ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/10/2009

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) טיפול באומנויות, התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
50
ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

להצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

19.10.2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 6

מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

להצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

יום שני, א' חשוון התש"ע ( 19 באוקטובר 2009), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון)(הרחבת תחולת החוקלמקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008, של חבר הכנסת אריה אלדד,

חבר הכנסת חיים אמסלם, חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, חבר הכנסת יצחק וקנין, חבר הכנסת נסים זאב, חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת אלכס מילר (פ/2905) – הדיון יתמקד אך ורק במקצועות הבאים: קרימינולוגים קליניים, פודיאטרים ופודיאטרים ניתוחיים
נכחו
חברי הוועדה: אריה אלדד - היו"ר
עפו אגבאריה

רחל אדטו
מוזמנים
עו"ד אביטל וינר – הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר – הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

אמיר שנון – מנהל המחלקה למקצועות, משרד הבריאות

נועם עמרן – יועץ משפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום בריאות, משרד המשפטים

שמחה רוטמן – מתמחה, משרד המשפטים

פרופ' פטר סילפן – יושב ראש מועצה מדעית, איגוד הקרימינולוגים הקליניים

סטפאן ללוש – העמותה הישראלית לפודיאטרים והכירופודיסטים

צבי לוי – חבר העמותה הישראלית לפודיאטרים והכירופודיסטים

אלישבע כהן - העמותה הישראלית לפודיאטרים והכירופודיסטים

יואל לגר - העמותה הישראלית לפודיאטרים והכירופודיסטים

סטפן בז'או - העמותה הישראלית לפודיאטרים והכירופודיסטים

דניאל וייס – פודיאטר נשיא העמותה הישראלית לפודיאטרים והכירופודיסטים

אלי לונדון - פודיאטר

מרק אסרף – ממונה תחום אוניברסיטאות, המועצה להשכלה גבוהה

ד"ר עופר אלישוב – נציג האיגוד האורתופדי בישראל, ההסתדרות הרפואית

ד"ר יונתן רוזנבלום – פודיאטר, ההסתדרות הרפואית

עו"ד רביב מייזל – ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
אור רוזמן – מתמחה
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון)(הרחבת תחולת החוק

למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008, של חבר הכנסת אריה אלדד,

חבר הכנסת חיים אמסלם, חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת אברהם מיכאלי,

חבר הכנסת יצחק וקנין, חבר הכנסת נסים זאב, חבר הכנסת דוד אזולאי,

חבר הכנסת אלכס מילר (פ/2905) – הדיון יתמקד אך ורק במקצועות הבאים:

קרימינולוגים קליניים, פודיאטרים ופודיאטרים ניתוחיים
היו"ר אריה אלדד
בוקר טוב. אני שמח לפתוח את הדיון ה-7,532 של ועדת המשנה לנושא חוק מקצועות הבריאות. יש לנו כמה חובות ביחס לשני מקצועות. אני מקווה שהישיבה הבאה כבר תהיה ישיבה שתעסוק בהוראות מעבר, ונוכל להעביר בשבוע הבא למליאת הוועדה את החוק כפי שאנחנו מסוגלים לסכם אותו היום.


אומרת לי שמרית היועצת המשפטית שלנו שיש לנו נושא אחד קצר, והוא הקרימינולוגים הקליניים. מה החובות שלנו בתחומו?
שמרית שקד גיטלין
אנחנו מחלקים על השולחן את הנייר שמסכם. למעשה, נשאר משהו מאוד קטן. אני מקריאה מהדף: בקרימינולוגיה קלינית קבענו תואר אקדמי ראשון בקרימינולוגיה או תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית או חינוך מיוחד, והשלמת לימודים לפי תוכנית לימודים שנקבעה בתקנות. הדבר היחיד שנשאר אז בצריך עיון – למעשה, דיברו על תואר ראשון במשפטים, ומשרד הבריאות אמר שהוא יחזיר תשובה מה עמדתו לגבי הנושא.


אני כבר מציעה נוסח שקצת מרחיב את האפשרות של השר, ואני אקרא אותו: "תואר אקדמי ראשון בקרימינולוגיה או תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית". בצריך עיון כתבתי עוד מקצוע אחד שצריך לתת עליו את הדעת אם הוא שייך. גם יכול להיות שיש מקום להשאיר לשר: או במקצוע אחר שקבע השר. זאת אומרת, לאפשר לשר לקבוע גם תואר אחר שהוא רלוונטי, כי מהדיון כל פעם מישהו העלה משהו, ויכול להיות שיש תארים שעדיין לא חשבנו עליהם. וכן, השלמת לימודים בקרימינולוגיה לפי תוכנית לימודים שנקבעה בתקנות.
אמיר שנון
סליחה, אולי לתואר ראשון.
שמרית שקד גיטלין
ד"ר שנון, עוד שנייה. ישנה תוספת נוספת שהוספתי והיא: השר רשאי לקבוע תוכנית השלמה שונה לבעלי תארים שונים. כל השאר הם דברים שדיברנו עליהם בישיבה הקודמת, ואין עליהם מחלוקת ככל שידוע לי: תואר אקדמי שני בקרימינולוגיה קלינית, הכשרה מעשית במשך תקופה שנקבעה בתקנות, ועמידה בבחינות.
היו"ר אריה אלדד
משרד הבריאות, מה עמדתכם ביחס למשפטים?
אמיר שנון
אנחנו לא היינו מעורבים בזה כי זו היתה החלטה פנימית של האוניברסיטה למי לאפשר להתקבל לתואר שני, ולמי לא. אני מבין שעד היום זה לא היה. אני לא יודע אם יש איזושהי סיבה מיוחדת לשנות את זה.
היו"ר אריה אלדד
אם אנחנו לא מכניסים משפטים לנוסח החוק, אבל משתמשים בנוסח שהציעה שמרית, כלומר: או מקצוע אחר שקבע השר, והשלמת לימודים?
אמיר שנון
אני חושב שזה טוב, זה נותן פתח.
היו"ר אריה אלדד
אז לא צריך להכניס. אם תבוא יום אחד לאוניברסיטה ותגיד גם משפטים הוא שער מספיק טוב מבחינתי עם השלמת שעות, ואתם תאמצו את זה?
שמרית שקד גיטלין
או,קיי, רק שיהיה ברור שהשלמת הלימודים - - -
היו"ר אריה אלדד
אז תורידי תואר ראשון במשפטים מסעיף 1. אבל, תכניסי את הנוסח שהצעת:"...או במקצוע אחר שקבע השר, והשלמת לימודים בקרימינולוגיה לפי תוכנית לימודים שנקבעה בתקנות.
שמרית שקד גיטלין
בסדר גמור. שיהיה ברור – זה מה שדיברנו בישיבה הקודמת, רק שלא יהיה ספקות מהנוסח, שהשלמת לימודים היא גם לתואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או עבודה סוציאלית. זה גם מה שנקבע בישיבה הקודמת.
היו"ר אריה אלדד
כן, כן. כולם צריכים השלמות לימודים.
שמרית שקד גיטלין
כן.
טלי שטיין
אני אולי נכנסתי דקה באיחור, ואני רוצה לשאול שאלה. אני יודעת שכן באופן טבעי לומדים משפטים, ואחר כך הרבה פעמים בקרימינולוגיה אין את הידע המקצועי. אני מבינה שהשר יכול לקבוע את זה. אבל, למה לא לקבוע במפורש?
שמרית שקד גיטלין
אישרנו את זה. טלי, בישיבה הקודמת שאלנו את משרד הבריאות מהי עמדתו, וביקשנו לבוא לישיבה הזאת עם - - -
היו"ר אריה אלדד
עד היום זה לא היה כך. אמר ד"ר שנון שעד היום זה לא היה כך.
אמיר שנון
אולי פרופ' סילפן ישלים.
פטר סילפן
לי יש דעה קצת שונה מאחר והקרימינולוגיה קלינית זה מקצוע קליני שעוסק בבני אדם, מטפל בבני אדם. יש ידע פסיכו-פתולוגי די בסיסי, ניסיון קליני. לא ייתכן שאנשים שאין להם הבסיס וגם האישיות המתאימה, יעסקו בעבודה קלינית.
טלי שטיין
אז משפטים לא מתאים.
סילפן פטר
לא.
היו"ר אריה אלדד
יכול להיות שזה נותן נקודות. אבל, ההשלמות שצריך כדי להגיע לזה, ולכן הפתח שהשארנו כאן שהשר רשאי לקבוע מקצועות נוספים, ואת ההשלמות הנגזרות מהן, יפתור את הבעיה הזאת.
אמיר שנון
לגבי מה ששאלתי קודם, השלמת הלימודים הכוונה היא לתואר ראשון בקרימינולוגיה.
שמרית שקד גיטלין
לא, לא. תואר אקדמי ראשון בקרימינולוגיה, או תואר אקדמי ראשון - - -, ככל שזה יצטרך הבהרות בנוסח. הכוונה היא שתואר אקדמי ראשון בקרימינולוגיה לא צריך השלמות - זה מה שהוחלט. כל השאר, תואר אקדמי ראשון פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, או במקצוע אחר, הם צריכים השלמה לימודים.
אמיר שנון
אבל, השלמות למה?
סילפן פטר
ל-B.A.. בתוך מקצועות ה-B.A צריכים השלמות על מנת להעלות ל-M.A..
היו"ר אריה אלדד
אני לא הייתי מכניס את המילה "בקרימינולוגיה" בכלל כאן: והשלמת לימודים לפי תוכנית לימודים שנקבעה בתקנות.
שמרית שקד גיטלין
למה לא לאפיין את ההשלמה?
היו"ר אריה אלדד
כי אם תואר ראשון בקרימינולוגיה באוניברסיטה היחידה שמלמדת אותם היום זה תוכנית אחת, ומחר ייפתח חוג לקרימינולוגיה בעוד שתי אוניברסיטאות וילמדו לפי תוכנית שונה, אז מה שצריך לעניין אותנו זה תוכנית הלימודים, לא התואר.
שמרית שקד גיטלין
אבל, עדיין ההשלמה צריכה להיות בתחום הקרימינולוגיה, לא?
אמיר שנון
אני אסביר מה כוונתי. מי שיש לו תואר ראשון בקרימינולוגיה הוא יכול להמשיך לתואר שני בקרימינולוגיה ולהשלים את מה שנדרש, ולקבל את התעודה. על זה אין ויכוח.


אנחנו אמרנו שיש בעלי תואר ראשון במקצועות מסוימים שהם כדי להתקבל לתואר השני בקרימינולוגיה, צריכים לעשות השלמות. אני שואל, האם ההשלמות הן כדי לקבל תואר ראשון בקרימינולוגיה?
סילפן פטר
לא, על מנת להתקבל ללימודים לתואר שני.
היו"ר אריה אלדד
השלמות הלימודים אולי יהיו דומות לתוכנית הלימודים בתואר ראשון בקרימינולוגיה. אבל, הן לא יעניקו תואר ראשון בקרימינולוגיה. לכן, הייתי משמיט את המילה "בקרימינולוגיה" כאן.
שמרית שקד גיטלין
אבל, האם השלמת הלימודים עצמה לא צריכה להיות בתחום הקרימינולוגיה?
היו"ר אריה אלדד
לא. הם צריכים להיות בפסיכולוגיה, הם צריכים להיות בטיפול בבני אדם.
סילפן פטר
השלמת הלימודים זה מקצועות בתוך קרימינולוגיה. לפסיכולוגים יש את כל היסוד הפסיכו-פתולוגי, אבל אין להם היסוד החברתי המשפטי שצריכים לדעת.
היו"ר אריה אלדד
אם אנחנו מורידים את המילה "קרימינולוגיה" מהנוסח, ואומרים: והשלמת לימודים לפי תוכנית לימודים שנקבעה בתקנות, ואתם יכולים לאמץ את תוכנית הלימודים של החוג לקרימינולוגיה שנותן תואר ראשון, אתם פותרים את הבעיה. אנחנו מניחים שכשאנחנו כותבים כאן קרימינולוגיה אנחנו אומרים משהו מאוד מוגדר. להבנתי, זה לא משהו מאוד מוגדר. זה אוסף של לימודים בטיפול, במשפט. זה לא משהו חד חד ערכי.
אמיר שנון
יכול להיות, זה מה שאני שואל. אם זה כמו שאתה אומר, אז בסדר. אז אתה צודק, צריך להוריד את המילה. זו בדיוק השאלה, פרופ' סילפן.
סילפן פטר
ההשלמות הן רק באותם התחומים שהם לא למדו במקצועות האם שלהם.
אמיר שנון
כן, אבל האם אפשר להגיד שכל ההשלמות האלה הן בנושאים ששייכים לקרימינולוגיה, או שיכול להיות גם משהו אחר?
סילפן פטר
לא, רק בקרימינולוגיה.
היו"ר אריה אלדד
אז שיישאר: קרימינולוגיה.
שמרית שקד גיטלין
או,קיי. עוד דבר שנשאר פה להחלטת הוועדה זה התואר בחינוך מיוחד, והתואר במדעי ההתנהגות, האם הם נכנסים לתארים שממילא הם כבר מקבלים את ה- - -
סילפן פטר
אני חושב שמדעי ההתנהגות צריכים להכניס.
שמרית שקד גיטלין
גם חינוך מיוחד?
סילפן פטר
גם חינוך מיוחד, באופן מיוחד עם עבריינות נוער והשילוב של הפסיכו-פתולוגיה עם הפרעות.
היו"ר אריה אלדד
אני מבין חינוך מיוחד. אבל, מי שעשה תואר ראשון באנתרופולוגיה, מבחינתך הוא יכול להתחיל? זה מדעי ההתנהגות.
סילפן פטר
לא. בבית-ספר לרפואה באוניברסיטת באר-שבע יש מדעי ההתנהגות.
היו"ר אריה אלדד
אני למדתי מבוא למדעי ההתנהגות בבית-ספר לרפואה. למדתי אנתרופולוגיה, למדתי מה עושים אנשים עם קופים בניו-גינאה. מה זה שייך לקרימינולוגיה?
סילפן פטר
לא, זה לא שייך.
היו"ר אריה אלדד
לכן, אני חושש שההגדרה שאם אנחנו אומרים: מי שלמד מדעי ההתנהגות לתואר ראשון, יכול לבוא ללמוד - - -
סילפן פטר
עם ההשלמות המתאימות כמובן.
שמרית שקד גיטלין
עם השלמות.
היו"ר אריה אלדד
לכן, במקום להכניס מדעי התנהגות, להשאיר את סעיף הסל שקבענו אחר כך: ורשאי השר לקבוע מקצועות נוספים, ואת תוכנית ההשלמה הנגזרת מהם. אבל, אני אומר שאנחנו לא יודעים מראש. אני לא יודע, למשל, אם אנתרופולוגיה שהיא נכללת במדעי ההתנהגות, אם אנחנו נכתוב כאן מדעי ההתנהגות, יבוא מחר סטודנט למדעי ההתנהגות יגיש בג"ץ למה לא מוכנים לתת לו להתקבל ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה קלינית.
שמרית שקד גיטלין
לא.
היו"ר אריה אלדד
למה לא? כתבנו.
שמרית שקד גיטלין
קודם כל, אנחנו בכלל לא מחייבים את האוניברסיטה לקבל אף אחד. אנחנו לא מתערבים בחופש האקדמי של האוניברסיטאות, ואנחנו לא מחייבים אותם לקבל מי שלמד מדעי ההתנהגות. אנחנו נוגעים לספרה אחרת, אנחנו אומרים מי זכאי לקבל רישיון, לא מי זכאי להתקבל לתואר שני באוניברסיטה.
היו"ר אריה אלדד
נכון.
סילפן פטר
אבל, יש הבדל בין M.A. שהאוניברסיטה מעניקה, ורישיון עבודה במקצועות רפואיים. אלו שני דברים לגמרי שונים.
שמרית שקד גיטלין
נכון. השאלה היא האם מראש צריכים לקבוע שמדעי ההתנהגות זה מקצוע שאפשר להשלים עם לימודי השלמה מתאימים?
היו"ר אריה אלדד
מה רע ב: או במקצוע אחר שקבע השר? כלומר, אם יהיה ביקוש, ויהיו פניות, והאוניברסיטה תתפתח את הדלת, אז השר יקבע.
שמרית שקד גיטלין
האם היום הדלת פתוחה בפני מי שלמד מדעי ההתנהגות?
סילפן פטר
כן.
היו"ר אריה אלדד
כל מדעי ההתנהגות?
סילפן פטר
לא.
היו"ר אריה אלדד
לכן, לא אני לא הייתי מכניס את התארים.
שמרית שקד גיטלין
בסדר. אנחנו מאוד מקווים שהשר באמת יעשה שימוש בסמכות שלו, ובאמת לא ימנע מאנשים שלמדו במקצועות מתאימים.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו בטוחים שהשר יעשה שימוש.
סילפן פטר
יש מקצוע שעכשיו מתחיל להתפתח, והפסקה הזאת היא טובה. לדוגמה, פסיכולוגיה פורנסית במכללת תל-אביב.
רחל אדטו
אתה רוצה כל מקצוע שייקבע על-ידי השר, או כל מקצוע, אז תכתוב את המילה: אחר, או מתאים.
שמרית שקד גיטלין
כתבנו.
היו"ר אריה אלדד
או במקצוע אחר שקבע השר, אחר.
רחל אדטו
האם בלי המילה מתאים?
היו"ר אריה אלדד
אני מניח שהוא לא ייקח מי שלמד היסטוריה גם אם לא נכתוב לו. זה השכל הישר נותן.
סילפן פטר
בהר"י למועצה מדעית יש say. גם אצלנו יש מועצה מדעית, ואני חושב שצריכים להכניס גם את המועצה המדעית שלא רק השר, אלא זה מקובל על-ידי דעת - - -
היו"ר אריה אלדד
אנחנו מתעסקים כאן בתוספות. החוק הכולל שיתעסק בפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וכו', יתעסק שם במועצה מייעצת ליד השר שהיא זו שכותבת את הבחינות, והיא זו שקובעת את התכנים ופיקוח. אני מציע שתקרא את כל החוק. שם יש הרכב. אני בטוח שאתם תדרשו להציע מועמדים לשמש באותה מועצה מייעצת שהיא הגוף המקצועי שמכהן לצד השר. זה ועדה מייעצת.
שמרית שקד גיטלין
בוועדה המייעצת יש נציג של המועצה להשכלה גבוהה.
היו"ר אריה אלדד
ושל האקדמיה, ושל בעלי המקצוע בכל תחום ותחום.
שמרית שקד גיטלין
אבל, לא הארגון היציג. כאילו הארגון היציג, לא המועצה המדעית.
היו"ר אריה אלדד
עד כאן קרימינולוגיה קלינית.
מרק אסרף
אני מהמועצה להשכלה גבוהה, ואני חדש בדיון הזה. לא הייתי בדיון בפעם הקודמת בנושא הקרימינולוגיה. רציתי לשאול שאלה, אתם מתייחסים לתואר ראשון בקרימינולוגיה כדבר מוחלט שהוא כבר קיים?
היו"ר אריה אלדד
לא, אבל, אם יהיה קיים ומוחלט - - -
שמרית שקד גיטלין
למה, האם אין? האם אין תואר אקדמי ראשון?
מרק אסרף
אני יודע שהאוניברסיטה העברית שייסדה את התחום הזה של קרימינולוגיה, עשתה את זה בתואר שני, ולא בתואר ראשון.
סילפן פטר
אבל, יש שמונה מוסדות אקדמיים שיש להם B.A. בבר-אילן יש.
מרק אסרף
תואר ראשון מייג'ור.
סילפן פטר
לא, זה חוג עצמאי, כלומר תוכנית עצמאית. אחרי כן, בכל המכללות של בר אילן יש חוג לקרימינולוגיה. יש היום שמונה חוגים.
שמרית שקד גיטלין
האם אתה לא יודע את זה?
מרק אסרף
אני יודע את זה. אבל, - - -
שמרית שקד גיטלין
התכוונתי לשאול, האם יש לך הסתייגות מזה?
מרק אסרף
לא, לא. אם זה קיים בצורה כזאת אז זה בסדר. אני רק רציתי לוודאי לגבי התואר השני - אנחנו חשבנו שהתואר השני בקרימינולוגיה אחרי תואר ראשון במשפטים כשיש את ההתמחות של קרימינולוגיה ברמת התואר השני.
היו"ר אריה אלדד
מה שנאמר פה היה שהדגש שם הוא על מקצוע טיפולי, ולאו דווקא על משפטים. הבעיה שלנו היא לא הסעיפים בחוק היבש, אלא האיש הרטוב שעומד בגשם.
נועם עמרן
אני נציג משרד הרווחה. זה הסתייגות שלנו שזה לא לאו דווקא למשפטים, אלא זה לא משפטים.
היו"ר אריה אלדד
משפטים הושמט מהחוק, חבל להעיר. אנחנו לא מתייחסים באופן ספציפי למשפטים. אם האוניברסיטה תשקול ותחליט שסטודנט פלוני למשפטים מתאים לה ללימודי תואר שני בהשלמות נתונות, אז שיגדירו לו מה ההשלמות הדרושות ממנו, והשר יוכל להכניס גם את העניין של תואר במשפטים כאחד מהמקצועות האחרים שהוא קבע בתקנות.
סילפן פטר
תוך ארבעים שנה היו שלושה – זה הכול.
שמרית שקד גיטלין
מה התואר הראשון של רוב רובם של הקרימינולוגים?
סילפן פטר
קרימינולוגיה, פסיכולוגיה וחינוך מיוחד.
שמרית שקד גיטלין
לסיכום, אנחנו מאמצים את ההצעה לנוסח, ואנחנו מוסיפים עליה את החינוך המיוחד, נכון?
היו"ר אריה אלדד
כן.
שמרית שקד גיטלין
2, 3, ו-4 נשאר אותו הדבר.
אמיר שנון
אתם הפנתם אלינו שתי שאלות בנוגע ללימודים בחוץ-לארץ, ובנוגע להכשרה מעשית. ככל שאני יודע, ופרופ' סילפן אישר את זה, גם הלימודים בחוץ-לארץ הם לתואר שני בקרימינולוגיה קלינית. מבחינת התארים הראשונים, כנראה שזה מאוד מאוד לא ברור. אבל, אני לא יודע אם הוא מחייב אותנו. מבחינת ההכשרה המעשית בארץ, היא נכללת בתוכנית הלימודים.
שמרית שקד גיטלין
בסדר. אבל, זה כמו שאנחנו עשינו בריפוי בעיסוק כשאנחנו קובעים חובת הכשרה מעשית.
היו"ר אריה אלדד
עבודה מעשית נכללת בלימודים. כלומר, אנחנו לא צריכים תקופה נפרדת. האם אפשר להשמיט את סעיף 3?
שמרית שקד גיטלין
המתכונת שעשינו את זה בארבע המקצועות הראשונים - גם כשידענו שצריך הכשרה מקצועית קבענו, והשר רשאי לפתור אותם.
היו"ר אריה אלדד
או,קיי.
שמרית שקד גיטלין
אנחנו עוברים למקצוע הבא שזה פודיאטריה.
היו"ר אריה אלדד
אני מזכיר שבפודיאטריה היינו תקועים בבעיית הגדרה, והרשאות, ותחומי עיסוק ברצף שמתחיל מכירופודיסטים, אותו גוון מקצוע שנלמד בצרפת. סוכם שעד שלא מוכר בארץ שהוא מקצוע אקדמי, כלומר שאנחנו מקבלים את הלימודים באירופה כלימודים אקדמיים, אנחנו לא עוסקים בהם במסגרת החוק הזה, ואנחנו נשארים ברצף של פודיאטרים, פודיאטרים מנתחים, ואולי דרגה שלישית של פודיאטרים מנתחים לא רק את קדמת כף הרגל, אלא גם בקרסול. איפה אנחנו עומדים מבחינת הסכמות שיש באיגודים המקצועיים השונים?
רביב מייזל
נפגשנו לבקשת הוועדה, והגענו להסכמה. אני אומר מי היה. היה ד"ר עופר אלישוב שהוא בדרך לכאן, וד"ר יצחק זיבנר מהאיגוד האורתופדי והאיגוד לרפואה פיסיקלית ושיקום. מהפודיאטרים היה את ריצ'ארד יפה, וצבי לוי, דניאל וייס. הצטרפו גם אריאלה מילר, ויונתן רוזנבלום.


הגענו להסכמה עם הפודיאטרים המנתחים בניגוד לדעתו של מר דניאל וייס, שפודיאטר שלא עבר תוכנית התמחות, שלא עבר residency, בעצם לא יורשה לנתח כפות רגליים. גם לא פרוצדורה זעירה. הוא יוכל רק לבצע אבחנות וטיפולים שטחיים בציפורניים: יבלות, פצעים בכפות רגליים עד עומק התת עור, כאשר מי שעבר residency- בסופו של דבר לא הגענו להסכמות מלאות לגבי כל הפעולות שיותרו לו. הגענו לכך שצריך לעשות אבחנה בין מי שעבר residency, ובין מי שעבר לאחר מכן, אחרי ה- residency, עוד מספר שנים נוספות התמחות מלאה למעשה בכף רגל. אבל, יש הבדלים. אנחנו דיברנו על רשימת פתולוגיות, והם מדברים על המיקום בכף הרגל. לא הצלחנו להגיע להסכמות מלאות. אני אשמח אם תוכלו לתת לנו שהות נוספת כדי להמשיך להיפגש, וכן לנסות להגיע לאיזושהי הסכמה.
היו"ר אריה אלדד
האפשרויות הפתוחות בפני הוועדה הן להוציא אתכם ממסגרת החוק הנוכחי, או לסכם תוך שמיעת העמדות שגיבשתם, וקבלת החלטה אצלנו.
רביב מייזל
אני לא מייצג את הפודיאטרים, אני מייצג את ההסתדרות הרפואית.
היו"ר אריה אלדד
אני יודע. אבל, גם לאחר שהפודיאטרים ימשיכו וידונו בעניין גם בעוד שלוש שנים, ויגיעו למסמך משוכלל מאין כמותו, אין על הוועדה שום חובה לאמץ אותו כחוק. מאידך, אנחנו יכולים לקבל היום נוסח שהוא אולי לא מושלם ומשוכלל, ואם המשך העבודה והמגעים והדיונים יובילו להגדרות מדויקות יותר, אז יכול להיות או שנעשה תיקון חקיקה, או שהתקנות יכסו על זה.
אלי לונדון
אני מבקש באמת לנסות ולגמור את העניין, כי אנחנו חיים תחת גשם ובלי מטרייה. אני מאוד הייתי רוצה לגמור את העניין. הוויכוח הוא לא כל כך גדול.
היו"ר אריה אלדד
אני יודע. ההגדרות המאוד גסות הקיימות היום - - -
רחל אדטו
תאמר לנו איפה היא נקודת חילוקי דעות כרגע.
היו"ר אריה אלדד
השאלה היא מה אנחנו כותבים בחוק? האם כשאנחנו ניתן למישהו תעודת הכרה שהוא פודיאטר מנתח, האם אנחנו לא עלולים להטעות את הציבור, למשל, שהאיש הזה יש לו רישיון על כל כף הרגל, והוא יכול לנתח גם קרסול, או שאנחנו צריכים כבר בחוק הזה לפרט ברמה כזאת שיהיה ברור מעצם ההרשאה או אולי מעצם שם המקצוע שניתן לו, שהאיש מוגבל לניתוחי קדמת כף הרגל, או רשאי לבצע רק פעולות זעירות כמו הסרת יבלות, וציפורן חודרנית, או שהוא יכול לעשות גם ניתוחי קרסול?
רחל אדטו
היו אצלי הפודיאטרים בשבוע שעבר, והיתה לי שיחה על כל הנושא הזה. ישנם שני דברים שקשורים לנושא הזה שאולי יכולים לתת מענה. אני הבנתי שהתואר דוקטור שמתקבל בארצות הברית הוא לא תואר דוקטור שהם נושאים אותו בארץ. אני שאלתי, אם הם קיבלו את התואר דוקטור בארצות הברית, למה הם לא משתמשים בו כמו הכירופרקטים שמשתמשים בתואר דוקטור ברשות. הכירופרקטים באים עם תואר דוקטור לכירופרקטיקה והם לומדים את אותה מכסת שעות. בעיקרון, הם באים עם תואר דוקטור, ופה הם לא מקבלים את זה בעוד שהכירופרקטים כן מקבלים את זה.
קריאה
זה לא מדויק, ד"ר אדטו.
היו"ר אריה אלדד
ד"ר לונדון, האם אתם לא משתמשים בתואר דוקטור?
אמיר שנון
הוא מציג את עצמו כד"ר לונדון, וכולם חושבים שהוא רופא.
רחל אדטו
הרי המסלול של אלה שקיבלו את התואר דוקטור, ומנתחים קיבלו את האישור לנתח אותו שם, הם יהיו הקבוצה שיקראו דוקטור והם יוכלו לנתח. לעומת זאת, הפודיאטרים האחרים שלא עשו את ההרחבה הזאת וההתמחות הניתוחית - - -
היו"ר אריה אלדד
אבל, גם להם יש תואר דוקטור.
רחל אדטו
אין להם.
היו"ר אריה אלדד
האם לאלה שלא עשו השתלמות ניתוחית אין תואר דוקטור?
קריאות
לא.
רחל אדטו
אין לי בעיה עם אלה שעושים. גם להם אין בעיה איתם. אנחנו מדברים על אלה שלא עשו את ההתמחות הזאת, ואז הם לא רשאים.
היו"ר אריה אלדד
ד"ר אדטו, מי שגומר פודיאטריה בארצות הברית, גם הוא מקבל תואר דוקטור פודיאטריה בארצות הברית.
יונתן רוזנבלום
והוא גם יכול לנתח באותו רגע.
היו"ר אריה אלדד
כמו רופא משפחה בארץ שיכול לנתח באותו רגע באופן תיאורטי, רק לא כדאי לו.
אלי לונדון
בדיוק, ויש חוק במדינת ישראל.
היו"ר אריה אלדד
ולכן, השימוש בתואר דוקטור הוא לא כלי עבודה מבחינת החוק. כי יכול להיות שכולם יהיו דוקטור, ועדיין היינו רוצים הרשאות נפרדות.


אני מציע שההרשאה תהיה למקצוע פודיאטריה והוא יהיה רשאי לבצע פעולות על פי מה שיקבע השר בתקנות. תואר פודיאטר מנתח, והוא יהיה רשאי לבצע פעולות על פי מה שיקבע השר בתקנות. ופודיאטר מנתח בסוגריים קדמת כף הרגל בלבד, והוא יהיה רשאי לבצע פעולות על פי מה שיקבע השר בתקנות. כלומר, יהיו לנו שלוש הגדרות. שתיים זה כל כף הרגל. פודיאטר מנתח רשאי לבצע את כל הפעולות, כולל עקב. פודיאטר מנתח בסוגריים קדמת כף הרגל, או קדמת כף הרגל בלבד, יהיה רשאי לבצע פעולות ב-forefoot.


מי שיש לו תואר כללי יותר, יכול לבצע את כל הפעולות. מי שיש לו תואר פודיאטר יכול לבצע אך ורק פעולות שאנחנו קוראים להן כירורגיה זעירה כמו יבלות וציפורניים חודרניות וכיוצא באלה, על פי מה שהשר יגדיר בתקנות.
עפו אגבאריה
בשביל יבלות וציפורניים חודרניות צריך הגדרה מיוחדת? או שזה בשביל הלוס-ולגוס, למשל?
היו"ר אריה אלדד
הלוס-ולגוס זה כבר ניתוח של קדמת כף הרגל. מי שרק עשה תואר בפודיאטריה, ולא עשה residency, אומרים גם אנשי המקצוע שאנחנו לא היינו רוצים שבלי איזושהי התמחות בכירורגיה של קדמת כף הרגל, הם יעסקו בה. כלומר, רק התואר פודיאטריה זה כמו תואר רופא. אתה נותן לאדם תואר רופא אחרי שש שנים ושנה סטאז'. הוא לכאורה רשאי לנתח. בכל זאת אתה אומר: אני לא רוצה שהאיש הזה יעשה ניתוח לב פתוח, למרות שהרישיון הרפואי מאפשר לו. ולכן, יש לנו מנגנון די מובנה שמונע פחות או יותר בחיים המעשיים מרופא כללי לעסוק בכירורגיה.
שמרית שקד גיטלין
יש לי הצעה.
היו"ר אריה אלדד
הצעה. כלומר, ההצעה שלי היא לא טובה בעינייך.
שמרית שקד גיטלין
לא, ההצעה שלך טובה. יש לי רק הצעה מבחינה חוקית. המהות היא אותה מהות שאתה מציע. בסעיף 16 לחוק הכללי שקבענו קבענו שהשר רשאי לקבוע תחומי מומחיות במקצועות הבריאות, ואת התנאים הנדרשים מבעל תעודת מקצוע בריאות לשם קבלת תעודת מומחה בתחום המומחיות כאמור. כתבנו גם שבתקנות האלה השר רשאי לקבוע פעולות ייחודיות וגם תחומי עיסוק שבהם לא יעסוק אלא אדם שהוא בעל תעודת מומחה בתחום מומחיות, וגם אסרנו על אדם להשתמש בתואר מומחה בתחום המומחיות שנקבע בתקנות, ואסור להציג את עצמו, אלא אם כן הוא בעל תעודת מומחה.
היו"ר אריה אלדד
כלומר, שהתואר יהיה פודיאטר לכולם, ואז יהיה מומחה בקדמת כף הרגל.
אמיר שנון
אני לא הייתי קורא לו מומחה.
שמרית שקד גיטלין
למה לא? זו מומחיות.
אמיר שנון
כשאנחנו מדברים על מומחה, הרפרנס הוא תמיד הרופאים. ההתמחות של הרופאים היא ארוכה יותר, היא מסודרת יותר, היא מבוקרת יותר.
שמרית שקד גיטלין
תחום המומחיות שלו תהיה בפודיאטריה ניתוחית.
היו"ר אריה אלדד
אבל, זה ה- residency שלו. זו בדיוק המומחיות, זו בדיוק המקבילה שלנו למומחיות.
אמיר שנון
אבל, כשהוא בא משם אין לו תואר מומחה. הוא לא Board Certified for Surgery. יש לו הרשאה ניתוחית, יש לו הרשאה לעשות ניתוחים. הוא לא נקרא שם מומחה.
היו"ר אריה אלדד
אז אתה מעדיף שלושה תת מקצועות על פני הגדרה מומחה במקצוע מסוים?
שמרית שקד גיטלין
אבל, ההגדרה כבר קיימת לנו בחוק.
היו"ר אריה אלדד
אני לא מאוהב בהגדרה כזאת או אחרת, אני רק רוצה שתהיה הבדלה. כלומר, שלא נטעה את הציבור, למרות שבמקצוע כל כך קטן בדרך כלל האנשים שמופנים לטיפול הם בדרך כלל מופנים על-ידי רופאים, ועל ידי אורתופדים.

קריאה


אבל, יש הרבה הטעיות.
שמרית שקד גיטלין
זה לא נכון. ד"ר שנון, אולי אתה לא מבין. הרעיון הוא שתהיה לו תעודת פודיאטר עם מומחיות בניתוחים – זה המשמעות.
רחל אדטו
מה הוא יכתוב על השלט שלו?
היו"ר אריה אלדד
פודיאטר - מרפאה פודיאטרית.
עפו אגבאריה
הוא גם לא רופא? פודיאטר יכול להיות לא רופא?
רחל אדטו
כן.
היו"ר אריה אלדד
פודיאטר רצוי שלא יהיה רופא, הוא איננו רופא. אבל, כשאני ראיתי איך מתנהלים הדברים במרפאה אורתופדית בהדסה, למשל, מתייחסים אליהם ביראת כבוד גדולה מאוד. מפנים אליהם לטפל בבעיות מסוימות בקדמת כף הרגל או בכף הרגל כולה מתוך הבנה שבגלל ההתמחות הנרכשת שלהם במקצוע, הם עושים את הפעולה הרבה יותר טוב. ולכן, צריכה להיות רשימת הרשאות, כמו שאחות מוסמכת לומדת לימודי סיעוד, ואחר כך מנהל משרד הבריאות אומר שהאחות הזאת גם רשאית להחדיר עירוי, למרות שבאופן כללי הן לא רשאיות להחדיר. ההרשאה היא אישית, ולכן התעודה שהוא יקבל יהיו בה רשימת הרשאות: פלוני רשאי לבצע ניתוחים בעקב.
רחל אדטו
התעודה זה משהו קל. אבל, השאלה היא מה הוא כותב בשלט במרפאה, או בדפי זהב?
היו"ר אריה אלדד
פודיאטר.
רחל אדטו
בפודיאטר הוא יכניס את כולם לתוך הדבר. ברגע שהוא כותב פודיאטר, ואתה לא מתייחס לתת ההתמחויות האלה, אז כולם אותו הדבר, ומבחינת מה שאתה רצית לגבי הציבור - - -
היו"ר אריה אלדד
לא, אני הצעתי שלוש. כלומר, שלוש הגדרות נפרדות: פודיאטר, פודיאטר מנתח, ופודיאטר מנתח קדמת כף הרגל בלבד, כמו שאמרנו בהפרעות בתקשורת: הפרעות בדיבור בלבד. יש שם אחת שהיא קלינאית תקשורת, ואחרת שהיא קלינאית תקשורת הפרעות דיבור בלבד, ואחרת שהיא הפרעות שמיעה בלבד. הגדרנו שני תת מקצועות כי למדנו שבמקומות מסוימים לא לומדים את כל המקצוע, אלא לומדים אפיק אחד שלו. כך נגדיר גם אצלנו.
עפו אגבאריה
אז מה ההבדל בין פודיאטר לפודיאטר שמנתח את קדמת הרגל?
היו"ר אריה אלדד
פודיאטר יכול לבצע פעולות שנקרא להן בהכללה כירורגיה זעירה בלבד, רק כירורגיה זעירה. פודיאטר מנתח רשאי לבצע הלוס-ולגוס, בוניון – תן לנו את רשימת הניתוחים של קדמת כף הרגל.
אלי לונדון
אני אתן רשימת הניתוחים, אני אשמח לתת אותה. אני מבקש לשאול רק איך החוק מתייחס במדינת ישראל, למשל, למנתח פה ולסת שהתואר שלו הוא DMD כמו שהתואר של הפודיאטרים האמריקאיים הוא DPM, והוא דוקטור ומותר לו לנתח רק באזור אנטומי אחד של הגוף. הוא לא יכול לנתח בטן, והוא לא יכול לעשות ניתוח מוח, ולא כף רגל.
היו"ר אריה אלדד
נכון.
אלי לונדון
הרישיון שלי באמריקה כותב: Podiatric Physician , ככה כתוב ברישיון שלי שנים, ואני 26 שנה רופא פודיאטר. אנחנו מבקשים שפודיאטרים מנתחים – אני מוכן לא ל- - - עם הר"י, ולא עם האיגוד האורתופדי בקשר לניתוחי קרסול. אבל, אנחנו רופאים פודיאטרים כמו רופא - - -
היו"ר אריה אלדד
ד"ר לונדון, מדוע מה שהצעתי אינו בסדר?
אלי לונדון
למה מדינת ישראל צריכה להיות כל כך שונה?
אמיר שנון
אני עוד לא מכיר מישהו שהלך לרופא שיניים וחשב שהוא רופא, אף על פי שיש כאלה.
היו"ר אריה אלדד
ד"ר שנון, אני ניהלתי מחלקה לכירורגיה פלסטית בהדסה עין כרם. למחלקת פה ולסת היו ארבע מיטות בתוך המחלקה שלי. בביקור בוקר רופאי פה ולסת היו באים עם אותם חלוקים לבנים, עושים ביקור על החולים שלהם. חלק מהחולים היו מוגדרים מבחינתם LS, "לא סלנו", אז הם לא נגעו בהם. אבל, הם עשו ביקור רופאים לכל דבר ועניין במחלקה. הם לא ניתחו את החולים שלי.
אמיר שנון
אז אדרבה ואדרבא. כשד"ר לונדון מנתח בהדסה במסגרת המחלקה האורתופדית, אין מישהו שחושב שהוא לא רופא. וגם הוא חושב שהוא רופא – זאת הבעיה.
היו"ר אריה אלדד
איפה הבעיה עם זה? האם הוא מחלק אספירין למניעת התקפי לב?
אלי לונדון
האם אני עושה ניתוחי ברך בגלל זה או ניתוחי כתף? אני עושה רק מה שמותר לי.
אמיר שנון
אנחנו מדברים על הטעיית הציבור. או שאנחנו דואגים למתן מידע נכון לציבור, או שלא.
היו"ר אריה אלדד
בתוך בית החולים יש לך מספיק שומרי סף. כל החברים הטובים שלו לא יתנו לו לזוז מטר אם הוא יחדור לתחום שלהם.
אמיר שנון
- - - מקבל תלונות דווקא בנושא הזה, וזה לא כך. אבל, נניח. ומה עם האחרים?
היו"ר אריה אלדד
האחרים כשהם פותחים קיוסק פרטי לפודיאטריה, יהיה כתוב שם: מרפאה פודיאטרית, ותעודת ההרשאה בכניסה יהיה כתוב עליה פודיאטר מנתח, פודיאטר מנתח קדמת כף הרגל, או פודיאטר מנתח סתם, או פודיאטר סתם.
אמיר שנון
לי אין בעיה עם זה.
היו"ר אריה אלדד
אז למה אנחנו מתווכחים, מקובל.
אלי לונדון
אנחנו רק מבקשים שיהיה באיזשהו מקום את ההכנסה של ה- - -. יש לנו תואר דוקטור. גם דוקטור להיסטוריה קוראים לו דוקטור.
היו"ר אריה אלדד
אבל, זה אנחנו אומרים בלימודים. בלימודים כתוב מה הדרישות המקצועיות: תואר דוקטור לפודיאטריה שניתן ממוסד שהכיר בו המנהל.
אמיר שנון
אני חושב שהוא מתייחס לשימוש בתואר. יש לנו סעיף שמדבר על זה.
היו"ר אריה אלדד
כתוב שם: לונדון – דוקטור לפודיאטריה. לא דוקטור לונדון פודיאטריה, אלא לונדון - דוקטור לפודיאטריה.
רחל אדטו
אני חושבת שצריכים להכניס את זה. אני אומרת לך שאני נדהמתי מהפער. אני חושבת שכל זמן שלכירופרקטים קוראים דוקטור, באותה מידה גם להם. הם צריכים קיבל בזכות את התואר.
אלי לונדון
עם השם – ד"ר לונדון פודיאטר.
היו"ר אריה אלדד
להיפך. למה לא יהיה שם לונדון – ד"ר לפודיאטריה.
אלי לונדון
למה כירופרקטור יכול לקרוא לעצמו?
היו"ר אריה אלדד
אנחנו דורשים אותו בדיוק אותו הדבר מהכירופרקטורים. תעזוב מה שיש היום, אני אומר לך מה יהיה בחוק. בחוק יהיה כתוב: חיים כהן ד"ר לכירופרקטיקה.
דניאל וייס
האם תעשה את זה גם לרפואת שיניים?
היו"ר אריה אלדד
למה לא? אני לא מתעסק בחוק הזה ברפואת שיניים. זה לא החוק שמסדיר את רפואת השיניים. אבל, נראה לי שההיגיון אומר בדיוק אותו הדבר.
קריאה
אין לי בעיה שיהיה תיקון עקיף בנושא הזה.
רחל אדטו
מבחינת האתיקה זה נכון לעשות את זה כך כדי שלא תהיה הטעית ציבור בקטע הזה. נכון להשוות את זה, וזה נכון להשוות אותם לכירופרקטים. זה ממש נכון לעשות את זה.
אלי לונדון
מה זה להטעות את הציבור? הרי אם אני מחר אעשה ניתוח ברך, יש חוק במדינת ישראל שמכסה מתחזים בכל שטח, לאו דווקא ברפואה. כשמטופל בא אליי למרפאה אני אומר לו: אדוני, אני יכול לעשות לך הלוס-ולגוס, ואני יכול לעשות להוציא לך גנגליון מהרגל. אבל, אני לא יכול לעשות לך ארתרוסקופיה בברך כי זה לא המקצוע שלי. אם אני עושה את זה, אני פושע, ויש חוק במדינת ישראל.
היו"ר אריה אלדד
נדמה לי שאנחנו מתכנסים כאן להגדרה, ואם אתה רואה שאפשר לעשות תיקון עקיף בנושא רפואת שיניים - - -
אמיר שנון
אני לא יודע. אני לא נתקלתי בבעיה בנושא הזה של רופאי שיניים.
היו"ר אריה אלדד
גם אני לא. אבל, ההיגיון של החוק הזה אומר שמי שנושא תואר דוקטור יכתוב קודם כל את שמו, ולמען לא יתבלבלו האנשים שהוא רופא כללי, יכתוב אחרי זה: דוקטור לכירופרקטיקה, דוקטור לפודיאטריה.
רחל אדטו
זה צריך להיות ממש מעוגן, ולא להשאיר את זה לידי המקרה איפה כותבים את זה. זה צריך להיות דבר בתקנות או בחקיקה.
היו"ר אריה אלדד
כתבנו את זה באיזשהו מקום.
שמרית שקד גיטלין
כתבנו, אבל הסעיף הזה לא עומד היום לסדר היום.
היו"ר אריה אלדד
אבל, התייחסנו לזה.
שמרית שקד גיטלין
כשנקרא את החוק נצטרך לחזור לזה.
אלי לונדון
כי גם ד"ר יוסי ביילין יכול להסתבך פה לפי הוועדה.
רחל אדטו
בכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין בצורה מאוד ברורה כתוב איך אתה כותב את התואר דוקטור אם יש לך תואר דוקטור ואיפה, האם לפני תואר עורך הדין. ואם יש לך תואר דוקטור במקצוע אחר, האם אתה מבליט את התואר דוקטור במקצוע אחר. כלומר, זה בדיוק לנושא הזה של ההטעיה.
היו"ר אריה אלדד
בסדר גמור.
שמרית שקד גיטלין
לעניין המומחה - אני בכל זאת רוצה לומר לד"ר שנון, זה עניין משפטי. ד"ר שנון, לדעתי ההתנגדות היא פשוט לא- - -
אילנה מישר
סליחה, אני לא חושבת שזה עניין משפטי בלבד. כאשר אנחנו מדברים כאן יש משהו בשימוש בתור מומחה.
שמרית שקד גיטלין
זו המהות של העניין. לדעתי, בדיוק בשביל זה עשינו את הסעיף הזה. יש מקצוע רחב, ויש תחומי מומחיות באותו מקצוע. אנחנו מגדירים לכולם שהם פודיאטרים, ואז בתקנות השר רשאי לקבוע תחומי עיסוק שבהם לא יעסוק אלא אדם שהוא בעל תעודת מומחה, ואז תהיה רשימה. קבענו בחוק כבר את האפשרות לקבוע פעולות ייחודיות, תחומי עיסוק.
היו"ר אריה אלדד
מבחינת המבנה החוקי, את צודקת לגמרי. מבחינת החשש של ד"ר שנון שזה יגרום להטעיית הציבור, גם הוא צודק. כי התואר מומחה במשהו, נותן בעיני הציבור הרגשה שמדובר ברופא מומחה בתחום מסוים.
אמיר שנון
תמיד אתם שואלים אותי על תלונות. בנושא הזה יש המון תלונות, ואני יכול להביא לכם עדויות כתובות על שימוש מטעה.
שמרית שקד גיטלין
אבל, הוא יהיה פודיאטר מומחה לניתוחי כף רגל.
אילנה מישר
אבל, הוא מנתח ובגלל זה הבעיה בקשר להטעיה בעיסוק של רופאים.
אלי לונדון
לא צריך לקרוא לזה מומחה. קו ההפרדה צריך להיות – הפודיאטרים המנתחים הם אלה בעלי תואר הדוקטור, ואלה שאינם מנתחים אינם בעלי תואר דוקטור. מומחה לא צריך לכתוב.
היו"ר אריה אלדד
אני מבין שעובדתית זה לא נכון. אדם גומר תואר בפודיאטריה בארצות הברית - - -
אלי לונדון
בארצות הברית הוא מנתח. בארץ לגבי רופא כללי, יש למנהל זכות להכיר או לא להכיר – כתוב בחוק. אבל, בארצות הברית זה דוקטורט עם אישור לניתוח.
היו"ר אריה אלדד
גם בארץ מי שגומר רפואה כללית יש לו אישור לניתוח, ובכל זאת הוא לא מנתח. פה נקבעו כללים, וברור לציבור הרחב שהוא לא הולך לרופא משפחה לעבור ניתוח למרות שהוא רשאי. בתחום הפודיאטריה זה לא כל כך ברור לציבור.
אלי לונדון
המנהל ייתן את דעתו על זה.
היו"ר אריה אלדד
לכן, אנחנו רוצים שיהיה פודיאטריה, פודיאטר מנתח קדמת כף הרגל בלבד, פודיאטר מנתח. אז לא מומחיות, אלא בהגדרת המקצועות.
שמרית שקד גיטלין
או,קיי. האם אתה רוצה לקרוא את הנוסח שהציע משרד הבריאות?
היו"ר אריה אלדד
כן.
שמרית שקד גיטלין
אני רק באמת אומרת למשרד הבריאות שמהותית זה פשוט לא נכון, כי מהותית זה לא שלושה מקצועות. מהותית זה מקצוע אחד שיש לו תחומי התמחות. לכן, גם במקצועות הבאים כשיהיו לנו למשל פיזיותרפיסטים מומחים נניח לגיל הרך, אנחנו לא נעשה מקצוע חדש שנקרא פיזיותרפיסטים לגיל הרך. אנחנו נעשה תחום מומחיות בגיל הרך. אגב, זה השם שקבענו. זה קיים כבר בחוק, זה לא משהו שלא קיים.
היו"ר אריה אלדד
ההיגיון היה גם לסדר אותם. להתחיל מפודיאטר מנתח, לעבור לפודיאטר מנתח בסוגריים קדמת כף הרגל בלבד, ואחר כך פודיאטר, מבחינת דירוג ומדרג פנימי.
אלי לונדון
אני מציע לפשט את זה עוד קצת. הפודיאטרים המנתחים מוכנים לוותר על הקרסול. הרי כשאנחנו עושים ניתוח בעקב של דורבן למשל, זה ניתוח של רקמה רכה. אנחנו מוכנים לוותר על נושא הכירורגיה של הקרסול - ד"ר אדטו הציעה את זה. אנחנו לא רוצים להתעסק בניתוחים של פיבולה וטיביה, ולא שברים של קרסול. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לנתח את כף הרגל, ואז לא צריך להגיד קדמה או אחור, כי למעשה הניתוחים המסובכים הם בקדמת כף הרגל, ובחלק האחורי אתה מנתח רקמות רכות של דורבן וגנדליונים, ודברים מהסוג הזה. צריך לעשות שני סוגים של פודיאטרים: כאלה שמנתחים כף רגל בלי קרסול, וכאלה שהם מתעסקים בכל שאר הכירורגיה הזעירה.
היו"ר אריה אלדד
האם זה מקובל עליכם פודיאטר מנתח ופודיאטר?
אמיר שנון
כן.
היו"ר אריה אלדד
אם כללי ההתנהגות ברורים, ואתם תוכלו לפרסם רשימת פעולות של הרשאה - - - אין לי בעיה עם זה.
רחל אדטו
ואז זה מקל עליך גם מבחינת מה לכתוב בשלט. בשלט הוא יכתוב או פודיאטר, או פודיאטר מנתח, ובזה גמרנו.
היו"ר אריה אלדד
נפלא, ובא לציון גואל לפחות בכף הרגל.
רחל אדטו
תפזר מהר מאוד את הישיבה לפני שיעלו עוד דברים, לפני שהמל"ג יתחיל להגיד משהו.
מרק אסרף
לא, על זה אין לנו.
דני וייס
ד"ר שנון, יש לי שאלה לגבי הנושא של כירופודיה. אני יודע שאנחנו לא מכניסים את זה לחוק לפי מה שאמר בתחילת דבריו פרופ' אלדד. מכיוון שבכל אופן זהו תחום שמתעסק בכף הרגל, והוא הרי מקבילה לכך, ומכיוון שישנם תארים אקדמאיים בתחום כירופודיה, האם לא נכון שזה יוגדר בסעיף כזה או אחר כשמסדירים כרגע את הדבר הזה?
אמיר שנון
עסקנו בזה כל כך הרבה פעמים. אני לא מבין למה זה עולה שוב ושוב.
היו"ר אריה אלדד
כי זה חשוב להם. אנחנו מתחילים לקרוא את החוק.
שמרית שקד גיטלין
אולי כדאי שמשרד הבריאות יקרא כי זה נוסח שהם הציעו.
היו"ר אריה אלדד
הצעת משרד הבריאות לגבי פודיאטריה. עו"ד מישר, בבקשה.
אילנה מישר
"1. תואר דוקטור בפודיאטריה ממוסד בארצות הברית, המוכר על-ידי המועצה האמריקנית לפודיאטריה - American Board of Podiatry..."
יונתן רוזנבלום
אני רק אתקן משהו שם כדי שלא יהיו בעיות בעתיד. ראשית, בתי-הספר, האוניברסיטאות לרפואת פודיאטריה אינם מוכרים על-ידי ה American Board of Podiatry –
כי אין דבר כזה. הם מוכרים על-ידי ה-American Podiatric Medical Association , ועל תת ועדה שקוראים לזה CPME – Council of Podiatric Medical Education .
היו"ר אריה אלדד
המוכרים על-ידי המוסדות המוסמכים בארצות הברית. למה אני צריך להיכנס ל- - -
שמרית שקד גיטלין
ארגון מקצועי, גוף של המדינה?
אמיר שנון
אני באמת לא יודע. לכן, יש לנו בעיה.
שמרית שקד גיטלין
תבררו את זה כי כבר בישיבה הקודמת העירו לכם שאין דבר כזה.
אלי לונדון
יש גוף פדראלי.
אמיר שנון
כל פעם מישהו בא ואומר משהו אחר.
שמרית שקד גיטלין
לא, את זה הם העירו בישיבה הקודמת
יונתן רוזנבלום
אנחנו כבר חמש שנים מציגים אותו דוח.
אלי לונדון
זה גוף פדראלי שמפקח על כל החינוך של רפואה - - -.
יונתן רוזנבלום
American Podiatric Medical Association.
אמיר שנון
אני מוכן לבדוק את זה.
היו"ר אריה אלדד
במקום להסתבך בגופים הפדראליים האמריקאים במסגרת החקיקה שלנו, למה לא לכתוב: המוכרים על-ידי הגופים המוסמכים בארצות הברית? מי שבארצות הברית מוסמך מספיק טוב לנו לצורך החוק הזה. למה אני צריך להיכנס לתת החלוקות שלהם?
אמיר שנון
בעיקרון אני מסכים איתך. אני אומר לך איפה הבעיה. מכיוון שבארצות הברית מדינות רבות, ולפעמים מדינות רבות קובעות על פי קריטריונים אחרים, אז אם יש גוף פדראלי אני חושב שהוא צריך להיות ערך הייחוס.
היו"ר אריה אלדד
אז תכתוב על-ידי הגוף הפדראלי המוסמך. חברים, תכתבו: גוף המוסמך בארצות הברית. חברים, תואר דוקטור בפודיאטריה ממוסד בארצות הברית המוכר על-ידי הגוף האמריקאי המוסמך לכך.
אילנה מישר
הבעיה כאן היא שאין גוף אחד.
קריאות
יש, יש גוף אחד.
אילנה מישר
אבל, זה לא גוף ממשלתי כמו משרד הבריאות.
היו"ר אריה אלדד
ד"ר לונדון, איך ד"ר שנון מכיר בתואר דוקטור לרפואה מארצות הברית? על סמך מה?
אמיר שנון
בדרך כלל כפי שסיפרתי לכם בעבר, יש לי ספר רפרנס של אוניברסיטאות מוכרות. מי שמופיע שם בספר, וזה רוב המקרים - - -
היו"ר אריה אלדד
מוכרות על-ידי מי?
אמיר שנון
הספר מבוסס על הגופים הרשמיים. זאת אומרת, נכנסות לספר אותן אוניברסיטאות שמוכרות על-ידי הגופים הרשמיים של אותן מדינות. כלומר, העורכים של ספר קבעו את זה.
היו"ר אריה אלדד
כלומר, אנחנו נמצאים על קרקע פחות יציבה עוד מתחום הפודיאטריה.
אמיר שנון
לא בהכרח.
היו"ר אריה אלדד
כי בכל מדינה יש לך גופים אחרים, לא תמיד זה גוף פדראלי, ובכל זאת אנחנו חיים עם זה טוב.
אמיר שנון
בארצות הברית אני אפנה למדינה כי אין לי דבר אחר.
היו"ר אריה אלדד
בסדר, אז יבוא מקנטאקי דוקטור לפודיאטריה, ולא ברור לך אם התואר שלו קיבל אישור או לא אישור, תפנה למדינה – כמו עם רופא. יהיה אותו נוהל. לפני שאתה נותן לו אישור שאכן הוא מוכר על-ידי גוף מוכר, אתה מכיר מכיוון שהכיר בו גוף מוכר בארצות הברית, אז בואו נכתוב ברמה הכללית על-ידי גוף מוסמך. ואם צריך בדיקה לגופה, אם לא ברור - - -
יונתן רוזנבלום
יש לנו תוספת להצעה של פרופ' אלדד והיא שמי שעלה ארצה עם רישיון של פודיאטר – יש הבדל בין התואר לבין הרישיון. מפני שיש בסך הכול שמונה בתי-ספר לרפואה פודיאטרית בארצות הברית, יש 53 מדינות בארצות הברית שנותנות הרשאות לרפואה, מי שעולה ארצה מארצות הברית שיבדוק את הרישיון בפועל שיש מאותו האזור שהוא מגיע.
היו"ר אריה אלדד
אבל, הוא לא היה מקבל אם לא היה לו תואר מוסמך, אז למה להסתבך? זה כלול כבר בהגדרה הראשונה.
רחל אדטו
אנחנו גם מדברים על רישיון מארצות הברית. יש לנו את הבסיס שמי שמקבל כבר את התואר ויש לו רישיון ביד בארצות הברית, הוא כבר עבר את הדברים.
שמרית שקד גיטלין
יש כאלה שבאים לכאן בלי רישיון, ועדיין הם יכולים.
היו"ר אריה אלדד
אז הוא יצטרך להגיש את הניירות שלו. הוא יצטרך לכתוב למדינה ולשקול. אז זה הגוף המוסמך בארצות הברית. תואר דוקטור בפודיאטריה ממוסד בארצות הברית המוכר על-ידי הגוף המוסמך לכך בארצות הברית.
שמרית שקד גיטלין
על-ידי כאילו מדינת ארצות-הברית?
היו"ר אריה אלדד
הגוף המוסמך לכך. ממשלת ארצות-הברית מסמיכה את ה-state, וה-state מסמיך את הגוף. חברים, אנחנו לא רוצים להיכנס כאן לחקיקה אמריקאית. אנחנו מדברים כאן על משהו שאנחנו מבינים שהמשרד יבין - - -
שמרית שקד גיטלין
הגוף המוסמך לכך על פי חוקי ארצות-הברית? אני צריכה לכתוב המוסמך לפי מי, לפי מה.
קריאה
כן.
קריאה
לא לפי חוקי ארצות-הברית, לא.
שמרית שקד גיטלין
אי אפשר לכתוב מונח שכל אחד מאיתנו בחדר מבין אותו בצורה אחרת.
היו"ר אריה אלדד
המוסמך לכך בארצות הברית. בכל מדינה זה גוף אחר.
מרק אסרף
פרופ' אלדד, בארצות הברית גופי ההכרה הם וולונטריים ממילא.
היו"ר אריה אלדד
אני יודע, ואנחנו מכירים בהם.
מרק אסרף
דווקא הם הכי הקובעים, הם קובעים.
היו"ר אריה אלדד
כך אנחנו עושים עם אלפי רופאים. מה קרה לנו שפתאום נטפלנו לשלושה פודיאטרים כשאנחנו נוהגים כך ביחס לרופאים כל הזמן, וחיים עם זה בסדר?
שמרית שקד גיטלין
עדיין לא כתבנו כך את הנוסח בפקודת הרופאים.
רחל אדטו
תבדקי את הנוסח הזה, תשלימי אותו כדי לדייק בדיוק במילה.
אמיר שנון
- - - שכתוב: מוסד בחו"ל שהוכר על-ידי המנהל. לא נכנסים בכלל לכל הדברים האלה.
היו"ר אריה אלדד
למה לא לכתוב כמו ברופאים? תואר דוקטור בפודיאטריה ממוסד בארצות הברית שהוכר על-ידי המנהל? הוא יכיר בו רק על סמך ההסמכות וההרשאות שיש בארצות הברית. בזמנו אתה רצית להתחמק מההגדרות האלה כי אמרת: אני לא רוצה להתחיל להכיר במוסדות, אני לא גוף שמכיר במוסדות.
אמיר שנון
לא, לא. במוסדות אקדמיים יש לי יותר קרקע.
היו"ר אריה אלדד
אז תואר דוקטור בפודיאטריה ממוסד בארצות הברית שהוכר על-ידי המנהל.
קריאות
בסדר, בדיוק.
אילנה מישר
"...או תואר אקדמי ראשון לפחות בפודיאטריה ממוסד במדינה אחרת שהוכר על-ידי המנהל לפי הוראות סעיף 11(ד)", שם אנחנו מדברים על הכרה בתואר.


ההצעה שלנו - סעיף חדש בדף שלא חילקנו לגבי הכרה במוסדות מחו"ל במקצועות שלא לומדים בארץ. אני אקרא את הנוסח שאנחנו מציעים כאן. בסעיף 11(ד) בהחלטה לפי סעיף קטן (א) שלגביו אין בישראל מוסד לימודים אקדמי מוכר הנותן תואר זה, ישקול המנהל את השיקולים הנמנים בסעיף קטן (ב) בהשוואה לסטנדרטים של הלימודים הקיימים לגבי תואר זה במוסדות אקדמיים במדינות המפותחות בעולם, או המערב או ה-OECD. את זה עדיין לא החלטנו. אני אסביר, סעיף 11 לחוק העיקרי הוא סעיף בדבר הכרה בתארים.
היו"ר אריה אלדד
סעיף 11 בחוק העיקרי הכרה בתארים אומר: "תואר אקדמאי שניתן על-ידי מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ יוכר לעניין חוק זה אם אותו מוסד מוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי הדין החל באותה מדינה, והמנהל הכיר באותו מוסד בתואר שניתן על-ידי המוסד ובמכלול לימודיו של המבקש לתואר. (ב) בהחלטה לפי סעיף קטן (א) ישקול המנהל בין השאר את רמת הלימודים, את תוכניות הלימודים, את היקף הלימודים לתואר ואת משך הלימודים לתואר במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ בהשוואה לרמת הלימודים". זה לא רלוונטי אצלנו כי אין לנו לימודים בארץ.


"...בהחלטה כאמור רשאי המנהל להיוועץ בוועדה המייעצת" – זה ברור. "המנהל לאחר ההתייעצות עם הוועדה המייעצת רשאי לדרוש מהמבקש להשלים את לימודיו" – זה לא כל כך רלוונטי אצלנו, אלא אם אתה אומר הסתכלות במרפאה אורתופדית, למשל. אתה רשאי לדרוש ממנו להשלים לימודים - - -
קריאה
יש את זה באחד הסעיפים.
היו"ר אריה אלדד
עכשיו תוספת לזה, עו"ד מישר מציעה סעיף 11(ד) שאומר מה?
אילנה מישר
עכשיו אנחנו אומרים: איך אנחנו משווים כאשר אין לימודים בארץ כמו שכתוב ב-11 עכשיו: בהחלטה לפי סעיף קטן (א) - כלומר החלטה להכיר במוסד בחו"ל - שלגביו אין בישראל מוסד לימודים אקדמי מוכר הנותן תואר זה, ישקול המנהל את השיקולים הנמנים בסעיף קטן (ב) - ובסעיף קטן (ב) דיברנו על רמת הלימודים, תוכנית הלימודים, היקף הלימודים - בהשוואה לסטנדרטים של הלימודים הקיימים לגבי תואר זה במוסדות אקדמאיים במדינות מפותחות בעולם או במדינות OECD. אנחנו נחליט על הנוסח המדויק. אבל, הרעיון הוא שנשווה לסטנדרט בין-לאומי גבוה מקובל.
היו"ר אריה אלדד
טוב.
שמרית שקד גיטלין
חבר הכנסת אלדד, העניין הזה נדון בהצעת חוק בחוברת בכחול. זאת אומרת, יש שם איזשהו פתרון לנושא הזה. הסעיף הזה לא עומד כרגע על סדר היום פחות או יותר כי אנחנו דנים היום בתוספת, ולא בתיקון העיקרי לחוק, מה גם שקיבלנו אותו אתמול עשר דקות לפני סוף יום העבודה, ולכן אני מבקשת שנתייחס אליו כשנגיע לחוק.
היו"ר אריה אלדד
עקרונית נראה לי. נראה את הניסוח אחר כך, וכשנקרא את כל החוק נתעסק עם זה.
שמרית שקד גיטלין
גם עקרונית יש בעיות בסעיף זה.
אמיר שנון
עו"ד שקד, זאת אומרת שהאלטרנטיבה היא לתקן דברים בתקנות?
שמרית שקד גיטלין
לא. יש סעיף כזה בכחול, ואנחנו נדון בכל ההוראות העיקריות בחוק אחרי שנגמור את התוספת. לדעתי, יש בעיות עם הסעיף שהצעתם. אבל, מכיוון שקיבלנו רק אתמול - - -
היו"ר אריה אלדד
מה שאפשר לסכם בעניין הזה - כיוון שהסעיף הזה נוגע באופן עקרוני לכל המקצועות שלא נלמדים בארץ, אז נעסוק בהם כשנקרא את כל החוק כולו. בואו נגמור היום את צרות הפודיאטרים בלבד.
שמרית שקד גיטלין
בדיוק.
יונתן רוזנבלום
סליחה, אני רק רוצה לחדד משהו שלא הבנתי. ההבדל בי מי שגומר תואר דוקטור לפודיאטריה בארצות הברית, ולא מקבל רישיון פודיאטר מנתח - - -
אלי לונדון
אין דבר כזה, גמרנו עם זה. מי שקיבל תואר דוקטור ברפואה פודיאטרית, הוא נכלל בפודיאטרים המנתחים. זה הקו המחלק. האם כך סיכמנו?
היו"ר אריה אלדד
לא. אנחנו סיכמנו שיהיו שני תת מקצועות: פודיאטר מנתח, ופודיאטר.
אלי לונדון
מה מגדיר פודיאטר מנתח?
היו"ר אריה אלדד
מי שעשה residency. חכה עוד לא הגענו.
יונתן רוזנבלום
אבל, מי שעשה את הדוקטור לפודיאטריה בארצות הברית - - -
היו"ר אריה אלדד
חכה נגיע להגדרות, עוד לא הגענו להגדרות.
אילנה מישר
התנאי השני: רישיון לבצע באופן עצמאי את הטיפולים הפודיאטרים שקבע המנהל מחוץ לישראל. קודם דיברנו על פעולות ייחודיות, ובאחד הדיונים הקודמים דיברנו על זה שלא מתאים לקרוא לאלו פעולות ייחודיות.
היו"ר אריה אלדד
הניסוח פה לא ברור. אולי רישיון מחוץ לארץ לבצע באופן עצמאי את הפעולות, כי אחרת אני מבין שיש לו רישיון לבצע את הפעולות בחוץ לארץ.
אילנה מישר
נכון, כן.
אמיר שנון
אולי אפשר לפני זה כחלק מהסעיף הזה לומר שהוא עבר הכשרה לבצע את הפעולות הייחודיות.
היו"ר אריה אלדד
לא תיתן לו רישיון, אלא אם הוא עבר את ההכשרה.
אמיר שנון
אבל, אם זה לא כתוב אז הוא רק יביא לו רישיון, ועל פי הרישיון אני צריך לתת לו.
היו"ר אריה אלדד
הוא לא יקבל את הרישיון אם הוא לא עבר את ההכשרה.
אמיר שנון
אתה אומר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
קריאה
זה לא זימבבווה.
אמיר שנון
הנה ביניכם יש ויכוח למי יש את ההכשרה, ולמי אין.
אלי לונדון
לא, אין ויכוח. האמריקאים הם כולם פודיאטרים - - -
שמרית שקד גיטלין
אבל, זה לא רק על האמריקאים, מדובר על כולם. זה לא סעיף אמריקני עכשיו.
קריאה
האם יש לכם בעיה שזה יהיה כתוב?
היו"ר אריה אלדד
לא, אין לי בעיה שזה יהיה כתוב. זה רק נראה לי כאילו אמרתי רישיון לאחר מי שלמד נהיגה - רישיון נהיגה אם הוא למד נהיגה. יכול להיות שבאיזשהו ארץ נותנים למישהו רישיון נהיגה בלי שהוא למד נהיגה. הממשלה החליטה שיש לו רישיון מחוץ לארץ, וממירים לו את זה בארץ. זה נכון, כל רישיון הוא כזה. מה ההבדל בין זה לבין התואר?
אמיר שנון
לא, ההכרה הזאת היא אחרי התואר.
היו"ר אריה אלדד
לא, אבל היית יכול להכניס גם את הסעיף: תואר דוקטור לפודיאטריה, ובלבד שהוא למד כל מה שהוא היה צריך ללמוד, ולא העתיק בבחינות, והתנהג יפה.
אמיר שנון
לא, לא. אבל, פה כפי שאתם רואים גם בין הנוכחים יש ויכוח מתי מישהו רשאי בארצות הברית לעשות את הניתוחים, או לא. אני רוצה שיהיה ברור - אחד הוא בעל התואר, אבל ההרשאות שלו לא מסתמכות על מה שהוא למד במסגרת התואר, אלא הכשרה נוספת שהוא עבר לאחר התואר.
היו"ר אריה אלדד
רישיון מחו"ל לבצע באופן עצמאי את כל הפעולות הייחודיות, והכשרה מעשית מתאימה לכך.
אילנה מישר
אנחנו תיקנו את זה: לבצע באופן עצמאי את כל הפעולות המותרות שייקבע על-ידי המנהל, ואז נוסיף גם לאחר שקיבל הכשרה מעשית.
היו"ר אריה אלדד
לאחר שקיבל מעשית, לאחר שעבר את ההכשרה המתאימה לכך.
שמרית שקד גיטלין
מה זה הפעולות המותרות שייקבעו על-ידי המנהל?
אילנה מישר
אנחנו נקבע בתקנות את הפעולות האלה שמותרות.
היו"ר אריה אלדד
רשימת ניתוחים.
שמרית שקד גיטלין
האם אתם מוכנים להכיר בכל מדינה בחו"ל? גם אם הוא בא ממדינת עולם שלישי ויש לו רישיון משם שהוא קנה אותו בשני דולר?
אמיר שנון
כרגע זה לא קיים.
היו"ר אריה אלדד
או תואר אקדמי ראשון לפחות בפודיאטריה ממוסד במדינה אחרת שהוכר על-ידי המנהל.
שמרית שקד גיטלין
אבל, הרישיון. נניח שיש לו תואר ממדינה שהמנהל מכיר בה, אבל הרישיון הוא מאיזשהו - - - האם אתה מוכן להכיר ברישיון - - -
אמיר שנון
לא. לכן, אני רציתי שיהיה כתוב שם גם הכשרה שאני צריך להכיר בה, ולא רק הרישיון.
שמרית שקד גיטלין
לא כתוב שיש פה הכשרה.
היו"ר אריה אלדד
זה מה שהוספנו עכשיו. הוספנו את זה לסעיף 2.
רחל אדטו
הרישיון שהוא קיבל שם כבר לקח בחשבון את ההכשרה המעשית שהוא עשה.
היו"ר אריה אלדד
זה הנחה. אבל, על זה אמר ד"ר שנון או שלא.
שמרית שקד גיטלין
כמו שזה רשום זה כל מדינה כרגע.
קריאה
והמנהל ישקול.
שמרית שקד גיטלין
לא כתוב שהמנהל ישקול. מה שלא כתוב אי אפשר להוסיף בעל-פה, אפשר לכתוב. המנהל לא כתוב שהוא ישקול, כתוב פה כל רישיון.
אמיר שנון
סליחה, יש איזשהו אי הבנה מצידי. עו"ד מישר צודקת, פה אנחנו מדברים רק על הפודיאטר הבסיסי. הוא לא עובר הכשרה נוספת. כל מה שאני מדבר עליו מתייחס לפודיאטר המנתח.
היו"ר אריה אלדד
אז רישיון לבצע באופן עצמאי את כל הפעולות הייחודיות, רישיון מחו"ל לבצע את כל הפעולות הייחודיות.
אילנה מישר
כן. "(3) לאחר קבלת הרישיון כאמור בפסקה 2 הוא עסק כדין בפועל בחו"ל בפודיאטריה במשך שנתיים לפחות בתכוף לפני הגשת הבקשה לקבלת תעודה לפי חוק זה.
שמרית שקד גיטלין
אם את קוראת משהו שלא כתוב לנו בנוסח אז תגידי לנו. היא קראה משהו אחר.
אילנה מישר
הכוונה כאן - אותן הפעולות שנקבע בתקנות שעדיין לא קבענו.
שמרית שקד גיטלין
אילנה, קודם כל תגידי לנו את השינוי מבחינה לשונית.
אילנה מישר
לא ניסחנו את זה בדיוק, אבל הרעיון כמו שאמרתי לגבי הפסקה הקודמת, שתהיה רשימה של פעולות בפודיאטריה שייקבעו בתקנות, וכאן זה צריך להיות שיש לו את הרישיון שמאפשר לו כדין לעבוד בחו"ל, והוא כן עסק בזה בחו"ל.
שמרית שקד גיטלין
האם את מציעה להשאיר את פסקה 3 כפי שהיא?
אילנה מישר
כן, אפשר להשאיר.
דניאל וייס
ישראלי שנסע על מנת ללמוד בחו"ל, ולא משנה היכן הוא למד, והוא חזר מייד אחר כך ארצה. הוא לא בהכרח יעבוד במקצוע שנתיים שם כי אין לו אפשרות להתגורר כי הוא ישראלי.
היו"ר אריה אלדד
אז הוא יצטרך לעבוד במקצוע במרפאה מוכרת, בהרשאה. אז אפשר למחוק את המילה בחו"ל?
רחל אדטו
יש לו בעיה. הוא צריך להשלים את החובות שלו אם הוא רוצה לקבל את הרישיון.
דניאל וייס
ד"ר אדטו, הוא סיים את הלימודים, הוא קיבל את הרישיון.
היו"ר אריה אלדד
לאחר קבלת הרישיון הוא עסק כדין בפועל בכל הפעולות.
שמרית שקד גיטלין
לא, הוא לא יכול לעסוק בארץ כל עוד אין לו רישיון. זה יהיה ביצה ותרנגולת. הוא לא יכול לעסוק בארץ כי אין לו רישיון.
רחל אדטו
גם אף אחד לא יכול לתת לו בארץ.
היו"ר אריה אלדד
הישראלי שלך יישאר עוד שנתיים בחוץ לארץ. אנחנו ממשיכים הלאה. אני לא מתעסק פה ביצים שלא נולדו ובתיאוריות ובאם ירצה. לא מעניין אותי. חברים, אני לא אתן לזה עכשיו להתבדר לכל מיני נושאים תיאורטיים. אני רוצה לגמור את החוק.
אילנה מישר
תנאי רביעי: "ביצע עבודה מעשית בפיקוח במשך 6 חודשים, בפיקוח רופא בעל תואר מומחה באורתופדיה או בפיקוח פודיאטר מנתח במחלקה מוכרת לאורתופדיה, ומנהל המחלקה האמורה נתן לגביו חוות דעת חיובית בדבר יכולתו לבצע את הפעולות". שוב הפעם, איך בדיוק ננסח. זה מתייחס לאותן פעולות שייקבעו בתקנות, אז אפשר אולי להפנות למה שנקבע בפסקה 2.
היו"ר אריה אלדד
האם התוספת החמישית היא חדשה?
אילנה מישר
במחשבה שנייה אנחנו לא רוצים לקבוע תוספת חמישית, אלא להתקין תקנות שיפרטו את הפעולות בפודיאטריה.
שמרית שקד גיטלין
איפה את רוצה להוסיף את סעיף ההסמכה של השר?
אילנה מישר
אפשר בסעיף הכללי. לתקן את הסעיף הכללי שמסמיך את השר להתקין תקנות אם צריכים. אני חושבת שזה מספיק כאן להסמיך אותו. אבל, אם רוצים, אפשר ל- - -
שמרית שקד גיטלין
מה המשמעות שהשר יקבע פעולות מותרות? באף מקום אחר לא כתוב - - -
היו"ר אריה אלדד
את הפעולות המותרות המנויות בתקנות שקבע השר.
אילנה מישר
או אולי המנהל לעניין הזה.
היו"ר אריה אלדד
המנהל.
שמרית שקד גיטלין
תעבירו לנו את ההצעה שלכם.
קריאה
המנהל, בטח שהמנהל. צריך לפנות למנהל בשביל להראות לו מה - - -
היו"ר אריה אלדד
כן, בדרך כלל גם שכתוב השר, בסופו של דבר מי שעושה את זה זה לא השר בעצמו למרות בקיאותו בחוק.
יונתן רוזנבלום
הפיקוח על-ידי פודיאטר מנתח זה גם כחלק מהמחלקה המוכרת? כאילו לא על-ידי פודיאטר מנתח במרפאה הפרטית שלו?
שמרית שקד גיטלין
לא, כתוב פה רק במחלקה המוכרת לאורתופדיה.
יונתן רוזנבלום
זה רק על פודיאטר מנתח שהוא שייך למחלקה מוכרת באורתופדיה.
היו"ר אריה אלדד
פודיאטר מנתח במסגרת מחלקה מוכרת לאורתופדיה, יכול לתת לו את הפיקוח.
שמרית שקד גיטלין
האם יש לנו הגדרה של מחלקה מוכרת בפקודת הרופאים?
אילנה מישר
לא בפקודה, בתקנות בעניין מתן תואר מומחה יש הגדרה.
שמרית שקד גיטלין
אנחנו צריכים מחלקה מוכרת כהגדרתה איפה שהוא.
אילנה מישר
כן, זה בתקנות. אפשר להגיד לפי פקודת הרופאים. זה תקנות שהן לפי הפקודה.
היו"ר אריה אלדד
למה, האם יש איזושהי בעיה?
שמרית שקד גיטלין
לא, רק כדי שיהיה ברור למה אנחנו מפנים.
היו"ר אריה אלדד
זה סתם להסתבך בחוק בדברים שהם ידועים, מוכרים, ברורים, אין עליהם חילוקי דעות, אף אחד לא מערער עליהם. אפשר כל דבר להתחיל לבדוק מה זה מדינת ישראל שם, מה הסמכותיה? מה זה סאן רמו? הלאה.
רביב מייזל
ייתכן וצריך להכניס גם רופאים מומחים ברפואה פיזיקאלית ושיקום. צריך לבדוק את זה. ייתכן שגם במחלקות הפיזיקאלית ושיקום הפודיאטרים עושים את אותם דברים.
קריאה
אבל, הם לא מנתחים שם.
היו"ר אריה אלדד
לא, ממש לא.
אילנה מישר
אבל, כאן זה לא ניתוחים.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו מתעסקים בפעולות ניתוחיות, או בפעולות ניתוחיות זעירות. את זה לא עושים בפיזיקאלית ובשיקום. שולחים אותם למרפאה אורתופדית שיעשו את זה שם. אין להם חדר ניתוח במחלקה לרפואה פיזיקאלית ושיקומית.
דניאל וייס
האם אפשר לעשות פיקוח פודיאטר, ולא פודיאטר מנתח בתחום הזה?
היו"ר אריה אלדד
לא. פודיאטר לא יפקח על פודיאטר. אנחנו רוצים איזשהו דרגה מעל.
אילנה מישר
פודיאטריה ניתוחית - כתבנו כאן: " 1. תואר דוקטור בפודיאטריה המוכר על-ידי המועצה האמריקאית לכירורגיה פודיאטרית". אבל, אולי צריך - - -
היו"ר אריה אלדד
המוכר על-ידי המנהל, כמו קודם.
אילנה מישר
כן. "...או תואר אקדמי ראשון לפחות בפודיאטריה ממוסד במדינה אחרת שהוכר על-ידי המנהל לפי הוראות סעיף 11(ד)", ועל זה כבר דיברנו.


"2. אישור של המועצה האמריקנית לכירורגיה פודיאטריה לעסוק בכירורגיה של כף הרגל (Certification in Foot Surgery), ואם בידו אישור מרשות דומה בארץ אחרת – המנהל הכיר ברשות ובאישור כשווה ערך למועצה האמריקנית, לאישור – שוב נצטרך לתקן בשווה ערך לאישור ל- - -
היו"ר אריה אלדד
האם אי אפשר לתמצת את הסעיף הזה בדומה למה שאמרנו קודם, אישור על-ידי גוף שהכיר בו המנהל?
אילנה מישר
כן.
רביב מייזל
רק צריך להוסיף, זה נשמט כאן: תואר דוקטור בפודיאטריה ממוסד בארצות הברית שהוכר על-ידי המנהל. משום מה נשמט בארצות הברית, בדיוק כמו בתחילה.
היו"ר אריה אלדד
נכון, כמו בפודיאטריה. פודיאטריה ניתוחית: 1. תואר דוקטור בפודיאטריה ממוסד בארצות הברית, כמו בסעיף הראשון.
שמרית שקד גיטלין
האם פה מספיק תואר אקדמי ראשון לפודיאטריה ניתוחית? האם זה אותו הדבר כמו בפודיאטריה רגילה?
קריאה
לא, לא.
שמרית שקד גיטלין
אבל, זה מה שכתוב.
אלי לונדון
לכן, ביקשתי שהקו המפריד יהיה הדוקטורט הזה.
אמיר שנון
מבחינת התואר – כן, כי זה הבסיס.
שמרית שקד גיטלין
מבחינת התואר, האם מספיק תואר ראשון?
אמיר שנון
כן, כי הבסיס שלהם באירופה הוא תואר ראשון שעל זה הם ממשיכים.
היו"ר אריה אלדד
אבל, אנחנו החלפנו את כל ההסתבכות הזאת במוסד שהכיר בו המנהל.
שמרית שקד גיטלין
בסדר, אבל התואר. התואר הוא תואר אקדמי ראשון.
היו"ר אריה אלדד
נכון, כן.
אמיר שנון
בארצות הברית זה תואר דוקטור, ובאירופה לאו דווקא.
היו"ר אריה אלדד
הוא צריך להיות זהה לסעיף 1.
יונתן רוזנבלום
אז למה יש צורך ב-2?
היו"ר אריה אלדד
כי ההוא יש לו גם התמחות בכירורגיה.
יונתן רוזנבלום
יש כאלה שלא עברו התמחות.
היו"ר אריה אלדד
אז הם לא יקבלו פה. לא יקבלו פה.
יונתן רוזנבלום
היתה תקופה שזה לא היה קיים.
היו"ר אריה אלדד
התקופה הזאת עברה ומתה, הם לא יקבלו. אתה מדבר על הוראות מעבר. מה שהיה יכוסה בהוראות מעבר. אני מדבר צופה פני עתיד, איך אנחנו רוצים. אנחנו רוצים כירורג, לא כירורג.
שמרית שקד גיטלין
משרד הבריאות, מה הנוסח שאתם מציעים ב-2?
אילנה מישר
קודם רציתי לומר שכשאני רואה את זה עכשיו אז מה שמבדיל בין פודיאטריה רגילה ופודיאטריה ניתוחית זה כן סעיף 2, אז אולי נסכם את הנוסח של פרט 2, ואז נגיד בנוסף לסעיפים 1 עד 4 למעלה, משום שאין טעם לחזור על כל הדרישות פעמיים. ההבדל בין זה הוא שיש לו את האישור לנתח.
היו"ר אריה אלדד
אז אפשר לוותר על סעיף 1, ולכתוב: כל המנוי לעיל, ובנוסף סעיף 2. מה יהיה כתוב בסעיף 2?
אילנה מישר
אישור של גוף שהכיר בו המנהל בארצות הברית, אם אנחנו מפנים לארצות הברית, לעסוק בכירורגיה של כף הרגל.
היו"ר אריה אלדד
למה בארצות הברית, אנחנו גם מכירים באחרים? אישור של גוף שהכיר בו המנהל לעסוק בכירורגיה של כף הרגל.
אמיר שנון
- - -מזכיר את מה שאמרתי קודם לגבי הכשרה, מאוד חשוב לי שזה יהיה כתוב – שהוא עבר הכשרה נוספת לאחר קבלת התואר.
אילנה מישר
אז אפשר שיהיו שני סעיפים. כמו שבכל המקצועות יש לגבי הכשרה מעשית - - -
היו"ר אריה אלדד
לזה יש לך סעיף 4: לאחר קבלת - - -
אמיר שנון
סעיף 4 אומר שהוא עבד.
היו"ר אריה אלדד
נכון. תכתוב בסעיף 2: אישור של גוף שהכיר בו המנהל לעסוק בכירורגיה, וניסיון מעשי, או כולל הכשרה מעשית באותו תחום – שיהיה כתוב לך. אבל, במקום להיכנס לכל הגופים, איזה גוף - - -
אמיר שנון
לא, בלי גופים.
שמרית שקד גיטלין
אילנה, את אמרת קודם שאת רוצה פשוט להגיד את הכול מ-1 עד 4. אבל, זה לא נכון כי לדוגמה פה את רוצה לעשות פעולות אחרות.
היו"ר אריה אלדד
ובנוסף על כך. לכן אמרנו: כל המנוי לעיל.
שמרית שקד גיטלין
לא, היא רוצה רישיון לבצע באופן עצמאי את כל הפעולות הייחודיות. זה יהיה פעולות אחרות ממה שהיא מתייחסת ל-2, לגבי כל האמור לעיל - כאילו להם תהיה רשימה אחרת, ולהם תהיה רשימה אחרת.
היו"ר אריה אלדד
גם רשימה של 2 תהיה בהם.
שמרית שקד גיטלין
הוא לא צריך את הרשימה של 2, הוא צריך רק את הרשימה של 4.
היו"ר אריה אלדד
לא משנה, אז הרשימה של 4 לא תכלול את הרשימה של 2. יהיה ברור שמותר לו להוציא - - -
שמרית שקד גיטלין
כן, זה לא זהה ל-1 עד 4 לעיל.
היו"ר אריה אלדד
לא, זה 1 עד 4, ובנוסף על כך, ואז זה רשימה של הפעולות.
שמרית שקד גיטלין
בכל מקרה צריך להשאיר את 4 שלנו – זה מה שאני אומרת. את 4 שלנו אי אפשר למחוק. אילנה הציעה למחוק.
היו"ר אריה אלדד
לא נוגעים. להבנתי, רק את 1 אנחנו מוחקים.
שמרית שקד גיטלין
לא, היא אמרה שאת כל 1 עד 4 אפשר. היא אמרה שרק 2 שונה.
היו"ר אריה אלדד
לא. 1 אפשר למחוק ולהחליף אותו: בכל המנוי לעיל ובנוסף. 2 אישור של גוף שהכיר בו המנהל לעסוק בכירורגיה, כולל הכשרה מעשית, נקודה.
שמרית שקד גיטלין
אנחנו נעשה 2(א) אחרי, ונכתוב את ההכשרה המעשית בנפרד כי זה קצת לא ברור. אישור של גוף שהכיר בו המנהל לעסוק בכירורגיה של כף הרגל, ואם בידו אישור מרשות דומה בארץ אחרת, המנהל הכיר ברשות ובאישור – כל מה שכתוב פה – כשווה ערך למועצה האמריקנית לכירורגיה? לא, זה כבר לא מתאים.
היו"ר אריה אלדד
לא, לא. בלי כל זה, אלא גוף שהכיר בו המנהל, בלי להסתבך באיזה גוף, אמריקאי או לא אמריקאי, ואיזה גופים אמריקאים. גוף שהכיר בו המנהל.
שמרית שקד גיטלין
לעסוק בכירורגיה של כף הרגל, נקודה.
היו"ר אריה אלדד
נכון, גוף שהסמיך אותו המנהל לעסוק בכירורגיה של כף הרגל.
שמרית שקד גיטלין
בסדר, רק להבא אם אפשר להביא נוסח שהוא יותר דומה לנוסח ש - - -
היו"ר אריה אלדד
אבל, אנחנו משנים אותו פה.
שמרית שקד גיטלין
ב-2(א) אתם רוצים הכשרה מעשית. מה צריכה לכלול ההכשרה הזאת? האם את הפעולות האלה?
אלי לונדון
זה לא הכשרה מעשית, זו התמחות. שיביא תעודה שעבר התמחות.
אמיר שנון
אנחנו רוצים לקרוא לזה הכשרה מעשית.
היו"ר אריה אלדד
הכשרה מעשית, בסדר.
שמרית שקד גיטלין
שבמהלכה הוא התנסה בפעולות?
היו"ר אריה אלדד
לוודא שמי שגמר תואר דוקטור ברפואה עשה את הפרה-קליני, וגם את הקליני. הקליני זה ההכשרה המעשית שלו.
שמרית שקד גיטלין
הכשרה מעשית שבמהלכה הוא ביצע את כל הפעולות האמורות?
אילנה מישר
כן.
היו"ר אריה אלדד
לא, אל תיכנסו לזה. ביצע - לא ביצע, האם אתה הולך לנסוע עכשיו לוודא שהוא ביצע. הכשרה מעשית, כולל הכשרה מעשית. אתה רוצה שיהיה לך סעיף שמאפשר לך לבדוק שבלימודים באוניברסיטה כזאת או אחרת - - -
אמיר שנון
לא, אחרי הלימודים – זה ההבדל. לא בלימודים, אלא אחרי הלימודים.
היו"ר אריה אלדד
שבהתמחות יש הכשרה.
שמרית שקד גיטלין
המונח הכשרה מעשית לא מתאים, כי המונח של הכשרה מעשית גם יכול להיות בתוך הלימודים. זה לא מה שאתה רוצה, אתה רוצה משהו אחר.
אמיר שנון
אז שיהיה כתוב הכשרה מעשית לאחר הלימודים, לאחר קבלת התואר. האם זה עוזר?
שמרית שקד גיטלין
אני מנסה להבין מה ההבדל בין 4 לבין מה שאתה מציע?
היו"ר אריה אלדד
זה ניסיון, וההוא לפני קבלת הרישיון?
אמיר שנון
ניסיון ספציפי ברשימת ניתוחים ספציפית שעושים לאחר קבלת התואר.
עופר אלישוב
הכוונה של הדרישה הזאת – כמו שאנחנו כמתמחים יש לנו פנקס התמחות, בסופו בית החולים והמוסדות המוכרים במדינה שלנו מכירים בזה כתקופת התמחות עם ניסיון מסוים, עם סילבוס של תוכנית וכו', משהו דומה מאותו מקום שמשרד הבריאות הכיר.
היו"ר אריה אלדד
האם אפשר להגדיר את זה לפני ואחרי קבלת הרישיון בחו"ל? כלומר, יש לך לימודים אקדמיים בפודיאטריה, אחר כך יש לך התמחות, הכשרה מעשית, ורק אחר כך אתה מקבל את הרישיון בחו"ל.
אלי לונדון
בארצות הברית זה נכון.
אמיר שנון
אני לא בטוח, על זה בדיוק נסב הביטוח.
היו"ר אריה אלדד
יהיה כתוב בסעיף 2(א): הכשרה מעשית מקצועית שאפשרה לו בחו"ל לבצע את הפעולות שנדרשות לעבודתו.
אלי לונדון
פרופ' אלדד, חצי עצה. אין ויכוח, אפילו לא בוועדה, שבסופו של דבר לפודיאטרים עם תואר דוקטור מארצות הברית מותר לנתח. תיכף נדבר על פעולות. מה שאני מציע הוא שכל אחד אחר שהוא פודיאטר ויש לו הכשרה נוספת, יציג את הניירות בפני המנהל, והמנהל יחליט אם לאשר לו לנתח או לא. אבל, בארצות הברית צריך לדרוש שתהיה התמחות, שיביא את פנקס ההתמחות.
אמיר שנון
אולי נגדיר את זה כך: הכשרה מעשית לצורך קבלת היתר לביצוע ניתוחים שכן ברשימה או לא ברשימה – משהו מהסוג הזה.
קריאה
שנתיים עבודה בתחום.
היו"ר אריה אלדד
לא, זה לחוד. יש לנו סעיף 4 כזה, הכשרה מעשית לצורך ביצוע פעולות ניתוחיות.
שמרית שקד גיטלין
הכשרה מעשית שבמהלכה הוכשר לבצע את הפעולות המותרות?
קריאות
כן, בדיוק.
עופר אלישוב
אבל, זה צריך להיות ממש residency.
היו"ר אריה אלדד
בסדר.
שמרית שקד גיטלין
זה צריך להיות במוסד מסוים? אז אולי נכתוב: במוסד שהוכר על-ידי המנהל.
קריאה
התמחות מוכרת.
היו"ר אריה אלדד
אבל, אנחנו לא משתמשים במונח התמחות, כי משרד הבריאות מתנגד לשימוש במונח התמחות.
שמרית שקד גיטלין
לא, אבל צריך: הכשרה מעשית שבמהלכה הוכשר לבצע את הפעולות המותרות בגוף שהכיר בו המנהל.
היו"ר אריה אלדד
כן, הלאה.
אילנה מישר
3. רישיון לבצע את כל הפעולות הפודיאטריות שקבע המנהל. אנחנו נקבע מהן הפעולות הניתוחיות שמותר לבצע.
היו"ר אריה אלדד
כן, אני רק שוב מעיר את העניין של איפה שמתם את מחוץ לישראל. ההבנה הטריוויאלית של העניין הזה זה שהוא יקבל את הרישיון לעשות את זה רק בחוץ לארץ.
אילנה מישר
כן. "4. לאחר קבלת הרישיון כאמור בפסקה 3, הוא עסק כדין בפועל בחו"ל בכל הפעולות כאמור באותה פסקה במשך שנתיים לפחות בתכוף לפני הגשת הבקשה לקבלת תעודה בפודיאטריה ניתוחית לפי חוק זה."
היו"ר אריה אלדד
מה זה "באותה פסקה"?
אילנה מישר
זה מתייחס לפסקה הקודמת שיש רשימה של פעולות – הוא עסק באותן פעולות במשך שנתיים.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו רוצים גם ניסיון מעשי, לא רק הכשרה מעשית. גם ניסיון.
אלי לונדון
עוד שנתיים אחרי?
היו"ר אריה אלדד
כן, זה מה שהם רוצים.
אלי לונדון
אם הוא לא מועסק, אם הוא עצמאי מה הוא עושה?
היו"ר אריה אלדד
הוא עסק גם כעצמאי. לא כתוב כאן כעובד מדינה בארצות הברית.
אילנה מישר
התנאי האחרון: "ביצע עבודה מעשית בפיקוח במשך שישה חודשים, בפיקוח רופא בעל תואר מומחה באורתופדיה או בפיקוח פודיאטר מנתח במחלקה מוכרת לאורתופדיה...".
היו"ר אריה אלדד
פודיאטר מנתח – פה נכלל מה שאמרנו שכשם שפודיאטר לא יכול לפקח על פודיאטר, אז פודיאטר מנתח לא. את רוצה פה רק אורתופד.
אלי לונדון
אבל, זה לא לעניין שאורתופד.
היו"ר אריה אלדד
כי אם כך גם פודיאטר יכול לפקח על פודיאטר.
אלי לונדון
אבל, פודיאטר שעובד פה כבר, ויש לו רישיון אז - - -
היו"ר אריה אלדד
מצוין, אבל אם כך אנחנו צריכים לכתוב גם בהגדרת פודיאטריה - - -
עופר אלישוב
פיקוח צריך להיות במחלקה מוכרת, או יחידה שמתעסקת בכף רגל.
היו"ר אריה אלדד
נכון, השאלה היא מי עושה את הפיקוח באותה מחלקה? כתבנו מחלקה מוכרת.
עופר אלישוב
מנהל היחידה או מנהל המחלקה במקום שאין יחידה של כף רגל. בכל מקרה זה יהיה מנהל המחלקה. גם במקום שיש יחידה לכף רגל, מי שיחתום יהיה מנהל המחלקה. אבל, מי שיהיה בפועל ויסתכל ויעשה את הפיקוח זה יהיה אחראי יחידה.
שמרית שקד גיטלין
זו השאלה. בפיקוח זה לא מי חותם, זה מי מפקח בפועל.
עופר אלישוב
מפקח בפועל זה האחראי על יחידת כף רגל באותו מוסד, או אחראי על ניתוח כף רגל.
היו"ר אריה אלדד
אז גם בסעיף א' וגם בסעיף ב' בסעיף קטן (4) נכתוב: ביצע עבודה מעשית בפיקוח במשך שישה חודשים, בפיקוח מנהל המחלקה או מנהל היחידה המקצועית.
קריאות
נכון, מצוין, בדיוק.
שמרית שקד גיטלין
איזה יחידה מקצועית? של האורתופדיה?
היו"ר אריה אלדד
יחידת כף רגל.
שמרית שקד גיטלין
קודם כל, הוא צריך להיות רופא, רופא בעל תואר מומחה באורתופדיה?
היו"ר אריה אלדד
מנהל מחלקה הוא תמיד רופא. לגמרי ברור – מהיום מנהל מחלקה רפואית בבית חולים הוא רופא. מנהל המחלקה האורתופדית, או מנהל יחידת כף הרגל.
שמרית שקד גיטלין
האם יחידת כף רגל זה משהו שמוגדר באיזשהן תקנות?
היו"ר אריה אלדד
יחידת כף רגל מוגדרת במשרד הבריאות? לא?
קריאה
זה לא התמחות מוכרת.
היו"ר אריה אלדד
אז בפיקוח מנהל המחלקה האורתופדית, נקודה. ברגע שאמרנו בפיקוח מנהל המחלקה - - -
קריאה
זה בהחלט מספיק.
שמרית שקד גיטלין
האם גם פה, ב-5, צריך להיות בפיקוח מנהל המחלקה האורתופדית?
היו"ר אריה אלדד
כן, על אחת כמה וכמה צריך להיות כתוב פה. מנהל המחלקה המוכרת לאורתופדיה נתן לגביו חוות דעת חיובית בדבר יכולתו לבצע את הפעולות המנויות.
אילנה מישר
עכשיו במקום התוספת החמישית, אולי כאן אפשר להגיד: הפעולות הניתוחיות שקבע המנהל.
היו"ר אריה אלדד
את הפעולות הניתוחיות שקבע המנהל.
שמרית שקד גיטלין
ב-4 כתבתם: בתכוף לפני הגשת הבקשה. השאלה היא האם זו לא דרישה מחמירה מידיי במשך שנתיים לפחות? זאת אומרת, יכול להיות שהוא עלה לארץ ולקח לו איזה כמה חודשים או חצי שנה, ואז הוא מגיש את הבקשה.
היו"ר אריה אלדד
מה זה תכוף מבחינה משפטית?
שמרית שקד גיטלין
זה לא מאוד מוגדר, זו הבעיה עם מושג כזה עמום.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו לא רוצים להגיע למי שעסק בזה לפני עשרים שנה. אבל, אנחנו גם לא רוצים להקשות על מישהו שעכשיו נתקע.
אמיר שנון
מי שהגיש את הבקשה חצי שנה או שנה לאחר שהוא עלה ארצה, והוא עבד עד שהוא עלה ארצה, אני לא רואה את הבעיה.
היו"ר אריה אלדד
ואם פיטרו אותו מעבודה על רקע זה שהוא ציוני, ועכשיו רודפים אותו, ובסוף הוא גם עלה לארץ? אני לא חושב שבחקיקה הראשית אנחנו צריכים לקבוע מסגרת זמן של שמונה-עשר חודשים. לכן, צריך להיות - - -
אלי לונדון
הוא ממילא יהיה בפיקוח, ואז ידעו מה הוא יודע או לא.
היו"ר אריה אלדד
בסמוך להגשת הבקשה נשמע לי טוב.


מה עניין התיקון העקיף לכאן?
אילנה מישר
כאן הרעיון היה להסדיר את הנושא של הפודיאטריה על פקודת הרופאים. אנחנו מציעים לכתוב, ודיברנו על זה באחד הדיונים הקודמים: לא יראה בביצוע פעולות פולשניות בכף הרגל המבוצעות על-ידי פודיאטר בעל תעודה לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות כעיסוק ברפואה, בהתאם לסוג התעודה שבידו".
היו"ר אריה אלדד
יפה מאוד, הלאה. האם אנחנו לא רצינו דברים כאלה גם במקצועות אחרים, אגב?
אילנה מישר
במקצועות אחרים זה לא כל כך, כי זה לא כירורגיה, זה לא פעולות פולשניות, ולא הרגשנו צורך.
שמרית שקד גיטלין
איפה אתם מכניסים את זה בפקודת הרופאים, בתוך איזה סעיף?
אילנה מישר
אנחנו מציעים להוסיף את זה בסעיף 3 שמדבר על איחוד העיסוק ברפואה. בסעיף הזה בסייגים 3ב האמור בסעיף זה שכותב: מי שאינו רופא לא יעסוק ברפואה, אינו בא למנוע, וכאן להכניס את התיקון הזה שברשימה שמתייחס למשל לרופאי שיניים.
היו"ר אריה אלדד
טוב. מהעבר השני של הדף יש פירוט שלא ברור לי למה אנחנו צריכים לעסוק בו כאן.
אילנה מישר
כאן דיברנו על מהן הפעולות שבפודיאטריה.
היו"ר אריה אלדד
למה זה מעניין אותנו?
אילנה מישר
זה רק לידיעת הוועדה – ההבנה שמשרד הבריאות יוציא חוזר.
שמרית שקד גיטלין
זה לא בחוזר, זה צריך להיות בתקנה.
אילנה מישר
או בתקנה.
היו"ר אריה אלדד
תקנות. אבל, חוץ מזה שהנושא הוא מרתק למחלוקות אין ספור, למה זה צריך לנוח כרגע על שולחן הוועדה?
אילנה מישר
זה רק לעצמנו, זה לא צריך להיות.
היו"ר אריה אלדד
מצוין.
אילנה מישר
זה לא לדיון.
עופר אלישוב
יש לנו השגה על החלק האפור בנושא של הפודיאטריסטים.
היו"ר אריה אלדד
איפה?
קריאה
בתקנות.
היו"ר אריה אלדד
תעזוב. למה אני אמרתי שאני לא רוצה לגעת בתקנות? אנחנו כרגע באמת לא מגרש לדון בתקנות האלה. יכול להיות שאחרי שהשר יביא את התקנות לאישור לוועדה - האם הוא צריך להעביר אותם לוועדת העבודה הרווחה והבריאות?
שמרית שקד גיטלין
הם עוד לא הביאו לנו את הסעיף שמסמיך.
היו"ר אריה אלדד
רצוי שלא. אבל, אם כן – אז נדון בזה אז.


חברים, נדמה לי שסיכמנו את הנושא. בישיבה הבאה מביאים את כולם. יהיה פה קרקס – משהו לא נורמאלי יהיה פה בפעם הבאה. אנחנו מתחילים לקרוא את החוק, או מתעסקים רק בהוראות המעבר.
שמרית שקד גיטלין
מה שאתה רוצה.
היו"ר אריה אלדד
הוראות מעבר כי זה עוד מוקש שעוד לא פתחנו אותו. נגמור את הוראות המעבר, כי הוראות מעבר זה נושא שעוד לא תקפנו אותו בכלל. בחוק כולו עסקנו, וטחנו אותו. אבל, הוראות המעבר הן ספציפיות מאוד בכל מקצוע ומקצוע. אני רוצה לדון באופן כללי ושיהיה לנו נוסח להצבעה אחר כך. אבל, לדעתי אני רוצה לתקוף את כל הנקודות השנויות במחלוקת ביחס להוראות המעבר של המקצועות השונים.
אלי לונדון
רציתי לבקש מיושב ראש הוועדה שיידעו אותנו מראש. בבקשה, להורות שוב.
היו"ר אריה אלדד
אפשר לבקש ממנהלת הוועדה.
אלי לונדון
אנחנו ברגע האחרון שמענו רק אתמול – גם עופר אלישוב, וגם אני.
וילמה מאור
סליחה, זה לא מדויק. אנחנו אפילו כתבנו לכם מייל שאם אתם לא תגיבו, ואם אתם לא זה, אז יתקבלו החלטות כאן בוועדה. לא מקובל עליי. תבדקו את עצמכם.
היו"ר אריה אלדד
אני לא מזמן, ברמה הטכנית אני לא מזמן. הבקשה נרשמה. אני חושב שאנחנו רוצים לדון בהוראות המעבר. לכן, להפיץ לכל בעלי המקצועות שיביאו את כל אותם האנשים שרוצים להחיל עליהם הוראות מעבר, שהחוק הנוכחי לא עונה על ההגדרות שלהם. אבל, עשרים שנה הם עוסקים בזה.


חברים, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים