ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/07/2009

תיקונים בתקנון הבורסה-1.תעודות מורכבות 2. עיצומים כספיים המוטלים על חברי הבורסה 3. משלוח הודעות ללקוחות 4. פעילות חשב"ים בעסקאות ריפו

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

28/07/2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 77

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ז' באב התשס"ט (28 ביולי 2009), שעה 11:50
סדר היום
תיקונים בתקנון הבורסה - 1. תעודות מורכבות. 2. עיצומים כספיים המוטלים על חברי הבורסה. 3. משלוח הודעות ללקוחות. 4. פעילות חשבי"ם בעסקאות ריפו
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
רונן מדר

- מנהל המח' לפיקוח על השוק המשני, הרשות לניירות ערך

אלי לוי


- יועמ"ש, המחק לפיקוח על השוק המשני, הרשות לניירות ערך

חגית נאמן

- יועמ"ש ומזכירת החברה, הבורסה לניירות ערך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
עידו עשת
רשמה וערכה
ס.ל. – חבר המתרגמים בע"מ
תיקונים בתקנון הבורסה-1. תעודות מורכבות. 2. עיצומים כספיים המוטלים על חברי הבורסה. 3. משלוח הודעות ללקוחות. 4. פעילות חשבי"ם בעסקאות ריפו
היו"ר אמנון כהן
אנחנו ממשיכים בסדר היום. הנושא הבא הוא: תיקונים בתקנון הבורסה; 1. תעודות מורכבות. 2 עיצומים כספיים המוטלים על חברי הבורסה. 3. משלוח הודעות ללקוחות. 4. פעילות חשבי"ם בעסקאות ריפו. בבקשה, תציג את הנושא, היועצת המשפטית ומזכירת החברה של הבורסה, גב' חגית נאמן.
חגית נאמן
יש לנו ארבעה תיקונים בתקנון. התיקון הראשון זה תיקונים בנושא של תעודות מורכבות. אלה הוראות שהיו קיימות עד ינואר 2009 במסגרת של הנחיות זמניות, לפי חוק ניירות ערך. אחרי שנתיים צריך להעביר הנחיות זמניות לתקנון והנחיות. מה שמונח פה לפני הוועדה זה חלק מאותן הנחיות זמניות, אותו חלק שמתייחס לתעודות על נכס מתחלף ותעודות מורכבות משולבות. היה בהנחיות הזמניות עוד סוג של תעודות מורכבות, שבינתיים החלטנו לא להביא אותם כי אנחנו רוצים עוד לקיים דיון ולבחון אם אנחנו רוצים אותן או לא. מה שמובא לפה לאישור זה תעודות מורכבות, זה תעודה על נכס מתחלף ותעודה משולבת. זה סוג של תעודות סל ולמעשה מעגנים כללים שהיו קיימים עד היום במסגרת אחת, של הנחיות זמניות, במסגרת קבועה של תקנון הבורסה והנחיות על פיו. זה הנושא הראשון.

הנושא השני זה עיצומים כספיים שמוטלים על חברי הבורסה. בהתאם לתקנון הבורסה, חברי בורסה שעוברים עבירות משמעתיות, יש שני סוגים של עונשים. אחד, הליך משמעתי, שזה סט אחד ויש מה שנקרא קנסות, עיצומים כספיים. עד היום קראנו לזה קנס, אנחנו משנים את זה ל---
היו"ר אמנון כהן
כדי לא להפוך אותו ישר לפליליסט, אלא לתת לו קנס, מנהלי.
חגית נאמן
זה קיים היום בתקנון, התיקון הזה אל"ף, מרחיב את סוגי העבירות שבגינן אפשר להטיל עיצום כספי. בי"ת, התיקון הזה---
היו"ר אמנון כהן
מי יקבע מתי זה יהיה בתהליך הראשון ומתי בתהליך השני? על פי חומרת העבירה?
חגית נאמן
זה גם על פי חומרת העבירה. תלונה יכולה להיות חיצונית והיא יכולה להיות מהבורסה. אם היא מהבורסה, שיקול הדעת הוא של המנהל הכללי של הבורסה. אם זה חיצוני, יכול צד ג' לבוא ולבקש שזה יהיה הליך משמעתי, אז אנחנו נוקטים בהליך משמעתי. אם זה הליך שנקטה אותו הבורסה, אם זה עבירות שהן לא חמורות, הולכים קודם כל לעיצום כספי. זה שיקול דעת של המנהל הכללי.

הדבר השני, עד היום לא פרסמו את העיצומים הכספיים, בניגוד להליך משמעתי, שכשהיתה הרשעה בהליך משמעתי, היו מפרסמים אותה, מטעמים של הרתעה והתיקון העיקרי פה בתיקון הזה, שעכשיו יש פתח גם במרבית העבירות, אם מוטל קנס בהליך משמעתי, שאנחנו נפרסם את דבר הטלת העיצום הכספי על החבר.

הדבר האחרון, בהליך משמעתי הקנס המקסימלי שניתן היה להטיל בהליך משמעתי היה כ-500,000 שקל, ומכפילים את זה למיליון.
היו"ר אמנון כהן
אז בגלל שאתם עוברים למסלול הזה, שתהיה אופציה יותר---
חגית נאמן
לא, הגענו למסקנה שבמסלול של הליך משמעתי צריך להגדיל את הקנסות, כי לפעמים יש עבירות שהקנס המקסימלי שקיים היום---
היו"ר אמנון כהן
זה עד או סכום?
חגית נאמן
זה עד. ועדת המשמעת יכולה להחליט בתוך אותו סכום, אבל לפעמים המחשבה היתה כשזו עבירה חוזרת או עבירה חמורה, ש-500,000 שקל לא תמיד זה מספיק מרתיע. זה הנושא השני.

הנושא השלישי זה משלוח הודעות ללקוחות. בהתאם לתקנון הבורסה, חברים שולחים הודעות ללקוחות שלהם גם על היתרות שלהם בחשבון וגם על כל עסקה שהם עשו. יש פה שני תיקונים עיקריים. השוני קודם כל שאנחנו רוצים להחיל את הכללים שלנו רק על חברי בורסה שאינם בנקים, ולא על בנקים. כי לבנקים יש הוראות במקביל של בנק ישראל ומצאנו שאין טעם בכפילות. גם ההוראות הן מאוד דומות. למשל הון עצמי, בנק ישראל קובע להם הון עצמי, אז הבורסה לא קובעת. מצאנו שהיסטורית ההוראות האלה חלות על כל החברים, ואנחנו רוצים שההוראות שלנו בתקנון יחולו רק על חברי הבורסה שהם לא בנקים, כי לבנקים יש סט של הוראות לא פחות מחמיר של המפקח על הבנקים.

התיקון השני הוא שאנחנו רוצים לאפשר לחברי הבורסה לשלוח את ההודעות ללקוחות שלהם דרך האינטרנט ולשלוח בדואר אלקטרוני ללקוחות וזה כפוף לזה שהלקוח באמת יסכים לקבל את ההודעות בדואר אלקטרוני. פשוט לחסוך ניירות, לחסוך ניירת, לחסוך עלויות וגם לקוחות לא מעוניינים לקבל את כל הדואר הזה הרבה פעמים, אלא הרבה יותר נח להם לקבל את זה באינטרנט. בהסכמה, כמובן, הלקוח צריך לחתום על זה.

הנושא האחרון זה הפעילות חשבי"ם בעסקאות ריפו. עסקאות ריפו נסלקות במסלקת הבורסה. שוק הריפו נפתח בערך לפני חצי שנה, זה עסקאות של מכר חוזר בניירות ערך, היום זה קיים רק באגרות חוב ממשלתיות, זה לקוח מוכר את אגרות החוב שלו ומקבל תמורתן כסף, כשיש התחייבות עתידית, של הצד השני, שבעוד חודש או חודשיים, כפי שנקוב בעסקה, יש עסקה הופכית. זה מכר חוזר. זאת אומרת, אתה מוכר לו את אגרת החוב ובעוד זמן נתון הוא מוכר לך חזרה את אגרת החוב. עסקאות אלה, בדומה לעסקאות בשוק הנגזרים, כיוון שיש בהן רגל אחת עתידית, חושפות את הלקוח ואת החבר לסיכון מסוים והלקוח נדרש לתת לחבר ביטחונות. מה שאנחנו קובעים בתקנון הבורסה, שסכום של הביטחונות שהחבר נדרש לקחת מהלקוח בגין העסקאות האלה, יראו אותו כמו אשראי שהוא נותן לו לכל דבר ועניין. ולמה זה חשוב? זה חשוב כי אנחנו מגבילים את חברי הבורסה בכמה אשראי הם יכולים לתת ללקוחות. כמה הם יכולים לתת ללקוח בודד, כמה הם יכולים לתת לקבוצת לווים, לקבוצת לקוחות. מגבלות שהן משיקות או מקבילות למגבלות על אשראי שיש בבנקים, ואנחנו רוצים שאותה חשיפה שיש לחבר בגין העסקאות האלה בריפו, על הסיכון שיש בהן, ייחשבו כאשראי וייכללו במסגרת המגבלות האלה.

אלה ארבעה תיקונים שאנחנו מבקשים לתקן בבורסה.
היו"ר אמנון כהן
מישהו מתנגד לתיקונים הללו?
אלי לוי
אנחנו, נציגי הרשות, אנחנו כמובן---
היו"ר אמנון כהן
אולי אתם מתנגדים?
אלי לוי
לא.
היו"ר אמנון כהן
אתם תיאמתם את התיקונים הללו גם עם הגופים שעליהם זה יחול? הם נערכים לזה?
חגית נאמן
רוב ההוראות פה חלות על חברי הבורסה. יש להם גם נציגים אצלנו. לחברי הבורסה שאינם בנקים יש שני נציגים אצלנו, לבנקים יש גם נציגים בדירקטוריון.
היו"ר אמנון כהן
שמקבלים את ההחלטה בשיתוף איתם?
חגית נאמן
הם יודעים, אנחנו פרסמנו את ההוראה. למיטב ידיעתי הם גם הוזמנו. זה הכל הוראות שלא קיבלנו עליהן שום התנגדות.
היו"ר אמנון כהן
גם שר האוצר אמר שהוא תומך בדברים האלה?
חגית נאמן
אני מקווה, כן.
היו"ר אמנון כהן
הוא כתב לי פה מצד אחד, אבל התייעצתם איתו?
עידו עשת
לא מקווים, שר האוצר אישר אותם.
חגית נאמן
אישר אותם. שר האוצר הגיש לכם. במקרה אנחנו לא יצאנו מכותבים למכתב, בשוגג.
היו"ר אמנון כהן
לאחר ששמענו את כל הנושא של תיקונים בתקנון הבורסה ואין גופים שמתנגדים, אנחנו עוברים להצבעה, בכל סעיף בנפרד.

הנושא הראשון, של תעודות מורכבות. מי בעד התיקון? מי נגד? אושר.

עיצומים כספיים המוטלים על חברי הבורסה. מי בעד? מי נגד? אושר.

משלוח הודעות ללקוחות. סעיף 3. מי בעד? מי נגד? אושר.

סעיף 4: פעילות חשבי"ם בעסקאות ריפו. מי בעד? מי נגד? זה אושר.

אנחנו מאחלים לכם הצלחה והמשך עשייה ולייעל את המערכות לטובת הציבור. תודה רבה לכם.

הישיבה הזו הסתיימה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:15.

קוד המקור של הנתונים