוויר.
מיכל הנר-דויטש
זה לא מס.
היו”ר משה גפני
היום יש אגרות בכל מיני נושאים. בכדי להטיל אגרה על ידי משרד ממשלתי, צריך אישור של הוועדה. אי אפשר ואין תקדים שבגלל שאתה משלם כאן אגרה, אתה תשלם גם במקום אחר. אין דבר כזה.
אלכס מילר
בעירייה יש לך הרבה דברים שהיום אתה מקבל בחינם, כחלק מהעבודה של הרשות המקומית. מחר יגידו – הם יבואו לשר הפנים ויבקשו דרך שר הפנים.
היו"ר משה גפני
גם היום אתה משלם עבור אגרות.
אלכס מילר
צריך להיות היגיון. אם אני צריך מסמך כלשהו, אני אשלם כי אין לי ברירה. אבל אם אין תוספת של כוח אדם והם אומרים שהם יכולים להסתדר ולצמצם את הדברים, אז על מה משלמים בסופו של דבר? אם יגידו שהם מרכיבים מערכת מסוימת כדי לתת מענה ולצמצם את הזמן הייתי מבין.
מיכל הנר-דויטש
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, זה מצמצם את הזמן.
היו"ר משה גפני
לאיזו מסקנה אתה מגיע?
אלכס מילר
אני מגיע למסקנה שבסופו של דבר המערך הזה יכול לעבוד ושהתשלום הזה הוא עבור שירות אבל הוא לא הולך לצמצם - - -
היו"ר משה גפני
לאיזו מסקנה אתה מגיע? אם אני מביא את זה להצבעה, מה אתה עושה?
אמנון כהן
הוא אומר שזה לא מייעל את המערכת וצריך לדחות את זה.
יצחק וקנין
אני עונה במקומו. אני מבין שבעצם אומרים לנו שקובעים תעריף מסוים לשירות שבעבר לא שולם עבורו כסף. אומרים שבגלל שזה גורם לכך שהעובד קם ממקומו, עולה לקומה 14 או לקומה 7, הדבר הזה לוקח זמן ולכן צריך לשלם כסף עבור השירות הזה. מה מקבל האזרח בתמורה, הרי בעבר לא שילמתי עבור השירות הזה. היא אפילו לא מוכנה להתחייב על השבועיים שג'ומס הציע.
מיכל הנר-דויטש
אני הולכת לשאול אותו.
יצחק וקנין
חבל שתצאי, אני חוסך לך את ההליכה. אני מתנגד לצו הזה. אין לזה כל הצדקה.
יעקב אדרי
גם אנחנו מתנגדים.
יצחק וקנין
זה המוח שעובד בלי הפסקה, עוד אגרה ועוד תשלום.
מיכל הנר-דויטש
ואם השירות לא יינתן?
יצחק וקנין
מה היה לפני כן, אני רוצה להבין? אם היא לא מוסיפה כוח אדם - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין, אני שומר על זכותך לומר את הדברים, אל תנהל דיאלוג.
יצחק וקנין
הם לא מוסיפים כוח אדם, אין שום תוצאה מכוח זה שאני אשלם, דהיינו, שזה מייעל את העבודה, שאני אקבל שירות יותר קצר. בעצם יהיה אותו מצב ובסך הכול אני אשלם אגרה, זה הכול.
מיכל הנר-דויטש
אם אתה מאשר לי תקנים נוספים - - -
יצחק וקנין
לא שכנעת אותי.
היו"ר משה גפני
בקיצור, אתה נגד.
יצחק וקנין
אני נגד, בוודאי שאני נגד.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מגלי והבה ואחריו חבר הכנסת יעקב אדרי.
מגלי והבה
חבר הכנסת גפני, אני למדתי ממך בבית ספר הזה. במשך שנים רבות אתה זה שדואג לאוכלוסיה החלשה. אני מתפלא וגם אתמול הערכתי על-כך, שאתה עושה לובי לעוד מס על האוכלוסייה.
היו”ר משה גפני
אני עושה לובי? מה שאתה אומר זה בסדר גמור רק אני רוצה להגיד לך שלו הייתי עושה לובי – הייתי פה בתחילת הישיבה והיינו שניים שלושה חברי ועדה. הם היו מביאים את התקנות האלה, הייתי אומר מי בעד ואף אחד לא היה שואל שאלה. הייתי מצביע בעד. אתה היית מגיע אחרי זה ולא היית יודע שאישרנו אגרות.


אני איש קואליציה, אני לא יודע מה יהיה בעתיד - - -
חיים אורון
זה משפט שאתה חוזר עליו כל הזמן. תשים למעלה פתק: אני איש קואליציה נכון לעכשיו. אל תגיד את זה כל יום.
שי חרמש
אתה יוצר אצלנו ציפיות וזה פוגע באמינות.
חיים אורון
באופן אימננטי, כל אחד הוא במקום שהוא נמצא עד להודעה חדשה.
מגלי והבה
עד עכשיו האוכלוסייה קיבלה את השירות הזה. היו להם חישובים איך הם יכולים לעמוד בזה. אנחנו עוברים למערכות ממוחשבות ומקצצים בכוח אדם במקומות האלה. מה הם רוצים מהאזרח? מה הם רוצים מאיתנו? על כל שירות תשלם כסף. יש מדינות שלכל האזרח יש כסף והם יכולים לשלם אבל זה עוד מס שהוא בא להכביד על האנשים. אסור לנו להרים יד ולתת יד לאגרות, שבצורה עקיפה הן מיסים ומקשות על האוכלוסייה. מי שנפגע זאת האוכלוסייה החלשה. אני נגד.
יעקב אדרי
יש לי הערכה רבה למיכל אבל אני שומע ברקע שאם לא תאשרו את זה לא יהיה שירות. זה שירות שהמדינה חייבת לתת.
מיכל הנר-דויטש
איפה זה כתוב?
יעקב אדרי
מה זה לא? התרגלנו שאם לא משלמים לא נותנים.

הרב גפני, אני לא יודע למה נפל בחלקך להביא כל שבוע עוד שורה של גזירות. אתה דווקא איש בעל חסד ורחמים, תושב אופקים לשעבר. ביקרתי אותך שם בזמנו. אני לא מבין, אנחנו מוצאים את עצמנו מתווכחים בוכים ומאשרים. אני מציע, באמת, גזרנו מספיק גזירות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. אני מציע שגם בעניין הזה נאמר אמירה ברורה מאוד שלא מאשרים את זה.
היו”ר משה גפני
יעקב, אני רוצה להגיד לך. ביום מהימים נעשה מאזן על החצי שנה שאני פה, כמה גזירות שלהם עוד תקועות בחדר ולא מגיעות בכלל לוועדה, כמה הגיעו לפה ולא אושרו וכמה אושרו. דרך אגב, אם עכשיו היו בחירות, הייתי עושה את המאזן הזה. ואז היו רואים כמה גזרות בממשלות קודמות עברו פה ככה וכמה גזירות תקועות שם בחדר. הורגים אותי לגמרי, הם אומרים שאני – לא חשוב.
קריאה
אני מבקש לתת פטור לאוכלוסיית הנכים. יש הרבה נכים שמידי פעם הם מבקשים כל מיני מסמכים והם לא יכולים לעמוד בסכומים האלה. צריך לתת פטור לאוכלוסיית הנכים.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית של הוועדה ואחר-כך מיכל תשיב.
שגית אפיק
בתקנה 2 למעשה נקבע שב-15.1.2009 תעשו עדכון מדד ראשון.
מיכל הנר-דויטש
זה הישן.
שגית אפיק
אז תתקני את זה.
מיכל הנר-דויטש
כן, זה 15.1.2010.
שגית אפיק
זאת אומרת שחודשיים שאחרי שהתקנות יכנסו לתוקף, הסכומים האלה שאנחנו רואים כאן - - -
מיכל הנר-דויטש
15.1.2011.
שגית אפיק
אז ב- 15.1.2011 יהיה עדכון ראשון.


מדד בסיס זה לפי 15.1.2010?
מיכל הנר-דויטש
כן.
אמנון כהן
יש פה תאריך, כדי שנוכל לדעת מה לעשות?
שגית אפיק
עכשיו דיברנו רק על עניין המדד.
אמנון כהן
אם יש איזו הטבה לאזרח וזה בא לקצר לו את הזמן תמורת תשלום - - -
מיכל הנר-דויטש
הדברים שמנויים פה ויש לי אותם במחשב, אני יכולה אפילו להתחייב אפילו לזמן קצר יותר משבועיים.
אמנון כהן
אנחנו לא יכולים לדעת מה במחשב ומה לא. הכול, עד שבועיים.
מיכל הנר-דויטש
אני צריכה רק לוודא שזה בסדר מבחינת הנושא הראשון.

אני רוצה להסביר ולוודא שוב שאנחנו נמצאים באותו מקום. אתם אומרים שזה התפקיד. אתם הסמכתם בחוק מיסוי מקרקעין, התפקידים שהוטלו על אנשי מיסוי מקרקעין, זה לבצע את חוק מיסוי מקרקעין. מה שמנוי פה איננו חלק מהוראות חוק מיסוי מקרקעין. זה שירות, שבגלל שפעם עשית עסקה ויש לי את המסמכים שלך שמורים. אתה מתקשר לעורך-הדין שלך ואתה מבקש אישור תשלום מיסים והוא אומר לך שהוא לא נמצא במשרד ותיגש למשרד מיסוי מקרקעין לקחת את זה. זה לא קשור לביצוע החוק וזה לא מס. זה משהו שניתן בעדו שירות ולכן הוא מוגדר אגרה. השירות הזה עולה כסף. לאנשי מיסוי מקרקעין יש תפקיד לבצע את חוק מיסוי מקרקעין. הדבר הזה עולה לרשות המיסים. אני רוצה לוודא שזה לא מס.
אמנון כהן
אנחנו רוצים תמורה בעד האגרה.
מיכל הנר-דויטש
אתם רוצים שבועיים להכול?
חיים אורון
עד שבועיים.
היו”ר משה גפני
מדובר כאן על אגרה תמורת שירות. לכאורה, הבנו כל הזמן ששירות צריך לתת רק אם ישלמו כסף אז יוכלו יותר לייעל את העניין והאזרח יקבל יותר שירות.

אני לא מוכן לאשר בשום פנים ואופן שכדי לתת שירות צריך לשלם. אני לא מוכן לזה. אני מחזיק אצלי מכספי מימון מפלגות אנשים שיתנו שירות לציבור. אני לא חייב לתת את השירות, זה לא כתוב בשום מקום. אבל, כדי להתגבר על סבך הבירוקרטיה שיוצרים משרדי הממשלה וגופים ממשלתיים אחרים. אני מתאר לעצמי שכל אחד מחברי הכנסת ומחברי הוועדה מחזיק עוזרים פרלמנטאריים שיעזרו בהתגברות על הבירוקרטיה. אני לא מוכן לקבל את האידיאולוגיה הזאת, שתמורת שירות צריך לשלם.

אם היית אומרת שתמורת התשלום את מתייעלת, את נותנת שירות יותר מהיר, את קובעת זמנים, זה לא טוב אבל מתקבל על הדעת. אבל אם אני צריך לקבל את התקנות כמו שהם מבלי שיהיה כתוב או במכתב מצורף של מנהל רשות המיסים או בתוך התקנות, שתמורת זה יש התחייבות שהאיש מקבל את השירות בתוך שבועיים, אז אני יודע, עשינו אגרה שעולה כסף, אבל גם נתנו משהו לאזרח תמורת זה שהוא משלם.

לכן אני מציע שתחזרי לרשות המיסים, תבקשי להכניס את זה בתוך התקנות.
מיכל הנר-דויטש
אין לי סמכות להכניס את זה בתקנות אבל אין לי בעיה עם השבועיים.

אנחנו נביא מכתב ממנהל רשות המיסים.
היו"ר משה גפני
עד סוף הישיבה אני אביא את זה חזרה.


נחדש את הישיבה בהמשך היום.
מיכל הנר דויטש
מנהל רשות המיסים נמצא בכנסת בוועדת הביקורת.

(לאחר הפסקה)
היו”ר משה גפני
היה פה מנהל רשות המיסים, מר נסרדישי. הוא הלך למשרדו והוא אמור להעביר לנו מכתב לגבי הנושא של האגרות. אני רוצה מכתב רשמי שלו שאומר שתמורת הכסף שישלמו על האגרות, יהיו חייבים לתת את המסמכים בתוך שבועיים. באמצעות האגרות האנשים לא יצטרכו לחכות זמן רב, להוציא סעיף אחד שזה סעיף 2א, שזה יהיה 30 יום.

אנחנו ממתינים למכתב?
שי חרמש
30 יום זה העתיקות?
משה גפני
כן.
מיכל הנר-דויטש
אישור על תשלום מיסים לפי החוק לגבי מכירה לפני 1983.
(לאחר הפסקה)
היו"ר משה גפני: אני חוזר להיטל על האגרות. על פי ההצעה שהועלתה פה על ידי חבר כנסת חיים אורון, שאני ואחרים הצטרפו אליה, קיבלתי מכתב ממנהל רשות המיסים כדלקמן:


"לכבוד

חבר כנסת משה גפני, יו"ר ועדת הכספים

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים),

התשס"ט-2009


בהמשך לדיון שהתקיים היום, ה-20.10.2009, בתקנות שבנדון, הריני להודיע לחברי ועדת הכספים כי השירותים בשלהם נקבעו האגרות בתקנות ייתנו למבקשים בתוך שבועיים ממועד קבלת הבקשה במשרד מיסוי מקרקעין והמצאת אישור תשלום האגרה, למעט הפעולה הקבועה בפסקה 2(א)" - - -
מיכל הנר-דויטש
הכוונה לדברים לפני 1983.
היו"ר משה גפני
"הקבועה בפסקה 2(א) לתקנות, אשר השירות בגינה יינתן בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה".
אמנון כהן
כמה זמן זה יהיה למסמכים מלפני 1983?
היו"ר משה גפני
לגבי הכול זה בתוך שבועיים. לגבי התקנה הזאת 2(א) עד 30 יום ממועד קבלת הבקשה.
אמנון כהן
זה ייכנס לתקנות?
היו"ר משה גפני
זה לא יכנס לתקנות. אמרנו או שזה ייכנס לתקנות או מכתב פורמאלי.
אמנון כהן
תעשה "טיארה" עם המכתב.
מיכל הנר-דויטש
חבר הכנסת כהן, אין לנו הסמכה.
היו"ר משה גפני
אמנון, הסכמנו כאן שיקרה אחד מן השניים. או מכתב פורמאלי - - -
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, עוד חודש כולם ישכחו את זה.
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה. אמרנו לו, הוא רץ למשרד, הוא שלח מכתב.
אמנון כהן
מחר יביאו מתוקן.
מיכל הנר-דויטש
לא, אין לשר האוצר סמכות להביא מתוקן, זה לא חלק מההסמכה שלו בסעיף 115 לחוק מיסוי מקרקעין, לקבוע את המועד הזה.
אמנון כהן
ולרשות המיסים יש הסמכה לזה?
מיכל הנר-דויטש
הוא מנחה את העובדים שלו.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור האגרות, כפוף למכתבו של מנהל רשות המיסים, זה כלול בתוך העניין הזה ולתיקון של המדד, שזה רק ב-2011?

מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1 (יצחק וקנין)

נמנעים - אין
יצחק וקנין
אני נגד וגם רוצה רביזיה.
היו”ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין נגד ומבקש על זה רביזיה.
יצחק וקנין
זאת הפקרות, תאמינו לי. הפקרות. אני אעשה לכם התייעצות סיעתית ואני אתקע את זה איפה שאני יכול לתקוע את זה. מה זה, הפקרות פה. תטילו עוד מיסים על הציבור. יביאו לכם עוד איזה מכתב מפוברק. אפשר לחשוב שמישהו מתייחס למכתב הזה. תטילו עוד מיסים על הציבור.
יצחק פיניאן
גפני, אני הצבעתי בעד, אני רק רוצה לשאול את מיכל איך יאכפו את זה? אם אני לא מקבל את המסמך תוך שבועיים, למי אני פונה?
מיכל הנר-דויטש
למנהל רשות המיסים.
היו"ר משה גפני
איפה וקנין, אני רוצה להצביע על הרביזיה.
יצחק פיניאן
כל אזרח יכול לפנות אליו?
מיכל הנר-דויטש
כן.
יצחק פיניאן
אני אבוא אליכם אם כמה תלונות שזה לא היה תוך שבועיים ונראה מה תהיה התשובה.
מיכל הנר-דויטש
הוא ישמח לדעת שהעובדים שלו לא מקיימים את מה שהוא מורה להם.
היו"ר משה גפני
שמישהו יקרא לוקנין לרביזיה.
ציון פיניאן
אי-אפשר להצביע עכשיו, אנחנו שלושה.
היו"ר משה גפני
לא, צריך להודיע לו.

מיכל, ממש לא נעים לי ממך. אנחנו אישרנו את התקנות. אנחנו נעלה את זה שוב. את לא צריכה לבוא. ראי את התקנות כמאושרות. אם הוא לא יסיר נעלה את זה מחר. נראה לי שהוא עירב פה בין הרביזיות על הפניות התקציביות מפני שבפניות התקציביות לרביזיה יש מטרה. חבר הכנסת מתנגד והוא אומר שאתם מטילים מיסים. אני רוצה לדבר איתו. את לא צריכה לבוא לפה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים