ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/08/2009

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) (תיקון מס' 3), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת הפנים והגנת הסביבה

5.8.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 65
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום רביעי ט"ו באב (5 באוגוסט 2009) בשעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים

2010-2009), התשס"ט-2009 – פרק כ"ו, סעיף 145 – ועדות ערר.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
עו"ד כרמית יוליס – משרד המשפטים

עו"ד אפרת דון-יחיא – הלשכה המשפטית, משרד הפנים

אהוד ענבר – יועץ, מרכז השלטון המקומי

פיני קבלו – מרכז השלטון המקומי

אשר שוחט – סמנכ"ל, מנהל אגף יזמות ובנייה, ארגון הקבלנים והבונים בישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר; גלעד קרן; אנה פרסלר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים

2010-2009), התשס"ט-2009 – פרק כ"ו, סעיף 145 – ועדות ערר
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) (תיקון מס' –)- -
תומר רוזנר
יתפרסם בהמשך.
היו"ר דוד אזולאי
טוב, חשבתי ששכחתם.


התשס"ט-2009.


מי מציג את החוק הזה? משרד הפנים?
כרמית יוליס
אני ממשרד המשפטים. כדי להסביר את התיקון הזה אני אפתח בכמה מילים שנוגעות לתיקון מס' 84 לחוק התכנון והבנייה. תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבנייה מסדיר את מעמדו של השמאי המכריע. למעשה, הפרוצדורה שהתיקון הזה קובע הוא שבעניינים שנוגעים לתביעה לפיצויים, לפי סעיף 197 לחוק או בעניינים שנוגעים להיטלי ההשבחה, לפי התוספת השלישית לחוק, כיום יש שתי אפשרויות לערער על גובה השומה או על סכום התביעה. האפשרות הראשונה היא לפנות בבקשה למינוי שמאי מכריע. יש רשימה של שמאים אחראים שמונו בידי שר המשפטים, ואפשר לבקש למנות שמאי מכריע בעניין, או שאפשר לפנות לוועדת ערר. ועדת הערר שהתיקון מדבר עליה היא ועדת ערר לפיצויים ולהיטלי השבחה. זה תיקון מס' 84 לחוק, והוא נכנס לתוקף ביום 1 במאי 2009.

ועדות ערר לפיצויים ולהיטלי השבחה הוסמכו בחוק ההסדרים של שנת 2006. שם הם הוקמו ושם גם נקבעו הסמכויות שלהם. ככל שהתחלנו להתקדם עם תיקון 84 גילינו שצריך לתקן את חוק ההסדרים לשנת 2006 כיוון שבעניין היטלי ההשבחה הסמכות של ועדות הערר האלה לא נכנסה לתוקף. חוק ההסדרים הזה שאני מדברת עליו מ-2006 מתנה את הכניסה לתוקף של סעיפי ההסמכה של ועדות הערר בכניסה לתוקף של סעיף אחר בתיקון חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים (תיקון מס' 15). זה נשמע מאוד מסובך, אבל השורה התחתונה היא- -
תומר רוזנר
עקב טעות טכנית.
כרמית יוליס
- - שאלמלא התיקון הזה לוועדות הערר אין היום סמכות לדון בערעורים שמוגשים אליהם בעניין היטלי השבחה. מכיוון שהן מתעסקות מדי יום בערעורים כאלה התיקון הזה נצרך. מעבר לזה שאנחנו משנים את הכניסה לתוקף של החוק כך שהסמכות שלהם תיכנס לתוקף ביום שנכנס לתוקף תיקון מס' 84, יש פה גם סעיף תשריר שאומר שאם הוגשו אליהם תיקים בפרק הזמן הזה נראה אותם כאילו הוגשו כדין, ואם יתקיימו בפניהם דיונים, נראה את הדיונים כאילו התקיימו כדין.
היו"ר דוד אזולאי
אני מודה שזה נשמע מסובך.
תומר רוזנר
אני אנסה לפשט את הדברים. בתיקון מס' 84 לחוק התכנון והבנייה נקבעו ההסדרים המהותיים לגבי עררים לפני ועדת הערר לגבי פיצויים והיטל השבחה. להסדר הזה קדם הסדר שניסה ליצור הסדר אחר שהוקפא במסגרת חוק ההסדרים והותנה בכניסה לתוקף של ההסדר האחר. עכשיו כשקבעו את ההסדר המהותי החדש שכחו בטעות לתקן את חוק ההסדרים כך שתהיה לוועדת הערר סמכות לטפל בעררים האלה. מדובר בטעות שאפשר להגדיר אותה כטעות טכנית, טעות של שכחה, ומה שנדרש מהוועדה כרגע הוא לתקן אותה. לא מדובר בשינוי מהותי בהסדר.
היו"ר דוד אזולאי
מתי הוגשה הבקשה לתיקון הזה?
תומר רוזנר
היא הוגשה במסגרת חוק ההתייעלות.
היו"ר דוד אזולאי
עכשיו?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אזולאי
למה אני שואל? כי אנחנו פנינו בכתב לשר הפנים ב-1 ביוני 2009 וביקשנו ממנו בהקשר לכך להתחיל את התקנות מ-1 בינואר 2010, והמכתב הזה, לצערי הרב, נותר ללא מענה.
אפרת דון יחיא
איזה תקנות?
היו"ר דוד אזולאי
"לדחות את תחילת החוק על תביעות ששוויין עד 50 אלף כך שלגביהן החוק ייכנס לתוקף רק ביום ט"ו בטבת תש"ע – 1 בינואר 2010". אנחנו פנינו בכתב בעניין הזה, ולא קיבלנו תשובה.
כרמית יוליס
תיקון מס' 84 לחוק, יש בו סעיף שאומר שכשמדובר על תביעות לפיצויים, לפי סעיף 97 או שומות שהסכום שקבוע בהן הוא עד 50 אלף שקל, השר מוסמך לדחות את תחילת התיקון בנוגע- - -
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שביקשנו.
כרמית יוליס
הצד הזה באמת התעכב, אבל הוא נחתם, וב-30 ביוני הוא פורסם ברשומות.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה.
תומר רוזנר
אז הבקשה נענתה בעצם.
היו"ר דוד אזולאי
יפה, אז לפחות תודיעו לנו.
יפה שפירא
ביוני זה אושר?
כרמית יוליס
ב-30 ביוני זה פורסם ברשומות- -
יפה שפירא
כי ב-9 ביולי לא ידעו במשרד הפנים על מה אנחנו מדברים.
אפרת דון יחיא
אנחנו כל כך יעילים שאנחנו - -
היו"ר דוד אזולאי
שגם את זה אתם לא יודעים. הבנתי את הרמז, אבל מה נעשה? זה לא מכובד.
אפרת דון יחיא
- - - פנייה שלנו שלא מכירים.
היו"ר דוד אזולאי
הפנייה שלנו הייתה אליכם ללשכת השר, ואני מניח שהשר לא עונה, אלא מעביר את זה לצוות המקצועי.
אפרת דון-יחיא
השאלה מי ענה. בלשכה המשפטית מן הסתם היו מכירים.
היו"ר דוד אזולאי
כדאי שהנושא הזה ייבדק. זה לא מכובד שאנחנו נקבל פה תשובה אקראית שהעניין כבר סודר. לפחות להודיע לנו שהעניין כבר סודר, כי אנחנו פנינו אליכם על סמך פנייה אלינו, זה לא שקמנו בבוקר והחלטנו.
אפרת דון-יחיא
אנחנו גם מבינים כולנו שמישהו טיפל בפנייה הראשונה.
היו"ר דוד אזולאי
את צודקת. תודה.

השלטון המקומי, אתם רוצים להעיר משהו?
אהוד ענבר
אנחנו תומכים.
תומר רוזנר
אני רק אבהיר שהנוסח שמוקרא כרגע הוא נוסח שאנחנו הצענו, והוא מתואם עם משרד הפנים ועם משרד המשפטים, ועל דעתם.
גלעד קרן
הקראה: חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) (תיקון מס' ), התשס"ט-2009

תיקון מס' 37

1. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) (להלן – החוק העיקרי), בסעיף

37 –

(1) בפסקה (ב)(4), הסיפא החל במילים "סעיף 198 האמור" – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ג) במקום הסיפא החל במילים "של סעיף 4(28)" יבוא "של חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), התשס"ח-2008";
תשריר


2. ערר שהוגש על החלטה לפי פרק ח'1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965,

או דיוני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה כאמור בסעיף 12ז(1) לחוק

האמור, שהוגשו או התקיימו, לפי העניין, לאחר כניסתו לתוקף של חוק

התכנון והבנייה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), התשס"ח-2008 ועד כניסתו

לתוקף של חוק זה, רואים אותם כאילו הוגשו או התקיימו כדין.
היו"ר דוד אזולאי
יש הערות?
אשר שוחט
אין הערות להתאחדות הקבלנים.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. אנחנו מעמידים את זה להצבעה: מי בעד אישור התקנות לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) (תיקון מס' ), התשס"ט-2009.
פה יש מספר?
תומר רוזנר
לא, המספר יהיה בנוסח החוק ברגע האחרון.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד התיקון כפי שהוקרא? מי נגד? אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך החוק עבר פה-אחד.
תומר רוזנר
רק כדי להפנות את תשומת הלב של נציגי הממשלה: מכיוון שמדובר בחוק שיש בו הוראת תשריר שצריך שהיא תהיה כמה שיותר קצרה בזמן, יש לגרום לכך שבהזדמנות הראשונה שיבקשו כינוס מליאה יבקשו במזכירות הממשלה גם את העניין הזה שיעלה לסדר היום.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה.

את יכולה לשלוח לנו את הפרסום בעקבות המכתב הזה?
אפרת דון יחיא
אני אשמח לקבל גם את כל התכתובות כדי לברר.
היו"ר דוד אזולאי
אני אתן לך את התכתובת הזאת.

תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-10:50

קוד המקור של הנתונים