ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/09/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת הכספים

23.9.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ה' בתשרי התש"ע (23 בספטמבר 2009), שעה 12:20
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אורבך

יצחק וקנין

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
ליאור דוד-פור, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

תמי שור, סמנכ"ל רשות המים

דני לביא, רשות המים

לידיה לזנס, סגנית המדען הראשי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

גיא אטיאס, תקציבן משרד המדע ומשרד התרבות והספורט

יאיר פינס, רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

ראובן קוגן, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.
יעקב אדרי
אחרי שינויים בתקציב המדינה. זה מוזר.
היו"ר משה גפני
ממש לא מוזר.
יעקב אדרי
ישר אחרי אישור התקציב.
היו"ר משה גפני
ודאי. זה ילך ויגבר בגלל התקציב הדו-שנתי. ההעברות התקציביות, המסות האלה, אלה העברות שהיו מוכנות מראש, אלה העברות שאין בהן שום מוזרות.
טמיר כהן
נכון.
יעקב אדרי
אפשר לראות את ההעברות?
טמיר כהן
עכשיו מחלקים אותן.
היו"ר משה גפני
למשל, למשרד האוצר נודע שיש היום ישיבת ועדה והוא מכין מהר את ההעברות, דברים שמוכנים אצלם קודם. גם אני לא יודע הרבה קודם על ההעברות אלא ממש לפני הוועדה אני יושב עליהן.
אמנון כהן
אפשר לקבוע שהן יועברו אלינו 24 שעות לפני הישיבה.
היו"ר משה גפני
אתה תסכים שנחכה 48 שעות עם העברה של הסכם קואליציוני של ש"ס שהגיעה הבוקר?
אמנון כהן
כן.
היו"ר משה גפני
אני לא אסכים.
יצחק וקנין
צודק היושב-ראש. לא נעכב שום דבר.
ציון פיניאן
אדוני היושב-ראש, בנושא הזה של ההעברות כמו מתנ"סים, הן לא פחות חשובות מהעברות אחרות.
יעקב אדרי
בהתייחס לסעיף הקודם, יש כאן העברות של משרד הביטחון. יש לך כאן הזדמנות מצוינת לגבי מיגון האוטובוסים כי יש כאן העברות של משרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
תכף נראה.
יעקב אדרי
לדעתי זאת הזדמנות מצוינת לגמור את הסיפור הזה.
ציון פיניאן
הסכמים חייבים לכבד.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 53 ו-54 – משרד הביטחון
יאיר פינס
מדובר ב-4 מיליון שקלים שמועברים לתקציב הביטחון, שונות. דברי הסבר מפורטים יימסרו בוועדה לשירותים חשאיים.
יעקב אדרי
בסדר.
ציון פיניאן
בכל ישיבה המילה שונות היא החשובה ביותר.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את ההעברה הזאת. אני מקווה שהחברים יתמכו. אתה הרפרנט?
יאיר פינס
נכון.
היו"ר משה גפני
היה קודם דיון על מיגון הניוד ביהודה ושומרון, מיגון כלי רכב, בעיקר ה-ואנים שלוקחים את הילדים של החינוך והחינוך המיוחד. מתברר שמשרד הביטחון לא דרש בדיונים עם האוצר את המיגון הזה. זאת אומרת, זה כסף שהוא צריך להעביר בגלל שאת כלי הרכב עצמם מממן משרד החינוך, ונדמה לי שגם משרד התחבורה בעניין, אבל את המיגון מממן משרד הביטחון ומשרד הביטחון לא דרש את זה. הוא קיבל בין 2 ל-3 מיליארד שקלים תוספת.
יאיר פינס
2,7 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
אבל הוא לא דרש את זה אפילו. מה שקרה זה שעד לרגע זה אין בעצם את התקציב לנושא במשרד הביטחון שהוא כאילו לא בעניין. החברים כאן דיברו על עיכוב העברות של משרד הביטחון על מנת שייתנו פתרון כי לא יכול להיות מצב שפיקוד העורף אומר שחייבים את המיגון מאחר שמדובר בפיקוח נפש וסכנה לחיי הילדים, אבל מצד שני לא מתקצבים את זה. נאמר כאן במהלך הדיון לעכב תקציבים של משרד הביטחון עד שימצאו לעניין הזה פתרון.
אמנון כהן
אולי הוא מסכים לעכב.
היו"ר משה גפני
אפילו אם הוא מסכים. זה לא רלוונטי. אנחנו לא תלויים בו. אני רק מעלה את העניין כיוון שהוא מייצג את משרד האוצר לגבי משרד הביטחון.


יוצא מכתב למנכ"ל משרד ראש-הממשלה ולמנכ"ל משרד הביטחון בו אנחנו דורשים פתרון או תשובה תוך שבוע. אם התשובה לא תהיה משביעת רצון – היות שאתה רפרנט לעניין של תקציב הביטחון – תיזהרו עם הפניות לוועדה. לנו לא נעים לעכב פניות של משרד הביטחון, בכל אופן אנחנו מדברים ויש חלקים שהם חסויים, ואנחנו לא יכולים לשחק עם העניין הזה יותר מדי, אבל יגיע שלב בו אנחנו נתעצבן והשלב הזה יכול לקרות בעוד שבוע. אני מבקש שתעביר לממונים עליך. אנחנו מדברים על פיקוח נפש כאשר אין לאף אחד מאתנו פה אינטרס פוליטי. יש כאן דעות שונות לגבי כל המדיניות ביהודה ושומרון, אבל אין אחד מחברי הוועדה שיסכים למצב של אנדרלמוסיה כזאת במדינה מתוקנת. מצד אחד המדינה אומרת שחייבים למגן ומצד שני אין תקציב. כאשר מדובר בחיי אדם, אנחנו לא יכולים לשחק עם העניין הזה.


אני מבקש שתבהיר את זה לממונים עליך ובעוד שבוע אני מקווה שיהיה פתרון. אם לא יהיה פתרון, יהיה כאן לא נעים בוועדה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 53 ו-54 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 56 – חוק חיילים משוחררים
יאיר פינס
שינויים בתקציב הקרן להכוונת חיילים משוחררים. יש כאן שינויים פנימיים בשימושים של הקרן לסיוע נוסף. זה דבר אחד.
היו"ר משה גפני
מה זה סיוע נוסף?
יאיר פינס
בתוך הקרן לחיילים משוחררים יש תקציב של כ-90 מיליון שקלים בשנה שמיועדים להכשרה מקצועית ומכינות לחיילים שעומדים במבחנים.
היו"ר משה גפני
זאת לא התוספת שדיברנו עליה כאשר אושר חוק ההתייעלות הכלכלית? היה מדובר שיוסיפו להם אם הם יבצעו.
יאיר פינס
כן. זה אותו תחום פעולה.
אמנון כהן
אז מה אתם עושים עכשיו?
יאיר פינס
שינויים פנימיים בתוך התקציב.
היו"ר משה גפני
מוסיפים מה שדובר אז.
יאיר פינס
לא. זאת לא תוספת.
אמנון כהן
רוצים לקחת מסעיף חשוב ולהעביר לסעיף פחות חשוב.
יאיר פינס
לא.
אמנון כהן
אחר כך זה לא יתבצע ויאמרו שלא היה ביצוע וייקחו את הכסף.
יאיר פינס
להפך, הפעולה הזאת היא כדי להגדיל את הביצועים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 56 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 105 – משרד התעשייה, מסחר והתעסוקה


ביקשתי לא להביא. מי נמצא כאן ממשרד התעשייה?
לידיה לזנס
אני מלשכת המדען הראשי. לנו יש פנייה מספר 131. אני לא מכירה את פנייה מספר 105.
היו"ר משה גפני
אין רפרנט. גם אם היה רפרנט, לא הייתי מביא את זה להצבעה. אמרתי בישיבה הקודמת שאני רוצה ישיבה עם השר והמנכ"ל על כל הדברים שם. פגיעה בחלשים.
אמנון כהן
אמרת שהשבוע יהיה דיון.
היו"ר משה גפני
אמרתי, אז מה אם אמרתי? יש שר ויש מנכ"ל, אנשים טובים דרך אגב. לי יש זמן. שיקבעו עכשיו ביום שישי, אני בא. פוגעים בחלשים. אני לא מבין למה מביאים את זה.

פנייה מספר 107-108 – תאגידי מים וביוב
אמנון כהן
גובים את היטל הבצורת?
תמי שור
התחילה גבייה בחלק מהישובים.
אמנון כהן
יש כאלה שלא מקיימים את החוק של מדינת ישראל?
ציון פיניאן
על פי מה שכתוב בעיתונים, זה מצטמצם.
יעקב אדרי
דרך אגב, בנושא חוק הבצורת. היה אצלי אדם מאוד רציני, שאני מאוד מעריך אותו, מושבניק, ואמר לי שמה שעשינו בחוק בנושא מושבים וקיבוצים, פשוט כדאי להם למכור מים כי זה רווח עצום. זה פשוט לא יאומן מה ששמעתי ממנו.
ציון פיניאן
על חשבון העירוניים.
יעקב אדרי
הדברים נאמרו לי על ידי אדם רציני.
היו"ר משה גפני
פניתי לחבר הכנסת אופיר אקוניס כי אני רוצה צוות משותף, אבל ההיטל הזה יבוטל. הוא יבוטל כי אנחנו לא יכולים לחיות אתו.
פניה קירשנבאום
כבר התחילו לגבות אותו.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אני אומר שהוא לא לאורך זמן.
תמי שור
לא יהיה מישהו מאושר מרשות המים אם ירד הרבה מאוד גשם וניתן יהיה לבטל את ההיטל.
היו"ר משה גפני
רשות המים לא תבטל את ההיטל אם ירד הרבה גשם. אנחנו מתפללים שירד הרבה גשם, אבל גם אם תהיה שנה רגילה, גם אז אמר פה מנכ"ל רשות המים שילכו לכיוון הזה.


מה רוצים בנושא תאגידי המים והביוב?
תמי שור
מדובר כאן על תקציב של רשות המים, על סדרה של פעולות שכולן קשורות לנושא הבצורת, מפעולות של ניטור, פעולות של תמיכה בפיתוח שמתבצע עכשיו גם לקליטת מים ממתקני התפלה וגם לפיקוח על עבודות כאלה, גם פעולות של הסברה, גם פעולות של חלוקת חסכמים לציבור במסגרת של חסכון במים. סדרה שלמה של פעולות.
אמנון כהן
החסכמים האלה יחולקו לציבור?
תמי שור
כן.
היו"ר משה גפני
פנו חברות בנושא חסכון מים בניאגרות. אתם מכירים את זה? דחו אותן. שם החסכון הוא הרבה יותר גדול מהחסכמים. את מכירה את זה?
תמי שור
מדובר במתקנים שונים שנבדקו אבל פרט לנושא של המתקן הדו-כמותי שום דבר לא אושר.
היו"ר משה גפני
אבל הם היו אצלי והם הסבירו לי שכך נאמר להם, בגלל שמדובר על פי התקן רק על מתקן דו-כמותי, אבל הם טוענים – וזה הוכח – שהם עשו הסכם עם עשר עיריות ויש שם חסכון במים באופן דרמטי. הם הראו לי את הנתונים. הם היו בפגישה אצל יעקב לב, מנהל אגף חסכון מים אצלכם, והוא אמר שזה לא בתקן.
תמי שור
אני לא איש המקצוע.
היו"ר משה גפני
גם אני לא.
תמי שור
כאשר בודקים אביזרי מים, יש מספר היבטים אותם בודקים לפני שמאשרים. החלק הראשון באמת כאשר כמובן יש בזה חסכון במים, אבל אם המתקן פוגע בפעילות התקינה של המתקן, לדוגמה, באביזרים של אינסטלציה יש עניין של משרד הבריאות ולא תמיד משרד הבריאות מאשר כי חלק מההתקנים פוגעים בנושא הסניטרי. יש מכלול שלם של שיקולים, ואם זה עדיין לא אושר, יכול להיות שזה בשלבים ויאושר.
היו"ר משה גפני
אמרו להם, ואני ראיתי גם מכתב שהם קיבלו ממנהלת השלכה של אורי שני, שזה לא עומד בתקן. זאת אומרת, זה עדיין לא אושר בתקן.
תמי שור
אני אומרת שיכולים להיות שני שלבים.
היו"ר משה גפני
מה שאושר בתקן, זה דו-כמותי. כדאי שתבדקו את זה כי מדברים כל כך הרבה על חסכון במים והם מביאים נתונים מוכחים.


את רוצה שנאשר את הפנייה הזאת?
תמי שור
אני אשמח אם תאשרו
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 107-108 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 122 – מס הכנסה שלילי
אורי גבע
הפנייה הזאת נועדה לשלוש מטרות כאשר הראשונה היא תשלום מס הכנסה שלילי, העברת תשלום בגין התשלומים לאזורי הפריפריה, כפי שנקבע בתוכנית ויסקונסין. אלה שינויים פנימיים ולכן אתם רואים את זה.


השינוי השני הוא העברת 8 מיליוני שקלים החזרי מס לנציגויות זרות, כאשר זה מורכב מהחזר מע"מ לדיפלומטים והחזר ספציפי לשגרירות דרום קוריאה לגבי פטור ממסים בגין קניית קרקע בהרצליה. שגרירות דרום קוריאה קנתה קרקע בהרצליה ומקבלת החזר מס על קניית הקרקע.
היו"ר משה גפני
היא קנתה קרקע בהרצליה?
אורי גבע
כן. לשגרירות.
היו"ר משה גפני
על פי מה הם מקבלים את החזרי המס?
אורי גבע
זה בתיאום עם רשות המסים.
היו"ר משה גפני
תיאום, בסדר, אבל על סמך מה? זאת אומרת, הם יכולים לתת גם לי החזרי מס אפילו אם אני לא שגריר? אני שואל מכוח מה הגיעו להסדרים עם השגרירות.
אורי גבע
אני לא מכיר את החוקים האלה לעומקם, אבל אני מכיר בזה שיש החזרי מס לדיפלומטים זרים בנוגע לפעילויות שונות שהם עושים ורשות המסים אישרה את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 122 – אושרה

פנייה מספר 130
אמנון כהן
הפנייה נוגעת לרבנים.
יאיר פינס
הפנייה הזאת נועדה לממן את הגירעון בשכר הרבנים בישובים הזמניים.
היו"ר משה גפני
זה מה שהעלה חבר הכנסת אורי אריאל. זה פותר את הבעיה? זמנית זה פותר את הבעיה?
יאיר פינס
עד סוף השנה.
היו"ר משה גפני
עד סוף 2009.
יאיר פינס
כן. גם בשנה הבאה אנחנו נפתור את זה בתקציב על שינוייו. זאת אומרת, בתקציב 2010 עדיין יש גירעון, אבל אנחנו נפנה לוועדה לתוספת בשנת 2010.


הנושא השני הוא 9 מיליון שקלים, הנתח הרגיל של משרד הרווחה מקבל כל שנה בעד הטיפול במפונים.


הנושא השלישי הוא 1.2 מיליון שקלים עבור פדיון קרקע שתשמש את מתקן טיהור שפכים בעין צורים, להקמת מגורי הקבע למפונים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 130 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 131
לידיה לזנס
תקציב המדען הראשי. מדובר בסכום של 125 מיליון שקלים.
אמנון כהן
למה נועד הכסף?
לידיה לזנס
למימון התחייבויות חתומות.
אמנון כהן
הבנתי שאתם לא יכולים לאשר בגלל שאין את מפת העדיפויות לפיה הייתה צריכה להיות חלוקה אחרת.
לידיה לזנס
זה בעידוד השקעות הון ולא בלשכת המדען הראשי.
היו"ר משה גפני
את הסגנית של עופר?
לידיה לזנס
כן.


כאן מדובר בהקצאת מזומנים כנגד התחייבויות שהן כבר חתומות.
היו"ר משה גפני
אם אנחנו מאשרים את זה, כל הגופים שאישרתם להם או שהגישו בקשות, יקבלו את הכסף?
לידיה לזנס
כל הגופים שכבר חתומים, יוכלו לקבל כספים כנגד הוצאות מחקר ופיתוח.
אמנון כהן
אני מבין שזה חשוב להם.
היו"ר משה גפני
כאיש ציבור, זה גם חשוב לי.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 131 – אושרה

תמסרי דרישת שלום ממני למדען הראשי.

פנייה מספר 132
ליאור דוד-פור
זאת פנייה תקציבית לתשלום של 55 מיליון שקלים לעובדי בנק דיסקונט. ב-2006 ביצענו הפרטה חלקית של בנק דיסקונט ובמסגרת ההפרטה סוכם ששלוש שנים לאחר ההפרטה, אנחנו נשלם כ-55 מיליון שקלים לעובדי בנק דיסקונט.
אמנון כהן
שמעתי ששר האוצר רוצה להפריט בכלל את בנק דיסקונט.
ליאור דוד-פור
עכשיו כן. את החלק הנוסף.
ציון פיניאן
אני מתנגד. יש דברים יותר חשובים כמו המתנ"סים שעדיין כבר שלושה חודשים אתם לא מעבירים את ההעברות. לכן אני מתנגד לאשר את הפנייה הזאת.
אמנון כהן
אני מצטרף להתנגדות שלו.
היו"ר משה גפני
מה אתה מבקש שנעשה?
ליאור דוד-פור
זה חלק מההסכם שנחתם.
היו"ר משה גפני
הכל בסדר אבל יש לנו שתי אפשרויות.
פניה קירשנבאום
גם אני מצטרפת.
היו"ר משה גפני
יש לנו אפשרות לא להביא את זה להצבעה ויש לנו אפשרות להביא את זה להצבעה וכל החברים יצביעו נגד. מה אתה מבקש?


אנחנו עוברים לפנייה הבאה. כמו שאמר חבר הכנסת ציון פיניאן, כולנו מצטרפים לעניין הזה. היה סיכום לגבי המתנ"סים, היה סיכום, והמציאות היא שמשרד האוצר לא עומד בסיכום הזה.
ציון פיניאן
חבר הכנסת יעקב אדרי, גם הוא מצטרף.
היו"ר משה גפני
יש כאן פנייה של משרד האוצר לבנק דיסקונט. אומר חבר הכנסת פיניאן אומר שעד שלא מביאים את המתנ"סים, לא נצביע על זה.
יעקב אדרי
בהחלט. בשתי ידיים אני מאמץ את זה.
ליאור דוד-פור
זה קשור אחד בשני?
פניה קירשנבאום
הכל קשור אחד בשני.
ציון פיניאן
עד שנערי האוצר או פקידי האוצר לא יבינו שיש הסכם שצריך לכבד אותו, לא נאשר.
היו"ר משה גפני
זה לא אישי. כולנו באותה דעה של חבר הכנסת פיניאן. היה סיכום לגבי העניין הזה ואנחנו מבקשים לעמוד בו.


אם כן, אנחנו לא מצביעים על פנייה 132 אלא נמתין אתה. אגב, גם הפנייה הזאת, צריך לדון עליה.

פנייה מספר 133 ו-135
אמנון כהן
גם את זה אפשר לעכב.
היו"ר משה גפני
אלה הסכמים קואליציוניים.
ציון פיניאן
אם אלה הסכמים קואליציוניים, לא.
יאיר פינס
מדובר ב-8.6 מיליון שקלים שמועברים לארגון נתיב בהתאם להסכם קואליציוני עם ישראל ביתנו.
יעקב אדרי
זה מתקציב משרד הביטחון.
יאיר פינס
לא.
יעקב אדרי
אז למה אתה מציג את זה? אתה רפרנט ביטחון.
יאיר פינס
אני מחליף מישהו שלא יכול היה להגיע.
אמנון כהן
נתיב במשרד החוץ או במשרד ראש-הממשלה?
יאיר פינס
נתיב הוא גוף שנמצא בתוך משרד ראש-הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 133 ו-135 – אושרה פה אחד
פניה קירשנבאום
אני חייבת ללכת.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. שיהיה לך חג שמח ושנה טובה.
פניה קירשנבאום
תודה. גמר חתימה טובה.
היו"ר משה גפני
גמר חתימה טובה.

פנייה מספר 134- משרד ראש-הממשלה
טמיר כהן
השקעות במגזר הערבי.
אורי גבע
אנחנו יוצרים קרן להשקעות במגזר הערבי, בה הממשלה עושה מצ'ינג מול המשקיעים. ברגע שיהיו 80 מיליון שקלים להשקיע במגזר, אנחנו מתקצבים את זה בהרשאה להתחייב כי ההוצאה לא תהיה השנה. הבקשה היא ל-80 מיליון שקלים. אנחנו רוצים לצאת למכרז.
היו"ר משה גפני
מכוח מה הקרן הזאת? החלטת ממשלה?
אורי גבע
אין לי את ההחלטה כרגע כאן, אבל הדבר מאושר על ידי משרד ראש-הממשלה. קרן ההשקעות במגזר הערבי נמצאת במשרד ראש-הממשלה ולכן אני מביא את זה לוועדה.
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה אליכם. כאשר מגיעות העברות, שנדע על מה אנחנו מצביעים. במקרה הזה אני בעד. אתם אומרים שעושים קרן, אבל בסוף לא עושים. זה בסדר, אני לא נגד. אני בעד שתהיה קרן למגזר הערבי, אבל אני חייב לדעת, אנחנו חייבים לדעת, מכוח מה היא הוקמה. אנחנו בעד ואני לא חושב שיש כאן מישהו שמתנגד, אבל למה זה לא יחול השנה?
אורי גבע
בגלל ההשקעות. מגייסים את ההון.
היו"ר משה גפני
אם כן, אני חוזר בי ואני מבקש שבפרוטוקול יהיה כתוב שאני תומך בעניין הזה וזה בסדר. בגלל המצ'ינג. נכון. לא יוכלו להספיק השנה. אני בעד.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 134 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 136 עד 140
אורי גבע
מדובר כאן בפנייה שמורכבת מכמה חלקים אותם מתגברים את תקציב משרד האוצר ורשות המסים. עיקר הסכום נועד להסכם השכר מול מס הכנסה.
היו"ר משה גפני
זה רק יורד מהסכמים קואליציוניים? אני מתנצל, לא הקשבתי.
אורי גבע
לאחרונה נחתם הסכם שכר מול מס הכנסה, ואנחנו נצטרך לשלם את זה, בסך של כמעט 24 מיליוני שקלים. בנוסף אנחנו מתקצבים פעולות מיכוניות ועדכוניות כמו לדוגמה חוק חובת המכרזים שם אנחנו מתקצבים את הרפורמה בסך של כמיליון שקלים. אנחנו מתגברים את תקציב המכס בסך של כ-6 מיליוני שקלים ואנחנו מתגברים את רשות המסים, בעקבות מבצע עופרת יצוקה, בסך של 6 מיליוני שקלים כאשר בעיקר מדובר בנושא מס רכוש והעובדים שלהם שהסתובבו באזור בעת המבצע.
אמנון כהן
זה בגין העבר, כלומר, עבודה שהם עשו אז.
אורי גבע
אנחנו בעצם נותנים להם את זה ככוננויות, כשעות נוספות.
יעקב אדרי
הם כבר קיבלו את זה.
אורי גבע
הם לא קיבלו את זה.
ציון פיניאן
החלטה: ראה סעיף בנק דיסקונט.
היו"ר משה גפני
מה זה טיפול ברכב?
אורי גבע
טיפול ברכב, זאת העברה שאנחנו עושים. תיקון של פניית העודפים שנעשתה לפני כמה שבועות. משרדים השתתפו במינהל הרכב. בגלל הנושא של בעיות בחברות הליסינג, כאשר לא סופקו רכבים, מינהל הרכב נערך לקניית רכבים ומשרדים השתתפו אך בעודפים אנחנו עשינו שם טעות טכנית ולא העברנו סכום של כמיליון שקלים שעכשיו אנחנו מעבירים אותו.
יעקב אדרי
לזה הם קוראים טיפול ברכב. זאת רכישת רכבים.
אורי גבע
יש שם הרבה תקנות. לא רק הטיפול.
היו"ר משה גפני
למה אתה חושב שאלתי? שאלתי כי חשבתי שאתם הולכים למלא שמן?
ציון פיניאן
ראה סעיף בנק דיסקונט.
היו"ר משה גפני
המתנ"סים. מרכז הקואליציה בוועדת הכספים מבקש לנהוג בפנייה הזאת כפי שנהגנו בנושא של העברה לבנק דיסקונט.
אורי גבע
אני רק מבקש לציין שנושא מס הכנסה יכול לחזור אלינו בצורה זו או אחרת כי התחייבנו לתקצב את זה.
יעקב אדרי
זה מצוין.
ציון פיניאן
זה עוד יותר טוב. זה רק מחזק.
היו"ר משה גפני
אתה עושה עכשיו טעות.
אורי גבע
למה?
היו"ר משה גפני
היה סיכום. אתה לא מקשיב למה שאנחנו מדברים כאן בשקט. הייתה הבטחה של משרד האוצר לכולנו ובראש ובראשונה לחבר הכנסת ציון פיניאן. הייתה התחייבות שמביאים לכאן את נושא המתנ"סים, שם יש גירעון דבר שעומד לגרום לנזק בל יתואר. הייתה הסכמה והתחייבות של משרד האוצר לחבר הכנסת פיניאן להביא את זה לכאן באחת ההעברות. אנחנו מחכים עוד ישיבה ועוד ישיבה וכל הזמן כולנו בודקים את ההעברות ולא מוצאים את הנושא הזה. חבר הכנסת פיניאן, יש לו סבלנות והיום פקעה סבלנותו. אם אתה אומר שזה יכאב מאוד לאוצר, הוא יאמר לעכב את זה שש פעמים.


פנייה מספר 141 עד 144
ראובן קוגן
מדובר בתקצוב של ההסכמים התקציביים שנעשו.
היו"ר משה גפני
יש כאן מישהו מאחד המשרדים הללו?
ראובן קוגן
יש אותי.
היו"ר משה גפני
לא, אתה, אני יודע מי אתה.
גיא אטיאס
אני ממשרד המדע.
יעקב אדרי
אתה מהחשבות, לא?
היו"ר משה גפני
לא. ממשרד התרבות.
גיא אטיאס
ממונה על תקציב משרד המדע, ומשרד התרבות והספורט.
היו"ר משה גפני
רגע, שאני לא אתבלבל ואני תכף אומר לך גם למה. באיזה משרד אתה עובד?
גיא אטיאס
אני עובד כרגע בשני המשרדים.
היו"ר משה גפני
אתה התקציבן של שני המשרדים?
גיא אטיאס
כן.
היו"ר משה גפני
איך זה נעשה? אלה שני משרדים.
גיא אטיאס
יש החלטת ממשלה שמפצלים את המשרד לשני משרדים. כתוצאה מהחלטת הממשלה הוחלט גם שיהיה מטה משותף שייתן שירות לשני המשרדים. אני, כחלק מהמטה המשותף, נותן את השירות לשני המשרדים.
ציון פיניאן
יש כאן העברה לקריית שמונה, ל-מגל?
גיא אטיאס
כן. גם ל-מגל.
היו"ר משה גפני
משני המשרדים משבחים אותך.
יעקב אדרי
וזה נדיר.
גיא אטיאס
אני מודה לכבודו על המחמאה.
ראובן קוגן
מדובר כאן בתקצוב של התוכניות בשני המשרדים, משרד המדע ומשרד התרבות והספורט. עיקר התקצוב כאן נעשה בהתאם לסיכומים התקציביים עם שני השרים. כמו כן יש כאן את התקצוב של הדברים שנעשו במסגרת תקציב המשכי. מכיוון שהתקציב אושר ב-15 ביולי, צריך לחדש את התקצוב כדי לא להכניס את המשרדים לגירעון. יש כאן גם את הנושא של השלמת הכספים של המכבייה שנכנסה לקשיים בהיקף של 6 מיליון שקלים והמשרדים כולם יחד הביאו כ-4 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה זה המכבייה? את המכבייה אישרנו כבר בישיבה הקודמת.
ראובן קוגן
הייתה שם בעיה בגלל התרומות והממשלה נחלצה לעזור גם כאן. יש גם את התוספת ל-מגל, נושא שחבר הכנסת פיניאן התייחס אליו קודם לכן.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורי אורבך לא כאן ואנחנו מתייחסים למשרד המדע.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 141 עד 144 – אושרה פה אחד
אמנון כהן
אני נוטה לבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא, עזוב.
אמנון כהן
שכנע אותי לא לבקש.
היו"ר משה גפני
אני משכנע אותך. תשאל את מה אטיאס. משרד המדע ומשרד התרבות נפרדים עכשיו ויש החלטת ממשלה בנושא.

פנייה מספר 145 – משרד התחבורה
טמיר כהן
אין נציג.
היו"ר משה גפני
אין רפרנט ולכן אנחנו לא דנים בפנייה.

הודעה מספר 04112, מינהלת סל"ע. יש מישהו שיכול להציג את הנושא? זאת רק הודעה. אתם ביקשתם שנקדים את האישור.
יאיר פינס
כן. מדובר כאן בכ-270 מיליון שקלים עודפים משנת 2008. כרגע בתקציב מינהלת סל"ע יש גירעון והסכום הולך לכסות את הגירעון.
היו"ר משה גפני
בסדר.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 04112 – אושרה

תודה רבה. אני מאחל לכולם גמר חתימה טובה ושנה טובה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים