ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/10/2009

אפליית החינוך החרדי בשדרות

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת החינוך, התרבות והספורט

13.10.09


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 74

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, כ"ה תשרי התש"ע (13 באוקטובר 2009), שעה 09:30
סדר היום
אפליית החינוך החרדי בשדרות
נכחו
חברי הוועדה: חיים אמסלם – מ"מ היו"ר

משה גפני

מנחם אליעזר מוזס
מוזמנים
פאר שאול, דובר משרד החינוך

יהודה פינסקי, מנהל אגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, משרד החינוך

שוש איפרגן, סגנית מנהלת האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, משרד החינוך

רס"ן יהודה כפיר, פקע"ר רמ"ד מיגון, משרד הביטחון

עו"ד אבישי פדהצור, משרד המשפטים

דוד בוסקילה, ראש עיריית שדרות

שמעון פרץ, גזבר, עיריית שדרות

מרים ששי, מנהלת אגף החינוך, עיריית שדרות

טל מחי, רל"ש ראש העיר שדרות

אתי בנימין, יו"ר הנהגת הורים ארצית

הרצל שאובי

גואל אליאס

דוד מנצור, הסתדרות המורים
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

אפליית החינוך החרדי בשדרות
היו"ר חיים אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. יש לי הכבוד להחליף את יושב ראש הוועדה בדיון בבקשתו של חבר הכנסת הרב משה גפני, בפנייה ליושב ראש הוועדה מ-10 בספטמבר. אקדים ואומר שעל פניו מהפנייה של חבר הכנסת הרב גפני, שאני מקווה שיגיע לכאן, עולה משום מה איזשהו ריח שאני רוצה להאמין ומקווה שאכן הוא לא נכון, של אפליה לרעה של מוסדות חינוך חרדיים או ילדים חרדיים בעיר שדרות. אין הדעת סובלת זאת, בין אם זה חרדים או לא חרדים. אני מקווה שכך יהיה היום בסיומו של הדיון הזה, שהדברים אינם נכונים.


הייתי רוצה להתחיל את הדיון בכבד, ואז נלך לקל. והכבד מהו – סעיף 4 במכתבו של הרב גפני מדבר על כך ששדרות תוקצבה בתוספת של 15 מיליון שקל, ומטרת התקצוב הזה הוא מיגון, ולא נעשה דבר בנושא זה לטובת המגזר החרדי.


אדוני ראש העיר, בבקשה. אשמע קודם כל את דבריך.
דוד בוסקילה
אני במקרה עיינתי במכתב של חבר הכנסת גפני לראשונה מלפני חמש דקות. אין בו כל מדויק ונכון, להפך. קודם כל, העובדה שלא תוקצבה ב-15 מיליון שקל תקציב תוספתי – לא היה ולא נברא. התקציב התוספתי של שדרות עומד על מיליון ו-269 אלף שקל בשנה בשנים האחרונות, ובסכום זה מתחלקים כל התלמידים בשדרות לרבות החינוך החרדי באופן שווה לחלוטין.
היו"ר חיים אמסלם
יש לאדוני נתונים?
דוד בוסקילה
יש נתונים. אתן לך נתון אחד, והוא הבולט ביותר, שאם תלמיד במערכת החינוך הרגילה שלנו, מערכת החינוך הממלכתית, עולה לנו כ-11 אלף שקלים, תלמיד במערכת החינוך החרדית, שמקבל את כל תקציבו דרך הרשתות, ואסור לעירייה להשקיע אגורה אחת מעבר לתקציב הזה כתקציב ייעודי, העירייה למרות זאת משקיעה תוספת של כ-6,000 שקל בשנה, 8,000 שקל בשנת 2008 ובשמונת החודשים הראשונים של 2009 – 6,000 שקל כמעט לתלמיד, שהעירייה לא צריכה להשקיע את זה בכלל. העירייה לא צריכה להשקיע על פי ההגדרה- -
היו"ר חיים אמסלם
הרב גפני, ברוך הבא. התחלנו את הדיון בלעדיך. אדוני, תמשיך, בבקשה. למה אתה עושה את זה?
דוד בוסקילה
כי אני מאמין שילד שבחר להתחנך בחינוך החרדי הוא ילד של שדרות קודם כל, ומגיע לו כל מה שמגיע לילד מהחינוך האחר תוך כבוד לשונות בחינוך, ולכן שדרות, וניתן לבדוק את זה, ויש לי פה מספרים מדויקים- -
היו"ר חיים אמסלם
הרב גפני לא שמע את דבריך לגבי התקציב התוספתי. תחזור, בבקשה.
דוד בוסקילה
התקציב התוספתי אינו עומד על 15 מיליון שקלים אלא על מיליון ו-269 אלף שקל בשנה, וסכום זה מחולק באופן פרופורציונלי פר תלמיד לכל המגזרים בשדרות, כלומר אין ילד במגזר החרדי, ויש לו שני בתי ספר כאלה – יש לנו בית ספר אחד שנקרא "עטרת אסתר" ואחר שנקרא "יסודי התורה". "יסודי התורה", לצערנו הרב, לומד מספר שנים מחוץ לשדרות בחזון יחזקאל, כי בית הספר שלהם לא היה ממוגן, ועל פי הוראה של פיקוד העורף לפני שלוש שנים הוצאו משדרות לחזון יחזקאל. גם שם אנו משלמים להם את ההוצאות הנוספות שיש להם בגין העתקת המקום, למרות שהמועצה האזורית שבה הם שוהים מתוקצבת ממשרד החינוך. אנו מעבירים להם גם הסעות וגם תקציבים אחרים. ביקרתי בבית הספר שם, התארחתי אצל המנהל ועניתי לכל משאלות לבו, כל מה שהוא ביקש.
היו"ר חיים אמסלם
אם אתה מדבר על בית ספר "בית אסתר", יש החלטה עקרונית לבנות לו מבנה ראוי ותקני.
דוד בוסקילה
יש החלטה עקרונית לבנות חמישה בתי ספר חדשים בשדרות. ההחלטה הזו – אני התחלתי לכהן לפני עשרה חודשים בתפקידי. התקצוב לחמשת בתי הספר היה קיים בעירייה. בגלל העובדה שזה התעכב בתקופת הכהונה הקודמת של ראש העיר הקודם על פי צו של בית משפט, העיכוב נפל גם לתקופת כהונתי. אנו ניסינו לפתור את הפלונטרים שהיו שם. מסתבר שהיתה התחייבות שהחברה למשק וכלכלה תבנה את בתי הספר עוד בתקופת הכהונה הקודמת. התכנון בוצע על ידם. לא ניתן היה להוציא את התכנון לתכנון חדש, כי אז זה היה מעכב את זה בעוד מספר חודשים. יש מכרז בחברה למשק וכלכלה, יש הסכמה שלנו ואפילו כופפנו עצמנו כדי לתת לבית הספר הזה להיבנות כדי שיהיה מוכן לתשע"א לאכלס את התלמידים. הגורל של כל חמשת בתי הספר הוא אותו גורל, כלומר זה לא שבתי הספר החרדיים לא נבנים והאחרים כן. כל בתי הספר מתעכבים בגלל אותו סיפור, אך הם ייבנו.
היו"ר חיים אמסלם
אתה אומר לפרוטוקול, אדוני, שבשנת תשע"א הילדים ייכנסו למבנה החדש?
דוד בוסקילה
בשנת תשע"א יהיו בתי ספר חדשים,שני בתי ספר חרדיים חדשים - "עטרת אסתר" ו"יסודי התורה". הם ייבנו, ואנחנו עושים את הכול כדי שהתלמידים ישובו אלינו, זה של "יסודי התורה". באשר לתלמידי "עטרת אסתר", הם מקבלים את כל מה שמקבלים הילדים שלנו.


סעיף 2 מדבר שם על הסעות גנים. אמת שבתקופת כהונתו של ראש העיר הקודם לא תוקצבו הסעות לילדי הגנים ב"יסודי התורה". לא תוקצב על ידי משרד החינוך דבר כזה, אבל הוסעו חלק מהגנים בשדרות. מייד עם תחילת כהונתי נתתי הנחייה להסיע את כל ילדי הגנים, הן של החינוך החרדי והן של החינוך הממלכתי, באותה מידה. כשיש תקציב – יש תקציב לכולם, וכשאין תקציב – אין תקציב לכולם. ב-2 בדצמבר, יום כניסתי לתפקיד, יש הסעות לילדי הגנים החרדיים. כלומר מיום כניסתי לתפקיד לא קיפחתי, להפך – נתתי להם משהו שלא תוקצבתי בעבורו.


יותר מזה, היתה נהוגה במשך שנים הסעת ילדים חרדיים מחוץ לשדרות, אשר לא תוקצבה באף שנה. בעירייה היא תוקצבה במסגרת הרשתות. הייתי אצל המנכ"ל של החינוך החרדי ממש לפני החגים. ישבנו, ביקשתי ממנו לאשר לי את התקציב, הסעה של הילדים החרדיים מחוץ לעיר מתנהלת כסדרה - לאחר שהנושא הזה תוקצב לראשונה רק עכשיו על פי בקשתי וביקור שערכתי אצל המנכ"ל.
משה גפני
מנהל האגף לחינוך מוכר. לא, אני בעד שהוא יהיה מנכ"ל...
מנחם אליעזר מוזס
גם אנחנו...
דוד בוסקילה
מערכת החינוך החרדית בשדרות, ויאשר את זה מנכ"ל האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, מייד לאחר דבריי, תרמה לגירעון של העירייה במודע, כלומר אני יצרתי שם הוצאות שלא תוקצבו מעולם, ואני יוצר שם עדיין הוצאות שלא תוקצבו מעולם.


יותר מזה, הרווחה החינוכית, מרביתה הולכת למגזר החרדי, ולגבי זה לא סיפקו לכם נתונים. מי שממונה על הרווחה החינוכית, חבר מועצה שמייצג את הזרם החרדי- -
משה גפני
מי זה?
דוד בוסקילה
הרצל שאובי. ומרבית תקציב הרווחה החינוכית הולך לנושא הזה. לכן אני מצהיר לפרוטוקול – לא זו בלבד שהחינוך החרדי בשדרות אינו מופלה לרעה, הוא מופלה לטובה, וכל המספרים יעידו על כך.
משה גפני
ילד חרדי מקבל יותר מילד- -
דוד בוסקילה
בפירוש כן. יש לי נתונים פה.
משה גפני
אני נגד שילד חרדי יופלה לטובה. אני גם לא רוצה שהוא יופלה לרעה.
דוד בוסקילה
הסיפור הזה של עירוב התחומים בין תפקידה של הרשת לתפקידה של העירייה הוא חלוקת סמכויות שאינה ברורה לאף אחד. היא לא ברורה לרשת ולא לעיריות. לדעתי, צריך לחדד את הנקודה הזו. יש דברים שבסמכותה ומחובתה של הרשת, למשל חובתה להחזיק שרתים ומזכירים בבתי הספר החרדיים.
משה גפני
ממש לא.
דוד בוסקילה
היא מתוקצבת.
משה גפני
אתה צריך להיות מתוקצב ממשרד החינוך.
דוד בוסקילה
אני אומר לך – זה מתוקצב ממשרד החינוך דרך הרשתות.
משה גפני
אז זה לא בסדר.
דוד בוסקילה
ואני בפועל מממן את השרתים והמזכירים.
משה גפני
אתה מקבל את זה ממשרד החינוך.
דוד בוסקילה
אני לא מקבל את זה.
משה גפני
תיקח אותי בתור יועץ שלך. אני אסדר את זה. אני לא רוצה תשלום.
שמעון פרץ
לגבי ההערה שלך, אתה צודק, אבל אתן לך דוגמה- -
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני הייתי פה בזמן אבל קראו לי מהר לוועדת החוקה. יש משבר קואליציוני, והייתי צריך לסדר את זה. לכן איחרתי בשש דקות.
היו"ר חיים אמסלם
ניתן לראש העיר להשלים את דבריו.
דוד בוסקילה
למשל, אקח את בית ספר "עטרת אסתר". יש בו 70 תלמידים. 70 תלמידים, לפי ההגדרה של משרד החינוך, נותן רבע מזכירה. זה מה שמגיע לבית הספר הזה לפי התקן. רבע מזכירה אי אפשר להחזיק בבית הספר. אם אני נותן רבע מזכירה, למעשה אין מזכירה בבית הספר. אם אני נותן מזכירה, ההשתתפות שלי בתקציב משרד החינוך, שאמורה להיות 25 אחוז, הופכת להיות 75 אחוז. אותו דבר לגבי עובדות ניקיון, לגבי שרתים ואבות בית.


אשמח מאוד אם יוכיחו באיזשהו נתון, ואין דבר כזה, כי כל הנתונים מעידים ששדרות משתתפת – ההשתתפות הפעילה שלה בגלל הנסיבות היא הרבה יותר גבוהה מההשתתפות בחינוך הממלכתי, כי שני בתי הספר הם קטנים יחסית- -
היו"ר חיים אמסלם
גם "יסודי התורה"?
דוד בוסקילה
"יסודי התורה" הוא לא קטן, הוא 150.
משה גפני
הוא היה 300 ומשהו. קרה משהו בשלוש השנים. שהיושב ראש ייתן לי לומר, אסביר למה זה קרה.
דוד בוסקילה
יש לי בית ספר שנקרא בית ספר הרא"ה, שהוא ממלכתי דתי. בית ספר זה, יש בו 154 תלמידים. ב"עטרת אסתר" יש 70 תלמידים. בית ספר "עטרת אסתר" הולך לבנייה חדשה, דור שלישי, והרא"ה - לא. אין פה איזושהי כוונת מכוון להפלות.
היו"ר חיים אמסלם
אנחנו נגד אפליה לטובת הציבור החרדי. תודה.


אנו נמצאים בתקופה שברוך השם, ונקווה שכך יהיה, אין ירי קסאמים.
דוד בוסקילה
יש, פשוט לא מדברים על זה.
היו"ר חיים אמסלם
אין ירי קסאמים מסיבי בכמות שחווינו, ויהי רצון שגם לא יהיה.
מנחם אליעזר מוזס
יש משהו שאנחנו לא יודעים?
דוד בוסקילה
אתם לא יודעים שבערב חג שני היו שתי נפילות בשדרות.
היו"ר חיים אמסלם
אדוני ראש העיר, נשמעה טענה, וגם אני עורבתי באותה תקופה על ידי מוסדות חרדיים, בטענה שבגנים החרדיים המיגון – אין עליו הדעת באותה דרך שניתן לילדים הכלליים.
דוד בוסקילה
כל הגנים של רשתות החינוך החרדיות שהם בעלי רישוי ומוכרים במסגרת חינוך מוכר שאינו רשמי, כולם ממופים כגנים של העירייה ולכולם – היתה ביקורת של פיקוד העורף, ופיקוד העורף נתן הנחיות מיגון לכולם באותה מידה. ומי שמבצע את המיגון וקובע את סדרי הקדימויות של המיגון זה פיקוד העורף, וגני הילדים המוכרים ממוגנים באותה מידה שגני הילדים של העירייה ממוגנים. יש גם חלק, שבעה זוגות גנים של העירייה, 14 מתוך 27, עדיין לא ממוגנים, שהם לא חינוך חרדי. הם חינוך ממלכתי וממלכתי-דתי. אבל הם לא ממוגנים כי קצב המיגון שנותן משרד החינוך ופיקוד העורף הוא תלוי בהם, לא בנו. ולכן אין פה כוונה. הכול מבוצע במסודר דרך פיקוד העורף בעניין.
היו"ר חיים אמסלם
תודה, אדוני ראש העיר. הרב גפני, בבקשה.
משה גפני
תודה, אדוני היושב ראש. ביקשתי את הדיון הזה מיושב ראש הוועדה, ואני מודה לך שאתה מקיים. גם שלחתי לו מכתב. אני מתנצל שאיחרתי בכמה דקות, אך זה היה בגלל נסיבות פה בבניין, שהייתי צריך להיות שם.


אני רוצה לספר לכם, לפני שלוש שנים ומשהו אני העליתי במליאת הכנסת את המיגון בבית ספר "יסודי התורה" שמנה אז כ-350 תלמידים. וענה לי אז סגן שר הביטחון אפרים סנה במליאת הכנסת: אנו עושים את המיגון, יש בעיה בחצר- -
שמעון פרץ
מיגנו שם.
משה גפני
יש לי חסינות, כלומר אני יכול לומר דברים לא נכונים, ולך אסור... ובי"ת, היות שאני מכיר את הסוגייה הזו היטב, אני מציע לך לא להתערב בעניין הזה, כי עשיתי על זה דוקטורט. יכול להיות שארשום אצלי ברזומה של הכנסת, כמו שיש כאלה שעושים, תואר שלך דוקטור. אז אני מציע שתקשיב לי, כי אני יודע בדיוק מה קרה, ויש מזל שאני לא מישהו אחר בכנסת, אחרת הייתי מקים על זה ועדת חקירה, ויכול להיות שמישהו היה הולך לבית סוהר.


ענה לי אפרים סנה, סגן שר הביטחון: מערכת הביטחון כשלה. היא טעתה במיגון. עשו מיגון לא נכון.
היו"ר חיים אמסלם
לא תקני.
משה גפני
לא תקני, ואי אפשר היה להכניס את הילדים, והיה כשל. לכן אל תגיד שמיגנו.


מה שקרה מאז, אמר לי אז אלוף פיקוד העורף ואמר לי ראש העיר הקודם, ואז הייתי בקשר גם עם שר הביטחון, גם עם סגנו, עם ראש העיר, עם אלוף פיקוד העורף – זה הגיע עד הרמטכ"ל. זה הפך להיות נושא, כי היה פה כשל. מערכת הביטחון לא נכשלת באופן כזה דרמטי, ואז התחלתי לחשוד, אולי כי זה בית ספר "יסודי התורה". התברר לי שזה לא נכון. אז בוא נוריד את העניין הזה, אבל נדבר רק על הנושא עצמו. ואז נאמר, שבאחת השנים לתחילת שנת הלימודים יהיה בית ספר חדש. במסגרת האשכול שבונים חמישה בתי ספר יבנו גם בית ספר חדש, כי הקודם היה מיושן, המיגון היה כושל, אין אפשרות גם למגן את זה, כי זה בנוי בצורה קשה מאוד. שאל אותי אז אלוף פיקוד העורף: מה אתה מציע לעשות? האם אתה מציע שהתלמידים שימשיכו ללמוד שם, ואנחנו ננסה לעשות את העבודות האלה, או שיעברו למקום אחר? אמרתי לו: אני רוצה שהתלמידים ימשיכו ללמוד שם. הוא חזר אליי אחרי יומיים, אמר: אין אפשרות. אם התלמידים נשארים שם, אנו לא יכולים לבנות את הבניין. וגם אין אפשרות, כי המקום לא ממוגן. תוצאת הדברים היתה שהעבירו את הילדים לחזון יחזקאל, ולתחילת שנת הלימודים היה צריך להיות מבנה חדש, ובא לציון גואל.


עברה עוד שנת לימודים ועוד אחת ועוד אחת, וההורים הפסיקו לשלוח גם את הילדים, או שהוציאו אותם משדרות וחיפשו חינוך חרדי במקום אחר, וחלק מהתלמידים, היום באמת יש 150 תלמידים. נכון ששלושה בתי ספר נבנים. מה שלא נבנה זה "רבין" ו"יסודי התורה".
דוד בוסקילה
לא.
משה גפני
המכרז יצא כבר?
דוד בוסקילה
כן.
משה גפני
אדוני ראש העיר, אתה יכול לומר לי שקבלן זכה ובאמת מתחילים לבנות?
דוד בוסקילה
ככל שהדברים תלויים בי כראש עיר, אני נתתי את הסכמתי לתנאי המכרז. המכרז יצא.
משה גפני
אדוני ראש העיר, היות שאני נותן לך את כל הקרדיט, ואנו מדברים הרבה, ואני מקווה שבאמת ההבטחה שלך, בניגוד להבטחות שהיו בעבר, שבתחילת שנת הלימודים יהיה בניין חדש, ההבטחה הזו תקוים – אני מאוד מקווה. אני הרי לא נגדך. אני הייתי סבור כל הזמן ששדרות היא מקום שנמצא בקונצנזוס. למשל, יש לנו תוכנית הבראה על רשת הגנים. במשרד החינוך היתה הסכמה שבשדרות לא יסגרו את הגן. שדרות זה משהו אחר. לשדרות מתייחסים משרדי הממשלה, הכנסת – כולם מתייחסים אחרת.
דוד בוסקילה
כבר לא.
משה גפני
אתה בהתייחסות, נכון להיום – יכול להיות שמפסיקים לאט-לאט לעזור לשדרות, אבל עדיין עוד מדברים שעוזרים לשדרות. וכשאני שומע שיש ילדים, בגלל שהם חרדיים, הם צריכים לצאת מחוץ לעיר, הם צריכים ללמוד בחזון יחזקאל, ואני הייתי שם פעמיים – הם לא מקבלים את מלוא השירותים. על כל פנים, לא הייתי בתקופת הכהונה שלך אלא בקדנציה הקודמת. עצם העובדה שהם שם זה דבר נורא. מדינת ישראל, מוכת הקסאמים בשדרות, בית ספר שלם לא לומד בעיר, כי כל המערכות כשלו – החל ממשרד הביטחון דרך עיריית שדרות, דרך משרד החינוך, דרך החברה למשק וכלכלה. כשלו בלהעניק לילדים האלה חינוך, שהם נמצאים שם למעלה משמונה שנים תחת קסאמים. אז החמאס הצליח להבריח אותם משדרות. בושה למדינה שזה המצב. ואני לא מאשים איש, כי אם הייתי צריך להאשים מישהו, יש לי את מי. והייתי שולח אותו גם לבית סוהר, אבל אני לא עושה את זה. זו התנהלות של לשבת כאן בוועדת החינוך ולומר הכול בסדר? כלום לא בסדר. כלום. בושה למדינה. אז במקרה ילדים חרדים, מה לעשות, אבל אין ילד אחד נוסף חוץ מהילדים של "יסודי התורה" שלומד מחוץ לשדרות שלוש שנים. אלא אם כן יש כאלה שרוצים לצאת כי אין מוסדות מתאימים בשבילם, שאתם באמת מסיעים אותם. אבל ילד בבית ספר יסודי, אין לו מקום? אז אל תשבו פה ותגידו – אני לא מאשים אותך. אני לא מאשים איש. אל תגידו הכול בסדר. לפחות תגיעו חיוורים. תגידו: יש בעיה, צריך להתמודד אתה. אתה ראש העיר, אתה אחראי על הילד הזה שנוסע לחזון יחזקאל.


על כל פנים, אדוני ראש העיר, זו בושה וזה בית הספר היחיד שהילדים לא לומדים בתוך שדרות. אני לא מתכוון לשתוק על העניין הזה אלא אם כן באמת זה ייושם, ואני מעריך אותך ומכבד אותך, ומקווה שמה שאתה אומר יבוצע. זה לא תלוי רק בך, אבל אתה בעל הבית. אתה צריך לקחת את המנהיגות ולומר: החברה למשק וכלכלה – גם אתם אני מדבר, ושר החינוך מעורב בזה באופן אישי. אני לא יכול לדבר בשמו, אבל זה לא בסדר.


מאז היו עוד כמה דברים, ולכן גם ביקשתי את הדיון הזה. אז התברר שמהתקציב התוספתי, החינוך החרדי – חלקו מקבל וחלקו לא מקבל. הסעות הגנים – חלקו מקבל, חלקו לא מקבל, או לא מקבל בכלל. ההסעות מחוץ לעיר – מופלה לרעה. על כל פנים, ביקשתי את הדיון מיושב ראש ועדת החינוך, אני חושב שעל דבר כזה צריך לדון, ולא כדי להקניט. ואז התברר לי, דיברתי עם הרצל שאובי. הוא אמר לי שהיתה פגישה עם העירייה, ראש העיר עם מנהל האגף לחינוך חרדי. הנושאים האלה הסתדרו, כולם או חלקם.


אני אומר לך באופן חד משמעי: המחוקק קבע לפני מספר חודשים במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית שהסמכות להחזיק שרת ומזכירה וטלפון וכל הדברים האלה היא בידיך. זה חוק שאני ביקשתי להעביר אותו, סיעת יהדות התורה העבירה אותו, זה תיקון לחוק נהרי. אני אמרתי גם בסיעה וגם במליאת הכנסת, בניגוד להצעת חוק שנוגעת לממשלה, מה שאתה מצליח להעביר פה ברוב – יש לך חוק. הממשלה, תפקידה לבצע. אבל להעביר חוק על 252 רשויות שכולן יבצעו בדיוק אותו דבר – אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שצריך להטיל על השלטון המקומי לעשות דברים – במקום, זה לא נכון. לכן העברנו חוק שאתה המוסמך להחליט על שרת ומזכירה ועל טלפון וכל הדברים האלה. אני לא יודע מי היועצים שלך. אני מוכן להתנדב לשבוע. ואז אתה פונה למשרד החינוך ואומר: יש לי בית ספר יסודי, הוא שייך לרשת החינוך העצמי. הוא מתוקצב על ידי משרד החינוך על השרתים והמזכירות. אני מבקש ממשרד החינוך, יושב פה פינסקי, והוא יאשר את מה שאני אומר – אם הוא לא יאשר, אני הולך לתקן את החוק – אני מבקש לא להעביר את תקציב השרתים והמזכירות, לא להעביר לרשת אלא להעביר לעיריית שדרות, כי זה עובדים שלה, ואז אתה לא יכול לטעון שיש אפליה לרעה או לטובה. מה שאתה מתוקצב ממשרד החינוך, אתה מתוקצב גם עבור בית הספר הזה, ולהפך. העובד הוא עובד שלך, אתה רשאי להכניס אותו, אתה רשאי להוציא אותו, כמו שאתה עושה עם כל עובדי עיריית שדרות. אני מתנגד לזה שהילדים החרדיים יופלו לטובה. אם יש דבר כזה, תקצץ. אם לא, אם הם מופלים לרעה, תוסיף.
דוד בוסקילה
מאה אחוז.
היו"ר חיים אמסלם
לגבי בית ספר "יסודי התורה", ולא רק הוא, אני מבין, יתר בתי הספר שאמורים להיבנות. הוועדה הזמינה לכאן את השלטון המקומי והחברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי. אנו לא מעוניינים שיהיה כאן פינג פונג בין ראש העיר לבין חברה למשק לבין פיקוד העורף.
משה גפני
הם באו?
היו"ר חיים אמסלם
לא.
משה גפני
אני אקיים דיון בוועדת הכספים. תאמין לי, אני אטפל בהם.
היו"ר חיים אמסלם
אני רוצה שיהיה רשום כאן לפרוטוקול שהם הוזמנו. אנו נעקוב אחרי הנושא הזה. ראה, ראש העיר, אמרת לפרוטוקול שבתשע"א יהיה בית ספר, ואנו רוצים שיהיה, ואנו מקבלים את דבריך בכל הכנות. אנו גם רוצים לעזור לך.
משה גפני
יהודית, מי הוזמן?
יהודית גידלי
פיני קבלו הוזמן, ולא נתן לי שום שם אחר.
משה גפני
אני עדיין יושב ראש ועדת הכספים? פיני קבלו יבקש בוועדת הכספים – בסדר גמור.
היו"ר חיים אמסלם
הייתי רוצה לשמוע את פיקוד העורף.
יהודה כפיר
שמי יהודה כפיר, אני מטפל בנושא של מיגון מוסדות החינוך בשדרות ובעוטף עזה. אנו בפיקוד העורף עושים מרב המאמצים כבר מספר שנים למגן את האוכלוסייה, ובעיקר את התלמידים בשדרות ובעוטף עזה, גם התלמידים החרדיים – אין אצלנו הבדלה בנושאים האלה.


התהליך עצמו של כל המיגון סבל מחילוקי דעות לגבי עצם מהות המיגון.
משה גפני
אנחנו מוגבלים בהבנה. אנו לא דנים על המיגון. התקיימו לגביו דיונים, גם בוועדת חוץ וביטחון, גם בוועדת הכספים. לפני מספר שבועות העברנו בוועדת הכספים הרבה כסף למיגון בשדרות, לבתי הספר, על פי בקשה שלכם ושל משרד האוצר. הדיון הוא אחד. אתה יכול להגיד מה קרה ב"יסודי התורה"? זה הנושא.
יהודה כפיר
בהחלט. משתמע מדבריך כביכול, למשל, של"יסודי התורה" היה איזשהו יחס מיוחד.
היו"ר חיים אמסלם
הרב גפני אמר שהיה כאן כשל מאוד גדול לגבי המיגון, ואני רוצה לשאול, האם הכשל הזה חזר בצורה אחרת, במקום אחר, או זה שם- -
יהודה כפיר
אני לא רוצה לקרוא לזה כשל. היה בתהליך הזה של מיגון - ועדי הורים בעיקר פנו לבתי המשפט, לבג"ץ, שנתן את דברו בעניין, ושינה את קונספט המיגון שלפיו מוגנו מוסדות חינוך בשדרות.
משה גפני
נכון שמיגנו ב-14 מ"מ במקום ב-18? אנחנו לא יודעים שהיה בג"ץ? אנחנו לא יודעים שההורים פנו לבית המשפט, ביקשו מיגון מהמדינה? "יסודי התורה" זה הנושא.
יהודה כפיר
"יסודי התורה" מוגן לפי תפישה שאומרת שהתלמידים יוצאים מהכיתות שלהם לתוך חצרות מוגנות. זו היתה התפישה, ולפי זה מוגן.
היו"ר חיים אמסלם
רק שם היתה התפישה הזו?
יהודה כפיר
לא, גם במקומות אחרים. בסופו של דבר התפישה הזו לא התקבלה על ידי בג"ץ, בניגוד להמלצת המדינה, ובכלל זה פיקוד העורף, וכתוצאה מזה גם "יסודי התורה" וגם בתי ספר אחרים הגיעו למצב שניתן ללמד בהם, אבל הם לא- -
היו"ר חיים אמסלם
יש מיגון ואינו מיגון.
יהודה כפיר
יש מיגון ברמה א' ויש מיגון ברמה ב'. בכל מקרה, מצאו פתרונות לכל בתי הספר, נמצאו פתרונות כאלו ואחרים. למשל, יש בתי ספר שבהם, כמו ב"יסודי התורה", הוחלט שהתלמידים לא ילמדו באותו מוסד אלא יועתק למקום אחר, שהוא מחוץ לגזרה. יש עוד בית ספר, "שער הנגב", בית הספר היסודי – גם הועתק למקום אחר. אני מתייחס כרגע לכל הגזרה.
משה גפני
אני מדבר על שדרות. שדרות זה עיר, ישוב. אתה מדבר על מועצה אזורית. כששם בית הספר עובר ממקום למקום, מדובר על מושבים. אז במקום שזה יהיה בישוב כזה, זה יהיה בישוב אחר. השאלה, מה שהיושב ראש שאל אותך, האם בשדרות יש עוד בית ספר שלומד מחוץ לעיר?
יהודה כפיר
בשדרות אין עוד בית ספר כזה. אני לא חושב שזה עיקר העניין.
משה גפני
זה עיקר העניין. זה ועדת חינוך, לא חוץ וביטחון.
דוד בוסקילה
אני אגיד לך למה רק בית ספר "יסודי התורה" יצא החוצה. המגרש שהותר לבנייה בית ספר "יסודי התורה", וזה טעות גם של "יסודי התורה" וגם של העירייה, שאיתרו את הבניין באותו מקום שהיה בית הספר בנוי.
יהודה כפיר
בכל מקרה, הפתרון הזה שניתן אז, שהוא לא ניתן דווקא על ידי פיקוד העורף – לא היינו מעורבים, למעט העובדה שאמרנו שאנו לא נוכל לאשר את הלימודים בבית הספר במתכונת שהיתה אז, הפתרון שהוצע הוא שבית הספר יעבור בהסכמת כולם – יעבור לתקופה קצרה האפשרית למחוץ לגזרת האיום. זה הפתרון שהוחלט עליו, והוא בוצע, במסגרת פתרונות לכלל בתי הספר בשדרות, כאשר הכוונה היתה לבנות את בתי הספר מחדש. הבנייה של בתי הספר החדשים היא לא דרך משרד הביטחון או פיקוד העורף אלא במתכונת של בניית בתי ספר רגילים, אלא בהנחיה מקצועית של פיקוד העורף. בכל מקרה, לצערי, בשדרות נוצר מצב, כמו שציין ראש העיר, שיש עיכוב בבניית בתי הספר, כלומר בכל בתי הספר יש עיכוב, והוא מקשה על כל בתי הספר. אין כאן חשיבות לחרדי או שאינו חרדי. הוא מקשה על כל התלמידים בישוב. כמובן, הפתרון שניתן לבית ספר "יסודי התורה" הוא הפתרון שהיכול להיות שהוא גובה מחיר גבוה מהאוכלוסייה ומתלמידי בית הספר והוריהם, כמובן. יכול להיות שזה יותר קשה לעמוד בגזרה הזו מאשר בתי ספר אחרים, אבל הכוונה היתה באמת לסיים את העבודות כמה שיותר מהר, ולצערי, בשדרות חל העיכוב המשמעותי ביותר בגלל בעיות משפטיות כאלו ואחרות שאני לא רוצה להיכנס אליהן, אני גם לא מכיר אותן, והן לא באחריות פיקוד העורף.


יכול להיות שאחד הפתרונות זה באמת לראות איך מקדמים, נניח, את "יסודי התורה" מעבר לבתי ספר אחרים, איך מקדמים את הבנייה של בית הספר שלו בצורה יותר מהירה בגלל הבעייתיות, שהוא בעצם נמצא מחוץ- -
היו"ר חיים אמסלם
תוכל לומר לנו שלפחות בכל מה שקשור אליכם, לפיקוד העורף, לכל התהליך של בניית "יסודי התורה" ויתר בתי הספר שאני מבין, שכנראה זה הולך בצמוד, לא יהיה מצדכם סיבה מיוחדת לעכב?
יהודה כפיר
בתהליך עצמו של הבנייה הוחלט שבבתי הספר החדשים שנבנים מחדש – הם ייבנו ככל בית ספר אחר בארץ, למעט העובדה, כמובן, שהם נבנים לפי פרוגרמת מיגון שאנו קבענו אותה, ואנו מלווים את הפרויקט מהבחינה הזו כדי לאשר את המיגון. זה הכול. מבחינתנו, אין שום עיכוב.
משה גפני
הנושא המרכזי זה העירייה והחברה למשק וכלכלה.
היו"ר חיים אמסלם
מצד העירייה שמענו כאן את ראש העיר.
שמעון פרץ
זה לא נכון. יש ויכוח מתמשך, גם פיקוד העורף הוא צד אליו, הנושא של מיגון – חלון בליסטי, לא חלון בליסטי. כאשר יש חוות דעת שאומרת: כן חלון בליסטי מפיקוד העורף, יש אנשים שטוענים בפיקוד העורף שלא צריך חלון בליסטי ואפשר להסתפק בהגנה אחרת – זה דורש מיליונים נוספים לבתי הספר. לאחרונה יצא מכרז על אותו מתחם של השלושה. היה ויכוח עם משרד החינוך על תוספת תקציבית לקבלן שזכה, והדברים האלה לא נסגרים- -
משה גפני
זה אמור להיסגר אצל מנכ"לית משרד ראש הממשלה, וזה לא נושא הדיון. הלוואי שאני כבר אגיע לחלון הבליסטי. אני רחוק משם. יש דיון אצל אייל גבאי, אני בתוך העניין הזה, צריך תוספת למכרז בגלל מה שאתה מעלה. לא רלוונטי לדיון הזה.
דוד בוסקילה
אנחנו מבחינתנו כעירייה, אין עיכוב מבחינתנו. החברה למשק וכלכלה מבחינתי יכולה היתה להתחיל לבנות את זה לפני חודש.
היו"ר חיים אמסלם
תודה. מר שאובי, בבקשה.
הרצל שאובי
שמי הרצל שאובי, חבר מועצת העיר. אני מלווה את המגזר החרדי בשדרות כבר שנים, יחד עם ראש העיר 20 שנה. לעתים יש לי ויכוחים עם ראש העיר. באנו לפה לברר דבר בעייתי, כי הוויכוחים בעירייה הולכים ומתגברים בנקודות מסוימות.


בסך הכול התקציבים הרגילים מועברים. התקציבים הרגילים – שרתים, מסביב, כל מה שקשור מסביב- -
קריאה
מועברים פי חמישה ממה שמתקצב משרד החינוך- -
משה גפני
אני מציע לכם, אתם רוצים לשבת אתי ליד השולחן, אני מתחייב מראש, אני נותן ליושב ראש פתק שאם זה בהעדפה, תקצצו. אם זה בפחות, תוסיפו. אל תהיו גיבורים.
הרצל שאובי
תקציב תוספתי. מדינת ישראל נתנה ב-2006 7 מיליון שקלים, ב-2007 4.3 מיליון שקלים. הלך וירד למיליון ו-200 שקלים. במשך כל השנים האלה התקציב התוספתי פסח על המגזר החרדי.
דוד בוסקילה
תתייחס לתקופה שלי.
הרצל שאובי
כולם יודעים – דוד בוסקילה ראש עיר חדש. בתקופה שלו יש נכונות, אבל יש מוקשים בדרך. מכל התקציב התוספתי המגזר החרדי קיבל עצמות. משרד החינוך אומר: זה העירייה. העירייה אומרת: משרד החינוך. לא מגיע לכם. אתם לא מקבלים מאצלנו. קסאמים יורדים בשדרות על כולם במידה שווה, ולא יכול להיות שאם מגיע הכסף ממדינת ישראל, ממשלת ישראל לטובת שדרות, הוא יפסח על המגזר הזה. במגזר הזה, על פי הנתונים של משרד החינוך, יש קרוב ל-15 אחוז תלמידים. זה אמור להיות סכום גדול, שאגורות ממנו הגיעו למגזר החרדי. על זה אני בא וצועק. רק בהתערבותו של הרב משה גפני- -
משה גפני
לא. התערבותו של ראש העיר.
הרצל שאובי
אתה פנית למנהלת המחוז.
משה גפני
לא משנה. אני העוזר של ראש העיר.
הרצל שאובי
לפני שהוא נבחר אתה התערבת. הכניסו את המגזר החרדי. בתקציב האחרון שמונח לפניי נכנס המגזר החרדי – אמנם לא באותו יחס של 15 אחוז, אבל ברוך השם, הוא בפנים.


אני מבקש לתקן את העוול הזה של השנים האלה.
קריאה
מה אתה רוצה? רטרואקטיבית לקבל 10 מיליון למגזר החרדי?
משה גפני
יהיה דיון בשדרות.
הרצל שאובי
מה שאני מבקש, בתקציבים הבאים שתהיה אפליה מתקנת. אני מדבר על החוסר של ה-7 מיליון ו-4 מיליון.
משה גפני
את זה תוכלו לסגור שם.
הרצל שאובי
דבר נוסף, הנושא של הסעות. יש בשדרות שני בתי ספר יסודיים. באחד משרד הביטחון משלם את ההסעות שלו לחזון יחזקאל. השני, הרשת משלמת הסעות של בית ספר "עטרת אסתר", אין עם זה בעיה.


יש בעיה בשנתיים האחרונות עם הגנים. גני טרום חובה – המדינה משלמת. גני חובה – המדינה משלמת עבור ההסעות של הגנים שלהם. גני טרום חובה – המדינה לא משלמת. על פי החלטה של שרת החינוך, יש החלטה שכל ילדי הגנים בשדרות הוסעו, והעירייה הסיעה את כל הילדים. משום מה, בשנתיים האחרונות היתה בעיה לשלם למגזר החרדי.
דוד בוסקילה
בשנה שאני מכהן הם מוסעים?
הרצל שאובי
לא. אתה מקבל נתונים שגויים.
דוד בוסקילה
למה אתה אומר שלא? כולם נמצאים במכרז. מה שמוסע בממלכתי וממלכתי דתי מוסע אצלכם. טרום חובה לא מוסע גם בממלכתי. למה שיוסע אצלך? זה לא נכון.
הרצל שאובי
אני פניתי לשוש איפרגן, שיגעתי אותה. היא אמרה: היתה תקנה תקציבית מיוחדת, צריכים להסיע את כולם.
משה גפני
דוד, לפני שבאת גם היושב ראש אמר וגם אני – אמרנו שאם יש אפליה לטובה, אנו מתנגדים לה. אם אומר ראש העיר שגני טרום חובה לא מוסעים בממלכתי, לא יוסעו גם בחרדי. אם מוסעים בחובה בממלכתי, יוסעו גם בחרדי.
היו"ר חיים אמסלם
הרב גפני, בנקודה הזו אני רוצה רגע שנעצור. הגברת שוש איפרגן, סגנית מנהלת אגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, את יכולה לענות על המחלוקת הזו?
שוש איפרגן
אני יודעת מהפניות שפנו אליי המסיעים בעצמם שאת הכסף הם לא קיבלו.
יהודית גידלי
אבל את ההסעות הם מבצעים?
קריאה
זה עבור שנים קודמות.
שוש איפרגן
השנה הילדים מוסעים, לא היתה אליי שום פנייה. ניסיתי לבדוק איפה ניתן להעביר את התשלום למסיע עבור אותן שנים שבהן הצהירה שרת החינוך דאז, ואחריה גם הבאה אחריה.
משה גפני
בתקופתו של דוד בוסקילה מסיעים. זה אומר ראש העיר. מה שקרה בשנתיים הקודמות – הם התחייבו למסיעים. הרי מסיעים לכולם. הרי שרת החינוך אמרה: יש מסיעים לכולם. הם לקחו מסיעים, והמסיעים הסיעו. באה עיריית שדרות, ואומרת: אני לא משלמת.
היו"ר חיים אמסלם
אתה ועדת כספים- -
משה גפני
כל דבר ועדת כספים?
שוש איפרגן
ההחלטה של מנכ"ל משרד החינוך שאותם מסיעים יעבירו את הקבלות של ההסעות לרשות המקומית שתאשר אותם- -
קריאה
הם לא יכולים- -
קריאות
- -
שוש איפרגן
היא תאשר שההסעות האלה אכן בוצעו. הקבלות האלה תעבורנה למחוז הדרום במשרד החינוך והן תשולמנה.
שמעון פרץ
כל השנים? אחורה?
שוש איפרגן
אני מדברת על השנים אחורה.
היו"ר חיים אמסלם
יש לכם גם בשורה. מר שאובי, בבקשה תמשיך.
הרצל שאובי
שאלה נוספת בנושא של השתתפות העירייה. מקובל שהעירייה משתתפת באגפים מסוימים ב-25 אחוז מתקציב העירייה בנושאים של חינוך מסוימים. אם יש בתי ספר מקיפים, העירייה משתתפת בגירעון בסכומים גדולים. אני רוצה לדעת אם יש איסור שהעירייה תשתתף בגירעון של בתי ספר למוכר שאינו רשמי.
היו"ר חיים אמסלם
תודה.
שמעון פרץ
אני רוצה לסכם את דבריי בקצרה. אני מרגיש קצת נפגע. אני חושב שאני כגזבר העירייה שממונה על הקופה הציבורית, אני חושב שאני הלכתי לקראת המגזר החרדי לאורך כל השנים, בכל מה שרק ניתן, וגם נאבקתי כדי שיקבלו את המגיע להם ואף יותר, ולמה אני אומר "אף יותר" – נכון, אתה צודק, מר גפני, שהם לא צריכים לקבל יותר, אבל לפעמים בגלל שמדובר באוכלוסייה קטנה במקום גדול, הנושא של ההוצאות הקבועות מתחלקות אחרת, ולכן חשבנו אז שצריך לתת להם קצת יותר בהשוואה לבתי ספר גדולים. כל נושא המיגון של בתי הספר ובנייתם – עיריית שדרות זעקה כל השנים גם לגבי המיגון הראשוני שהיה. אנו אלה שתבענו לבנות בתי ספר חדשים ממוגנים, כי זה בכי לדורות. זה השקעה של מאות-מיליונים בשדרות שהלכו לריק. מדינת ישראל בסוף החליטה לבנות, וכל ההליך של העיכוב הוא לא עיכוב שנבע מעיריית שדרות, כולל מה שקורה היום. מבחינתנו, כל האישורים לכל המוסדות ניתנו.

הבעיה קיימת, ופה אני פונה אליכם, מבקש את עזרתכם – אנו יוצאים למכרזים היום. לא ייסגרו מכרזים עם הקבלנים, כיוון שהתקציבים של משרד החינוך לא סגורים, בהתאם לנתוני הזכייה יש בעיה, ויש גם בעיה על מרכיבי מיגון. פה תיתנו את הדעת כדי שבתשע"א נוכל לפתוח את בתי הספר החדשים.
היו"ר חיים אמסלם
תודה. בבקשה.
גואל אליאס
אני מנהל בית ספר "יסודי התורה". הכול עוכב לגבי נושא הבנייה עד שכשדוד בוסקילה, ראש העיר, הגיע, בדיוק גם פרצה מלחמת עפרת יצוקה. הוא עזר לנו להיקלט בתוך המקלטים.
היו"ר חיים אמסלם
אתה מציין אותו לשבח.
גואל אליאס
כן. זה דבר ראשון. באתי לפה גם בשביל זה.


מצד שני, נושא הבנייה – אני נכנסתי באמצע. אני ממהנדס העיר שמעתי שבינתיים משכ"ל לא קיבל את נושא "יסודי התורה". זו השאלה שלי, האם באמת אנו מתכוננים בתשע"א לחזור- -
היו"ר חיים אמסלם
עד כמה שהבנו, אין ל"יסודי התורה" מעמד שונה מיתר אותם בתי ספר שמנסים לקדם, והוועדה כאן תעקוב. תודה. ראש העיר, בבקשה.
דוד בוסקילה
אני רוצה לומר שאנו באמת מבחינת ההסתכלות שלנו, ההסתכלות שלי לפחות ושל חבריי למועצה, אני לא חושב שלא ניתן ולא צריך באמת לפגוע או להפלות אוכלוסייה בגלל דרך ההתנהלות שלה. אנו עושים הכול כדי שאפליה כזו לא תהיה. היום, ואני אומר את זה פעם נוספת לפרוטוקול, כל האחריות על יציאה ועמידה במכרז יצאה משדרות, עם כל האישורים שנדרשו לחברה למשק וכלכלה כדי לצאת לבניית בתי הספר ולבצע אותם במועד. מבחינת תקופת הזמן, יש הזמן לעמוד בביצוע. צריך לצאת לזה מייד, ואנו מבחינתנו נתנו אור ירוק. זה באשר לבנייה.


באשר לדבר השני, גם במקומות שבתי הספר, וטענתי בתי הספר מופלים לטובה, הם לא מופלים לטובה כי אני רוצה להפלות אותם לטובה, כי לא ניתן בתקציבים שנקבעו במשרד החינוך לגבי שרתים ומזכירים ועובדות ניקיון להחזיק רבע מזכירה ורבע עובדת ניקיון – זה לא פותר את הבעיה. אז אני מחזיק עובדת ניקיון ומזכירה ואב בית, כי זה צריך להיות בבית ספר. זה – אני לא מחזיק בבתי ספר אחרים כי הם יותר גדולים. אז את הקוטן של בתי הספר "יסודי התורה" ו"עטרת אסתר" אנחנו מכפרים על זה בעזרת תיקון עיוותים, ולכן אני אומר – כל דבר שמערכת החינוך החרדית מופלית בו לרעה, אני מוכן לעמוד מולו ולתת לו את התשובה.
היו"ר חיים אמסלם
תודה.
משה גפני
אני מציע לך, הגזבר, מר פרץ, תמחוק מהפרוטוקול, כשאמרה שוש איפרגן שמוכנים לשלם רטרואקטיבית, האם דואגים לכל החינוך בשדרות, כי אז תישאל השאלה, וזה לא דוד בוסקילה, שהוא ראש מועצה חדש, אתה גזבר ישן, למה לא שילמת את ההסעות של הגנים?
קריאה
· -
משה גפני
לא משנה. זה לא לדיון.
היו"ר חיים אמסלם
תודה רבה. תם הדיון, אקריא לפניכם את הודעת הוועדה; הוועדה רשמה לפניה את הודעת ראש עיריית שדרות, לפיו בית ספר "יסודי התורה" ייפתח בשנת הלימודים תשע"א, בכל מה שקשור לעירייה.


הוועדה תמשיך לעקוב אחר הביצוע.


הוועדה הביעה מורת רוח מהיעדר נציגות השלטון המקומי שהוזמנו ולא הופיעו לדיון.
משה גפני
החברה למשק וכלכלה.
היו"ר חיים אמסלם
החברה למשק וכלכלה, של השלטון המקומי.


הוועדה מביעה שביעות רצונה על הודעת משרד החינוך, כי נמצא סוף-סוף הפתרון גם לגבי השנים שעברו.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים