ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/08/2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

05/08/2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ט"ו באב התשס"ט (5 באוגוסט 2009), שעה 13:00
סדר היום
תקנות הדואר (הוראות מס), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

נחמן שי
מוזמנים
מיכל דויטש הנר

- ממונת חקיקה משפטית, רשות המסים, משרד האוצר

אברהם רפאל פרנקל
- מנהל אקטואריה וגמלאות, דואר ישראל

עמי צביק

- מ.מ.מ., הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
ענת מימון
רשמה וערכה
ס.ל. – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות הדואר (הוראות מס), התשס"ט-2009
היו"ר משה גפני
הסעיף האחרון בסדר היום: הוראות מס, התשס"ט-2009.
מיכל דויטש הנר
תקנות הדואר, הוראות מס, קובעות את ההוראות בעקבות הפרטת הדואר. יש את סעיף 6 שזה הוראות לעניין חיוב חברת הדואר במס. היו שם שתי תקנות שעניינן הוצאות בשל תשלומי קצבה. אז חשבו שקופת הגמל מרכזית לקצבה, ההקמה שלה תהיה מהירה. התבדינו. מונחים בפני הוועדה מכתבים ששלחנו להארכה ל-2008, על ידי השר הקודם, שלא נדונו. הממשלה התחלפה. הכנסת התפזרה. הבאנו את זה בפני השר החדש, על פי הכללים, ולאור העובדה שנכנסנו לשנת 2009 ושיש התקדמות בהקמת קופת גמל, ויש יושב ראש ועדה חדש ויש הליכים מתקדמים בדבר הקמת קופת גמל מרכזית של חברת הדואר, אנחנו מבקשים להאריך את תוקף ההטבות שקבועות בתקנות הדואר עד סוף 2009, מ-2007.
אמנון כהן
רטרואקטיבית?
מיכל דויטש הנר
כן.
אמנון כהן
לפני ההצבעה, אני רוצה לשאול שאלה. אדוני היושב ראש, אני כיהנתי כיושב ראש ועדת משנה בקדנציה הקודמת בוועדה הזאת, בנוגע לתקנות שהיינו צריכים להביא לכאן לאישור, לשווי שימוש הרכב למורי נהיגה ומוניות.
היו"ר משה גפני
מיסוי ירוק?
אמנון כהן
זה שווי שימוש. עבדתי קשה מאוד על הנושא הזה, מספר דיונים, וזה מונח על שולחה של הוועדה. הייתי רוצה---
היו"ר משה גפני
אני לא שמתי את זה היום על סדר היום. קח בחשבון שזה נושא ארוך. מה שהם עשו, כמו שנוהגים לעשות---
אמנון כהן
הלבישו על זה עוד.
היו"ר משה גפני
זה דיון גדול.
אמנון כהן
גב' דויטש, אפשר להפריד?
מיכל דויטש הנר
מה רע שם בחבילה?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת כהן, זה דיון ממש. אני רציתי להביא את זה היום.
אמנון כהן
כבודו, אתה מתכוון---
היו"ר משה גפני
בשבוע הבא אני גם לא מתכוון להביא את זה.
אמנון כהן
אבל כבודו, שייקח את זה לתשומת לבו. ועדת המשנה עשתה עבודה מעמיקה.
היו"ר משה גפני
זה על סדר היום, טוב שאמרת לי את זה. אם היה רק הנושא שאתה עסקת בו, הייתי מביא את זה היום.
היו"ר משה גפני
תקנות הדואר (הוראות מס) (תיקון), התשס"ט-2009. מי בעד אישור התקנות? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. התקנות אושרו.

ה צ ב ע ה
בעד – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
הישיבה נעולה. תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה 13:10 .

קוד המקור של הנתונים