ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/07/2009

תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכי-נוע

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכלכלה
3
27.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 69

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שני, ו' באב התשס"ט (‏27 ביולי, 2009), שעה 12:00
סדר היום
1.
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכינוע – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני
-
סגנית היועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ד"ר דן לינק
-
ראש מנהל תשתיות ותנועה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מפקח רוית הופמן
-
תובעת, מדור תביעות, את"ן, המשרד לביטחון פנים

פקד שגיא שועלי
-
תובעת, מדור תביעות, את"ן, המשרד לביטחון פנים

יהודה תמר
-
מחלקת המידע והמחקר של הכנסת

רן שיטרית
-
יועץ ליו"ר הוועדה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר


יוגב ברגד


נועה קברטץ (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכינוע – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש
היו"ר אופיר אקוניס
זימנו אתכם כאן לבקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בתקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכינוע. התעורר כאן ויכוח בישיבה הקודמת לגבי התחילה הרטרואקטיבית. המסקנה היא שאנו כן צריכים להודיע על תחילה של התקנות הללו ביום י"ב בסיוון התשס"ט, 4 ביוני 2009, ואין מה לעשות, זה רטרואקטיבי.
לאה ורון
קודם כול תצביע על הבקשה לדיון מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מאשר לקיים דיון מחדש בתקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009.


האם אתם רוצים להעיר דבר מה לפני שאנחנו מאשרים את התקנות?
אתי בנדלר
בכל זאת כדאי שגברת ראובני תסביר את הבקשה.
היו"ר אופיר אקוניס
בבקשה, גברת ראובני.
חוה ראובני
בישיבה הקודמת אושר עקרונית להפוך את הוראת השעה בעניין הרכינוע להוראה קבועה בתקנות התעבורה, בסדרת התקנות שמסדירות את השימוש בו. היועץ המשפטי של הוועדה הציג אז את השאלה האם ניתן לבטל הוראת שעה שפקעה כבר. אדוני היושב-ראש הסמיך למעשה את היועץ המשפטי לבדוק מה היא הדרך המשפטית הנכונה להשיג את המטרה הזאת.


התייעצנו עם משרד המשפטים. בסופו של דבר התשובה שלהם היתה שאפשר לבטל הוראת שעה אף לאחר שפקעה. ואז עלתה השאלה מה דינם של החודשיים שחלפו באמצע, בין פקיעת הוראת השעה ובין הביטול של סעיף הוראת השעה. חשבנו שציבורית ומשפטית, מכל בחינה שהיא נכון שתהיה רציפות בהסדר, שההסדר יהיה אחיד וקבוע ורציף. מכיוון שהתקנות הן תקנות מתירות ולא תקנות אוסרות, כי בלי התקנות אסור להשתמש ברכינוע ועם התקנות מותר להשתמש ברכינוע באופן מסויג, אז אין מניעה עקרונית חוקתית לתקן את התקנות החדשות, את ביטול הוראת השעה, באופן רטרואקטיבי כך שהסדר הרכינוע יחול באופן רצוף ממתי שנכנס לתוקף, ביוני 2006, ועד שמישהו ירצה לשנות אותן ויפעל לשם כך.


זאת הסיבה שביקשנו דיון מחדש, כדי לקבוע במפורש סעיף תחולה רטרואקטיבית. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה) אישרה הגשת בקשה כזאת עם תחילה רטרואקטיבית של התקנות.
אתי בנדלר
רציתי לומר שכאשר עו"ד איתי עצמון נועץ בי, לא היה לי כל ספק שזאת הפרוצדורה הראויה וכך צריך לעשות.
לאה ורון
זה גם מה שעו"ד עצמון אמר בוועדה והציע לוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
עו"ד איתי עצמון העלה את הדברים וצריך לשבח אותו על תשומת לבו. גם אני אגיד לו, ואשמח אם תעבירי לו את דבריי גם את.
אתי בנדלר
בוודאי. אבל מכיוון שאלו תקנות של הממשלה, צריכים את אישור משרד המשפטים כדי שיוכלו לתקן אותן במתכונת הזאת.


במסגרת הדיון מחדש מדובר על הוספת סעיף תחילה לתקנות האלה, שקובע כי "תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בסיון התשס"ט (4 ביוני 2009)". מדובר על אותן תקנות שמבטלות את ההוראה שבה מדובר על כך שהתקנות הן בגדר הוראת שעה. כך שמַחְיִים בעצם את התקנות רטרואקטיבית.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודה ליועצת המשפטית ומאשר את תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכינוע.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05
PAGE
3

קוד המקור של הנתונים