ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/07/2009

יבוא חלקי חילוף לכלי רכב

פרוטוקול

 
ועדת הכלכלה

28.7.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 72

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ז' באב תשס"ט (28 ביולי 2009), שעה 12:00
סדר היום
יבוא חלקי חילוף לכלי רכב
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

אלי אפללו

עמיר פרץ

נחמן שי
מוזמנים
ראובן ברדה – מרכז יבוא, אגף הרכב, משרד התחבורה

עו"ד שרית זוכוביצקי- יעוץ משפטי, משרד התחבורה

משה ימיני – ראש תחום סחר יבוא ויצור, אגף הרכב, משרד התחבורה

עוזי יצחקי – סמנכ"ל מנהל התנועה, משרד התחבורה

אבנר פלור – מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה

ברוניסלבה חירמן – כלכלת תחבורה, משרד התחבורה

ד"ר שי סופר – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

נהיר סולין – משרד התמ"ת

איגור דסקלוביץ – תקינה, משרד התמ"ת

מיכאל חורי – יבוא סחר חוץ, משרד התמ"ת

רפ"ק גל קפלן – יעוץ משפטי, אתגר

איתי בן חיים – איגוד המוסכים

רונן לוי – איגוד המוסכים

אילן מלמד – איגוד המוסכים

דורון אובז'נק – איגוד המוסכים

מאיר קנדלר – ראש המכון לחקר הכשל

עו"ד ירון אליאס – יועץ משפטי, איגוד חברות הביטוח

שמואל מלכיס – איגוד חברות הביטוח

ניצן צעיר הרים – איגוד חברות הביטוח

אמיל וינשל – איגוד חברות הביטוח

חיים נאור – איגוד יבואני הרכב

אסף ספקטור – איגוד יבואני הרכב

אורי וינקלר – יבואני חלקי חילוף תחליפיים

דניאל וינפלד – יבואני חלקי חילוף תחליפיים

שלמה אייזנברג – מהנדס יועץ, יבואני חלקי חילוף

יוסי קשאני – יבואני חלקי חילוף

ערן קידר – יבואני חלקי חילוף

דוד סירי – יבואני חלקי חילוף

אליהו שטרית – יבואני חלקי חילוף

אורי איינשטיין לוי – יבואני חלקי חילוף

גדעון רייס – יבואני חלקי חילוף

נמרוד הגלילי – מנכ"ל חברות להשכרות רכב ליסינג

דוד רוזנפלד – משנה למנכ"ל סיקסט

איציק בן הרואה – מנהל המעבדה לרכב, הטכניון

עו"ד אינגריד הר אבן – איגוד קציני הבטיחות והתעבורה

רז הילמן – מנהל תחום ענפי

איתן וכקמן – ארגון מנהלי תחבורה בישראל

עו"ד זאב פרידמן – איגוד הצרכנים
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

יבוא חלקי חילוף לכלי רכב
היו"ר אופיר אקוניס
צהריים טובים לכם. אני פותח את הישיבה השנייה של ועדת כלכלה להיום. אנחנו מקיימים דיון כללי בנושא יבוא חלקי חילוף לכלי רכב. הונחה בקשה של חבר הכנסת דנון לקיים את הדיון והגיעו גם פניות נוספות אלי ואל חברי הוועדה בעניין הזה. הנושא הזה הוא בהחלט כבד משקל. יש לו השלכות לעניין הבטיחות בדרכים ויש לו השלכות מרחיקות לכת בראש ובראשונה מבחינה צרכנית. העלאת מחירים לחלפים, ההיבט של התחרות החופשית בשוק הזה. האם שינוי הנוהל יושת באופן כל כך אגרסיבי על הצרכן, שאלה שאנחנו חייבים להעלות על השולחן. אני יודע שהנושא עומד בטרם דיון בעתירה בבית המשפט, בבג"ץ בעוד יומיים שלושה. הנושא נבדק והוא איננו בבחינת סוביודיצה. מובן מאליו שאיננו רוצים להשפיע על בית המשפט הנכבד בהכרעותיו אבל הדיון הציבורי שמתקיים כאן הוא מהותי ומצאנו לנכון לקיים אותו עוד לפני הישיבה של בג"ץ ואולי נמצא לנו עוד דרכים יצירתיות. אני מציע, חבר כנסת אפללו כבר נרשם לזכות דיבור, אבל אני מציע שקודם כל נשמע מה עומד בבסיס הרעיון שמניח משרד התחבורה. אתה תייצג את עמדת המשרד ואז נפתח את הישיבה לדיון. כן בבקשה.
עוזי יצחקי
אני סמנכ"ל לתנועה משרד התחבורה. חילוקי הדעות בין משרד התחבורה לבין היבואנים של חלקי חילוף לא מקוריים הם סביב הוראות נוהל 07/07 שהן נקראות בשמן המלא רישוי יבוא חלקי מרכב חליפים לכלי רכב. הוראה זו פורסמה ב-14 ליולי 2008. הוראת הנוהל גם כדי לתת רקע נוסף אני אעשה את זה בקצרה, הוצאה מכוח סעיף 13 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים. הוראת הנוהל הזאת 07/07 מסדירה את היבוא ואת השימוש בחלקי מרכב רכב חליפיים בישראל. כלומר בחלקי מרכב, חלקי שימוש שמיוצרים על ידי יצרנים שונים שאינם היצרן המקורי. זה לידיעת כולם, לידיעת חברי הכנסת המכובדים ושאר הנוכחים. הוראות הנוהל של משרד התחבורה נועדה להבטיח כי חלקי המרכב החליפיים שבהם נעשה שימוש במדינת ישראל יעמדו בסטנדרטים וברמה ראויה של בטיחות.
היו"ר אופיר אקוניס
כרגע הם לא עומדים? אם אתה אומר את המשפט הזה אתה בא ואומר שהחלקים הלא מקוריים שהם אינם בעצם מגיעים מהיצרן לא עומדים.
עוזי יצחקי
אני אבהיר את דבריי. הוראות נוהל 07/07 פורסמו כאמור לפני שנה, יולי 2008. הם עדכנו למעשה את הוראת הנוהל שהיתה קיימת. זה לא שהעניין היה פרוץ לגמרי. זה לא היה שום רקע ושום בסיס לעניין הזה. הם עדכנו למעשה את הוראת הנוהל שהיתה תקפה עד אז שהיא נקראה 07/04 שהיא פורסמה בתחילת 2004. עיקר העדכונים וזה לשאלתך נגעו לחלקי פח ופגושים וזה לאחר שהתברר לנו שלחלקים אלו יש השלכות בטיחותיות משמעותיות בשמירה על הנוסעים ברכב. היו מספר מקרים שגם פורסמו בתקשורת וגם היינו עדים כאנשי מקצוע לעניין הזה שאותם חלקים לא עמדו ברמה בטיחותית ואם עד אז התברר לנו שאין להם פגיעה בבטיחות אז בהחלט התברר שיש חשיבות רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
היו מקרים ספציפיים?
עוזי יצחקי
כן. היו מקרים ספציפיים.
אלי אפללו
פה מראים דברים שלפי חוות הדעת של המ.מ.מ 20 שנה לאחור לא הגיעו תלונות. עכשיו זה משהו חדש. זה נתונים של משרד התחבורה.
עוזי יצחקי
היו מספר מקרים. מקרה מאוד ידוע ומפורסם מכסה מנוע שהתעופף בזמן נסיעה לאחר שתוקן. התברר שבהחלט הדבר היה בטיחותי. אני אתן פה לאנשי האגף שלי, אגף הרכב לתת את המקרים. אני מודה שהם יותר בקיאים ממני במקרים הספציפיים. משה ימיני, מנהל תחום סחר וחלקי חילוף באגף הרכב במשרד התחבורה.
משה ימיני
לאור הכתבה בעיתון ולאור שני המקרים של התעופפות של מכסי מנוע בעצם הלכנו ובדקנו מדגמית לגבי נושא של חלקי חילוף, אם זה פח ואם זה פגושים. והיו גם כמה מקרים שעלו בבית משפט לגבי נושא של חילוקי דעות על פגוש חליפי. האם הוא מתאים למקורי וכולי. הבדיקות האלה נעשו במוסד הטכניון. יש לנו פה בדיקות שמעידות על חלקים חליפיים.
לאה ורון
אז אולי תציג את המקרים.
משה ימיני
יש לנו פה בדיקה השוואתית בשנת 2005 שבוצעה לפגושים של רכב מסוג הונדה סיביק. אני יכול להקריא לכם פה את סיכום המסקנות. רמת ספיגת האנרגיה בקרות תאונה בפגוש מקורי גבוהה פי 8 מיכולת הספיגה של הפגוש החלופי.
היו"ר אופיר אקוניס
אני שואל האם בשל מקרה פרטני אחד צריך לשנות את כל המדיניות?
משה ימיני
יש לנו אוסף של בדיקות שאנחנו יכולים להעביר את זה ליושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. גם לחלקי פח וגם לפגושים.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מתעסקים פה בסופו של דבר לטובת הצרכן. אגב גם למשרד התחבורה אני אומר. הם יודעים את זה. אנחנו מתקינים תקנות שלהם. לפעמים אנחנו משנים חלק מהתקנות שלהם כפי שקורה כאן. אנחנו צריכים לראות מה קורה לאדם שנוהג ברכב. וגם מה קורה לרמת המחירים כאשר בעצם אם אינני טועה אנחנו עלולים להביא למצב של ביטול שוק חופשי ותחרותי שזה דבר שאני באופן אישי לא מאמין בו. ככל שהתחרות יותר גדולה והמשק יותר חופשי הצרכן יותר מרוויח.
זאב פרידמן
אפשר לעשות שוק חופשי כמה שרוצים ובלבד שהחלפים שאיתם מתמודדים יעמדו באותם סטנדרטים שאנשי המקצוע קבעו אותם.
משה ימיני
יש לנו פגוש שנבדק לא מזמן שזה פיאט כאשר בהשוואה למקורי הנגיפה שזה בעצם הבדיקה המשמעותית הוא נחות ב-90% מול המקורי. אלה דברים שלא צריך להוסיף עליהם.
היו"ר אופיר אקוניס
זאת אומרת הבדיקה שלכם העלתה שעם חלק מקורי לא היה קורה המקרה והחלק החלופי אשם? אולי ההתקנה שלו?
משה ימיני
מוסד הטכניון בודק את הרכב החומרים. בנוסף להרכב החומרים הוא בודק את הנגיפה.
עמיר פרץ
האם הרכב החומרים שהפגוש הזה או החלק השני יוצר בו הוא הרכב שתואם תקן כלשהו, תקן אירופי, תקן אמריקאי?
אבנר פלור
התאמה ליצרן הרכב. ישנה בדיקה שמבוצעת. השוואה לחלק המקורי של יצרן הרכב.
עמיר פרץ
ואתם עשיתם את הבדיקה. אבל לפני שהחלק נכנס לארץ יש איזשהם תקנים שהוא צריך לעמוד בהם?
אבנר פלור
דרישות מסוימות שהחלק אמור לפגוש אותם.
היו"ר אופיר אקוניס
מכון התקנים בתוך העניין?
אבנר פלור
בוודאי.
היו"ר אופיר אקוניס
האם חלק לא מקורי שלא מגיע מטיוטה או מפולקסווגן נבדק ומקבל אישור של מכון התקנים?
משה ימיני
בעצם בדוגמאות האלה נבדק גם הרכב החומר על ידי מוסד הטכניון שהיא עבודה מוכרת בינלאומית ונבדקים כל הפרמטרים כולל בדיקת הנגיפה שזה בעצם המהות האם הפגוש הוא אכן ברמה סבירה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אני מבין נכון משרד התחבורה כרגע מציע שרק חברת פולקסוואגן תייבא את החלפים למכוניות לכל הדגמים, טיוטה וכדומה. זאת הצעתכם? שהיבואנים הם יהיו הבלעדיים?
עוזי יצחקי
אנחנו מותירים ומאשרים להביא חלקי חילוף תחליפים רק אנחנו התבססנו על 07/07 שהיא מעדכנת כאמור את 07/04, היא מגבירה את מערך הבקרה על היבוא של חלקי חילוף, ולהבטיח שאותם חלקי חילוף במדינת ישראל יהיו בסטנדרטים ראויים. משרד התחבורה לא מתנגד ליבוא חלקי חילוף תחליפיים. נהפוך הוא. ואני חוזר ואני אדגיש את זה. אנחנו יש לנו אינטרס ציבורי ואנחנו פועלים אל מול הציבור ומייצגים גם את האינטרס הציבורי והממשלה מכירה בחשיבות של חלקי חילוף תחליפים אבל שיהיו באמת ברמה נאותה, ברמת בטיחות כדי שנגיע לזה שרמת הבטיחות של הנוסעים והמשתמשים בדרך תהיה ברמה נאותה. אבל אני חוזר ואומר אנחנו חשוב לנו ההיבטים הצרכניים. אנחנו מעודדים ונמשיך לעודד חלקי חילוף תחליפים. אנחנו לא ממציאים דברים חדשים. וזה מה שמנחה אותנו בעבודה. למרות שמנסים לייחס למשרד התחבורה אינטרסים כאלה ואחרים ולאו דוקא יבואני הרכב חלקי החילוף התחליפים לא רק הם, הרבה גורמים מנסים לייחס אינטרסים זרים למשרד התחבורה. אין לנו שום אינטרסים זרים. העובדים שלנו ושלי פועלים על פי כל אמות המידה בצורה מאוזנת לשני האינטרסים, האינטרס של שמירה על בטיחות בדרכים והאינטרס הצרכני. לי אין שום כוונה ושום רצון שנהג במדינת ישראל או בעל רכב ישלם 5000 שקל על חלק חילוף מקורי ולא חלק חילוף תחליפי שעומד בסטנדרטים באלף שקל.
עמיר פרץ
מר יצחקי, קודם כל אין בכלל ספק ואף אחד לא מטיל ספק בכוונותיהם של עובדי משרד התחבורה. זה לא עומד על הפרק. מדובר באנשים ישרים ומקצועיים. אבל בשיטת האלימינציה. נניח וקבעת שלפגוש מסוים צריך עוד 5 מילימטר. הרי צריך מישהו שייצר אותו. נניח שאותם יצרנים של חלקים חלופיים מייצרים חלקים שעומדים בתקן האירופאי והאמריקאי. הם לא יפתחו פס יצור מיוחד עבור מדינת ישראל כי אתה קבעת דבר כזה או אחר. השאלה אם הדרך שבה אתה מציג את הדברים לא מובילה למבוי סתום שבעצם בשורה התחתונה בסוף אתה קובע תקן שבעצם אי אפשר לממש אותו ואתה מתעלם מכל התקנים האחרים. זאת השאלה.
אבנר פלור
כל הנושא הזה של חלקי חילוף זה כבר המון שנים. ועד היום וכולל היום אישרנו חלקי חילוף גם פלסטיק וכולי על בסיס אותן הוראות נוהל. זה לא משהו שהמצאנו. זה כבר שנים. אין פה המצאות של כל מיני דברים ייחודיים לנו. אנחנו תואמים את מה שקורה בעולם. אנחנו מעודכנים ויודעים מה שקורה בעולם ומי שבודק את אותם החלקים זה אותן המעבדות, מכון התקנים או הטכניון על בסיס אותן הוראות נוהל. ולכן אנחנו כל הזמן מתעדכנים גם מבחינה תקינתית. כלי הרכב הולכים ומתעדכנים הן בהיבט של ההגנה הפסיבית וההגנה האקטיבית וכבר בשנת 20007 נכנס לדוגמה תקן דירקטיבה מיוחדת בנושא של פגיעה בהולכי רגל לדוגמה.
עמיר פרץ
מה אתה אומר שיפרו את ההוראות?
אבנר פלור
אני לא אמרתי שיפרו את ההוראות.
עמיר פרץ
יש שתי אפשרויות. אם הוא הפר את ההוראות תבטל לו את האישור של יבואן. תנקוט נגדו סנקציות. תעמיד אותו לדין. אם קבעת תקן לחלק חילוף חלופי ומישהו מצא לו יבואן אחר והביא חלק חילוף ברמה נחותה יותר.
אבנר פלור
אז לא אישרנו כאלה.
עמיר פרץ
אז מה אתה זקוק להוראות חדשות?
מאיר קנדלר
אני מהמכון לחקר הכשל. יש מכון שעוסקת בכשלים תאונות ונזקים. אני הבאתי מצגת. אני חושב שכל הדיון וכל הנוהל וכל התקנים מתבססים על העבודה שאני עשיתי.
היו"ר אופיר אקוניס
למי הוא שייך המכון הזה?
מאיר קנדלר
המכון הזה זה מכון פרטי שאני ייסדתי לפני 20 שנה. כיוון שהדברים שאני אומר משמשים כתשתית לנוהל של משרד התחבורה ראוי אולי שמדברים על אותו נוהל מפורסם שהוא בבחינת סימן שאלה להבין מאין הוא נולד ומה התשתית המדעית שלו.
עוזי יצחקי
אני רק רוצה להשלים כמה דברים כדי להבהיר וזה יכול להוות בסיס מצוין לדיון. לאחר שאנחנו עשינו עבודה כדי לעדכן את אותו נוהל 07/04 היתה ועדה של כל גורמי המקצוע והגורמים הרלוונטיים שהנציגים שלהם נמצאים פה באולם. הוועדה בחנה היטב, שמעה את כולם וגם לאחר מכן שהמלצות הוועדה התגלגלו לטובת הוראת נוהל 07/07 ביצענו הליך חוזר ושוב ושוב הליך של שימוע ציבורי ושינינו גם דברים לאור הערות שקיבלנו מאותם גורמים, מאותם יבואני חלפים. למרבה הצער לא זכינו לשיתוף פעולה מאותם גורמים. גם כשבאנו ואמרנו אנחנו מפעילים את הנוהל לאחר שעשינו את הליך השימוע הציבורי הנהלת משרד התחבורה, מנכ"ל משרד התחבורה הקודם היוצא רואה חשבון גדעון סיטרמן אישית ליווה את העניין הזה, אישית הכניס תיקונים לאור מה שהוא שמע, ובחן את הדברים וגם כשבאנו והפעלנו את הנוהל אמרנו אנחנו מפעילים את הנוהל לתקופת פילוט. אנחנו נבדוק יחד אתכם אי אילו דברים, לא תוכלו לעמוד בהם, או שגם נראה שהם בעייתיים. לא זכינו לשיתוף פעולה. לא זכינו לבדיקות שביקשנו לבצע. הפילוט למעשה לא הושלם.
עמיר פרץ
האם זה נכון מה שאמר מנהל מכון הכשל בדיקת הכשל שאתם מתבססים על העבודה שלו?
עוזי יצחקי
אנחנו מתבססים על מספר מעבדות מוסמכות במדינת ישראל.
היו"ר אופיר אקוניס
האם אתם מוציאים מכרז כלשהו?
עוזי יצחקי
ההתקשרות היא התקשרות כדין. הטכניון, מכון התקנים. אני רוצה לציין שגם הוגשה עתירה. גם ברגע שהוגשה עתירה אנחנו הצענו עוד בדיון המקדמי להגיע לפשרה ולהמשיך את הפילוט ולבחון את הדברים. קיבלנו תשובה שלילית. גם בזמן הכנת התשובה לדיון בבית המשפט שאמור להתקיים מחרתיים יום חמישי, אנחנו בחנו את הדברים, הגשנו תנאים להצעת פשרה. הנהלת משרד התחבורה מיצתה את כל האפשרויות ואת כל האמצעים.

הצעת הפשרה בגדול דיברה על זה שלאחר שימשכו את הבג"ץ ויכירו בסמכות משרד התחבורה לקבוע באמת את הנהלים האלה. אנחנו נמשיך את הפילוט מאותו רגע שאנחנו הפסקנו אותו. נקבל שיתוף פעולה, נבחן את הדברים, תהיה ועדה מקצועית בראשות מנהל אגף הרכב שגם כל הגורמים הרלוונטיים בענף הם אלה ששותפים והתחייבנו שאם נמשיך ונראה לפי תוצאות הפילוט שנדרש לבצע שינוי באותה הוראת נוהל אנחנו נעשה את זה. כלומר נשנה את הוראות הנוהל בהתאם לתוצאות הפילוט והמלצות הוועדה. גם לזה קיבלנו תשובה שלילית. ולמרבה הצער אנחנו עומדים בעניין הזה היום בפתחו של בית המשפט.
היו"ר אופיר אקוניס
אתם הסכמתם לוועדה בלתי תלויה בראשות גורם חיצוני? או שאתם עומדים על מנהל אגף הרכב?
עוזי יצחקי
אנחנו סבורים שעל פי סמכות רשות רישוי, על פי חוקים והתקנות במדינת ישראל הגורם שקיבל את הסמכות במדינת ישראל זה אגף הרכב והצענו את מנהל אגף הרכב ששוב אני חוזר ואומר שאי אפשר להאשים אותו באינטרסים זרים כאלה ואחרים.
היו"ר אופיר אקוניס
אין פה שום האשמה. אנחנו לא מאשימים אף אחד בשום דבר.
עוזי יצחקי
ולכן להעמיד את מהנדס אבנר פלור במשרד התחבורה וגם נציג שהוא בלתי תלוי שיהיה חבר בוועדה. נציג צה"ל. אנחנו הרבה מתייעצים עם אנשי המקצוע בצה"ל. ואותה תבוא תמליץ, נבחן את הדברים ואם צריך גם נשנה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני שאלתי על ראש ועדה בלתי תלוי. על מישהו שהוא לא ממשרד התחבורה או מצה"ל. מר וינקלר מיבואני חלקי חילוף חלופיים. אתה גם ביקשת להציג לנו משהו ואנחנו קיבלנו את הצעתך להציג לנו סרטון שאתה הבאת. לפניך חבר הכנסת שי ולאחר מכן אתה.
נחמן שי
אני רוצה להביא את התנגדותי הנחרצת לרעיון הזה של משרד התחבורה. אני לא מזלזל חלילה באיכותם של עובדי המשרד, רצונם הטוב לשמור על כללי הבטיחות אבל נדמה לי שהוועדה הזאת לא בפעם הראשונה ולא בפעם האחרונה מאוחדת בעמדה אחת שאנחנו צריכים לשמור על הציבור הרחב. אנחנו הלובי של הציבור פה ואנחנו צריכים לשמור על מחירים סבירים. אנחנו יודעים שהענף הזה מתנהל בצורה די מטורפת. המחירים יכולים לצמוח. קיבלנו פה טבלה מסוימת שמציגה השוואה בין מחיר מקורי של חלף מסוים ובין למחיר התחליף שלו. וסדרי גודל של פי 3 לפעמים. אז זה נוח לשבת במגדל השן באיזשהו מקום ולזרוק את השוק שיתנהל, ואנשים פרטיים צריכים להוציא את הכסף הזה מכיסם בסופו של דבר כי עובדי צה"ל וכולי לא מוציאים את זה מכיסם. אבל אנשים פרטיים שמצבם בלאו הכי לא הכי טוב הם גם צריכים לחפש אחר כך בקופה איפה לעשות את זה.
קריאה
על חשבון חיי אדם.
נחמן שי
מי אמר את זה? אף אחד לא מזלזל בחיי אדם ואני בטוח שמשרד התחבורה רוצה לעשות הכול כדי לשמור על חיי הנהגים והנוהגים ולמנוע תאונות דרכים. הכי נוח בסיפור הזה זה לגלגל את זה על הצרכנים. הכי נוח. זה משהו כזה שנולדים איתו. לא מטפלים בכבישים ולא מטפלים בזה. מחירי חלפים גבוהים מזינים תעשייה שלמה שנהנית מכך. המוסכים נהנים מכך, חברות הביטוח נהנות מכך, כולם נהנים מהעובדה שהמחירים הם גבוהים כי הם גוזרים את הקופונים שלהם. אנחנו יודעים איך הביזנס הזה עובד. אני בעוונותיי גדלתי על העניין הזה. אני מכיר את זה מקרוב. אני יודע איך הוא מתנהל. לכן אנחנו רוצים מצד אחד להבטיח שחלפים שיגיעו יהיו ברמת בטיחות הכי גבוהה. מצד שני יהיו בה מחירים הכי נמוכים. זו המשימה שלכם לעשות ולא להתבצר מאחורי איזשהו תקן שאף אחד לא יודע מה הוא ולהגיד זה מה שאנחנו רוצים. הענף הזה משתולל במחירים. באמת. כל אחד יודע את זה. בסוף בשורה התחתונה, התקן שאתם מדברים עליו צריך להיות תקן מוסכם. אתם לא יכולים להיות בעלי הבית היחידים של התקן הזה. צריך לחפש כנראה גורם ציבורי נוסף. כי אתם רואים דרך העיניים שלכם את מה שנוח לכם. צריך להביא גורם נוסף חיצוני שידע לאזן בין כל הצרכים האלה וייתן את המחיר הכי סביר ואת הבטיחות הכי גבוהה לבעלי הרכב שנזקקים לחלפים האלה. את הפשרה הזו צריך למצוא ואי אפשר להניח, לאסור את היבוא ותקנו את זה מהיבואנים כי זה גוזר עליהם מחירים בלתי נסבלים.
אורי וינקלר
אנחנו רוצים להציג את הסרטון שיש לנו. רק ברשותך מספר מילים לפני כן. אורי וינקלר יבואן חלפים. אנחנו לא פחות מכל אחד בחדר הזה חרדים ודואגים לבטיחות הציבור. הסיפור הזה שמנסים ליצור פה באיזושהי אצטלה של בטיחות הוא פשוט לא נכון. אין מדובר בחלקים בטיחותיים רבותיי. עובדה. לא בויכוח. יש הגדרה בחוק מה הם חלקים בטיחותיים. החלקים האלה אינם מוגדרים כחלקים בטיחותיים. לגבי חלקים בטיחותיים יש הגדרות מדויקות לגבי הבדיקות שהם צריכים לעבור. שתיים, אין תקנים כאלו בעולם ואנחנו הראשונים שהצהרנו ואנחנו עומדים מאחורי זה שאם יהיה תקן כלשהו בעולם באנגליה, בצרפת, באיטליה, אנחנו נאמץ אותו. אין ויכוח.
היו"ר אופיר אקוניס
מה המצב בעולם?
יוסי קשאני
בצרפת רק למכוניות צרפתיות.
אורי וינקלר
אנחנו שומעים כל הזמן סיפורים מי שנוסע בתל אביב בדרך כלל רואה מכסי מנוע מתעופפים באוויר. אין סיפורים כבר. רבותיי, היה מקרה אחד כזה שגם לגביו יש ספק. אנחנו מעולם לא אמרנו ולא נגיד שכל החלקים ותמיד תואמים. יש פה ושם תקלות בחלקים מקוריים. בחלקים תואמים, יש לי פה רשימה של חלקים מקוריים ללא סוף.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה יכול לתת דוגמה צרכנית. מה יקרה לצרכן כשהוא יבוא להחליף מכסה מנוע של פורד פוקוס? או להחליף חלק במאזדה?
אורי וינקלר
ברשותך אנחנו נציג את הסרטון שיש בו תשובה לכל הדברים האלו.
שלמה אייזנברג
לפני שאני מציג את עצמי אני רוצה להודות על המעמד הזה שחברי הכנסת מכבדים אותנו. שמי שלמה אייזנברג מנהל מעבדות מטלרוגיות יישר. המעבדות האלה עוסקות בחקר הכשל בהנדסת קורוזיה, הנדסת ריתוך, חקר תאונות דרכים ועוסקת הרבה מאוד בנושא של בדיקת חלפים ורכבים שמעורבים בתאונות דרכים. אנחנו המעבדה שהוסמכה על ידי לוידס בארץ כמעבדה לחקר הכשל.

(הקרנת סרט)
היו"ר אופיר אקוניס
המסקנה מצפיית הסרט עליית המחירים היא גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. הפערים במחירים אדירים.
אורי וינקלר
הערה אחרונה בקשר לתיקון העובדות. אנחנו מוכנים בכל עת לשבת עם משרד התחבורה. אנחנו ביקשנו לשבת עם המנכ"ל ואנחנו רוצים לשבת עם פקידי משרד התחבורה. אנחנו מצפים לפגישה עם המנכ"ל החדש. אנחנו נשמח אם יזמנו אותנו בכל עת. גם כרגע.
שלמה אייזנברג
חלקי המעטפת הם חלקים שבאים לתת מענה למתאר הרכב להקטין התנגדויות וחיכוך בזמן תנועה והם נושאי שכבת הצבע והא ותו לא. הם לא חלקים בטיחותיים. אני רוצה להציג נכוחה את המשמעות של חלקי המעטפת. חלקי המעטפת מהווים חלק במיגון הנוסעים. ובג'יפ, אין בו שום מעטפת. אנחנו רק סוחבים אטמוספירה מסביבנו. האם נוהל 07/07 יבדוק את החוזק והקושי והאימפקט של אותה שכבת אטמוספירה של הג'יפ? המושגים בהנדסת רכב מדברים רק על נושא של רול אובר, של התהפכות ולכן בג'יפים יש טבעת התהפכות שבאה להגן. ובאה תקנה 309 לדיני תעבורה ומציגה חד וחלק מה הם החלקים הבטיחותיים שעליהם יקום ויסע רכב או לא. זה פגם במערכת היגוי, בלמים ושלדה. אין אזכור ולו במילה אחת לחלקי מעטפת. לגבי תקנים. אני מחזיק ביד את התקן האמריקאי לנושא של יצור חלקי המעטפת של רכבים. הוא אומר בדיוק את המצב ההפוך של נוהל 07/07. מדברים על קושי מירבי. על ערכי התארכות מינימלים , כלומר מחפשים בחלק פלסטיות מירבית כדי שיהיה אפשר לייצר את החלק בתהליך של כבישה. אם יקחו את נוהל 07/07 החלקים בכלל יקפצו כמו קפיץ החוצה מהתבנית. הדרישות באו לתהליכי הייצור ולא כחלקים בטיחותיים של הרכב.
עמיר פרץ
אני רוצה להבהיר לכל המשתתפים כאן. אמנם נראה לכם שמדובר בחברי כנסת תמימים אבל אנחנו יודעים שהדיון פה הוא לא בדיוק דיון של חסידי אומות העולם ולא של צדיקים. הדיון מתנהל פה על אינטרסים שהם אינטרסים כלכליים. אני יכול להגיד לכל אלה שבעד התקנות החדשות, עמדתי דווקא התגבשה באשר להצעה שלכם לאו דווקא משמיעת גורמים שונים. דווקא נהג אמר לי שהוא הלך לקנות שלט לרכב. ביקשו ממנו 1200 שקל. הוא הלך לשלט החלופי שאני מניח זה לא בטיחותי בדיוק וביקשו ממנו 10 דולר. אותן חברות שעסקו בזה היום לא יכולות לעבוד. בסוף אף אחד לא יתעסק ביבוא של חלקים חלופיים אז הוא לא יפתח חברה כדי לייבא את הבורג. ניגש לעובדות. ברור לחלוטין שישנם כמה גורמים מאוד משמעותיים. קודם כל זה נכון שהצרכן העיקרי הוא באמת חברות הביטוח. הן הגורמים העיקריים שאני כמבוטח הייתי שמח שחברות הביטוח יאלצו את מי שמטפל ברכב שלי להשתמש רק בחלפים מקוריים. טוב לרכב. אני לא נגד. שחברות הביטוח יוציאו הנחייה כזאת. אולי יהיה בתוך הפוליסה איזשהו מרכיב שגם יכול להוזיל את הפוליסה. מי שמסכים שחברת הביטוח תנחה את השמאים שלה שבמקום שיש חלפים חלופיים שאינם פוגעים בבטיחות הרי יהיה ניתן להשתמש בהם והוא יקבל הוזלה בפוליסה שלו. ומי שאומר אני רוצה רק חלקים מקורים יכול להיות שחברות ביטוח בסעיף שקוף, כי היום באמת מה שהחשד הגדול שבעצם כולם חיים מאחוז יחסי של נגזרת של עלות הפעולה. עלות הפעולה שחברת הביטוח מבצעת נותנת לה אחוז יחסי במה שמגיע לה כשירות שלה. איגוד המוסכים כנ"ל. כלומר כולם חיים באיזה נגזרת. זה לא מצב שבו מישהו אומר אני מרוויח 200 שקל על החלפת פגוש אז לא משנה אם אני שם פגוש מקורי או פגוש חלופי אני ממשיך לקבל 200 שקל. הוא אומר אני מקבל אחוז יחסי מעלות החלפים שאותם אני מרכיב. יש פה בעיה. כל השרשור הזה מגיע לכיסו של הצרכן. ואנחנו כאן חברי הכנסת אין לנו שום אינטרס אחר אלא להגן על הצרכן. עכשיו נכנס פה מרכיב הבטיחות שאי אפשר להקל בו ראש. מרכיב הבטיחות הוא מרכיב מרכזי. אנחנו לא מתכוונים להתעלם ממנו. יחד עם זאת זה נראה מאוד מוזר המדינה היחידה בעולם שלא מייצרת מכוניות שלא עוסקת באיזה שוק מדהים של מכוניות פרטיות, פרט לכך שהצלחנו לשמור על יצרני ג'יפים צבאיים אז פרט לכך אנחנו לא איזה מדינה שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים ללמד גם את הצרפתים וגם אחרים שבכל זאת הניסיון שלהם בייצור רכב הוא קצת יותר גדול משלנו. אני לא אומר שמה שמקובל בארצות אחרות אנחנו מוכרחים לקנות. ברור לי לחלוטין מה קורה בשוק היבוא בכלל בכל התחומים, בוודאי גם בתחום הזה. הכניסה של ארצות מהמדינות השלישיות שלא בהכרח השביחו את החומרים השונים שזורמים לארץ. אבל בשביל זה תקבעו תקינה מחמירה. תקינה שאפשר לקנות אותה. לא תקינה שלא קיימת. אל תקבע תקינה משלך שבסוף יוצרת מצב שאין חלק שאפשר להשיג אותו וממילא אתה מחזיר אותי לחלק התואם. אתה לא יכול לעשות את זה. כי מה שאתם הולכים ליצור שבעצם כל יבואן רכב שולט גם בחלפים שלו. אין לו תחרות. זה חלק מההסכם שלו עם הגורם שמוכר לו את הרכבים. ולכן אתה יוצר מצב שתחת האצטלה הזו של בטיחות, אני לא מעריך שאם היית בודק לא היית מוצא גם איזה מכסה מנוע מקורי. לא במכסה המנוע הבעיה, יכול להיות במי שמתקין אותו ואחר כך הוא עף. מההגנה על בטיחות למצב שבו חברות שלמות שייבאו מוצרים שהם לא נמצאים אצלך בהכרח בהגדרות אבל יש נפח פעילות מסוימת שגורמות לכך שחברות יתקיימו או לא יתקיימו. ולכן אתם הלכתם רחוק מדי. אני מצטער על כך שהדיון מתקיים לפני בג"ץ. אני הייתי מעדיף שהדיון יתקיים לא בימים שלפני בג"ץ. אין לי עניין להשפיע על בית המשפט בצורה כזאת או אחרת. בית המשפט צריך להיות צמוד לעובדות. חבל שהגעתם לבית המשפט. זה בלתי הגיוני. איזו סיבה היתה שנושא כזה לא ייגמר בתוך משרד התחבורה? על מה אתם מתווכחים בכלל? על חלקי חילוף שהם יותר מעטפת מאשר חלקים פנימיים. על זה אתם מנהלים פה ויכוח כל כך קשה שמעורר סערה כל כך גדולה. זה כישלון של כל המעורבים שאתם נמצאים בבית המשפט. ואף אחד לא יודע איך יוצאים מבית המשפט. יש הפרדת רשויות בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. אנחנו צריכים להתחשב באלמנט הזה. משנדרשנו כבר הנה אני פונה למשרד התחבורה. נכנסתם לאיזה פרינציפים. כששומעים את כל הצדדים נראה שניתן להגיע לאיזו הסכמה סבירה שמאפשרת לכולם לחיות לא על גבו של הצרכן. משרד התחבורה חייב לעשות מעשה ולהחזיר את הגלגל אחורה ולנסות להביא להבנה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה. נשמע עכשיו את שמואל מלכיס מנהל מחלקה כלכלית איגוד חברות הביטוח.
שמואל מלכיס
ברשותך אני אתן את רשות הדיבור לחברי ניצן.
ניצן צעיר הרים
אני מייצג את חברות הביטוח. אני מהראל. מטעם האיגוד. אנחנו כמובן בעד השימוש בחלקים בטיחותיים. בניגוד למה שנאמר פה אנחנו נגד תקינה שיוצרת חסמים בשוק ופוגעת בתחרות. יש כשל בשוק החלפים. הכשל נובע מזה שמי שמייבא חלקים מקוריים זה יבואני הרכב. אותם יבואנים שמייבאים את הרכבים מייבאים גם את החלקים המקורים ובדרך כלל גם מחזיקים מוסכים בבעלותם. כמעט אין תחרות בשוק הזה. וככל שיש תחרות מעטה היא נובעת מזה שיש חלקים תחליפיים. החלקים התחליפיים מהווים תחרות גם לחלקים המקוריים וגורמים לירידה של החלקים המקוריים. הכשל נובע מעוד סיבה. הוא נובע מזה שיבואן החלקים קובע את המחיר הסופי לצרכן. ככל שהמחיר יותר גבוה כל מי שבשרשרת נהנה ממנו כי המוסכים מקבלים עמלות מהמחיר הזה והמפיצים מקבלים עמלות וככל שהמחיר יותר גבוה הוא משרת שורה של גורמים. ככל שהעלות תיקון יותר גבוהה גם לחברות הביטוח בסוף זה מתגלגל לציבור. והפרמיה יותר גבוהה. אנחנו בעד תחרות.
אלי שטרית
תחבורה וחלקי חילוף. אני המוהיקני האחרון מבעלי המגרשים של סוחרי חלקי החילוף. הייתי היבואן הראשון שקיבל רישיון ב-58 להביא חלקים משומשים. מאז יש לי מגע ישיר עם כל בעלי התאונות, בעלי הרכב ובעבר היה לי גם עם חברות הביטוח. אני רוצה לשאול את משרד התחבורה על מכסה המנוע של סי 4 שנפתח. למה הוא נפתח? אני מספק מכסה מנוע חליפי למוסך. האחריות אחרי זה עוברת למוסך. לגבי הבטיחות מתפקידם של פקידי משרד התחבורה, היו צריכים ללכת לכל המגרשים של חברות הביטוח ולראות כמה מכוניות 2007 ו-2008 ו-2009 דפוקות מתאונות שהן בלי שום חלק חליפי. יש בין היבואנים האלה תחרות קשה. יבואן זה נותן 50% ההוא 40%. מי שנהנה מזה הצרכן. והתפקיד שלי שהצרכן יהנה במאה אחוז וזה המוניטין שלי בשוק. משרד התחבורה צריך לשים לנגד עיניו את טובתו של האזרח והתחרות.
גל קפלן
אני אציין בראשית דבריי שמבחינת יחידת אתגר מהנתונים שלנו שהביקוש לחלקי רכב זולים הם המניע מספר אחת לגניבות כלי רכב. אבל בשנתיים האחרונות מאז הוקמנו מחדש אנחנו בעזרת ועדת הכלכלה, משרד התחבורה והכנסת חוקקנו מספר חוקים שנותנים לנו את הכלים להילחם בתופעה. למעשה מלפני שנתיים שוק הרכב במדינת ישראל עבר איזשהו מהפך. עבר סדר. החל מחברות ביטוח, חברות הליסינג וכלה במוסכים ומחסני חלפים. באמצעות אכיפה ובקרה על עמידה בתנאי החוק אנחנו צמצמנו את גניבות כלי הרכב בשנתיים האחרונות בקרוב ל-30%. אנחנו ממשיכים להילחם.
זאב פרידמן
אני עורך דין זאב פרידמן, יועץ משפטי, המועצה לצרכנות. יש פה איזה ויכוח שבעצם העובדות לא מונחות על השולחן. הציגו לנו מצגת מופלאה שמדברת על חלפים שהם מאוד זולים ביחס לחלפים מקורים וכביכול זו הבעיה הנוהל יאסור את ההבאה שלהם. האמת היא שזה לא נכון. אין כאן חלפים מקוריים וחלפים מצד שני חלפים שהם פסולים על פי אותו נוהל אלא יש מנעד שלם של מוצרים שנכנסים בפנים. לא בכדי במצגת דיברו על חלפים תואמים. חלף תואם זה חלף שזהה באיכותו לחלף המקורי וכאלה מיובאים, אף אחד מהם לא ייחסם במחירים הזולים שעליהם מדברים כאן בהתאם לנוהל. אני לא מאמין שיש חלף אחד שלא יוכל להיכנס בגלל הנכון. זה לא נכון.
היו"ר אופיר אקוניס
המועצה לצרכנות אמורה להגן על הצרכן.
זאב פרידמן
אמרתי שהחלפים המשובחים שעליהם מדברים כאן התואמים הזולים הם לא ייחסמו. אנחנו בעד שהחלפים הזולים והבטיחותיים יגיעו לארץ. זה מה שאנחנו מבקשים.
לאה ורון
האם יש רשימה כזאת של חלקים בטיחותיים?
זאב פרידמן
אני לא מכיר את הרשימה.
דוד רוזנפלד
רשת המוסכים של שלמה סיקס אנחנו מתקנים למעלה מ-300 מכוניות כל יום. במסגרת התיקונים אנחנו עושים שימוש גם בחלקים תואמים. אנחנו משתמשים בהם, הם טובים, הם מתאימים למכוניות ואין לנו שום תקלות איתם.
עמיר פרץ
אדוני היושב ראש, אפשר לשאול שאלה אינפורמטיבית. כמה חלפים בארץ מתוקנים על ידי חברות הביטוח דרך הפוליסות וכמה השוק הפרטי?
עמיר וינשל
מטעם איגוד חברות הביטוח. אנחנו מעריכים שמדובר על חמישים חמישים.
עמיר פרץ
כל הכבוד הראוי למתדיינים. לנו בכל זאת יש קצת יותר ניסיון מכם בחקיקה. אם היינו יודעים שאנחנו מתמקדים עכשיו בפרמיה אז היינו מתמקדים בפרמיה. ואם היו אומרים לי שהשוק הוא שמונים עשרים נניח, כן, אז הייתי בהחלט מסיט את כל הויכוח לכיוון הפרמיה. אבל מרגש שאומרים כאן שזה חמישים חמישים אנחנו נמצאים במגרש אחר לגמרי. לכן השאלה היא מורכבת. אם היינו יכולים להביא לכך שהפרמיה לא תגדל והחלפים ישארו במקוריותם שאלה אחרת. אבל מרגע שנאמר כאן שהצריכה בישראל זה חמישים חמישים חבל על הזמן. הדיון צריך להיות לגופו של עניין. רמתם של החלפים ומחירם. זה הדיון.
רונן לוי
אני יו"ר איגוד המוסכים. כמה עובדות. לרוב חברות הביטוח יש קשר עם חברות חלפים. והם שחקנים מאוד גדולים בשוק הזה. יש להם גם את הכוח ברגע שבא הפוליסה שלהם עם סוכני הביטוח יש להם את הכוח לדחוף את החלקים שהם רוצים. ברור שהם רוצים שיהיה יותר זול. ברור שמוסך רוצה להרוויח. האינטרסים אף אחד לא הסתיר אותם. בשנת 99 הפיקוח על מחירים גם בחלקי חילוף וגם בעבודות ירדו. מאז מי שנכנס להיות המפקח האמיתי על מה שקורה בתאונות דרכים זה חברות הביטוח. אם זה היה בפיקוח מדינה מצוין. אנחנו מתקנים את המכוניות. אנחנו יודעים מה מתאים ומה לא מתאים. יש מוסכים שמשנים את הרכב כדי שיתאים לחלק חילוף. גם לשמאים יש ברירות מחדל רק חלפים חליפיים. יש פה מערך שלם. אנחנו במדינת ישראל עשינו תקינה אירופאית לכלי רכב. תקינה שכוללת בטיחות, זיהום אוויר. יש תקינה גם באירופה. אם אנחנו עושים תקינות אז צריך לאמץ אותן לכל אורך התהליך בהגנה על הציבור.
אינגריד הר אבן
אני מייצגת את איגוד המוסכים, איגוד שמאי ביטוח בישראל, איגוד קציני בטיחות בתעבורה ואת שני הארגונים האחרונים מבין השלושה שמניתי ודאי שאי אפשר להאשים באיזושהי אינטרסנטיות כלכלית. צו הפיקוח למוצרי התעבורה קובע מבחן על של איכות והתאמה של החלק לחלף התחליפי לחלף המקורי. המקורי הוא מאה אחוז מתאים בטיחותי ואיכותי. מה שאין כך לגבי התחליפי. קביעת בתי המשפט היא חד משמעית בעניין הזה. החלף המקורי עומד במבחן ההשבה לקדמות מקיים את מבחני האיכות וההתאמה. לגבי חלפים תחליפים זה בדיוק להיפך. מי שטוען שהם מתאימים ואיכותיים עליו נטל ההוכחה וזה בדרך כלל חברת הביטוח. הטענה שיש עצירת יבוא איננה נכונה גם לא לשיטתם ואולי כדאי לראות מה הם כותבים בטענות לבג"ץ. הנוהל הזה הועבר אחרי שנים ארוכות של דיונים בנוכחות כל הנוכחים פה לרבות המומחה שלהם, בנוכחות נציגי ציבור. זה לא מה שהוצע כלאחר יד וכרעם ביום בהיר. היתה עבודת הכנה מאוד מקצועית. לא רק המכון לחקר הכשל גם הטכניון ומכון התקנים היו שותפים לתהליך הזה לאחר שהסתבר שהנוהלים שהיו קיימים עד אז אינם הולמים עוד את מה שמסתובב בשטח בפועל. אתם מדברים על טובת הצרכן ואתם מתמקדים בנושא של המחיר. אין פה עניין של מחיר. ימשיכו לייבא חלפים זולים. זה לא העניין. רק חמישה יבואנים עתרו לבג"ץ. הם אמרו בריש גלי אנחנו לא מקיימים את הנוהל. אין לנו כוונה לקיים את הנוהל. אני מתפלאת שאנשים שאין להם כוונה לכבד את הנוהל ואת הרגולטור המקצועי הם אלו שמכנסים ועדות ואז מדברים על טובת הציבור. האיגודים שאותם אני מייצגת סבורים שיש צורך ברגולציה בענף הרכב. זה בחלפים, זה במוסכים, זה בהסעות שכר, זה ביבוא רכבים, זה במכוני רישוי. אינספור תחומים. חופש ותחרות אינם הפקרות. תודה.
אלי אפללו
האנשים הללו שפה משמיעים טענות כלפי משרד התחבורה, פקידים שעושים את עבודתם נאמנה, זה קצת מקומם אותי כשאני שומע טענות. אם יש לי ביקורת אז היא בונה. חלקי פח אין תקינה בינלאומית. וזה דוח של המ.מ.מ שנכתב פה בכנסת. משרד התחבורה אמר שב-20 שנה האחרונות לא הגיעה תלונה על איכות החלפים. שני הדברים האלו מובילים אותי לכך שיש פה מאבקי כוחות אינטרסנטיים. בימים האלו שיש בג"ץ לא מטעמנו להגיד מה אנחנו חושבים. אחרי החלטת בית המשפט לנו לחברי הכנסת יהיה מה לומר גם אם צריך לעשות חקיקה כדי שהדבר הזה לא יפגע בצרכן. תודה אדוני היושב ראש.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מסכם עכשיו ואנחנו נקיים דיון המשך. ועדת הכלכלה של הכנסת דורשת ממנכ"ל משרד התחבורה בשיתוף עם אנשי המקצוע לקיים בחינה מחדש של הוראות נוהל 07/07 שעניינו רישוי יבוא חלקי מרכב חליפיים לכלי רכב ולהעביר אליה ב-15 באוגוסט 2009 את תוצאות הבדיקה שקיים והמלצותיו. כמו כן לחדש את ההידברות עם יבואני חלקי החילוף.

הוועדה ממליצה ליבואני חלקי החילוף למשוך את עתירתם לבית המשפט העליון ולאפשר למשרד התחבורה לבחון מחדש את נוהל 07/07 כאמור. כל זה על מנת להגיע לרמת בטיחות גבוהה של כל כלי הרכב והמשך התחרות החופשית מן הצד השני לטובת הצרכן. הוועדה תתכנס לדיון נוסף בנושא, ככל שיידרש. חברי כנסת מהוועדה ישקלו להציע תיקוני חקיקה ככל שהוועדה לא תענה לדרישותיה. אני מאוד מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

PAGE
13

קוד המקור של הנתונים