ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/08/2009

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) טיפול באומנויות, התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

05.08.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 96

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ו באב תשס"ט (05.08.2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008, של חברי הכנסת: אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי, אלכס מילר (פ/2905) – קביעת ועדת משנה.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד
ייעוץ משפטי
עו"ד ג'ודי וסרמן – יועצת משפטית

אור רוזנמן - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008
של חברי הכנסת
אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי, אלכס מילר (פ/2905) – קביעת ועדת משנה
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, ט"ו באב התשס"ט, 5 באוגוסט 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


אני מברך את חבר הכנסת אריה אלדד על הצטרפותו לוועדה. אני מקווה שהיא תהיה יותר ארוכה. אני יודע איך זה מתחיל – היתה הסכמה, הגדירו זמנים- זה בטח לא יזיק לאף אחד.
הנושא שלנו על סדר-היום
הצעת חוק העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008, של חבר הכנסת אריה אלדד, חבר הכנסת חיים אמסלם. הוא אתכם?
אריה אלדד
חבר הכנסת חיים אמסלם הגיש הצעת חוק לגבי אוסטיאופתים, והוא שולב במסגרת הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
וחבר הכנסת אחמד טיבי. על מנת להקל עלי את עבודתי כיושב-ראש הוועדה, אני מבקש להעלות להצבעה הצעה למנות ועדת משנה שתדון בהצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות בריאות (תיקון)(הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008.


אני מציע שחבר הכנסת אריה אלדד יעמוד בראש הוועדה הזאת, וחברים בוועדה יהיו: חבר הכנסת עפו אגבאריה, חברת הכנסת רחל אדטו, חבר הכנסת חיים אמסלם וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.


אני מקווה שחבר הכנסת אריה אלדד יקבל עליו את המטלות – המטלות לא קלות – ואם הוא יקבל את המטלות, אזי אנחנו נעלה זאת להצבעה. מי בעד? מי נגד?


ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה למנות ועדת משנה לדיון בהצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008, נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שההחלטה התקבלה פה אחד, בלא התנגדות, ברצוני לאחל לחבר הכנסת אריה אלדד עבודה פורייה. אני בטוח שהוא יעשה עבודה טובה, וברכות.
אריה אלדד
אם מותר לי הערה, כדי שתיכנס לפרוטוקול – חשוב לי שמי שרוצה להיכנס ולקרוא פרוטוקול, יידע.


אל"ף, אני מודה על הצירוף לוועדה ועל המינוי לוועדת המשנה. יש לי גם עניין בחוק כי הוא חוק שיזמנו אותו וחשבנו שהוא דרוש בספר החוקים, וגם מחויבות מהכנסת הקודמת כי כשהרצנו את החוק לקריאה ראשונה על מנת שהוא יקבל דין רציפות, השארנו כמה קצוות פתוחים, במודע.


אחד מהם הוא פרק הוראות המעבר, שאנחנו נצטרך להתעסק בו בפירוט רב כי ממש לא נגענו בו בקריאה הראשונה.


כמו כן, נרצה לשוב ולדון בבקשות של מספר מקצועות להיות משולבים בחוק הזה – כמו סייעות שיניים, כמו טכנולוגים רפואיים – שבפרק הזמן שחלף מאז, לפחות הם סבורים שהם מצאו את ההגדרות שמאפשרות להם, למרות היותם מקצועות לא אקדמיים, להשתלב בחוק.


אני מציע שנזמן גם אותם, ניתן להם לומר את דברם, ניתן למשרד הבריאות לומר את דברו, והוועדה תוכל להחליט אם יש מקום לשלב אותם בחוק הזה. האם זה יהיה "נושא חדש"?
ג'ודי וסרמן
זה לא אושר בקריאה ראשונה, כך שניתן לטעון "נושא חדש".
אריה אלדד
מי צריך להתנגד ולהגיד שזה "נושא חדש"?
ג'ודי וסרמן
אני אומרת שניתן יהיה לטעון "נושא חדש".
אריה אלדד
ואז, מה המשמעות?
ג'ודי וסרמן
זה עובר לוועדת הכנסת על מנת שהיא תחליט אם זה "נושא חדש".
אריה אלדד
אם משרד הבריאות לא יתנגד - אם משרד הבריאות יעמוד בהתנגדות הקודמת שלו, נסיר את זה מסדר-היום, לא רק כי זה "נושא חדש".


אם הנוסחאות שהם מגישים יהיו טובות בעיני משרד הבריאות, אני מניח שגם לא תהיה התנגדות בוועדת הכנסת לעניין הזה ואפשר יהיה להתקדם. בכל אופן, אלה יהיו הדברים שנרצה לדון בהם.


מה שאני מבקש הוא שנזמן את האנשים לשבוע הבא.
ג'ודי וסרמן
נדבר, אדוני, אחר כך על המועדים.
אריה אלדד
בהחלט.
היו"ר חיים כץ
המטרה, שתתחיל לעבוד.
אריה אלדד
שלפחות נוכל להתניע את העבודה כי הגופים שירדו מתשומת הלב המיידית צריכים התרעה של כמה ימים, ואז נוכל להתקדם.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים