ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/08/2009

חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 38), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
31
ועדת הפנים והגנת הסביבה

5.8.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 66
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום רביעי ט"ו באב התשס"ט (5 באוגוסט 2008) בשעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים

2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיף 8 – פיתוח ברשויות המקומיות.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
רני פינצי – מנהל מנהל השלטון מקומי, משרד הפנים

עו"ד יהודה זמרת – לשכה משפטית, משרד הפנים

עו"ד אלעזר במברגר – לשכה משפטית, משרד האוצר

קרן טרנר – רכזת פנים, אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד הראל גולדברג – לשכה משפטית, משרד המשפטים

אריה מצליח – כלכלן ראשי, מרכז השלטון המקומי

צביה אפרתי – מנהלת אגף פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון

אשר שוחט – סמנכ"ל אגף יזמות בנייה, ארגון הקבלנים והבונים בישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר; ורד קירו; אנה פרסלר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים

2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיף 8 – פיתוח ברשויות המקומיות
היו"ר דוד אזולאי
צהריים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים

2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיף 8 – פיתוח ברשויות המקומיות.
תומר רוזנר
- - -
היו"ר דוד אזולאי
יש פה הערה לפרוטוקול: החוק ייקרא חוק יסודות התקציב, ובהמשך יירשם מספר התיקון.


אני אפתח ואומר שנושא תקציבי הפיתוח בדרך כלל בא לתת תנופה לעיר, ולצערי הרב, חלק גדול מהרשויות לא זוכות לנצל תקציבי פיתוח משתי סיבות: או שהרשות המקומית מעוקלת ולא מעבירים להם את התקציבים האלה, או שבמקרה שמעבירים שמים על זה יד, והתוצאה היא שהסובלים העיקריים אלה התושבים, וכמובן, אני מניח שגם רצונו של ראש העיר או ראש המועצה נפגע בסופו של דבר. ההצעה המונחת בפנינו באה לתת מענה לתקציבי הפיתוח כדי שאכן יופנו ליעד שלהם. זה כשלעצמו דבר מבורך, ואני מוצא לנכון להזכיר בהזדמנות הזאת שבזמנו כאשר רשויות מקומיות לא קיבלו את הכספים - לאו דווקא את תקציבי הפיתוח – והייתה שביתה באותה רשות מקומית, אז גם עובדי מערכת החינוך של אותה רשות מקומית שבתו ולא תמיד הבינו למה אלה שובתים ואלה לא שובתים. באמת לא הייתה סיבה שהם ישבתו, אבל הם לא קיבלו משכורת כי הם היו עובדי הרשות המקומית.

בגלגול הקודם שלי כיושב ראש ועדת הפנים יחד עם זבולון אורלב כיושב ראש ועדת חינוך העברנו חקיקה שיפתחו חשבון מיוחד לתקציבי החינוך, ולשמחתי הרבה מאז העסק הזה עובד. דרך אגב, אז ראשי הרשויות לא הסכימו לזה, הם התנגדו, אבל זה עבר. אני בטוח שהיום הם מברכים על כך כי זהו כסף שמגיע לייעודו ומאז לא הייתה שביתה של הרשות המקומית שהמורים היו שותפים לה. בעניין הזה גם בתקציבי הפיתוח אנחנו הולכים לעשות צעד חשוב, ואני מקווה שנאפשר לשלטון המקומי רק לברך בעניין הזה.

בבקשה, נציגי משרד האוצר.
קרן טרנר
שלום לכולם, צהריים טובים. אני רכזת פנים באגף התקציבים. כבוד היושב ראש היטיב להציג את הצעת החוק, זה בדיוק ההקדמה והתיאור הכללי של החוק. הוא בא באמת לתת מענה כאשר רשות במצב כלכלי לא טוב ולא מעבירים לה תקציבי פיתוח מחשש שהם יעוקלו או שטועים ומעבירים תקציבי פיתוח, והם לא הולכים לייעודם, והתושבים נפגעים מהמהלך.
היו"ר דוד אזולאי
על זה נאמר: "ברוך שכיוון לדעת גדולים".
קרן טרנר
כיוונתי לדעת גדולים.
היו"ר דוד אזולאי
אני כיוונתי לדעת גדולים.
אלעזר במברגר
רק לחדד ברמה המשפטית שזה תיקון שכבר נעשה כהוראת שעה. זה תיקון 31 הגדול משנת 2003 שנעשה בחוק יסודות התקציב. במסגרת אותו תיקון, גם על רקע הניסיון החיובי שהיה מהתיקון שקודם הוזכר של אותה חקיקה שדיברה על הגנה על כספי חינוך הוסדר הנושא בחוק יסוד התקציב, אלא שהוסדר בגדר הוראת שעה. במסגרת החקיקה הרחבה שעשו שם היו כמה חלקים ממנה שבחרו לעשות בגדר הוראת שעה כדי לראות עם הזמן אם ההסדר הזה הוא נכון או לא נכון. הניסיון עם ההסדר הזה היה ניסיון מצוין לכל מי שזה יכול להיות נוגע אליו – שלטון מקומי או מרכזי – אלא שפג תוקפה של הוראת השעה הזאת ב-1 ביולי, ונכון להאריך אותה – כך אנחנו סבורים, וכך סבור כל מי שנוגע בדבר.

בית המשפט העליון במספר תיקים שהתגלגלו לפתחו בגלל מצבים שבהם מישהו שעשה עבודה לטובת הרשות המקומית לא קיבל את שכרו מכיוון שלממשלה לא היה מסלול בטוח להעביר אליו את הכסף, דהיינו, חשבון פיתוח מוגן – אמר יותר מפעם אחת שהוא סבור שזאת חקיקה נכונה, ומן הראוי שהמדינה תעשה אותה. עדכנו את בית המשפט העליון שאנחנו מקדמים את זה במסגרת חוק ההסדרים, ובית המשפט העליון בירך על כך.

העברנו נוסח עם הערות מצומצמות של הלשכה המשפטית, ואנחנו סבורים שהתחולה חייבת להיות מידית כי התיקון הזה הוא תיקון שהשטח ממש משווע לו.
יהודה זמרת
הכסף מחכה.
היו"ר דוד אזולאי
כרגע לא מעבירים תקציבי פיתוח מכיוון שהחוק עוד לא עבר? זה המצב?
יהודה זמרת
המצב הוא שיש לנו תיקי כספים שהקבלנים לא יקבלו אותם כי אין שום אפשרות להעביר את הכסף. במקרה של חינוך יש לנו פחות בעיה- -
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, היועץ המשפטי של משרד הפנים, הכסף שיועבר לחשבונות האלה לא יהיה מעוקל?
יהודה זמרת
הם לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא על-ידי אותו אדם שביצע את העבודות.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר, עם זה אין לי בעיה.
יהודה זמרת
לא יהיה שוטף. מה שקרה הוא שהכספים עברו לשוטף כל הזמן.
אלעזר במברגר
אני מזכיר שתקציב 2009 אושר, ויש לנו סכומים שמחכים בקנה.
יהודה זמרת
בנוסח שהופץ כרגע יש מספר תיקונים שנעשו מול הנוסח הכחול. תומר יציג את השינויים, ואנחנו נעיר הערות.
היו"ר דוד אזולאי
מיד אני אתן את רשות הדיבור לתומר. רני, אתה רוצה להוסיף משהו?
רני פינצי
אין לי מה להוסיף, זה תיקון חשוב.
היו"ר דוד אזולאי
בבחינת "כל המוסיף, גורע". זה אחד החוקים שצריך לברך עליהם. בבקשה, אדוני, רשות הברכה לך.
אריה מצליח
אני נציג מרכז השלטון המקומי. אין לנו התנגדות לנוסח החוק, בסך-הכול מדובר בחוק שמסדיר הוראת שעה, ואנחנו מארגנים חוק שמסדר לנו חשבון יפה ומוגן. יש רק בעיה אחת, שחשבונות הפיתוח ריקים. אז אולי זאת לא הבמה, אבל כדאי להגיד - - - שהוא באמת חסין, הכול בסדר, רק אין כסף, אין כספי פיתוח, המדינה כמעט איפסה אותם. בהזדמנות הזאת שמעלים את הנושא וכולם רוצים להסדיר את הפלטפורמה אני מציע שאולי נקיים דיון ייחודי על תקציב הפיתוח בכלל בשלטון המקומי וגם בכלל על התמיכה הממשלתית בשלטון המקומי.

למרות האופוריה שייתכן שיש, נכון לעכשיו בספרי התקציב של המדינה התמיכה הממשלתית בשלטון המקומי לשנת 2010 שהיא למעשה סגורה, היא במצב רע במיוחד. מענקי האיזון לשנת 2010 מתוקצבים בתת תקצוב עצום- -
תומר רוזנר
- - -
היו"ר דוד אזולאי
מה היקף תקציבי הפיתוח לשנת 2010-2009?
רני פינצי
תלוי איפה. ממשרד הפנים – זה 277 מיליון שקלים – זאת ירידה של 15% לעומת השנה הקודמת.
יהודה זמרת
יש תקציב גדול בשיכון ובתחבורה.
רני פינצי
יש עוד תקציב - - - משרד החינוך.
היו"ר דוד אזולאי
כל תקציבי הפיתוח מכל משרדי הממשלה יעברו לחשבון הזה? כשפתחתי את הדיון הבנתי שמדובר על כספי משרד הפנים בלבד שמועברים לחשבון הזה.
רני פינצי
למעט חינוך כל כספי הפיתוח שמעבירה הממשלה לרשויות המקומיות.
יהודה זמרת
מדובר פה על תחבורה. אנחנו עומדים במצב שאנחנו צריכים להסדיר כיכרות. יש תחילת שני לימודים, והכסף לא יכול לזרום.
קרן טרנר
- - -
היו"ר דוד אזולאי
אני לא ידעתי. חשבתי שמדובר על כל תקציבי הפיתוח של משרד החינוך.
אריה מצליח
לא, זה הכול, למעט חינוך.
היו"ר דוד אזולאי
מצוין. חבר הכנסת מקלב, רוצה להתייחס לדברים?
אורי מקלב
האוצר אמרו אחרי דברים שאין מה להוסיף, אז מה אני יכול להגיד?

אבל מבחינה פרקטית אני מבין שבכל דבר יש גם חיסרון. כשעושים חשבון בנפרד הרשות לא יכולה לשחק במקרה שהיא כן רוצה לתת בינתיים מקדמה על חשבון. נניח שרשות החליטה לא לעכב את פתיחת שנת הלימודים ולתת מתקציבה ולהעביר מתקציב לתקציב, ובינתיים יסדרו את הסדרי הבטיחות לקראת שנת הלימודים – לרשות יש אפשרות לקחת כספים ולהעביר לקרן הזאת.
יהודה זמרת
עבודות הפיתוח מוגדרות פה "לרבות מימון עבודות הפיתוח", דהיינו לקיחת הלוואה. כי בהרבה מקרים אתה לוקח הלוואה מהבנק, וזה משמש לך להחזר. לכן היא זוקפת הלוואה לספק, ואחר-כך היא פורעת את ההלוואה.
אורי מקלב
זה גם ברור. גם ברור שהבנק לא ייתן שום מינוס מכיוון שאתה לא יכול להשתמש בכספי הרשות.
יהודה זמרת
זה לא כספי הרשות, זה כספי המדינה שהוכרו.
אורי מקלב
אבל מהחשבון הזה הוא לא יוכל לתת שום דבר. אם אתה אומר שזה יהיה בהלוואה זה קצת מקל.
קרן טרנר
העניין הוא שתקציב בטיחות בתקציב משרד התחבורה לא אמור לממן צרכים תזרימיים של הרשות או כל דבר אחר של הרשות. אם זה כסף שיועד למעגל בטיחות כי הקריטריון הוא תאונות דרכים או קרבה למוסדות חינוך, הכסף אמור להגיע לשם, ולא יכול להיות שמשרד התחבורה יעביר כסף שיעבור אחר כך לפינוי אשפה אף על פי שגם זה וגם זה חשובים.
אורי מקלב
הרשות רוצה עכשיו לממן את הבטיחות בדרכים- -
קריאות
אי אפשר.
יהודה זמרת
אני אסביר איך עושים את זה: אתה לוקח הלוואה וזוקף את זה כהלוואה ומחזיר אותה משם.
היו"ר דוד אזולאי
וההלוואה הזאת תיכנס לאותו חשבון ותוצא מאותו חשבון?
רני פינצי
אפשר לעשות את זה. זה נעשה היום בתקציב הפיתוח ובתקציב החינוך שעובד בדיוק באותה צורה. היות שתקציב החינוך של משרד החינוך עובר ב-10 בחודש ואת המשכורת משלמים בתחילת החודש, נוצר אותו פער, והרשות עושה מימון ביניים מכספה שלה – לוקחת הלוואה ומחזירה את זה. זה אפשרי וזה קיים.
היו"ר דוד אזולאי
הרשות המקומית, כולל אותן רשויות נטולות מענק יהיו חייבות לפתוח חשבונות כאלה או שאין חובה?
יהודה זמרת
מי שלא יפתח לא נוכל להעביר לו את הכסף.
היו"ר דוד אזולאי
הבנתי.
אורי מקלב
בשונה מתאגיד עירוני שהם לא יכולים לקחת- - -
היו"ר דוד אזולאי
אפרופו תאגיד, אני רוצה להציע לכם פה – זה הצוות המתאים, לדעתי – יש הרי התנגדות להקמת תאגידי מים ברשויות. חלק גדול לא מעוניינים בזה מכל מיני סיבות שאני לא רוצה להיכנס אליהן כי זה לא על סדר היום. אבל הגיע הזמן לקחת יוזמה ולפתוח חשבונות לצורכי מים.
יהודה זמרת
יש דבר כזה. יש אפשרות מסוימת שלפיה ברשויות חלשות מאוד שיש להן בעיה כי המים הולך לשוטף, יכולות לפתוח חשבון מוגן מעיקול.
אריה מצליח
- - -
יהודה זמרת
הבעיה היא שם מדובר על השוטף. שם מדובר על בעיה מסוימת, וכשזה מגיע מהריבון הבנקים- - -
היו"ר דוד אזולאי
ואז אנחנו פותרים את הבעיה שקיימנו עליה דיון בשבוע שעבר של אותם מנותקי מים שמשלמים ונענשים.
יהודה זמרת
הכנסת חוקקה את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אז אני זורק רעיון וכדאי לאמץ אותו. אתם, אנשי משרד הפנים, במסגרת תוכניות ההבראה שלכם עם ראשי הרשויות, כדאי לכם כבר להתחיל לעודד את הנושא הזה.
יהודה זמרת
יש לנו בעיה חוקית.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי. לכן העליתי את זה. צריך לתת מענה. חבל שזה יבוא בסופו של דבר בחקיקה פרטית. אז קחו את היוזמה.
יהודה זמרת
הסמכות הועברה על-ידי הכנסת מאתנו לרשות המים.
היו"ר דוד אזולאי
יהודה, אתה מכיר את הטלפון שלהם, תעשה את זה אתה.
יהודה זמרת
אמרתי את עמדתי, אבל יש עמדת ממשלה.
אורי מקלב
בנושא מס בצורת היה דיון מאוד מועיל ותכליתי, ובחלק שקשור לרשויות, ברפורמה במים של 2010 יש לזה הרבה השלכות. היה מן הראוי שתקיים דיון גם בנושא הזה. יכול להיות שוועדת הכלכלה תדון בכך, אבל הם מסתכלים על זה לא מן ההיבט המוניציפלי, אלא הכללי. חוץ מההיבט המוניציפלי יש עוד היבטים. אתה ירדת לפרטים שבוועדת כלכלה לא יושבים עליהם. בהסתכלות העירונית יש לזה בהחלט חשיבות מכיוון שיש מגעים בעניין רפורמה של 2010. זה שינוי תפיסתי וארגוני דרמטי.
היו"ר דוד אזולאי
בנושא המים.
אורי מקלב
וגם במחירי המים ובצורת ההתנהלות של משק המים. זה משהו אחר לגמרי.
היו"ר דוד אזולאי
החשש הוא שהכסף שמיועד למים בסופו של דבר לא ילך למים, ומי שייצא נפסד מזה זה הציבור.


נציגת משרד השיכון, בבקשה.
צביה אפרתי
החוק הזה חשוב מאין כמוהו כדי להפעיל את כל פעולות הבנייה והפיתוח ברשויות המקומיות. גם משרד הבינוי והשיכון מבצע באמצעות הרשויות את פעולות הבנייה והפיתוח, הקמה של מוסדות ציבור אחרים – לא מוסדות חינוך – תשתיות וכולי. רק שתדעו שאנחנו חשופים לתביעות צד שלישי כאשר אנחנו משלמים חשבון לעירייה בגין עבודה שביצע הקבלן, והכסף לא מגיע לקבלן אלא למישהו אחר. כרגע מתבררות שתי תביעות באירועים מן הסוג הזה שהכסף לא הגיע לקבלן, ואנחנו הודענו שהחוק הזה נמצא בתהליך, והקבלן היה מוכן למשוך את העתירה שלנו אם החשבונות הבאים ישולמו לו במועדן. אז בקשתי היא שהוא יחול לא על מה ששולם, אלא על כל מה שהוא חוזה פתוח ועוד לא שילמו בגינו חשבונות.
יהודה זמרת
על כל העברה חדשה.
צביה אפרתי
על כל העברת מזומנים חדשה, לא על כל העברת התחייבות חדשה.
היו"ר דוד אזולאי
צודקת. ההערה שלך היא במקומה, ופה צריך לתת על כך את הדעת לגבי אותה רשות מקומית שחתמה חוזה ולא העבירה את הכספים בגלל כל מיני סיבות- -
יהודה זמרת
זה חל.
אלעזר במברגר
זה מוסדר. הכנו נוסח מאוד פשוט: רשות מקומית צריכה לפתוח חשבון פיתוח, שאליו ייכנס כל כסף חדש שהממשלה תעביר.
צביה אפרתי
יופי.
היו"ר דוד אזולאי
אף על פי שאותו קבלן קיבל כבר 50%.
יהודה זמרת
הוא לא יקבל יותר.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא דואג בקטע הזה. השאלה היא אם לא תהיה טענה שהוא קיבל חצי מפה וחצי מפה.
אלעזר במברגר
המצב הטיפוסי הוא שהממשלה נמנעה מלהעביר כספים שהיא לא ידעה בוודאות להבטיח שהם יגיעו לאותו עושה עבודה. לכן כשיהיה החשבון הכספים הללו יועברו.
יהודה זמרת
היו גם מקרים שספקים התחילו לעבוד כשעוד היה חשבון פיתוח לפי הוראת השעה, אבל את התשלום כבר אי אפשר היה להעביר לו.
צביה אפרתי
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. עורך דין תומר, בבקשה.
תומר רוזנר
הנוסח מונח לפניכם כולל מספר הערות. בסעיף הראשי ההערות הן לאפשר שעבוד של הכספים האלה בתנאים מסוימים. בהצעה המקורית לא הייתה אפשרות לאפשר שעבוד – מצב שהיה מונע מהרשות המקומית להתקשר בהלוואות על סמך הקצבות שהיא עתידה לקבל. אני מבין שהעניין הזה מקובל על נציגי הממשלה.


שתי הערות נוספות שצריך לקיים עליהן דיון זה בעניין מועד התחילה של החוק והוראות המעבר. בעניין מועד התחילה הצענו מועד שרירותי -1 בינואר 2010, אבל אנחנו שומעים כאן שצריך להקדים- -
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שזה יהיה מיום הפרסום ברשומות.
תומר רוזנר
זה לא פשוט.
היו"ר דוד אזולאי
למה?
תומר רוזנר
משום שמדובר בעבירה פלילית. אנחנו אומרים שמי שמשתמש בכספים האלה שלא כדין ועושה את זה לא במסגרת חשבון הפיתוח עובר עבירה פלילית. צריך לתת לרשויות המקומיות אפשרות להיערך. הם צריכים לפתוח את החשבון הזה, צריכים להעביר את הפרטים שלו לכל הגופים. צריך לתת זמן היערכות משום שמדובר בעניין פלילי כזה. אז אפשר לקבוע 30 יום, אבל צריך זמן היערכות, אין ברירה בעניין הזה.
צביה אפרתי
כמה שפחות.
יהודה זמרת
אני לא רואה את הטענה. עד שלא יגיע מספר חשבון שיגיע לאוצר אף אחד לא יעביר את הכסף. כמו שאני מכיר את הרשויות, בפעם שעברה יום אחרי פרסום החוק הם רצו ופתחו חשבונות מוגנים. החשש הפלילי הוא לא מהותי כי עד שלא יעבירו כסף לא יוכלו להשתמש בכסף למטרה אחרת.
היו"ר דוד אזולאי
לדעתי, צריך לתת מרווח זמן מינימלי כדי לאפשר התארגנות.
אורי מקלב
מי שקיבל עד עכשיו תקציבי פיתוח כבר היה צריך לעשות את זה.
צביה אפרתי
הוא לא היה רשאי.
קרן טרנר
היה פער בין הוראת השעה- -
צביה אפרתי
הוראת השעה נגמרה, ורק כשהחוק ייכנס.
אורי מקלב
כבר עשו את זה, לא?
קריאות
- - -
אורי מקלב
כולם ערוכים לזה.
קריאות
- - -
יהודה זמרת
החשבונות האלה כבר לא מוגנים, יש עליהם עיקולים. הולכים לבנק ופותחים חשבון.
תומר רוזנר
לכן צריך זמן היערכות.

בנושא הוראת המעבר ברור, לפי המצב החוקי והחוקתי שלא יכול להיות שההצעה של שינוי החשבונות תפגע בשעבודים שכבר נוצרו לפני תחילת החוק או בעיקולים שהוטלו. מוצע שלגבי התקשרויות בנות תוקף שבהן יש העברות חדשות אפשר יהיה להגן על אותם כספים שנמצאים בחשבון הנפרד גם בהעברות חדשות על סמך הסכמים קיימים. כאשר מדובר בחוזים חדשים אין לנו בעיה, אבל כשמדובר בחוזים קיימים עלולה להישאל שאלת המדתיות משני טעמים: האחד מנקודת מבטו של המתקשר הקבלן. מוטלות עליו כאן מגבלות מסוימות שלא היו מוטלות עליו קודם לגבי האפשרות שלו לעקל כספים; זאת עלולה להיות בעיה לגבי התקשרויות קיימות כי הוא התקשר עם הרשות המקומית- -
צביה אפרתי
אני לא מבינה את הבעיה, אני מתנצלת.
יהודה זמרת
הקבלן כרגע לא יראה כסף.
תומר רוזנר
אני אסביר שוב: היום הקבלן יכול להטיל עיקולים בגין סכומים שלא שולמו לו, על כל כספי הרשות המקומית.
היו"ר דוד אזולאי
על פרויקט שביצע?
תומר רוזנר
על פרויקט שביצע הוא יכול להטיל עיקול אם לא שולם לו הכסף על-ידי הרשות המקומית בין אם זה מארנונה, בין אם זה מכספי ההקצבות האלה- -
היו"ר דוד אזולאי
הרשות המקומית קיבלה את כל הכסף עבור אותו פרויקט?
תומר רוזנר
או שכן או שלא. הוא לא קיבל.
היו"ר דוד אזולאי
הרשות המקומית קיבלה?
תומר רוזנר
זאת שאלה עובדתית. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
יהודה זמרת
אם היא קיבלה אנחנו נעביר לה.
היו"ר דוד אזולאי
בדיוק. אם היא לא קיבלה יעבירו את זה לאותו חשבון.
הראל גולדברג
ואת זה אפשר יהיה לעקל. אותו קבלן יוכל לעקל את זה.
אלעזר במברגר
היום הקבלן רץ להטיל עיקולים, והוא מצטרף לעוד 80 אלף נושים אחרים שיטילו עיקולים – זה לא משנה את מצבו. כאן יהיה חשבון פיתוח מוגן, ש- - - לשם כסף, והוא יוכל להטיל- -
הראל גולדברג
רק הוא יוכל לעקל את זה.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר כקבלן שבנה את הפרויקט יוכל לעקל את החשבון- -
הראל גולדברג
והוא בלבד.
היו"ר דוד אזולאי
- - גם על חוזה שנחתם בעבר. אף על פי שהוא קיבל על החשבון בהסדר הקודם.
הראל גולדברג
תהיה לו הגנה הרבה יותר טובה מאשר בעבר.
תומר רוזנר
אני מציע שנקרא את הסעיפים הראשונים. לגבי הוראת המעבר אני מציע שהממשלה תציע את הנוסח שהיא מציעה, ואז נראה.
היו"ר דוד אזולאי
ברשותכם, נעבור להקראה.
ורד קירו
הקראה: חוק יסודות התקציב (תיקון מס' ), התשס"ט-2009

הוספת סעיף 31ד 1. בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 31ג יבוא:
"ייעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשות מקומית 31ד. (א)
בסעיף זה-

"הקצבה לפיתוח" – הקצבה שמעבירה המדינה לרשות מקומית, המיועדת לתכנון, להקמה, לרכישה, לשיפוץ או להרחבה של תשתיות, מבני ציבור, או שטחים לצורכי ציבור, למעט הקצבות כהגדרתן בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס–2000‏;
"עבודות פיתוח" – הקמה או רכישה של תשתיות, מבני ציבור או שטחים לצרכי ציבור או לביצוע עבודות מסוימות במסגרת תכנון, הקמה, רכישה, שיפוץ או הרחבה של תשתיות, מבני ציבור או שטחים לצרכי ציבור או למימון כל אחד מאלה;

"תאגיד בנקאי" – תאגיד כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, אליו מועברות ההקצבות מאת המדינה לרשות המקומית.
יהודה זמרת
נעשתה פה עבודת עריכה. המונח "עבודות פיתוח" היה בתוך הסעיף עצמו. נוצרה פה בעיה. עבודות פיתוח מוגדרות כאן כ"הקמה או רכישה של תשתיות... או למימון כל אחד מאלה". מה פירוש המונח "למימון כל אחד מאלה"? ברור שההקצבה עוברת למימון העבודות, לא לביצוע. הכוונה במקור הייתה למימון החזר הלוואה עבור ביצוע עבודות אלו.
תומר רוזנר
אבל זה הנוסח שמשתמשים בו.
קרן טרנר
אבל באת להגדיר עבודות פיתוח, והגדרת אותם גם מימון.
יהודה זמרת
כשאתה אומר "למימון" אתה מתכוון למימון החזר הלוואה לביצוע.
תומר רוזנר
אתה רוצה להעביר את "מימון" לסעיף עצמו? אין לי בעיה.
יהודה זמרת
או להעביר אותו לגבי החזר הלוואה. אני רק רוצה שהמונח יהיה ברור.
תומר רוזנר
מה אתה רוצה לתקן?
הראל גולדברג
"למימון החזר הלוואה בגין עבודות אלו".
יהודה זמרת
אחר כך הנסחית תחליט לגבי העניין הטכני.
תומר רוזנר
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
"החזר הלוואה שנלקחה לטובת הפרויקט".
הראל גולדברג
לטובת ביצוע עבודות אלו.
יהודה זמרת
לפעמים אומרים לקחת הלוואה מסוימת, לעשות את הביצוע ואחר-כך המדינה נותנת כסף כדי להשתמש לפירעון הביצוע.
ורד קירו
המשך הקראה: (ב)
רשות מקומית לא תשתמש בהקצבה לפיתוח אלא למטרה שלשמה נועדה.
(1)
על אף האמור בסעיף 213א לפקודת העיריות‏, ובסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות‏, רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון נפרד שיפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו (להלן – חשבון הפיתוח).
(2)
בחשבון הפיתוח יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות; חשבון הפיתוח ינוהל באופן שיאפשר מעקב אחרי תקבוליו מכל מקור וההוצאות אשר הוצאו למטרות השונות.

(ד)
המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבה לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות סעיף זה והמנוהל לפיהן.
(ה)
המדינה רשאית שלא להעביר הקצבות לפיתוח לרשות מקומית שאינה פועלת על פי הוראות סעיף זה.
(ו)
הכספים שבחשבון הפיתוח לא יהיו ניתנים לשעבוד או להמחאה אלא אם כן השעבוד או ההמחאה נעשה לטובת מי שהרשות המקומית התקשרה עמו כדין בהסכם לעבודות פיתוח.
יהודה זמרת
נקרא את ההערה אחרי שנגמור את העיקול ואז נחזור.
הראל גולדברג
אותם תנאים לגבי עיקול צריכים לחול גם לגבי שעבוד.
ורד קירו
המשך הקראה: (ז) (1)
הכספים שבחשבון הפיתוח לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(א)
העיקול הוטל על ידי מי שהרשות המקומית התקשרה עמו כדין בהסכם לעבודות פיתוח בשל אי תשלום כספים בעד אותן עבודות פיתוח ;
(ב)
עבודות הפיתוח בוצעו על פי הסכם שבין הרשות המקומית לבין מטיל העיקול, ובהתאם לדרישות המדינה;
(ג)
המדינה אישרה כי עבודות הפיתוח בוצעו בפועל;
(ד)
לצורך מימון אותה עבודת פיתוח הועברה הקצבה לפיתוח לחשבון הפיתוח של הרשות המקומית.
(2)
העיקול על כספים בחשבון הפיתוח על פי הוראות פסקה (1) לא יוטל על כספים שסכומם עולה על ההקצבה לפיתוח שהועברה כאמור בפסקת משנה (1)(ד).
הראל גולדברג
אותם תנאים שחלים לגבי עיקול צריך להחיל אותם גם לגבי שעבוד. כלומר התנאי הראשון הוא אם אנחנו מאפשרים לעקל רק למי שהתקשר כדין בהסכם לעבודות פיתוח; התנאי השני הוא שהמדינה אישרה כי עבודות הפיתוח בוצעו בפועל; תנאי שלישי: לצורך מימון אותה עבודה הועברה הקצבה לפיתוח; ותנאי רביעי: בכל מקרה גובה העיקול לא יעלה על גובה הסכומים שהועברו על-ידי המדינה לטובת אותו פרויקט. אותם תנאים צריכים לחול גם לגבי השעבוד.
תומר רוזנר
לא ניתן.
יהודה זמרת
ברגע שאתה אומר שאתה מוכן לשעבד, אבל כפוף לתנאים הבאים, א', ב', ג', זה תנאי שעבוד.
אלעזר במברגר
רק להזכיר ששעבוד של תקציבי פיתוח הוא דבר מאוד לא מובן מאליו. רק לפי הכללים שם - - - הזאת בכלל אפשרית.
תומר רוזנר
היא הנותנת.
הראל גולדברג
אז צריך לכתוב: "בלי לגרוע".
יהודה זמרת
בלי לגרוע מהוראות הדין.
תומר רוזנר
בוודאי. לגבי שזה לא אמור לגרוע מהוראות הדין האחרות שמתנות שעבודים של כספי מדינה מהסוגים האלה או בכלל שעבודים של רשויות מקומיות בכללים שנקבעו לפי חוק יסודות התקציב, זה ברור שזה לא אמור לגרוע מהם. אגב, אנחנו מדברים באותו חוק עצמו, כך שלא צריך- -
יהודה זמרת
אתה לא יודע על הוראה ספציפית שהגיעה יותר מאוחר.
תומר רוזנר
אתה רוצה הבהרה – אפשר להכניס את זה: "בלי לגרוע מהוראות".
אלעזר במברגר
אולי להפנות ל-31ב דווקא מכיוון שזה באותו חוק, שיהיה ברור מה היחס ביניהם.
תומר רוזנר
בסדר, אין בעיה.

לגבי התנאים ודאי שלא ניתן לומר שהעבודה בוצעה בפועל כי השעבוד מוטל לפני שהעבודה מבוצעת. כך שלא ניתן להתנות שעבוד כשהעבודה תבוצע בפועל.
יהודה זמרת
אתה יכול להתנות תנאי שהשעבוד לא - - - נוספות.
תומר רוזנר
אבל זה כבר תנאי השעבוד. אנחנו לא נכנסים פה לתנאי השעבוד.
יהודה זמרת
מה שחשוב הוא שבסוף הכסף לא ילך.
תומר רוזנר
אבל אתה צריך לאשר כל שעבוד מהסוג הזה. אז תתנה את זה באישור שלך.
יהודה זמרת
עדיין באישור שלי לא יכול להיות מצב שאני נותן לאדם לשעבד. הרי יש פה רציונל, אני לא רוצה שהכסף ילך למטרות אחרות או לגופים אחרים. מה הבעיה להגיד שאתה מתנה את התנאים האלה?
תומר רוזנר
אז שוב אני אומר: לגבי חלק מהתנאים לא ניתן לעשות את זה מכיוון שאתה לא יכול להתנות שעבוד שהוטל מראש בעבודה שבוצעה בפועל.
אלעזר במברגר
הוא מתכוון שאתה יכול להתנות את המימוש.
תומר רוזנר
אבל אנחנו לא מדברים פה על מימושים של שעבודים, אלא על תנאי להטלת השעבוד.
יהודה זמרת
אבל בפועל אחרי שהטלת את השעבוד אתה צריך לממש אותו.
תומר רוזנר
נכון, אבל תנאי מימושו של שעבוד נקבעים בשטר השעבוד עצמו.
יהודה זמרת
אבל לי חשוב שהמימוש לא יהיה.
תומר רוזנר
אז אתה תקבע את זה בתנאים שאתה קובע, לא בתקנות.
יהודה זמרת
אני לא רוצה שזה ייקבע באופן פרטני על ידי כל אחד ואחד שבמקרה שקיבל באותו רגע את הבקשה. צריכים למצוא הסדר אחיד.
תומר רוזנר
אנחנו מדברים בסעיף הזה על תנאים להטלת שעבוד ולא למימוש שעבוד. אנחנו לא יכולים להתייחס כרגע למימוש השעבוד. התנאים להטלת השעבוד הייתה התקשרות כדין, ואפשר להוסיף את התנאי שהשעבוד לא יהיה בגובה שעולה על ההקצבות שמיועדות לאותה מטרה. אפשר להוסיף את התנאי הזה כי יש להניח שיודעים מראש את סכום ההקצבה. לגבי שני התנאים האחרים אני לא חושב שניתן.
אלעזר במברגר
אנחנו גם רוצים להציע נוסח לסעיף הזה.
תומר רוזנר
בבקשה.
אלעזר במברגר
בסעיף ו' צריך לומר: "כספים שבחשבון הפיתוח לא ניתנים לשעבוד, אלא אם כן השעבוד נעשה לטובת מי שהרשות המקומית התקשרה עמו כדין בהסכם לעבודות פיתוח ולגבי כספי הקצבות שהועברו לצורך מימון אותה עבודת פיתוח".
יהודה זמרת
ושלא יעלה על ההיקף.
תומר רוזנר
"הועברו" אתה לא יכול. אתה יכול לתת שעבוד עתידי.
יהודה זמרת
בשעבוד אני מעביר לך כסף, ואתה משעבד לי על הכביש, ובפועל אתה תיקח את הכסף שהעברתי למים.
תומר רוזנר
זה ברור, על זה הסכמתי. אבל שיירשם שזה לא יהיה על-פי הסכם ושיש הקצבות מיועדות לאותה מטרה.
יהודה זמרת
על-פי הסכם, לאותה הקצבה ייעודית ולא יעלה על שיעורה.
הראל גולדברג
שלושה תנאים. בסדר.
יהודה זמרת
הערה נוספת: צריך להבהיר פה ששעבוד זה לרבות קיזוז.
היו"ר דוד אזולאי
מה לגבי הלוואות שהרשות תיקח לטובת אותו פרויקט?
תומר רוזנר
על זה מדובר.
יהודה זמרת
בדרך כלל אנחנו לא נותנים את השעבוד. בדרך כלל הבנק לא משעבד, אבל יש לו גם - - - והוא בעיקר יודע את התזרימית. הוא יודע שיש התחייבות ומקבל את ההתחייבות של המדינה, ויודע שהכסף מגיע.
תומר רוזנר
אני רק אבהיר על מה היה הוויכוח כאן ומה סוכם לגבי שאלתך. סוכם שאותו קבלן שמתקשר עם העירייה, והעירייה רוצה לקחת הלוואה לצורך המימון הזה תוכל לעשות את זה בשלושה תנאים: התנאי הראשון הוא שיש לה הסכם כדין עם אותו קבלן שעבר מכרז והכול בסדר- -
היו"ר דוד אזולאי
זה בשלב שהמכרז כבר יצא.
תומר רוזנר
ודאי, יש כבר הסכם איתו.

תנאי שני הוא שזה יהיה לגבי אותם כספים שמיועדים לאותה מטרה ספציפית. הוא לא יכול לשעבד את כספי הכביש לצורך ההסכם לפיתוח מים; והתנאי השלישי הוא שההיקף של השעבוד לא יעלה על הסכום שהמדינה מייעדת כתקציב לאותה מטרה.
היו"ר דוד אזולאי
מי יהיה בעל זכות חתימה על החשבון הזה?
יהודה זמרת
הגזבר.
היו"ר דוד אזולאי
זה ייכנס לתוך תקציב הרשות המקומית ויופיע בספר התקציב של הרשות המקומית?
יהודה זמרת
החשבון שממנו זה ייצא צריך להיות מנוהל באופן נפרד ברמה החשבונאית כדי לאפשר פה מעקב. כי יש פה סעיף שמחייב לנהל מעקב אחרי החשבון. אבל ברמת העמיתים זה ינוהל אותו דבר. לעיתים זה אפילו ינוהל ברמה שרשות תוציא מחשבון אחד את הכסף שלה ומחשבון אחר את הכסף שתקבל מהרשות המקומית. זה קורה בפועל גם בחינוך – מעבירים מחינוך סכום מסוים, ויש רשויות שמוציאות יותר כסף על חינוך ומוציאות אותו מהחשבון הרגיל שלהן.
צביה אפרתי
לעיתים הרשות המקומית לוקחת הלוואה להשלמת המימון של הממשלה. חשוב שההלוואות והשעבודים האלה לא ייכנסו לאותה מערכת. זה משלים גם את מה שאתה שאלת וגם את מה שיהודה אמר. אם למשל פרויקט עולה 7 מיליון שקל, והמדינה תקצבה אותו ב-6 מיליון, אם אין לעירייה מקורות זמינים היא יכולה לקחת הלוואה. אבל השעבוד על המיליון הנוסף שנמצא בהלוואה שלה לא יכול לחול על 6 מיליון שקלים של הממשלה.
תומר רוזנר
זה מה שדיברנו.
היו"ר דוד אזולאי
בעניין הזה ההלוואה יכולה להיות אך ורק בגובה המימון- -
צביה אפרתי
ההלוואה צריכה להיות במערכת נפרדת.
היו"ר דוד אזולאי
- - ואם הרשות המקומית קיבלה 6 מיליון בעוד הפרויקט עולה 7 מיליון, שתיקח מהשוטף.
צביה אפרתי
אבל אם היא לוקחת הלוואה, והיא יכולה, לפי עומס המלוות שלה, לקחת, שתנהל את זה מתקציב אחר ולא מהתקציב הייעודי של הפרויקט במימון הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
כי אחרת דבר גורר דבר.
תומר רוזנר
ברור, זאת עקיפה של כל המערכת.
יהודה זמרת
לכן היה חשוב לנו לציין את שני התנאים לעניין יישום השעבוד. בפועל העבודות לא יבוצעו, אבל אנחנו נגיד, שזה על חשבונות העירייה וניתקע באמצע הדרך.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה במקרה שבאותו פרויקט חרגו, וזה עולה יותר?
אלעזר במברגר
המנגנון הוא שבדרך כלל המשרד הממשלתי בודק כל עבודה שבוצעה ונותן אישור. כשהוא נותן את האישור יוצא כסף מדינה לאותו חשבון מוגן לצורך מימון העבודות. אם לא ניתן אישור מקצועי לביצוע עבודות בפועל הכסף לא יועבר. אם יהיו מצבים כאלה, אז יש שם בור תקציבי.
קרן טרנר
לפעמים המשרד מכיר בכך שפתאום התגלו קברים או עתיקות, והוא מעביר עוד כסף- -
היו"ר דוד אזולאי
או קירות תמך.
רני פינצי
בחלק מהמשרדים זה קיים, בחלק מהמשרדים – לא. הקצבה של משרד הפנים היא סופית, והקצבה של משרד התחבורה נתונה לגילוי קברים.
יהודה זמרת
העניין הוא שבסוף הרשות המקומית תביא את החריגה או מתקציבה או שהיא תעצור.
היו"ר דוד אזולאי
ראש רשות מקומית שירצה להעביר מהשוטף שלו לחשבון הזה?
יהודה זמרת
- - -
היו"ר דוד אזולאי
רגע, יהודה, הוא לא סתם מעביר כי יש לו כסף מיותר – הוא רוצה להשלים פרויקט מסוים.
צביה אפרתי
הוא יכול לשלם לקבלן.
יהודה זמרת
הוא יכול להוציא המחאה מהחשבון הרגיל שלו.
היו"ר דוד אזולאי
זאת אומרת, הוא לא יכול להעביר לכם.
יהודה זמרת
הוא לא יכול כי אנחנו נותנים הגנה על כספי מדינה שאף אחד מהרשות לא יכול להסתמך עליהם. השוטף הוא מארנונה שהיא- -
היו"ר דוד אזולאי
החשש שלך שאתה תצטרך להגן אחר כך על כספים שנשארו בעו"ש ולא מנוצלים.
יהודה זמרת
מה שיקרה הוא שיבריחו כספים מתוך העו"ש להסכם הפיתוח שהוא מסגרת סגורה. המסגרת הסגורה יודעת מה הבטוחות שלה, אבל אתה לא יכול לקחת את הבטוחות שלה ולהניס אותם למשבר אשראי.
תומר רוזנר
כאן המקום לציין שהיה ראוי לשקול – אבל כנראה הממשלה לא ראתה את הצורך בכך – להעביר לאותו חשבון מוגן גם את כספי היטלי הפיתוח שנגבים כיום לאותן מטרות. למעשה, אותה בעיה - -
יהודה זמרת
זה החוק שרץ פה יחד.
צביה אפרתי
זאת החקיקה השנייה.
תומר רוזנר
החקיקה השנייה זה חשבון אחר.
יהודה זמרת
בהצעת החוק שאנחנו הרצנו אמרנו שכל הכספים ישולמו לחשבון מוגן נפרד אחר. זה היה אמור להשלים. זה לא עבר.
צביה אפרתי
זה לא עבר, זה היה פה.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר להביא את זה בנפרד.
תומר רוזנר
גם שם דובר על כך שצריך להיות חשבון אחד לשני הסכומים האלה כדי להגן גם על כספי שגובה הרשות המקומית מהיטלים לפיתוח עבור אותן מטרות. כי למעשה, מה שנוצר כרגע הוא שהיטלים שהרשות המקומית גובה אינם מוגנים בעצם.
אלעזר במברגר
אני אתייחס לזה. יש כאן הפרדה מסוימת של שני עולמות: כסף שהמדינה מביאה וכסף שהרשות תביא לצורך פיתוח מתושביה מכוח היטלים. בהצעת חוק העיריות יש מנגנון קרן פיתוח שאמור ליצור הגנה על שני סוגי הכספים הללו גם יחד. הצעת חוק העיריות היא במסלול אחר, כידוע, ובהצעה זאת רצינו לטפל רק בנושא כספי מדינה כי לאור מה שתואר קודם זה נדרש וזה חשוב ונכון וכדי לקדם את זה כמה שיותר מהר. במקביל ניסינו לקדם בהסדר את אותה חקיקה שטיפלה בהיטלי פיתוח, וגם שם יצרנו הוראה שמגנה על כספי היטלים, אבל החקיקה הזאת גם במסלול נפרד כרגע. לכן אנחנו פשוט מבודדים בחקיקה הזאת את נושא כספי המדינה כדי לתת להם פתרון מידי.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. המשיכי בהקראה, בבקשה.
ורד קירו
הקראה: (ח)
בלי לגרוע מהוראות כל דין, אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המדינה חובה לתקצב כספים בסכום כלשהו בסעיפי תקציב הפיתוח שבחוק התקציב השנתי, לרשויות מקומיות ככלל או לרשות מקומית מסוימת, או להעביר כספים כלשהם לרשות מקומית מסוימת, לרבות בשל קיומו של חוב קודם של הרשות המקומית שלא נפרע.

(ט)
מי שעשה שימוש בהקצבה לפיתוח בניגוד להוראות סעיף זה או הורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).
תומר רוזנר
כפי שאמרתי, קבענו מועד שרירותי, אתה צריך להציע מועד חדש.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבין שזה צריך לעבור מליאה. אני לא חושב שהמליאה תתכנס לפני ספטמבר.
תומר רוזנר
אלא אם כן הממשלה תבקש.
יהודה זמרת
גם ככה זה יידחה. לכן עוד יותר חשוב לא לדחות את התחילה.
היו"ר דוד אזולאי
מה שבכלים שלנו נפתור. אחר כך יש דברים שאין לנו שליטה עליהם. אנחנו לא יודעים מתי תתכנס המליאה. ההערכה היא שזה יהיה בספטמבר.
תומר רוזנר
גם אם תתכנס אנחנו לא יודעים אם הממשלה תבקש להעלות את זה.
היו"ר דוד אזולאי
נכון.
אלעזר במברגר
אולי כדאי שהוועדה תכיר את ההליכים שהתנהלו בבית המשפט העליון כי זאת מין מחויבות, בעיניי, של הרשות המבצעת והמחוקקת אל מול השופטת.
תומר רוזנר
המחוקקת לא התחייבה.
אלעזר במברגר
אנחנו הצגנו שם עמדה על ידי הפרקליטות שלפיה ב-15 ביולי אנחנו מעבירים- -
תומר רוזנר
בסדר, זה על אחריותכם.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מעבירים עכשיו את החוק. הבעיה היא שהחוק הזה הוא לא בר תוקף עד שהוא לא עבר מליאה. כדי שהוא יעבור מליאה הממשלה צריכה לבקש.
אלעזר במברגר
הוא לא ייכנס לתוקף לפני שיצביעו עליו בכנסת. אני רק אומר שברגע שיצביעו, להבנתנו, גם לאור התחייבות שלנו מול בית משפט עליון נכון שהתחולה תהיה מידית.
קרן טרנר
אולי אפשר שכבר תצא הנחיה ממשרד הפנים לפתוח חשבונות היערכות.
יהודה זמרת
אנחנו לא יכולים. הבעיה של החשבונות נפתרת ביום. אנחנו עשינו את זה בזמנו בתיקון הקודם הזה. אין פה בעיה אמיתית. אתה הולך לחשבון, יש טופס של החשב הכללי וגומרים את זה.
קרן טרנר
בדיוק בגלל זה אני אומרת שנעשה תחולה מידית.
היו"ר דוד אזולאי
זה תלוי בכם מאוד שהממשלה תדרוש להביא את זה למליאה הקרובה. להערכתי, בספטמבר תהיה מליאה אחת, אני כמעט בטוח.
תומר רוזנר
גם אז אי אפשר לעשות את זה, זה צריך לעבור חובת הנחה.
היו"ר דוד אזולאי
נכנס את ועדת הכנסת בבוקר, שעה לפני כינוס המליאה, והיא תקבל פטור מחובת הנחה. זה נושא של הממשלה, והיא בעלת עניין, אז יעשו את זה. לדעתי, לא כדאי ללכת על 1 בינואר 2010, אלא תאריך באמצע כדי לאפשר התארגנות. הרי גם אתם במשרדי הממשלה לא תעבירו את הכספים מידית, גם לכם זה ייקח זמן, וייקח זמן עד פרסום ברשומות.
רני פינצי
אפשר לכתוב שזה מיום פרסומו ברשומות. מיום שזה יעבור עד הפרסום ברשומות אפשר יהיה - - - את התקנות.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר תוך שבועיים מיום הפרסום ברשומות. זה זמן סביר.
תומר רוזנר
שבועיים זה נראה לי קצת קצר, אבל מה שתחליט.
היו"ר דוד אזולאי
- - -
תומר רוזנר
מכיוון שיש פה מספר גורמים לא מבוטל שצריכים להיערך – 250 רשויות שלא כולן זה עיריית ירושלים או תל-אביב- -
היו"ר דוד אזולאי
מי שלא יפתח חשבון- -
תומר רוזנר
אבל צריך לתת להם את האפשרות לעשות את זה ולא לחשוף אותם לאחריות פלילית בעניין. 21 יום נראה לי פשרה טובה.
היו"ר דוד אזולאי
הראל?
הראל גולדברג
אנחנו התנסינו בעבר בפתיחות חשבונות נפרדים. גם משרד הפנים התנסה וגם במשרד הדתות התנסו לא פעם בעקבות חקיקה בעקבות תקנות דרך פתיחת חשבונות נפרדים. זה לוקח מהר מאוד, במיוחד שלגופים יש אינטרס כל כך גדול לקבל את הכסף.
אלעזר במברגר
לעומת זאת צריך להעמיד מן הצד השני את השיקול של אנשים שמחכים לקבל את שכרם שכרגע הוא בחוב.
יהודה זמרת
רשות שתתעכב ולא תפתח חשבון לא יועבר אליה הכסף, ולא יקרה כלום. היא לא תשתמש לרעה בכסף.
היו"ר דוד אזולאי
אתם, משרד הפנים, יכולים להוציא הנחיה לכל הרשויות המקומיות שהבעיות שלהן עדיין לא נפתחו בנושא הזה, שלא יפתחו בינתיים חשבון.
קרן טרנר
העונשין הוא רק על שימוש לרעה בחשבון, אז אם לא יפתחו חשבון איך יכול להיות שימוש לרעה?
יהודה זמרת
לא יפתחו חשבון לא נעביר כסף; לא נעביר כסף, לא אשתמש במה שיש.
היו"ר דוד אזולאי
לא תעביר כסף ולא יפתח חשבון עד שיגמור את הסכסוך שלו עם אותו קבלן.
יהודה זמרת
סכסוך לא מונע ממנו שימוש לרעה. תומר חשב שאנחנו נעביר כסף, והם ייקחו את הכסף מהחשבון וישתמשו בו לצרכים שוטפים. אבל לכאורה אלה ההוראות שחלות, ואסור להם לעשות את זה. ברגע שפתחו חשבון פיתוח הם יודעים למה הם פתחו, והם יודעים מה מותר להם ומה אסור להם. אנחנו נפיץ חוזר מידית, כמובן.
קרן טרנר
לדעתנו, מעת פרסום ברשומות אפשר כבר מידית לאפשר לרשויות לפתוח חשבון.
היו"ר דוד אזולאי
בעניין הזה אני לא מסכים מיום פרסום ברשומות. צריך לתת שבועיים שזה זמן סביר לתת להתארגן. אני מקבל את דעתו של היועץ המשפטי. אנחנו נלך על שבועיים מיום הפרסום ברשומות.
יהודה זמרת
כמה זמן לוקח פרקטית מההחלטה בכנסת עד יום הפרסום?
תומר רוזנר
עד 10 ימים.
צביה אפרתי
פער הזמן הזה בין ההצבעה בכנסת לבין הפרסום לא מספיק
תומר רוזנר
- - -התשובה היא לא.
היו"ר דוד אזולאי
מניסיוני, אם רוצים הפרסום ברשומות יכול לקחת 48 שעות.
יהודה זמרת
גם 24 פעמים. חוק יסודות התקציב.
היו"ר דוד אזולאי
יפה.

לכן אם הנושא הזה כל כך חשוב אני סומך עליכם שתמצאו את הדרך לקצר את ההליך הזה כי זה נושא שאין בו בעייתיות מיוחדת, ולכן אפשר לעשות את זה.
תומר רוזנר
תחילתו של חוק זה 14 יום מיום הפרסום ברשומות.
היו"ר דוד אזולאי
הוראות מעבר.
ורד קירו
הקראה: הוראת מעבר 3. הוראות סעיף 31ד(ו) ו- (ז) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על שיעבוד, המחאה או עיקול שהוטלו מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד תחילתו של חוק זה.
היו"ר דוד אזולאי
זה אומר שאם אותה רשות מקומית מעוקלת על פרויקט מסוים החוזה לא נפגע.
תומר רוזנר
לא נפגע.
היו"ר דוד אזולאי
וזה לא חל על הכספים העתידיים.
תומר רוזנר
נציגי הממשלה אומרים שיש להם נוסח אחר.
יהודה זמרת
מדובר פה על כסף חדש. כספים של הקצבות לרשויות המקומיות, כל עוד הם בידי המדינה לא ניתן לעקל אותם. זה תיקון חקיקה שנעשה לפני 4-3 שנים.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מדבר מכאן ואילך.
יהודה זמרת
לכן הכסף שנמצא בידיים של המדינה לא עוקל על-ידי אף אחד, לא ניתן היה לעקל אותו, הוא גם לא משועבד. לכן אנחנו מעבירים כסף חדש שאף אחד לא בנה עליו, לא יכול היה לבנות עליו ולא יכול היה לעקל. אנחנו לא חושבים שיש מקום להגן על עיקול שהוטל כי הוא לא הוטל על הכספים האלה, אלא על כספים שוטפים, ואני לא פוגע בעיקול על החשבון השוטף ולא באף שעבוד בחשבון השוטף. על כל חשבונות הרשות המקומית האחרים הוא עוקל כי היה חשבון.
הראל גולדברג
כאן צריך לציין שמדובר בחשבון חדש, חשבון אחר.
יהודה זמרת
זה חשבון חדש, הוא לא עוקל עד עכשיו כי הוא לא היה קיים, ולכן לא ניתן לעקל אותו ולא ניתן היה לשעבד אותו כי הוא גם לא היה קיים. לכן המשמעות היא שאין לסעיף הזה משמעות מעשית, ואין מקום להגן עליו ברמת ההסתמכות. אבל אם ייכתב כמו שייכתב פה אנחנו נבלה בבתי המשפט כדי להסביר את מה שאנחנו אומרים כרגע. כל אחד יכול להגיד שיש לו עיקול קודם, אז למה התכוונה הכנסת? צריכה להיות תכלית לדברי המחוקק. אז יגידו, האם הטלתי עיקול על התקשרות מסוימת שמוטלת על השוטף – האם המשמעות היא שהיא מתרחבת גם לעיקול על החשבון החדש. אין מקום להגנה פה, והתוצאה כפי שהיא כרגע עשויה להכניס אותנו לסבך משפטי.
אלעזר במברגר
זה יותר - - - משפטי. כל מה שרצינו זה חשבון שנדע בוודאות שאנחנו מעבירים אליו כסף. אם תהיה כאן אי בהירות משפטית, ויש מצב שיהיו התקשרויות נעלמות לפני 6-5 שנים, ומישהו מכוחן יטיל שירות, והשירות יתפוס על הכסף החדש, הממשלה לא תעשה שימוש בחשבון הזה וכסף לא יעבור. מזה אנחנו חוששים.
הראל גולדברג
גם אני חושב שאין פה בעיה חוקתית, כלומר אין פגיעה בזכות הקניין. אין פה הסתמכות, וכמו שיהודה אמר אין על מה להסתמך. הכספים עוד לא הועברו, הם נמצאים בידי המדינה ואז אי אפשר לעקל אותם. זה לא פוגע באפשרות להטיל עיקול מעתה ואילך על כספים שהמדינה תעביר בגין אותה התקשרות, לפי כל התנאים שהוגדרו מראש. הוראת המעבר הזאת היא בבחינת כל המוסיף – גורע, כי זה ברור שאין שום כוונה לפגוע בעיקולים קיימים על חשבונות אחרים במסגרת החוק הזה.
יהודה זמרת
לא עליהם מדברים.
צביה אפרתי
אם זה נשאר, כאילו לא עשינו כלום.
הראל גולדברג
כן. עלולה להתפרש כוונה מהנוסח הזה שמאיינת את כל כוונת החוק.
תומר רוזנר
צר לי כשאני חולק באופן מוחלט על עמדת נציגי הממשלה אשר אין בה התייחסות כלל וכלל למצב העובדתי, כפי שהוא בפועל. אדם מתקשר עם עירייה, הטיל שעבוד שוטף על חשבונות כדי לקבל את הכנסותיו. השעבוד הזה עלול להיפגע- -
יהודה זמרת
הוא לא ייפגע בחשבונות שהוא מוטל עליהם.
תומר רוזנר
השעבוד הזה עלול להיפגע מאחר שהכספים שאמורים היו לשמש בטוחה כבר לא יועברו. פגיעה קניינית היא פגיעה ברורה. לא ניתן, לטעמי, לפגוע במי שהטיל שעבוד כדין באישור המדינה, מכיוון שאישורים מהסוג הזה טעונים אישור של המדינה, והמדינה אישרה את השעבודים האלה. כרגע אותם הכספים שנועדו לממן את השעבוד שאותו אדם הסתמך עליו – במילים בוטות – יוברחו למקלט מוגן. בכל הכבוד, לא ניתן לעשות את זה. יש פה פגיעה ברורה בלתי מדתית, לטעמי, בזכויות יסוד. לכן אני לא סבור שמדובר פה בהוראה מיותרת, נהפוך הוא – היא מתחייבת כדי למנוע מצב של פגיעה מיותרת באנשים שהתקשרו כדין.
היו"ר דוד אזולאי
החשש שלך- -
תומר רוזנר
לא חשש.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לומר את זה בשפה שלי, אני לא משפטן, אתם המשפטנים פה. החשש הוא שאותו קבלן שבנה פרויקט ביישוב ושם עיקול על הרשות המקומית- -
תומר רוזנר
נתחיל עם שעבודים, ואחר כך נדבר על עיקולים.
היו"ר דוד אזולאי
הוא שעבד. הקבלן ישב עד היום בשקט ולא דאג, הוא סמך על כך שיבוא יום שבו הכסף יועבר והוא יקבל אותו. עכשיו עקפו אותו ופתחו חשבון, ובעצם הוא לא יוכל לקבל, נכון?
תומר רוזנר
נכון מאוד.
אלעזר במברגר
יש לזה הסבר פשוט מאוד. סליחה שזה קצת משפטי, אבל נעשה את זה מאוד פשוט: השעבוד הצף הוא מטבעו כשמו כן הוא, "צף", הוא חל בכל רגע נתון באותו חשבון בנק על כספים שקיימים באותו חשבון בנק. אין הבטחה קנויה שהמדינה נתנה למישהו שכמות מסוימת של כסף תעבור במועד זה או אחר. אדם שקיבל כבטוחה את אותו שעבוד צף זה משמעותו, זה גדרו. מה שיהיה בחשבון בכל רגע נתון, על זה, זה חל. זה לא יכול למנוע מהמדינה לבוא ברגע בעתיד, ליצור מנגנון סביר והגיוני שמעביר כספי פיתוח למנגנון שמגן עליהם כדי שישמשו למטרתם, כסף חדש היא מכניסה לטובת הקמת בית כנסת או מתנ"ס חדש, לדוגמה. אפשר להגיד שמי שנכנס להסכם חמש שנים קודם וקיבל שעבוד צף, אנחנו פוגעים בו עכשיו, שאנחנו יוצרים כאן מנגנון שהכסף לטובת המתנ"ס החדש יועבר בנתיב מוגן ונכון והשעבוד הצף לא יחול עליו?
יהודה זמרת
אין מחלוקת משפטית האם שעבוד צף יכול לחול. בדיני החברות הוא קיים; לא ברור מה מצבו בדיני הרשויות המקומיות. בשוטף אני עוד מבין את הנושא, אבל אי אפשר להגיד שאתה מטיל שעבוד על כל כסף של הרשות המקומית מכל מקום. אם אני פותח חשבון בנק, מזרים את הכסף דרכו, והחשבון נסגר אחרי 5 דקות, הבן אדם לא יכול להגיד לי כלום כי חשבון הבנק לא שועבד. הוא חייב להגיד על החשבון המסוים. יש עם זה - - - ניסוחים קודמים.


צריך לזכור שלא הייתה הוראת שעה כזאת בפעם הקודמת שהחוק הזה חוקק; לא הוגשה אף עתירה, לא הייתה אף טענה על כל הנושא הזה, והדברים מדברים בעד עצמם. אנחנו הרי לא עושים פה חקיקה בפעם הראשונה, אנחנו מחדשים חקיקה קיימת.
תומר רוזנר
אם מתייחסים לתקדימים אני רק אציין את החוק שאדוני היושב ראש ציין אותו בתחילה – החוק של ההקצבות למטרות חינוך. בחוק ההוא המחוקק אכן סבר, לדעתי, שיש צורך בהוראת מעבר וקבע הוראת מעבר כפי שאנחנו מציעים.
יהודה זמרת
כי באותה תקופה עדיין אפשר היה לעקל כספי הקצובות, ורק לאחר מכן, בשנת 2004 כשהכנסנו את הסעיף שאומר "לא ניתן לעקל". כי באותו שלב אפשר היה לעקל את הכסף בידי המדינה, ולאחר מכן המדינה לא יכלה להעביר אותו, אז צריך היה לשמור על העיקול. שים לב, לא דובר שם על שעבוד, אמרו שם "הגנה על עיקול". את העיקול פתרנו כי ברגע שאפשר לעקל בידי המדינה, כשעשו תיקון ב-2004 בעצם כבר אין לזה טעם היום.
תומר רוזנר
כיוון שנקטעתי בדבריי אני אמשיך. כפי שציינתי, המחוקק מצא לנכון לכלול בחוק ההקצבות למטרות חינוך הוראת מעבר דומה לזו שמוצעת על-ידינו כאן. בהוראת המעבר הזאת הוא התייחס בזמנו לעיקולים קיימים שלא ייפגעו. מכיוון שכאן אנחנו רוצים למנוע שעבודים והמחאות אנחנו סבורים שצריך לכלול הוראה כזאת שמתייחסת גם להיבט הזה. תחליטו.
אלעזר במברגר
אם אפשר לעשות סדר. החוק מ-2000 שאדוני קידם הוא ממש "היא הנותנת". אותו חוק נועד להגן גם על כספי שירות וגם על כספי עיקול. לא הייתה הוראת מעבר לנושא שעבוד, אלא רק לנושא עיקול- -
תומר רוזנר
כי היא הוספה בהמשך.
אלעזר במברגר
- - והוראת המעבר בנושא עיקול, כפי שהסביר יהודה- -
היו"ר דוד אזולאי
כל החשש שלכם הוא מפרשנות שעתידה לבוא?
יהודה זמרת
ראינו את זה בזמנו השופט, נו, קדימה.
צביה אפרתי
המטרה היא לחפש דרך לבנות ולפתח.
היו"ר דוד אזולאי
לשמור על אותו קבלן- -
צביה אפרתי
גם אנחנו. אבל מה המשמעות? שאותו פרויקט לא ייבנה? אסור להשאיר את הבעיה בחוסר פתרון.
הראל גולדברג
הקבלן מטיל עיקול על הכספים. הכספים יהיו מעוקלים. איפה החשש? הוא מקבל מעמד מועדף.
צביה אפרתי
הוא מדבר על קבלן אחר.
הראל גולדברג
אז הכסף הזה לא מגיע לו.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא אדבר בשפה המשפטית שלכם. מדובר על פרויקט שעלותו כ-5 מיליון ₪. אותו קבלן, מגיע לו 2 מיליון ₪.
יהודה זמרת
הוא יכול לשים שעבוד.
היו"ר דוד אזולאי
הוא יודע שלא מגיע לו 2 מיליון, אלא רק 1.5.
הראל גולדברג
השעבוד יחול על חשבונות אחרים.
יהודה זמרת
לא מעבירה אותו. המדינה יכולה להוריד את המענקים.
אלעזר במברגר
נעשה סדר. הוא יש לו הזכות להטיל שעבוד או עיקול על אותם כספים.
תומר רוזנר
זאת פגיעה בנושים.
אלעזר במברגר
- - -
צביה אפרתי
- - -
קרן טרנר
אתה פשוט לא מיטיב איתו.
היו"ר דוד אזולאי
נעשה הפסקה. תמצאו נוסח.

(הפסקה בת 10 דקות)
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. מה עמדתכם?
אלעזר במברגר
הייתה הסכמה מפה לפה. יש כסף שאנחנו רוצים להעביר אותו. אנחנו רוצים לדעת שהתיקון משיג את מטרתו. להבנתנו, התיקון של הוראת המעבר מסכן את המנגנון כולו וליצור אי בהירות משפטית.
היו"ר דוד אזולאי
איך אתה מבטיח שאותו ספק או קבלן, הכסף שלו אכן יקבל אותו ולא יפסיד אותו- -
הראל גולדברג
אתם עצמכם לא רוצים ש- -
תומר רוזנר
ודאי שכן.
יהודה זמרת
לא נועדו עבורו.
הראל גולדברג
המדינה מעבירה לנושא אחר – האם מישהו רוצה שכספי המדינה - - מה המטרה של הוראת המעבר?


תיקון 31, כמו שזכור, הגנה על שעבודים. אותו בלגן בהיבט הפרשנות יהיה באותו סעיף.
היו"ר דוד אזולאי
אלעזר, אם הסעיף הזה נשאר אתם מושכים את החוק?
אלעזר במברגר
חד משמעית. הכספים האלה מוגנים.
צביה אפרתי
ייעצרו פעולות פיתוח, ודווקא לרשויות החלשות.
הראל גולדברג
קיימנו התייעצות וכולם היו תמימי דעים- -
היו"ר דוד אזולאי
אני נאלץ להפסיק כאן את הדיון. נקיים דיון נוסף, ועד אז אחשוב על פתרון אחר.
אלעזר במברגר
הבעיה היא שאין עניין ניסוחי, אלא עניין של תפיסה. המחלוקת היא בנקודה הזאת.
יהודה זמרת
אין בעיה ברמה החוקתית בזכות הקניין לבצע. הנושא נבדק.
הראל גולדברג
החוק מאוד מגן על קבלנים חדשים.
היו"ר דוד אזולאי
יש פה הצעה של תומר להגיש חוות דעת משפטית כתובה.
הראל גולדברג
זה רלוונטי לכמה רפרנטים אצלנו.
היו"ר דוד אזולאי
ברגע שתהיה חוות דעת מוכנה תודיעו לי. אין פה הרבה מה להפסיד כי עד ספטמבר אין מליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים