ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/10/2009

השפעת הקיצוץ בתקציב שאושר ע"י הממשלה על הילדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים