ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/09/2009

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכספים

16.9.2009

קוד המקור של הנתונים