ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/07/2009

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הפנים והגנת הסביבה

27.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 56
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ו' באב התשס"ט (27 ביולי 2009), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי-היו"ר

יעקב אדרי

אורי מקנס

דוד רותם
מוזמנים
שרית שפיגלשטיין, עו"ד מנהלת מחלקה, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

טל ספיבק, עו"ד לשכת המפקח על הבחירות

נורית ישראלי,עו"ד יועמ"ש, משרד מבקר המדינה

שחר גולדמן,עו"ד משרד מבקר המדינה
ע' ליועץ המשפטי
גלעד קרן
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
יפעת שפרכר

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה . על סדר היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
דוד רותם
ההצעה הזאת באה לפתור בעיה טכנית שנתגלתה בבחירות האחרונות כאשר סיעות לא עמדו במועד הנכון להגשת בקשות, בהודעות לקבלת מימון בחירות . המועד שקבוע בחוק הוא מועד קצר מאוד. עד כמה שאני זוכר זה 5 ימים לפני הבחירות.
תומר רוזנר
זה תוקן בעקבות הטענה שמדובר במועד קצר ביותר. בפעם הקודמת שזה עלה המועד הוארך ל-21 ימים.
דוד רותם
גם 21 ימים אחרי הבחירות זה לא מספיק. נוצר מצב שסיעות הפסידו את ההשתתפות. כולם פנו למנכ"ל משרד הפנים, שהייתה לו איזו שהיא סמכות. בסופו של דבר כל הבקשות נדחו, כי אמרו שלא רוצים לערב את הממשלה בפוליטיקה ובשאלה אם כן להאריך או לא להאריך. אנחנו באים פה ומציעים שהמועד יוארך ב-30 יום מכניסתו של החוק הזה, על מנת שאלה שלא הגישו יוכלו להגיש. הם מקבלים איזו שהיא הפחתה של 15% . אני רואה שיש פה הצעה לתקן בנושא של התרומות. זה תוספת של משרד המשפטים
תומר רוזנר
הנושא הזה עלה לדיון בעקבות בקשתו של חבר הכנסת דב חנין.
יעקב אדרי
מה זה בדיוק הנושא של התרומות?
דוד רותם
כאשר סיעה שמתמודדת בעירייה מקבלת תרומות מעל המותר על פי חוק, ראש הסיעה שלה או המועמד מטעמה צריכים להחזיר את זה.
היו"ר דוד אזולאי
למה היא צריכה להחזיר?
דוד רותם
אני חושב שזה דבר ראוי. אנחנו בסופו של דבר רוצים בחירות הגונות. אנחנו רוצים בחירות שיתנהלו לפי חוק.
יעקב אדרי
מה היה עד היום?
דוד רותם
לא הייתה הוראה בנושא של בחירות מקומיות. אני חושש שבשלב מסוים יבוא מבקר המדינה ויגיד שאנחנו מטילים עליו כל יום עוד עומס בדברים האלה. זה פשוט בלתי אפשרי. אני מרחם על משרד מבקר המדינה בדברים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
ואז תמנע הביקורת?
דוד רותם
לא. בבחירות האחרונות הם יצרו מערכת של דיווח ישיר, שאתה צריך לנהל פעמיים ספרים. פעם אחת אתה צריך לנהל ספרים עבורם, פעם אחת אתה צריך לנהל עבור עצמך. אני חושש מאוד שבשלב מסוים הם לא יעמדו בעומס.
תומר רוזנר
בעניין הזה תמך ממלא מקום המנהל הכללי של משרד מבקר המדינה שנכח בדיון הקודם.
יעקב אדרי
האם למשרד מבקר המדינה נראה הדבר הזה?
נורית ישראלי
לא התכוננו לכל זה. מבחינתנו זה מהלך קצת חפוז. העניין מורכב. יש לנו יותר מחוק אחד שמסדיר ענייני תרומות בבחירות. עצם הרעיון של תרומה שמלכתחילה אסור לקבל אותה ובדיעבד ניתן להחזיר אותה זה רעיון נכון וחיובי שאנחנו מברכים עליו, אבל יש פה הרבה דברים מאוד מורכבים ומסובכים. כשאומרים את המילים "בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פי" זה יכול להיות לתרומה פרטנית, זה יכול להיות גם לסך התרומות.
תומר רוזנר
אין הגבלה על סך התרומות ברשויות המקומיות.
נורית ישראלי
זאת אומרת שזה רק לתרומה פרטנית.
תומר רוזנר
מה שהחוק מסדיר.
דוד רותם
סעיף 16(א), (ב) ו-(ג) לא היה בהצעת החוק המקורית, הוא נוסף בעקבות הדיון. אם אתם חושבים שאתם זקוקים לעוד זמן אנחנו מוכנים להוריד את הסעיף וכשתרצו לתקן נתקן לכם בנפרד.
היו"ר דוד אזולאי
אבל אז יצא מתחת ידנו חוק לא מושלם.
דוד רותם
הסעיף הזה לא עוסק בנושא של מה שהיה בהצעת החוק המקורית. זה לא עניין המימון. היה צריך לנסח את זה בשני סעיפים.
נורית ישראלי
במישור המהותי הרעיון נראה לנו רצוי, במישור הטכני אני מרגישה חיפזון שהוא לא ממין העניין. ממילא בדוח הקרוב שאנחנו אמורים להגיש ב-12 לחודש לא נוכל ליישם את הוראת החוק הזאת. אולי נעשה את הכל בניחותא תוך ראייה כללית של כל החוקים הרלוונטיים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מוכן לקבל את ההצעה של חבר הכנסת רותם להוריד את זה לגמרי. אנחנו פתוחים להצעה של מבקר המדינה שתגיע לוועדה. אנחנו נקיים על זה דיון ונקבל החלטה. כרגע נשאיר את החוק במתכונתו המקורית. אני אישית לא שלם כיוון שהנושא הזה עלה בישיבה הקודמת.
דוד רותם
קיימנו על הנושא של הביקורת בוועדת חוקה ישיבות מאוד ארוכות. לכל פסיק יש חשיבות.
יעקב אדרי
אני חושב שההערה של משרד מבקר המדינה וההצעה של חבר הכנסת רותם נכונות. החשש שלי הוא שזה לא יגיע ושזה יימשך עד הבחירות הבאות. אני מציע שניקח על עצמנו לגמור את הסיפור הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני סומך על משרד מבקר המדינה. הוא יותר בעל עניין מאשר כל אחד אחר להביא את העניין הזה כמה שיותר מהר אלינו.
דוד רותם
משרד מבקר המדינה תפס את השור בקרניו. על פריימריז עוד לא נתנו להם לפקח. ביום שיתנו להם לפקח על הפריימריז הם לא ישנו את הכללים תוך כדי משחק, הם לא יאריכו מועדים וגם לא יהיו סיפורים.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מורידים את סעיף 16א1.
גלעד קרן
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1. הארכת מועד לבקשת קבלת מימון – הוראת שעה (א) בחוק זה – "החוק העיקרי" – חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993; "התקופה הקובעת" – תקופה של 30 ימים, שתחילתה ביום תחילתו של חוק זה (בחוק זה – יום התחילה). (ב) סיעה או רשימה הזכאית למימון לפי סעיף 7 לחוק העיקרי, לגבי הבחירות שהתקיימו בתקופה שמיום י"ג בחשון התשס"ט (11 בנובמבר 2008) עד יום התחילה (בחוק זה – סיעה או רשימה מבקשת), ולא מסרה במועד הודעה לפי סעיפים 11 או 12 חלוק העיקרי, לפי העניין, רשאית בתוך התקופה הקובעת למסור לשר הפנים הודעה כמאור.


(ג) מסרה הסיעה או הרשימה המבקשת הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), ישולם סכום המימון רק אם הסיעה או הרשימה המבקשת הגישה למבקר המדינה חשבונות ודין וחשבון כספי, בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק העיקרי.


(ד) על אף האמור בסעיפים 7 או 9 לחוק העיקרי, מסרה הסיעה או הרשימה המבקשת הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), תהיה הסיעה או הרשימה, לפי העניין, זכאית לסכם מימון השווה ל-85% מסכום המימון שהייתה זכאית לו אילו הייתה מגישה את הודעתה במועד האמור בסעיפים 11 או 12 לחוק העיקרי, לפי העניין ( בסעיף זה – סכום מימון מופחת), ויראו את סכום המימון המופחת כסכום המימון לעניין אופן ומועד התשלום לפי החוק העיקרי, בכפוף להוראות חוק זה.


(ה) סכום בשווי של 85% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות סעיף 7(ב)(1) לחוק העיקרי, מיד עם הגשת ההודעה לשר הפנים.


(ו) סכום בשווי של עד יתרת 15% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה) לחוק העיקרי, מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון לפי סעיף 23(א) לחוק העיקרי.


(ז) הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה יחולו לעניין חוק זה ככל שלא שונו בו.
יעקב אדרי
על כמה יישובים מדובר?
שחר גולדמן
סדר גודל של 60.
דוד רותם
פעם היית פונה לשר המשפטים והייתה לו סמכות. מה שקרה זה שאמרו שזה לא טוב. בבחירות האחרונות הוא דחה את כל הבקשות.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מעמידים להצבעה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 לקריאה שנייה ושלישית ללא הסתייגויות. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

החוק עובר לקריאה שנייה ושלישית למליאה.
דוד רותם
אני מבקש רוויזיה.
טל ספיבק
בהצעה המקורית דובר על רשויות שנכללו בנובמבר 2008. מההצעה הזאת עולה שמדובר גם בבחירות שהיו לאחר נובמבר. ככה נכנסת גם מעלה אפרים בדלת האחורית.
היו"ר דוד אזולאי
מתי היו הבחירות במעלה אפרים?
טל ספיבק
באפריל.
היו"ר דוד אזולאי
החוק הזה בא כתוצאה מזה שהם לא הגישו את הדוחות בזמן. עכשיו אתה בא לפתוח מחדש? זאת לא תהיה רשות אחת.
דוד רותם
המימון במעלה אפרים יכול להגיע עד 12 אלף שקל. יש שם 250 אנשים.
טל ספיבק
בסעיף (ה) רשום שהסכום מגיע מיד עם הגשת ההודעה. זה קצת בעייתי מאחר ובסעיף קטן (ג) כתוב שהם צריכים למסור הודעה למשרד מבקר המדינה. אנחנו מבקשים תקופה של שבוע לפחות על-מנת שנראה שההודעה בסדר ותקינה.
תומר רוזנר
תמיד זה מיד.
יעקב אדרי
מיד זה דבר מוגדר?
תומר רוזנר
כן.
דוד רותם
מה אם הגשתי בזמן והדוחות לא בסדר? כתוב מיד גם בחוק העיקרי. גם אם הגשתי והדוחות לא בסדר אתה משלם לי.
היו"ר דוד אזולאי
בחודש אוגוסט אמורות להתקיים בחירות בכמה רשויות בארץ. נדמה לי שצריכות להתקיים בחירות בלפחות 7 רשויות. האם החוק הזה יוצר תקדים לאותן רשויות בעתיד?
תומר רוזנר
במובן הפורמאלי כמובן שלא, כי החוק מגדיר את מועד תחילתו. כפי שאנחנו יודעים, כבר נחקקו הוראות שעה דומות מספר פעמים בעבר.
יעקב אדרי
בוא נאפשר את העניין הזה.
דוד רותם
ב-7 רשויות הם יכולים להקפיד.
היו"ר דוד אזולאי
מה שיקרה הוא שנצטרך לחוקק חוק נוסף רק בשביל אותן 7 רשויות. אני מציע שהחוק הזה יכלול את כל המתמודדים ב-2008 וב-2009.
תומר רוזנר
צריך לשים את הגבול איפה שהוא.
דוד רותם
מדובר ב-7 רשויות. ב-7 רשויות אין בעיה להגיש בזמן. הבעיה היא הסיעות הגדולות שמנהלות בחירות ב-100 מקומות. כשמדובר ב-7 רשויות, אז ב-21 יום גומרים את זה.
גלעד קרן
הם יכולים גם להגיש לפני הבחירות. .
היו"ר דוד אזולאי
יכול לבוא אותו ראש רשימה ולהגיד למה אישרו להם ולו לא אישרו.
נורית ישראלי
ההסדר החוקי היום אומר שיש לסיעה כמעט חודשיים לפני הבחירות או 3 שבועות אחרי הבחירות. הוועדה הנכבדה החליטה שבגלל שהיו תקלות וכדי לא להחמיר ולא להקשות יאריכו ויאפשרו עוד. אני חושבת שיש אינטרס לשים לזה סוף. סך הכל מדובר בנבחרים שבין התפקידים שלהם זה להיות מופקדים על כספי ציבור ולהתנהל במינהל תקין. איזה רושם זה עושה אם סיעה שרצה לבחירות לא מסוגלת לארגן את עצמה חודשיים קודם ו-3 שבועות אחר כך?
היו"ר דוד אזולאי
שכנעת אותנו. אני מקבל את מה שאמרת. אנחנו נשאיר את החוק כפי שהוא מבלי להרחיב אותו.
דוד רותם
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד הרוויזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – 0

אושר
דוד רותם
אני חושב שיש נוסח כבד מידי בסעיף 1(ז).
גלעד קרן
זה נוסח שחוזר על עצמו.
נורית ישראלי
הכוונה היא שיעמוד בתוקפו החוק הקיים בשינויים שהכנסנו פה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש להעמיד להצבעה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 לקריאה שנייה ושלישית ללא שינוי מהנוסח המקורי. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

החוק עובר לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים