ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/09/2009

תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אוניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.9.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 98

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ה באלול התשס"ט (14 בספטמבר 2009), שעה 11:00
סדר היום
תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אוניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3),

התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
יגאל מאור, מנהל רשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה

עו"ד בילי בירון, יועץ משפטי, משרד התחבורה

עו"ד תהילה ורון, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דוד ארבל, ראש מינהל ניהול אוניות, חברת צים

אבי לוי, יו"ר איגוד קציני ים
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אוניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3),

התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו דנים בתקנות הספנות (ימאים) (ציוות אוניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009.


בהמשך לשני מפגשים שהיו לנו, הארכנו כל פעם בשלושה חודשים. אני מבין שאנחנו מתכנסים כאן עכשיו לאור הסכמות שיש בין איגוד קציני הים ומנהלי צים.
אבי לוי
אכן.
היו"ר חיים כץ
ובהסכמת הרשות לנמלים ומשרד התעשייה. אני מבין שהכל בסדר. כאשר אתם לא הייתם כאן, אנחנו העלינו רעיון שבמקום 12 חודשים, זה יהיה ל-13 חודשים ואומר לכם מדוע. אם תבואו שוב בעוד שנה, אז יחולו החגים ואנחנו לא רוצים להרוויח חודש אלא להרוויח שכל. גם על משרד התעשייה מקובל שיהיו 13 חודשים.
אבי לוי
גם עלינו.
היו"ר חיים כץ
אם כן, אני מצפה להסכמות שלכם ועל מה הסכמתם.
יגאל מאור
הייתה לנו ישיבה פורייה וטובה עם חברת צים ועם נציג איגוד קציני הים. בסופו של דבר שני הצדדים הסכימו להארכת תוקף התקנות בשנה אחת כאשר מצד איגוד קציני הים הבקשה הייתה, והתקבלה על דעת נציג חברת צים, להכניס לפרוטוקול הערה, וברשותכם אני אקרא את מה שסוכם אז.
הנוסח המוצע היה
תמיכת איגוד קציני ים בתקנות השעה של שבעה ושלושה אנשי צוות, להארכה נוספת – דיברו על 12 חודשים וכרגע מונחת בפנינו ההצעה ל-13 חודשים – כאשר חברת צים מצהירה לפרוטוקול כי תפעל כי יהיו שבעה קצינים גם באוניות שאינן פוקדות את נמלי ישראל וזאת עד ל-105 תקנים.


הנושא השני עדיין נמצא בדיון בין שני הצדדים וכאן הוסכם בין נציג חברת צים לנציג איגוד קציני הים שהם ימשיכו לדון בנושא הזה. מקובל על דעת הצדדים שאם לא יגיעו להסכם נאות ומתקבל על הדעת, הם ילכו לבית דין לעבודה.
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד התעשייה?
תהילה ורון
משרד התעשייה מסכים.
היו"ר חיים כץ
מה אומרים מנהלי צים?
דוד ארבל
אנחנו אומרים שאנחנו מסכימים לנוסח הוראת שעה שתוארך ב-13 חודשים נוספים ואנחנו מתחייבים לצוות לאוניות שאינן פוקדות בשבעה קצינים ישראלים. זה מה שאנחנו אומרים.
היו"ר חיים כץ
מה אומר ארגון העובדים?
אבי לוי
זה מקובל עלי בשם הארגון. שבעה קצינים זה בסדר גמור. בסך הכל זה מוסיף הרבה תקנים והם בפועל כבר פועלים כך.
היו"ר חיים כץ
אם כולם שמחים, אני מעלה את זה להצבעה.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו ל-13 חודשים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים