ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/08/2009

חילופין בראשות ועדת הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת

03/08/2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 37

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, יג' באב, התשס"ט (3 באוגוסט 2009), שעה 16:10
סדר היום
מינוי חבר הכנסת יריב לוין כיו"ר ועדת הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

אופיר אקוניס

רוברט אילטוב

דני דנון

יריב לוין

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

מינוי חבר הכנסת יריב לוין כיו"ר ועדת הכנסת
היו"ר זאב אלקין
חבריי חברי הכנסת, אני פותח באופן רשמי את הישיבה. אני שמח, כפי שאכן נאמר כאן בתחילת המושב, בהתאם להוראת סעיף 10א לתקנון הכנסת, להציע לכם שנמליץ כוועדת הכנסת לבחור בחבר הכנסת יריב לוין לכהן כיושב ראש הוועדה במקום חבר הכנסת זאב אלקין.
דוד רותם
לא הבנתי.
היו"ר זאב אלקין
אני ממליץ לחברי ועדת הכנסת לבחור בחבר הכנסת יריב לוין לכהן כיושב ראש הוועדה, במקום חבר הכנסת זאב אלקין.
דוד רותם
קודם כל אני רוצה לדעת מה הכישורים שלו.
היו"ר זאב אלקין
קודם נצביע, אחר-כך נדבר.

אני מביא את ההמלצה לאישורה של ועדת הכנסת. מי בעד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר זאב אלקין
אושר פה אחד.


אני מעביר ליריב את השרביט.
דוד רותם
זה כולל גם את יושבת ראש הקואליציה או בזה אתה נשאר.
זאב אלקין
בינתיים אני נשאר.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. אני רוצה להודות לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש הוועדה, שניווט אותה בתקופה באמת סוער ולא קלה. אני רוצה להודות לו על כל העבודה ואני משוכנע שכיו"ר קואליציה, תפקיד שאתה ודאי ממשיך בו, אנחנו נשתף פעולה ואני מקווה שנעשה באמת דברים טובים.


אני באמת מתכוון להפוך את הוועדה הזאת, בעזרתכם ובסיועכם למוקד כוח שיחזק את מעמדה של הכנסת, גם מול הממשלה וגם מול הרשות השופטת. אני מקווה שאנחנו נצליח במשימה הזאת בכוחות משותפים.


אני רוצה להודות לצוות של הוועדה.
רוברט אילטוב
מול הרשות השופטת זה דודו.
היו"ר יריב לוין
אני הסתכלתי על דודו, זה בסדר.
זאב אלקין
הוא מתכוון לחקיקה של דודו, שהוא יקדם את זה לוועדות הנכונות כדי שהן יתקדמו מהר.
היו"ר יריב לוין
אל תדאג, אנחנו נסתדר.
רוברט אילטוב
אמנם דודו יהיה חייב לך כל דקה שהוא מדבר, אבל אני לא.
היו"ר יריב לוין
בכל אופן, אני רוצה באמת להודות לכל הצוות של הוועדה להכנה הטובה שעשו לי. כמובן לאתי שנמצאת בחוץ לארץ ולכל הצוות. אני באמת מקווה שאני אוכיח שהצלחתי משהו ללמוד. תודה רבה ופגרה נעימה.


הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:15

קוד המקור של הנתונים