ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/08/2009

חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנות המס 2009 ו-2010) (הוראת שעה), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

11.08.09

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

מיום כ"א באב, התשס"ט (11 באוגוסט, 2009) בשעה 11:05
סדר היום
הצעת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני

חיים אורון

מגלי והבה

אמנון כהן – מ"מ היו"ר
מוזמנים
מיכל הנר דויטש- משרד האוצר, ממונה חקיקה, רשות המסים

ד"ר ירון סוקולוב- ארגון מנהיגות אזרחית
ייעוץ משפטי
עידו עשת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

הצעת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009)
(הוראת שעה), התשס"ט-2009
היו" ר משה גפני
אנו עוברים לנושא הבא - הצעת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009) (הוראת שעה), התשס"ט-2009. מי מציג את הנושא?
מיכל הנר דויטש
לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יחיד מזוכה מהמס שהוא חייב בו בגין תרומות שהוא תרם. הוא מזוכה ב- 35 אחוז אם הוא יחיד, ובשיעור מס חברות, אם זו חברה. הסעיף קובע תקרת זיכוי, שזה 30 אחוז מההכנסה החייבת של הנישום, או 4,200,000 וקצת ב- 2008, לפי הנמוך מביניהם. אנחנו מבקשים בשנת 2009 בגין תרומות של 2009 כדי להקל על פעילות של מוסדות ציבוריים ולעודד מתן תרומות, להגדיל את התקרה לזיכוי. לא לגעת ב- 30 אחוז מההכנסה החייבת, אבל אנחנו רוצים להגדיל את הצד השני ל- 7.5 מיליון, במקום 4,2 מיליון, ולגבי הרצפה, להקטין אותה ל – 300 שקלים. משמע – אדם שתורם 100 שקלים לא נכנס בכלל לגדר הסעיף - -
אמנון כהן
במקום 400 מורידים את זה ל – 300. לא הבנתי מה זה ה- 30 אחוז.
מיכל הנר דויטש
התקרה לזיכוי מוגבלת ב- 30 אחוז מהכנסתו החייבת של הנישום, או, כמוצע פה – 7,5 מיליון שקלים. משמע, אם אדם, או נישום – ההכנסה החייבת שלו היא 10 מיליון שקל, 30 אחוז מזה זה 3 מיליון, משמע – ההגדלה ל – 7,5 מיליון של ה- 4,2 מיליון, לא משפיעה עליו כי הוא עדיין נמצא ב level הנמוך של 30 אחוז מההכנסה החייבת. אנחנו מבקשים שהדבר הזה יהיה הוראת שעה. אנחנו יצאנו בפרסום מייד כשאושר התזכיר. המציאות מלמדת שהתרומות הן בדרך כלל בסוף השנה. אנחנו רוצים לראות איך זה משפיע על השוק. אנחנו נצא בפרסום גם אחרי שתאשרו את זה פה, למרות שאין ישיבות מליאה. נודיע לציבור שזה אושר ואנחנו ממתינים לאישור מליאת הכנסת.
חיים אורון
מה שווי ההטבה הזו, במונחי השנה שעברה?
ירון סוקולוב
160 מיליון- זה מה שרשום בתקציב. כל ההטבה.
חיים אורון
השאלה היא מה הדלתא. קודם כל – זו הערכה, כנראה.
מ"מ אמנון כהן
עוד מישהו רוצה להעיר?
מיכל הנר דויטש
המגבלה של ה- 30 אחוז מההכנסה החייבת עדיין קיימת. כלומר, מספר התורמים - -
חיים אורון
מדובר על חברות יותר גדולות שהיו יכולות לתרום הרבה יותר כסף.
מיכל הנר דויטש
נכון. מספר התורמים להם הדלתא בין 4,2 ל – 7,5 מיליון היא כזו שעולה על 30 אחוז מההכנסה החייבת הוא לא גדול.
ירון סוקולוב
ראשית אני מברך, אבל בדברי ההסבר מדובר שהמטרה היא להקל על פעילותם של מוסדות ציבור, לעודד מתן תרומות. תמונת המצב שאנחנו יודעים, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, מבחינת התרומות שהגיעו בעבר מחוץ לישראל, המשמעות – שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמץ ולפתח שוק הון פילנתרופי ולעודד את התרומות בארץ. כל המדיניות של הממשלה והכנסת, שאישרה, מדברת על שנתיים. כל ההיערכות היתה לשנתיים. התקציב בנוי על שנתיים, עסקאות החבילה, הפחתת חצי מדמי ההבראה, מס בצורת, קרן הסיוע – ועוד. כל התקנות מדברות על 2009-2010. אני לא מבין למה דווקא בנושא של לעודד את התרומות לא הכניסו גם 2009 -2010 כפי שקיים.


עוד נקודה שמבהירה את זה – רבותיי, בעיקר מדובר על תאגידים, לא על אנשים פרטיים. תאגידים תכננו את התרומות שלהם - -
מיכל הנר דויטש
גם דמי ההבראה –התחיל ב-1 ליולי, וכפי שאמרתי בהתחלה, רוב התרומות הן בסוף שנה. אנחנו נמצאים עכשיו באוגוסט. אנחנו נבחן ונראה את ההשפעה. גם באנו אליכם והודענו על ההגדלה של הסכום שפטור, גם באנו אליכם וביקשנו להגדיל את הסכומים של תקנות מתנדב. הנושא הזה נבחן ונבדק, הוא לא נעלם מעינינו. תזכיר החוק הזה עוד אושר על ידי הממשלה הקודמת. הוא הגיע אליכם - -
מ"מ היו"ר אמנון כהן
הוא לא אושר. הוא הונח אז - -
מיכל הנר דויטש
הוא אושר, על ידי ועדת השרים הקודמת. הבאנו את זה מחדש. אנחנו מבקשים מכם לתת לנו לבחון את זה, לראות איך זה מגיב - -
קריאות
· - -
מיכל הנר דויטש
אנחנו עובדים. אנחנו רוצים לראות על גידול בתרומות, רוציםלראות כמה תורמים נכנסים לדלתא בין 4,2 ל – 7,5. אל תשכחו שגם הדלתא, כלומר – הפער - -
חיים אורון
זה ויתור על כסף, שלא תהיה טעות. זה למטרה חיובית, אבל שלא - -
מיכל הנר דויטש
אני מבקשת להבהיר גם למה בדיוק זה לא שנה. הסעיף אומר שדלתא שלא זוכתה באותה שנה בה נעשתה התרומה ניתנת לזיכוי בשלוש שנות המס העוקבות שלאחר שנת התרומה. פועל יוצא, שאמנם אנחנו מדברים רק על תרומות ב- 2009 אבל אנחנו רוצים לראות איך השוק מגיב, ואנחנו מבקשים לשנת 2009 בלבד.


אני קוראת את החוק (קוראת את הצעת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009) (הוראת שעה), התשס"ט-2009)
מ"מ היו"ר אמנון כהן
אני מעמיד את הצעת החוק להצבעה- מי בעד? מי נגד? תודה, ההצעה אושרה פה אחד. הוכן לקריאה שניה ושלישית. אנחנו מבקשים ממזכירות הכנסת שכאשר יהיה דיון שלא מין המניין תעלה הצעת החוק להצבעה.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים