ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/07/2009

תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים)(הוראת שעה)(תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

29.7.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 73
מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום רביעי ח' באב התשס"ט (29 ביולי 2009) בשעה 8:45
סדר היום
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה)(תיקון),

התשס"ט-2009.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס- היו"ר

רוברט טיבייב
מוזמנים
ד"ר אסף כהן – סמנכ"ל בכיר, משרד התקשורת

עו"ד ברוריה מנדלסון – משרד התקשורת

אורן לביאן – מפקח בנק הדואר, משרד התקשורת

אבי אזוז – משרד התקשורת

אליאסף אסולין – משרד התקשורת

הרצל בר מג – מ"מ מנכ"ל חברת דואר ישראל

יואל נווה – מנהל בנק הדואר, חברת דואר ישראל

עו"ד פרלי שר – לשכה משפטית, חברת דואר ישראל

עו"ד שלום שר – לשכה משפטית, חברת דואר ישראל
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה)(תיקון),

התשס"ט-2009
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב. אנחנו פותחים את הישיבה בעניין תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה)(תיקון), התשס"ט-2009. קיבלנו אישור חריג לקיים את הישיבה לזמן קצר בזמן מליאה שלא ננעלה בכלל, אלא עובדת כבר רצוף מאתמול.


משרד התקשורת, אתם שלחתם את הבקשה, נכון? שר התקשורת חתום.
ברוריה מנדלסון
כן.
לאה ורון
תתייחסו לתקנות, אבל גם תתייחסו למועד הקצר שהושאר לוועדה לדון ולשקול האם לאשר את התקנות.
ברוריה מנדלסון
התקנות שלפנינו מסדירות את התשלומים בעד השירותים הכספיים שמספקת חברת הדואר מטעם חברת בנק הדואר. ב-29 ביוני אישרה הכנסת את עליית שיעור המע"מ באחוז אחד. לא נותר לנו די זמן לעדכן את התקנות עד 1 ביולי, ולכן אנחנו באנו עכשיו.


התקנות האלה קובעות תעריפים שכבר מגולם בהם שיעור המע"מ. כלומר כתוב במפורש היום בתקנות: "שיעור התשלום האמור כולל מס ערך מוסף לפי דין". לאור שיעור עליית המע"מ חברת הדואר מצאה שיש צורך להעלות את התעריפים באחוז אחד. כדי שלא יהיה צורך לפנות לוועדה כל פעם שיחול שינוי בשיעור המע"מ חשבנו שיהיה נכון יותר לחלץ את שיעור המע"מ מהתעריף כך שייקבע ללא מע"מ, ובעת התשלום יתוסף לו מע"מ. זה התיקון המבוקש לפני הוועדה.


אנחנו מתנצלים על הזמן הקצר שזה הובא לפני הוועדה, רק לקח לנו זמן להכין את התקנות ולקבל את אישור שר האוצר, ולכן הגענו רק עכשיו.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. ממלא מקום מנכ"ל חברת הדואר.
הרצל בר מג
בתוך התקנות האלה יש שירות של הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם אחר – סעיף 4. בשירות הזה עושים שימוש לקוחות מאוד גדולים שלנו. הלקוח הגדול ביותר הוא המדינה עצמה שגובה מסים באמצעותו. אחריה חברות גדולות כמו בזק וחברת החשמל. על השירות הזה אנחנו מחייבים את הלקוחות בחודש הבא. זאת אומרת, על חודש יולי אנחנו מחייבים בחודש אוגוסט.
אתי בנדלר
את כל הצרכנים שמשלמים לפי הסעיף הזה?
הרצל בר מג
לא, רק את הלקוחות הגדולים האלה.


לגבי זה ביקשנו שהתקנות יחולו רטרואקטיבית מהמועד שבו הועלה שיעור המע"מ- -
אתי בנדלר
ממי ביקשתם ומתי?
הרצל בר מג
ביקשנו ימים ספורים אחרי זה. אנחנו פנינו כבר כמה פעמים. גם משרד התקשורת וגם משרד האוצר, עד כמה שידוע לי, מכירים בכך, כי בסך-הכול אנחנו גובים מס בעבור המדינה. אנחנו לוקחים את המס מהלקוח ומעבירים אותו למדינה. אם לא מאשרים את זה רטרואקטיבית המדינה בעצם אומרת לנו בכך שאנחנו לא רשאים לגבות את המס, אבל חובה עלינו להעביר לה את המס מכיסנו. זה דבר לא סביר. מה עוד שהלקוח הגדול ביותר שלנו זה המדינה עצמה, הממשלה. 60% מהפעילות פה הם של המדינה עצמה. אז המדינה אומרת שהיא כלקוח תשלם אחוז אחד פחות, אבל את האחוז הזה אתה חייב להשלים מכיסך, שהוא בכלל מס. זה דבר בלתי סביר לחלוטין.
היו"ר אופיר אקוניס
מה הסכום?
הרצל בר מג
למעלה מ-200 אלף ₪ לחודש הזה. זה דבר שהוא מיותר לחלוטין, וזה לא סביר שהמדינה בזרוע אחת שלה תמנע מאתנו לגבות בעבורה מסים ובזרוע אחרת היא תתבע מאתנו להעביר את המס שהיא מנעה מאתנו לגבות.
לאה ורון
אתם פתחתם את הנושא גם בפני משרד האוצר?
הרצל בר מג
אנחנו פתחנו את הנושא בפני משרד התקשורת ובפני משרד האוצר. שניהם אינם מתנגדים לכך ומכירים בצורך לאשר לנו את זה. אבל בגלל סיבות כלשהן זה לא הגיע הנה. אני לא יודע למה.
ברוריה מנדלסון
אני רוצה לדייק. אני לא רוצה שייאמר פה בשם משרד התקשורת והאוצר שאנחנו מסכימים לתחולה הרטרואקטיבית. אנחנו בודקים את הנושא. תחילה למפרע של תקנות היא לא דבר של מה בכך, היא דבר מאוד חריג. הנושא נמצא עדיין בבדיקה, וטרם התקבלה החלטה בעניין, ולכן זה לא הובא עדיין בפני הוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא בתקנות.
ברוריה מנדלסון
זה לא מופיע בתקנות ולא הובא בפני הוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
יואל, אתה רוצה להוסיף משהו? אתה הרי היית פעם בצד של האוצר. אז אולי תסביר לנו איך אנחנו יכולים להתקזז אחר-כך. שנאשר את התקנות ככה, ותעשו הידברות על קיזוז.
יואל נווה
הקיזוז הוא לא מול המדינה כי יש פה לקוחות פרטיים- -
לאה ורון
שאינם, אגב, בחדר.
יואל נווה
זה נכון, אבל בסופו של דבר הם מזדכים על המע"מ בצד השני. כך שבסופו של דבר הנזק האמיתי הוא לנו כי אנחנו מממנים את המדינה וסופגים את עליית המע"מ במהלך החודש בתעריפים הקבועים. לצערי, משרד התקשורת ומשרד האוצר לא כללו את הנושא הזה בתקנות. כמו שאמר הרצל קודם, נגרם לנו נזק לא מבוטל וחבל מאוד על העניין הזה. אני לא יודע להגיד לך איזה מנגנון יכול להיות בהמשך שאחר-כך נתקזז על חשבוניות שכבר יצאו ובסכומים שכבר גבינו. זה נהיה מאוד מסובך. ברור שלא נוכל לעשות את זה מול לקוחות פרטיים- -
הרצל בר מג
לא חייבים לעשות את זה מול הלקוחות. אנחנו מתחשבנים עם המדינה בכל מיני תחומים, והמדינה יכולה להוריד את ה-200 אלף השקלים האלה מההתחשבנויות איתם. מה עוד, כפי שאמרתי קודם, יהיה הלקוח הגדול ביותר – 120 אלף מתוך 200 אלף זה בכלל של המדינה.
היו"ר אופיר אקוניס
למה נציג האוצר לא פה כדי להגיד שהוא מוכן לעשות את זה? איך הם לא שולחים לכאן?
ברוריה מנדלסון
אנחנו לא יודעים אם האוצר מוכן- -
לאה ורון
הם ככל הנראה לא העלו על דעתם- - -
ברוריה מנדלסון
- - אני לא יכולה לדבר בשם משרד האוצר.
לאה ורון
יש נושא נוסף של טעות סופר שהם ישר מסרו- -
היו"ר אופיר אקוניס
אתי רצתה להעיר משהו.
לאה ורון
אני רק רוצה לומר. האוצר התייחס לטעות ולתקנות כטעות סופר, ולכן הם לא מצאו לנכון להגיע. הוא לא העלה על דעתו שהם יעלו נושא נוסף.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. אתי, בבקשה.
אתי בנדלר
כפי שרמזה בקצרה הגברת מנדלסון, תחולה רטרואקטיבית של תקנות הוא חריג, ולא בכדי. משום שבאופן עקרוני נורמה משפטית נקבעת מכאן ואילך, ולא מחייבים אדם רטרואקטיבית בנורמה שלא הייתה קיימת. כאן מדובר בתשלומים. לקוחות שילמו עבור שירות שניתן להם- -
קריאות
חלקם עוד לא שילמו.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא אומר שהם משלמים בשוטף + 30.
אתי בנדלר
לקוחות שילמו, בין אם חלק שילמו בפועל ובין אם הם קנו את השירות, ובהתאם להסכם שלהם עם חברת הדואר החיוב נוצר, ובפועל הם משלמים במועד מאוחר יותר. אבל החיוב בתשלום, לרבות גובה התשלום שהם אמורים להיות מחויבים בו, נוצר בעבר, ועכשיו אתם אומרים שאתם רוצים רטרואקטיבית להטיל עליהם תשלום גבוה יותר ממה שהם חויבו בו. אני לא חושבת שהדבר הזה ברור.


אני גם מזכירה שהעלאת המע"מ לא נפלה כרעם ביום בהיר מיום אחד למשנהו. הרי דובר על כך שהמע"מ יועלה; הדבר נדון בכנסת, והיה מספיק זמן להיערך לזה. אני לכשעצמי תמהה על כך שהתקנות האלה הגיעו אלינו רק השבוע, ובאפס זמן יושב ראש הוועדה נעתר לבקשתכם לקבוע את הנושא לדיון. אבל זה לא היה צריך ללכת כך.
הרצל בר מג
זה בטח לא היה תלוי בחברת הדואר.
אתי בנדלר
אינני יודעת, אני לא מטילה כרגע אשמה על אף אחד.
הרצל בר מג
אנחנו משלמים את המחיר.
אתי בנדלר
אני מציינת כעובדה שדבר כזה מחייב היערכות מוקדמת כמו שכל המשק נערך להעלאת מחיר המע"מ.
הרצל בר מג
אבל לא אנחנו.
אתי בנדלר
אני אומרת את זה כעובדה. לא ייתכן שדנים ב-29 ביולי בשינוי שיעורי התשלום שמחויבים לשלם. מילא שרוצים להחיל את זה מ-1 באוגוסט, שזה פרק זמן מאוד קצר, אבל בוודאי לא רטרואקטיבית. מה גם שאתם אומרים ש-60% מהתשלומים, על-פי הפסקה הזאת, היא של המדינה. אבל יש עדיין 40% לקוחות אחרים, חלקם אולי חברות, חלקם אולי גופים אחרים.
הרצל בר מג
ובעיקר בזק וחברת החשמל.
אתי בנדלר
אינני יודעת, הם לא נמצאים כאן. אנחנו לא שומעים מהם- -
הרצל בר מג
אנחנו לא מעלים להם את התעריף רטרואקטיבית, אלא את המע"מ. כמוני, גם הם יודעים שהמע"מ עלה ב-1 ביולי, הם לא מופתעים. אז הם יודעים שהם צריכים לשלם. להפך, עכשיו הם יופתעו שהם לא צריכים לשלם את המע"מ.
היו"ר אופיר אקוניס
אגב, את חשבונות בזק וחברת חשמל הצרכן יראה, ובוודאי את ההעלאה של המע"מ.
הרצל בר מג
בוודאי, אלא מה? רק אנחנו באים- - -
היו"ר אופיר אקוניס
זאת אומרת, אני משלם לחברת חשמל החודש, יותר.
הרצל בר מג
בוודאי.
היו"ר אופיר אקוניס
וגם לבזק.
הרצל בר מג
אבל לי לא תשלם.
היו"ר אופיר אקוניס
אז למה הם לא ישלמו לו יותר?
אתי בנדלר
אם הם היו באים בזמן אין שום בעיה עם העניין הזה. נאמר כאן בשם חברת החשמל ובזק, ואני מניחה שיש גם עוד כמה לקוחות שהסעיף הזה חל עליהם, שהם לא מופתעים, כן מופתעים, כן לקחו את זה בחשבון, לא לקחו את זה בחשבון – אינני יודעת, אולי הם צודקים, אולי לא. הם נמצאים כאן כדי לשמוע את תגובתם?
היו"ר אופיר אקוניס
אז מה את מציעה? אנחנו רוצים להתחיל את התקנות היום.
אתי בנדלר
הנקודה היא מאוד פשוטה, מי שחתום על הבקשה לתקנות הוא שר התקשורת. יושבת כאן נציגתו. נציגיו כאן לא מבקשים לשנות את התקנות, ואני לא חושבת שיש לנו בכלל סמכות לפעול בניגוד לבקשת השר בנושא הזה ולהשית תשלומים נוספים על גופים שלא נמצאים כאן.
הרצל בר מג
- - - דיברנו, התכתבנו.
ברוריה מנדלסון
אנחנו היינו בהידברות, עדכנו את חברת הדואר שהנושא טרם נסגר, ולכן הוא לא נכנס לנוסח שהובא בפני הוועדה, וזה כי לא רצינו "להפסיד" את חודש אוגוסט כי הבנו מחברת הדואר שיש לה בעיה להעלות תעריפים לגבי חלק מהשירותים באמצע החודש. אז כדי שלא נתעכב בגלל הרטרואקטיביות העדפנו לבוא לוועדה עם התקנות כמו שהן כדי להרוויח את יתר התעריפים. הדבר היה ידוע לחברת הדואר. לכן זה גם לא נכלל בנוסח שהובא בפני הוועדה.
אתי בנדלר
אני אומַר משהו נוסף. אם אכן ייערכו כל הבדיקות, ושר התקשורת יגיע למסקנה שיש לחייב רטרואקטיבית עבור חודש יולי את אותם גופים שמחויבים, לפי פסקה 4, יבואו עם בקשה לתיקון התקנות. כך וכך מדובר על תקופה שחלפה כבר.
הרצל בר מג
רק ההבדל יהיה שאז הם כבר באמת ישלמו, ואז הם יצטרכו להכניס את היד לכיס- -
אתי בנדלר
תאיצו במשרד התקשורת להחיש את - - -
הרצל בר מג
אני לא בא בטענות לוועדה, להפך – אני מבקש את הסיוע של הוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
ודאי. אתה מבקש במידה מסוימת בניגוד לעמדה שהציגה פה נציגת משרד התקשורת.
אתי בנדלר
אני מבקשת שככל שמשרד התקשורת הביא בקשה לתיקון התקנות תמציאו לוועדה את רשימת הלקוחות שלכם, אלה שמקבלים שירות, לפי פסקה 4, כדי שהם יוכלו להיות מוזמנים לוועדה, ולשמוע את עמדתם בעניין.
רוברט טיבייב
אפשר לקבל הסבר כללי?
היו"ר אופיר אקוניס
בבקשה. מי רוצה להציג את הנושא לחבר הכנסת טיבייב שאיחר להיכנס לישיבה?
רוברט טיבייב
אני מתנצל, אנחנו קופצים פה- -
היו"ר אופיר אקוניס
אגב, זה נכון.
ברוריה מנדלסון
להציג את התקנות?
היו"ר אופיר אקוניס
כן, לפני שאת מתחילה להקריא.
לאה ורון
תחזרי על מה שאמרת בפתח הדיון כדי שחבר הכנסת טיבייב יהיה בתוך הדיון.
רוברט טיבייב
ואני מראש מתנצל אם - - - אני קופץ- - -תבינו- -
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. זה ממש מולטימדיה.
ברוריה מנדלסון
התקנות שמובאות בפני הוועדה מבקשות לתקן את תקנות התעריפים בעד השירותים הכספיים שמספקת חברת הדואר מטעם חברת בנק הדואר. בתקנות, כפי שהן היום, התעריפים כבר כוללים מס ערך מוסף. בשל העלייה בשיעור המע"מ שחלה בתחילת חודש יולי התעורר הצורך לעדכן ולתקן את התקנות. סברנו שיהיה נכון לחלץ את המע"מ משיעור התשלומים שקבועים בתקנות כדי שלא יהיה צורך לבוא לוועדה כל פעם שיחול שינוי בשיעור המע"מ. לכן הבאנו בפני הוועדה תקנות ששיעור התשלום בהן אינו כולל מע"מ, ועל שיעור התשלום הזה יתוסף מס ערך מוסף.
רוברט טיבייב
הוועדה מתנגדת?
היו"ר אופיר אקוניס
לא.
אתי בנדלר
הוועדה זה גם אתה, אדוני, מה זאת אומרת?
היו"ר אופיר אקוניס
אתה יכול לגבש את עמדתך הפרטית ולהביע אותה גם באמירה וגם בהצבעה אחר-כך.
הרצל בר מג
הדיון היה פה מכיוון שחברת דואר ישראל נפגעת במהלך הזה כי היא לא יכולה לגבות את המע"מ במלואו מ-1 ביולי מהלקוחות הגדולים שלה שעדיין לא שילמו, ובכל זאת מחייבים את חברת דואר ישראל להעביר את המע"מ שלא מאשרים לה לגבות, למדינה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. זה בדיוק מה שאמרתי. לכן שאלתי את יואל שהוא פעם היה בצד של האוצר.


60% זה המדינה?
הרצל בר מג
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
אז אתם מוכנים להגיד לו שאתם תהיו איתו בסוג של הידברות על קיזוז?
ברוריה מנדלסון
אני לא יכולה לדבר בשם משרד התקשורת.
אסף כהן
משרד התקשורת זה לא משרד האוצר. אין לנו העברות כספים לדואר וכדומה. אנחנו לא בעניין.
רוברט טיבייב
חבל שאתם לא משרד האוצר.
הרצל בר מג
אבל אתם בעניין להביע עמדה אם זה כסף שמגיע לנו או לא.
אסף כהן
כשנגיע נביע את עמדתנו. אני לא רוצה פשוט להיכנס לזה עכשיו.
היו"ר אופיר אקוניס
אז נתחיל להקריא.
אסף כהן
לפני הקראה אני רק אסביר את העיקרון. כל התעריפים שמופיעים פה באגורות, בשקלים וכדומה, חילקנו אותם ב-1.155. הם נקבעו כשהיה 15.5% מע"מ, ולכן הבאנו אותם למצב שהם היו לפני מע"מ בתקנות הנוכחיות כאשר היה 15.5%. אלה המחירים שמוצגים פה. התעריף שישלם הצרכן זה התעריף שמוצג פה ועוד 16.5%, ולכן זה התייקר לו. זה מה שעשינו לגבי כל המספרים שמופיעים פה.

יש עניין אחד שאנחנו מבקשים לשנות בגלל "טעות סופר", ובעברית פשוטה – לא שמנו לב: בתקנה מס' 13 התשלום הוא אחוז מסוים מסכום פדיון מלווה. מי שפודה מלווה גובים ממנו 1%. כדי לשמר את המצב ולא לשנות אותו אנחנו מציעים לנכות מ-1% 15.5%, ואז זה 0.87% במקום 1%. המחיר מינימום יהיה 18.2 במקום 21, ואחר-כך "לא יעלה" – במקום 10% - "על 8.7%". ואז התיקון הטכני הזה גם סוגר אותנו בזה.
לאה ורון
הוא הודיע לוועדה שהשינוי מוסכם על שר האוצר.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. אתי, אנחנו לא מקריאים את הכול, נכון?
אתי בנדלר
צריך לקרוא רק את סעיף 1 ו-2. אם נאמר חד-משמעית שהתשלומים הם אותם תשלומים ואותם שירותים שהיו נקובים בתקנות העיקריות תוך הפחתה של מס ערך מוסף בלבד אז אין עם זה בעיה.
לאה ורון
הסכומים נבדקו הן בידי ד"ר אסף כהן והן בידי יהודה מה-מ.מ.מ בכנסת כדי לברר ששיעור ההפחתה הוא רק הסכום של המע"מ.
היו"ר אופיר אקוניס
כתבת את מה שאסף אמר לגבי טעות סופר?
לאה ורון
זה מה שאסף אמר.
אתי בנדלר
- - - רשמתי משהו אחר.
היו"ר אופיר אקוניס
רשמת משהו אחר? חשבתי שאת רושמת מה שהוא אומר.
אסף כהן
בסעיף 13א, במקום: "אחוז אחד מסכום הפדיון" בהתחלה, יופיע: "0.87%"; אחר כך במקום: "הפדיון לא יפחת מ-21 שקלים חדשים", יופיע: "הפדיון לא יפחת מ-18.2 שקלים חדשים, ובכל מקרה לא יעלה הסכום על 8.7% מסכום הפדיון הכולל" במקום: "10%".
אתי בנדלר
גברת מנדלסון, תקראי את תקנה 1.
ברוריה מנדלסון
הקראה: תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה)(תיקון), התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88י(א)(1) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1 לתקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים)(הוראת
שעה), התשס"ט-2008 (להלן – התקנות העיקריות), במקום "כולל" יבוא

"אינו כולל".
ברוריה מנדלסון
אנחנו רוצים לבקש מהוועדה בהמשך להערתה של היועצת המשפטית של הוועדה לתקן את הנוסח. המהות תישאר אותה מהות, אבל היועצת המשפטית הציעה נוסח אחר, ומצאנו שיש מקום לקבל אותו.
אתי בנדלר
אני שיפרתי עכשיו את הנוסח.
הנוסח המקורי אומר
"התשלום בעד כל אחד מהשירותים הכספיים המפורטים בתוספת יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות ויוטל על המשלוח כמפורט לצדו. שיעור התשלום האמור כולל מס ערך מוסף".


אני מציעה שבמקום הסיפא החל במילה "לצדו" יבוא: "בתוספת מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976". דהיינו, "ויוטל על המשלם כמפורט לצדו בתוספת מס ערך מוסף.
ברוריה מנדלסון
אז אולי במקום הסיפא - - - שיעור?
אתי בנדלר
אי אפשר בגלל ה"נקודה-פסיק".
היו"ר אופיר אקוניס
איפה זה מופיע?
אתי בנדלר
בתקנות העיקריות בסעיף 1. אני אקרא אותו: "התשלום בעד כל אחד מהשירותים הכספיים המפורטים בתוספת יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות ויוטל על המשלם כמפורט לצדו בתוספת מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976".
היו"ר אופיר אקוניס
או-קיי.
אתי בנדלר
זה הנוסח שהוועדה מתבקשת לאשר.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מאשרים את תקנה 1 עם התיקון שהיועצת המשפטית הקריאה. תודה רבה לך, חבר הכנסת טיבייב.
ברוריה מנדלסון
המשך הקראה: תיקון תוספת

2. בתוספת לתקנות העיקריות במקום חלק ב, יבוא:
חלק ב
תשלומים בעד השירותים הכספיים כמפורט בנוסח שהובא בפני הוועדה.
אתי בנדלר
ובתיקון שהובא לגבי- -
ברוריה מנדלסון
כפוף לתיקון שהובא בידי ד"ר אסף כהן לפרט 13א.
היו"ר אופיר אקוניס
כן, שמענו אותו. גם קיבלנו הודעה משר האוצר ומנציגיו שהשינוי מוסכם. את רוצה להעיר?
אתי בנדלר
אין לי הערות. שר האוצר נתן את הסכמתו לנוסח התקנות כפי שהעביר אלינו שר התקשורת. ודאי שאנחנו לא יכולים להסתמך על הסכמתו לתיקון רטרואקטיבי.
היו"ר אופיר אקוניס
ברור.
ברוריה מנדלסון
בהזדמנות הזאת אני רוצה להבהיר שהעניין של "בתוספת מס ערך מוסף" זה רק למען הסר ספק.
היו"ר אופיר אקוניס
סיימת להקריא?
ברוריה מנדלסון
הבנתי מהיועצת המשפטית שאין צורך להקריא את כל התוספת.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, לא צריך. זה ברור שלא צריך?
אתי בנדלר
בנסיבות האלה שנאמר חד משמעית שלא דנים בגובה התשלומים מחדש, והשינוי היחידי הוא רק ייקור מס ערך מוסף, במקרה הזה אין צורך.
היו"ר אופיר אקוניס
מקבלים. עמדתך נרשמה, ולכן אני מאשר גם את התקנה השנייה.
ברוריה מנדלסון
המשך הקראה: תחילה

3. תחילתן של תקנות אלה ביום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009).
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע לתקן ל-2 באוגוסט מכיוון ש-1 באוגוסט זה שבת.
אתי בנדלר
לא, יש סניפים של בנק הדואר ביישובים הערביים שפתוחים בשבת.
ברוריה מנדלסון
כך נאמר לנו, והם ערים לזה שזה יוצא בשבת.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. רציתי לא לעשות שבת לעצמי.
אתי בנדלר
גם במזרח ירושלים יש סניפים.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז, טוב מאוד. שירות חשוב, כל הכבוד. לא הייתי ער לכך.


סעיף 3, סעיף התחילה, אושר.


לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להמליץ גם למשרד התקשורת וגם למשרד האוצר, שנעביר אליו אולי את פרוטוקול הישיבה, לבחון בדחיפות את בקשת חברת הדואר לתיקון הרטרואקטיבי המבוקש, שאם לא כן אנחנו הבנו שאתם תשאו בהוצאות. אנחנו היינו רוצים שתהיו בהידברות גם עם משרד התקשורת וגם עם משרד האוצר כדי לבדוק איפה אתם יכולים להתקזז.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-9:25

קוד המקור של הנתונים