ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/07/2009

הקדמת הדיון בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת

28/07/2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 35
מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ז' באב, התשס"ט (28/07/2009), שעה 16:30
סדר היום
בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק מדיניות כלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 6), התשס"ט 2009 – לפני הקריאה השניה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

יריב לוין
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן; ג'ודי וסרמן; שמרית שקד
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק מדיניות כלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 6), התשס"ט 2009 – לפני הקריאה השניה והשלישית
היו"ר זאב אלקין
אחר צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.
הנושא שעל סדר-היום
בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק מדיניות כלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 6), התשס"ט 2009 – לפני הקריאה השניה והשלישית.
איל ינון
אירעה היום תקלה מזכירותית, כאשר בטעות העלינו לסדר-היום הצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית, שהונחה היום על שולחן הכנסת ולא זכתה, כפי שמתחייב, לפטור מחובת הנחה של 24 שעות לפני הקריאה השנייה והשלישית.


לכן, בהתייעצות עם הלשכה המשפטית, אנו מביאים את הצעת החוק הזאת לפטור מחובת הנחה בוועדה ונעלה אותה להצבעה חוזרת במליאת הכנסת, מייד לאחר סיום האזכרה לרב הרצוג.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, אדוני המזכיר.


אנחנו לא צריכים קוורום להחלטה הזאת ואני מביא לאישורה של הוועדה את הבקשה של ועדת העבודה והרווחה לפטור מחובת הנחה, לקראת קריאה שניה ושלישית, להצעת החוק האמורה.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה, תודה רבה.


הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:35.

קוד המקור של הנתונים