ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/09/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
45
ועדת הכספים

9.9.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ' באלול התשס"ט (9 בספטמבר 2009), שעה 12:10
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

זאב אלקין

אורי אריאל

שי חרמש

אמנון כהן

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
משה בוצר, משרד האוצר

קרן טרנר, משרד האוצר

ודים גודון, משרד האוצר

יובל יעקובי, משרד האוצר

מיכל שינוול, משרד האוצר

שאול מרידור, משרד האוצר

שירה גרינברג, משרד האוצר

אורן משה, משרד האוצר

ערן כהן, משרד האוצר

דני אנגלשנקוב, משרד האוצר

ליאת ניקריטין, משרד האוצר

דוד שטיינמץ, ממונה על התקציבים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

קרן שפר, משרד התיירות

אריה מצליח, כלכלן, מרכז השלטון המקומי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בנושא שינויים בתקציב לשנת 2009.

פנייה מספר 2 ו-3- משרד הביטחון
טמיר כהן
זאת פעם שלישית שהרפרנט לא מגיע.
היו"ר משה גפני
היות שזאת פעם שלישית שהרפרנט לא מופיע, אני מבקש להחזיר את הפנייה למשרד האוצר.

פנייה מספר 17 – משרד התשתיות הלאומיות
משה בוצר
הפנייה נועדה בעיקרון לשני דברים משמעותיים, האחד הוא 5 מיליון שקלים השתתפות של רשות המים במכון הגיאולוגי בגין מחקרים, והדבר השני הוא הגדלה של 3,5 מיליון שקלים גם בגין מחקרים למפעלי ים המלח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 17 – אושרה פה אחד

פניות מספר 18 ו-19
דוד שטיינמץ
התקציב במשרד התעשייה גם של המדען הראשי וגם של מרכז ההשקעות הוא תקציב שניתן בהרשאות ומעת לעת אנחנו מקבלים תקציב מזומנים בגין התחייבויות עבר שביצענו. התקציב במרכז ההשקעות הוא תקציב שניתן בהרשאות ומעת לעת מזרים לנו האוצר בגין התחייבויות עבר.
פניה קירשנבאום
אני לא הבנתי. אתם נותנים הלוואות או מענקים ועכשיו הממשלה מחזירה לכם?
דוד שטיינמץ
לא. הרשאה שאנחנו נותנים, אם אנחנו נותנים סיוע או מענק למפעל, אנחנו נותנים לו למשל 10 מיליון שקלים והוא, על פי קריטריונים, מקבל את הכסף. הוא לא מקבל באותה עת את הכסף אלא הוא צריך לעבור קריטריונים וברגע שהוא מקבל קריטריונים, אנחנו מזרימים את המזומנים בהתאם. בהתחלה האוצר נותן לנו הרשאות להתחייב, בגינם אנחנו מפעילים את זה.
אורי אריאל
זה הולך לפי מפת אזורי פיתוח?
דוד שטיינמץ
אני לא יודע. הרשאות המדען הראשי זה לכל הארץ.
אורי אריאל
אני לא הבנתי ואולי תוכל להסביר. אין מפת אזורי פיתוח היום, למיטב ידיעתי, כי זה נמצא בעבודה וקודם חברת הכנסת קירשנבאום שאלה את שר האוצר בנושא הזה. שר האוצר אומר שתוך חודשיים, אבל זה עומד כבר חודשים רבים.
דוד שטיינמץ
יש מדען ראשי ובמדען הראשי או במרכז ההשקעות יש מפעלים שהם נמצאים באזורי פיתוח והם מקבלים מאתנו מענקים לפי קריטריונים מסוימים. האוצר נותן לנו הרשאה על מנת לתת להם מענקים. אחרי שהם עוברים את הקריטריונים, יש תקופה מסוימת שאנחנו מחזירים להם את המזומנים.
אורי אריאל
לפי מה אתם נותנים? היושב-ראש, אני מבין שאין תשובה אבל אני לא רוצה לעכב את דמי האבטלה.
פניה קירשנבאום
אני אשאל שאלה אחרת. יש מפעל בנצרת עלית וזה מפעל וניציה והוא הולך להגדיל ולהשקיע מיליוני דולרים.
דוד שטיינמץ
הוא נכנס אלינו ומבקש.
פניה קירשנבאום
הוא ממלא טפסים ושלחתם אותו בחזרה. הוא העביר עוד טפסים כאלה ושוב שלחתם אותו בחזרה.
דוד שטיינמץ
יש קריטריונים מסוימים לפיהם אנחנו עובדים.
פניה קירשנבאום
איזה קריטריונים? אני אומר לך מה הקריטריונים. בשנה קודמת אמרתם שאין מספיק כסף ואמרתם שאתם משתתפים בהשקעה בסכום של לא יותר מ-20 מיליון כי אתם רוצים לתת לכמה שיותר עסקים. בשנה הזאת אמרתם שיש לכם כבר 900 מיליון, יש לכם יותר כסף, אבל עדיין אתם לא נותנים.
דוד שטיינמץ
900 מיליון, זה תקציב עתידי שאנחנו עדיין לא קיבלנו אותו. זה במסגרת השולחן העגול. אנחנו עדיין לא קיבלנו אותו וברגע שנקבל, אנחנו נחלק. כאן מדובר בכלל בהתחייבויות עבר שהיו לפני שנה או שנתיים, שברגע שהגיע הזמן לתת את המזומנים להתחייבויות. את ה-900 מיליוני שקלים עדיין לא קיבלנו.
פניה קירשנבאום
אדוני היושב-ראש, אנחנו מאשרים את זה רטרואקטיבית. האם יהיה פעם שאנחנו גם נאשר את זה מראש? האם יקרה שתהיה בקשה למענקים ואנחנו נבדוק, נבחן ונאשר אותה? או שהמשרד כל הזמן יחליט ואנחנו נאשר את ההחלטה?
היו"ר משה גפני
בכל העברה את יכולה לשאול את השאלה הזאת וזה בסדר. את רוצה לקיים דיון על פעולות המדען הראשי במשרד התעשייה, אפשר לקיים על זה דיון.
פניה קירשנבאום
לא, רק על מרכז ההשקעות.
היו"ר משה גפני
מרכז ההשקעות זה המדען הראשי.
דוד שטיינמץ
התקציב שלנו עומד על 0.1 אחוז.
אורי אריאל
ברשות היושב-ראש, הצעה לסדר. הבקשה הזאת למשל הגיעה לוועדת הכספים ב-1 לספטמבר. נכון, היינו יכולים לשאול את מר שטיינמץ ב-2 לחודש והוא היה מסביר לנו, היינו משתכנעים ועוד היינו עוזרים ומעבירים את זה במהירות. אני רוצה לבקש - ולא צריך לענות לי – שביום שזה מגיע אליכם, תעבירו גם לחברי הוועדה כדי שנוכל לעיין.
טמיר כהן
הפניות מגיעות כל שעה וכל שעתיים.
אורי אריאל
אני מוכן לתת עזרה ממשרדי כאשר מדובר במייל.
טמיר כהן
זה לא מגיע במייל.
אורי אריאל
תבקשו מהאוצר שזה יגיע במייל.
היו"ר משה גפני
זה מקשה. התהליך הזה מקשה אבל אני לא מוצא לעניין הזה פתרון.
אורי אריאל
נדבר על זה.
היו"ר משה גפני
מר שטיינמץ, אני אבקש מהחברים לתמוך בפנייה הזאת ואני מקווה שהם ייעתרו לי. אני רוצה לומר לך - אנחנו גם שוחחנו על זה בטלפון - שאני ביקשתי דיון עם משרד התעשייה בעניין של ההצהרה שהייתה כאן בוועדת הכספים לגבי הנושא של הצהרונים כאשר היה מדובר בחוק של המטפלות. אנחנו אישרנו את מה שהממשלה ביקשה אבל היו כאן התניות לגבי הנושא של הצהרונים. משרד התעשייה לא עמד במה שסוכם. יתרה מזאת, גם פרסמו לאחרונה את התעריפים שחלים לגבי מעונות היום, לגבי המשפחתונים, ובתעריפים הללו יש פגיעה קשה באישה עובדת שמשתכרת שכר נמוך. אני ביקשתי את הדיון הזה, אני מעכב את ההעברה בה יש את הנושא של המשפחתונים. אם אתם רוצים, אפשר לקיים דיון בוועדה, במליאת הוועדה. אם אתם רוצים, אפשר לקיים דיון יותר מצומצם. אני מבקש לקיים דיון ושלא יתקשרו אלי ממשרד התעשייה אנשים שונים ויאמרו לי שאני מעכב לזה ומעכב לזה. שיפצלו ונקיים דיון רק על הנושא של המשפחתונים.

משרד התעשייה לא עמד בהתחייבות שהוא נתן לוועדה לגבי הצהרונים. יתרה מכך, הוא בתעריפים החדשים הוא גרם נזק. אישה עובדת, עד היום היא הייתה זכאית לסבסוד אם היא הייתה משתכרת 2,450 שקלים אבל הורידו את הסכום ל-2,000 שקלים. זאת אומרת, היום אם היא משתכרת 2,100 שקלים, היא איננה זכאית לסבסוד המלא של משרד התעשייה. אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שעשיתם את מה שאמרתם לוועדה.

אני אבקש לאשר את הפנייה הזאת שהיא עוסקת בתעסוקה, אבל עדיין אני מעכב את הפנייה של משרד התעשייה ההיא. ביקשתי את הדיון, ביקשתי מיועץ השר ואני מבקש את זה עכשיו ממך באופן פורמלי. אם לא בוער לכם, זה בסדר, גם לי לא בוער.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 18 ו-19 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 23 – ממשל זמין
מיכל שינוול
הפנייה הזו נועדה לתקצב פרוייקטים במסגרת תוכנית ההאצה. מדובר בשלושה פרוייקטים: כרטיס חכם לעסקים, פרוייקט מנורה שזה פרוייקט לניהול מכרזים אלקטרוניים ופרוייקט פיתוח אתרים ותשתית. בנוסף פרוייקט להבה, לצמצום הפער הדיגיטלי שזה בא לאפשר את המשך הפעילות השוטפת.
אורי אריאל
באיזה משרד מדובר?
מיכל שינוול
משרד האוצר, יחידת ממשל זמין, פרוייקט המחשוב שלו.
פניה קירשנבאום
מה זה כרטיס חכם?
מיכל שינוול
כרטיס חכם לעסקים, זה כרטיס חכם שיאפשר לעסקים לבצע כל מיני פעילויות באמצעות מערכות שממשל זמין מפתח, כמו למשל מס הכנסה, מע"מ, לעשות את כל התשלומים בצורה מקוונת, כולל גם פרוייקט מנורה שאלה מכרזים מקוונים.
אלכס מילר
מתי זה אמור להיכנס? עסקים קטנים עכשיו ייאלצו להוציא את כל הכרטיסים האלה ולעבוד דרכם?
מיכל שינוול
רק מי שרוצה. זה לא הכרחי. מי שרוצה להשתמש בשירותים המקוונים שהממשלה מפתחת, יכול לעשות זאת.
שי חרמש
זה בא להקל.
מיכל שינוול
זה מוסיף אפשרות לשירות נוסף. הכרטיס חכם לעסקים בהתחלה יהיה מסובסד באופן חלקי ולכן באה הפנייה. אחר כך הוא כבר יהיה במחיר מלא. המחיר שצריך להיות לכרטיס חכם הוא 150 שקלים.
אמנון כהן
תשלום חד פעמי?
מיכל שינוול
חד פעמי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 23 – אושרה פה אחד
אלכס מילר
אני מבקש רביזיה. אני רוצה קצת לבדוק את העניין הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אאפשר לך יומיים-שלושה.
אלכס מילר
מתי שהיושב-ראש יקבע, נעשה רביזיה בצורה מסודרת.
היו"ר משה גפני
יומיים-שלושה.

פנייה מספר 24 – משרד הפנים
קרן טרנר
מדובר בתגבור יחידת החשבות של המשרד ב-500 אלף שקלים, בעיקר לתחום שכרגע לדעת החשבות הביקורת אצלנו היא לא מספיקה וזה תחום הכבאות.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים את זה מהפיקוח הארצי על הבחירות?
קרן טרנר
יש שם איזושהי רזרבה.
היו"ר משה גפני
אתם בטוחים שאין בחירות השנה.
אורי אריאל
יש משבר ברשויות. אולי תעבירו את מעט הכסף הזה לאיזו רשות נזקקת במקום לעשות עוד ביקורת, ימלאו עוד טפסים, יעבירו לרשם העמותות וכולי? אני מציע לדחות את הפנייה.
קרן טרנר
הביקורת הזאת היא על איגודי כבאות. יחידות החשבות במשרד הפנים רוצה לתגבר בבדיקות שלה את הנושא של הכבאות.
פניה קירשנבאום
זה אומר להביא עוד אנשים?
קרן טרנר
לעשות בחינות לאיגודי הכבאות.
ציון פיניאן
הנושא הזה של הכבאות הוא חשוב.
פניה קירשנבאום
אכן, הנושא חשוב, אבל הביקורת יכולה להכשיל.
ציון פיניאן
הביקורת היא חשובה.
אורי אריאל
שייתנו את הכסף לכבאים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 24 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 25
אורן משה
הפנייה הזאת היא פנייה להעברת 65.4 מיליון שקלים לרשות השידור, שיפוי גמלאים, מכוח הסכם קואליציוני עם סיעת ישראל ביתנו.
פניה קירשנבאום
אנחנו לא הצבענו על זה בישיבה הקודמת?
טמיר כהן
לא. הרפרנט לא היה.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת קירשנבאום, את מתנגדת?
פניה קירשנבאום
לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 25 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 26
קרן טרנר
טרם פירוקה של עיר הכרמל לשלוש רשויות נפרדות, נוצר מצב שבו נותקו המים והעירייה נדרשה לשלם חשבונות. אנחנו סיכמנו עם משרד הפנים שמועברים כספים מרזרבת השר לטובת העניין והסיכום היה שאנחנו נחזיר מיליון ו-600 אלף לרזרבת שר.
אמנון כהן
למי זה יעבור?
קרן טרנר
זה עבר לעיר הכרמל לתשלום חובות מים כדי שלא ינתקו אותם.
אברהם מיכאלי
עכשיו הם מכסים את החוב ויש להם מים?
קרן טרנר
עכשיו צריך להעמיד להם תוכנית הבראה כי היו שם בחירות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 26 – אושרה פה אחד
שי חרמש
זה חד פעמי.
אמנון כהן
ודאי. זה חד פעמי.
שי חרמש
יש שאלה עקרונית. היום כל רשות שלא יכולה לשלם מים, יזרימו אליה כסף מהרזרבה.
אברהם מיכאלי
לא, רק רשות שפורקה לחלקים.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 30 – מינהלת סל"ע.
ליאת ניקריטין
הפנייה נועדה לערוך שינויים פנימיים בתקציב מינהלת סל"ע כדי לאפשר למפונים לקבל את הפיצויים שמגיעים להם באמצעות החוק.
היו"ר משה גפני
הכסף הזה מיועד למפונים.
ליאת ניקריטין
כן.
היו"ר משה גפני
לאיזו מטרה?
ליאת ניקריטין
אני לא יודעת לאיזו מטרה אבל אני יכולה לבדוק.
אמנון כהן
כתוב כאן. סיוע לעסקים.
היו"ר משה גפני
סיוע לעסקים בסכום של 8 מיליון והסכמים לקבוצות על פי סעיף 85 לחוק יישום תוכנית ההתנתקות, 17.5 מיליון.
ליאת ניקריטין
כל זה פיצוי בהתאם לחוק.
אורי אריאל
יש מצב שהרבנים בקהילות גוש קטיף לא מקבלים את משכורתם חודשיים?
אמנון כהן
הרבנים שייכים למועצה הדתית.
אורי אריאל
תכף נשמע. עשו מאמץ מיוחד במשרד הדתות והעבירו, אבל הודיעו שלא יעבירו יותר. מדובר במשכורת של אנשים, כסף כדי לחיות ואנחנו בערב ראש השנה. אולי אתם יכולים לבדוק את זה? האם היושב-ראש מוכן לדחות את ההצבעה לסוף הישיבה ובינתיים תבדקו? אני מאוד אודה לכם.
ליאת ניקריטין
אני יכולה לבדוק את העניין הזה, אבל השאלה אם אתם רוצים להתנות את אישור הפנייה עצמה.
היו"ר משה גפני
לא.
זאב אלקין
אני מציע שנצביע, חבר הכנסת אריאל יגיש רביזיה ועד סוף הישיבה נקבל תשובה.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא טוב. אני מציע שאנחנו נאשר את הפנייה הזאת. אני מבקש, לפני שאנחנו מצביעים – אנחנו נצביע בהמשך – אם את יכולה לבדוק את הנושא. יש לך עוד פניות שאת צריכה להציג?
ליאת ניקריטין
יש לי עוד פנייה של פיקוד העורף. פנייה מספר 40.
היו"ר משה גפני
תבדקי את השאלה של חבר הכנסת אריאל, שאני מצטרף אליה. השאלה היא לגבי משכורות הרבנים. הם הפסיקו לקבל את המשכורות.
קריאה
באיזה ישובים?
אמנון כהן
גוש קטיף.
אורי אריאל
יש כעשר קהילות, ואל תתפסי אותי עכשיו במילה, שצריך להעביר ממינהלת סל"ע למשרד הדתות כדי שמשרד הדתות יעביר למועצה הדתית הרלוונטית, כל אחת במקומה, ואז משלמים לרבנים.
היו"ר משה גפני
אם אפשר לקבל תשובה, ואז נצביע על זה.
אורי אריאל
הנושא מוכר לשר הדתות ועוזריו ומוכר במינהלת סל"ע. זה לא דבר שייפול עליהם כרעם ביום בהיר.
היו"ר משה גפני
אנחנו נחזור להצבעה על פנייה 30 לאחר שנקבל תשובה.
זאב אלקין
אדוני היושב-ראש, באותה הזדמנות, אם את כבר בודקת, בהעברה הזאת יש גם תוספת לאמרכלות של מינהלת סל"ע והשאלה אם תוכלי להסביר לנו למה צריך כסף נוסף לאמרכלות.
אברהם מיכאלי
חשבתי שהמינהלת כבר לא קיימת.
זאב אלקין
אחת התוספות היא תוספת לאמרכלות למינהלת סל"ע. השאלה היא האם במצב שדווקא חסר תקציב לעזרה למפונים, זה הזמן להוסיף לאמרכלות. אני אשמח אם תאירי את עינינו מה בדיוק הצורך בתוספת הזאת.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 34 ו-35.
קרן טרנר
הפנייה התקציבית נועדה להעביר סכום של 413 מיליוני שקלים לתקציב מענק האיזון.
היו"ר משה גפני
זה כבר מתחיל לעצבן אותי.
ציון פיניאן
איפה הרשימה?
היו"ר משה גפני
לפי דעתי זה מעצבן גם את חברי הוועדה. אנחנו ביקשנו בישיבה הקודמת, ואנחנו חוזרים ומבקשים, אנחנו רוצים לדעת מה זה מענקי איזון. אתם מדברים על קרוב לחצי מיליארד שקלים.
קרן טרנר
יותר. בסך הכל מדובר ב-2.4 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו מבקשים וחוזרים ומבקשים את הרשימה.
קרן טרנר
משרד האוצר גם חזר וביקש ממשרד הפנים לקבל את הרשימה אבל לא קיבל. הבהרנו להם שהוועדה התנתה את הנושא.
היו"ר משה גפני
היא לא התנתה. אנחנו לא רעים ולא מתנים, ואנחנו רוצים להצביע בעד.
קרן טרנר
הוועדה התנתה את ההצבעה בקבלת הרשימה.
היו"ר משה גפני
כן, צריך לדעת מה הרשימה. אנחנו הרשות המפקחת.
קרן טרנר
משרד הפנים מודע לזה. יחד עם זאת, אני חייבת לציין שכרגע הפנייה מעבירה את הכסף בתקנה שמחלקת את הכסף בהתאם לנוסחת גדיש.
אורי אריאל
היושב-ראש, מדובר ב-2.5 מיליארד שקלים והיות שאנחנו ערב ראש השנה. שלא תהיה אי-הבנה, אני מצטרף לדעתך אבל אני מציע לשחרר את הסכום הזה כדי שיהיה קצת חמצן לרשויות ערב החגים.
פניה קירשנבאום
אני רוצה להצטרף לדבריו של חבר הכנסת אורי אריאל. אמרתי את זה גם בשיחה עם שר האוצר.
אורי אריאל
יש לנו הזדמנות.
פניה קירשנבאום
למרות שאני כועסת.
אורי אריאל
אנחנו ערב ראש השנה. חבר הכנסת גפני, תשקול את זה.
אמנון כהן
כבודו אולי יעשה רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא. אני מביא את זה בעזרת השם בשבוע הבא לישיבה. אני מקווה שעד אז תהיה לנו הרשימה.
אורי אריאל
היושב-ראש, אם זה יהיה בשבוע הבא, הכסף לא יגיע לרשויות ולא יגיע לעובדים. אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר ואני מציע לך עד סוף הישיבה לשקול את זה שוב.
היו"ר משה גפני
אבל תשכח מקבלת הרשימה.
אורי אריאל
לא, לא נכון.
היו"ר משה גפני
אתה תשכח מזה.
אורי אריאל
אלה הבקשות של משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
תעצור מענקים של משרד הפנים?
אורי אריאל
אני לא אתווכח, אבל זאת בקשתי.
היו"ר משה גפני
רק שתדעו שאנחנו את עבודתנו כרשות מפקחת לא עושים. הרי התקשרו אלי גם ממשרד התעשייה.
ציון פיניאן
אם תאשר את הפנייה, לא תקבל רשימות.
היו"ר משה גפני
אין שאלה. זה ברור. אם אתם רוצים, אני מצביע בעד אבל אנחנו לא מבקשים רשימות.
אורי אריאל
לא.
פניה קירשנבאום
לא. אדוני, אנחנו הולכים להעניש אנשים שלא יקבלו את המשכורת שלהם בגלל הטעויות של הפקידות. אני מציעה לך קודם כלל לזמן לכאן את שר הפנים כדי שהוא ייתן דין וחשבון למה הרשימות לא הוגשו.
היו"ר משה גפני
מה ביקשנו בישיבה הקודמת?
פניה קירשנבאום
אתה יודע שאין עוד אחד שמסכים אתך בנושא הזה כמוני אבל אני יודעת שיש אנשים שלא יקבלו את המשכורת שלהם.
היו"ר משה גפני
אז תהיי חזקה. אין ברירה.
זאב אלקין
כאן אתה חזק על הרשויות ולא על משרד הפנים.
פניה קירשנבאום
אם אנחנו נגיע לזה אפילו ב-14 בחודש בבוקר וה-17 זה היום האחרון, עד שהכסף יעבור מהאוצר למשרד הפנים וממשרד הפנים לרשויות, האנשים לא יקבלו משכורת לפני ערב החג.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, הסגנית שלה, לא מעניין אותה גפני ולא מעניין אותה שום דבר, היא תעשה מה שהיא רוצה והיא באמת עושה מה שהיא רוצה.
אריה מצליח
אני מהשלטון המקומי. אני מבקש בהזדמנות הזאת להבהיר מעט מה שאנחנו יודעים לפחות. קודם כל, משרד הפנים הודיע לרשויות המקומיות בשבוע שעבר מה היקף מענק האיזון שלהן והוא גם העביר לנו עותק לא רשמי של הרשימה.
פניה קירשנבאום
זה לא פורסם באינטרנט ואף אחד לא יודע את זה.
אריה מצליח
הרשימה הזאת מסתכמת ב-2.28 מיליארד שקלים כאשר משרד הפנים אמר לנו גם בעל פה שיש עוד 120 מיליון שקלים שישמשו אותו לטובת תיקונים ודברים מהסוג הזה במענק האיזון במסגרת נוסחת גדיש, כך שזה יסתכם בסופו של דבר ב-2.4 מיליארד שקלים.


אנחנו בדקנו את הרשימה. יש שם הרבה מאוד עיוותים קשים, לפחות על פניו, כאשר יש רשויות שיש להן ירידה מאוד קשה בהשוואה לשנה שעברה.
ציון פיניאן
זאת סיבה מוצדקת לקבלת הרשימה.
אריה מצליח
מנגד, אי העברת כספים גורמת לפגיעה מאוד קשה. אני מתפלא על כך שמשרד הפנים לא נמצא כאן כדי להסביר. אני יכול לתת כמה דוגמאות, לפחות ממה שראינו ברשימה.
זאב אלקין
אתם ממליצים להעביר או לא?
אריה מצליח
לדעתי הנכון הוא להעביר. הדבר הנכון לעשות הוא להעביר כי בסוף לרשויות אין כסף לאכול, לפחות לחלק מהן. לכן הדבר הנכון הוא להעביר. ממילא משרד הפנים לא מעביר את הכל אלא יש עוד 120 מיליון שקלים לתיקונים.
היו"ר משה גפני
אבל אל תבואו יותר בטענות.
אריה מצליח
יבואו בטענות בהמשך.
היו"ר משה גפני
לא, אז אני לא מעביר. תחליטו אחת מהשתיים. אני לא הולך להיות כאן הרשע של השכונה. אתם תהיו הנחמדים, תעשו הפגנות, ואני כאן אהיה הרשע. יש לנו כלי אחד. לי יש ניסיון בוועדת הכספים וזה לא דבר חדש. אם אנחנו מעבירים את זה, הרשימה המעוותת שיש לך היא התקפה. תנהלו משא ומתן אחרי כן עם משרד הפנים אבל אל תבקשו עזרה מאתנו כי לנו אין כלים לזה. אם מישהו מחברי הוועדה חושב שמחר יבוא עוד הפעם הסכום של 2.5 מיליארד שקלים של מענקי איזון, הוא פשוט טועה. זה מה שהולך להיות עד סוף 2010. אז נוכל לעצור 500 אלף שקלים לאמרכלות ונוכל לעצור עוד כמה שקלים בעוד איזשהו מקום ויהיו נושאים שלא נוכל בכלל לעצור והם לא רלוונטיים לגבי השלטון המקומי. אם אתם רוצים, אני מוכן להיות הטוב אבל שהשלטון המקומי לא יפנה אלינו יותר ויעשה הפגנות. אנחנו לא עושים הפגנות. אנחנו הגוף המפקח על משרד הפנים. זאת הדרך היחידה. ביקשנו את הבקשה הפשוטה ביותר, רשימה.
פניה קירשנבאום
מה זה קשור להפגנה? זה לא קשור להפגנה בכלל אלא זה קשור להתנהלות של משרד הפנים. אין לזה שום קשר להפגנה.
אלכס מילר
מה שמגיע לאנשים, אי אפשר להתנות את זה בדברים אחרים.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נצביע על הפנייה עכשיו.

פניות מספר 36 ו-37
אורן משה
הפנייה הזאת היא להעברת כ-3.5 מיליוני שקלים לתקציב התפעול של משרד התקשורת.
אמנון כהן
עבור מה?
אורן משה
למימון הפעילויות של המשרד. מעבר לכך, יש כאן גם כמה פרוייקטים שהם רלוונטיים לתוכנית העבודה של המשרד.
אמנון כהן
איזה פרוייקטים?
אורן משה
תמחור אגרות תדרים.
אמנון כהן
זה לא היה בתוכנית העבודה? זה פתאום נוסף?
אורן משה
זה היה בתוכנית העבודה.
אלכס מילר
מה עם חמשת הערוצים?
פניה קירשנבאום
זה לא במסגרת התקציב שהגשתם?
אורן משה
לא. זאת תוספת.
פניה קירשנבאום
אם ידעתם שצריכים לעשות את זה, למה לא תקצבתם את זה?
אורן משה
כי יש הבדל.
היו"ר משה גפני
האמת היא שאני לא כל כך מבין את השאלות. על כל העברה אפשר לשאול את השאלה האת. יש תוכנית עבודה, תוכנית העבודה אושרה בתקציב המדינה, כל המהלך של ההעברות בוועדת הכספים הוא כאשר מתברר במהלך העבודה שצריך עוד כסף וצריך לעשות העברה מסעיף לסעיף או להביא מהרזרבה הכללית כי אחרת חסל סדר העברות. אני מדבר עכשיו על הפנייה הזאת של משרד התקשורת. אם אתה יכול בבקשה, תשיב לחברי הכנסת.
אלכס מילר
שאלתי אם במסגרת ההעברות האלה מופיע גם העניין של ה-DTT.
אורן משה
ה-DTT, מערך ההפצה של שידורי הטלוויזיה הדיגיטלית, לא ממומן מתקציב משרד התקשורת אלא זה מוקם על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו והמימון מגיע מכספי תמלוגים של בעל הזיכיון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 36 ו-37 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 38
קרן טרנר
מדובר בשינוי פנימי בתקציב משרד הפנים, ברשות ההגירה והאוכלוסין במעברי הגבול. אנחנו מעבירים כסף מלשכות מינהל אוכלוסין והמטה לטובת מחשוב בהיקף של 1.6 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 38 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 39 – שלטון מקומי, 760 אלף שקלים
קרן טרנר
הפנייה נועדה להוסיף תקציב לחופי הרחצה ורישוי עסקים, פעולות שונות, פרסום, הסברה, חוברות, ערכות לימוד.
פניה קירשנבאום
לקראת החורף פועלים בחופי הרחצה?
ציון פיניאן
זה כבר נעשה.
קרן טרנר
לא, חלק מהדברים נעשו.
אורי אריאל
זה לא סכום כזה שעליו כדאי להפיל את הממשלה.
קרן טרנר
מדובר גם ברישוי עסקים. חלק מהסכומים, לקחו משהו כמו הלוואת גישור.
היו"ר משה גפני
אני יכול לפנות למשרד הפנים באמצעותך? לפיקוח על החופים.
קרן טרנר
כל מה שתבקש, אני אעביר הלאה.
היו"ר משה גפני
אין לי כל כך ניסיון בעניין הזה. אם את יכולה להעיר למשרד הפנים. נסעתי לטבריה ושם יש חוף נפרד לחרדים אלא שהחוף הכללי הוא בחינם והחוף לחרדים, הכניסה אליו עולה כסף וזה בגלל שהחרדים הם עשירים. אם אפשר לשאול למה החוף בטבריה הכללי הוא חוף חינם והחוף לחרדים כרוך בתשלום. החוף הכללי הוא בחינם, נכון?
ציון פיניאן
לא. 10 שקלים.
היו"ר משה גפני
אתה בטוח?
ציון פיניאן
כן.
היו"ר משה גפני
שאלתי וכך אמרו לי.
ציון פיניאן
עד סוף היום אני יכול לבדוק.
פניה קירשנבאום
מדיון שהתקיים בוועדת הפנים אני יודעת שהחוף היחידי שהוא מורשה להיות מוסדר בתשלום הוא בכינרת וזה מאושר. לכן כל החופים בכינרת הם בתשלום.
היו"ר משה גפני
ציון, תבדוק את הנושא הזה. זה היה לפני שדנה. הגיע לשם סגן ראש העיר ואמר לי שהחוף הכללי הוא בחינם והחוף לחרדים כרוך בתשלום, והוא הסביר לי גם למה.
ציון פיניאן
אני אבדוק.
היו"ר משה גפני
אל תבדקי במשרד הפנים. אני סומך על חבר הכנסת ציון פיניאן יותר מאשר על משרד הפנים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 39 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 40 – שירותי דת
קרן טרנר
כיוון שאני גם רכזת המשרד לשירותי דת, אני אציג את הפנייה. הפנייה התקציבית לבצע שינויים פנימיים בתוך תקציב המשרד לשירותי דת עבור תוכניות הבראה במועצות הדתיות.
אמנון כהן
יופי. למה הסכום קטן?
קרן טרנר
אלה התוכניות עכשיו ואנחנו מעבירים עוד סכומים בהמשך.
פניה קירשנבאום
אני באה מטבריה ושם הייתה הרשאה לבית קברות לא יהודי, הכסף הועבר לעירייה, אבל במקום בית קברות עשו גדר תיל של שבת ושוב אין כסף לבית קברות. אני שואלת למה אני מעבירה עכשיו כספים כאשר אין כסף לבית קברות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 40 – אושרה
פניה קירשנבאום
אנחנו נמנעים.
ציון פיניאן
נמסר לנו שמשלמים בכל חופי הרחצה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 41, 42 ו-43
ליאת ניקריטין
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב פיקוד העורף ב-95 מיליון שקלים בהוצאה נטו ו-280 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. עיקר הסכום מופנה לתגבור תוכנית סופת חול, התגוננות בפני נשק בלתי קונבנציונאלי ועוד חלק מהסכום מופנה למרכיבי ביטחון, בעיקר שיפוי משרד הביטחון על הוצאות עופרת יצוקה כאשר הפעילו צופרים ומרכיבי ביטחון שונים.
אמנון כהן
תקציב הביטחון יעבור בוועדה המשותפת?
היו"ר משה גפני
לא.
אורי אריאל
מה מצב תוכנית החירום למסכות?
ליאת ניקריטין
יש כרגע הסכם חמש שנתי שמשרד הביטחון ואנחנו חתומים עליו, שמקצה על פני חמש שנים כמעט מיליארד שקלים לנושא המסכות כאשר תוספת התקציב שכאן היא חלק מההסכם הזה.
אורי אריאל
המשמעות של זה היא שבחמש השנים הקרובות אין איום ממשי איראני?
ליאת ניקריטין
אני לא יודעת לומר לגבי האיומים, את זה משרד הביטחון יודע לומר ולהסביר טוב ממני.
אורי אריאל
היושב-ראש, אומרים ביטחון וכולם נאלמים דום. קודם היה כאן שר האוצר ואמרתי לו שאפשר לקצץ בביטחון והרבה, לפחות בסוגים מסוימים של הביטחון. אני מציע בכל זאת, אם אפשר, לקבל הסבר מקצועי בשבוע הבא על מה הולך הסכום הקטן הזה.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת למה הוא הולך? אמרו לך למה הוא הולך.
אורי אריאל
אמרה נציגת משרד האוצר משהו מאוד כללי.
ליאת ניקריטין
אני יכולה להסביר את המרכיבים ולומר לאן זה הולך. חלק מהכסף, מבחינת הסכומים עצמם, כ-37 מיליון שקלים הולכים למסכות, 16 מיליון שקלים שאותם אתם רואים במענה רפואי הולכים לחיסונים, יש לנו גם 6 מיליון לתיאור, גילוי, זיהוי והתרעה שהולכים לציוד, לצוותי גילוי וזיהוי שלא עלינו יגיעו לשטח ראשונים. זה בגדול התפלגות המרכיבים. יש עוד 9 מיליון עליהם פחות אפשר לפרט.
אורי אריאל
יש בעיה של מרכיבי ביטחון?
ליאת ניקריטין
מרכיבי ביטחון, כן. אתה רואה בתחום פעולה את הסכומים שהולכים לצופרים, למרכיבי ביטחון וכולי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 41, 42 ו-43 – אושרו פה אחד

פניות מספר 45, 46, 47 ו-48 – משרד ראש-הממשלה
ודים גודון
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 214 מיליון שקלים לפי הפירוט דלהלן: 122 מיליון שקלים עבור לשכות חדשות לשרים לרבות הקמת משרד לשיתוף פעולה אזורי החדש.
אמנון כהן
למה חדש? הוא היה.
היו"ר משה גפני
לא להפריע. אפשר לצחוק בשקט, אבל לאפשר לו להשלים את הצגת הדברים.
ודים גודון
תוספת של 17.2 מיליון שקלים למשרד הנגב והגליל. תוספת של כ-8.5 מיליון שקלים למרכז רבין ולמרכז בגין בהתאם לסיכום בין משרד ראש הממשלה למשרד האוצר. תוספת של 12 מיליון שקלים לאבטחת שרים. תוספת של 5.2 מיליון שקלים למשרד ראש הממשלה בגין ביקור האפיפיור.
זאב אלקין
אתה יכול לפרט מה זה 50 מיליון שקלים לאגן עיר העתיקה?
ודים גודון
אלה 50 מיליון שקלים לאגן העיר העתיקה. בתקציב משרד ראש הממשלה יש שתי תוכניות כאשר תוכנית אחת היא פיתוח אגן העיר העתיקה והר הזיתים, והתוכנית השנייה היא תוכנית הצמיחה בירושלים. יש סיכום בין משרד האוצר לרשות לפיתוח ירושלים על תקצוב בהתאם לביצוע בפועל. ביצוע בפועל, אומדן הביצוע עומד על כ-120 מיליון שקלים וחסר כיום סך של כ-50-60 מיליון שקלים. אנחנו מתקצבים בהתאם לסיכום.
קרן טרנר
ניתנה הרשאה להתחייב ועכשיו מדובר במזומנים לפי ביצוע בפועל של הפרוייקטים. הקבלנים כבר עבדו ונדרש התשלום.
היו"ר משה גפני
מה זה הסכמים קואליציוניים?
ודים גודון
אלה המקורות. המקורות לפנייה הזאת, ל-214 מיליון שקלים, ברובם הם הסכמים קואליציוניים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
זאב אלקין
כאשר ניהלתם משא ומתן קואליציוני, לא ניצלתם את כל הקופה שמשרד האוצר שמר בצד. לכן זה משמש כרזרבה כללית.
היו"ר משה גפני
הממשלה לא מתכוונת לכבד הסכמים קואליציוניים?
ודים גודון
הסכומים שאני אחראי עליהם מבחינה תקציבית, אנחנו כן כיבדנו.
היו"ר משה גפני
אז יש לכם כסף מיותר בהסכמים הקואליציוניים? אתם שמתם ברזרבה, בהסכמים הקואליציוניים, סכומים יותר גבוהים ממה שסוכם עליהם?
ודים גודון
אני לא אחראי על התקצוב של זה.
היו"ר משה גפני
אבל אתה אחראי כלפי הוועדה עכשיו לומר – לפני שאנחנו מדברים על לאן זה הולך – לגבי ההפחתה של 159 מיליון שקלים מסעיף ההסכמים הקואליציוניים. זה כסף מיותר שם?
ודים גודון
זה כנראה כסף שיועד לטובת הנושא הזה.
שאול מרידור
חלק מההסכמים הקואליציוניים, אתם תראו אותם גם היום, מתוקצבים מתוך רזרבות שקיימות בתקציבי המשרדים. כדי לא לעשות העברות בין הרבה מאוד סעיפים, בכל ההסכם הקואליציוניים עומדים ואת כולם מתקצבים, אבל כדי לא לגרום לזה שתבוא לכאן פנייה למשל שלוקחת מארבעה סעיפים שונים ומגיעה לסעיף אחד וכולי, את זה לוקחים לסעיף אחד ובמקומות אחרים מביאים לאחרים. כל ההסכמים הקואליציוניים מתוקצבים במלואם. תאמינו לי שאם לא, המפלגה הרלוונטית תבוא ותשמיע את דבריה כאן.
אלכס מילר
אתם אלופי הקומבינות.
אורי אריאל
אם אפשר לקבל פירוט לגבי סעיף 1.122, איך הוא מתחלק למשרדים ואם אפשר לקבל פירוט לגבי סעיף 2 ופירוט לגבי סעיף 3 ו-6. כל הזמן מסבירים לנו שצריך להוריד את האבטחה, איך כל הזמן מעלים את הסכום?
פניה קירשנבאום
אני מצטרפת לשאלה. הרי על הפרק עומדת השאלה להוריד את אבטחת השרים, ואם זה כך, למה אנחנו מוסיפים כסף לאבטחת שרים?
אורי אריאל
תכף נשמע הסבר.
אלכס מילר
למה זה מגיע בחבילה אחת? למה נושא הלשכות לא בנפרד?
היו"ר משה גפני
זאת גם שאלה טובה. אתה חבר כנסת חכם. היו עוד כמה חכמים לפני הרבה שנים. הם עושים את זה בכוונה. תגיד תודה שלא שמו לך הסכם קואליציוני של ישראל ביתנו עם אבטחת שרים, כי אז מה היית עושה?
אלכס מילר
הייתי מפריד.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מכבד את השרים בממשלה, מאוד מאוד, אבל יש שרים שלפעמים אני הולך אתם ברחוב ולא מזהים אותם, אבל את המאבטח מזהים. 12 מיליון שקלים אבטחת שרים. אתה יודע מה היה אפשר לעשות עם 12 מיליון שקלים? באמת, יש שרים שלא מזהים אותם. אני בעד זה שיאבטחו את מי שנמצא בסיכון, מי שיש איומים עליו, אבל יש שר, הלכתי אתו לבית הכנסת, התפללנו מנחה, לא זיהו אותו. הם שאלו אותי למה יש לי מאבטח.
ודים גודון
אדוני היושב-ראש, אני יכול לענות על כל סעיף וסעיף.
היו"ר משה גפני
אדוני יושב-ראש הקואליציה, מה בדעתך לעשות? האם לקבל הסבר על הדברים האלה? ההעברה הזאת הולכת להיות מאוד עצובה.
זאב אלקין
זה נכון לקבל הסבר, אבל כמו שגם במקרים הקודמים, יש כאן כמה סעיפים שאני לא הייתי מעכב. אנחנו לא יכולים להפריד. יש כאן את העניין של ירושלים, הסיפור של פיתוח אגן העיר העתיקה ועידוד הצמיחה בירושלים, ואני חושב שיהיה מאוד לא נכון אם נעכב העברה תקציבית לדברים האלה.
פניה קירשנבאום
אפשר לעכב את זה לשבוע ימים.
אורי אריאל
אפשר לקבל פירוט.
ודים גודון
אני יכול לתת פירוט עכשיו.
אורי אריאל
יכול להיות שהוא ישכנע אותנו בהסבר שלו. בדרך כלל האוצר מצליח לשכנע, אז בואו נשמע אותו.
אמנון כהן
יש כאן את הפירוט של לשכות השרים ונאמר שלמשרד של אבישי ברוורמן יש העברה של 11,900 מיליון שקלים אבל לעומתו השר מרגי מקבל 549 אלף שקלים בסך הכל.
ודים גודון
אני יכול להסביר את זה.
אמנון כהן
יש כאן עוד שרים. למה מקפחים את השר פלד ומעבירים לו 468 אלף שקלים בסך הכל? לעומתו סגן השר מקבל מיליון ו-700 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
שאלת על הפער בין השר ברוורמן לשר מרגי, והשאלה מובנת. התשובה היא שלשר מרגי יש לשכה ומשרד, כך שצריך תוספת. צריך לדעת על מה התוספת. לשר ברוורמן אין לשכה.
אמנון כהן
לא, אתה לא הסברת נכון.
אלכס מילר
בעיתון נאמר שלגילה גמליאל יש שלוש לשכות.
ודים גודון
אנחנו מכירים רק לשכה אחת.
אורי אריאל
עזוב, אלה דברים בטלים. סופרים את הלשכה בכנסת, יש לה חדר במועצה למשהו ויש לה חדר כשהיא יורדת לתל-אביב.
ודים גודון
כעיקרון ההסבר הוא פשוט. החלוקה היא שוויונית ביותר. לשכה של שר מקבלת 2.6 מיליון שקלים. יש לי פירוט מלא.
אמנון כהן
לשכה של שר מקבלת 2.6 מיליון שקלים.
ודים גודון
כן.
אמנון כהן
איך הגעתם לסכום של 11.9 מיליון?
ודים גודון
לשכה של סגן שר או שר ללא תיק, זה 2,1 מיליון שקלים. ההבדלים שאתם רואים – נניח השר מרגי שהזכרת, מבחינה תקציבית, זה לא במקום אבל מבחינה תקציבית הוא נמצא בתוכנית שתקצבה לפני שנה את השר יצחק כהן ובגלל שחסר שם כסף, מדובר בהשלמה, השלמה ל-2,6 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
השר יצחק כהן, כאשר הוא היה במשרד, היכן שיושב היום השר מרגי, קיבל חצי מיליון שקלים פחות. זאת אומרת, לא הייתה אפליה של השר כהן לעומת השר מרגי.
ודים גודון
לא. לא הייתה אפליה וגם עכשיו לא קיימת אפליה.
אמנון כהן
למה אבישי ברוורמן קיבל 1,9 מיליון? אין לי שום דבר נגדו ואנחנו חברים טובים.
ודים גודון
בהתאם לסיכום התקציבי בין משרד האוצר למשרד ראש הממשלה, המשרד לענייני מיעוטים קיבל תוספת תקציבית.
אמנון כהן
בגין מה?
ודים גודון
בגין פעילות של המשרד.
אמנון כהן
למה קיפחתם את יוסי פלד והוא מקבל רק 468 אלף שקלים?
ודים גודון
יוסי פלד נמצא בלשכה שהייתה של עמי אילון. כלומר, בתוכנית תקציבית של עמי אילון וגם כאן מדובר בהשלמה כמו במקרה של השר מרגי. המשרד של גילה גמליאל הוא במקום מתן וילנאי. זה במקום לפתוח תוכניות תקציביות חדשות.
ציון פיניאן
מה עם המשרד לשיתוף פעולה?
היו"ר משה גפני
המשרד לשיתוף פעולה אזורי, מה זה 150 מיליון שקלים?
ודים גודון
150 מיליון שקלים הרשאה להתחייב, 50 מיליון שקלים לתקציב מזומנים בהתאם לסיכום בין משרד ראש הממשלה, המשרד לשיתוף פעולה אזורי ומשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
למה מיועד הכסף?
ודים גודון
הכסף מיועד לפעילות המשרד.
היו"ר משה גפני
לכן יש תוספת שכר של 6,668 מיליון שקלים. מה זאת התוספת שכר הזאת?
ודים גודון
בהתאם לאותו סיכום תקציבי ובהתאם לאותו סיכום, התווספו כבר בשנת 2009, אמורים להתווסף בשנת 2009, 70 תקני כוח אדם למשרד לשיתוף פעולה אזורי.
אמנון כהן
אני רוצה להבין. השר לשיתוף פעולה אזורי ואחר כך שר הנגב והגליל, זה לא אותו שר?
ציון פיניאן
זה אותו שר.
ודים גודון
השר לשיתוף פעולה אזורי הוא סילבן שלום וסגן שר הנגב והגליל הוא איוב קרא. המשרד לשיתוף פעולה אזורי הוא משרד חדש שקם עם הממשלה.
אמנון כהן
זאת אומרת, הוא השר שאחראי על שני המשרדים אבל יש לו סגן שר שמטפל בנגב והגליל.
אורי אריאל
השר מיכאל איתן הודיע שהוא לא לוקח שום דבר יותר והוא לא צריך שום דבר יותר. שנית, מה היו החריגות בביקור האפיפיור ולמה?
ודים גודון
חריגות?
אמנון כהן
אתם משלימים כסף.
ודים גודון
בהתאם להחלטת ממשלה מ-1 במרץ 2009, הממשלה החליטה על הקצאה של עד לסך של 43 מיליון שקלים לביקור האפיפיור וכי התקציב יחולק על ידי שר, בזמנו חיים רמון, ביחד עם משרד האוצר. זאת ההקצאה שהתקבלה אז.
היו"ר משה גפני
אני מעלה את זה להצבעה. אני מבקש ממך בנושא אבטחת שרים. לפי דעתי חלק מזה זה פשוט בזבוז כסף. צריך לבחון את כל העניין הזה.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פניות מספר 45, 46, 47 ו-48 – אושרו

פניות מספר 49 ו-50
קרן טרנר
החל מפברואר השנה סיכם ראש הממשלה שכל האחריות להרחבת שוהים בלתי חוקיים תעבור למשרד הפנים, לרשות ההגירה במעברי הגבול. החל מתקציב 2010 כל התקציב הזה נמצא כבר בבסיס, אבל הפעלת היחידה ב-1 ליולי חייבה העברה תקציבים מהמשטרה, מי שעסקה בנושא לפני, ליחידת עוז, בעצם למשרד הפנים. הפנייה התקציבית מעבירה את הסכומים ואת תקני כוח האדם הנדרשים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 49 ו-50 – אושרו פה אחד

פניות מספר 51 ו-52 – משרד התיירות, הסכמים קואליציוניים
קרן שפר
הפנייה הזאת בעצם כוללת את התוספות תקציב שמגיעות למשרד התיירות בהתאם לסיכום תקציב 2009-2010 שנחתם בין משרד האוצר למשרד הפנים.
אמנון כהן
למה זה מיועד?
קרן שפר
החלק הארי הוא לפעולות שיווק תיירות, הגדלת התיירות הנכנסת לישראל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 51 ו-52 – אושרו
אמנון כהן
אנחנו נמנעים.
היו"ר משה גפני
סיעת ש"ס נמנעה. הפנייה אושרה.

פנייה מספר 55 – המשרד לתשתיות לאומיות
משה בוצר
הפנייה נועדה לכמה פעולות כאשר אחת היא להגדיל את התקציב של יחידת המכרות, ממינהל מקרקעי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל משתתף בעובד של יחידת המכרות. הפעולה השנייה היא העברה של תקן מהמכון הגיאולוגי, והפעולה השלישית היא תקצוב הכנסות של המכון הגיאולוגי בגין מחקרים של ים המלח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 55 – אושרה
אמנון כהן
אנחנו נמנעים.
היו"ר משה גפני
סיעת ש"ס נמנעת. הפנייה אושרה.

פנייה מספר 58 - משרד החקלאות
שאול מרידור
בקשה להעביר כסף לתמיכות בחקלאות, כאשר מתוך הסכום יש 12,5 מיליון שקלים ערבות מדינה בביטוח נזקי קרה של שנת 2008, עוד 10 מיליון למו"פים אזוריים בחקלאות, ויש גם הרשאה להתחייב של 42,700 מיליון שקלים שנועדה בעיקרה לחדש הסכמים של מלאי חירום של מספוא וחיטה.
פניה קירשנבאום
משרד החקלאות מטפל רק בנזקי טבע או קרה? מי מטפל בנזקים של עופרת יצוקה למשל?
שאול מרידור
ככלל, כאן מדובר על ביטוחי משנה שמתבצעים בדרך כלל על ידי החברה הממשלתית שמבטחת אתם. כאן יש הסכם ספציפי שהממשלה מתערבת וב-2008, בגלל הנזקים הקשים של הקרה, הגיעו ל-300 אחוזים. ככל שאני יודע, נזקי עופרת יצוקה הם בטיפול מס רכוש וכולי, אבל אין לזה קשר לעניין הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 58 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 59 – משרד החקלאות
שאול מרידור
כאן מדובר על תקצוב שני הסכמים – האחד, הסכם קואליציוני לפיתוח תשתיות בכפר הוותיק שכרגע מתוקצבים מתוכו 20 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
פניה קירשנבאום
אני אסביר לך אחר כך.
אורי אריאל
מושבים ותיקים, סיכום תשתיות, השר שלום שמחון, מפלגת העבודה.
שאול מרידור
עוד 25 מיליון שקלים עבור מיכון חוסך כוח אדם.
היו"ר משה גפני
למה זה מיועד? אני באמת לא מכיר את זה.
שאול מרידור
אני אסביר. יש שני דברים שונים. נושא ההסכם הקואליציוני של 35 מיליון שקלים נועד לשיקום תשתיות ביישוב הוותיק כאשר הגדירו קריטריונים לפיהם ישובים שהם מעל 35 וכמה – אני כבר לא זוכר את המספר המדויק – שנים שהמדינה לא השקיעה בהם בשנים האחרונות בכלל.
זאב אלקין
יש את הסכום?
שאול מרידור
35 מיליון שקלים וכתוב שלגבי הסכום ב-2010 יסוכם בין שר האוצר, ראש הממשלה ושר החקלאות. זה מופיע בהסכם הקואליציוני של מפלגת העבודה. הכסף הזה נועד למה שאנחנו צופים שיצא השנה. מדובר על הרשאה להתחייב.


מעבר לזה, יש גם 25 מיליון שקלים שנועדו לתקצב את ההסכם שיתבצע בין הממשלה לחקלאים על הקטנת מספר העובדים הזרים בחקלאות, שבין השאר נועד לממן השקעות בתשתית, ביטחונות שחוסכות כוח אדם. יש כאן גם תקצוב של 17,850 מיליון שקלים עבור מחקר ופיתוח בחקלאות כאשר חלקו למיכון חוסך כוח אדם וחלקו לפיתוח אחר.
היו"ר משה גפני
זה גם הסכם קואליציוני?
שאול מרידור
לא.
פניה קירשנבאום
למה לא כתוב כאן מה שייך להסכם הקואליציוני?
היו"ר משה גפני
נכון, למה לא כתבתם את זה?
פניה קירשנבאום
הרי ברוב ההעברות כתוב הסכם קואליציוני כזה וכזה, סעיף תקציבי כזה וכזה. למה כאן זה לא כתוב?
שאול מרידור
אני מתנצל, זאת טעות שלי. לכן אמרתי את הדברים לפרוטוקול.
פניה קירשנבאום
תתקן. בפעם הבאה נעביר.
אמנון כהן
לא. זה בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 59 – אושרה פה אחד

פניות מספר 60 ו-61
ערן כהן
הפנייה נועדה להעביר 2.6 מיליון שקלים לרשות החברות הממשלתית לשם עבודות ייעוץ והכנת תשקיף לחברות הנמל.
אמנון כהן
להפרטה.
ערן כהן
כן. יש הסכמה משנת 2005 עם חברות הנמל ועם העובדים. אנחנו הולכים בהתאם למתווה, בדיוק בהתאם למתווה שהוסכם עליו בשנת 2005.
אברהם מיכאלי
מתי ה-דד ליין של הסיכום הזה? עוד חודש-חודשיים זה אמור להסתיים.
ערן כהן
לא, הסכמי העבודה חלים עד פברואר 2010. התהליך הראשון של ההפרטה של 15 אחוזים מחברות נמל חיפה ואשדוד אמור להתחיל, לפי הערכות רשות החברות, בסוף מרץ.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 60 ו-61 – אושרו פה אחד

פניות מספר 62, 63 ו-64
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בתכנית הצפון ובתוכנית לחיזוק הצפון, תוכנית שאושרה בממשלה.
היו"ר משה גפני
בכמה כסף מדובר?
דוד שטיינמץ
22 מיליון שקלים. ההרשאה היא יותר גדולה, אבל אלה כרגע המזומנים שצריך למענקים לחיזוק חיפה והצפון, וליצואנים קטנים.
היו"ר משה גפני
זה לפי קריטריונים?
דוד שטיינמץ
ודאי.
היו"ר משה גפני
לפי מה, על פי איזו החלטה?
דוד שטיינמץ
החלטת ממשלה. יש החלטת ממשלה לחיזוק חיפה והצפון.
אורי אריאל
מספטמבר 2006.
דוד שטיינמץ
במסגרת החלטת ממשלה לחיזוק הצפון, יש את החלק של משרד התעשייה שיש בו את הנושא של המענקים.
אורי אריאל
כמה זה חיפה וכמה זה יתר הצפון? 80 אחוזים חיפה?
דוד שטיינמץ
מתוך ה-22 מיליון יש 10 מיליון לחיפה ו-12 מיליון לצפון.
אורי אריאל
יחס קואליציוני.
היו"ר משה גפני
למה באמת קיימת החלוקה הזאת?
דוד שטיינמץ
התוכנית היא הרבה יותר מ-22 מיליון שקלים.
אורי אריאל
מה סך כל התוכנית?
דוד שטיינמץ
חיפה והצפון, זה 40 מיליון מתוך 180 ומשהו מיליון.
היו"ר משה גפני
40 חיפה ו-180 כל הצפון?
דוד שטיינמץ
מתוך ה-40 לחיפה, בהרשאה להתחייב יש צורך כרגע לתת 10 מיליון שקלים במזומן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 62, 63 ו-64 – אושרו פה אחד

פניות מספר 65, 66, 67 ו-68
אורי אריאל
אתם מורידים מהנגב 86 מיליון שקלים? מהנגב מורידים מהרזרבה הכללית? מה זאת הרזרבה הכללית כאן?
דוד שטיינמץ
זאת הרזרבה של המדינה. זאת תוספת. לוקחים מהרזרבה הכללית ומעבירים. כאן יש את התקצוב של מה שנקרא תכנית ההאצה. אלה כספים שקיבלנו בסוף 2008 – 150 מיליון שקלים למדען הראשי, יש כאן תוספת הרשאה להתחייב בחממות לאנרגיות מתחדשות, 57 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה אתה מסביר? איזה פנייה אתה מסביר? אני עוד לא החלטתי שזה על סדר היום.נחזור לזה אחר כך.


אני עובר לפנייה הבאה – פניות 72, 75 ו-77.
דן אנגלשנקוב
מטרת הפנייה היא להעביר 172.8 מיליון שקלים לתקציב הפיתוח של משרד החינוך עבור מיגון בתי ספר בעוטף עזה ו-5 מיליון שקלים נוספים לתקציב ההשכלה הגבוהה לצורך השתתפות במיגון של מכללת ספיר. חוץ מזה הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב ות"ת.
היו"ר משה גפני
זה פיקוד העורף? מי זה?<
דן אנגלשנקוב
לא, משרד החינוך וההשכלה הגבוהה.
זאב אלקין
זה מיגון בתי הספר.
היו"ר משה גפני
כן, אבל מי מבצע את המיגון של בתי הספר?
דן אנגלשנקוב
משרד החינוך.
זאב אלקין
הוא הרי נאלץ לבנות שם בית ספר חדש.
אורי אריאל
זה במסגרת תקציב הפיתוח בבתי ספר. זה עניין טכני.
היו"ר משה גפני
מי מבקש את הכסף הזה, משרד החינוך?
שירה גרינברג
לגבי המיגון? כן. התחילו למגן. בתוכנית יש 13 בתי ספר שצריך למגן אותם.
היו"ר משה גפני
איפה הם:
היו"ר משה גפני
מה קורה לגבי השלושה הנוספים בשדרות?
שירה גרינברג
לגבי אלה, בגדול העבודה הסתיימה וצריך להעביר את הכספים.
היו"ר משה גפני
מה לגבי השלושה הנוספים?
שירה גרינברג
לגבי השלושה הנוספים, יש שם בעיות וזה תקוע בשלבים של מכרזים. כרגע צריך את הכספים כדי שאפשר יהיה לשלם.
היו"ר משה גפני
מה פירוש המילה תקוע במכרזים?
שירה גרינברג
יש שם כל מיני בעיות בנושא המכרזים. הייתה חברה שזכתה ואז חברה אחרת הגישה בג"ץ כדי לזכות, ואז היא זכתה במכרז ועכשיו היא זאת שצריכה להפעיל.
היו"ר משה גפני
כמה זמן התהליך הזה מתבצע? התהליך הזה עליו אמרת שיש בעיות.
שירה גרינברג
התהליך נמשך הרבה זמן. הוא עלה גם לדיון אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה ממש לאחרונה. כרגע הנושא אמור להיפתר ולהתקדם, וזה גם המידע שאנחנו קיבלנו. לצורך כך אנחנו מעבירים את הכספים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לך שהנושא הזה נדון במליאת הכנסת נדמה לי לפני שנתיים. אפרים סנה היה אז סגן שר הביטחון. האמת היא שהיצר הרע שלי אומר לא לאשר את זה מכיוון שמדובר בתהליך שמתמשך לפי דעתי כבר זמן רב. אני חשדתי כל הזמן שזה נעשה בגלל שאחד משלושת בתי הספר שם בשדרות הוא בית ספר של החינוך העצמאי. הסיכום עם אלוף פיקוד העורף אז – הרי עשו מיגון לא תקני, דבר שמהווה מחדל כשלעצמו – והילדים עברו ללמוד בחזון יחזקאל והם לא נמצאים בשדרות. לפני שנתיים היה מדובר על כך שבתוך שנה הבנייה מסתיימת, אבל עד עכשיו עוד לא התחילו את הבנייה. אמרו לי שזה לא נכון, שזה לא בגלל החינוך העצמאי. השניים האחרים הם לא בחינוך העצמאי. אמרתי שזה כן בגלל שזה החינוך העצמאי ושני האחרים עוכבו בגלל שאוי לרשע ואוי לשכנו, בגלל החינוך העצמאי. התברר שהלוואי שהייתי צודק וכי לא זה המצב. המצב הוא נורא. מבחינת התהליכים של מדינת ישראל שעשתה פעולות והיא תקועה עם זה שנתיים, אני כאזרח המדינה מתבייש בגלל המצב הזה. זה לא שאין כסף, זה לא שאין תוכניות, זה לא שאין את כל הדברים אבל העסק עומד תקוע. פשוט לא יאומן שהמצב הזה מתקיים.


תחליטו מה שאתם רוצים. אתם יכולים לשאול שאלות.
אמנון כהן
מה אתה רוצה לעשות?
היו"ר משה גפני
אני רוצה לאשר את זה.
אמנון כהן
פתרו את הבעיה?
היו"ר משה גפני
לא. לא פתרו אותה. מרכז השלטון המקומי עם החברה למשק וכלכלה, עם ראש עיר קודם בשדרות, עם ראש עיר נוכחי שם, דבר לא קורה. יותר טוב שאני לא אדבר יותר מדיי.
שירה גרינברג
אני רוצה להבהיר שהעברת הכספים כאן נועדה לעזור לתהליך.
היו"ר משה גפני
שאל אותי חבר הכנסת כהן מה אני מתכוון לעשות ואמרתי שאני מתכוון לחרוק שיניים ולהצביע בעד.
אמנון כהן
זה לא פותר את הבעיה של אדוני.
היו"ר משה גפני
לא פותר שום בעיה.
אמנון כהן
הבירוקרטיה נשארת.
היו"ר משה גפני
זאת לא בירוקרטיה אלא זה פי מיליון יותר גרוע.
אמנון כהן
אם מחר חס וחלילה יהיה מצב שיחזור המצב שהיה?
היו"ר משה גפני
הבעיה היא כבר לא אם המצב יחזור או לא אלא המצב הוא שאין בית ספר. הרי פיקוד העורף לא מרשה. יש כסף ויש הכל, אבל דבר לא קורה. הלוואי שזאת הייתה בירוקרטיה, אבל זה פי מיליון יותר גרוע.
אורי אריאל
בזמנו ועדת הכספים התגייסה ונתנה פתרון לישיבת ההסדר בשדרות. נדמה לי שזה היה באותו דיון שקיימנו על מכללת ספיר.
היו"ר משה גפני
נכון.
אורי אריאל
יש שם חוסר – אני לא רוצה לומר מספר כדי לא לטעות – בסכום שהוא לא גדול. הייתי רוצה לבקש את היושב-ראש באיזושהי צורה – זה לא בפנייה – שהאוצר ימצא את המקור למיליון או מיליון וחצי שקלים – אל תתפסו אותי במספר – כדי לגמור את העבודה ולסכם אותה שם לטובת כולם. רוב הכסף הושקע וצריך לומר לוועדה תודה על שעשתה את המלאכה לפני שנתיים, אבל בואו נסיים אותה אם אפשר.
היו"ר משה גפני
את מכירה את הנושא הזה?
שירה גרינברג
אמרתי שהנושא עלה למנכ"ל משרד ראש הממשלה. הנושא הזה נכלל בתוך מגוון רחב הרבה יותר של פערי מימון הגיעו לסכומים מאוד מאוד גדולים. הועבר סכום של כ-100 מיליון שקלים שהיה חסר קודם לכן ואנחנו לא נוכל לתת למקום אחר ולא למקום אחר. הנושא הזה כרגע נמצא ממש לקראת פתרון לגבי מקורות המימון, איזה משרדים יממנו ואיך. לכן אני לא יכולה להתחייב על זה שהאוצר יממן את הסיום.
אורי אריאל
את אומרת שמנכ"ל משרד ראש הממשלה עושה עכשיו עבודה למקורות להשלמת פערים?
שירה גרינברג
כן.
היו"ר משה גפני
היא אומרת שהיא לא רוצה להתחייב בשם משרד האוצר.
אורי אריאל
אני מבין, אבל אני רוצה לשאול האם יש הערכת זמן לגמר העבודה הזאת. האם מדובר בשבועיים או בחודשיים?
שירה גרינברג
אני מניחה שהדבר עומד להסתיים ממש בשבועות הקרובים ובהחלט זה לא ייקח חודשיים. זה למיטב ידיעתי כמובן כי אני כמובן לא אחראית על לוח הזמנים של המנכ"ל.
אורי אריאל
אני מבקש שיהיה מעקב של הוועדה.
היו"ר משה גפני
אם את יכולה בבקשה לדווח לי ולוועדה.
שירה גרינברג
בסדר.
היו"ר משה גפני
ממילא אנחנו גם נאמר את התשובה לחבר הכנסת אריאל ולכל מי שירצה לדעת. אם תוכלי לדווח לנו בעוד שבועיים מה קרה עם זה. מה קרה בכלל עם כל מה שהועלה כאן.
שירה גרינברג
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
מה זה העברה של 141 מיליון שקלים השתתפות בתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה?
דן אנגלשנקוב
מדובר כאן בעצם על הפשרה מרזרבות של תקציב ההשכלה הגבוהה ולתת ל-ות"ת את האפשרות להשתמש בכספים האלה בזמן הקרוב, עד שייחתם הסכם תש"ע החדש.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 72, 75 ו-77 – אושרו פה אחד

כאמור, אני מבקש, אם אפשר, לקבל בתוך שבועיים תשובות לשאלות שהועלו קודם לכן.

פניות מספר 73 ו-74
שאול מרידור
מדובר על כסף שנועד לממן את החלטת הממשלה שנתנה פיצוי או יותר נכון לומר תמיכה לחקלאים בגין ירידה במכסות המים בשל המצב הקשה במשק המים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 73 ו-74 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 78 – משרד החינוך
שירה גרינברג
מדובר בפנייה שנועדה לבצע מספר שינויים בתקציב הפיתוח של משרד החינוך. בין היתר, במסגרת תוכנית ההאצה, 30 מיליון שקלים שנועדו לפירוק אסבסט במוסדות חינוך. מעבירים כאן הן את ההרשאה והן 15 מיליון שקלים במזומן עבור מקומות שכבר בוצעו וצריך לשלם כספים.
אברהם מיכאלי
יש רשימה?
שירה גרינברג
אין לי את הרשימה אצלי אבל אני יכולה לבקש ממשרד החינוך שיעביר רשימה של המקומות ולהעביר אותה לוועדה.
אמנון כהן
למה הורדתם מבניית כיתות לימוד?
שירה גרינברג
לא, יש שם מקור של רזרבה משם אנחנו משתמשים.
אמנון כהן
כתוב בניית כיתות לימוד, מינוס.
שירה גרינברג
נכון, אבל אתה לא רואה את הפירוט של התקנות.
אמנון כהן
מה שנתת לי, אני רואה. מה שלא נתת לי, אני לא רואה.
שירה גרינברג
אני יודעת. מה שאתם מקבלים, זה רק את הרמה של התוכניות. אני יכולה להבטיח לך שלא יורד משם כסף אלא הכסף הוא מקור שלנו לצורך תוספות שאנחנו שמים במקומות אחרים והתוספות הן המפורטות להלן: 30 מיליון שקלים שדיברתי עליהם בהרשאה וה-15 מיליון במזומן, יש את החלטת הממשלה בנושא ההתנתקות כאשר אנחנו מתקצבים כאן כ-10 מיליון שקלים לנושאים האלה וזה להסעות, לפסיכולוגים, ליועצים, לנושאים שונים לתלמידים האלו, ויש גם הרשאה להתחייב בגין הקדמות שכבר ביצענו בשנת 2008 ועכשיו אנחנו מתאימים את ההרשאה למה שכבר הורדנו כי בעצם כבר נתנו אותה בשנת 2008. זה סדר הקדמת הרשאות. אם יש שאלות, אני מוכנה לענות.
אורי אריאל
שוב הערה לסדר. חוץ מהעברת החומר והמיילים שהאוצר בוודאי יתגבר על זה כי אישרנו 4.5 מיליון שקלים לכרטיסים חכמים ולמרכבה, אולי אפשר לקבל גם פירוט מאיזה תקנה זה יורד? אולי אפשר לרדת לרזולוציה יותר נמוכה שתהיה כאן שקיפות מלאה ולא נצטרך לשאול כל כך הרבה שאלות. אולי הממונה החדש יחליט על כך.
היו"ר משה גפני
אני אבוא אתו בדברים בעניין הזה.
אורי אריאל
שייתן לנו את התקנות, ואז נבין יותר טוב.
היו"ר משה גפני
אני אבוא אתו בדברים בנושא, אבל אני לא מבטיח תוצאות.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 78 – אושרה פה אחד

פניות מספר 79 ו-80 – משרד החינוך
שירה גרינברג
יש כאן נושא של תקצוב פעילויות עם תלמידים כתוצאה מתוכנית ההתנתקות. יש כאן השתתפות של משרד הביטחון בסך 4 מיליון שקלים לבגרות לוחמים ויש כאן העברה של 750 אלף שקלים ממשרד החינוך למשרד התרבות והספורט בסך 500 אלף שקלים לנושא של מורה אומן ו-250 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
מה זה מורה אומן?
שירה גרינברג
מורים שהם אומנים. הם מלמדים את נושא התיאטרון, אומנות וכולי.
היו"ר משה גפני
זה עובר למשרד המדע?
שירה גרינברג
כן. זה כסף של משרד המדע.
היו"ר משה גפני
זה חלק מההסכם הקואליציוני?
שירה גרינברג
לא. זה עובר למשרד התרבות.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אני שאלתי על המדע.
שאול מרידור
זה ועדת תרבות וספורט.
שירה גרינברג
זה משרד אחר. זה עובר למשרד התרבות.
היו"ר משה גפני
למיטב ידיעתי יש את משרד התרבות והספורט, יש את משרד המדע שהוא משרד אחר.
שירה גרינברג
וזה תרבות וספורט.
היו"ר משה גפני
אבל כתוב משרד המדע והתרבות. מי קיבל את זה, לימור לבנת או הרשקוביץ?
שירה גרינברג
לא תיקנו אצלנו במערכת אבל זה עובר, כפי שציינתי ופירטתי, לספורט ולתרבות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 79 ו-80 – אושרו פה אחד

פניות מספר 81, 82, 83, 84, 85 ו-86
יובל יעקובי
מדובר בתקצוב לפי ההסכם הקואליציוני עם סיעת ישראל ביתנו. הסעיף דיבר על 82 מיליון שקלים, כאן בינתיים מעבירים 65.5 מיליון שקלים בהסכמה עם הסיעה.
היו"ר משה גפני
עבור מה?
יובל יעקובי
יש כאן כספים ללשכת הקשר נתיב ויש כאן כספים לחטיבה להתיישבות.
היו"ר משה גפני
כמה זה החטיבה להתיישבות?
יובל יעקובי
6.5 מיליון שקלים. החלק הארי של הכסף הולך למשרד הקליטה, בין השאר לתוכנית קמע ולנושאים אחרים.
אברהם מיכאלי
אם כן, אפשר לבטל את הישיבה שנועדה למחר בוועדת המדע בנושא קמע?
יובל יעקובי
אני באופן אישי אשמח מאוד.
אמנון כהן
את קמע ראיתי גם בפנייה של משרד הקליטה.
יובל יעקובי
נכון, אתה צודק. גם במשרד הקליטה יש עוד כסף.
פניה קירשנבאום
אנחנו מביאים את ההשלמה של הסכום שהיה חסר.
אמנון כהן
כמה עכשיו יש לקמע?
יובל יעקובי
בהסכם הקואליציוני יש 11.4 מיליון ובפנייה של משרד הקליטה עוד 3.6 מיליון שקלים. סך הכל 15 מיליון שקלים. חלק בבסיס כמובן.
אברהם מיכאלי
הפיטורים כרגע יבוטלו?
יובל יעקובי
בוא נגיד כרגע אבל עובדים על תוכנית קמע וחושבים עליה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 81, 82, 83, 84, 85 ו-86 - אושרו
אמנון כהן
אנחנו נמנעים.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 88 – משרד התשתיות הלאומיות
שאול מרידור
יש כאן חלוקה מתקציב המזומנים של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב בהתאם לקצב התקדמות הפרוייקטים וחלוקה של ההרשאות להתחייב כפי שהוסכם, אבל לא כחלק מהסכם קואליציוני.
היו"ר משה גפני
מה זה סיוע ליישוב, טיפול נקודתי?
שאול מרידור
הייתה תוכנית שנועדה למודיעין עלית, קצרין ושדרות. במקרה של מודיעין זה החיבור של הביוב לאילון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 88 – אושרה פה אחד
אברהם מיכאלי
עדיין לא הצבענו על הפנייה לגבי מינהלת סל"ע.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 89 ו-90.
יובל יעקובי
הפנייה הזאת היא פנייה להעברת 100 מיליון שקלים לתקציב משרד הקליטה במסגרת סיכום בין משרד האוצר לשרת הקליטה אגב העברת התקציב בממשלה. תגבור נושאים כמו תכנית קמע שהזכרנו אבל נושאים נוספים כגון תעסוקה, יזמות, קליטת עלייה ועידוד עלייה.
היו"ר משה גפני
באיזה מסגרת זה?
יובל יעקובי
במסגרת סיכום תקציבי בין משרד הקליטה ומשרד האוצר, במסגרת העברת תקציב המדינה הדו-שנתי לשנים 2009-2010.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 89 ו-90 – אושרו
אמנון כהן
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר.


אני חוזר למשרד התעשייה.
טמיר כהן
עמוד 64.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 65, 66, 67 ו-68
דוד שטיינמץ
מדובר בתוספת תקציב שניתנה למשרד בסוף שנת 2008 בגין תוכנית ההאצה. הכוונה ל-150 מיליון שקלים למדען הראשי. מדובר שם ב-18 מיליון שקלים לעסקים קטנים ובינוניים, 5 מיליון שקלים למאגדים, וכמו כן מאושרת כאן בניית מכון למחקר ביו-טכנולוגי בנגב. יש כאן הרשאה של 126 מיליון שקלים. מדובר כאן גם בהקמת מרכז טכנולוגי למים, גם בנגב, באישור של 35 מיליון שקלים וחממות לאנרגיות מתחדשות בסך של 57 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה זה מערך הסברה ויחסי ציבור?
דוד שטיינמץ
זה במסגרת מטה כחול-לבן. יש תקציב של 5 מיליון שקלים וכרגע אנחנו מעבירים 3.3 מיליון שקלים למטה כחול-לבן. אנחנו מקימים קמפיין בתקציב של 5 מיליון שקלים, קמפיין הסברה בשיתוף עם הלפ"ם להעדיף כחול-לבן.
היו"ר משה גפני
אמרכלות, 35 מיליון שקלים.
דוד שטיינמץ
מה שקורה הוא שתקציב הבסיס של המשרד הוא תקציב מאוד מאוד נמוך. משרד האוצר שם לנו ברזרבה 100 מיליון שקלים, יש לנו את זה בבסיס התקציב, ומעת לעת אנחנו משחררים. אין שם רק לזה אלא יש שם לכל מיני סעיפים קטנים אחרים של המשרד.
היו"ר משה גפני
לפני שאנחנו מצביעים, אני לא חושב שאני לא צריך להסביר את עצמי למה אני מתלבט כל הזמן בעניין הזה. יהיה שלב שאני גם אנקוט בצעדים נוספים. יוצא שהמשרד עומד מנגד ופונה אליו חבר כנסת, לא יושב-ראש ועדה, ואומר לו שהמשרד פועל נגד מה שהוא הודיע בוועדה. אני אומר את הדברים כדי שלא תהיינה טענות. ביקשתי עוד פעם ועוד פעם, עיכבתי וכולי. חשבתי גם את זה לעכב, אבל החלטתי לא.
אמנון כהן
אדוני, אני רוצה לשמור על כבודם של חברי הכנסת. אתם יכולים לאשר ואני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 65, 66, 67 ו-68 - אושרו

חבר הכנסת אמנון כהן ביקש רביזיה.


אנחנו חוזרים למינהלת סל"ע.
יובל יעקובי
הבנתי שלגבי הפנייה של מינהלת סל"ע היו שתי שאלות. התשובות הן כדלקמן: המיליון שקלים לאמרכלות, זה מילין שקלים לתמיכה בישובים שקלטו מפונים. לגבי שכר הרבנים, לא ידוע לנו דבר כזה.
אורי אריאל
מה זה לא ידוע?
אברהם מיכאלי
לא ידוע על רבנים או לא ידוע שיש בעיות?
יובל יעקובי
לא ידוע שיש בעיות.
אברהם מיכאלי
יש חבר כנסת שאומר שיש בעיות.
אורי אריאל
אין לי מלים לומר. לא ידוע, זאת אמירה שהיא לא אמת. אני יודע את זה היות שאנשי משרד הדתות דיברו עם מינהלת סל"ע וגם התכתבו אתה, ואת זה שמעתי מפי הגבורה, מפי השר מרגי בעצמו, שחודש קודם בהתערבותו האישית המשרד שילם למרות שלא קיבל את הכסף. אין לי טענות אליך כי אליך מעבירים דיווחים מאחד לאחד, אבל זאת פשוט לא אמת.
אברהם מיכאלי
הם יושבים דלת ליד דלת.
היו"ר משה גפני
אני לא עומד לעכב את הפנייה עכשיו בגלל השאלה של חבר הכנסת אורי אריאל, וגם הוא לא הולך לעכב את זה. אנחנו לא רוצים לפגוע בעניין הזה, אבל אנחנו מבקשים בתוך שבוע אם אתה יכול לעשות בדיקה ולתת תשובה לוועדה. גם אני הייתי מעורב בעניין הזה. אומרים לך שהשר מרגי מעורב בעניין הזה ועכשיו הוספנו לו גם כסף ללשכה שלו, כך שבוודאי הוא צריך לדעת.


אני מבקש ממך לבדוק את העניין הזה. זה באמת תהליך שבמסגרת ההתנתקות, במסגרת פירוק כל הישובים שם, הסקטור שנשאר בלי שום דבר אלה הם הרבנים שהיו בקהילות שם. זה דבר שהוא לא תקין, הוא לא בסדר והוא גם לא הגון. אם אפשר בתוך שבוע לבדוק באופן יותר יסודי ולתת לנו תשובה לגבי הנושא הזה.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 30 – אושרה פה אחד

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים