ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/07/2009

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות של מתנדב במוסד ציבורי)(תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

28/7/2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 78

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ז' באב התשס"ט (28 ביולי 2009), שעה 11:30
סדר היום
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי)(תיקון), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
מיכל דויטש הנר

- יועצת משפטית רשות המסים, משרד האוצר

דר' ירון סוקולוב

- מנכ"ל, ארגון מנהיגות אזרחית

איתן צחור

- יועץ משפטי, לשכת עורכי הדין
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
עידו עשת
רשמה וערכה
ס.ל. – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי)(תיקון), התשס"ט-2009
היו"ר אמנון כהן
היום תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי) (תיקון), התשס"ט-2009. יציג את התקנות נציג מס הכנסה.
מיכל דויטש הנר
התקנות שאנחנו מביאים בפניכם לתיקון הן תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), שפורסמו בינואר 2007. התקנות למעשה מסדירות את חבות המס, מצד אחד של המתנדב, ומן הצד השני את סכום ההוצאה שיותר למוסד ושלא יהווה הוצאה עודפת. הסכומים נקבעו בינואר 2007. מעבר למידות שלהם לפי ההוראה הכללית שבפקודת מס הכנסה, הנושא של מלכ"רים היה במה שנקרא 'פורום השולחן העגול', שעוד לפני השולחן העגול הנוכחי, במשרד ראש הממשלה ובדיני המס נקבעו שלוש דרכים לשיפור ועזרה.

הדרך הראשונה, זה תיקון חקיקה ראשית, הוראת שעה, לשנת המס 2009, לעניין הסכומים שנקובים בסעיף 46 לפקודה, שהוא הסעיף שמדבר על זיכוי ממס לתרומות. הצעת החוק הזו אושרה בקריאה ראשונה וממתינה על שולחן ועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הזרוע השנייה היא הגדלת הסכום של הפטור מתשלום מס שכר, וזה פורסם ברשומות והוגדל הסכום מ-89 ל-160 כבר ב-2009.

הזרוע השלישית מדברת על תיקון תקנות ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי, שפה אנחנו מבקשים מהוועדה לאשר להגדיל את הסכומים של הוצאות כיבוד, מ-12 שקלים ל-24 שקלים. דלק, מה שיש היום בתקנה זה רק לגבי דלק ברכב פרטי. אנחנו מבקשים להרחיב את זה גם לגבי נסיעה בתחבורה ציבורית, כאשר הסך הכל יהיה 600 שקלים בניכוי הסכום שהותר ושל נסיעה בתחבורה ציבורית. ולגבי שיחות טלפון מהבית, ביקשנו להרחיב את נושא ההוצאה גם לטלפון נייד ובסך הכל ל-100 שקלים במקום 50 שקלים.
איתן צחור
קודם כל אנחנו מאוד מעריכים את התיקון הזה וגם למר יהודה נסרדישי, אני רוצה להעביר את ברכותינו. הוא רואה לנגד עיניו את הנושא של המגזר השלישי כמשהו מיוחד במינו ובאמת יישר כח. גם כמובן לעורכת דין מיכל דויטש שמסייעת בידו. אבל יש לנו פה הערה אחת, שמחייבת הבהרה, כי התקנות האלה כבר קיימות כשנתיים ימים והרבה אנשים לא כל כך מדייקים וראוי להבהיר לפחות, אם לא לתקן את התקנה; פה מדובר בסכומים שמתנדב מוציא אותם כהוצאות, מקבל אותם חזרה מהמוסד הציבורי ובמוסד הציבורי זה לא נחשב להוצאה עודפת. בתקנות האלה, חשוב להדגיש, הסכומים שבהן, לא מתייחסים למתנדב עצמו. זאת אומרת, אין פה הגבלה כלשהי, וחשוב להדגיש את זה, לגבי החזר ההוצאות שמתנדב יכול להוציא. לדוגמה, אם כתוב פה שהמתנדב הוציא סכום, נניח 24 שקלים עבור אירוע שהוא עושה בביתו, זה מה שניתן בתקנות. הוא גם יכול להוציא 25 שקלים ו-26 שקלים והוא לא יחויב במס, אלא מה? לגבי השני שקלים הנוספים, המוסד הציבורי ישלם הוצאה עודפת. זה בעצם המשמעות של התקנות האלה.

נשאלת השאלה, מה נכלל במסגרת ההוצאות של המתנדב. אנחנו נשאלים על זה הרבה, גם מהמגזר השלישי וגם בלשכת עורכי הדין, ופה הייתי מבקש להבהיר, בצורה ברורה, שלמתנדב ההוצאות שיותרו לו, שלא יחויבו במס, ליתר דיוק, הן הוצאות שעומדות בקריטריונים של הוצאה בייצור הכנסה רגילה לצרכי מס הכנסה. במסגרת הזאת מתנדב, שאומרים לו, 'סע לבית קברות, תקנה זר בדרך ותניח אותו בשם העמותה באותו אירוע', מוציא מכיסו כסף, זה לא מופיע כאן, אבל כמובן שזה יהיה פטור ממס, משום שהוא מקבל החזר על זה מתוך המוסד.
מיכל דויטש הנר
ובלבד שזה לצורך מטרותיו של המוסד הציבורי. אם המטרות של המוסד הציבורי זה ללכת ללוויות ולשים זרים- כן.
איתן צחור
לא ללכת ללוויות, נניח אם מישהו היה באותה עמותה---
היו"ר אמנון כהן
ונפטר, אז העמותה לא תשים זר לזכרו?
מיכל דויטש הנר
למה זה לצורך מימוש מטרותיו של המוסד הציבורי? זה מוסד חינוך.
היו"ר אמנון כהן
מי ישלם על הזר והנסיעה והכל?
מיכל דויטש הנר
כתוב בתקנה 2 הוצאות שהוציא המתנדב לצורך מימוש מטרותיו של המוסד הציבורי. כולנו יודעים שמטרות המוסד הציבורי קבועות בסעיף 9(2) לפקודה.
איתן צחור
בכל הכבוד, הדוגמה היא הדוגמה ולא נתווכח על הדוגמה, אף על פי שנדמה לי שיש קונצנזוס בוועדה הנכבדה שהוצאה מהסוג הזה שמוציא מוסד ציבורי היא הוצאה למימוש מטרותיו של המוסד הציבורי, אמנם זו לא המטרה היסודית, אבל---
היו"ר אמנון כהן
בוא נתקדם. מה עוד?
איתן צחור
כל החזר הוצאה, כדי להביס את דעתה של חברתי, שמשמשת למימוש מטרותיו של המוסד הציבורי, אבל היא החזר הוצאה לאותו אדם, היא הוצאה שאיננה מתחייבת במס. ובכלל המסגרת הזאת אנחנו נבחן כל הוצאה, האם היא אכן עומדת בקריטריון אחד ויחיד, ואני כאן לא מתווכח, מטרות המוסד הציבורי, ולאו דווקא אותה רשימה סגורה שנמצאת כאן.
מיכל דויטש הנר
כתוב במפורש בתקנות, בתקנה 2 שמדברת על הוצאותיו של המתנדב ויש תקנה 3 שמדברת על ההוצאות של המוסד. שתי תקנות נפרדות. יש את מכתב הלוואי שגם הועבר לוועדה, בעת חקיקת התקנות ב-2007, העיקרים שלו מופיעים גם במכתב החדש '(1) תשלום ששילם מוסד ציבורי למתנדב, כהחזר הוצאה בשל פעילות למימוש מטרות המוסד הציבורי, יותר למתנדב כהוצאה, כך שלא ייווצר חיוב במס בידיו. (2) הוצאות המתנדב שבשלהן שולם לו החזר ייחשבו כהוצאותיו של המוסד הציבורי והן יותרו בניכוי רק אם אין אחת מההוצאות המפורטות בתקנה 3(ב) בתקנות העיקריות, ועד לסכום הקבוע בתקנת המשנה האמורה.
איתן צחור
אנחנו מודים על ההבהרה הזו.
ירון סוקולוב
אני המנהל הכללי של ארגון הגג מנהיגות אזרחית.
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה שלא נאשר את התקנות?
ירון סוקולוב
לא, אני מברך. מברך את רשות המסים, את מר נסרדישי, שזה כבר סיבוב שני שהוא מתייחס לנושא של המגזר השלישי והמתנדבים בפרט, אבל ההסבר של היועצת המשפטית מיכל דויטש, על סוגיה שלא נמצאת פה על שולחן הוועדה, אבל לפחות להעיר את תשומת הלב, משום שאני גם חבר השולחן העגול, אני מקווה שהקריאה השנייה והשלישית לנושא של סעיף 46, לגבי העלאת התקרה, תחול לא רק על 2009, תחול על 2009 ו-2010, שזו תקופת המשבר, בדיוק כמו שתקציב המדינה נבנה על שנתיים כתוצאה מהמשבר, ולא יוחד רק ל-2009.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה.

אין התנגדויות. התקנות הונחו על שולחנכם, וכן אני מקווה שאין לכם עוד הערות. יש פה פסקת משנה מחוקה.
מיכל דויטש הנר
יש תיקוני נוסח שנשלחו לוועדה ביחס לנוסח שצורף.
היו"ר אמנון כהן
עברתם על תיקוני נוסח, אולי זה פוגע בעניינים?
מיכל דויטש הנר
לא פוגע בשום עניין, אין פה תיקוני מהות. במקום פסקת משנה, יבוא פסקה. יש מרכאות שנמצאות לא במקום. ובמקום 'כנוסחן', 'כתיקונן בתקנות אלה'. ממש תיקוני נוסח של אחראית הנוסח במשרד המשפטים וזה הנוסח שאנחנו מבקשים את אישור הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
להבא אנחנו רוצים שתביאו את התקנות כשהן כבר אחרי תיקון של הייעוץ המשפטי ואני לא רוצה לראות כאן מחיקות, כי זה יכול לבלבל.
מיכל דויטש הנר
זה לא היה צריך לבוא עם מחיקות, זה ב'עקוב אחר שינויים', לשם נוחות. שלחתי גם קובץ נקי וגם קובץ ב'עקוב'.
איתן צחור
אגב, יש עדיין תיקוני דפוס, שימו לב.
היו"ר אמנון כהן
בסוף יעשו את ההגהה האנשים המוכשרים שם, הם לא ייתנו יד שתצא מפה תקנה שהיא---
איתן צחור
למשל בפסקה 1---
מיכל דויטש הנר
זה לא הנוסח שנמצא בפני הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אז אני מביא לאישור הוועדה תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי) (תיקון), התשס"ט-2009, נוסח מה-27.7.09, שהוא מתוקן, ועל פי הערות שציינה היועצת המשפטית של מס ההכנסה. מי בעד התקנות? מי נגד?

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד.
היו"ר אמנון כהן
התקנות אושרו פה אחד.

המשך עשייה ותגידו תודה למנהל רשות המסים שעושה עבודה מצוינת לטובת הפקידים שעובדים בעמותות ובארגונים לטובת עם ישראל, בהתנדבות, קצת לתת להם סוכריה, זה חשוב מאוד. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50

קוד המקור של הנתונים