ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/10/2009

הצעת חוק כלי היריה (תיקון - הגבלת גיל למתן רשיון כלי יריה ולאימון במטווח), התשס"ט-2009, חוק כלי הירייה (תיקון מס' 16), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים

20/10/2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 78
מישיבת ועדת הפנים

יום שלישי ב' בחשוון התש"ע (20 באוקטובר 2009), שעה 09:30
סדר היום
1. הצעת חוק כלי יריה (תיקון- הגבלת גיל למתן רשיון כלי ירייה ולאימון במטווח), התשס"ט-2009 של חבר הכנסת דני דנון (פ/1304).
2. הצעת חוק כלי ירייה (תיקון- הגבלת גיל למתן רשיון כלי ירייה ולאימון במטווח) התשס"ט-2009 של חבר הכנסת אורי אורבך.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

דני דנון

אורי אורבך
מוזמנים
אודליה אדרי

- לשכה משפטית משרד הפנים

איילת סולטן

- משפטנית משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

אבירם כהן

- קצין חקירות ביקורת גבולות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

יאיר דוידוביץ

- מנכ"ל התאחדות הקליעה בישראל

ולדימיר סברדלוב
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
יועצת משפטית
ורד קירו- זילברמן
רשמה
איה לינצ'בסקי

הצעת חוק כלי ירייה (תיקון- הגבלת גיל למתן רשיון כלי ירייה ולאימון במטווח),

התשס"ט-2009 של חבר הכנסת דני דנון (פ/1304).

הצעת חוק כלי ירייה (תיקון- הגבלת גיל למתן רשיון כלי ירייה ולאימון במטווח)

התשס"ט-2009 של חבר הכנסת אורי אורבך.
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים על סדר היום הצעת חוק כלי ירייה, בקשה לרביזיה של חבר הכנסת אורי אורבך, אני מעמיד את הצעת הרביזיה של חבר הכנסת אורבך להצבעה

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה נתקבלה
היו"ר דוד אזולאי
הרביזיה של חבר הכנסת אורבך נתקבלה, אנחנו הולכים לקחת את הצעת החוק של חבר הכנסת דנון ולאחד אותה להצעתו של חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה חבר הכנסת דנון.
דני דנון
תודה אדוני היושב ראש, זה עניין טכני, ההצעות לא עלו יחדיו, ההצעות זהות, ואני מקבל את התיקונים שבוצעו בוועדה בהצעתו של חבר הכנסת אורבך ומעתה נלווה את ההצעה ביחד.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מצטרף לכל מה שהיה בדיון הקודם, אם כך אנחנו מאחדים את שתי הצעות, הצעתו של חבר הכנסת אורי אורבך להצעתו של חבר הכנסת דני דנון ואנחנו מעבירים את הצעת החוק של חבר הכנסת דנון להכנה לקריאה ראשונה, סליחה, קודם כל נעשה הצבעה בעד מיזוג שתי ההצעות, מי בעד?

הצבעה

בעד
- רוב

נגד
- אין

נמנעים
- אין

הצעת מיזוג שתי ההצעות של חבר הכנסת אורי אורבך וחבר הכנסת דני דנון נתקבלה
היו"ר דוד אזולאי
הצעת מיזוג שתי הצעות החוק נתקבלה, עתה אנחנו מצביעים להעברת הצעת החוק שתיקרא הצעת חוק כלי ירייה (תיקון – הגבלת גיל למתן רישיון כלי ירייה ולאימון במטווח), להכנה לקריאה ראשונה בנוסח שהתקבל על ידי הוועדה, מי בעד?

הצבעה

בעד
- רוב

נגד
- אין

נמנעים
- אין

הצעת החוק עוברת להכנה לקריאה ראשונה
היו"ר דוד אזולאי
הצעת החוק עוברת להכנה לקריאה ראשונה למליאה.
יאיר דוידוביץ
האם ההחרגה של התאחדות הקליעה התקבלה ואושרה?
ורד קירו-זילברמן
היא לא התקבלה ואושרה, סוכם שזה יוכנס בדברי ההסבר ויידון בקריאה השנייה והשלישית, זה מה שייעשה.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מתכוון לפתוח את הדיון היום, זה דיון פורמאלי בלבד, הדיון יתקיים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
אודליה אדרי
בוועדת שרים לענייני חקיקה הוסכם שהנוסח יתואם מול משרדי הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
ברור, מקבל את ההערה, הצעת החוק תתואם עם הממשלה ושני חברי הכנסת מהנהנים בראשם, סימן שהם מסכימים.
ולדימיר סברדלוב
כתוב בחוק שהגבלת אחזקת נשק עד גיל 21 , המשמעות שענף השמירה סוגר דרך לאנשים.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא פותח את הדיון עכשיו, אתה תהיה מוזמן אחרי הקריאה הראשונה להציג את הדברים. תודה רבה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים