ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/07/2009

הכנה לקריאה שניה ושלישית של הצעות החוק הבאות ופטור מחובת הנחה עבורן:1. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 28) (התפלגות סיעה), התשס"ט-2009 (מ/435).2. הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31) (מימון סיעה שהתפלגה), התשס"ט-2009 (מ/429)., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית, הצעת חוק חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, התשס"ט-2009, חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע-2010, חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44), התש"ע-2010, חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
99
ועדת הכנסת

28.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 34

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ז' באב התשס"ט (28 ביולי 2009), שעה 08:00
סדר היום
1. הכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעות החוק הבאות ופטור מחובת הנחה עבורן:
1. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 28) (התפלגות סיעה), התשס"ט-2009;

2. הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31) (מימון סיעה שהתפלגה), התשס"ט-2009;
2. בקשת חבר הכנסת זבולון אורלב להקדמת הדיון בהצעת חוק מאגר מידע לתורמי מח עצם, התשס"ט-2009 (פ/1361/18) לפני הקריאה הטרומית.
3. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק המים (תיקון – חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמשים גופי ציבור), התשס"ט-2009, של חברי הכנסת יוחנן פלסנר וניצן הורוביץ (פ/18/1014).

2. הצעת חוק חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, התשס"ט-2009, של חברי הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1279).
4. בקשת חבר הכנסת ניצן הורוביץ לרביזיה על קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת העברה ללא תשלום על שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/810/18).
5. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת העלייה והקליטה להמשך טיפול בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת העברה ללא תשלום על שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/810/18).
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

זבולון אורלב

רוברט אילטוב

אלי אפללו

בן-סימון

רוני בר-און

אילן גילאון

נסים זאב

שי חרמש

אחמד טיבי

רוברט טיבייב

איתן כבל

יריב לוין

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

גדעון עזרא

ציון פיניאן

רחל אדטו

אורי אורבך

חיים אורון

אופיר אקוניס

זאב בוים

אריה ביבי

זאב בילסקי

מסעוד גנאים

ניצן הורוביץ

אורית זוארץ

דב חנין

יואל חסון

ישראל חסון

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

שלמה מולה

אלכס מילר

חנא סוייד

אופיר פינס-פז

כרמל שאמה

נחמן שי
מוזמנים
ראובן ריבלין – יושב-ראש הכנסת

איל ינון – מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורביץ – סגנית מזכיר הכנסת

איל זנדברג – משרד המשפטים

שירלי אברמי – מרכז מחקר ומידע

שילה רולף – מרכז מחקר ומידע
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי-בן-יוסף
רשמה
שלומית כהן

1. הכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעות החוק הבאות ופטור מחובת הנחה עבורן:
1. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 28) (התפלגות סיעה), התשס"ט-2009;

2. הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31) (מימון סיעה שהתפלגה), התשס"ט-2009
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב לחברים. אני פותח את הדיון. הסעיף הראשון על סדר היום הוא הכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעות החוק הבאות ופטור מחובת הנחה עבורן: הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 28) (התפלגות סיעה), התשס"ט-2009, והצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31) (מימון סיעה שהתפלגה), התשס"ט-2009. בפתיחת הדיון נבקש שהממשלה תציג לנו את שני החוקים, ולאחר מכן נמשיך בדיון. בבקשה, אייל.
עו"ד אייל זנדברג
בוקר טוב. מדובר בשני חוקים קצרים מאוד, כך שהתיאור שלי יהיה קצר בהתאם. שני החוקים עוסקים בסיטואציה שבה מתפלגת סיעה בכנסת. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 28) עניינו התנאים להתפלגות של סיעה. המילה "התפלגות" היא מילה תפיסה, יש פרישה, יש התפלגות. כיום החוק קובע איזון מסוים. הוא קובע מספר מסוים של חברי כנסת שיכול לעזוב סיעה, ועזיבה כזאת תיחשב כהתפלגות עם המשמעויות עבור העוזבים. כי התפלגות מאפשרת קיום נפרד של המתפלגים כסיעה. יש לזה משמעויות בתחום המימון, יש לזה משמעויות בתחום האפשרות להצטרף לממשלה. כיום המספר עומד על שליש. התנאים קצת יותר מורכבים בחוק, אבל לאותו מרכיב שהממשלה מבקשת לשנות כאן היום התנאי הוא על שליש מחברי הסיעה. לפי הצעת החוק המספר יעמוד על שליש או קבוצה של שבעה חברי כנסת לפחות, כלומר מוסיפים מרכיב של מספר מוחלט, שיכול מבחינה אריטמטית להוביל לכך שבמפלגות גדולות, כאשר שבעה הוא מספר קטן יותר משליש, אז גם שבעה יאפשר את ההתפלגות. זה מה שאומרת הצעת חוק הכנסת.

ההצעה השנייה, שהיא מעין הצעה משלימה, או לפחות נוגעת בהיבט דומה מכיוון של מימון המפלגות, היא תיקון לחוק מימון מפלגות, תיקון של סעיף 13. כיום סעיף 13 בחוק מימון מפלגות יוצר מגבלה של מימון על סיעה שהתפלגה בתקופה של השנתיים הראשונות לכהונת הכנסת, אלא אם כן היא נעשתה בתנאים מסוימים שנזכרים בסעיף, למשל התפלגות על בסיס חלוקה מפלגתית שנודעה מראש. אבל באותה התפלגות שאנחנו מדברים עליה, התפלגות של קבוצה מסוימת שלא היתה ידועה בהכרח מראש, המגבלה היום היא שמי שמתפלג בשנתיים הראשונות לא יהיה זכאי למימון, סיעה כזאת לא תהיה זכאית למימון, בעוד שלפי הצעת החוק המספר הזה מצטמצם לשישה חודשים. כלומר כל התפלגות שנעשית בין שישה חודשים לשנתיים, הדין החדש יאפשר לה ליהנות ממימון, בעוד שהדין הקיים לא מאפשר זאת.
היו"ר זאב אלקין
תודה. לפני שאנחנו פותחים בדיון לגופו של החוק, אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית, היות שמדובר על חוקים שעוסקים באותו נושא, האם אנחנו יכולים למזג את שתי הצעות החוק.
ארבל אסטרחן
התשובה חיובית. לפי סעיף 122 לתקנון, הוועדה רשאית, לפי יוזמתה, ובדרך כלל זה באישור ועדת הכנסת, למזג שתי הצעות חוק או יותר שעברו קריאה ראשונה או להביאן כהצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. ההצעות בהחלט קשורות זו לזו, הן לא בהכרח מתחייבות, כלומר ניתן היה לחוקק כל אחת בנפרד. הממשלה היתה יכולה להציע את זו ולא להציע את זו. אבל משהוצעו ביחד והן בהחלט קשורות לאותו נושא, רשאית הוועדה להחליט על מיזוג. אם הן יאושרו, הן יונחו על שולחן הכנסת כהצעה אחת.
רחל אדטו
אנחנו מתנגדים.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אני מבקש הצעה לסדר.
היו"ר זאב אלקין
עוד לא עברנו לדיון בגופו של החוק. אני מביא להצבעה את ההצעה למזג שתי הצעות חוק להצעת חוק אחת. מי בעד ההצעה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 4
נמנעים – אין

הבקשה הזאת אושרה.

לפני שאנחנו מגיעים בגופו של החוק, יש גם בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה, כי אני מניח שהממשלה רוצה לסיים את החקיקה, במידה שאנחנו כאן כוועדה נסיים, עד תום הפגרה.
רחל אדטו
מה דחוף הבוקר לפטור מחובת הנחה?
היו"ר זאב אלקין
עשינו את זה כאן להרבה מאוד חוקים, גם של אנשי קואליציה, גם של אנשי אופוזיציה, וגם לממשלה.
שלמה מולה
אבל אני רוצה לדבר על הנושא.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו תיכף נדבר לגופו של החוק.
שלמה מולה
למה לגופו של החוק? אנחנו רוצים לדבר על הפטור מחובת הנחה. לא יכול להיות שלא תאפשר לנו לדבר גם על הרצון של הממשלה לפטור מחובת הנחה. מה זה הדבר הזה?
היו"ר זאב אלקין
אנחנו בהחלט נדון על זה. יהיה לנו על זה דיון ארוך ורציני.
אריה ביבי
דיון ארוך, אתה צודק. רציני לא.
היו"ר זאב אלקין
אני מקווה. זה תלוי בכם.
נחמן שי
כל המלים כובסו כבר. גם "ארוך ורציני" כובסו.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה את בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה.
שלמה מולה
אפשר הצעה לסדר?
היו"ר זאב אלקין
לא מדברים באמצע ההצבעה.
רחל אדטו
אין הצבעה.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
רחל אדטו
אל תקרא אותי לסדר.
היו"ר זאב אלקין
אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
רחל אדטו
אתה לא יכול.
היו"ר זאב אלקין
אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. בבקשה להוציא את חברת הכנסת אדטו.
רחל אדטו
תסביר למה יש פטור מחובת הנחה לפני שאתה מצביע.
היו"ר זאב אלקין
כאן ידבר מי שיש לו זכות דיבור. אני מבקש להוציא את חברת הכנסת אדטו.
רחל אדטו
אתה לא תתחיל כך על הבוקר לבזות שוב את הוועדה.
היו"ר זאב אלקין
את לא תפריעי לניהול הוועדה. אני מבקש מהסדרן.
רחל אדטו
אני יוצאת. אתה תסביר למה יש פטור מחובת הנחה על דבר כל כך מהותי.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אפשר לבקש הצעה לסדר?
היו"ר זאב אלקין
אנחנו באמצע ההצבעה. מי בעד הבקשה של הממשלה לפטור מחובת הנחה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 6
תודה רבה. הבקשה אושרה. עכשיו אנחנו פותחים בדיון לעצם החוק. בבקשה, הצעה לסדר לחבר הכנסת מולה.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אני חושב שאתם ממשיכים את הסירחון של אתמול גם עכשיו.
רוברט טיבייב
יש לי עוד חבילה של מסכות.
שלמה מולה
לא יכול להיות שאתה תסתום לנו את הפה ולא תיתן לנו לדבר. רציתי לשאול שאלה את היועצת המשפטית, האם אפשר.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה.
שלמה מולה
אחרי שהצבעת? למה אתה לא מאפשר לנו דיון על הבקשה של הממשלה לפטור מחובת הנחה. אני רוצה לדעת למה היועצת המשפטית מאפשרת ליושב-ראש הוועדה להמשיך את הדיון.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מולה, ביקשת הצעה לסדר.
שלמה מולה
אני מבקש רביזיה על ההצבעה הקודמת. אני מבקש לדעת האם ליושב-ראש מותר להביא נושא להצבעה בלי לקיים דיון, גם כשהממשלה מבקשת.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את הרביזיה של חבר הכנסת מולה להצבעה. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 8
נמנעים – אין
הרביזיה לא התקבלה.
אריה ביבי
אני מחליף פה מישהו ואני לא מבין. אתה מוכן להסביר לי על מה אנחנו מצביעים?
היו"ר זאב אלקין
כמו שאמרתי, הממשלה ביקשה פטור מחובת הנחה.
אריה ביבי
מה זה פטור?
היו"ר זאב אלקין
אני מפנה את אדוני לעיון מפורט בתקנון הכנסת, ואני אחסוך לעצמי דיון כאן בסוגיה מה זה פטור מחובת הנחה. יש לנו הרבה זמן לדיון כאן, אז אתה יכול תוך כדי דיון בחוק גם לעיין בתקנון הכנסת.
אופיר פינס-פז
אפשר לקבל את החומר של הממ"מ?
היו"ר זאב אלקין
הוא על השולחן.
אופיר פינס-פז
זה כל החומר של הממ"מ?
נחמן שי
זה לא ממ"מ, זה רק מ'.
היו"ר זאב אלקין
אני מבקש לא לפגוע בכבודו של הממ"מ. הוא מוסד רציני, וזה מה שיש להגיד. אני מציע לאדוני לעיין במה שנכתב, והוא יראה שזה ממצה בדיוק את התמונה.
יואל חסון
אדוני היושב-ראש, זה יותר מעיד עליכם מאשר על הממ"מ.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מכתיב לממ"מ את חוות הדעת שלו, אני לא כותב אותן. אני כחבר כנסת מספר שנים נעזר בחוות הדעת האלה, והן תמיד מקצועיות. הן לא נספרות במספר עמודים, אלא הן נספרות לפי התוכן. אני חושב שהמסמך הזה בהחלט ממצה.
אריה ביבי
אני חבר כנסת חדש, אני מבקש שתסביר לי על מה אני הולך להצביע.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עכשיו פותחים בדיון.
אריה ביבי
לא ענית לי.
היו"ר זאב אלקין
אני לא אסביר לאדוני מה זה פטור מחובת הנחה. זו בכל זאת חובתך כחבר כנסת.
נחמן שי
מה בוער לכם? מה יהיה אם תנוחו חודשיים? תנוחו.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, בבקשה.
יואל חסון
שאלה ליועצת המשפטית. האם מקובל להגיש פטור מחובת הנחה לפני קריאה שנייה ושלישית?
היו"ר זאב אלקין
מקובל מאוד.
ארבל אסטרחן
השבוע דנו בכמה הצעות כאלה.
היו"ר זאב אלקין
אומרת היועצת המשפטית, ובצדק, שרק השבוע דנו בכמה בקשות לחוקים כאלה של קואליציה, של אופוזיציה, של ממשלה, ואישרנו אותן כאן בוועדת הכנסת.
שלמה מולה
יש לי הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש.
היו"ר זאב אלקין
אדוני כבר הציע הצעה לסדר.
שלמה מולה
אי-אפשר לבקש עוד אחת? מה קרה?
היו"ר זאב אלקין
לפני שניכנס לדיון עצמו, אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה להציג את החוק. אני רוצה לעשות שירות לחבר הכנסת ביבי. חבר הכנסת ביבי שאל על מה אנחנו דנים.
אופיר פינס-פז
אתה בינתיים עושה שירות לביבי. לחבר הכנסת ביבי, אני לא בטוח.
היו"ר זאב אלקין
אני כרגע מעוניין לעשות שירות לחבר הכנסת ביבי. חבר הכנסת ביבי אמר שהוא רוצה לדעת על מה אנחנו דנים. אני מבקש מהיועצת המשפטית לתת לנו הסבר על החוק, זה הפך עכשיו לחוק אחד מחובר, וגם לקרוא את החוק כדי שחבר הכנסת ביבי ידע על מה אנחנו מדברים.
אריה ביבי
בקשר למשפחת ביבי, ה"ביבי" שלי הוא ביבי אמיתי, מלפני למעלה מ-800 שנה.
ארבל אסטרחן
מאחר שזה יהיה חוק אחד, הוא לא ייקרא עוד בשמות שני החוקים שמונחים בפניכם ושעברו קריאה ראשונה, אלא זה יוכן במתכונת של תיקוני חקיקה, כאשר עושים חוק אחד שמתקן שני חוקים. אני מציע שהחוק ייקרא: "חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה)". סעיף 1 שלו יתקן את חוק הכנסת, סעיף 2 יתקן את חוק המימון.
אחמד טיבי
משלמים לאלה שמתפלגים?
אופיר פינס-פז
כן.
שלמה מולה
בוודאי. המיצובישי בדרך.
היו"ר זאב אלקין
נדמה לי שבחדר הזה לא נמצא אף חבר כנסת רלוונטי מסיעת קדימה, אבל בסיעת קדימה יש הרבה חברי כנסת שיוכלו להסביר לך שמשלמים כשמתפלגים. לוקחים מימון מפלגות, ואפילו לא משלמים חובות.
אחמד טיבי
חבר הכנסת חסון, תגובה בבקשה.
אופיר פינס-פז
החוק הזה הוא פעולת תגמול.
רוברט טיבייב
אמרו עוד דבר פשוט, להביא עוד חבילה של מסכות.
נחמן שי
כל הפוסל, במומו פוסל.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אתה מתנקם בנו בגלל שפרשת מקדימה.
היו"ר זאב אלקין
חס וחלילה.
ארבל אסטרחן
אסביר את הצעות החוק ואת הרקע, מעבר למה שהסביר נציג משרד המשפטים, ואת הרקע של הנושא, במיוחד לחברי הכנסת החדשים יותר שלא מכירים את הדיונים שהיו פה בעבר בנושאים של פרישה והתפלגויות. בשנת 1991 חוקקה הכנסת חוק שהיה מאוד משמעותי בזמנו, ובא להגביל את האפשרות של חברי כנסת לעזוב את סיעתם ולקבל טובות הנאה בתמורה לכך, בעקבות אירועים שונים שהיו בשנת 1990. החוק בזמנו נחקק ביוזמת ועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעת החוק נקראה "הצעת חוק למניעת מעילה באמון של נבחרי ציבור". כבר מהשם אפשר ללמוד את הכוונה שלה. דובר אז בחוק רחב מאוד, שבא ליצור הבחנה בין פרישה מסיעה לבין התפלגות. החוק קבע שחבר כנסת שפורש מסיעתו ולא מתפטר מהכנסת מיד – יחולו עליו כמה סנקציות. העיקרית והראשונה היא שאותו חבר כנסת לא יוכל להיבחר לכנסת הבאה ברשימת מועמדים שהגישה מפלגה שהיתה מיוצגת בכנסת היוצאת. בנוסף נקבע שהוא לא יוכל להתמנות באותה כנסת שבה הוא פרש לשר או לסגן שר. נקבע שהוא לא יקבל מימון מפלגות וסיעתו לא תיפגע. זו הפרישה. החוק יצר הבחנה וקבע גם מונח שנקרא התפלגות. התפלגות היא מה שמותר או לא גורר בעקבותיו סנקציות. כלומר, חברי כנסת שמתפלגים – לא חלה עליהם המניעה של מינוי לשר או לסגן שר, של בחירה לכנסת הבאה, הם זכאים למימון מפלגות וכו'. להתפלגות נקבעו תנאים. במקור נקבעו שני תנאים, אחד הוא השליש הידוע. נקבע שברגע שיש קבוצה של שניים לפחות שהם שליש מהסיעה, זו התפלגות שהיא מותרת, אינה פרישה, ולא יחולו הסנקציות. התנאי השני היה, שכאשר יש סיעה בכנסת שמורכבת מלכתחילה מכמה מפלגות, למשל בכנסת הזאת אפשר לתת דוגמה את דגל התורה ויהדות התורה, שהם סיעה אחת.
אחמד טיבי
או רע"מ-תע"ל.
ארבל אסטרחן
סיעה שהוגשה מלכתחילה על-ידי כמה מפלגות, ואותן מפלגות הודיעו מלכתחילה, כשהן הגישו את רשימת המועמדים, שהן רוצות לשמור לעצמן את הזכות להתפלג בעתיד, אותה סיעה תוכל להתפלג. אלה היו שני המקרים היחידים שנקבעו מלכתחילה בחוק. לפני כמה שנים הוסף תנאי שלישי, שקבע שכאשר סיעה של עד שלושה חברים מתמזגת עם סיעה אחרת, יוכל אחד מתוך השלושה להתפלג, למרות שהוא שליש אבל הוא לא לפחות שניים, אם באותו מועד סיעתו מתמזגת עם סיעה אחרת. הרעיון היה לא לכפות על חבר כנסת בסיעה קטנה להתמזג עם סיעה אחרת שהוא לא מעוניין בכך. כך שהיום יש שלושה תנאים להתפלגות. הצעת החוק הזאת באה להוסיף תנאי רביעי ולהגיד: שליש סיעה שהיא מפלגות, אחד מתוך שלושה בסיעה שמתמזגת ושבעה לפחות. כמובן זה רלוונטי לסיעה שבה חברים 22 ומעלה, שאז השליש הוא יותר משבעה. היום יש שתי סיעות כאלה בכנסת, כידוע. זה לעניין התיקון הראשון של חוק הכנסת. אפשר כמובן לומר שיש בו משום הרחבת האפשרויות להתפלג, אפשר אפילו לומר עידוד להתפלג.

החוק השני, חוק מימון מפלגות – גם בעניין הזה היו כמה התפתחויות שאזכיר אותן בקצרה. כמו שאמרתי, במקור, כשנחקק החוק ב-1991, נקבע שכאשר חבר כנסת פורש מסיעתו הוא לא יהיה זכאי למימון וסיעתו לא תיפגע, בעוד שכאשר יש התפלגות של סיעה, כגון שליש או מפלגה שמתפלגת לרכיביה, החלקים שיתפלגו יקבלו מימון לפי מספר החברים החדש. כך, כמובן, יש פגיעה בסיעה שממנה התפלגו, אבל החוק התיר את זה. ההתפתחות הבאה בעניין הזה היתה כאשר חבר הכנסת יולי אדלשטיין הציע תיקון לחוק שאושר, והוא בא לקבוע שכאשר אותה התפלגות מותרת, במירכאות, ולא חלות עליה סנקציות, מתרחשת בשנתיים הראשונות, חברי הכנסת שהתפלגו לא יקבלו מימון אף פעם, בכל הקדנציה, לא רק בשנתיים, וסיעתם לא תיפגע. אותו תיקון נעשה בעקבות התפלגות שהיתה בסיעתו של חבר הכנסת אדלשטיין דאז, כשעוד היתה בישראל בעלייה, היתה סיעה של שישה חברי כנסת. זמן קצר אחרי הבחירות שני חברי כנסת התפלגו ובעצם לקחו חלק מהמימון והשאירו את הסיעה עם כל החובות מהבחירות. לכן נקבעה אותה הוראה. הסעיף הזה תוקן פעם נוספת, ושם נקבע שהחלק שהתפלג ישתתף בחובות של הסיעה שממנה הוא התפלג. זה בא כדי למנוע מצב שבו חברי כנסת מתפלגים מהסיעה כדין, לוקחים את המימון, מפחיתים את המימון של הסיעה שממנה הם התפלגו ומשאירים את הסיעה עם כל החובות. התיקון שכרגע מציעה הממשלה בא לשנות את התיקון שהוצע בזמנו על-ידי חבר הכנסת אדלשטיין, שחלק שהתפלג בשנתיים הראשונות לא יהיה זכאי למימון, ולקצר את התקופה הזאת לשישה חודשים. כלומר, אם ההתפלגות המותרת נעשתה בששת החודשים הראשונים לכהונת הכנסת, החלק שהתפלג לא יקבל מימון וסיעתו לא תיפגע. ברגע שאותה התפלגות נעשתה אחרי שישה חודשים מתחילת כהונתה של הכנסת, יחושב המימון מחדש. כמובן, הכול היום כפוף לאותו תיקון מאוחר יותר, שהחלק שהתפלג ישתתף.
נחמן שי
למה הסייג הזה של שישה חודשים?
ארבל אסטרחן
אולי צריך לשאול את הממשלה.
יואל חסון
אז אולי נעשה הפסקה ונשאל את נתניהו?
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, אדוני, על ההצעה. אני מבין שזו היתה הצעה נוספת לסדר. מייעצים לי שהצעתך זה נושא חדש.
שלמה מולה
אפשר לבקש הצעה לסדר?
היו"ר זאב אלקין
כבר הצעת הצעה לסדר.

ארבל תקרא את הנוסח.
ארבל אסטרחן
אחרי שהסברתי את עיקרי הדברים אני אקרא איך ייראה הנוסח, כפי שהוא מוצע כעת. הצעת החוק תיקרא: הצעת חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009. סעיף 1 יתקן את חוק הכנסת. כרגע זה כתוב באופן זהה לנוסח הכחול שעבר קריאה ראשונה, והוא יאמר שבסעיף 59 במקום פסקה 1, שהיום מדברת על התפלגות של קבוצה של לפחות שלושה שהם לפחות שליש, אך בסיעה שמספר חבריה שישה או פחות תהיה זו התפלגות אם הקבוצה מונה שניים או יותר – זה ניסוח קצת מסורבל. ניסיתי לראות למה הגיעו אליו, וראיתי שבהתחלה רצו לדבר רק על שלושה שהם לפחות שליש, ואחר כך הוסיפו שאם זו סיעה של עד שישה לפחות שניים. לכן זה ניסוח קצת מסורבל. הממשלה מציעה לפשט קצת את הנוסח ולהגיד: בקבוצה של שניים לפחות שהם שליש לפחות, או קבוצה של שבעה חברי כנסת לפחות.

סעיף 2, שיתקן את חוק מימון מפלגות, יחליף את המילים "בשנתיים הראשונות" במילים "בששת החודשים הראשונים". כלומר, ההוראות שהמימון יחושב מחדש לא יחולו בששת החודשים הראשונים לאחר תחילת הכנסת, אלא אם, מה שקיים גם היום, ההודעה על ההתפלגות הוגשה על-ידי רוב חברי הסיעה או בהסכמתם. כלומר, חלק שמתפלג, אם הוא הצליח להשיג את הסכמת רוב חברי הסיעה, גם אם לא הרוב מתפלגים, כבר היום יהיה לו מימון.
נחמן שי
לא הבנתי איך שודדים את הקופה. מתפלגים וישר מקבלים כסף?
ארבל אסטרחן
אם החלק מתפלג אחרי ששת החודשים או בהסכמה, הוא מקבל מימון נפרד. כאשר סיעות מקבלות מימון נפרד, המימון הוא פר חבר כנסת, יש בסיס חישוב לפי מספר חברי הכנסת. אבל יש רכיב קבוע, פלוס אחד שסיעות מקבלות כל חודש, שזה סכום של 5% מיחידת מימון. זה בערך 60,000 שקלים לחודש. זה רכיב שלא משולם כאשר הסיעה היא אחת, הוא משולם פעם אחת לכל סיעה.
היו"ר זאב אלקין
למשל, כשסיעת קדימה התפלגה מסיעת הליכוד, היא התחילה לקבל יחידת מימון מיוחדת, בנוסף ליחידת מימון מיוחדת שהיתה לסיעת הליכוד בכנסת ה-16.
יואל חסון
ואז אתה הצטרפת להתפלגות. חשוב שההיסטוריה תהיה מדויקת.
אופיר פינס-פז
אין 90 ימים?
ארבל אסטרחן
90 ימים בוטל, וקדימה לא היה ב-90 יום, קדימה היה בשליש.
היו"ר זאב אלקין
אם אתה זוכר, היו מאמצים קשים לגייס את השליש הזה. זה היה בדיוק לפי הכלל של השליש. אני עזבתי את קדימה ב-90 יום בלי שום קשר למימון מפלגות.
אילן גילאון
איך זה משפיע על סיעת מרצ?
ארבל אסטרחן
אם שבעה ממרצ יחליטו להתפלג.
היו"ר זאב אלקין
בזכות התיקון שבזמנו עבר כאן – אגב, מעכשיו לעכשיו – שנקרא תיקון טל, דוד טל, הוכנס שינוי בחוק ההתפלגות – מעכשיו לעכשיו, ורוב בכירי סיעת קדימה הצביעו בעדו – והתיקון הזה אומר שכאשר סיעה בת שלושה חברים מצטרפת לסיעה אחרת, אז מותר אפילו לחבר כנסת בודד להתפלג ולהיות סיעת יחיד. זה המצב של סיעת מרצ. במידה שסיעת מרצ תרצה להצטרף בשנתיים הקרובות מאז הבחירות לסיעה אחרת, החוק הזה משפיע על סיעת מרצ בזה שסיעת יחיד שלא תרצה להצטרף לסיעה אחרת יוכל להתפלג.
רחל אדטו
אילן, תהיה רגוע, נתניהו ישנה את החוק פעם נוספת כדי להתאים אותו אליכם, אם הוא יחליט לפצל אתכם גם כן.
נחמן שי
אני מבקש לדעת את העלויות.
ארבל אסטרחן
היום כל הסיעות מקבלות מימון, כל סיעה לפי מספר חבריה. אני מדברת על מימון שוטף, לא מימון בחירות. לא משולמות 120 יחידות, משולם יותר. הסיבה היא שכל סיעה מקבלת יחידה אחת בסיסית של כ-60,000 שקל בחודש, החישוב הוא 5% מיחידת מימון הבחירות, פלוס אותו סכום כפול מספר החברים. למשל למרצ יש שלושה חברים, היא מקבלת ארבע פעמים.
אופיר פינס-פז
הרציונאל הוא שיש הוצאות קבועות לסיעות, בלי קשר לגודל שלהן. זה נועד לעזור לסיעות הקטנות.
ארבל אסטרחן
סיעה שמורכבת מכמה מפלגות – כבר היום כל מפלגה מקבלת את הפלוס אחד. לכן אם בסיעה כזאת יש התפלגות, זה לא יעלה יותר כסף. העלות הנוספת שתהיה בחוק הזה, אם אכן יהיו בגללו יותר התפלגויות, זה הפלוס אחד לחלק שיתפלג לא מסיעה שמורכבת ממפלגות.
נסים זאב
מה קורה אם יש גירושין פיקטיביים בתוך הסיעה? איך מתמודדים עם זה?
שלמה מולה
לרבי קוראים ביבי נתניהו, אז הוא משלם.
נסים זאב
יכול להיות מצב שבסיעת מרצ יהיו שלוש מפלגות.
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות, אבל זה לא קשור לתיקון המוצע.
דב חנין
אני מבקש לשאול שאלת הבהרה.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה.
דב חנין
איך הגיעו למספר הקסם שבע? יש לי השערה בעניין.
היו"ר זאב אלקין
יש פה רשימה ארוכה של דוברים.
אופיר פינס-פז
מה שבע? מה כמה?
היו"ר זאב אלקין
לאחר שהחוק הוקרא והוסבר, אנחנו נעבור לדיון.
אחמד טיבי
בדרך כלל היועצת המשפטית, תוך כדי שהיא מציגה חוות דעת משפטית, היא אומרת מה דעתה על החוק. זה נהוג בכל חוק.
היו"ר זאב אלקין
דעתה כאזרחית או דעתה כיועצת משפטית, האם זה חוק תקין מבחינה משפטית?
אחמד טיבי
כיועצת המשפטית של הוועדה מה דעתך. כי שמתי לב שבדברים שלך השתמשת בביטוי "זה חוק שמעודד פרישה והתפלגות". מה דעתך כיועצת משפטית, ומה דעת המחלקה המשפטית על הצעת החוק הזאת? האם היא ראויה והאם כדאי ללכת הלאה ולהשלים אותה?
ארבל אסטרחן
המחוקק במשך השנים ביטא מגמה ברורה של רצון לצמצם את מספר הסיעות ואת האפשרויות להתפלג בכנסת. מצד שני אנחנו יודעים שבכנסות האחרונות היו התפלגויות לא מעטות של סיעות. זאת אומרת, החוק לא בא למנוע לחלוטין את האפשרות הזאת. החוק בא לאזן בין כמה אינטרסים. מצד אחד רוצים לאפשר את חופש הפעולה של חברי הכנסת, רוצים לאפשר להם לפעמים לפעול בניגוד לעמדת הסיעה שלהם או לעזוב את הסיעה שלהם. מאידך רצו למנוע מצב של מתן טובות הנאה לחברי כנסת על-ידי סיעה אחרת לצורך עזיבת הסיעה.
אופיר פינס-פז
לצורך קניית שלטון.
ארבל אסטרחן
זוכרים שהבחירות נעשות לא אישית כלפי חברי הכנסת, אלא למפלגות. חבר כנסת נבחר בתוך מפלגה. הציבור רצה לתת את הקול למפלגה מסוימת ולא לפעמים למפלגה יריבה שחברי כנסת יכולים לעבור אליה. מצד שני, לא רצו למנוע את זה לגמרי. חברי הכנסת הם אלה שצריכים לקבוע את האיזון. נקבע איזון מסוים בשנת 1991 כשנחקק החוק. בשנת 2004 התווסף תנאי נוסף. חברי הכנסת צריכים לקבוע את האיזון. בגדול אפשר לומר שיש בחוק הזה איזושהי חזרה מהמגמה שהיתה למנוע ולצמצם התפלגויות.
רוברט אילטוב
הוא לא מעודד, הוא מאפשר.
דב חנין
הוא נותן להם כסף. אם זה לא לעודד, אז מה זה לעודד?
היו"ר זאב אלקין
אחרי שארבל הציגה את הדברים, אני מבקש מנציגי הממ"מ להציג.
נחמן שי
צריך להגיד שהיא הציגה יפה ובאופן מקצועי.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי. כתמיד.

אני מבקש מנציגי הממ"מ להציג את המסמך.
שילה רולף
הממצאים היו מבוססים על מספר די גדול של מקרים, מכיוון שלמזלנו היתה גם שאלה כזו לכל הפרלמנטים האירופים לפני כמה שנים, כך שהיו לנו תשובות די מלאות. ברוב המדינות אשר בהן יש בחירות ישירות כמעט שאין בעיה לעזוב סיעה ולהצטרף לסיעה אחרת. דרך אגב, זה גם כולל את ארצות-הברית. דוגמה ידועה זה ג'ו ליברמן, שעשה דבר כזה. יש גם הרבה דוגמאות בבריטניה. אבל זה בגלל שזה נחשב המנדט שלו האישי, ואם זה לא ימצא חן בעיני ציבור הבוחרים שלו הוא לא יבחר בו בבחירות הבאות. גם מבין המדינות שיש להן בחירות אזוריות, ובחלקן בחירות אזוריות עם אלמנט מסוים של בחירות יחסיות, יש מקרים שאין שום בעיה שחבר פרלמנט יעזוב את הסיעה שלו, יקים סיעת יחיד, אבל אסור לו להצטרף לסיעה קיימת. הבאתי את הדוגמאות שמצאתי, שכוללות גם את שבדיה ואת פורטוגל. היתה מדינה אחת שמהתחלה אמרתי שהיא הרלוונטית ביותר, וזו הולנד, מכיוון שהיא המדינה היחידה באירופה שיש לה בחירות יחסיות דומות מאוד לשלנו, ומשום כך הרבה מהתוצאות רלוונטיות לגבינו. דרך אגב, ניהלתי שתי שיחות טלפון לברר שהעובדות מדויקות. בהולנד יש שיטת בחירות יחסיות כמו אצלנו, ושם, שלא כמו אצלנו, אין בכלל בעיה עם סיעת יחיד, אין שום מגבלה על כמה חברים צריכים להיות בסיעה. שם אין בעיה לגבי פילוגים, אין בעיה של מספר חברי פרלמנט שהתפלגו מהמפלגות שלהם, יתאחדו ויקימו סיעה חדשה, כמו המקרה של קדימה בכנסת ה-16. אבל אסור להם בשום אופן להצטרף לסיעה קיימת. ההסבר שקיבלנו מהם, וזה משהו שגם מבוסס על חוק הבחירות שלהם, הוא שסיעה שנבחרה בבחירות לא יכולה לגדול במהלך הקדנציה של אותו פרלמנט.
נסים זאב
בוודאי. זה כמו בן ממזר.
שילה רולף
אלה הממצאים. יש גם רשימה מלאה של מדינות רבות, במידה שמישהו ירצה לראות פרטים נוספים.
אופיר פינס-פז
כמו בהרבה דברים אחרים, רק בישראל יש השיטה של ישראל. אין שום מדינה בעולם שיש בה השיטה של ישראל.
שילה רולף
אבל השיטה של ישראל קיימת מאז קום המדינה. בכנסת הראשונה כבר היו הפילוגים הראשונים מתוך מפלגת חירות, ואז הם הפכו לסיעות יחיד.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. אנחנו ניגשים לדיון לגופו של החוק. אתן זכות דיבור לכל אחד מהרשומים כאן.
שלמה מולה
אני מבקש הצעה לסדר.
היו"ר זאב אלקין
כבר הצעת הצעה לסדר בתחילת הדיון.
שלמה מולה
אני רוצה עוד אחת.
היו"ר זאב אלקין
אתם יכולים להתייחס לגוף החוק ואתם גם יכולים לנמק הסתייגויות. הוגשו להצעת החוק הזאת הרבה הסתייגויות. אם אנשים רוצים להגיש הסתייגויות נוספות במהלך הדיון, אפשר לעשות את זה בכתב או בעל-פה במהלך הדברים. ארבל תרשום אותן כדי שנוכל להצביע עליהן. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה.
יואל חסון
תודה, אדוני היושב-ראש. את דעתנו על החוק הזה אמרנו, ואנחנו לא נגיד יותר. סיעת קדימה הגישה סדרה של הסתייגויות בכתב לגבי החוק הזה. ההסתייגות הראשונה, במקום "שני" יבוא "ארבעה". אני מבקש שבמקום "שני" יבוא "שלושה". אני מבקש שבמקום "לפחות" יבוא "לכל היותר".

אני מבקש להגיש הסתייגויות לשם החוק.
ארבל אסטרחן
שם החוק השתנה.
יואל חסון
במקום שם החוק הקיים יהיה: "(תיקון מס' 28 – חוק חוטובלי)". לחילופין : "(תיקון מס' 28 – חוק דנון)".
היו"ר זאב אלקין
אין תיקון מס' 28.
ארבל אסטרחן
החוק ייקרא: חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה).
יואל חסון
אני מציע במקום זה חוק רגב; במקום זה חוק שאמה; במקום זה חוק לוין. במקום זה חוק קרא; במקום השם הקיים יהיה "הכשרת הקרקע להתפלגות מורדי הליכוד". במקום השם הקיים יהיה "חוק ביזוי הכנסת". במקום השם הקיים יהיה "חוק ביביאלקין". במקום השם הקיים יהיה "חוק ביבי-מיצובישי"; "חוק מיצוביבי".
נסים זאב
אני מבקש לא לרשום את ההסתייגויות האלה. יש גבול לליצנות.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת זאב, לצערי חברי סיעת קדימה מוכיחים כל יום שאין גבול לליצנות.
אופיר פינס-פז
אין לך תחרות.
יואל חסון
אדוני היושב-ראש, היו לי הרבה יומרות בחיי, אבל לא להתחרות בחבר הכנסת נסים זאב.

במקום "הצעת חוק הכנסת" יבוא "הצעת חוק להבטחת הישרדותה של הממשלה הכושלת בתולדות מדינת ישראל"; במקום "הכנסת" יבוא "לפגיעה בכנסת". אחרי המילה "תיקון" יבוא "לרעה". במקום "התפלגות סיעה" יבוא "התפצלות סיעה". במקום "התפלגות סיעה" יבוא "פרישת סיעה". במקום "התפלגות סיעה" יבוא "התפלגות סיעת הליכוד". במקום "התפלגות סיעה" יבוא "התפלגות סיעת חוטובלי". במקום "התפלגות סיעה" יבוא "התפלגות סיעת דנון". במקום "התפלגות סיעה" יבוא "התפלגות סיעת רגב". במקום "התפלגות סיעה" יבוא "התפלגות סיעת לוין". במקום "התפלגות סיעה" יבוא "התפלגות סיעת קרא".
הסתייגויות לסעיף 1 לחוק: האמור בסעיף 1 בהצעת החוק יסומן 2 ולפניו יבוא: "1. מטרת החוק חוק זה הינו חלק מסדרת חוקים אשר כל תכליתם לנסות ולהבטיח את הישרדותה הפוליטית של הממשלה ה-32 של מדינת ישראל, תוך שינוי חוקי יסוד ורמיסת כבודה ומעמדה של הכנסת". בנוסף, בכותרת הסעיף, במקום "תיקון סעיף 59" יבוא "שלב נוסף בריסוק מעמדה של הכנסת". לחילופין: בכותרת הסעיף, במקום "תיקון סעיף 59" יבוא "ניסיון להבטיח את הישרדותה הפוליטית של הממשלה הכושלת ביותר בתולדות מדינת ישראל". במקום "שליש ממספר חברי הכנסת" יבוא "רבע ממספר חברי הכנסת".
יריב לוין
אתה לא מציע רק 14? למה לא 14? תאיר את עינינו. הלוא 14 כבר הוכח שזה עובד טוב, לא מזמן.
יואל חסון
אני מבקש שבמקום "חברי הכנסת" יבוא "ח"כים". במקום "חברי הכנסת" יבוא "חה"כים". אני מבקש שיהיו לי גם הסתייגויות דיבור.

ההסתייגויות האלה הן נוספות לכל ההסתייגויות שקיבלתם מסיעת קדימה וחבריי האחרים.
היו"ר זאב אלקין
אתה חזרת עליהן. אלה אותן הסתייגויות. חבר הכנסת פינס, בבקשה.
אופיר פינס-פז
תודה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שהחוק המזעזע הזה מצריך דיון רציני, וזה לא מקום שאנחנו מתחילים להתלוצץ ולהתבדח. זה חוק על הכנסת. ממשלה לא אמורה לחוקק על כנסת, כנסת אמורה לחוקק על כנסת. אני מדבר בוודאי ביחסי הכוח בין הסיעות, התנהלות הכנסת, דרכי עבודתה של הכנסת. לממשלות רציניות בסוגיות האלה לא היתה עמדה. בהצעות חוק פרטיות הממשלה שתקה בכוונה בצורה מכובדת ונתנה לבית הזה להתנהל. פה באה הממשלה מיומה הראשון, בהסכם קואליציוני מחייב, בבריונות פוליטית חסרת אחריות וחסרת גבולות, והיא מנסה לשבש ולשנות את כללי המשחק על המשחק עצמו. לא על הכנסת הבאה, לא על הימים הבאים, אלא משנה את כללי המשחק תוך ניצול ציני של הכוח הפוליטי שלו היא זכתה במערכת הבחירות. זו הידרדרות נוראה של הפוליטיקה הישראלית, זו בריונות, זה ניסיון לעשות חיסול ממוקד לסיעת האופוזיציה הגדולה. לא נשמע כדבר הזה. אם תביאו לי דוגמה אחת בעולם שממשלה עשתה דבר כזה, תקבלו ממני מה שאתם רוצים. למה כל ההמצאות הבזויות באות מהבית הזה? פעם יצאה שמענו למרחוק, פרסי נובל, המצאות במדע, גאוניות בתרבות. כל הדברים הבזויים בפוליטיקה היום מגיעים מהבית הזה. מתי תפסיקו את הדבר הזה? ואמרו כבר חכמים מאתנו, שכל הדברים האלה בסוף חוזרים כבומרנג. בסוף לא יהיו שבעה בקדימה, אבל יהיו שבעה בליכוד. אתם עלולים לכרות לעצמכם בור. מחר-מחרתיים נשחק את המשחק הפוך, אם ירצה השם ובעזרת השם יהיה גם תהליך מדיני, יבואו בוגי וחוטובלי ויהיו להם שבעה והם יפרשו מכם. אתם עשיתם בשבילם את זה. אתם השתגעתם? מה אתם עושים? אתם שוברים את הכלים.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פינס, אני מבקש הבהרה, חבר כנסת טירון כמוני. מאיזו שנה אתה מכהן בכנסת?
אופיר פינס-פז
מ-1996.
היו"ר זאב אלקין
אז ב-1999 בממשלת ברק היית.
אופיר פינס-פז
הייתי יושב-ראש הקואליציה.
היו"ר זאב אלקין
נדמה לי שאז הובלת שינוי של חוק יסוד במספר השנים בממשלה, מעכשיו לעכשיו.
אופיר פינס-פז
הייתי חבר בכנסת שעשתה את זה.
היו"ר זאב אלקין
והצבעת בעדו, מעכשיו לעכשיו, חוק יסוד?
אופיר פינס-פז
נכון, באמת דבר פסול. אגב, חבל שאתה מסיט נושא הדיון, אבל אתם בכנסת הקודמת הצעתם לחזור ל-18. נבחרתם, למה לא עשיתם 18? זה שבכנסות קודמות גם נעשו טעויות קשות, זה נכון. אבל לא בנושא הזה ולא כלפי סיעה יריבה.
היו"ר זאב אלקין
שם זה היה רק תיקון חוק מעכשיו לעכשיו של חוק יסוד, שחלק מהאנשים כתוצאה מהתיקון הזה התמנו לשרים. אתה לא, אגב, אתה נשארת יושב-ראש הקואליציה. היו אחרים שהתמנו לשרים כתוצאה מאותו תיקון. אז זה היה כשר, כי כדי להתמנות לשר הכול כשר.
רחל אדטו
זה לא רלוונטי.
נחמן שי
דבר רע אחד לא מכשיר דבר רע אחר. נגיד שהיו טעויות בעבר, אז מה?
יריב לוין
תחזירו לנו קודם כל את המימון של 14 המנדטים שלקחתם.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת נחמן שי, אתה מעלה על דעתך שחברת הכנסת דליה איציק, שאז היתה שרה, היתה מצביעה בעד דבר רע? אני לא מעלה על דעתי. אני מאוד מכבד אותה.
נחמן שי
בפרספקטיבה זה מתברר כדבר לא נכון.
אופיר פינס-פז
חבר הכנסת אלקין, אתה צריך להחליט אם אתה יושב-ראש הישיבה. אתה מפריע לי ברשות דיבור.
היו"ר זאב אלקין
אני מתנצל.
אופיר פינס-פז
אני רואה בניסיון הזה ניסיון נואל, פסול, מקומם, מסוכן, תקדים שעלול לגרור תקדימים נוספים של עריצות הרוב והיכולת לעשות בו שימושים פסולים. אבל אם אתם עושים את זה כבר, אז לפחות תעשו את זה כמו שצריך. הממ"מ הביא לך דוגמאות מכל העולם. אין דוגמה מזוגזגת ומבורברת כמו הדוגמה הישראלית, כי החקיקה הישראלית – אגב, לא רק זו, כל החקיקה הישראלית בנושא סיעות ופרישה מסיעות והתפלגות – היא כולה פוליטית ולא עניינית, והיא לא לוקחת בחשבון את הדברים שלוקחים בעולם, את החובה של חבר הכנסת לייצג, שהוא נושא בדין-וחשבון בפני הציבור. אין כל הדברים האלה. אין בשום מקום בעולם כל הסייגים והאיסורים והעניינים שיש בכנסת בישראל.
היו"ר זאב אלקין
נא לסיים. משפט סיכום.
אופיר פינס-פז
אני רוצה להציג את ההסתייגויות. ההסתייגות הראשונה, זה לא חוקתי ולא נורמאלי לקבוע מספר על סיעה. שבע מ-28 זה 25%. אז קודם כל ולפני הכול צריך לעשות את זה שוויוני וכוללני. ואם אתה רוצה כבר לכתוב סעיף, תכתוב התפלגות סיעה – 25% מסיעה יוכלו להתפלג.

ההסתייגות השנייה היא לעשות הבחנה פעם אחת ולתמיד. למה הכנסת הזו התנגדה לריבוי התפלגויות? משום שהיא לא רצתה שיקנו חברי כנסת בכסף. הגיע הזמן לעשות הבחנה בין התפלגות אופורטוניסטית לבין התפלגות אידיאולוגית. על התפלגות אידיאולוגית לא צריך להעניש, על התפלגות אופורטוניסטית צריך להטיל סנקציות. לכן ההתפלגות האידיאולוגית צריכה להיות באחוז קטן יחסית.
ארבל אסטרחן
במקום מה שמציעה הממשלה?
אופיר פינס-פז
במקום מה שמציעה הממשלה. במקום שבעה, 25%.

הסתייגות שנייה, שסיעה שמתפלגת התפלגות מלאה, שהיא יכולה לאחר מכן לשמש בתפקידי שרים וסגני שרים בממשלה, שליש, כנהוג היום. וסיעה שמתפלגת על רקע אידיאולוגי ומודיעה שבכנסת הזאת היא לא תהיה בתפקידי שרים וסגני שרים, 25%.
היו"ר זאב אלקין
שתי ההסתייגויות סותרות.
אופיר פינס-פז
זה לחילופין. פה זו כבר לא שאלה של קואליציה-אופוזיציה, זו שאלה של איך אנחנו רואים את הבית הזה. יש לאקונה בחוק, החוק צריך לטפל.

ההסתייגות השלישית, שכל ההסדר יחול על הכנסת הבאה. מועד תחילה בכנסת הבאה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת זאב, בבקשה, שלוש דקות.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, עוד לא ראיתי חוק שבכותרת שלו כתוב שהתפלגות סיעה היא כל כך מאחדת את הסיעה. מי ששמע אתמול את נאומו של שאול מופז וראה את החיבוקים והנישוקים שהיו לאחר מכן, איזו אחדות ראיתי בקדימה, לא ראיתי דבר כזה לא בפריימריס ולא קודם לכן.
שלמה מולה
אז מה זה מפריע לך?
נסים זאב
זה לא מפריע לי. זה חוק שתכליתו היא לאחד את קדימה.
רחל אדטו
לא צריך, אנחנו מאוחדים גם בלי זה.
נסים זאב
חבר הכנסת שאול מופז הצהיר קבל עם ועדה: אני לא מתכוון לכך, והוא הביע אי-אמון בראש הממשלה. חברי קדימה צריכים להירגע מהעניין הזה. זה לא בא, חלילה וחס, לגרום לפילוג בקדימה.
שלמה מולה
נראה לך שמישהו אצלנו מודאג?
נסים זאב
אני לא חושב שאתה צריך להיות מודאג, אבל קודם לכן כן היה חשש לדאגה, בגלל שאתם חששתם וחשבתם ששאול מופז יפרק את המפלגה. אני מאמין לו, אדוני היושב-ראש, שהוא לא יעשה את זה.
יריב לוין
זה על סמך ניסיון העבר, חבר הכנסת זאב?
נסים זאב
כן, על סמך ניסיון העבר. ואני אגיד לך מה ניסיון העבר שאני יודע משאול מופז. גם כאשר בפריימריס הוא בפועל ניצח והוא יכול היה להוכיח זאת בפועל ויכול היה לערער, הוא אמר: אני לא הולך לפלג ולקרוע את המפלגה הזאת, אני לא הולך לערער, אני מקבל את הדין. אני חושב ששאול מופז הוא באמת דוגמה למופת וצריכים להאמין לו. אתמול הערתי הערה מאוד רצינית, וזה היה נשמע כאילו אני אומר דבר ציני. כתוב פה "תיקון 28", ו-28 זה בדיוק מספר החברים של מפלגת קדימה, והם חושבים שהתיקון הזה נועד לחלק אותם. אני רוצה לומר שאין כוונה כזאת.
נחמן שי
אולי צריך תיקון לתיקון, להוציא את סיעת קדימה.
נסים זאב
אין לי בעיה עם זה. אם אתה מאמין בחברך, אתה לא צריך לחשוש ממנו.
שלמה מולה
אנחנו מוחים על שוד הקופה הציבורית.
נסים זאב
אין פה שום שוד.
יריב לוין
כשלקחתם 14 מנדטים גם מחיתם על שוד הקופה הציבורית? קודם תחזירו את הכסף שלקחתם אז ואחר כך תדברו על הקופה.
נסים זאב
אני לפעמים אומר דברים שיש בהם מעט חוש הומור, אבל אני לא הופך את זה לבמה של ליצנים. כל ההסתייגויות של יואל חסון – אני מבקש ממך לא להעלות אף אחת מהן על הכתב אם אנחנו רוצים לכבד את עצמנו. יש גבול לציניות, יש גבול כמה אפשר לבזות את ועדת הכנסת הזאת.
היו"ר זאב אלקין
היועצת המשפטית אומרת לי שאתה צודק, זה לא בסדר.
נסים זאב
זה לא בסדר. אני מבקש ממך שתהיה פה החלטה עניינית של ועדת הכנסת, שלא מגישים שום הסתייגות שיש בה רק נימה של ליצנות ואולי גם פגיעה בזולת.
נחמן שי
אם לא תהיה ליצנות, איפה תהיה?
נסים זאב
אני אלך אתך. אני כל הזמן יושב אתך.
מנחם אליעזר מוזס
מדובר בערב תשעה באב.
נסים זאב
אני מצר על כך שהממשלה היתה צריכה להגיש את הצעת החוק. אני חושב שהיו לה הרבה חברי כנסת שהיו ששים ושמחים לעשות את רצון הממשלה. פעם הבאה, כשהממשלה רוצה להביא הצעת חוק ששנויה במחלוקת, צריכים לקחת חבר כנסת נאמן לממשלה הזאת, ולא חסרים כאלה, ואני אחד מהם. הייתי בכיף מביא את הצעת החוק, ואז את כל החצים הממשלה לא היתה גורמת לעצמה.

אדוני היושב-ראש, כולם שואלים למה שישה חודשים. אולי שבעה חודשים? אולי עשרה חודשים?
היו"ר זאב אלקין
בחוק זה שלושה חודשים.
נסים זאב
שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים. אצלי כתוב שישה. כלה, לפני שהיתה באה לחופה אל המלך, היתה קודם כל צריכה להיות שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. לכן מפלגה צריכה להכין את עצמה לפחות שישה חודשים לפני שהיא עוזבת והולכת אל המלך ומתחברת לממשלה. לכן אני מברך על כך. אני מבקש לרשום את ההסתייגות שלי, שישה חברים ולא שבעה. אם מדברים על שישה חודשים, נעשה את זה בשישיות כדי שלא נתבלבל.
אחמד טיבי
סוף-סוף משפט רציני אחד.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת טיבי. שלוש דקות.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציג הסתייגויות מטעם סיעות מרצ ורע"מ-תע"ל. לשם החוק – שם החוק יימחק ובמקומו יבוא: הצעת חוק לקידום האינטרסים הפוליטיים הצרים של קואליציית נתניהו כדברי השר מיכאל איתן.
שם החוק יימחק ובמקומו יבוא
הצעת חוק אחת מתוך שורת חוקים העושים צחוק מהכנסת ומחוקי היסוד, מתעלמים מכללי משחק, מהגינות פרלמנטרית בסיסית, ופוגעים קשות בדמוקרטיה הישראלית כהגדרת השר מיכאל איתן.

לסעיף 1(1), המלים "או של קבוצה של שבעה חברי כנסת לפחות" יימחקו ובמקומן יבוא: "או של קבוצה של רבע ממספר חברי הכנסת".

לסעיף 1(1) המלים "או של קבוצה של שבעה חברי כנסת" יימחקו, ויבוא במקומן: "או של ארבעה חברי כנסת לפחות".

אחרי סעיף 1 יבוא: "תחולת החוק: תחילתו של חוק זה מיום כינונה של הכנסת ה-19".

אדוני היושב-ראש, שמעתי הגנה מוחצת של נציגי סיעות הקואליציה על החוק הזה. חבר כנסת נסים זאב, אני תוהה איך היית מגן ומה היתה עמדתך אם היו מציעים חוק שמטרתו לפלג את סיעת ש"ס או לתת אוטוסטראדה לחזרתו של אריה דרעי לכנסת. מה הייתם עושים בש"ס? ככה היית מגן על החוק?
נסים זאב
בש"ס אין התפלגות.
אחמד טיבי
הכנסת אמורה לא לעודד פילוגים ופרישות, אלא לייצב את העבודה הפרלמנטרית, כפי שאמרה היועצת המשפטית, וחשוב שהציבור ישמע בדיוק את חוות הדעת המשפטית של המחלקה המשפטית, שאמרה שזה חוק שמעודד התפלגות ופרישה. ובנוסף לו יש פה גם שוחד פוליטי. התיקון שבתקשורת אומרים: חוק המעודד התפלגות של שבעה חברי כנסת, זאת חצי אמת. גם לעודד התפלגות של שבעה חברי כנסת, פלוס מתן טובות הנאה למתפלגים. זה החוק. הרי מיזגנו שני חוקים, חוק אחד של שבעה מתפלגים, וחוק אחד כסף, ממש כסף.

אני פונה ליושב-ראש וליועצת המשפטית. יש כנראה טעות בדפוס או טעות אחרת. בנוסח אחד שהונח כתוב שישה חודשים, בנוסח אחר כתוב שלושה חודשים. אני מבקש לבטל את הישיבה הזאת ולהניח את ההצעה מחדש באחד מהנוסחים, או שלושה או שישה. אי-אפשר להמשיך את הישיבה עם שני נוסחים מודפסים של אותו חוק. אני מבקש חוות דעת משפטית על מה שאמרתי.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. בסוף הדיון היועצת המשפטית תגיב לכולם.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, יש שני נוסחים בכחול, על אותה הצעה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני מצטער שהישיבה הזאת התחילה בנימה חשדנית. כולם חושדים זה בזה שמנסים לפצל סיעות וכדומה. אבל אני בכל זאת תהיתי ביני לביני סביב השאלה הגדולה שכולנו מתחבטים בה, איך הגיעו למספר הקודש שבעה. כיוון שאני לא נוטה להיות חשדן יותר מדי, וגם לא פרנואיד, פשפשתי ומצאתי, ואני רוצה להציע לכם תשובה שלדעתי היא התשובה. חבל שלא סיפרו עליה קודם לחברי הכנסת, אבל אני חושב שהיא התשובה. אני רק מבקש שתלך אל מציעי החוק ותוודא שזה אכן המקור. אם כן, לא מדובר בניסיון לפלג את סיעת קדימה. מקור העניין הוא בדבר אחר לחלוטין. מקור המספר שבעה בכלל לא קשור לקדימה. אבל אני חייב לגלות בפניכם גילוי נאות איך הגעתי למקור הזה. אני נושא את שמו של האדמו"ר האמצעי של חב"ד. אני שייך בצורה כזאת או אחרת לאותה משפחה. האדמו"ר האחרון של חב"ד קבע שביהדות יש קדושה במספר שבע.
אחמד טיבי
בזה הרגע הפסדת חצי מנדט.
דב חנין
לא במקרה הוא עצמו היה האדמו"ר השביעי.
ציון פיניאן
המספר שבע בתנ"ך הוא מקודש.
דב חנין
לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע שאתם תסבירו שבאמת הכוונה שלכם היא להתחבר למקורות היהדות, או יותר נכון להתחבר למקורות היהדות החב"דית, ואתם בחרתם את המספר שבע מכיוון שיש בו קדושה ביהדות.

אם רוצים להסתייע במקורות היהדות, במקורות היהדות יש גם מספרים אחרים. נאמר, למשל: החוט המשולש לא יינתק. אז למה שבעה ולא שלושה? אדוני היושב-ראש, אתה מייצג פה את המציעים, אין פה ממשלה.
היו"ר זאב אלקין
יש פה ממשלה. אם היית בתחילת הדיון היית שומע את נציג משרד המשפטים מציג את החוק.
דב חנין
אני מייד אתייחס לדברי משרד המשפטים. אדוני היושב-ראש, אני מפנה להסתייגות 9 שלנו. ההסתייגות אומרת לפחות שלושה חברי כנסת. מספר המזל יהיה שלושה ולא שבעה, ואז זה אומר למחוק שליש ממספר הסיעה, כי אנחנו הולכים על מספר. לחילופין אני מפנה להסתייגות 6 שלנו, של קבוצה שהיא רבע ממספר הסיעה, ואז מוחקים את כל מספרי המזל, לא שלושה, לא שבעה, לא שמונה ולא 21. רבע ממספר הסיעה כעיקרון רוחבי. כל ההסתייגות האחרות, מבחינתי, הן חילופיות. אני כמובן יכול לנמק אותן. אחת משני העקרונות כעקרונות מובילים, או לפחות שלושה כמספר המזל, או לבטל את כל מספרי המזל וללכת על עיקרון רוחבי.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים בהערה משפטית. שמעתי את חוות דעתה המלומדת של היועצת המשפטית של הוועדה, ואני אומר בצער שזו היתה חוות דעת מדויקת ברמה הפורמליסטית, אבל החוק לא נעצר בפורמליסטיקה. יש גם חוק מהותי, ולמדנו בשנה א' של הפקולטה למשפטים שחוק הוא תמיד נורמה שלא מתאימה לאדם אחד או לקבוצה אחת מסוימת. חוק הוא לא נורמה שנכתבה והומצאה בשביל לפתור סיטואציה אחת ידועה מראש. חוק הוא נורמה שנקבעה באופן רוחבי, והחוק הזה איננו נורמה שנקבעה באופן רוחבי. לכן ההסתייגויות שלנו מציעות להחזיר את הרוחביות לחוק הזה.

אדוני היושב-ראש, ההתנהלות של הקואליציה הנוכחית שוברת את כל השיאים של הפגיעה בדמוקרטיה, במרחב הדמוקרטי, בכללי המשחק. לכן הצענו לחילופי כל החילופין, שאם הצעת החוק הזאת מתקבלת היא תחול לא מהכנסת הבאה, אלא מהכנסת שלאחריה, ולחילופין מהכנסת ה-20, ה-21, ה-22, ה-23, ה-28, ה-29, ה-30, במכפלות של שבע, כיוון שיש פה מספר מזל.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת חנין. חבר הכנסת מולה, שלוש דקות.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אני מבקש מאדוני לאפשר לנו לקיים דיון ממצה, אמיתי, למרות הרצון שלכם להעביר את החוק הזה. אם אתם עדיין רוצים קצת לשמור על כבודה של הכנסת ועל הרצינות שלנו כחברי כנסת, כולכם ביחד, אני מציע, אדוני היושב-ראש, להפסיק את הדיון. אני רוצה להזמין מומחים לנושא הזה.
יריב לוין
את זה אתה אומר לאור ההסתייגויות הרציניות שהגשתם? לאור מה? איך זה מסתדר עם ההסתייגויות שהגשתם?
היו"ר זאב אלקין
אגב, המומחים הכי גדולים לנושא הזה הם במפלגתך, יכולת להביא אותם והם יכלו להיות כאן בדיון.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, במקום לדבר בצורה צינית ולהעיר לא לעניין, אני מבקש ממך לאפשר לנו להביא מומחים מהאקדמיה. אם אתם רוצים בקואליציה להמשיך להיות ראש קטן, כי ביבי החליט, ביבי אמר, כולכם אדונים – אדוני ביבי החליט, ואז אוי ואבוי, ראש הממשלה החליט. הפחד שאתם מתהלכים אתו לא מאפשר לכם.
יריב לוין
כששרון עשה את זה גם הבאתם מומחים לפני שפרשתם?
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אתה יכול להגן עלי מחבר הכנסת לוין?
יריב לוין
שלמה, באמת. את הכלא הסודני עברת, ופה אתה לא מסתדר?
שלמה מולה
אני שואל את השאלה גם את היועצת המשפטית. אנחנו מבקשים להביא מומחים לדיון, גם אם זה משפט אחד, גם אם זה שני משפטים. מדובר פה באחריות שיש לנו על הקופה הציבורית, על הדמוקרטיה הישראלית, על צביונה של החברה שלנו. אני מבקש שאנחנו נזמין מומחים. אין פה כל המומחים. אם אדוני לא יאפשר לי להביא מומחים, אני מבקש לשמוע את היועצת המשפטית האם יש לי זכות להזמין מומחים. על כן אני מבקש 24 שעות לפחות, כדי שיהיה אפשר להזמין את המומחים שיוכלו להתארגן, להגיע, לפחות משלושה-ארבעה מקומות בארץ.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מולה, צר לי לאכזב אותך, אבל לפי תקנון הכנסת מי שמפסיק את הדיון ומחדש את הדיון וקובע סדר-יום של הדיון וקובע מי יוזמן לכאן זה יושב-ראש הוועדה. אני מאחל לך להתמנות במקומי ביום מן הימים, ואתה תחליט את מי אתה מזמין.
נחמן שי
אני חושב שהוא יכול למצוא משהו יותר טוב.
שלמה מולה
אני רוצה לדעת האם מותר לי להזמין מומחים.
היו"ר זאב אלקין
היועצת המשפטית תענה בסוף הדיון לשאלות הרלוונטיות.
שלמה מולה
עכשיו ההסתייגויות.
היו"ר זאב אלקין
נגמר זמנך. חברת הכנסת אדטו, בבקשה. הזהרתי את כולם, שמי שרוצה להציג הסתייגויות זה הזמן.
ציון פיניאן
חבר הכנסת מולה, על-פי ההסתייגויות של חבר הכנסת חסון אני מבין שהמומחה הוא זאב רווח.
רחל אדטו
למרות מה שאמר חבר הכנסת נסים זאב, אני עדיין רוצה להשאיר את כל ההסתייגויות שהגשתי בשם סיעות האופוזיציה, להשאיר אותן בעינן. ההסתייגויות האלה לא מבזות את הכנסת ולא מבזות את קדימה. מה שמבזה את הכנסת ומבזה את קדימה זה האופן שבו נעשה שינוי חקיקה חדשות לבקרים על-ידי הממשלה. מה שמבזה את הוועדה הזאת היא ההתנהגות של היושב-ראש, שאפילו לא מקשיב למה שאני אומרת. אני אבחר חלק מההסתייגויות שאני רוצה להדגיש אותן.

במקום הצעת חוק הכנסת, שינוי שם, אני רוצה שיבוא "הצעת חוק להבטחת הישרדותה של ממשלת נתניהו הכושלת בתולדות מדינת ישראל".

לאמור בסעיף 1, הסתייגות מספר 2, מטרת החוק: חוק זה הנו חלק מסדרת חוקים אשר כל תכליתם לנסות ולהבטיח את הישרדותה הפוליטית של הממשלה ה-32 של מדינת ישראל, תוך שינוי חוקי יסוד ורמיסת כבודה ומעמדה של הכנסת.

הסתייגות נוספת, 34: במקום שליש ממספר חברי הכנסת יבוא רבע ממספר חברי הכנסת. במקום המילה "התפלגות" תבוא "פרישה שאיננה התפלגות היא".

בסעיף 62(א), במקום הסיפא המתחילה במילים "הסיעות החדשות על פי ההרכב הסיעתי החדש" יבוא: "הסיעה ממנה התפלגו על פי ההרכב הסיעתי לפי ההתפלגות".

הדבר הנוסף והמהותי ביותר הוא, שהתחולה של החוק הזה היא תחולה שתהיה מהכנסת הבאה ולא מהכנסת הנוכחית. תודה רבה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לחברת הכנסת אדטו. הדובר הבא, חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה.
אילן גילאון
תודה, אדוני. ההסתייגות שלנו נאמרו על-ידי חבר הכנסת טיבי, לכן אתייחס באופן עקרוני לחוק הזה, שבמילה אחת הוא טוב, ובשתי מילים הוא לא טוב. אומר לך, אדוני, מה הבעיה המרכזית. היא קשורה ל"זעקי ארץ". לא בכדי הפוליטיקה הישראלית מוציאה לעצמה את השם שהיא מוציאה לעצמה, והיא מרוויחה אותו ביושר ובכבוד. תסתכל איזה דרדור יש במשך השנים. בשנות ה-50 היה אדם בשם קלנטר בירושלים, וסביבו יצרו תופעה שלמה שנקראת קלנטריזם מאותה תקופה, כי האיש ערק מסיעתו של חבר הכנסת זבולון אורלב של הזמן ההוא, שלא היה הבית היהודי אלא היה המפד"ל. והיום אנחנו מאפשרים בחוק לא קלנטר אחד, שבו התביישו פעם, אלא שבעה, שמונה, בלא סוף. הרי ברור לגמרי, אדוני, שהדבר הזה הוא הפוך מכל חקיקה שאפשר לייצר. אני מעדיף אנשים שעוברים על חוקים קיימים מאשר אנשים שממציאים חוקים מושחתים ברמה של מה שקראו נביאי ישראל "פרות הבשן". כמות של אילוץ של כפתורים שאנחנו מייצרים סביבם חליפות, אדוני, ואני אפילו לא מבין למה. בסופו של חשבון זה הכפלה בשתיים וחלוקה ברגליים, ואני לא מבין בכלל למה זה מועיל, החוק המושחת הזה וסדרה של חוקים. במקום שאפשר להגדיר בחקיקה את מי אנשים יאהבו או אנשים חסרי דת, אפשר לקחת כל חוק ולעשות ממנו פלסתר. הדברים האלה קורים, משום שמי שמחוקק אותם בונה על חוסר הזיכרון של הציבור. משום שהוא יודע שבסופו של דבר הזיכרון הקצר של הציבור ישכח שהוא מושחת. כי אם אדוני ילך היום למישהו ויגיד לו: את שור מי עשקתי וחמור מי גנבתי? יגידו: הבחור הזה טמבל, הוא לא בסדר.

אדון זאב אלקין, הביטוי מכוון אליך. אם אתה תלך ותגיד את הדברים האלה למישהו, יחשבו שאתה כנראה לא בסדר, כי הפוליטיקה, שאין לה בכלל נורמות, אנחנו קובעים שהיא חייבת להיות מושחתת. לפוליטיקה אין בכלל תכונות, היא לא מושחתת ולא בלתי מושחתת. וככל שמושחתים מגיעים אליה וככל שהם מחוקקים חוקים מושחתים כדי להתאים את המציאות של עצמם לטובת עצמם לעניין עצמו באמצעות החוקים, כך היא הופכת למושחתת וכך אנשים מדירים רגליים ממנה, וחוזר חלילה. לכן אנשים טובים לא מתקרבים לדיסציפלינה הזאת. הם בורחים ממנה כמי שהוכש על-ידי נחש, משום שהם יודעים שכאן בעיקר נחשים הם המחוקקים, או כאלה שנועלים נעליים גבוהות כי הם מפחדים מנחשים. הרי כל אחד מכם יודע, וגם אתה אדוני, שזה חוק רע, מושחת, שאין לו מקום בכנסת הזאת, ובכל זאת בסופו של דבר אתם מתיישרים ובכך גם מתסכלים אותנו, אותי בעיקר. כי אני יודע מה יקרה בסופו של דבר. הרי למרות שאתם יודעים שזה חוק לא צודק ולמרות שאנחנו נדבר עד שיכחילו לנו הידיים והאוזניים, בסופו של דבר ברוב האוטומטי שלכם תמשיכו לקבוע את שחיתות פרות הבשן שאתם קובעים כאן. אני מאחל לכם שהפתגם שמי שחופר בור לחברו נופל בעצמו בתוכו, הוא זה שיקרה לכם.

השתמשו כל כך הרבה במילים בושה וחרפה. במקום שאין בושה האנשים מאבדים את היכולת להבחין בין טוב לרע, וזה בדיוק המצב שלכם. לטובתכם אגיד רק דבר אחד: לא המצאתם את זה אתם, קדמו לכם בשיטה הזאת חלק מהאנשים שמתריסים לכם. אבל זו בוודאי לא סיבה שאתם תמשיכו להעמיק את הבור הזה שאתם בסופו של דבר תיפלו בו. כי בסופו של דבר למישהו כאן יימאס והוא יצא מתוך העייפות הזאת ויראה שכולכם חבורה של ליסטים וגנבים ושקרנים,

שאתם כאן מחוקקים חוקים כדי לסדר מציאויות פוליטיות. אין לכם שום עניין אחר בדבר הזה. אידיאולוגיה? קץ עידן האידיאולוגיות. הרי בסופר חצי-חינם או באיקיאה יש יותר אידיאולוגיה מהמפלגות הגדולות. אז במות עידן האידיאולוגיות תחוקקו חוקים קלנטריסטים, תנו להם בסיס חוקי ולכו עם הדבר הזה.

ההסתייגויות שלנו נאמרו כאן על-ידי חבר הכנסת טיבי. הן נרשמו גם לדיבור. חבל שאתה לא מקשיב אפילו למילה אחת, כי אתה נציג מדויק של המציאות שבה אנחנו חיים וכל מה שדיברתי פה. אתה תוצר של השיטה הזאת, ובאמצעות החוקים האלה אתם חושבים שלעולם תמשלו. יבוא יום אחד שלא תצליחו.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לחבר הכנסת גילאון. הערה לשאלתו של חבר הכנסת טיבי.
איל ינון
לאור הערתו של חבר הכנסת טיבי בעניין שינויי הנוסחים בין הנוסח שחולק על-ידי צוות הוועדה לבין הנוסח הכחול, בדקנו במליאה, הנוסח שהיה בפני מליאת הכנסת גם בשעת הדיון וגם בשעת ההצבעה היה נוסח של שלושה חודשים. גם אם לא אין בכך בעיה, כי ממילא הוועדה צריכה להחליט, כמו בכל דבר, גם בעניין הזה. אבל הנוסח שהיה בפני חברי הכנסת היה נוסח של שלושה חודשים, שהוא הנוסח הכחול.
רחל אדטו
זה הרבה יותר חמור, כי הכסף הולך אחרי שלושה חודשים. זה שוחד הרבה יותר גדול ממה שדיברת קודם.
יריב לוין
את 14 המנדטים כבר החזרתם? תחזירו אותם.
רחל אדטו
עזוב, לא מדברים על העבר.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, את קראת את ההסתייגויות שאת הצעת?
רחל אדטו
בוודאי.
היו"ר זאב אלקין
אז אני מפנה את תשומת לבך שההסתייגויות שלך נעשו על נוסח של שלושה חודשים. לכן אני לא מבין את ההפתעה הגדולה.
רחל אדטו
זה לא רלוונטי. הועלתה לך שאלה משפטית גרידא, הועלתה פה הטעיה, ולא יכול להיות שתמשיך בדרכך זאת ותצפצף על כל מה שמונח לפנינו.
היו"ר זאב אלקין
הטעיה של מי?
רחל אדטו
הטעיה של כל אחד ואחד מהיושבים פה בקהל.
שלמה מולה
הטעיית הממשלה את חברי הכנסת.
רחל אדטו
אתה מטעה.
היו"ר זאב אלקין
אני מקווה שחברי הכנסת שמצביעים קוראים על מה הם מצביעים. אני מקווה שחברי הכנסת שמגישים הסתייגויות קוראים לפחות את ההסתייגויות שהם מגישים. ואם שני התנאים האלה הם בעינם, אז לא היתה שום הטעיה. הצביעו על שלושה חודשים, הגישו הסתייגות על שלושה חודשים.
רחל אדטו
הנחת לפנינו שישה חודשים, ובדרך הזאת טעית והטעית.
היו"ר זאב אלקין
אני מתנצל.
רחל אדטו
אין לך להתנצל. אתה צריך לעצור את הדבר הזה, בדיוק כמו שאמר אחמד טיבי.
היו"ר זאב אלקין
אני מתנצל על הטעות הטכנית שנעשתה כאן. אני אתן לארבל להגיב.
רחל אדטו
יש יועצת משפטית.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, את מדברת בלי רשות דיבור.
שלמה מולה
אתה סותם לנו את הפיות.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו ננהל דיון מסודר. אנשים לא ידברו בלי זכות דיבור. כך זה נהוג בכל ועדה, כך זה יהיה גם כאן. בבקשה, היועצת המשפטית.
ארבל אסטרחן
אכן חלה פה איזושהי טעות, שכנראה המקור שלה הוא טכני בניהול של מה הונח על השולחן. לפי מה שמסר לי נציג משרד המשפטים, אכן היו כנראה טיוטות שדיברו על שישה חודשים, אבל הנוסח שעליו החליטה הממשלה ושאותו הציגה לכנסת, שפורסם בכחול, הונח על שולחן הכנסת והוצבע אתמול, הוא נוסח של שלושה חודשים. איכשהו הגיעה לוועדה גם טיוטה קודמת כנראה, ומה שהונח על השולחן הבוקר היה אותה טיוטה שלא עליה הצביעו, של השישה חודשים. גם נציג המשפטים וגם אני התייחסנו לטיוטה הזאת ועליה דיברנו.
זאב בילסקי
בתקציר שפרסמתם אתמול כתבתם שישה חודשים.
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת, אפשר לבדוק את זה.
רחל אדטו
בואו נבדוק את זה קודם.
ארבל אסטרחן
יש נוסח שהונח על שולחן הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
הוא הקובע. הוועדה רשאית להחליט על שישה.
זאב בילסקי
אבל לשלושה היינו צריכים להיערך אחרת מאשר שישה.
היו"ר זאב אלקין
נערכתם אחרת. כל ההסתייגויות שלכם בנויים על שלושה חודשים. אני מבין שלא קראתם את ההסתייגויות שהגשתם.
רחל אדטו
זה לא שאפשר לסתום פיות לכולם בכל דבר ענייני שנאמר פה.
עו"ד אייל זנדברג
אכן, הנוסח הכחול, שהוא הנוסח היחיד שקיים ושהוא רלוונטי לדיון, עוסק בשלושה חודשים. זו הצעת הממשלה, עמדת הממשלה.
זאב בילסקי
כששולחים תקציר אנחנו לא יודעים.
עו"ד אייל זנדברג
התקציר אינו קשור לממשלה והוא לא חלק מהליך החקיקה.
היו"ר זאב אלקין
מה שחשוב זה נוסח החוק. חבר כנסת מצביע על נוסח החוק, וראוי כשאתה מצביע לקרוא את נוסח החוק.
חיים אורון
זה חידוש מרשים. לדעתי ראוי לכתוב אותו למעלה, שחבר כנסת מצביע לפי נוסח החוק.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אורון, לא היית אתנו בחלקים קודמים של הדיון. התבקשנו, למשל, להבהיר מה זה פטור מחובת הנחה. יש דברים שכנראה שצריך להבהיר אותם.
רחל אדטו
אני חושבת שכאשר יש שתי גרסאות במערכת משפטית מנהלים על זה דיון.
היו"ר זאב אלקין
אין שתי גרסאות. חבר הכנסת כבל, בבקשה.
איתן כבל
אדוני היושב-ראש, כל הסופרלטיבים המדהימים נאמרו על החוק הזה, אבל שלא תטעה, תוצאות החוק הזה יגיעו לבית-משפט, כי לא ייתכן שיהיה אחרת. זה מסוג אותן החלטות של הכנסת שמבזות בסוף את הכנסת וגורמות לנו לפנות לבית המשפט. ואני אומר את זה כמי שלא רוצה להגיע לזה. אני אומר גם לכם במשרד המשפטים, ההתנהלות לפחות בחוק הזה, שהיא של חותמת גומי, מבזה. תפקידו של משרד משפטים הוא לא רק להיות נסח של החוק.
אחמד טיבי
אתה יודע מי שר המשפטים כיום?
איתן כבל
אני יודע בדיוק. בוגר הישיבה בה למדתי. תפקידו של שר משפטים ושל משרד המשפטים הוא לא רק להיות נסח של החוק ולהגיד האם נכון היה במליאה שלושה חודשים או שישה חודשים. זה חשוב, אבל זאת לא המהות. כשמביאים חוק מן הסוג הזה, אתה מצפה מהגוף האמון על החקיקה לעמוד על רגליו האחוריות. למה שבעה? האם כי מי שכתב את החוק בדיוק באותו לילה קרא את "שלגייה ושבעת הגמדים"? מאיפה זה בכלל בא? למה שבעה? אף אחד עד לרגע זה לא הסביר למה המספר הזה הפך להיות מספר קדוש.
חיים אורון
כי במסורת היהודית, שבע הוא מספר קדוש.
איתן כבל
נכון שבמסורת היהודית שבע הוא מספר קדוש, אבל אני חושב שבמסורת של הכנסת זה דווקא היה שלגייה ושבעת הגמדים, כי זו המסורת. אתה מצפה שהמערכת תקום ותתקומם ותאמר את דברה, והיא לא עושה את זה. ולא תהיה ברירה, נגיע לבית ה משפט העליון. עשיתי את זה בעבר, הובלתי מערך שגרם לפסילת חוק, בכל הנוגע לערוץ 7. אתה זוכר, חבר הכנסת אורון.
היו"ר זאב אלקין
כנראה שיש לך מחלוקת עקרונית עם מספר 7. האם אשאל אותך אותה שאלה ששאלתי את אופיר?
איתן כבל
אתה יכול לשאול אותי, למרות שלא הייתי. אתה לא מכשיר שרץ בשרץ. על מה שאתה עושה נאמר: עושה מעשה זמרי, ומבקש שכר כפנחס. לא מזמן סיימנו את הפרשה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
זה לא קשור לזה.
איתן כבל
אתה יודע שהמעשה הוא מעשה של נבלה, במסגרת הפוליטית, ואתה מנסה להיתלות – כמובן הטענה היא לא כלפיך, אדוני היושב-ראש, למרות שאתה יכול למצוא את עצמך בשביעייה סודית, ובעצם בלי משים יכול להיות שאתה מחוקק לעצמך חוק.
חיים אורון
זה לא ניגוד עניינים? בוא נלך לוועדת האתיקה.
היו"ר זאב אלקין
לפי הטענה של חברי כנסת מסיעת קדימה, לכל חבר כנסת בקדימה יש ניגוד עניינים, כי הם טוענים שזה מופנה כלפיהם. הם לא יוכלו להצביע פה.
חיים אורון
הבוחר דאג שלמרצ אין ניגוד עניינים במספר הזה.
היו"ר זאב אלקין
יש פה סעיף בחוק שהוא רלוונטי גם למרצ. שאל חבר הכנסת גילאון, והוסבר לו שאם סיעת מרצ תרצה להתאחד עם מפלגה אחרת וכתוצאה מזה אחד מחברי סיעת מרצ ירצה להתפלג בעקבות תיקון של דוד טל שחוקק בזמנו, גם הוא מעכשיו לעכשיו, כתוצאה מזה יגיע לו מימון מפלגות הרבה יותר מהר מכפי שהוא מגיע בחוק הקיים.
חיים אורון
תמיד השלמונים אצלכם משחקים.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מאמין שבסיעת מרצ זה מה שיקבע.
חיים אורון
דיווחו לכולם שאני הייתי שר בתיקון חוק יסוד, וכל העיתונאים יודעים את זה שחבר הכנסת אורון היה שר. זה נכון.
היו"ר זאב אלקין
מותר להיות שר, ומותר לשנות חוק יסוד מעכשיו לעכשיו.
חיים אורון
מותר גם לאסוף את כל מה שהיה בכנסת לדורותיה, בחבילה אחת, להוסיף עליה עוד כהנה וכהנה ולגלגל עיניים לשמים. זה מה שאתם עושים. אתם לא מקוריים, אבל היכולת לאסוף את כל הביזיונות של כל הכנסות ולהביא אותם בשיעורים כאלה - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אורון, אתה לא משתתף במעשים ביזיוניים, לכן אני לא חושב שאז זה היה מעשה ביזיוני.
איתן כבל
חבר הכנסת אורון, לדעתי זאת הסיבה שהם לקחו את המשרד להגנת הסביבה, לטפל בכל ההסרחות.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדעת האם לך לפחות גילו למה זה שבעה.
שלמה מולה
אולי הוא המציא את השבעה.
איתן כבל
הנציג של משרד המשפטים, שאני מאוד מכבד ומוקיר, האם שם שאלו למה שבעה? למה לא ארבעה למשל? למה לא רבע? אני חושב שסביב כל ההתדיינות הזאת, מעבר לכל המחלוקות ומעבר לכל האמירות שרוצים לשנות, ראוי שחוק לא ייגע לאנשים שמחוקקים אותו ברגע זה, ולא משנה אם אני אוהב אותו או לא. כל השאלות המשפטיות הן נכונות, אבל שאלת השאלות צריכה להתמקד במספר אחד: למה שבע?
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לחבר הכנסת כבל. חבר הכנסת שי לא נוכח. בבקשה, חבר הכנסת ביבי.
אריה ביבי
ראשית אני רוצה לענות לחבר הכנסת כבל לגבי המספר שבע. שר האוצר בא לאכול מרק, ואמרו לו: למה שבע? זה מערכון של ה"גשש".

אדוני היושב-ראש, אני באמת ובתמים ניסיתי לשכנע את חברי להצביע בעד החוק הזה, כי אני חושב שהחוק הזה יורה לליכוד ברגל. קדימה היא מאוחדת, שמעתם את מופז ואת האחרים, אין לה שום כוונה להתפלג. מי שיש לו כן כוונות – שמענו על היושב-ראש, שאולי הוא רוצה להתפלג באופן סמוי. החוק הזה, לדעתי, עושה טובה לקדימה, וחבל שחברי לא שמעו לי להצביע בעד החוק הזה.
שלמה מולה
אגיד לך למה. מי שישן עם הסירחון, קם בבוקר עם סירחון. לכן לא יכולנו להצביע בעד.
אריה ביבי
אני לא משתמש במלים כאלה. אבל הייתי רוצה דבר אחד, להסתייג על ההסתייגות של חלק מחברי. אני מסתייג מכל ההזכרה של השם ביבי בנושא החוק הזה. אני חושב שזה לא נכון.
אברהם מיכאלי
יש לך זכויות יוצרים על השם הזה.
אריה ביבי
בדיוק. אני מבקש שבמקום ביבי יכתבו בנימין או נתניהו. כשהייתי צעיר באתי לקורס קצינים בבה"ד 1, והמפקד אמר שאשנה את השם ביבי, כי הוא לא עברי. הלכתי למקורות וראיתי שאחד מהאמוראים הגדולים נקרא הרב ביבי. משם השם ביבי. לכן אני מסתייג מכל אמירה שיאמרו פה ביבי. או שיגידו נתניהו, או בנימין. תודה רבה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת אורון.
חיים אורון
אני מתייחס די בבוז לכל הדיון פה, אדוני היושב-ראש. הגשתי שש הסתייגויות ועוד חמש לחוק הבא.
היו"ר זאב אלקין
הם אוחדו לחוק אחד.
חיים אורון
אני מבין שבאמירה הזאת זכיתי לזכות דיבור במליאה. יותר לא מעניין אותי, ממילא חבל על הזמן. תודה. אם מישהו רוצה להפעיל סעיף מסוים כדי למנוע זכות דיבור במליאה, כנראה שנצטרך להשתמש בכלים אחרים. אני מקווה שבכך, גברתי היועצת המשפטית, רכשתי לעצמי זכות דיבור. אם לא, אני רוצה לדעת.
היו"ר זאב אלקין
אתה שואל מה תהיה דרך ההצבעה על ההסתייגויות?
חיים אורון
לא, אני שואל מה תהיה דרך הדיבור על ההסתייגויות.
היו"ר זאב אלקין
אני אתרגם את זה לשאלה אחרת, האם אני מתכוון להפעיל סעיף 104(ד) על ההסתייגויות. התשובה היא כן.
חיים אורון
זאת אומרת שאם אמרתי כאן אז אני יכול לדבר במליאה?
היו"ר זאב אלקין
לא.
חיים אורון
אדוני היושב-ראש, אתה מכין לעצמך היום במליאה דבר שעוד לא היה בכנסת. לא יתקיים דיון. אני אומר לך את זה כאחד מחברי הכנסת היותר רגועים. לא יתקיים היום דיון במליאה. היא תיפתח ותיסגר, תיפתח ותיסגר. אם לא תתנו לנו לדבר במליאה, תפעילו את סעיף 141, תסגרו את הכנסת לארבע שנים ותחזרו לכאן. תעשו מה שאתם רוצים. אין יותר כלים פרלמנטריים, יש רק בריונות. ננהג בהתאם.
היו"ר זאב אלקין
תקנון הכנסת זה בריונות?
חיים אורון
אני רוצה הצבעה ונימוק בכל סעיף לכל המסתייגים, כפי שכתוב בתקנון הכנסת. ואם אתה מפעיל באופן בריוני סעיפים בתקנון, אני עומד על כך שיתקיים דיון על כל סעיף וינמקו בכל סעיף, כל המסתייגים. ישבו, ישמעו את הדיון ויצביעו עליו. זה תקנון הכנסת. אם אתה הולך לפי תקנון אחר, תופעל במליאה אלימות. אני אומר את זה לפרוטוקול, לא יהיה דיון. גועל נפש.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. סעיף 104 יופעל במקרה של הסתייגויות שהוגשו לשם פיליבסטר. אתה הגשת הסתייגויות ענייניות, ולכן על ההסתייגויות האלה תקבל זכות דיבור.
חיים אורון
אני מסרב שאתה תקבע מה זה פיליבסטר או לא.
היו"ר זאב אלקין
אבל זה התקנון. התקנון מקנה לי את הזכויות האלה.
חיים אורון
אבל התקנון גם אומר מה שאמרתי פה עכשיו. יתקיים דיון בקריאה שנייה, ינמקו את ההסתייגויות לסעיף, יוצבע הסעיף ועוברים הלאה. ארבל, אני צודק או לא? התפתח נוהג, שהיה מוסכם על כולם, שמעבר לתקנון מדברים על הכול, מוותרים על הסתייגות. זכותי כמחוקק להביע הסתייגות על כל סעיף בחמש דקות, וכל חברי הכנסת בהתאם, אחר כך להצביע על הסעיף, ועוברים לסעיף הבא. אם יתקבלו הסתייגויות, ילכו לפי 130, 127, 133 ויורידו אותן. זה תקנון הכנסת. אם הולכים עליו כפשוטו, הוא מחייב את כולם. אני רוצה לדעת על-פי דעתך האם מה ששמעת עכשיו מדויק.
ארבל אסטרחן
מה שאמרת הוא נכון לפי תקנון הכנסת, אבל יש בכנסת גם נוהג ונוהל ארוך שנים. לפחות בלמעלה מעשר השנים שאני פה אני לא זוכרת פעם אחת שהצביעו סעיף-סעיף.
חיים אורון
אבל גם אף פעם לא הופעל 104 ככה.
ארבל אסטרחן
אנחנו אמרנו שזה סעיף שלא נהוג להפעילו. במקרה עברתי על התיקון של מספר סגני השרים, שעשו ב-1999, ושם זה היה בהסכמה.
חיים אורון
אני פה 20 שנה ואני לא זוכר מקרה אחד שסוג כזה של פעולה היה לא בהסכמה. היות שאין הסכמה, אני חושב שחובתך לומר ליושב-ראש הקואליציה, שהוא יושב-ראש הוועדה – ואני מציע שגם על זה פעם ילכו לוועדת האתיקה, איך מתנהלת הכנסת – שהתקנון יופעל כפשוטו. מה שאמרתי פה הוא כפשוטו. יש סעיף, יש הסתייגויות של מי שרוצה להסתייג עליו, הוא משמיע חמש דקות את דעתו ומצביעים עליו ועוברים לסעיף הבא. זה הנוהל. אני חושב שצריך לקיים אותו, כי מה שעוד נשאר בבית הזה זה רק הנוהל.
אופיר פינס-פז
אני מציע ללכת לבג"ץ לצו מניעה, על כל המשמעויות של הדבר הזה. מה שבג"ץ יכריע, הוא יכריע. שבג"ץ ינהל את הכנסת.
חיים אורון
אני מציע לא ללכת לבג"ץ על ניהול הכנסת. אני מציע שנאמר לכל מי שאפשר, כולל ליושב-ראש הכנסת, שאתם מביאים את זה לפינה שלא תהיה היום הצבעה. לא תהיה הצבעה, ולא בדרך שאנחנו נפרוש. אי אפשר להוציא אותנו מהצבעה. אני מעט פעמים זוכר את עצמי מדבר כך. אתם תביאו אותנו להתנהג כפי שלא התנהגנו, כי אתם לא נותנים לנו יותר שום דבר. מפעילים עריצות באופן חסר אחריות כנגד דעתם של חלק גדול מהאנשים בסיעה שלך, וכך מתנהלת הכנסת. אתה תמנע מאתנו הסתייגויות כי תגיד שהן לא לעניין, בגלל שהכנסת מתפזרת? תישאר לעבוד פה עד ראש השנה.
היו"ר זאב אלקין
לי אין בעיה.
חיים אורון
אז אל תפעיל שום תקנון בצורה כזאת. יש לכם רוב, מה אתה דואג?
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לחבר הכנסת אורון. חבר הכנסת טיבייב, בבקשה.
רוברט טיבייב
תיקון סעיף 60, בסעיף 60(א) יבוא: אישור כאמור ייעשה ברוב של 80% מחבריה הקבועים של ועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
זה מופיע בנייר שהגשתם?
רוברט טיבייב
כן.
היו"ר זאב אלקין
תודה. אייל, אתה רוצה להגיב?
עו"ד אייל זנדברג
אין לי משהו לומר מיוזמתי. ההצעה עומדת לפניכם, היא מדברת בשם עצמה, עם דברי ההסבר המפורשים.
היו"ר זאב אלקין
יש עוד מישהו מחברי הכנסת שרוצה לדבר ועוד לא דיבר?
כרמל שאמה
אני רוצה שבמקום המילה "שלושת החודשים הראשונים" יבוא "ששת החודשים הראשונים".
זאב בילסקי
היושב-ראש, אם לא דיברתי כאן אוכל לדבר במליאה?
היו"ר זאב אלקין
או שכן או שלא?
זאב בילסקי
למה שלא?
היו"ר זאב אלקין
הוסבר כאן לחבר הכנסת אורון, לפי סעיף 104(ד). בהתאם לשיקול הדעת אודיע מה ההסתייגויות של חברי הכנסת שהם לא חברי ועדה שעולות למליאה.
זאב בילסקי
בגלל שיש מצב שיש קואליציה מאוד גדולה, אני מציע ליושב-ראש לא להקפיד על קוצו של יו"ד כשאתה יודע שבסוף הדרך מחכה לך תהילת עולם ואתה מעביר את כל מה שאתה רוצה. דווקא פה אני חושב שאתה צריך לקחת על עצמך הרבה יותר. נניח שנשב פה עוד כמה שעות על הסתייגויות, למה לך להיכנס לאותו מקום? אתה יודע שבסוף הדרך אתה מסודר, אז תן באמצע לאותו מיעוט שהוא מבסוט, אז הוא נותן הסתייגויות.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת מילר, בבקשה.
אלכס מילר
אדוני היושב-ראש, אני פה מ-8:00 בבוקר, שמעתי את ההסתייגויות, שמעתי את הדברים של חברי הכנסת מקדימה. צר לי על כך שכאשר אותם חברי כנסת מדברים על הכבוד של הכנסת, ראינו את מתן הכבוד במליאת הכנסת. כששמעתי על סתימת פיות, כששמים מסכה זה סותם את הפה, לכן לא הם שידברו על סתימת פיות כשהם סותמים לעצמם את הפיות באמצע המליאה. אני חושב שמה שהיה אתמול לא רק ביזה את הכנסת.
שי חרמש
זה נגד עשן, לא נגד דיבור.
אלכס מילר
זה יכול להיות נגד הריח שהיה שם בצד, אבל אני לא יודע להגדיר את זה. אני חושב שכאשר אנחנו מדברים על החקיקה, והכנסת אישרה חוק בקריאה ראשונה ואנחנו מגיעים לדיון מהותי, הגיע הזמן שגם חברי הכנסת יתייחסו לזה בצורה מהותית, בצורה מכובדת, ולא ימשיכו בהצגה ובקרקס ובליצנות הזאת שהתחילה אתמול. אני מקווה שהיום לא נראה את התופעות האלה שוב. תודה.
היו"ר זאב אלקין
תודה. חבר הכנסת מוזס, בבקשה.
מנחם אליעזר מוזס
אני מציע לחבר הכנסת אורון, אחרי ההתלהמות, ואני חושב שהוא דיבר דברים היוצאים מן הלב – היו כאן הסתייגויות ענייניות, היו כאן הסתייגויות שגובלות בהלבנת פני חברו ברבים. אנחנו בערב תשעה באב, ולא חרבה ירושלים אלא בגלל שנאת חינם והלבנת פני חברו ברבים. אלה הסתייגויות מהסוג הגרוע ביותר.
זאב בילסקי
אבל נאמר גם: לא חרב בית המקדש, אלא משום שלא נהגו לפנים משורת הדין.
מנחם אליעזר מוזס
מכיוון שאני רוצה שינהגו בשורת הדין, אולי יש מקום להקים ועדה משותפת ולהחליט אילו הסתייגויות כן להעלות ואילו לא. היתה כאן רשימה, כמו עשרת בני המן.
זאב בילסקי
אבל אנחנו נפגע באנשים. אם אתה אומר למישהו שההסתייגות שלו לא מתקבלת, אתה כבר פוגע באדם. אז בערב תשעה באב נפגע בחבר?
מנחם אליעזר מוזס
אני לא פוגע בו. שמעת את עשרת בני המן?
זאב בילסקי
חבר הכנסת לוין אמר לחבר הכנסת מולה: הכלא הסודני לא הפחיד אותך. יש דברים שאנשים עברו בחיים שלהם.
היו"ר זאב אלקין
שמעתי את הצעתו של חבר הכנסת מוזס. במידה שהיתה נכונות להידברות ולדיון על הסתייגויות ענייניות, אני חושב שהיית צודק. יש פה הרבה הסתייגויות ענייניות, ואני חושב שמן הדין לאפשר דיבור עליהן למי שמציע אותן. למשל חבר הכנסת אורון בא לכאן, הציע שש הסתייגויות ענייניות, וכך עשה גם חבר הכנסת פינס. במקרים כאלה אני לא רואה צורך בהפעלה של סעיף 104(ד).
זאב בילסקי
גם חברת הכנסת אדטו וחבר הכנסת מולה.
היו"ר זאב אלקין
כולם.
זאב בילסקי
הוא ביקש להביא מומחים מחוץ-לארץ.
היו"ר זאב אלקין
זו לא הסתייגות, זו בקשה. אתייעץ עם היועצת המשפטית מה עומד בבדיקה של ההתניות. יש כללים בכנסת, שלא מגישים הסתייגויות שכוללות ביטויים מעליבים וכו', לכן חלק מההסתייגויות לא עומדים בכללים האלה. יש כללים בכנסת שצריכים להגיש הסתייגויות בצורה מדויקת. אם יש כאן הסתייגות שהוגשה ברשלנות והיא לא תואמת את נוסח החוק, לא נוכל להצביע עליה. יש הסתייגויות בהחלט ענייניות ויש כאלה שהן בעיני פחות, וסמכותי כיושב-ראש ועדה לקבוע.
רחל אדטו
אבל אתה לא יכול לעשות את זה באופן עצמאי.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי שכן. אני מפנה את גברתי לסעיף הרלוונטי.
רחל אדטו
אתה לא יכול להחליט את זה לבד.
איתן כבל
אתה לוקח על עצמך תפקיד של משגיח כשרות.
היו"ר זאב אלקין
חס וחלילה. אני פועל בהתאם לתקנון.
מנחם אליעזר מוזס
אני מדבר על ועדה משותפת.
רחל אדטו
אתה מדבר, אבל לא היושב-ראש. הוא מחליט.
היו"ר זאב אלקין
אני חייב תשובה לחבר הכנסת כבל, ששאל אותי למה אני חושב ששבע זה מספר נכון.
רחל אדטו
אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית, על סמך מה יושב-ראש הוועדה יכול להחליט מה הסתייגות מהותית ומה לא באופן עצמאי.
ארבל אסטרחן
הנושא של הסתייגות מהותית לא הוא שמופיע בתקנון. סעיף 104 לתקנון הוא סעיף שאכן לא נוהגים להפעילו, למרות שככל שאני יודעת הוא הופעל לאחרונה בוועדת הכלכלה, לפני שבוע. גם לנוהג ולנוהל יש משמעות רבה בכנסת.
שי חרמש
אפשר לנצח גם בלי להפעיל אותו.
היו"ר זאב אלקין
היועצת המשפטית לא עוסקת לא בניצחונות ולא בכישלונות.
רחל אדטו
אבל ועדת הכלכלה וועדת הכנסת לצורך העניין זה אותו דבר, אותו סוג של יושבי-ראש, לכן זה לא רלוונטי שאת נותנת דוגמה מוועדת הכלכלה.
ארבל אסטרחן
אמרתי שזה סעיף שאכן לא נהוג להפעילו, והיה נכון לפעול לפי הנוהג והנוהל. זה סעיף בעייתי לעשות בו שימוש, אך הוא קיים בתקנון. הוא מדבר על מציע של הצעה לתיקון הנוסח. הצעה לתיקון נוסח שלא התקבלה הרי היא הופכת להסתייגות, והוא קובע כך: נמנה המציע עם סיעה המיוצגת בוועדה, יחליט יו"ר הוועדה אם ליתן לו רשות הסתייגות אם הצעתו לא התקבלה בוועדה. נמנה המציע עם סיעה שאינה מיוצגת בוועדה, רשאי הוא להסתייג אם הצעתו לא התקבלה בוועדה.

כלומר, שיקול הדעת הוא של יושב-ראש הוועדה.
רחל אדטו
לצורכי האפשרות לתת את ההסתייגות, אבל לא לבטל הסתייגות שניתנה.
ארבל אסטרחן
הוא לא מבטל הסתייגות, הוא רק יכול להגיד למי שאינו חבר ועדה וסיעתו מיוצגת, שהסתייגותו לא תעלה למליאה.
רחל אדטו
מאחר שאני חברת ועדה ואני הגשתי את ההסתייגות, הווה אומר שכל ההסתייגות שהגשתי אכן בתוקף, ולא ניתן לבטל אף אחת מההסתייגויות שלי או של חבריי מקדימה שמיוצגים כאן בוועדה.
היו"ר זאב אלקין
לסיעת קדימה יש 28 חברים, יש לה שלושה מקומות בוועדה. לפי סעיף 104(ד), יכול יושב-ראש לאפשר לשלושה חברים להעלות למליאה את כל ההסתייגויות שעומדות בקריטריונים

אחרים. יחד עם זאת, חברי סיעת קדימה שהם לא נמנים על חברי ועדה לצורך ההצבעה הזאת, לא חייבים לאפשר להם להעלות את ההסתייגויות במליאה.
רחל אדטו
אנחנו כחברי ועדה יכולים להתפטר מחברותנו בוועדה, ואז כל ההסתייגויות של כל היושבים כאן בחדר יישמעו.
היו"ר זאב אלקין
לא. אנחנו בהצבעה שואלים מיהם חברי סיעת קדימה לצורך ההצבעה על החוק הזה, ואותם שלושת האנשים הם חברים. הם לא חברים להיות חברים קבועים. אתם תחליטו מי מצביע כאן, אבל אלה השלושה שאת ההסתייגויות שלהם חייבים להעלות. לגבי כל השאר, זה נתון לשיקול דעת.
שי חרמש
מה מפריע לך שבשעה 04:00 בבוקר תפעילו את 74 האצבעות ותעשו מה שאתם רוצים בבניין? תן לי לדבר, זה הכול. אתה ממילא תעשה מה שאתה רוצה. זה לא עולה לך כסף. אני מדבר, לא אתה.
היו"ר זאב אלקין
אף אחד לא ימנע ממך לדבר. אשמח לבוא להידברות עם מגישי ההסתייגויות בעניין הזה, מהן הסתייגויות מהותיות מבחינתם, מה לא. אבל מצד שני אסור לעשות את הכנסת לקרקס.
היו"ר זאב אלקין
אתה עושה את זה קרקס.
היו"ר זאב אלקין
ההסתייגויות של חברי הכנסת גילאון ואורון ואחרים הן ענייניות, אבל הוגשו הרבה הסתייגויות שייתכן שהן אפילו נוגדות סעיף אחר בתקנון.
שי חרמש
אז ב-04:00 בבוקר תפיל אותן. מה הבעיה?
היו"ר זאב אלקין
מי שמשתמש בליצנות ומי שרוצה להפוך את הכנסת לקרקס, בדיוק בשביל זה שמו את הסעיף הזה בתקנון.
שי חרמש
אז אתה מוסמך כשרות?
היו"ר זאב אלקין
כך התקנון הסמיך אותי בוועדה הזאת.
רחל אדטו
אבל לא להשתמש בכוחניות.
היו"ר זאב אלקין
אני מכריז מראש שאני מפנה את תשומת לבם של חברי הכנסת שבסמכותי לעשות זאת. אשמח לאחר ההצבעה לבוא בהידברות, כמו שהציע חבר הכנסת מוזס, עם נציגי האופוזיציה, ולסכם את סדרי הדיון.

אנחנו עוברים להצבעה. אני רוצה שנוודא מי החברים לצורך העניין. בליכוד נוכחים כולם, פרט לחבר הכנסת כרמל שאמה שמחליף את חבר הכנסת דני דנון.

שלושת החברים בקדימה שהם החברים שמצביעים כאן לצורך הדיון הם רחל אדטו, בילסקי ושי חרמש. חבר הכנסת אילן גילאון מייצג את עצמו. חבר הכנסת אלכס מילר במקום חבר הכנסת דוד רותם. חבר הכנסת איתן כבל מייצג את עצמו. את חבר הכנסת דניאל בן-סימון מחליף אופיר פינס. במקום חבר הכנסת אורלב, חבר הכנסת אורי אורבך.
ארבל אסטרחן
יש פה שני סוגים של בעיות. יש בעיה אחת, שהוועדה צריכה להחליט אם היא כוללת כל מיני הסתייגויות שהן מעליבות. בסעיף 123ג(1) לתקנון כתוב שלא תצורף להצעת חוק הסתייגות הכוללת כינוי או ביטוי מעליב, גידופים או דברי בלע. את הנוסח הזה צריך לפרש באופן מרחיב. בכל זאת אנחנו מדברים פה בהליך חקיקה ובמלים ובניסוחים שיכולים להיכנס לתוך החוק.
אילן גילאון
כשהחוק בלע, ההסתייגויות הן גם בלע.
ארבל אסטרחן
ראיתי כמה סוגים של הסתייגויות שהן לא אפשריות, כי מנסים להחליף את ההוראות, לא את התוכן. למשל את המלה "במקום" או את המלה "בסעיף", ואז זה יוצר סעיף ללא כל משמעות.
היו"ר זאב אלקין
הסתייגויות שהן בלתי אפשריות מבחינה טכנית, אנחנו לא יכולים להצביע עליהן כאן.
ארבל אסטרחן
נתחיל עם החוברת שהגישו קדימה, האיחוד הלאומי, רע"מ-תע"ל, בל"ד וחד"ש. יש פה קבוצות שהן הסתייגויות חלופיות, לכן אפשר לעבור עליהן ביחד.
היו"ר זאב אלקין
חברי סיעת קדימה, אתם רוצים שנצביע בנפרד על כל ההסתייגויות?
רחל אדטו
בוודאי.
היו"ר זאב אלקין
נעשה זאת.
ארבל אסטרחן
מוצע שבמקום שם החוק ייאמר חוק חוטובלי, חוק דנון.
היו"ר זאב אלקין
מה דעתך על ההסתייגויות שמציעה לקרוא לחוק בשם חברי כנסת?
מנחם אליעזר מוזס
זה מעליב.
היו"ר זאב אלקין
גם בעיני זה מעליב.
איתן כבל
הרבה היו רוצים שחוק ייקרא על שמם.
אברהם מיכאלי
תלוי באיזה הקשר.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אריה ביבי, למשל, ביקש למחוק את השם ביבי מכל ההסתייגויות האלה.
רחל אדטו
למה מופז כן וביבי לא?
שי חרמש
אם תהילתכם על החוק, אז קחו גם את השם. הייתי גאה אם היו עושים עלי חוק טוב בכנסת. אני רוצה חוק חרמש בכנסת.
היו"ר זאב אלקין
אז תציע הסתייגות שהחוק ייקרא חוק חרמש.
שי חרמש
אבל אני לא גאה בחוק הזה.
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת היא זו שצריכה לקבוע. לא מקובל לכתוב חוקים כך, לא מקובל לכתוב הסתייגויות כך. זה נכון שעכשיו חברי הכנסת נמצאים תחת הרושם של חוק ההסדרים, שבו במשך השנים גם אנחנו אפשרנו להכניס הסתייגויות שהן יותר טיפשיות או לא קובעות נורמה או לא מתאימות לנוסח של חקיקה, בגלל הכמות וחוסר היכולת להתמודד עם כל ההסתייגויות. אבל המשמעות של הסתייגות היא רצון לתקן את הנורמה שמוצעת מהצעת החוק, וכך גם צריכה להיראות ההסתייגות.
היו"ר זאב אלקין
ארבל אומרת שזאת צריכה להיות החלטה שלנו, האם אפשר להכניס לשם החוק שמות של חברי כנסת שהוזכרו כאן. היא אומרת שיש כאן בעיה, לא היה נהוג לעשות את זה, וזה לשיקול דעתה של ועדת הכנסת.
שי חרמש
גם לא נהוג לתת רק לשלושה דוברים לדב ר על כל ההסתייגויות.
היו"ר זאב אלקין
אז ועדת הכנסת תכריע בעניין הזה. בעניין שאתה ציינת זה תקנון.
שי חרמש
אולי נדון בשינוי תקנון בהזדמנות זו?
היו"ר זאב אלקין
אפשר ליזום בהליך המקובל.
רחל אדטו
בשיטה המקובלת כאן אפשר להפוך את הכול.
אילן גילאון
אולי אפשר להכניס את זה באופן רטרואקטיבי לחוק ההסדרים.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את השאלה הזאת להכרעה של חברי ועדת הכנסת.
רחל אדטו
בשיטה דורסנית מוחקים לנו את כל ההסתייגויות?
ארבל אסטרחן
מדובר על כל ההסתייגויות מ-1 עד 16. ברור שהכוונה היא פרסונאלית לגבי אנשים.
רחל אדטו
את חושבת שמופז אוהב את זה שקוראים לזה חוק מופז?
אלכס מילר
אבל זה לא בחוק.
היו"ר זאב אלקין
אני אף פעם לא קראתי לזה חוק מופז.
ארבל אסטרחן
יש כמה הסתייגויות שלא קיימות יותר. ההפניה להחלפה של תיקון מספר 28 לא קיים, מה שכתוב בהסתייגויות 17, 18, 19. הסתייגויות 20 ו-21 בהחלט אפשריות מבחינת השם. אבל אחר כך שוב חוזר חוטובלי, דנון וכן הלאה, עד הסתייגות 29.
היו"ר זאב אלקין
אם כך, אנחנו מדברים על כל ההסתייגויות לשם החוק, חוץ מהסתייגויות 20 ו-21.
ארבל אסטרחן
22 זה לא אישי, זה התפלגות סיעת הליכוד.
רחל אדטו
גם 13 זה לא אישי.
ארבל אסטרחן
מוצע שהצעת החוק תיקרא: הצעת חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה). מציעים להוסיף את המלה "ממשלתית", האם רוצים שזה ייקרא "הצעת חוק ממשלתית, התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה)?
רחל אדטו
כן.
ארבל אסטרחן
13 אפשרי, 20 ו-21 אפשרי. לא כותבים בשם חוק הצעת חוק ממשלתית. לגבי הסתייגות 30, תיקון מספר 28 לא קיים יותר, כי השם השתנה. עשינו חוק אחד משתי הצעות.
היו"ר זאב אלקין
אם אנחנו מצביעים לפי ההצעה הזאת, לא לאשר את ההסתייגויות האלה בהתאם למה שאת אומרת, יישארו ההסתייגויות 13, 20 ו-21.
ארבל אסטרחן
22, שאומרת התפלגות סיעת הליכוד, נראית לי פחות מעליבה.
היו"ר זאב אלקין
אין חוקים שנקראים על שם סיעה.
ארבל אסטרחן
זה פחות מעליב מאשר שם אישי.
רחל אדטו
אם הקריטריון הוא פגיעה, אין פה שום פגיעה.
אופיר פינס-פז
הוא נעלב.
היו"ר זאב אלקין
סיעת הליכוד לא מתכוונת להתפלג. יש פה פגיעה.
ארבל אסטרחן
אין דין שם של אדם כשם של סיעה מבחינת הפגיעה.
אופיר פינס-פז
אני מבקש להזמין פסיכולוגים בכנסת כדי לטפל בבעיית ההיעלבות של חברי הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה את ההצעה לא להכליל את ההסתייגויות האלה, להוריד אותן מסדר-היום, לא להעלות אותן למליאה, בהתאם לסעיף שהוקרא על-ידי ארבל ובהתאם להמלצה שלה. מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 10
נגד – 7
נמנעים – אין
היו"ר זאב אלקין
ההצעה התקבלה.
ארבל אסטרחן
נשארה הסתייגות אחת, שהצעת החוק תיקרא "הצעת חוק ממשלתית, התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה)". שבמקום "התפלגות" יהיה "התפצלות סיעה" ובמקום "התפלגות" יהיה "פרישת סיעה".
אחמד טיבי
האם במלים "התפלגות סיעת הליכוד" יש דבר מעליב או פוגעני?
היו"ר זאב אלקין
סיעת הליכוד לא מתכוונת להתפלג.
אחמד טיבי
אבל למה אתה מוריד את זה כהסתייגות.
אופיר פינס-פז
הוא נעלב.
אחמד טיבי
אז מה אם הוא נעלב? משנים את התקנון כי הוא נעלב?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, אתה רוצה להגיש רביזיה על מה שהצבענו?
אחמד טיבי
אני מדבר ברצינות. יש לך רוב לכל דבר.
היו"ר זאב אלקין
היה כאן דיון על העניין הזה, התייעצנו עם היועצת המשפטית, היא אמרה לנו מה עלינו לעשות, פעלנו לפי ההנחיות שלה.
אחמד טיבי
אתה מחכה לפתח כזה. יש לך רוב לכל דבר.
אופיר פינס-פז
כדור הארץ הוא שטוח. מי בעד?
איתן כבל
אני נעלב, אני מתנגד.
אחמד טיבי
נראה לך שסביר מה שהולך פה? זה מדרון מסוכן.
היו"ר זאב אלקין
עכשיו אנחנו מצביעים על ההסתייגויות הרלוונטיות שנשארו.
ארבל אסטרחן
הסתייגות 13. במקום "חוק" יהיה "חוק ממשלתי".
היו"ר זאב אלקין
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
הסתייגות נוספת, במקום "התפלגות סיעה" יבוא "התפצלות סיעה". הסתייגות 20.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
לחלופין יש "פרישת סיעה" במקום "התפצלות סיעה". הסתייגות 21.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה. שלושת החברים של סיעת קדימה עכשיו הם חברי הכנסת אדטו, ביבי וטיבייב.

האם אתם עומדים על ספירה מחודשת בכל הצבעה?
אחמד טיבי
כן.
היו"ר זאב אלקין
האם יש עוד הסתייגויות לשם החוק?
אופיר פינס-פז
האם אני יכול להוסיף הסתייגות לשם החוק?
אחמד טיבי
אתה יכול בכל שלב.
היו"ר זאב אלקין
אני שאלתי לפני 10 דקות אם יש עוד הסתייגויות.
שלי יחימוביץ
אני רוצה הסתייגות דיבור אחת.
היו"ר זאב אלקין
בסדר.
אחמד טיבי
בתנאי שלא תדברי דברים פוגעניים ומעליבים.
היו"ר זאב אלקין
מותר לדבר.
ארבל אסטרחן
לשם החוק יש עוד הסתייגויות של קבוצת מרצ, רע"מ-תע"ל. זה מסוג ההסתייגויות שקודם הוועדה פסלה. ההסתייגויות הן: הצעת חוק לקידום האינטרסים הפוליטיים הצרים של קואליציית נתניהו כדברי השר מיכאל איתן. הצעת חוק אחת מתוך שורת חוקים העושים צחוק מהכנסת ומחוקי היסוד, מתעלמים מכללי המשחק, מהגינות פרלמנטרית בסיסית, ופוגעים קשות בדמוקרטיה הישראלית כהגדרת השר מיכאל איתן.
אחמד טיבי
האם זה פוגעני?
ארבל אסטרחן
זה לא פוגעני מהסוג של נקיטה בשם של חבר כנסת.
אחמד טיבי
איפה כתוב שאסור לנקוב בשם של חבר כנסת?
ארבל אסטרחן
הוועדה החליטה שהיא חושבת שזה לא ראוי.
היו"ר זאב אלקין
היה פה דיון.
אחמד טיבי
אתם עושים פלסתר מתקנון הכנסת? מה הדבר הזה?
היו"ר זאב אלקין
אנחנו שאלנו את היועצת המשפטית, היא אמרה שעלינו להחליט, הבאנו את זה להצבעה.
אחמד טיבי
משטרת מחשבות. מה רע שאני אצטט שר בממשלה? אני מצטט אותו.
ארבל אסטרחן
לא בשם של חוק. החוק קובע נורמה.
אחמד טיבי
תפילו את ההסתייגות, אם היא לא ראויה, אבל תנו לי אפשרות.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, באת אחרי שהיה דיון בעניין הזה. היה כאן דיון די סוער. היועצת המשפטית אמרה את עמדתה, שההסתייגויות מהסוג הזה הן הסתייגויות שלא עומדות בקריטריונים. אבל מי שצריך לקבוע את זה היא ועדת הכנסת. הבאנו את זה להצבעה בוועדת הכנסת, וזה מה שהחליטה ועדת הכנסת. הכול בהתאם להנחיות.
אחמד טיבי
אתה יכול להחליט על כל דבר, גם שהשמש זורחת ממערב. ביבי יגיד להם להצביע ככה, אז היא תזרח ממערב.
היו"ר זאב אלקין
על הסתייגויות שעומדות בקריטריונים הצבענו. האם יש עוד הסתייגויות לשם החוק?
ארבל אסטרחן
קבוצת חד"ש ביקשה משהו שאולי הוא לא לפי הכתיבה המקובלת, אבל אני לא חושבת שהוא בלתי אפשרי לעניין הזה. הם הציעו שבמקום המלים "התפלגות סיעה" יבואו המלים "קניית שלטון" או "תשלומי שוחד לסיעה שהתפלגה".
נסים זאב
החלק השני לא.
אילן גילאון
למה, זה מזכיר את השם של מישהו?
ארבל אסטרחן
יש הסתייגויות חלופיות: קניית שלטון בכספי משלם המסים, חוק ביבי-מיצובישי, קלנטריזם, פגיעה במעמד הכנסת, קניית סיעה שהתפלגה בכסף, קניית סיעה שהתפלגה בכספי משלם המסים.
רחל אדטו
קלנטריזם זה גם שם.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, הגיע הזמן שתקבל החלטה ותאמר: את זה אני לא מכניס.
היו"ר זאב אלקין
אני שואל את היועצת המשפטית.
אחמד טיבי
זה מה שקורה כשאתה מקבל הצעה של נסים זאב.
נסים זאב
למה, אני קטון בעיניך?
אחמד טיבי
אולי תקבלו את ההצעה שלו לשים תודה לבורא עולם על שטרות הכסף?
אורי אורבך
אבל לא בשבת. בשבת זה יימחק.
נסים זאב
תבקשו שיהיה "אללה הוא אכבר".
אחמד טיבי
כשילכו לבתי בושת וישלמו זה יהיה על השטר?
כרמל שאמה
נעשה שטרות מיוחדים בשביל בתי בושת.
אחמד טיבי
אתם מסוגלים לכל דבר.
היו"ר זאב אלקין
היועצת המשפטית, תגידי לנו מה לדעתך דורש הכרעה מחודשת של ועדת הכנסת, מה דומה למה שהכרענו ומה לדעתך הסתייגות נורמטיבית שמיידית אפשר לעבור להצביע.
ארבל אסטרחן
מה שעומד בדברים שהוועדה כבר קבעה שלא ניתן לכלול זה עניינים של חוק ביבי-מיצובישי, קלנטריזם.
אופיר פינס-פז
מה הבעיה עם קלנטריזם? רביזיה על זה.
אורי אורבך
זה שם של בן-אדם, קלנטר.
ארבל אסטרחן
השאלה היא האם רוצים שהחוק ייקרא "חוק תשלומי שוחד לסיעה שהתפלגה", "חוק קניית שלטון", "חוק קניית שלטון בכספי משלם המסים". כמי שאמורה להנחות בעניין תקינות הליכי החקיקה, זה בהחלט - - -
רחל אדטו
הכול עובדות, אין פה שום פגיעה. זה מה שקורה בפועל, אין מה לעשות.
ארבל אסטרחן
ההחלטה צריכה להיות של הוועדה, האם רואים מבחינת ביזוי והליך לא תקין כאשר חוק ייקרא "חוק קניית סיעה שהתפלגה בכסף". אני לא יכולה להגיד שיש פה נקיבה בשם של אדם במובן זה שזה באופן בולט.
היו"ר זאב אלקין
הסעיף הרלוונטי שארבל הפנתה את תשומת לבנו אליו אומר כך: "לא תצורף להצעת חוק הסתייגות הכוללת כינוי או ביטוי מעליב, גידופים או דברי בלע".
אחמד טיבי
איפה יש גידופים? איפה יש דברי בלע?
היו"ר זאב אלקין
ועדת הכנסת צריכה להכריע, או שזה ברור שאפשר להצביע?
ארבל אסטרחן
הוועדה צריכה להכריע. יש פה סדרה של הסתייגויות חלופיות: קניית שלטון, קניית שלטון בכספי משלם המסים, חוק ביבי-מיצובישי, קלנטריזם, פגיעה במעמד הכנסת, תשלומי שוחד לסיעה שהתפלגה, קניית סיעה שהתפלגה בכסף, קניית סיעה שהתפלגה בכספי משלם המסים.
היו"ר זאב אלקין
על כל הסדרה הזאת אנחנו מבקשים עכשיו את חוות דעתה של ועדת הכנסת, האם אפשר להכניס אותם ולהצביע עליהם או שהם מתאימים לסעיף של 23ג(1).
אחמד טיבי
אני מבקש לדבר על זה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו באמצע הצבעות.
אחמד טיבי
כל מה שאפשר להצביע עליו בכנסת, נתון לדיון.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו קיימנו כבר דיון, כולל בסוגיה הזאת.
אחמד טיבי
לא ממצה.
אופיר פינס-פז
אבל לא על קבוצת ההסתייגויות שאתה מבקש עליהן את חוות דעתנו.
היו"ר זאב אלקין
עברנו לשלב של ההצבעות. כל מי שניסה לנמק הסתייגויות נימק, כל מי שלא נימק לא נימק.
אופיר פינס-פז
עכשיו אתה מבקש את חוות דעתה של ועדת הכנסת. אני רוצה לחוות את דעתי.
היו"ר זאב אלקין
הוועדה קיימה דיון בעניין הזה.
אופיר פינס-פז
לא בעניין הזה.
היו"ר זאב אלקין
הוועדה קיימה דיון לצורך הפעלת הסעיף, ועכשיו כל חבר כנסת יצביע בהתאם למסקנותיו.
אופיר פינס-פז
אבל ביקשת את חוות דעתנו עכשיו.
נסים זאב
מי שמצביע נגד, סימן שהוא מביע הזדהות שזה ביזוי הכנסת. לא צריך דיון בכל דבר. אל תפתח פה לשטן. חתום פה שטן, ואל ישטין עלינו.
אחמד טיבי
תעביר את ההחלטה ב-SMS. בוא נפזר את הישיבה.
היו"ר זאב אלקין
אני אאפשר בכל זאת לאופיר לדבר. בבקשה.
אופיר פינס-פז
אדוני היושב-ראש, הרי הצעות החוק מטבע הדברים מנוסחות בלשון משפטית, שלא לומר בלשון של בית מרקחת. לכן חברי הכנסת מתרגמים את השפה המשפטית הגבוהה לשפה שכל אדם בישראל יבין אותה. בכל הצעות ההסתייגות האלה אין דבר אחד שהוא לא מדויק ברמה האמיתית של מה שקורה. אז אתה יכול להגיד במקום "בכסף" – "בטובות הנאה". אני חושב שהמסתייגים יסכימו לשינוי הזה, אם הוא פחות פוגעני. אבל אין ספק שמדובר בהצעת חוק שהכוונה שלה שקבוצה תוכל להתפלג ולקבל טובות הנאה ולהצטרף לממשלה או לקואליציה או לכל דבר אחר, להיות שרים, סגני שרים וכדומה. לכן ההסתייגויות האלה הן לגיטימיות. זכותה של הוועדה לא לקבל אותן לנוסח החוק. אבל אני חושב שאם הוועדה תחליט לא לאפשר להעלות אותן במליאה, זו סתימת פיות מובהקת ומניעת דיון ציבורי, שלדעתי הוא מתבקש לנוכח הסוגיה שעומדת על סדר-היום.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי
אני רוצה לתת דוגמה למה שאמר חבר הכנסת פינס, של לפשט את המושגים היבשים שבהם משתמשים בכנסת. למשל חוק ההתייעלות הכלכלית להצלת המשק במדינת ישראל הוא הרי חוק ההסדרים, זה שמסדר את כולנו. למה קראו לו חוק ההסדרים? כדי שאנשים יבינו שזה חוק ההסדרים. אי אפשר לקרוא לו חוק ההתייעלות הכלכלית להצלת המשק והכלכלה. לכן קוראים לו איך שהוא. כשאתה אומר: הסתייגות, פילוג סיעת הליכוד – מה יש בזה פוגעני? מה יש בזה מעליב? כבר היו דברים מעולם, התפלגה הליכוד, התפלגה קדימה, מתפלגים אנשים. לכן כולם התפלגו, כולם פרשו. אבל זה לא אמור להיות פוגעני, זה חלק מעבודת הכנסת והתנהגות הסיעות. לכן ההחלטה לנצל את העובדה שיש לכם רוב אוטומטי של אנשים שמרימים ידיים כל פעם שאומרים להם תרימו, בלי לצייץ, בלי להגיד לא כדאי – אני רוכש כבוד לכל חבריי, בעיקר לחדשים. אם היה יושב פה חבר הכנסת ריבלין כחבר אופוזיציה, הוא היה מוחה. אם היה יושב פה מיכאל איתן כחבר אופוזיציה, הוא היה מוחה. יש דברים שלא עושים. תפילו את ההצעות האלה כאן בוועדת הכנסת ותנו להעלות אותן במליאה, ותפילו אותן גם שם. מה רע? כמו שהיה נהוג תמיד, בכל כנסת, בכל פרקטיקה. אבל פה אתם גם עושים משטרת מלים. אתם רוצים לעשות משהו טהור ממשהו מסריח. זה חוק מסריח.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. ארבל, אתן לך להגיב ולהסביר יותר את הסעיף הזה.
ארבל אסטרחן
אגב, הסעיף הזה מקורו בתיקון שגם עורר תשומת לב רבה בעניין של חוק טל, וגם שם הגישו הרבה מאוד הסתייגויות, לא במלים אלה אבל מהסוג הזה. הוועדה והכנסת סברה שיש מקום לתקן את התקנון ולהבהיר שהמשמעות של הסתייגות היא תיקון לחוק. אם ההסתייגות תתקבל, כך ייראה החוק. יש מלים ומינוחים שלא מתאימים לחוק. בהחלט יכולות להיות הסתייגויות מהותיות, גם מבין ההסתייגויות שהוגשו כאן יש הסתייגויות מהותיות רבות.
רחל אדטו
מה שאת אומרת לא סותר את מה שאמר עכשיו טיבי. מה שאתם עושים כרגע נקרא עושק המיעוט, אפילו ביכולת להתבטא. יש מליאה, ושאנשי המליאה יגידו אם להוריד.
ארבל אסטרחן
במליאה שיגידו שוחד ורמיסה. אבל לא בטקסט של חוק.
רחל אדטו
אנחנו לא בוועדת החוקה, חוק ומשפט שמנסחת את המלים של החוק.
ארבל אסטרחן
אנחנו מכינים עכשיו את הנוסח של החוק, וכל הסתייגות כזאת יכולה להתקבל. יש פה מלים שלא ייתכן שיהיו בחוק. הן לא מבטאות נורמה, הן לא מתאימות לנוסח של חקיקה.
היו"ר זאב אלקין
היועצת המשפטית היתה מאוד ברורה, ואני מביא להכרעה של ועדת הכנסת בהתאם להמלצתה גם את הסדרה של ההסתייגויות האלה.
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת מולה הציע עריצות הרוב על המיעוט, נישול הכנסת ורמיסת הדמוקרטיה.
איל ינון
חברת הכנסת אדטו, הורדת ההסתייגויות האלה לא תמנע ממך ומחברייך לנאום את התוכן כפי שאתם תמצאו לנכון ולומר את כל זה. ממילא בהצבעות עצמן לא מציינים את הטקסט שעליו מצביעים, אלא רק את הסעיפים ואת מספר ההסתייגות. לכן אין לזה משמעות מבחינת היכולת שלכם להעביר את המסר הזה במליאה. זה פשוט לא יופיע בנייר עצמו.
רחל אדטו
זה ברור לגמרי.
היו"ר זאב אלקין
אני מצביע על ההצעה לא להכליל גם את ההסתייגויות האלה ברשימת ההסתייגויות. מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9
נגד – 6
נמנעים – אין

ההצעה התקבלה.
אורי אורבך
זה כמו שבתקנון הכנסת נכתוב שלאופוזיציה שמורה הזכות להטריד, לנג'ס, לבלבל במוח ולבזבז את הזמן. אתם תסכימו לזה?
אלכס מילר
על זה אני מוכן להצביע.
היו"ר זאב אלקין
נגמרו הסתייגויות לשם החוק. אנחנו מביאים את שם החוק כהצעת הוועדה.
ארבל אסטרחן
מוצע שהשם יהיה: חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009.
היו"ר זאב אלקין
שלוש ההסתייגויות שהועלו להצבעה ונפלו יועלו למליאה. מי בעד שם החוק כהצעת הוועדה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 10
נגד – 7
נמנעים – אין

שם החוק אושר כהצעת הוועדה.

אנחנו ממשיכים להצביע על הסתייגויות.
ארבל אסטרחן
קבוצת קדימה והקבוצות הנוספות מציעות להוסיף סעיף מטרה שיהיה הסעיף הראשון בחוק ויאמר כך: חוק זה הנו חלק מסדרת חוקים אשר כל תכליתם לנסות ולהבטיח את הישרדותה הפוליטית של הממשלה ה-31 של מדינת ישראל, תוך שינוי חוקי יסוד ורמיסת כבודה ומעמדה של הכנסת.
אחמד טיבי
זה מאוד מעליב.
רחל אדטו
זו הגדרה מדויקת.
נסים זאב
אני מבקש להצביע האם חברי הוועדה רואים בזה ביזיון.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים את ההצבעה הזאת רק לאותם דברים שארבל אומרת לנו שהם חורגים מכל הגבולות.
אחמד טיבי
ארבל קמה על צד שמאל הבוקר.
נסים זאב
זה לא חורג?
רחל אדטו
זה לא חורג. הסעיף הזה בדיוק מתאר את הנושא, בלי אף מלה אחת מיותרת.
היו"ר זאב אלקין
התייעצתי עם ארבל. אפשר להצביע על ההסתייגות. מי בעד ההסתייגות של סיעות האופוזיציה למטרת החוק, כפי שהוקראה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 10
נמנעים – אין
ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
עכשיו יש הסתייגויות לסעיף 1. סעיף 1 כעת יהיה התיקון לחוק הכנסת. הוצע כאן לתקן את כותרת השוליים שהיתה תיקון 59. זה לא קיים יותר, אז אתאים את זה. כותרת השוליים תהיה: תיקון חוק הכנסת ושלב נוסף בריסוק מעמדה של הכנסת.
אורי אורבך
היא לא התרסקה כבר בחוק הקודם?
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 32 של סיעות האופוזיציה. זה כולל את כולם חוץ ממרצ. מי בעד ההסתייגות הזאת של סיעות האופוזיציה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגות הבאה, מעין לחילופין, ניסיון להבטיח את הישרדותה הפוליטית של הממשלה הכושלת ביותר בתולדות מדינת ישראל. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
לראשונה יש שתי הסתייגויות מהותיות, 34 ו-35.
היו"ר זאב אלקין
במקום "שליש ממספר חברי הכנסת" יבוא "רבע ממספר חברי הכנסת".
רחל אדטו
צריכים לתקן את זה ל"חברי הסיעה".
ארבל אסטרחן
במקום "שליש" יבוא "רבע".
היו"ר זאב אלקין
חברי האופוזיציה, אתם מתעקשים על ספירה?
אלי אפללו
בוודאי.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד ההסתייגות שבמקום שליש יבוא רבע? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
חיים אורון
מיכאל איתן ביקש ממני להזכיר את שמו. הלכתי ודיברתי אתו.
נסים זאב
הוא לא יקבע מה יהיה בוועדה הזאת, עם כל הכבוד. זה לא הסכם בינך לבינו.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים להסתייגות הבאה, הסתייגות מספר 35. במקום "או של קבוצה של שבעה חברי כנסת לפחות" יבוא "או של קבוצה של ארבעה חברי כנסת לפחות". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגות מספר 36.
ארבל אסטרחן
יש פה כמה הסתייגויות שהן לא אפשריות, כי בכותרת אין עוד המלים "תיקון 59", הסתייגות 36 לא קיימת יותר. הסתייגות 37 אומרת למחוק את כל סעיף 59 הקיים היום, את מה

שמוצע ואת מה שקיים היום, את כל הסעיף שמאפשר התפלגות. זאת הסתייגות שאפשר להצביע עליה.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הסתייגות 37? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
אי-אפשר להגיד במקום "בחוק הכנסת" יבוא "בחוק הממשלה", כי זה דבר בלתי אפשרי. כנ"ל 39 ו-40. אי-אפשר למחוק את המלה "בחוק" או את המלה "הכנסת". כנ"ל כל מה שקשור למחיקות הוראות: המלה התשנ"ד, המספר 1994, במקום בסעיף 59 יבוא בסעיף 9. כל זה לא אפשרי, כי זה נשאר חסר משמעות. כנ"ל סעיפים 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

הסתייגות 56, היום כתוב "קבוצה של שני חברי כנסת", מציעים "חבורה".
היו"ר זאב אלקין
על זה אפשר להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
נסים זאב
אני נגד, כי ל"חבורה" יש שתי משמעויות, זה גם פצע, וזה לא יפה.
ארבל אסטרחן
ההסתייגות הבאה, במקום "קבוצה" לכתוב "כנופיה". אני חושבת שזה בעייתי.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מוותרים על זה.
ארבל אסטרחן
בסעיף 58, המלה "קבוצה" תימחק. אפשר למחוק.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על הסתייגות 58 של סיעות האופוזיציה פרט למרצ. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
יש פה כמה הסתייגויות מהותיות מבחינת מה הקבוצה שיכולה להתפלג. במקום "מינימום שניים" יבוא "מינימום ארבעה חברי כנסת"; "מינימום שלושה"; "מינימום חמישה"; "מינימום שישה".
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על הסתייגות 59. זה דווקא משפיע על הסיעות הגדולות ומגביל את היכולת שלהן להתפלג. מעלה את הרף משניים לארבעה, שלושה, חמישה או שישה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 10
נמנעים – אין


ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר זאב אלקין
אני מצביע על הסתייגות שישית, אותו דבר רק שלושה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 11
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אני מצביע על הסתייגות 61, במקום שניים חמישה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אני מצביע על הסתייגות 62, במקום שניים שישה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 63 היא בלתי אפשרית.
ארבל אסטרחן
זה שיבוש עברית. בהסתייגות 64 אפשר למחוק את המלה "שני", צריך גם למחוק את המלה "לפחות". זאת אומרת, כל קבוצה של שליש.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הסתייגות 64? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
יש שלוש הסתייגויות שרוצים שיהיה כתוב: ההתפלגות היא של חברי הכנסת ה-19 או ה-20 או ה-21. לא ניתן לנסח. זה צריך להיות אחר כך סעיף תחילה, שראיתי בהמשך ממתי יחול החוק.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו לא מצביעים על זה בסעיף הזה, נגיע לסעיף תחילה.
ארבל אסטרחן
הסתייגות 68, במקום "חברי הכנסת" יבוא "חברי כנסת". זה נושא של עברית, כך מנוסח החוק, אבל אפשר להצביע.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
הסתייגויות 69 ו-70, לכתוב במקום חברי כנסת ח"כים, חה"כים, לא כותבים כך בחוק. אותו הדבר "של שני חברי כנסת" יבוא "של שתי חברות כנסת". היום בחקיקה זכר זה גם נקבה. בהסתייגות 73 אי-אפשר למחוק את המלה "חברי" ב"חברי כנסת". בהסתייגות 74, במקום "לפחות" יבוא "לכל היותר". זה אפשרי, זה הופך את התוכן.
היו"ר זאב אלקין
זה מאפשר את ההתפצלות רק לסיעות הקטנות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

יש שם לחילופין, הסתייגות 75. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 76, המילה "לפחות" תימחק. האם אפשר להצביע?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
הסתייגות 77 היא מחיקת פסיק שלא משנה את המשמעות, ואנחנו לא כוללים הסתייגויות כאלה. כנ"ל 78, תיקוני עברית. כנ"ל 79, מחיקת המילה "שהם" משאירה משפט חסר.

הסתייגות 80, במקום "שליש" יבוא "מחצית". זו הסתייגות מהותית.
היו"ר זאב אלקין
זו הסתייגות מהותית, שמאפשרת התפצלות סיעה רק במקרה של חצי חברי כנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
הסתייגות 81. בנוסח החוק מוצע לכתוב שההתפלגות היא לפחות של שליש. עכשיו יש פה סדרה של אחוזים.
יואל חסון
את כל ההסתייגויות של האחוזים אנחנו מורידים.
חיים אורון
עד 25%.
ארבל אסטרחן
עד הסתייגות 105.
יואל חסון
הורדתי את זה כדי לאפשר יותר בקלות פילוג בליכוד.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון וחבר הכנסת אורון, 25% זה רבע. כבר הצבענו על ההסתייגות הזאת. על הסתייגות 105 כבר הצבענו.

אנחנו מצביעים על 24%, הסתייגות 106. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 107, שאומרת 23%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אני מצביע על ההסתייגות של 22%, הסתייגות 108. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אני מצביע על הסתייגות 109. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אני מצביע על הסתייגות 110, במקום שליש יבוא 20%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 111, 19%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 112, 18%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגות 113, 17% במקום שליש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 114, במקום שליש יבוא 16%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 115, במקום שליש יבוא 15%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 116, במקום שליש 14%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 117, 13%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אתם רוצים לעבור לספירה אוטומטית?
אחמד טיבי
התשובה היא לא.

הצבעה

בעד – 1
נגד – 7
נמנעים – אין
היו"ר זאב אלקין
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 118, 12%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 119, 11%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – איןההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 120, 10% במקום שליש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 121, במקום שליש יבואו 9%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 122, 8%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 123, 7%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 124, במקום שליש יבואו 6%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 125, במקום שליש יבואו 5%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 126, במקום שליש יבואו 4%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 127, במקום שליש יבואו 3%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 128, במקום שליש יבואו 2%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 129, מוצע שהמילה שליש תימחק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

היועצת המשפטית אומרת שמ-130 עד 139 צריכים להצביע בקבוצה, כי זו סדרה.
יואל חסון
לא, אנחנו רוצים להצביע אחד-אחד.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הסתייגות 130, כאשר מספר חברי הכנסת מוכפל ב-150%? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 131, 110%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 7
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 132, הכפלה ב-120%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 133, הכפלה ב-130%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 134, הכפלה ב-140%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 7
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 135, הכפלה ב-160%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 136, הכפלה ב-170%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 137, הכפלה ב-180%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 138, הכפלה ב-190%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 139, הכפלה ב-200%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 140,למחוק את המלה "מספר". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
במקום "חברי" יבוא "חברות" – אמרנו שאנחנו לא מכניסים, כי בחקיקה כותבים בלשון זכר.
יואל חסון
עבר פה חוק מגדרי.
ארבל אסטרחן
בשפה העברית זכר כולל גם נקבה. יש כללי חקיקה שלפיהם זכר הוא גם נקבה, יחיד הוא גם רבים וכו'.
היו"ר זאב אלקין
הסתייגות 142 עד 147. זה עניין שנוגע לסיעות ספציפיות של הבית. לדעתה של ארבל זה להכרעת הוועדה. זה אומר במקום חברי סיעה כלשהי, שייכתב סיעת ליכוד, סיעת ישראל ביתנו, סיעת עבודה, סיעת יהדות התורה. אני חושב שלא מחוקקים חוקים פר סיעה מסוימת, בוודאי לא בחוק.
רחל אדטו
אבל אין פה משהו מעליב או פוגע.
ארבל אסטרחן
זה מסוג ההסתייגויות הבעייתיות, ואני מציעה שהוועדה תכריע לגבי זה.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד לא להביא להצבעה את ההסתייגויות האלה, בהתאם לסעיף שצוין על-ידי ארבל?
אופיר פינס-פז
אני מבקש הצבעה שמית. זה יירשם בדברי הכנסת, מי חברי הכנסת שהלכו עם הסעיף הזה בתקנון.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת זאב אלקין, בעד. חבר הכנסת יריב לוין, בעד. חבר הכנסת דני דנון, במקומו חבר הכנסת כרמל שאמה, בעד. חבר הכנסת זבולון אורלב, במקומו חבר הכנסת אורי אורבך, בעד. חברת הכנסת דליה איציק, במקומה חבר הכנסת יואל חסון, נגד. חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, במקומה חבר הכנסת אלי אפללו, נגד. חברת הכנסת רחל אדטו, נגד. חבר הכנסת אילן גילאון, לא נמצא. חבר הכנסת דוד רותם, במקומו חבר הכנסת אלכס מילר, בעד. חבר הכנסת רוברט אילטוב, בעד. חבר הכנסת דניאל בן-סימון, נמנע. חבר הכנסת איתן כבל, נגד. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בעד. חבר הכנסת נסים זאב, בעד. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בעד. חבר הכנסת אחמד טיבי, נגד. חבר הכנסת ציון פיניאן, בעד.

10 בעד, 5 נגד, נמנע אחד. אני מצרף את קולו של ניצן הורוביץ במקום אילן גילאון. 10 בעד, 6 נגד, נמנע אחד. לכן אנחנו לא מצביעים על הסתייגויות 147-142.

הסתייגות 148, במקום "לפחות" יבוא "לכל היותר". אפשר להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 149. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 11
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 150. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 11
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 151, סימן פיסוק, אי אפשר להצביע.

הסתייגות 152, במקום "או" יבוא "וכן". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 153. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
על הסתייגות 154 אי-אפשר להצביע, כי זה משבש את העברית. כנ"ל הסתייגות 155 ו-156.

הסתייגות 157 זהה ל-35.
היו"ר זאב אלקין
הסתייגות 158. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 159, במקום שבעה יבואו שניים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 160, במקום "קבוצה" יבוא "חבורה". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

על הסתייגות 161 החלטנו שלא מצביעים.
ארבל אסטרחן
הסתייגויות 162 ו-162 הן יחד, למחוק "קבוצה של".
היו"ר זאב אלקין
הסתייגות 162 ו-163. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 164, במקום "שבעה חברי הכנסת" יבוא "חברי כנסת". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נסים זאב
מה אתה מצביע על דברי הבל, אדוני היושב-ראש?
היו"ר זאב אלקין
אני מצביע לפי מה שאומרת לי ארבל.

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

על הסתייגות 165 אי-אפשר להצביע, הורדנו זכר ונקבה.

הסתייגות 166.
ארבל אסטרחן
צריך להוריד את כל המלים "או קבוצה של שבעה חברי כנסת לפחות". זה 166 ו-167 ו-168 ביחד.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד צירוף של הסתייגות 166 עד 168? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
על 169 אפשר להצביע.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 170, שבעה חברי כנסת או יותר? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 171, שבסיפא המלה "לפחות" תימחק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – אין
נגד – 8
נמנעים – 1
ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
על הסתייגות 173 אפשר להצביע. מתקנים פסקה אחרת בסעיף 59, את הפסקה של השליש. 173 ו-174 מתקנים את הפסקה שקיימת היום בחוק, שנדונה בהצעת החוק אבל היא נמצאת בסעיף 59.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הסתייגות 173? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 174? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הגענו לסעיף תחילה.
ארבל אסטרחן
יש הצעה לכנסת 19, 20 ו-21.
היו"ר זאב אלקין
לסעיף התחילה יש הסתייגות שהכול ייכנס לתוקף מהכנסת ה-19, הסתייגות 175. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 176, שהכול ייכנס לתוקף מהכנסת ה-20. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.


לסעיף התחילה יש הסתייגות שהכול ייכנס לתוקף מהכנסת ה-21, הסתייגות 177. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 178, שהאישור של ההתפלגות יצריך רוב של 80% מחבריה הקבועים של ועדת הכנסת. אגב, כל התפלגות, לא רק של השבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 179, במקום הסיפא יהיה "הסיעה ממנה התפלגו על פי ההרכב הסיעה לפני ההתפלגות". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 180. במקום "שלא במסגרת ההתפלגות" יבוא "שחברי כנסת שהתפלגו ממנה" ובסיפא יבוא "או לא התפלגו ממנה". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
יש הסתייגויות של מרצ ורע"מ-תע"ל. הן מציעות במקום שבעה חברי כנסת רבע מחברי הכנסת.
חיים אורון
יש לי נוסח יותר טוב.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו קיבלנו הסתייגויות.
חיים אורון
אבל הדיון עדיין מתקיים. יש לך תיקון.
היו"ר זאב אלקין
אם יש תיקון, בסדר.
ארבל אסטרחן
במקום "קבוצה של שבעה" יבוא "או קבוצה של ארבעה". דובר על זה כבר.
חיים אורון
שבעה מתוך 28, שבבית-הספר שלי זה רבע, לכן ייכתב בחוק רבע.
ארבל אסטרחן
מה רוצים שיהיה כתוב בחוק?
חיים אורון
רבע. אבל עם כל ההקדמה, עם הרציונאל.
ארבל אסטרחן
אבל זו לא לשון של חוק. בחוק קובעים נורמות. קבוצת מרצ ורע"מ-תע"ל מציעה שיהיה כתוב: 28 לחלק לשבע שווה ארבע, לכן ייכתב רבע חברי הכנסת לפחות.
אחמד טיבי
כדי שכל חברי הכנסת יבינו למה הכוונה.
ארבל אסטרחן
זו לא לשון של חוק.
היו"ר זאב אלקין
זו לשון אפשרית בחקיקה?
ארבל אסטרחן
לדעתי זו אינה לשון של חוק, ואני מציעה שהוועדה תחליט אם היא מכניסה הסתייגויות כאלה.
היו"ר זאב אלקין
לפי חוות דעתה של ארבל, אנחנו צריכים להצביע אם אנחנו מוכנים לראות בזה הסתייגות תקנית. מי בעד לא לראות בהסתייגות הזאת הסתייגות תקנית? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 10
נגד – 2
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
הדברים האלה מתאימים לנאום או להודעה לתקשורת, לא לנוסח של חוק.
חיים אורון
בואו נבדוק בדברי ימי הכנסת כמה הסתייגויות כאלה יש.
ארבל אסטרחן
רק בחוק ההסדרים אפשרו הסתייגויות מהסוג הזה.

קבוצת חד"ש מציעה התפלגות של רבע, קבוצה של חמישה, קבוצה של ארבעה, קבוצה של שלושה שהם לפחות שליש וקבוצה של שניים.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של קבוצת חד"ש. ההסתייגות הראשונה של קבוצת חד"ש, רבע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות הבאה, התפלגות של חמישה חברי כנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

התפלגות של ארבעה חברים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

התפלגות של שלושה חברים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

התפלגות של שניים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
לעניין התחילה הוצבע כבר תחילה בכנסת ה-19, ה-20 וה-21. קבוצת חד"ש מציעה גם תחילה בכנסת ה-22, ה-23, ה-24, ה-25, ה-26, ה-27 וה-28.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, אני מבקש הצבעה אחת-אחת, לא ביחד.
היו"ר זאב אלקין
הסתייגות בדבר הכנסת ה-22. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.


הסתייגות בדבר הכנסת ה-23. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.


הסתייגות בדבר הכנסת ה-24. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.


הסתייגות בדבר הכנסת ה-25. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – אין
נגד – 9
נמנעים – 1
ההסתייגות לא התקבלה.
מנחם אליעזר מוזס
את מי מעניינות ההסתייגויות האלה? הצעתי להקים ועדה מוסכמת, מה יהיה ומה לא.
אחמד טיבי
אני במקומך הייתי עוזב את החדר לאות מחאה ולא חוזר.
אופיר פינס-פז
ונוטש את הקואליציה בעקבות זה שלא נענו לך.
היו"ר זאב אלקין
הסתייגות בדבר הכנסת ה-26. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.


הסתייגות בדבר הכנסת ה-27. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, אני מבקש את רשות הדיבור.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
שש סיעות פנו אלי בעתירה, אני לא רוצה לומר תלונה – יושב-ראש מרצ, יושב-ראש סיעת קדימה, יושב-ראש האיחוד הלאומי, יושב-ראש בל"ד, יושב-ראש חד"ש ויושב-ראש רע"מ-תע"ל, או נציגיהם – בדבר האפשרות שסעיף 104(ד)(1) יופעל. אני 21 שנה בכנסת, כבוד היושב-ראש, והייתי חבר ועדת הכנסת כמעט בכל הימים שבהם לא שימשתי בתפקיד יושב-ראש או שר בממשלה. מתוך 18 שנים שאני משמש בצורה פעילה בכנסת, כ-14 שנים הייתי בוועדה. כמובן שהתקנון מחייב את כולנו קלה כחמורה, וביקשתי עוד בכנסת ה-16 שיעדכנו את התקנון ויעשו אותו כזה שהוא משקף גם את עבודתה של הכנסת. אחד מהכללים החשובים ביותר בעבודת הכנסת הוא אחידות ההחלטות וההכרעות בכל פעם שיש בכללי המשחק איזושהי שאלה שהיא שאלה היוצרת מחלוקות כאלה או אחרות. פעמים רבות גם יש סעיפים שהם נוגדים במהותם או בפירושם החד-משמעי לסעיפים אחרים. פעמים אתה מקבל בתקנון הכנסת סעיפים המפרשים כך, ואתה מוצא סעיף אחר שאומר את היפוכו של דבר כמעט. פעמים מדברים על רוח התקנון, ופעמים מדברים על לשון התקנון. עד היום היינו מוצאים את האפשרויות לגשר על הפערים, משום שהתקנון כל כך מחייב את כולנו, והיינו מוצאים את היכולת בין קואליציה ואופוזיציה למצוא את המכניזם של איזושהי ועדת הסכמות שבאה לידי מיצוי התקנון מצד אחד, והאפשרות כמובן לא לייצר מצב שבו יתקיים דיון החל מתחילתה של הקדנציה של הכנסת, וסיומו בסופה. כי צא ולמד, אם למשל יהיה מצב שבו יוגשו על-פי התקנון חמישה מיליון הסתייגויות, כפול חמש דקות, בוודאי שיהיו פה חברים שיוכלו לחשב לי כמה זה חמישה מיליון כפול חמש ולפרוט זאת ממספרים לדקות, מדקות לשעות, משעות לימים, מימים לחודשים ומחודשים לשנים וגם לעשרות שנים. לכן תמיד מצאנו את הנוסחה המתאימה והמגבילה.

באופן תיאורטי בוודאי יכול כל חבר כנסת להגיש את כל ההסתייגויות שלו. נכון, יש סעיפים, למשל, המבחינים בין חבר כנסת שהוא חבר בוועדה, שאז חברתי סיעתו אינם יכולים להגיש הסתייגות, דבר שאף פעם לא הייתי ער לו, לעומת חברי כנסת שהם לא חברים בוועדה, שאז כל חברי הסיעה יכולים להגיש הסתייגות. הרי חלוקת העמדות בתוך כל הסיעות מובנה כתוצאה ופועל יוצא של מספר החברים בכנסת, זאת אומרת העדפה לסיעות גדולות על סיעות קטנות. יוצא המצב, שדווקא הסיעות הקטנות – כל אחד מחבריה יכול להגיש הסתייגויות, בעוד שהסיעות הגדולות אשר הן הרוב בבית הזה, שעל-פיהן יוכרע דבר לכאן או לכאן, הן נמנעות או מנועות מלהגיש הסתייגות.

אני לא נוהג להתערב, כמובן, בעבודתן של ועדות, וכל ועדה פניה כפני היושב-ראש שלה. אני בטוח שכל יושב-ראש רוצה לדאוג גם לפניו וגם לפני הכנסת, הכול במקשה אחת, תוך כדי שימת לב קלה כחמורה לרצון של הכנסת להתקדם ולמצות את הדמוקרטיה כך שהרוב בסופו של דבר יוכל להכריע. שהרי הרוב הוא רוב של חברי הכנסת, ולא יעלה על הדעת שחבר כנסת מצביע שלא על-פי הדברים המנחים אותו, גם מבחינת השיקולים הסיעתיים, התנועתיים, המשמעת, וגם המצפון. כל חבר כנסת יכול, מרגע שהוא נבחר, לעשות ככל העולה על דעתו. אבל אנחנו חייבים להקפיד בכללי המשחק. הפעלת שיקול דעת של יושב-ראש ועדה, למעט דברים שהם פוגעים או דברים שהם בעליל דברים שלא יכירם מקומם מבחינת הסינרגיה של הכנסת כולה, כגון שרוצים לעשות צחוק מעבודה או רוצים לבזות באמצעות העבודה, אני חושב שכל חבר כנסת רשאי להגיש את הסתייגויותיו. כמובן שהמערכת של נשיאות הכנסת תנהל את הישיבות, היא תנהל את הישיבה בצורה רצופה, גם אם יצטרכו – למעט תשעה באב וסוף השבוע הבא עלינו לטובה, אחרי שבת נחמו, אחרי שנבכה את חורבן בתי מקדשנו – נמשיך את הדיונים בצורה רצופה. כל אחד שיכול לעמוד על דוכן הכנסת, בבקשה. לפני מאות שנים בכנסת היה חבר כנסת מסיעה שקראו לה חירות או ליכוד, שעמד 11 שעות ורבע על הבמה, ולא היה מי שיהין לומר לו רד. הדבר לא היה מתקבל על דעתם.
חיים אורון
הנעלם הגדול הוא איך הוא התאפק.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני מתחנן ומבקש ממך, אדוני יושב-ראש הוועדה. סעיף 104, שאנחנו מתכוונים להפעיל אותו עכשיו, הוא דבר המונע מחברי כנסת לקיים את תפקידם כחברי כנסת. אם הם אחר כך יוכלו לעמוד בכל המשימות והמטלות, זה דבר אחר. הרי בסופו של דבר אני לא רואה ב-24:00 בלילה, חוץ מאשר את היושבי-ראש ועוד מספר מועט של אנשים שנאלצים לדבר, באים ומצטופפים ליד הבמה. מפעם לפעם כל אחד מכם הולך לישון, והיושבי-ראש יושבים על הבמה ומקיימים את מצוות הדמוקרטיה. כמובן שאם יגיעו רגעים שבהם יצטרכו להפעיל את 131 וזה יהיה מקרה מיוחד, תבוא הקואליציה ותבקש להפעיל את 131, אחרי שתאמר: דנו בהסתייגויות במשך שלושה ימים רצופים וההסתייגויות חוזרות על עצמן ואין כאן שום כוונה אלא לפיליבסטר. אני מבין, יהיה דיון. גם הציבור מבקר אותנו באמצעות גורמים אחרים, שאסור שיהיה מצב שבו הם יתערבו בעבודת הכנסת. כדי שגורמים אחרים לא יתערבו בעבודת הכנסת, משום שאסור להם להתערב בעבודת הכנסת, הכנסת צריכה לדאוג להליכים התקינים בתוכה. לכן אני שוטח בקשתי בפני הוועדה הנכבדה ובפני היושב-ראש שלה: תן לחברי הכנסת את כל ההסתייגויות שבמקרים רגילים היו נותנים להם. חברי הכנסת מגישים פה הסתייגויות במשך 61 שנים, כמעט ולא עצרו אותם בטענה כזאת או אחרת. אחרי שייגמרו ההסתייגויות אני מציע וממליץ לקואליציה ולאופוזיציה לראות מהם חוקי המשחק, כי הרי בסופו של דבר ההצבעות יוכרעו וההסתייגויות הן לא ברמה של בקשה לשכנע אחד מחברי הכנסת לחזור בו מעמדתו הקודמת, כי אם כן בוודאי צריך להשמיע אותה, אלא כהסתייגויות מחאה, הסתייגויות דיבור, הסתייגויות הבאות להסביר לציבור מדוע אנחנו מבקשים להתנהג בצורה כזאת או אחרת. אבל אני מבקש לא ליצור מצב שבו הרוב בוועדה יגרום לכך שחברי כנסת לא יוכלו להגיש הסתייגויות. יגישו הסתייגויות, כולכם תלכו לישון. מי שמנהל את הישיבות זה אנחנו, וננהל אותן באופן רצוף, גם אם יצטרכו לשבת כמה ימים. לכן אני מבקש לנהוג גם בחוק זה, שעם כל החשיבות הפוליטית שלו הוא לא בעל חשיבות קונסטיטוציונית שצריכה לשנות סדרי בראשית. יש אחד שיאמר שזה חוק מיצובישי ויש אחד שיאמר שזה חוק שוקולד, כל אחד יאמר מה שהוא רוצה.
נסים זאב
וזה מקובל עליך?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
לא. אני מבקש בכל לשון של בקשה לאפשר גם בוועדה זו לנהוג בחוק זה כפי שנוהג חבר הכנסת זבולון אורלב בחוקים בוועדה שלו וכפי שהיה נוהג חבר הכנסת אופיר פינס בוועדת החוקה ובוועדת הפנים ובוועדות אחרות. אני מבקש לאפשר לחברי הכנסת למצות. כאשר יש סעיף המאפשר למנוע בעדם, ראה תמיד את הסעיף האחר הבא ואומר שכל חבר כנסת יכול להגיש את הסתייגויותיו. הנוהג עד היום בכנסת היה, שלא למנוע מחברי כנסת להגיש את הסתייגויותיהם, למעט אם הן הסתייגויות פוגעניות וכאלה אשר בתלמוד נאמר שהן באות על-מנת למיקט, שזה לא רק להרגיז, אלא שהן מהוות בבחינת עלבונות.

אני מודה לך מאוד. אני לא רוצה להפעיל איזשהו לחץ, באתי רק לבקש את משאלת לבי. בסופו של דבר הכנסת היא של כולנו, ואם אנחנו נגיע למצב שבכנסת הבאה, יהיה הרוב אשר יהיה, לא תהיה עוד כנסת שכן יהיה כאן רוב הכנסת, הדברים לא יהיו לטובת הדמוקרטיה בישראל. היום, כשאני אחראי על המערכת, יחד אתך אדוני יושב-ראש הקואליציה, ויחד אתכם אנשי האופוזיציה, אני רואה בנו כולנו יחד סינרגיה שהשלם שלה הוא יותר גדול מכל אחד ואחד מאתנו. על כל פנים, בוודאי יותר גדול ממני.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, הבעיה שלנו היא שהקואליציה חושבת שאנחנו עובדים אצלה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
חבר הכנסת מולה, היינו יחד בשנה שעברה כאשר קואליציה אפילו לא היתה באה, היא היתה באה רק להצבעות. היינו כבר גם בעניינים אלה. דרך אגב, הקואליציה בקדנציה הקודמת יכולה היתה לבטל בקלות את 105(א)(1), והיא לא ביטלה. אני, דרך אגב, מתכוון לבטל את הסעיף הזה בסוף הקדנציה. אני מבקש לבטל כל סעיף שאנחנו לא משתמשים בו, שהוא הפך להיות אות מתה או שהוא הפך להיות בעליל בסתירה לאמור בסעיפים אחרים ובפרשנויות לסעיף. אני מודה לכם. כל אחד פועל לפי סגנונו, כל אחד פועל לפי מערכי הלב שלו, כל אחד פועל כמובן לפי צו מצפונו, ואני בטוח שאתה תמצא את הדרך לאפשר לאנשי האופוזיציה להגיש הסתייגויות. ישבו שני לילות או שלושה לילות ויצביעו. אם לא יצביעו עד השעה 14:00, נמשיך במוצאי-שבת או ביום שני, והישיבה תסתיים אחרי שיסתיימו ההסתייגויות. כמובן חברי הכנסת כולם יוותרו על ביקורים ועל חופשות רק למען הצגת הסתייגויותיהם, ללא סייג ושיעור כמובן, ואני בטוח שהם יעמדו בתפקידם זה כפי שאנחנו ראינו אותם עומדים גם בתקופות אחרות. צריך לתת את ההזדמנות, ואני בטוח שהדמוקרטיה תנצח. תודה רבה.
אחמד טיבי
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
חיים אורון
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לאדוני היושב-ראש. קודם כל, אתה היושב-ראש של הבית הזה, ולכן אנחנו צריכים לנהוג כעצתך. לגבי סעיף 104, אני לא יודע מה כלול במכתב התלונה, כי לא ראיתי אותו, אבל ההודעה שנמסרה כאן בתחילת ההצבעה על ההסתייגויות היתה שהפעלה של סעיף 104(ד) תהיה לגבי הסתייגויות שהן לא מהותיות, בהתאם לעצה שקיבלתי ממך לפני שבוע. כמובן, יכולה להיות מחלוקת. אני לא אכניס אותך לעובי הקורה, אבל הוגשו הרבה מאוד הסתייגויות על החוק הזה, חלקן אגב היו פוגעניות ולפי עצה של היועצת המשפטית הכרענו בכל פעם האם זה נחשב פוגעני או לא, בהתאם לתקנון.

לגבי ההחלטה של הפעלת סעיף 104(ד), זאת בוודאי לא החלטה שרלוונטית לצורך התהליך שמתבצע כרגע בוועדה, כי כאן בוועדה כל הסתייגות של כל חבר כנסת שעומדת בכללים – אנחנו מביאים אותה להכרעה. ברשותך, ברגע שיסתיימו ההצבעות, במידה שהחוק בכלל יאושר, אני אבוא לקבל ממך עצה והנחיה, ואשמח מאוד אם תימצא הדרך שהכנסת לא תהפוך לחוכא ואתלולא.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
רק זכור תמיד, שהמסורת הקיימת והנהוגה בבית זה הוא, שכל אחד מהחברים יכול בשם סיעתו ובשם חברי סיעתו גם להגיש את ההסתייגויות. זאת אומרת, אל תמנע מאנשים המיוצגים בוועדה ומחבריהם להגיש הסתייגות.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו לא מונעים מהם להגיש את זה לפה.
שלמה מולה
אתה הודעת לנו שתפעיל את הסעיף. אתה עכשיו חוזר בך?
היו"ר זאב אלקין
אני אבוא בתום הישיבה להתייעץ ולקבל הנחיה מיושב-ראש הכנסת בנושא הזה.
חיים אורון
אדוני יושב-ראש הוועדה, אתם מחקתם הסתייגויות שהיו עוברות בבית הזה עשרות פעמים.
חיים אורון
חבר הכנסת אורון, דיבר על זה יושב-ראש הכנסת כרגע לגבי הסתייגויות פוגעניות. עשינו את זה בייעוץ של היועצת המשפטית, וחוות דעתה מקובלת עלינו.
חיים אורון
לא מקובלת עלינו.
היו"ר זאב אלקין
עליך לא. זכותך.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
תודה רבה.
חיים אורון
ממשלת נתניהו זה פוגעני?
ארבל אסטרחן
חוות הדעת לא התייחסה למלים "ממשלת נתניהו".
רוני בר-און
אי-אפשר להגיד שאמירה של שר בממשלה על ראש הממשלה היא אמירה פוגענית. לא היה כדבר הזה בתולדות מדינת ישראל.
היו"ר זאב אלקין
זה היה חשוב מאוד, ואנחנו ממשיכים עכשיו.
חיים אורון
אבל מחקת הסתייגויות.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים להסתייגות אחרונה בנושא הזה, של סיעת חד"ש, להתחיל את הסעיף מכנסת 28. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
יש שלוש הסתייגויות שהוגשו במהלך הישיבה. האחת של חברי הכנסת פינס וכבל. שההתפלגות היא של רבע, על זה הוצבע, ותחילה מהכנסת הבאה גם הוצבע. חבר הכנסת פינס הציע משהו חדש, שלא דובר עליו עדיין, על כך שההתפלגות תישאר בתנאים הקיימים היום וגם שליש מסיעה יוכל להתפלג, אבל גם רבע מסיעה יוכל להתפלג, ובלבד שבמקרה של התפלגות של רבע שאינו שליש המתפלגים לא יוכלו להתמנות לשרים או לסגני שרים.
איתן כבל
אין מתת.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד ההסתייגות הזאת, של חברי הכנסת פינס וכבל? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
זה יעלה כהסתייגויות למליאה. חבר הכנסת זאב הציע שההתפלגות תתאפשר לקבוצה של שישה חברי כנסת.
נסים זאב
אני חושב שזה חשוב מאוד, כי השביעי בקדימה מתנדנד.
רוני בר-און
אז תצביע בעד ההסתייגות שלך.
נסים זאב
אני אצביע נגד.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אין עוד הסתייגויות לסעיף הזה. אנחנו מצביעים על הסעיף כנוסח הוועדה.
אופיר פינס-פז
הצבעה שמית, אדוני.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת זאב אלקין, בעד; חבר הכנסת יריב לוי, בעד; חבר הכנסת דני דנון לא נמצא, במקומו חבר הכנסת כרמל שאמה, בעד; חבר הכנסת זבולון אורלב, בעד; חברת הכנסת דליה איציק, במקומה חבר הכנסת שלמה מולה, נגד; חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא לא נמצאת, במקומה חבר הכנסת זאב בילסקי, נגד; חברת הכנסת רחל אדטו, אינה נוכחת; חבר הכנסת אילן גילאון, אינו נוכח, במקומו חבר הכנסת חיים אורון, נגד; חבר הכנסת דוד רותם לא נמצא, במקומו חבר הכנסת אלכס מילר, בעד; חבר הכנסת רוברט אילטוב, בעד; חבר הכנסת דניאל בן-סימון לא נמצא, במקומו חבר הכנסת אופיר פינס, נגד; חבר הכנסת איתן כבל, נגד; חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בעד; חבר הכנסת נסים זאב, בעד; חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בעד; חבר הכנסת אחמד טיבי, לא נוכח; חבר הכנסת ציון פיניאן, בעד.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אני מבקש רביזיה.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הרביזיה לסעיף 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה לא התקבלה. סעיף 1 אושר.
אחמד טיבי
מי אמר שהרביזיה היא על כל הסעיף? היה צריך רביזיה על כל סעיף בנפרד. אדוני היושב-ראש, יש חילוקי דעות בנוגע להצבעה הזאת. אני מעוניין שהרביזיה לא תהיה על כל סעיפי החוק, אני מעוניין שהרביזיה תהיה על שלושת ההסתייגויות הראשונות בלבד.
היו"ר זאב אלקין
אי-אפשר. אישרנו את הסעיף, ואישרנו אותו באופן סופי אחרי הרביזיה.
ציון פיניאן
עבר זמנו, בטל קורבנו.
אחמד טיבי
אני הרכז של האופוזיציה בשעתיים האחרונות. שלמה טעה. אנחנו רוצים רביזיה על כל סעיף.
ארבל אסטרחן
אי-אפשר.
היו"ר זאב אלקין
היתה רביזיה על סעיף 1, אישרנו את הסעיף, היתה רביזיה על אישור הסעיף כנוסח הוועדה. אי-אפשר לפתוח אותו שוב.
אחמד טיבי
בסוף היום נצביע על רביזיות על הסעיף הבא.
היו"ר זאב אלקין
זה תפקידי מתי לשים את זה. או שאתה מבקש מראש רביזיה ונצביע על זה, או שלא.
אחמד טיבי
אני קובע מתי אני רוצה רביזיה.
היו"ר זאב אלקין
מתי שתרצה, תבקש רביזיה.
אחמד טיבי
אתה רשאי לעשות אותה עוד שבועיים.
היו"ר זאב אלקין
אבל אל תשכח שברגע שיש רביזיה אחת, אי אפשר לעשות רביזיות נוספות.
אחמד טיבי
הוא עשה על סעיף 1, טעה, יש סעיפים נוספים.
היו"ר זאב אלקין
אולי חבר כנסת אחר יעשה רביזיה על סעיף אחר.
אחמד טיבי
שנסים זאב וכרמל שאמה יעשו גם חוק וגם רביזיה. כך נראית הכנסת. כך נראית הוועדה.
היו"ר זאב אלקין
מי שביקש רביזיה הוא חבר הכנסת מולה.
אחמד טיבי
אבל רמזת שאתה תיתן למישהו מהקואליציה לבקש רביזיה.
היו"ר זאב אלקין
זה לא קשור לקואליציה ואופוזיציה. חבר הכנסת נסים זאב הציע הסתייגות והצבענו נגדה.
נסים זאב
אפילו האתון של בלעם לא התעללה בו כמו שהאופוזיציה מתעללת בנו.
ארבל אסטרחן
בסעיף 2 הוגשו שוב כל ההסתייגות לשם החוק, אבל היות שיש חוק אחד ולא שניים אז כל ההסתייגויות לשם החוק בוטלו. אין פעמיים שם חוק.

בכותרת השוליים יש שתי הסתייגויות שזהות להן נכתבו כבר לסעיף 1. יהיה כתוב בכותרת השוליים "תיקון חוק מימון מפלגות" ומוצע להוסיף שם "ושלב נוסף בריסוק מעמדה של הכנסת", בדיוק כמו ההסתייגות שהוצבעה לסעיף 1. אותו הדבר כותרת השוליים: "תיקון חוק מימון מפלגות בניסיון להבטיח את הישרדותה הפוליטית של הממשלה הכושלת ביותר בתולדות מדינת ישראל".
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על ההסתייגות מספר 27 של סיעות האופוזיציה. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות 28. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
על סעיף 29 אי-אפשר להצביע, כי זה כבר הוכנס כהסתייגות לתחילת החוק.

סעיף 30, במקום בשלושת החודשים הראשונים יבוא בשלוש השנים הראשונות.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
על הסתייגות 31 אי-אפשר להצביע, כי אין עוד הכותרת הזאת. הסתייגות 32 כנ"ל וכן 33, 34, עד 45. מדובר במלים שאי-אפשר למחוק אותן, כי זה משאיר את הסעיף בלי הוראה.
שלמה מולה
למה זה לא מהותי?
ארבל אסטרחן
רוצים למחוק את המלה "מימון" למשל. כתוב: בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 וכו'.
שלמה מולה
אז יישאר "חוק מפלגות" בלי "מימון".
ארבל אסטרחן
אי-אפשר, כי אתה לא מתקן את חוק מימון המפלגות. אלה הוראות סיוע שלא ניתן להחליפן, כי אחרת אין משמעות לסעיף.


מהסתייגות 46 מתחילה סדרה שבאה לקבוע את התקופה שבה התפלגות לא תזכה במימון. במקום "בשלושת החודשים" יש פה סדרה של 24 חודשים, 23 חודשים וכן הלאה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על הסדרה הזאת. הסתייגות מספר 46, 24 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 7
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 47, 23 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 48, 22 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 49, 21 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 50, 20 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 51, 19 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 52, 18 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 53, 17 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 54, 16 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 55, 15 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 56, 14 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 57, 13 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 58, 12 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 59, 11 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 60, 10 חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 61, תשעה חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 62, שמונה חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 63, שבעה חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת כרמל שאמה הציע שישה חודשים, בנפרד. הסתייגות מספר 64, אם היא תתקבל בנוסח, יהיה כתוב: התפלגות שנעשתה החודשים הראשונים. זה לא עברית. אותו הדבר הסתייגות 66. על הסתייגות 65 הצבענו, כי הצבענו על שלוש שנים. הסתייגות 67 גם לא מתאים, כי מוצע לכתוב: בשלושת החודשים הראשונים לאחר שחלפה חצי שנה מעת תחילת כהונת הכנסת שלאחר תחילת כהונת הכנסת. אפשר לנסח את זה אחרת, כי הכוונה ברורה: שלושה חודשים ראשונים אחרי חצי שנה מכהונת הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
הצבענו על זה, כי הצבענו על תשעה חודשים.
ארבל אסטרחן
זה חל עד הסתייגות 70.
היו"ר זאב אלקין
הסתייגות מספר 71, שאחרי "הראשונים" יבוא "עוד חודשיים". מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 72, הוספת חודש. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 7
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 73. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
בהסתייגות 74 יוצא מצב לא הגיוני, כי יהיה כתוב: שלושת החודשים האחרונים שלאחר תחילת כהונתה של הכנסת.
שלמה מולה
זה הגיוני לגמרי.
ארבל אסטרחן
יהיה כתוב שזה לא יחול על התפלגות שנעשתה בשלושת החודשים האחרונים שלאחר תחילת כהונתה של הכנסת.
שלמה מולה
שלושה חודשים לפני סיום כהונתה של הכנסת.
ארבל אסטרחן
זה אפשר. זה לא יחול על התפלגות שנעשתה בשלושת החודשים האחרונים לכהונתה של הכנסת. מה שחל בשלושת החודשים הראשונים שלא מקבלים מימון יחול גם בשלושת החודשים האחרונים.
היו"ר זאב אלקין
אבל זה לא מה שנוסח פה.
שלמה מולה
אני מבקש לכתוב עכשיו. אנחנו במהלך הצבעה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על הסתייגות 74 בנוסח כפי שהצעת. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
על הסתייגות 76 אי-אפשר להצביע, כי לא יישאר שום דבר בסעיף.

הסתייגות 77 משנה סעיף קטן אחר ב-13.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הסתייגות 77? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 78. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 79. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
סעיף התחילה יהיה מבחינתם תחילה לכל החוק. בגלל שזה היה שני חוקים, הם הגישו בנפרד. אני לא יודעת אם כעת הכוונה היא שכל החוק יתחיל, או כל סעיף בנפרד.
שלמה מולה
כל סעיף בנפרד.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על הסתייגות 80. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 81. מי בעד ההסתייגות הזאת, סעיף תחילה מהכנסת ה-20? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 11
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 82, החוק ייכנס לתוקף מהכנסת ה-21. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 11
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
קבוצת מרצ ורע"מ-תע"ל, במקום בשלושת החודשים בשנה וחצי הראשונות.
היו"ר זאב אלקין
זה 18 חודשים, הצבענו על כך.
ארבל אסטרחן
גם ההסתייגות הבאה שלהם כבר הוצבעה. קבוצת חד"ש, במקום בשלושת החודשים יבוא כל הקדנציה. זה אומר שכל התפלגות לא תזכה במימון.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על הסתייגות סיעת חד"ש. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
לחילופין שלוש השנים הראשונות, ארבע השנים הראשונות, חמש שנים הראשונות.
היו"ר זאב אלקין
על שלוש הצבענו.
ארבל אסטרחן
אחר כך יש שש שנים, שבע שנים, שמונה שנים. זה לא אפשרי.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מצביעים על ארבע שנים במקום שלושת החודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 11
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מצביעים על חמש שנים במקום שלושת החודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 11
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגות האחרונה לסעיף הזה, של חבר הכנסת כרמל שאמה, שישה חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 10
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מצביעים על סעיף 2 כולו. מי בעד סעיף 2 כנוסח הוועדה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 10
נגד – 3
נמנעים – אין

סעיף 2 אושר כנוסח הוועדה.
זבולון אורלב
אני מבקש רביזיה.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת אורלב לסעיף 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 10
נמנעים – אין

הרביזיה לא התקבלה. סעיף 2 אושר סופי. הצעת החוק אושרה סופית לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. תודה רבה.

שישה חודשים. מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.

2

. בקשת חבר הכנסת זבולון אורלב להקדמת הדיון בהצעת חוק מאגר מידע לתורמי מח עצם, התשס"ט-2009 (פ/1361/18) לפני הקריאה הטרומית
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לבקשת חבר הכנסת זבולון אורלב להקדמת הדיון בהצעת חוק מאגר מידע לתורמי מח עצם, התשס"ט-2009 (פ/1361/18) לפני הקריאה הטרומית. זה נובע מכך שיש כמה הצעות חוק, שבתיאום בין חברי הכנסת לממשלה אושר שהן יעלו השבוע, אבל בעניין הצעת החוק הזאת הממשלה שכחה לאשר פטור מחובת הנחה, ולכן הוועדה מתבקשת לעשות את זה.

מי בעד פטור מחובת הנחה להצעת החוק של חבר הכנסת אורלב? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 10
נגד – אין

נמנעים – אין
היה קוורום והבקשה אושרה.

3. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק המים (תיקון – חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמשים גופי ציבור), התשס"ט-2009, של חברי הכנסת יוחנן פלסנר וניצן הורוביץ (פ/18/1014).

2. הצעת חוק חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, התשס"ט-2009, של חברי הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1279).
היו"ר זאב אלקין
היו שתי הצעות חוק של חברי הכנסת יוחנן פלסנר וניצן הורוביץ והצעת חוק של חבר הכנסת דב חנין לגבי התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, לקביעת דיון בוועדות. אמרנו כאן במהלך הדיון שהיתה הסכמה בין ועדת הכלכלה לוועדת הפנים שהחוק יידון בוועדת הכלכלה. עלתה כאן הצעה לבדוק מה העמדה של יושב-ראש ועדת חוקה. בדקתי, הוא לא מעוניין בחוק. בהתאם לזה אני מביא את ההצעה לאשר את המשך הטיפול בהצעת החוק בוועדת הכלכלה.

מי בעד ועדת הכלכלה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 10
נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.

4. בקשת חבר הכנסת ניצן הורוביץ לרביזיה על קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת העברה ללא תשלום על שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/810/18)
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לבקשת חבר הכנסת ניצן הורוביץ לרביזיה על קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת העברה ללא תשלום על שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/810/18).


חבר הכנסת הורוביץ לא נמצא כאן. האם אפשר להצביע על הרביזיה בהיעדרו?
ארבל אסטרחן
אפשר.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת ניצן הורוביץ לפתוח את הנושא הזה לדיון מחודש? מי נגד? מי נמנע?
נסים זאב
אתה בעד הרביזיה?
היו"ר זאב אלקין
אני בעד הרביזיה, כי יש הסכמה על מה שהוא אומר.

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין

נמנעים – 1

הרביזיה אושרה.
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, אני מבקש להירשם כנמנע.

5. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת העלייה והקליטה להמשך טיפול בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת העברה ללא תשלום על שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/810/18)
היו"ר זאב אלקין
כתוצאה מהרביזיה שהתקבלה בסעיף הקודם, יש הצעה חדשה לוועדה להמשך טיפול בחוק, בתיאום עם שני ראשי הוועדות, שתהיה ועדה משותפת של כלכלה וקליטה בראשות יושב-ראש ועדת הכלכלה, עם ההרכב הבא. השמות נמסרו לי על-ידי ראשי הוועדה. לגבי ועדת הכלכלה, השמות שמסר לי יושב-ראש ועדת הכלכלה, חוץ ממנו שהוא יושב-ראש הוועדה, הם חברי הכנסת אמנון כהן, רוברט אילטוב ורוברט טיבייב.
אופיר אקוניס
נכון.
היו"ר זאב אלקין
יושב-ראש הוועדה אישר.

לגבי ועדת הקליטה, השמות שנמסרו לי על-ידי יושבת-ראש ועדת הקליטה הם חברי הכנסת אברהם מיכאלי, ליה שמטוב, זאב אלקין ומרינה סולודקין. זה הרכב של שמונה חברי כנסת, בראשות חבר הכנסת אופיר אקוניס, יושב-ראש ועדת הכלכלה.

מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9
נגד – 1
נמנעים – אין


ההצעה אושרה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים