ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/08/2009

שונות., קביעת מסגרת לדיון בהחלטת הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעברת סמכויות לפי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעת חוק יועץ משפטי למשרדי הממשלה, התשס"ט-2009, חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית - הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכנסת

3/8/2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 36

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני י"ג באב התשס"ט (3 באוגוסט 2009), שעה 10:30
סדר היום
א. בקשת יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט להעברת הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

ב. קביעת ועדת לדיון בהצעת חוק יועץ משפטי למשרדי הממשלה, התשס"ט-2009, של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/18/304).

ג. קביעת מסגרת לדיון בהחלטת ממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד הממשלה להעברת סמכויות לפי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.

ד. שונות
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

דוד רותם

משה גפני

אופיר פינס-פז

נסים זאב

אברהם מיכאלי

יריב לוין

רוברט אילטוב
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בר יוסף
רשמה
איה לינצ'בסקי

בקשת יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט להעברת הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, הנושא הראשון שעל סדר היום הוא בקשת יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט להעברת הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.


לפי המידע שנמסר לנו, לא רק שקיימת בקשה של יושב ראש ועדת חוקה אלא גם קיימת הסכמה של יושב ראש ועדת פנים.
אברהם מיכאלי
מי קבע מלכתחילה שזו ועדת פנים?
היו"ר זאב אלקין
מישהו אמר במליאה ועדת פנים.
אברהם מיכאלי
אז כל אחד צועק וגמרנו?
דוד רותם
זה לא כל אחד צועק, זה סגן היושב ראש שניהל את הישיבה אמר שזה עובר לוועדת הפנים.
היו"ר זאב אלקין
אחר מחברי הכנסת ביקש ועדת פנים בטענה שזה עוסק בענייני ועדת הפנים, ישבתי בדיון והופתעתי מאד מהאמירה, ואמר יושב ראש ועדת הפנים שישב לצידי, שאם יושב ראש ועדת חוקה יבקש הוא מראש מבטיח שהוא לא יתנגד להעביר אליו.
דוד רותם
למה יושב ראש ועדה רוצה שתהיה לו עבודה?
היו"ר זאב אלקין
לא שמתי לב שזה הכלל שעל פיו נוהגים יושבי ראש הוועדות בכנסת , לפחות בכנסת הזו, אם זה היה הכלל אז שליש מהעבודה היינו מובטלים כוועדתה כנסת, כי כל הזמן אנחנו נכנסים לטענות של יושבי ראש שרוצים לדון במשהו ועוד לא היו טענות שיושבי הראש לא רוצים לדון במשהו.
נסים זאב
אנחנו צריכים להתכנס גם אם אין על מה, זו תפקידה של ועדת הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
אין מצווה כזו. בודאי שבפגרה אין מצווה כזו מפני שיש לנו מספר מוגבל של ישיבות וכדאי לנצל אותם לדברים משמעותיים. לגבי העניין הזה, בדרך כלל אנחנו נוהגים כשיש הסכמה, מיד להצביע, אלא אם יש מישהו שרוצה להתנגד להסכמה בין שני ראשי הוועדות? אם אין מישהו כזה, אני מציע לאשר העברת המשך הדיון בחוק הנ"ל לוועדת חוקה חוק ומשפט. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים

בקשת יו"ר ועדת חוקה התקבלה.
היו"ר זאב אלקין
בקשת יושב ראש ועדת חוקה אושרה פה אחד.

קביעת ועדת לדיון בהצעת חוק יועץ משפטי למשרדי הממשלה, התשס"ט-2009,

של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/18/304).
היו"ר זאב אלקין
הנושא השני שעל סדר היום, קביעת ועדת לדיון בהצעת חוק יועץ משפטי למשרדי הממשלה, התשס"ט-2009, של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/18/304). ההמלצה של הלשכה המשפטית הייתה ועדת חוקה חוק ומשפט, במליאה, בנוסף לוועדת חוקה הושמעה דעה על ועדת פנים והגנת סביבה. יו"ר ועדת חוקה מבקש להעביר את החוק אליו.
דוד רותם
הצעתי להעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה.
משה גפני
למה?
דוד רותם
זה יותר בריא למאיר שטרית.
היו"ר זאב אלקין
זה לא מה שכתוב אצלי אבל אתה כמובן רש/אי לשנות את הצעתך. אני רק מזהיר אותך, אדוני יושב ראש ועדת החוקה, לא היית בכמה ישיבות אבל הנהגנו כלל שאנחנו מאד קשובים לבקשות של חברי כנסת ולפעמים כשחברי כנסת מבקשים משהו בבדיחות, אנחנו עוד עלולים להיענות לבקשתם מתוך כבוד אליהם.


גם במקרה הזה קיימת הסכמה בין שני ראשי הוועדות. יש מישהו שרוצה להביע התנגדות להסכמה הזו?
משה גפני
באתי במטרה שזה באמת יהיה בוועדת חוקה, אני חושב שזה המקום המתאים, אבל אחרי שהיו"ר אמר לי שלא חשוב לי להעביר חוקים אלא להיות יושב ראש ועדת הכספים...
דוד רותם
אז אתה רוצה להשאיר את זה לוועדת כספים?
היו"ר משה גפני
50% מהחוקים שהעברתי בקריאה שנייה ושלישית הוא העביר.
היו"ר זאב אלקין
בענייני סגולות אנחנו לא נתווכח...
נסים זאב
איפה ניגוד האינטרסים?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת גפני הוא לא חבר ועדה. חבר הכנסת מקלב הוא חבר ועדה.
דוד רותם
והמבקש הוא אני , לא הם.
היו"ר זאב אלקין
גם חברי כנסת מיהדות התורה פרשו את חסותם על חצי מוועדות הכנסת לכן כך או אחרת הם ימצאו, אלא אם נלך לוועדת המעד שם אין להם ייצוג, אבל בוועדות האחרות הן מיוצגים היטב. אם אין מישהו שמעוניין להתנגד, מי בעד לאשר המשך הדיון בחוק בוועדת חוקה חוק ומשפט?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנע – אין

החוק יידון בוועדת חוקה חוק ומשפט.
היו"ר זאב אלקין
החוק יועבר לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט.

קביעת מסגרת לדיון בהחלטת ממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד הממשלה להעברת סמכויות לפי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.
היו"ר זאב אלקין
הסעיף הנוסף על סדר היום שנולד היום, קביעת מסגרת לדיון בהחלטת ממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד הממשלה להעברת סמכויות לפי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975. אני חייב להגיד שמפריעה לי מאד העבודה שאין אף נציג מסיעת קדימה, בכלל חסרים לי נציגים מהאופוזיציה, רציתי להציע משהו והם נעדרים. חבר הכנסת פינס הוא חבר מן המניין בקואליציה והקואליציה הוכיחה זאת נאמנה ביום האחרון של מושב הכנסת. שמעתי את חבר הכנסת פינס מדבר במליאה על היעדרות של חלק מהחברים בקדימה אבל לא חשבתי שזה בהיקף כזה.
אופיר פינס-פז
מי כמוך יודע, אדוני היושב ראש, שהייתי אמור להיות היום בחו"ל וביטלתי את נסיעתי משום שחשבתי שהנושא חשוב ופתאום אני רואה שכל אנשי קדימה מטיילים.
היו"ר זאב אלקין
פניתי אליך בבקשה מיוחדת, ביקשתי שכל אנשי הקואליציה יישארו כאן ואתה נענית לבקשתי.
אופיר פינס
ופתאום אני רואה שכל חברי קדימה מטיילים.
איל ינון מזכיר הכנסת
אני אציג בקצרה את בקשת הממשלה, שהיושב ראש הציג בפניכם. סעיף 59א(א) קובע לחוק החברות הממשלתיות, שהממשלה תקים ועדת שרים לענייני הפרטה שחברים בה סטטוטורית ראש הממשלה, שר האוצר ושר המשפטים. כאשר הממשלה רשאית לצרף לוועדה חבר או שני חברים נוספים.


הממשלה החליטה אתמול לפעול על פי דגם שהיה מקובל בממשלות האחרונות לפיו ראש הממשלה מוותר על חברותו הסטטוטורית בוועדה לטובת שר האוצר שהופך להיות יושב ראש ועדת השרים לענייני הפרטה, וחברותו הסטטוטורית של שר האוצר עוברת לשר אחר שממנה הממשלה, בממשלה הקודמת היה זה השר מאיר שטרית, בממשלה הזו זה יהיה השר סטס מיסז'ניקוב. לא אקסופיציו כשר תיירות אחא כשר סטס מיסז'ניקוב כפי שהיה השר שטרית, אקסופיציו כשר הפנים אלא כשר מאיר שטרית.
דוד רותם
האם לפי החוק זה אפשרי?
איל ינון מזכיר הכנסת
זה התחיל עוד ב- 2003 והדרך בה נקבע שזה אפשרי זה על ידי החלטת ממשלה באישור הכנסת לפי סעיף 31 לחוק יסוד הממשלה, חכן הדבר דורש את אישור הכנסת וממילא ברגע שיש הצבעה יש גם דיון וועדת הכנסת נדרשת לקבוע מסגרת לדיון סיעתי בסעיף הזה של העברת סמכותו, חברותו הסטטוטורית של שר האוצר בוועדת השרים לענייני הפרטה, לידי השר סטס מיסז'ניקוב.
אופיר פינס-פז
מה עם ראש הממשלה?
איל ינון מזכיר הכנסת
את עניין ראש הממשלה הכנסת קיבלה בשנת 2003, שראש הממשלה אינו חבר בוועדתה שרים לענייני הפרטה ומחליף אותו שר האוצר. נתקלו עכשיו בבעיה שבגלל ההחלפה של שר האוצר, שהייתה החלפה פרסונאלית ולא אקסופיציו, זה לא שאמרו שר הפנים יחליף את שר האוצר, אלא אמרו השר מאיר שטרית ולפני כן היה שר אחר שזה גם היה אישי ועכשיו גם רוצים להעביר את זה אישית.
אופיר פינס
שטייניץ לא יהיה יושב ראש ועדת השרים?
איל ינון מזכיר הכנסת
הוא יהיה, על תקן ראש הממשלה ובשביל זה לא צריך, לא החלטת ממשלה חדשה ולא החלטה חדשה של הכנסת. מה שצריך הוא שמאיר שטרית שהחליף את שר האוצר לא קיים יתר בממשלה ולכן הממשלה קיבלה החלטה להעביר את זה לשר מיסז'ניקוב והכנסת צריכה לאשר את זה בדיון והצבעה.
דוד רותם
הממשלה רשאית לצרף חברים?
איל ינון מזכיר הכנסת
אלו שני חברים אחרים שהממשלה צרפה, זה השר שמחון והשר אטיאס, שהם לא קשורים ולזה לא צריך את אישור הכנסת.
משה גפני
החוק מאפשר לעשות את השינוי הזה?
היו"ר זאב אלקין
יש חוק שמאפשר להחליף את השר שטרית?
איל ינון מזכיר הכנסת
הדבר דומה להעברת סמכויות שגם היום, כשנקבע בחוק שלשר מסוים יש סמכות, הממשלה, באישור הכנסת, רשאית להעביר את הסמכות הזו לשר אחר. לכן גם את החברות הסטטוטורית ניתן להעביר לשר אחר ובלבד שהכנסת אישרה.
היו"ר זאב אלקין
יש לי כמה שאלות, קודם כל מה יקרה אם הכנסת לא תאשר? האם השר שטרית ימשיך להיות חבר בוועדת שרים להפרטה?
איל ינון מזכיר הכנסת
ההרכב הוועדה הסטטוטורית יהיה חסר.
דוד רותם
השר שטרית כבר לא חבר בוועדה מרגע שהוא לא שר.
איל ינון מזכיר הכנסת
זה לא במקום השר שטרית, סיפור השר שטרית הוא לרגע.
דוד רותם
אני לא מבין למה לנו לדון בזה, מקסימום אחר כך היועץ ייתן חוות דעת, בשביל מה יש יועצים משפטיים?
היו"ר זאב אלקין
אני מנסה להבין עד כמה הדיון הוא מעמיק וכמה זמן נצטרך להקציב אליו, זה מאד משנה, צריך לראות מה תהיינה השלכות ההצבעה שלנו במליאת הכנסת. בהתאם לתשובה הראשונה, השאלה השנייה יורדת, רציתי לשאול, האם אפשר לזכות אדם שלא בפניו אבל השאלה אם אפשר לקחת את התפקיד שלא בפניו, כי הוא לא נמצא כמדומני.
דוד רותם
הוא לא שר, כבר לקחו לו את התפקיד.
היו"ר זאב אלקין
אני מרגיש שלא בנוח, שלא יבוא בטענות שעשינו לו מחטף בוועדת הכנסת.
משה גפני
לא חשוב ההרכב, מה הולכים להפריט?
היו"ר זאב אלקין
על זה לא דנים כאן. אני רוצה לשאול את ארבל, בגילוי נאות אומר שחשבתי שדיון סיעתי משמעותי בעניין בסוף סדר היום של היום הוא קצת מיותר, היום לא חסרות שעות למי שרוצה לבטא את עצמו מעל הדוכן. רציתי להציע לאנשי האופוזיציה להסתפק בדיון מקוצר. הממשלה תציג, נציג אחד מהאופוזיציה, מי שהם ירצו, יענה ונעבור להצבעה. אני חושב שזה הגיוני במציאות בה אנחנו נמצאים היום, לא חסרות שעות למי שירצה לנצל אותן ב-24 השעות הקרובות לדבר במליאה.
איל ינון מזכיר הכנסת
אולי שיסמיכו אותך לבוא בדברים עם חבר הכנסת יוחנן פלסנר.
דוד רותם
אני מציע שתיתן לכל סיעה חמש דקות לדבר אחרת הם יגידו גם שלא נותנים להם לדבר.
אופיר פינס-פז
שלוש דקות.
דוד רותם
הם לא ידברו ממילא.
היו"ר זאב אלקין
אני מבקש מוועדת הכנסת אישור להצעה הבאה, שתהיה הצעה מותנית והיועצת המשפטית תאמר לנו אם זה אפשרי. אם אין סיכום מיוחד בין הקואליציה לאופוזיציה, הדיון יהיה סיעתי, שלוש דקות לכל סיעה, והסיעות שירצו לוותר יוותרו אחר כך במהלך הדיון. במידה והנושא יסוכם בין הקואליציה לאופוזיציה, הדיון יהיה הצגת הממשלה ותשובה של נציג אחד המוסמך על ידי האופוזיציה לענות לממשלה.
דוד רותם
אני אומר שלוש דקות ואחר כך כל היתר מוותרים.
אופיר פינס-פז
אפשר לקבוע שהדיון יהיה בשעה 12:00, אפילו שיתקיים עכשיו דיון על החוק של מופז, עושים הפוגה ואז אתה מרוויח שזה אותו דיון, אם עושים את זה בין 12:00 ל- 13:00, הרווחת.
היו"ר זאב אלקין
אני מציע שנאשר פורמאלית את המסגרת של שלוש דקות ותסמיכו אותי לבוא בדברים עם יושב רש הקואליציה.
אופיר פינס-פז
מתי? בסוף סדר היום. אני מציע לבוא בדין ודברים גם על מה שאני הצעתי, שזה לא יהיה בסוף סדר היום.
היו"ר זאב אלקין
הצבעה בכל מקרה תהיה בסוף סדר היום. זה לא משנה, אם הם יקבלו את הצעתי זה אותו דבר כמו מה שאתה הצעת. זה מה שאני אומר, תשלבו מה שיש לכם להגיד בדיון על החוק כרגע ובסוף תהיה הצגה, תשובה קצרה וזהו. אין הבדל מהותי בין שתי ההצעות.

אני מבקש להעלות להצבעה את ההחלטה הבאה של ועדת הכנסת, במידה ואין סיכומים אחרים, זה שלוש דקות לכל סיעה, יחד עם זאת, ועדת הכנסת מסמיכה את יו"ר ועדת הכנסת להגיע לסיכום עם קואליציה ואופוזיציה על מתכונת מקוצרת של דיון. אולי תהיה להם הצעה לתיקון קטן כזה או אחר. מי בעד ההצעה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה התקבלה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה.

שונות
נסים זאב
הצעה לסדר, אני מבין שהיושב ראש מבקש לקיים דיון היום בעניין הרצח.
היו"ר זאב אלקין
בשביל זה לא צריכים את ועדת הכנסת, מזכיר הכנסת יעדכן אותנו.
איל ינון מזכיר הכנסת
התקבלו אצל יושב ראש הכנסת פניות של מספר חברי כנסת לקיים היום דיון בנוגע לאירוע הירי שהיה במוצאי שבת. יושב ראש הכנסת נענה לפניות האלה וסוכם שיהיו ארבע חברי כנסת, שהם אלה שביקשו לקיים את הדיון, ניצן הורביץ, דב חנין, יולי תמיר ושלמה מולה ונציג הממשלה השר אהרונוביץ יענה.


זה יתקיים כך, אם הדיון בהסתייגויות לחוק ההתפלגות יסתיים בשעות הצהרים, נקיים את אותו דיון לפני ההצבעות על חוק ההתפלגות.
נסים זאב
רק ארבעה ידברו? אני רוצה לבקש גם לדבר, אחרי כל דברי ההסתה.
איל ינון מזכיר הכנסת
אם תבקש אני אעביר ת הבקשה ליושב ראש.
היו"ר זאב אלקין
אי אפשר שזה יהיה בסוף סדר היום?
איל ינון מזכיר הכנסת
לא רוצים כי ייתכן שסוף סדר היום יהיה בשעה מאוחרת. נקבע עם ראשי סיעת קדימה שאם יבקשו להמשיך בדיון בהסתייגויות על חוק מופז, נעשה הפסקה על חשבון מסגרת הזמן שניתנה לחוק ההתפלגות ואז חצי שעה נייחד לנושא של הירי. אם חבר הכנסת זאב מבקש לדבר, אני אדבר עם יושב ראש הכנסת.
נסים זאב
חשוב שאני אדבר, כי אתמול ברדיו אמרו שיהיה דיון בכנסת במליאה וכולם ידברו, הבנתי שזה יהיה לפי סעיף 82.
איל ינון מזכיר הכנסת
זה חריג, זה בגלל שהכנסת ממילא מתכנסת וקרה אירוע בסדר גודל כזה, היושב ראש החלט לאשר את זה לפנים משורת הדין. לא הוגשו חתימות וזה לא לפי בקשת הממשלה, אבל היות וממילא הכנסת מתכנסת חשב היושב ראש שזה לא יהיה ראוי שהכנסת תתעלם מאירוע בסדר גודל כזה. אם חבר הכנסת זאב רוצה להצטרף לדוברים אני אעביר את הבקשה ליושב ראש ואעדכן אותך.
היו"ר זאב אלקין
תם סדר היום. אני מזכיר לחברי ועדת הכנסת, בתום סדר היום נתכנס כאן בוועדת הכנסת לישיבה קצרה חגיגית. ברגע שהמליאה נגמרת.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים