ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/09/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הכספים

2.9.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ג באלול התשס"ט (2 בספטמבר 2009), שעה 11:40
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

שי חרמש

שלי יחימוביץ

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

ליה שמטוב
מוזמנים
דב בארי, רפרנט רווחה וביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

חנן פריצקי, תקציבן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אודי רמר, אגף התקציבים, משרד האוצר

קרן שפר, תקציבאית, משרד התיירות

אריאל יוצר,רפרנט מקרקעין ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, רפרנט המשרד לביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

קרן טרנר, רכזת פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

בקשה מספר 2 ו-3.


אם הרפרנט לא נמצא, אנחנו לא מצביעים ואני לא מעלה את זה לדיון. זאת פעם שנייה שהרפרנט לא מגיע.
קריאה
תעביר את זה לסוף. אולי עד אז הוא יגיע.
היו"ר משה גפני
זה לא יעלה היום לדיון. אתה יכול לומר לו שהוא יכול להישאר איפה שהוא נמצא. אני לא מעלה את זה לדיון.

בקשה מספר 4
דב בארי
ביטוח לאומי. מדובר על העברת 70 מיליון שקלים לטובת מימון ההסכם שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי שבא לעודד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד. הכוונה היא להעניק תוספת של 3 שעות ו-4 שעות לזכאים לשעות סיעוד, למי שמעסיק עובד ישראלי בלבד. דרך אגב, ההסכם הזה נחקק גם בחוק ההסדרים. זה מה שקדם לחקיקה.
היו"ר משה גפני
יש למישהו הערות? מישהו מתנגד?

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 4 – אושרה פה אחד

בקשות מספר 11 עד 14
דב בארי
כאן הסיפור הוא מעט שונה. אנחנו מעבירים 160 מיליון שקלים חדשים מהמוסד לביטוח לאומי ללשכה לשיקום נכים. הכספים האלה מיועדים לתשלומים לניצולי שואה. כאשר אנחנו בונים את התקציב של המוסד לביטוח לאומי, יש שלושה סעיפים מאוד גדולים של השתתפות האוצר במוסד לביטוח לאומי. ההשתתפויות האלה נבנות על פי תחזיות מקרו כלכליות, ברגע שיש תחזית שהשתנתה – היה לנו שם תקציב שאנחנו רוצים לנצל אותו כדי לשלם תגמולים לניצולי שואה. העדכון הזה של התגמולים לניצולי שואה נובע בעקבות בג"ץ נכי צה"ל שגם משפיע על ניצולי השואה.
חיים אורון
זה אומר שהקצבאות עולות?
דב בארי
לא. בעצם אנחנו מעדכנים ונותנים איזשהו עדכון תשלום רטרואקטיבי לקצבאות ניצולי השואה מכיוון שהם מוצמדות לקצבאות של אגף השיקום במשרד הביטחון, ואגף השיקום של משרד הביטחון עשה איזושהי הפחתה בין השנים 2002 ל-2007. בגלל ההצמדה, אנחנו צריכים לעשות אותו הדבר גם כאן.
חיים אורון
אתם נותנים לניצולי השואה מה שקיבלו נכי צה"ל.
דב בארי
בדיוק. על אותו עניין. מחזירים את ההפחתה.
שלי יחימוביץ
למה כתוב פעמיים רזרבה כללית?
חיים אורון
זאת תחנת ביניים.
דב בארי
זה עניין טכני. כאשר אנחנו מעבירים בין גגות סכומים והסכומים האלה לא בהשתתפויות, הכסף לא עובר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לכל תחום אחר או בין סעיף אחד לסעיף שני, אלא הוא עובר דרך סעיף 47, הרזרבה הכללית.
היו"ר משה גפני
יש כאן שלוש פניות.
דב בארי
יש כאן עוד סכום נוסף. חצי מיליון שקלים חדשים שמיועדים לזק"א. הסכום הזה מגיע מהמוסד לביטוח לאומי כי שם בעבר תקצבו אותו. יש מה שנקרא תקנה תקציבית במוסד לביטוח לאומי של העברת נפטרים חסרי דת.
היו"ר משה גפני
למה היום אין את זה?
דב בארי
למה זה עדיין לא בביטוח לאומי?
היו"ר משה גפני
לא. אין. השנה זה לא קיים. זה היה קיים קודם.
דב בארי
גם בעבר הוא תוקצב למיטב ידיעתי בין הסכמים שהיו.
היו"ר משה גפני
המוסד לביטוח לאומי תקצב.
דב בארי
כן.
היו"ר משה גפני
למה היום לא?
דב בארי
השנה הוחלט לתקצב את זה, להעביר את זה תחת משרד הביטחון ומשם התקציב.
היו"ר משה גפני
בינתיים אין. כאן זה משרד הביטחון אבל היום אין את זה. בינתיים זה נופל בין הכיסאות.
דב בארי
כאשר זה שולם בזמנו, בעבר, הוא שולם מתוקף הסכם והוא שולם רטרואקטיבית כל הזמן. אף פעם לא היה הסכם.
היו"ר משה גפני
בינתיים אין את זה בכלל. עכשיו אין את זה. מי מעביר את הנפטרים האלה?
דב בארי
לכך זה מיועד. התקציב הזה מיועד לכך.
פניה קירשנבאום
סכום הקבורה וההעברה מגיע ל-8,000 שקלים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל היום אין את זה.
פניה קירשנבאום
הכל נעשה על חשבון משפחות הנפטרים. אין כמעט סבסוד.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על מקרים של פיגועים. זה משהו אחר. אם אתה יכול לבדוק לי את זה ולתת לי תשובה, האם ההסדרים שהיו בשנים עברו קיימים גם היום. זה לא הסכום עליו מדובר למיטב ידיעתי אלא אם כן אתה יכול לברר ולומר לי אחרת.
דב בארי
אני אשמח לברר. מה שאני מכיר, הנוהל שהיה בעבר הוא שהיה הסכם נחתם ב-2007 והוא נתן תשלום רטרואקטיבי.
היו"ר משה גפני
זה היה בדיון בוועדת הכספים.
דב בארי
אף פעם לא היה תשלום מעתה ואילך.
היו"ר משה גפני
היה דיון כאן בוועדת הכספים והיו נציגי המוסד לביטוח לאומי, נציגי משרד הביטחון ונציגי משרד האוצר וזה סודר. זה היה בתקופתו של חבר הכנסת ליצמן כיושב-ראש ועדת הכספים אבל היום זה לא קיים ועוד יאמרו שזה בגלל שאני היושב-ראש. תבדוק את זה. אני מבקש לקבל על זה תשובה.
שלי יחימוביץ
אתם מוסרים לנו בפירוט יתר על השינויים הפנימיים. השינויים מאוד יפים, אבל השאלה היא מאיפה זה מגיע.
דב בארי
בקשר לשינויים הפנימיים של משרד הרווחה, שזו כבר הפנייה הבאה, נמצא כאן גם התקציבן.
חנן פריצקי
אנחנו מבצעים שינויים פנימיים בתוך תקציב המשרד, כאשר אנחנו מווסתים בין סעיפים בהם אנחנו רואים שהניצול הוא לא ניצול מלא לבעיות תקציביות שיש לנו. כך אנחנו עושים בתחום הזקנים, אנחנו מסיטים כל הזמן תקציבים.
שלי יחימוביץ
זה יפה מאוד. הסעיפים שאתם מעבירים להם הם באמת יפים וטובים כולם. אני שואלת אם יש כזה פירוט של לאן הולך הכסף, אני רוצה לדעת מאיפה הוא מגיע.
חנן פריצקי
הוא מופיע גם בפנייה. בכל התוכניות במינוסים, את רואה. מכיוון שזה בתוך תוכנית, את לא רואה את זה. מכיוון שזה בתוך הסעיפים עצמם, אם אני עושה שינוי פנימי מסעיף לסעיף, את לא רואה את זה כי מה שאת רואה כאן זה רק ברמת התוכנית. אני עושה בעיקר שינויים פנימיים.
חיים אורון
אתם מורידים מהשירותים האישיים 6 מיליון ומחלקים אותם לכל מיני מקומות.
היו"ר משה גפני
מורידים מאמרכלות כ-2 מיליון.
חנן פריצקי
גם הסטות בין-אגפיות, אבל הכל בתוך המשרד. אנחנו מגדילים כאן את המחשוב לרשויות המקומיות, אנחנו מגדילים את הנושא של התעללות בזקנים, יש לנו כמה פרוייקטים לנכים שאנחנו מתגברים אותם. מתגברים סעיפים פנימיים.
מירי רגב
מה קורה עם המרכז לעיוור? איפה זה בתוך העניין הזה?
חנן פריצקי
אם גבירתי מדברת על התוספת בגין תשלום לדמי ליווי מעל הפנסיה, זה כבר משהו שהוא לא יכול להיעשות במסגרת שינויים פנימיים. מדובר על הגדלת מקורות, מדובר על מיליונים רבים וזה כמובן בעיית מקרו שצריך לפתור אותה ביחד עם המנכ"ל ועם משרד האוצר. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות לבד בכוחותינו.
חיים אורון
תאמר לי מבחינת הטכניקה. כאשר אתם מורידים 88 אלף מתקציב של 191 לטיפול קהילתי, מה המשמעות של זה? למה הורדתם 88 אלף שקלים?
חנן פריצקי
זה אומר שבמקרה הזה בסעיף הזה לא יהיה לנו ניצול תקציבי מלא. אנחנו רואים כאן יתרה של 88 אלף שקלים.
חיים אורון
88 אלף שקלים בחודש השני של תקציב לשנתיים.
חנן פריצקי
זה לא חודש שני. למרות שזה חודש שני של תקציב, אנחנו כבר תשעה חודשים מנהלים. מבחינתנו התקציב נגמר בסוף החודש הבא. כך זה עובד לצערנו הרב השנה. התקציב בסוף החודש הבא כבר מתחיל להתקרב לישורת האחרונה.
שלי יחימוביץ
כמה היה בסעיף הזה?
חנן פריצקי
בסעיף הספציפי הזה אני לא יודע. אם אומר חבר הכנסת שזה 88 מתוך ה-198, זה סדר גודל של 60 אחוזים.
שלי יחימוביץ
למה מגיעים לתת ניצול?
חנן פריצקי
בכל הסעיפים יש מקרים בהם בגלל מכרז שלקח לו זמן, בגלל כסף חדש שהגיע והתקציב אושר לפני חודש, יש הרבה מאוד סיבות בגללן משרד לא מצליח למצות את תקציבו. מצד שני אנחנו מצליחים לעשות דברים אחרים.
שלי יחימוביץ
לא ביקשתי הרצאה כללית על מה זה תת ביצוע. שאלתי שאלה ספציפית. אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע.
חנן פריצקי
בסעיף הספציפי הזה, אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לברר ולומר. בסדר?
חנן פריצקי
בסדר.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר שפניתי למנכ"ל נחום איצקוביץ בעקבות הדיון שהיה כאן בתקציב על משרד הרווחה לגבי מה שביקשה חברת הכנסת רגב, וגם אני מבקש, לגבי המרכז לעיוור. אני ממתין לתשובה. אני מבקש לומר למנכ"ל שעדיף שיעשה את זה מהר מכיוון שיש עוד העברות.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 11-14 – אושרו פה אחד

דב בארי, אתה תחזור אלי עם תשובה.
דב בארי
על זק"א. כן.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 18 ו-19 – המדען הראשי.
קריאה
הרפרנט לא נמצא.
שי חרמש
אני מציע להצביע בעד.
היו"ר משה גפני
לא רוצה. שיבוא הרפרנט.

פניות מספר 20, 21 ו-22 – תשתיות
אודי רמר
הפנייה נועדה לתקצב פעילות של המכון לחקר ימים ואגמים בסכום של 12 מיליון שקלים. יש החלטת ממשלה שמדברת על איחוד מכוני המחקר – המכון הגיאו-פיזי, המכון הגיאולוגי. הסכום של 12 מיליון הוא כדי לאפשר פעילות שוטפת של המכון עד לשלב של האיחוד עצמו.
שלי יחימוביץ
מה זה יועצים לפיקוח לחברת חשמל?
אודי רמר
החלק השני של הפנייה הוא תקצוב יועצים לרשות חשמל. אלה יועצים שמפקחים על חברת חשמל ובאים לסדר את הרגולציה של קידום יצרני חשמל פרטיים.
היו"ר משה גפני
יש מפקחים חדשים? למה צריך את הכסף?
אודי רמר
רשות החשמל היא רשות שיש לה הרבה מאוד עבודה וכוח אדם מאוד מצומצם.
היו"ר משה גפני
אני שואל למה צריך תוספת של כסף לרשות הזאת. יש יועצים חדשים?
שי חרמש
זה נכנס לתחום חדש, החשמל הפרטי.
היו"ר משה גפני
אני שואל מה קרה.
אודי רמר
עד היום כל ייצור החשמל במדינה יוצר על ידי חברת החשמל. עכשיו נכנס התחום של ייצור חשמל.
שלי יחימוביץ
למה לא משתמשים בעובדי חברת החשמל לפיקוח על החשמל הפרטי?
אודי רמר
אלה בעצם מתחרים. יש ייצור של חברת חשמל ויש חברות קטנות שמייצרות.
שלי יחימוביץ
כמה יועצים כאלה יש?
אודי רמר
עוד יועץ אחד.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה לרדת יותר מדיי לפרטים. מוסיפים תוספת של מיליון ו-700 אל.
שי חרמש
לתחום שהוא תחום חדש.
אודי רמר
זה תחום חדש לגמרי.
היו"ר משה גפני
לשם מה הכסף?
אודי רמר
עד היום רק חברת חשמל ייצרה חשמל.
היו"ר משה גפני
את זה הבנתי. לשם מה הכסף הזה?
אודי רמר
להסדיר את הפעילות שלהם, לקבוע להם כללים כדי שיהיו כללים ברורים.
היו"ר משה גפני
אתם בדקתם שצריך מיליון ו-700 אלף שקלים לעניין הזה?
אודי רמר
כן. זה נבדק.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 20, 21 ו-22 – אושרו
פניה קירשנבאום
אני נגד. יש דברים שמשרד האוצר התחייב להעביר היום ולשם כך כינסנו את הוועדה. אני עוברת על החומר ואני רואה שהחומר לא הגיע לוועדה ולכן אני לא תומכת ביתר ההעברות.
שי חרמש
היית צריכה לומר את זה קודם.
פניה קירשנבאום
הרשות למלחמה בסמים נחנקת. קליטה ועלייה לא כאן. כולם כותבים על ה-קמע, כולם רוקדים על הנושא הזה של ה-קמע והכסף לא עובר.
שי חרמש
ביום שני יש ישיבת ועדה. תכיני אותנו קודם.
פניה קירשנבאום
אני לא אהיה כאן ביום שני אבל אני אומרת עכשיו. איפה כל הנושאים האלה עליהם דיברנו? החטיבה להתיישבות לא כאן, קמע לא כאן, קליטה לא כאן. מתי ניתן כסף, בנובמבר? לשם מה התכנסנו כאן?
היו"ר משה גפני
אני מוכן לפנות למשרד האוצר ולשאול אותם למה הם לא הביאו את זה.
קריאה
ההודעות שהוגשו לוועדה לא הוצגו לחברי הכנסת.
טמיר כהן
לא, אתה מטעה את החברים.
פניה קירשנבאום
אני מבקשת מהוועדה להצביע על 15 מיליון שקלים שעוברים לרשות למלחמה בסמים כי אנחנו מדברים על אלימות. אני מבקשת להצביע רק על הפרוייקט הזה ולא להצביע על השאר.
היו"ר משה גפני
הסכמים קואליציוניים של העברות לרשות השידור. מי זה? זה אתם. זאת הפנייה עכשיו. לא להצביע עליה?
פניה קירשנבאום
לא.
שלי יחימוביץ
אני רוצה שנצביע על זה.
היו"ר משה גפני
אני הולך לפי הסדר. אני אצביע. אבל את לא רוצה את ההסכם הזה? זה שלך.
פניה קירשנבאום
אני רוצה על זה ואני רוצה 15 מיליון לרשות למלחמה בסמים. על השאר אני אומרת לא. אין כאן קליטה ואין כאן קמע. ל-קמע אין כסף לשלם משכורות.
היו"ר משה גפני
נלך לפי הסדר.

פנייה מספר 25 – רשות השידור


אין רפרנט.

פניות מספר 27 ו-28 - תיירות
קרן שפר
הפנייה הזו נועדה לתת מזומנים, תוספת תקציב למשרד התיירות לאור סיכומי תקציב 2009-2010 ולצורך מימון הרשאות עבר שניתנו בשנת 2008.
היו"ר משה גפני
באיזה נושאים?
קרן שפר
שיווק. החלק הארי של הפנייה הוא שיווק.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים מהגנת ים המלח 77 מיליון ו-800 אלף שקלים.
קרן שפר
הגנות ים המלח, מה שחשוב בנושא הזה הוא הרשאות להתחייב. המזומנים שהם בעצם מממנים הרשאות להתחייב שניתנו לפני כמה שנים ובהתאם לקצב הביצוע אנחנו משחררים מזומנים. כרגע אגף התקציבים משתמש במקור הזה וכמובן שאם יהיו חסרים שם מזומנים, הוא יודע שהוא צריך להכניס לשם את המזומנים. זה מקור זמני שמשמש את אגף התקציבים. זה לא פוגע בפעילות של הגנת ים המלח, חלילה.
היו"ר משה גפני
בעודפים שהעברתם, ראיתי שיש שם תוספת להגנת ים המלח.
קרן שפר
כן. זה מה שאני אומרת.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, הגנת ים המלח לא תפגע?
קרן שפר
חלילה.
היו"ר משה גפני
למישהו יש שאלות על ההעברה הזאת של משרד התיירות? אין.

ה צ ב ע ה

פניות 27 ו-28 – אושרו פה אחד
שלי יחימוביץ
מי הרפרנט שאמור לבוא לרשות השידור? מאיזה משרד הוא אמור לבוא?
שי חרמש
הרפרנט של משרד ראש-הממשלה.
היו"ר משה גפני
משרד האוצר. הרפרנט של משרד ראש-הממשלה.
קריאה
של משרד התקשורת.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 30 – משרד ראש-הממשלה, מינהלת סל"ע.

אין רפרנט. אם אפשר למסור את מורת רוחי לעניין הזה. אני עכשיו חדש ואני לא רוצה להסתבך, אבל בהמשך אני הולך להתנהג אחרת. יש פניות שהיו צריכות להגיע ולא הגיעו, כמו שאומרת חברת הכנסת קירשנבאום. יש פניות שאתם מעבירים אלינו, אבל הרפרנט לא מגיע. לא מתנהגים כך. אני עכשיו מדבר בעדינות, אבל זה לא יהיה כך לאורך זמן.
שי חרמש
מדברים על סיוע למפוני גוש קטיף, 40 מיליון שקלים לעסקים אבל העסק תקוע.
היו"ר משה גפני
כן, זה פשוט לא יאומן. זה ממש לא בסדר. מי יכול מביניכם להציג את הנושא? אני מדבר היום בעדינות, אבל בישיבה הבאה זה יהיה אחרת.

פנייה מספר 31
אריאל יוצר
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציבי השכר, המינהל וניהול המקרקעין בתכנון התשתיות והפינויים במינהל מקרקעי ישראל. בנוסף מעבירים התחייבויות משנת הכספים 2008.
ציון פיניאן
מה זה תקציבי שכר? הבנתי שברפורמה משחררים כמה עובדים.
אריאל יוצר
השינויים האלה לא קשורים לרפורמה. מתבצע שם שינוי קטן בסך מיליון שקלים בנושא השכר. מתבצע שם שדרוג מסוים בנושא הרכבים. לכן זה תוגבר.
היו"ר משה גפני
מה השינוי?
אריאל יוצר
יש איזשהו תהליך. ברגע שעובד מתקדם, גם תנאי השכר והוצאות הרכב שלו גדלות.
שי חרמש
הרכב צומח אתו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד - 3

פנייה מספר 31 – לא אושרה
פניה קירשנבאום
אני נגד.
היו"ר משה גפני
אני מבקש רביזיה.
שלי יחימוביץ
יש מליאה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 32 ו-33 – הרשות למלחמה בסמים
יאיר אידר
הפנייה הזו נועדה לתקצב את הרשות למלחמה בסמים ב-15 מיליון שקלים בהתאם להסכם הקואליציוני עם ישראל ביתנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 32 ו-33 – אושרו

אני חוזר לסעיף הקודם.
פניה קירשנבאום
אני סגרתי אתמול עם האוצר והכל היה סגור.
ציון פיניאן
אני סגרתי בנושא המתנ"סים, אבל זה לא בא עכשיו.
היו"ר משה גפני
אני חוזר לפנייה מספר 31. אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה התקבלה

אנחנו מצביעים על הפניה.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 31 – אושרה פה אחד
פניה קירשנבאום
אל תמשיך. אנחנו הולכים למליאה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 34 ו-35.
קרן טרנר
ההפחתות הרוחביות עליהן החליטה הממשלה במעבר מתקציב 2008 לתקציב 2009, הפחיתו באופן משמעותי את מענק האיזון שמועבר לרשויות שלא יכולות להתאזן בנתונים הבסיסיים שלהן. אנחנו מציעים להוסיף כאן 413 מיליון שקלים וזה עדיין לא מעמיד אותן על היקף התקציב.
שי חרמש
לא מגיע למה שהיה בשנה שעברה.
היו"ר משה גפני
היות שאנחנו בסוף הדיון, אבל גם אם לא היינו בסוף הדיון, אנחנו מדברים כאן על תקציב של מענקי איזון שמתקרב לחצי מיליארד שקלים.
שי חרמש
זה רק חלק ממה שהורידו.
פניה קירשנבאום
אני רוצה לדעת איך זה מתחלק.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך להצביע על העניין הזה. אני מבקש, היות שמדובר על מענקי איזון, וזאת הפעם הראשונה שמגיע לוועדת הכספים נושא של מענקי איזון, אנחנו בעד, אנחנו חושבים שצריך לתת מענקי איזון. אנחנו בעד זה. אנחנו מבקשים לישיבה הבאה גם את הקריטריונים, לפי מה נותנים את מענק האיזון, וגם את הפירוט.
שי חרמש
אני מציע לשחרר את הכסף.
היו"ר משה גפני
אם אני אקבל, טוב. אם אני לא אקבל, לא יהיה דיון.
שי חרמש
אני מציע כן להעביר את זה. זה חמצן לנשימת הרשויות.
היו"ר משה גפני
המליאה התחילה בשעה 12:00 ואני לא הולך להעביר את זה עכשיו. אני לא חותמת גומי. אני בעד מענקי איזון, אני נלחם בעד מענקי איזון, אבל אני רוצה לדעת על מה מדובר. אתה רוצה להיות חותמת גומי?
שי חרמש
לא.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מה החלוקה הפנימית.
שי חרמש
תשאל אותם אחרי כן. שחרר את הכסף.
פניה קירשנבאום
לא.
שי חרמש
אתם טועים.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת קירשנבאום נגד, חבר הכנסת פיניאן נגד, אני נגד.
פניה קירשנבאום
אני לא חותמת גומי. יכול להיות שברשויות המסכנות כמו דימונה לוקחים להם מענק איזון ומוסיפים 40 מיליון לרשות אחרת. אני רוצה לראות את החלוקה.
ציון פיניאן
בלי חלוקה, אי אפשר.
שי חרמש
אתם לא מאמינים לממשלה? אני מאמין לה.
היו"ר משה גפני
אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אני לא מאמין בממשלה אבל אני חושב שזאת ממשלה טובה.
שי חרמש
אז תעזור לה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לשמור עליה שהיא תהיה טובה רק אם נעקוב אחריה ונעשה את הפיקוח כמו שצריך.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05

קוד המקור של הנתונים