ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/07/2009

שונות., קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי אמון בממשלה., סדרי ישיבות הכנסת בימים ג' ו-ד' השבוע., חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006. , ישיבות ועדות הכנסת בפגרת הקיץ., בקשות הממשלה ובקשות ועדות הכנסת לפטור מחובת הנחה מוקדמת של הצעות חוק ככל שיוגשו., הצעת חוק חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, התשס"ט-2009, חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע-2010, חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
37
ועדת הכנסת

27.7.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 32

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שני ו' באב התשס"ט (27 ביולי 2009) בשעה 10:00
סדר היום
א. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי אמון בממשלה.

ב. סדרי ישיבות הכנסת בימים ג'' ו-ד'' השבוע.
ג. בקשות הממשלה ובקשות ועדות הכנסת לפטור מחובת הנחה מוקדמת של הצעות חוק:

1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה –

מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009, לפני

הקריאה הראשונה.

2. בקשתו של יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט להקדמת הדיון בהצעת חוק

חינוך ממלכתי (תיקון מס' 11) (דרגי השתתפות של רשות חינוך מקומית בתקציב

של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התשס"ט-2009 (פ/1363), לפני קריאה

שנייה ושלישית.

3. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בשלוש הצעות החוק

לפני קריאה שנייה ושלישית.

א. הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון

מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008.

ב. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008.

ג. הצעת חוק רשויות מקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009.


4. בקשת יושב ראש ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת הפנים והגנת

הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי

ובמאגר מידע, התשס"ט-2008 (מ/408)לפני הקריאה השנייה והשלישית.

ד. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009 של חה"כ רוברט אילטוב וקבוצת חברי כנסת (פ/810/18).

2. הצעת חוק המים (תיקון - חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמשים גופי
ציבור), התשס"ט-2009 של חה"כ יוחנן פלסנר, חה"כ ניצן הורוביץ (פ/1014).

3. הצעת חוק חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, התשס"ט-2009 של חה"כ דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/1279/18).
ה. עבודת הוועדות בפגרת הקיץ.
ו. חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצח, (התשס"ו-2006(.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רחל אדטו

אורי אורבך

טלב אלסאנע

ניצן הורוביץ

נסים זאב

אחמד טיבי

רוברט טיבייב

יריב לוין

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן

מירי רגב
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורוביץ – סגנית מזכיר הכנסת

עו"ד חיים אמיגה – עוזר יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

מוחמד שמייה – עוזר מנכ"ל הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

א. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי אמון בממשלה
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב. הנושא הראשון שלנו היום הוא קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי אמון בממשלה. כידוע, הוגשו היום 5 הצעות אי אמון לקראת הדיון האחרון לפני הפגרה, ועל כן בנוהל שכבר התפתח כאן- -
אחמד טיבי
האם זה מעיד על אי אמון בממשלה, אדוני?
היו"ר זאב אלקין
זה מעיד על כך שהאופוזיציה היא אופוזיציה עקבית ועומדת על עמדתה.
רחל אדאטו
השאלה היא אם בין כל אלה יש אחד מהקואליציה שהגיש.
ציון פיניאן
זה מעיד על כך שלאופוזיציה אין מה לעשות.
היו"ר זאב אלקין
מה שמפתיע אותי הוא שכשכל מפלגה מציעה אי אמון היא מציעה דווקא את הנציג שלה לרשות הממשלה. הגיע הזמן לגוון, שמפלגה אחת תציע נציג של מפלגה אחרת ולהפך.
רחל אדאטו
"מחרבייך ומהרסייך ממך ייצאו".
היו"ר זאב אלקין
הגיע הזמן לפרגן מפלגה אחת לרעותה כדי להדק את האחדות האופוזיציונית.

אני מציע לכם בהתאם לכך לאשר מסגרת דיון של 10 דקות לכל מציע ו-3 דקות לכל נציגי הסיעות.


מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע? בעד – רוב; נגד – אין; נמנעים – אין. אושר.

ב. סדרי ישיבות הכנסת בימים ג'' ו-ד'' השבוע
היו"ר זאב אלקין
הנושא השני על סדר היום הוא קביעת סדרי ישיבות של הכנסת בימים ג' ו-ד' השבוע. הבקשות המיוחדות של יושב ראש הכנסת אלינו לאישור נובעות מכך שיום ד' השבוע הוא ערב תשעה באב, ולכן יש לפיכך בקשה להתחיל את היום הזה מוקדם יותר ולסיים אותו הרבה יותר מוקדם ממה שקורה, בוודאי ביום האחרון למושב.
רחל אדטו
זה יהיה על חשבון הוועדות בבוקר?
היו"ר זאב אלקין
בהחלט.

הבקשה של יושב ראש הכנסת היא לפתוח את ישיבת המליאה ביום שלישי ב-14:30 וביום רביעי לפתוח את הישיבה ב-9:00 ולנעול אותה ב-14:00.

אם אין התייחסויות מיוחדות אני אביא את הבקשה להצבעה.
נסים זאב
אולי אפשר לצמצם את זה עד 13:00? למה עד 14:00?
היו"ר זאב אלקין
זאת בקשה של יושב ראש הכנסת.
נסים זאב
אז גם זכותי לבקש בקשה. זה ערב תשעה באב.
זבולון אורלב
אתה מתחיל לצום כבר ב-14:00?
נסים זאב
לא הצום. לא עוסקים במלאכה, ובוודאי לא במלאכה פוליטית- -
היו"ר זאב אלקין
זה צורכי ציבור.
נסים זאב
- - לכן אני מבקש אם אפשר לצמצם את זה עד 13:00.
אחמד טיבי
לזכותו ייאמר, שכל שנה הוא משמיע את הבקשה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
אבל כל שנה הולכים על 14:00.
זבולון אורלב
משעה 13:00 נתקזז.
נסים זאב
השאלה מה יהיה בין 13:00 ל-14:00. אם זה הצעות חוק זאת בעיה.
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות.
נסים זאב
אז זה לא פֶר שלא נהיה פה.
היו"ר זאב אלקין
זה נכון. אני מאוד מקווה שתהיה כאן.
נסים זאב
אז לפחות סדר היום- -
מנחם מוזס
קח בחשבון שאני לא אהיה כאן.
נסים זאב
אני מבקש שאם יהיו הצעות חוק שהם יהיו בראשונה, והשאילתות יהיו לאחרונה.
היו"ר זאב אלקין
אין שאילתות.
נסים זאב
בדרך כלל יש שאילתות בעל-פה.
היו"ר זאב אלקין
לא יהיו דברים כאלה.
נסים זאב
אז אם יש הצעות לסדר שיהיו בסוף.
היו"ר זאב אלקין
אין הצעות לסדר, אין כלום. רק חקיקה. אגב, אם המליאה תסתיים לפני 14:00 אף אחד לא יחזיק אותה בכוח עד 14:00.
נסים זאב
אפשר לבוא במוצאי תשעה באב ולהמשיך בדיונים.
היו"ר זאב אלקין
אומר לי מזכיר הכנסת שנבדקו תקדימים של שנים קודמות בעניין דיונים בערב תשעה באב, וזה תמיד היה ב-14:00. תשעה באב נכנס מאוחר מאוד כי זה שעון קיץ, ולכן בהחלט נראה לי שזאת הצעה סבירה.


אני מביא לאישור את בקשת יושב ראש הכנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? בעד – רוב; נגד – אין; נמנע – 1. הבקשה אושרה.
אחמד טיבי
איזו הצעה זאת, אדוני?
היו"ר זאב אלקין
סדרי הדיון בימים ג' ו-ד'.
אחמד טיבי
אם כך, שלושה נמנעים – גם אני ורחל אדטו.

ג. בקשות הממשלה ובקשות ועדות הכנסת לפטור מחובת הנחה מוקדמת של הצעות חוק:

1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה –

מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009, לפני

הקריאה הראשונה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לסעיף ג' על סדר היום: בקשות הוועדות השונות ובקשת הממשלה למספר פטורים מחובת הנחה. יש נספח מיוחד שהופץ מהחוקים כי כידוע אנחנו נמצאים לקראת הפגרה, וועדות רבות רוצות לקדם חוקים, ואם רוצים שהחקיקה תיגמר חשוב להם לקבל פטור מחובת הנחה כדי שמיד כשוועדה תסיים לעבוד על חלק מהחוקים היא תוכל לקדם אותם למליאה בהתאם.
רחל אדטו
אחרי שהצלחת להעביר את הפרטת הקרקעות מחובת הנחה, כבר הכול קטן.
היו"ר זאב אלקין
סעיף א': בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009, לפני הקריאה הראשונה. נציג המשרד לביטחון פנים, אני מבקש בקצרה משפט אחד או שניים – תאר לנו בעיקר מה הסיבה לדחיפות הבקשה לפטור מחובת הנחה. אנחנו לא דנים בהצעת החוק לגופה, אלא רק בפטור מחובת הנחה.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, יש לי שאלה אליך. אני מבין שישיבות הכנסת והמליאה מתקיימות כרגיל- -
היו"ר זאב אלקין
לא, לא, לא.
נסים זאב
כך אני מבין. אז למה להכריז שיוצאים לפגרה באופן רשמי ולכנס שוב באופן בלתי רשמי? מה זה, מוסד בלתי רשמי?
זבולון אורלב
אל תיתן להם רעיונות.
היו"ר זאב אלקין
אני אבהיר שוב את הדברים. לפי מיטב הבנתי, הממשלה מתכוונת לבקש כינוס מיוחד של הכנסת בפגרה ביום שני. זה לא אומר שהכנסת עובדת כסדרה, זה לא אומר שזה שלושה ימים רגילים.
אברהם מיכאלי
בקיצור, מקבלים שעות נוספות, מקבלים משכורת מיוחדת.
היו"ר זאב אלקין
זה קשור לדיון שהיה כאן בוועדת גרונאו.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, האם הכוונה היא רק ליום שני הבא או יש כוונה שהמליאה תתכנס גם בשני, שלישי ורביעי, כפי שאני שומע?
היו"ר זאב אלקין
לפי מיטב הבנתי, הממשלה מתכוונת להגיש בקשה ליום שני. אבל אתה חבר כנסת ותיק, ואתה יודע שלפעמים כשהדיון מתחיל ביום שני הוא לא תמיד נגמר ביום שני.
נסים זאב
אז אני מבקש להכריז על פגרה לא השבוע. אני מבקש שביום שלישי הבא באופן רשמי יכריזו על פגרה. אין לי בעיה. לא יכול להיות שיכריזו על פגרה ארבעה ימים קודם, ואנחנו יוצרים רושם כאילו הכנסת יצאה לפגרה בתאריך מוקדם קודם לכן. לא שאני מבקש פריבילגיה עוד יום או יומיים נוספים- -
רחל אדאטו
הוא רוצה ציבורית "למען יראו".
היו"ר זאב אלקין
אתה רוצה להאריך את המושב?
אחמד טיבי
יש אפקט ציבורי יותר בכותרת הבאה: חברי הכנסת קטעו את חופשתם ושבו לדיוני חוק הרפורמה. זה יותר דרמטי.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מבקש קצת סדר. אנחנו כרגע לא בדיון על עבודת הכנסת בפגרה. אנחנו אישרנו את מועדי הפגרה. אם מישהו רוצה להציע שינוי מועדי פגרה הוא צריך להגיש בקשה מסודרת ליושב ראש הכנסת וממנו אלינו. אני לא מכיר שהוגשה בקשה כזאת, אז אני כרגע מנוע מלדון.


אנחנו כאן בסעיף בקשות לפטורים מחובת הנחה של מספר חוקים. תאפשרו לי בבקשה להמשיך לנהל את זה לפי סדר היום. אני חוזר לסעיף א', בבקשה, מר חיים אמיגה.
חיים אמיגה
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (היוועדות חזותית) מ-2007 נקבעה כהוראת שעה כדי לבצע הליך בדיקה לכך שעצורים שהם בגירים ונתנו הסכמתם שטרם הוגש נגדם כתב אישום תינתן להם האפשרות שהדיון במעצרם יידון באמצעות היוועדות חזותית בלי לגרור אותם לדיונים בבתי משפט על כל הכרוך בכך.

כיוון שיש מספר גופים שנוגעים בדבר, הן הסנגוריה הציבורית והן הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים ושב"ס, התגלעו כל מיני מחלוקות לגבי המשך הפרויקט שיש לו גם מחקר מלווה.
היו"ר זאב אלקין
אני מבקש שתתרכז בסיבה לבקשה.
חיים אמיגה
אני מגיע מיד. מכיוון שיש מספר גופים שהיו קשורים לכל מה שקשור לחקיקה של החוק הזה ולליווי שלו, הן הסנגוריה הציבורית, הן שב"ס, משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, התגלעו מספר מחלוקות בין מספר גופים לגבי הדרך להמשך התהליך. הוראת השעה פגה ב-22 ביולי כשרק ב-20 ביולי הייתה ישיבה בין שר המשפטים, השר לביטחון הפנים, הנהלת בתי המשפט והיועץ המשפטי לממשלה ונקבע המתווה כי שהוא מובא כיום בטיוטת הצעת החוק. כיוון שרק ב-20 ביולי גובש ההסדר, כפי שהוא מופיע בטיוטת החוק, וב-22 ביולי פגה הוראת השעה יש צורך בדחיפות בפטור מהנחה כדי שהליך ההיוועדות החזותית יחודש.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה.
אברהם מיכאלי
אנחנו פיצלנו את החוק הזה מכיוון שהממשלה לא הייתה מוכנה עם החוק הזה. השאלה היא מה הטעם להקדים את זה אם נחדש את הדיונים ונחזור לאותם תנאים?
היו"ר זאב אלקין
עד כמה שהבנתי מאז שהייתה מחלוקת שאתה מתאר הממשלה הצליחה להתגבש סביב ההצעה, ואני מניח שהיא תביא נתונים. אם היא לא תביא נתונים ברור מה תהיה הוועדה הרלוונטית.
אברהם מיכאלי
אני בכוונה מביא את הנקודה הזאת כי בגלל זה החוק הזה לא נדון.
היו"ר זאב אלקין
ברור גם מה תהיה הוועדה. לכן מבחינה זאת אם לא יהיו נתונים, מהיכרותי עם ראש הוועדה הוא ישלח אותם חזרה לאסוף נתונים. אבל אנחנו כאן רק דנים בבקשתם להביא את זה להצבעה היום כדי להעביר את זה לוועדה.


מי בעד בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי? רוב; מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה. היה קוורום. לבקשות הבאות לא צריך קוורום.

3. בקשתו של יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט להקדמת הדיון בהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 11) (דרגי השתתפות של רשות חינוך מקומית בתקציב של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התשס"ט-2009 (פ/1363), לפני קריאה שנייה ושלישית.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה הבאה היא בקשתו של יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט להקדמת הדיון בהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 11) (דרגי השתתפות של רשות חינוך מקומית בתקציב של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התשס"ט-2009, לפני קריאה שנייה ושלישית. הנסיבות לבקשה הן ברורות.
זבולון אורלב
הסיבה היא מאוד פשוטה: פתיחת שנת הלימודים. זאת הצעת חוק פרטית, לא הצעת חוק ממשלתית, כך שאי אפשר לדון בה בכינוסי פגרה. לכן החוק חייב להיות מאושר. אם הוא לא יאושר חלילה זה שיבוש מוחלט לכל מערכת החינוך החרדי. אין שום סיבה שהכנסת תעכב את זה.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה את בקשת יושב ראש ועדת חינוך לאשר פטור מחובת הנחה להצעת החוק המדוברת.
רחל אדטו
זאת ההצעה של גפני, נכון?
היו"ר זאב אלקין
כן. היא עברה בסוף בקונצנזוס בוועדת חינוך.
זבולון אורלב
תמיכה מלאה של קואליציה ואופוזיציה. וגם במליאה.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הבקשה? רוב; נגד- 2. נמנעים – 2.


הבקשה אושרה.

3. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בשלוש הצעות החוק

לפני קריאה שנייה ושלישית
א. הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון

מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008.

ב. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008.

ג. הצעת חוק רשויות מקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009.
היו"ר זאב אלקין
סעיף שלישי הוא בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בשלוש הצעות החוק לפני קריאה שנייה ושלישית:

1. הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008.

2. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008

3. הצעת חוק רשויות מקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009.

הוגשה בקשה של יושב ראש ועדת הפנים לבקשה לפטור מחובת הנחה לשלוש הצעות החוק האלה עד כמה שאני מבין, מסיבות סוף מושב. מדובר על הצעת חוק פרטית אחת, ההצעה השלישית, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום, והראשונה והשנייה הן הצעות חוק ממשלתיות שעד כמה שאני מבין, הוועדה מתכוונת להשלים בהם דיון, והיא רוצה להיות במצב שהיא יכולה להביא אותן מיד לאחר השלמת הדיון בוועדה.
אחמד טיבי
אנחנו יכולים לקבל סקירה על כל חוק וחוק, כמקובל?
אתי בן יוסף
עידו, היועץ המשפטי.
עידו בן יצחק
שתי הצעות החוק – המשטרה ופקודת בתי הסוהר – הן שתי הצעות חוק דומות שנועדות לאפשר קליטת עובדים אזרחיים במשטרה ובשב"ס. הדחיפות שהתעוררה - -
רחל אדטו
מה זאת אומרת עובדים אזרחיים?
עידו בן יצחק
עובדים בתפקידים מסוימים שהם לא שוטרים או לא סוהרים. כלומר, בתפקידי מזכירות או בתפקידי אפסנאות- -
רחל אדאטו
כוח אדם?
עידו בן יצחק
סוג של.

הדחיפות שנוצרה היא מכיוון שחלק מהעובדים נקלטו במשטרה בעקבות חוק פרץ, והחל מאפריל המשטרה ושב"ס חייבו לקלוט אותם. אין כרגע הסדר של ממש איך ממנים אותם, איך מפטרים אותם, איזה דין משמעתי חל עליהם, איך מקדמים אותם. לכן הצעת החוק הזאת נועדה גם לפתור את הבעיה הנקודתית שלהם וגם להסדיר העסקה של עובדים- - -.
היו"ר זאב אלקין
תודה. שמענו את ההסבר. אני מביא כל חוק להצבעה בנפרד.
אחמד טיבי
מה זה "מימון בחירות"?
היו"ר זאב אלקין
מימון בחירות זה הוראה טכנית של הדיווחים על מימון בחירות מקומיות.
ציון פיניאן
לאפשר להם להאריך את זמן ההגשה.
אחמד טיבי
אנחנו בעד.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את ההצעה הראשונה: מי בעד לאשר פטור מחובת הנחה להצעת חוק המשטרה? רוב; מי נגד? אין; מי נמנע? אין נמנעים. הבקשה אושרה.
הצעת החוק הממשלתית שנייה
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים). מי בעד הבקשה לפטור? רוב; נגד- אין; נמנע – 1.


הצעת חוק רשויות מקומיות וחברי כנסת נוספים (מימון בחירות) (הוראת שעה). מי בעד פטור מחובת הנחה? רוב.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, אני מצביע בגלל שהממשלה מבקשת, אבל לא הבנתי למה זה דחוף.
היו"ר זאב אלקין
זאת לא בקשה של הממשלה, זאת בקשה של יושב ראש ועדת הפנים חבר הכנסת דוד אזולאי.
אחמד טיבי
גם של פניה, וגם חוק טוב.
היו"ר זאב אלקין
מי נגד? אין; מי נמנע? אין. אושר פה-אחד.


4. בקשת יושב ראש ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת הפנים והגנת

הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי

ובמאגר מידע, התשס"ט-2008 (מ/408)לפני הקריאה השנייה והשלישית.

אני עובר לסעיף האחרון: בקשת יושב ראש ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט-2008, לפני הקריאה השנייה והשלישית.
רחל אדאטו
יש לי על זה הערה שניזונה מהעיתונות. ראיתי שיש ארבעה חברי כנסת שביקשו דיון חוזר.
ניצן הורוביץ
זה כבר נדון הבוקר.
רחל אדאטו
איפה?
ניצן הורוביץ
בוועדה- - -
היו"ר זאב אלקין
אבל לא הוכרע.
רחל אדאטו
אז לכאן אין טעם לקדם את זה. הדבר הזה צובר כל כך הרבה התנגדות, חשוב שזה יגיע לדיון ציבורי, ואני מניחה שהפגרה רק תעשה טוב מבחינת הדיון הציבורי לזה.
היו"ר זאב אלקין
אז את מתנגדת לבקשה.
רחל אדאטו
אני בכלל לא מבינה למה זה עולה כאן כשבמקביל יש הבוקר דיון נוסף. חובתנו לא להאיץ את זה; חובתנו לנצל את הפגרה הזאת לדיון ציבורי בעניין הזה. זה דבר שנוגע לכל אחד, וזה בוודאי לא דבר שחייבים לקבל בו היום החלטה לקראת הפגרה.
היו"ר זאב אלקין
קודם כול, חברת הכנסת אדאטו, כשחבר הכנסת שטרית הגיש לכאן את הבקשה זה לא היה קשור לשאלה מתי החוק יעלה לדיון. ההבדל של פטור מחובת הנחה בקריאה שנייה ושלישית הוא הבדל של יום אחד. זאת המשמעות, וכדאי שכולנו נדע על מה מדובר.

אני יודע שיושב ראש הוועדה המשותפת חבר הכנסת שטרית נעתר לבקשתם של מספר חברי כנסת, כולל קולי הדל, לשקול מחדש את עניין הרביזיות. הוא לא הצביע על הרביזיות ולא על ההסתייגויות לחוק, אלא החליט שהוא רוצה לקיים כאן הידברות עם חברי הכנסת ועם שרים בממשלה. אבל זה לא מבטל את הבקשה שלו לפטור מחובת הנחה. ברגע שיגיעו להבנות בוועדה הזאת, והחוק יעבור, אין סיבה לעכב אותו. לא ידוע לי שהוא ביקש למשוך את הבקשה הזאת אף על פי שהוא דחה את ההצבעה היום – אני לא רואה סתירה בין שני הדברים – ולכן בעיניי, הבקשה שלו בעינה עומדת.
ניצן הורוביץ
יש חשיבות לעניין משום שהיושב ראש אמר בבוקר שהוא יחזור לממשלה, ויכול להיות שמחר הוא יכנס ישיבה וידון ברביזיה. אז נשאר יום אחד. לכן זה מאוד רלוונטי הפטור מחובת הנחה.
היו"ר זאב אלקין
זה יכול להיות, ומכיוון שזאת הצעת חוק ממשלתית היא יכולה לבוא גם במהלך הפגרה.
אברהם מיכאלי
יש לי הצעת פשרה. מחר יש לנו במילא דיון נוסף בוועדת כנסת.
היו"ר זאב אלקין
לא בטוח שבעניין הזה. אנחנו יכולים לא לאשר את בקשתו.
אברהם מיכאלי
אולי נדחה את הדיון בסעיף הזה למחר?
היו"ר זאב אלקין
אני לא רואה סיבה, זה לא קשור לדיון ברביזיות. אנחנו יכולים לתת לו את הפטור, ויכולים שלא. אני הבנתי מהממשלה שגם הממשלה רוצה לקדם את החוק- -
אברהם מיכאלי
מיד לתת פטור, רק אני אומר, אם אפשר לדבר על זה מחר כי נהיה יותר חכמים.
היו"ר זאב אלקין
חוששני שלא יהיה לנו פנאי לדבר על זה מחר. לכן אנחנו יכולים להצביע על הבקשה, אפשר לדחות אותה. אבל אפשר לאשר אותה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, גם אני חושב שזה קצת לא נראה לנו העניין הזה- -
היו"ר זאב אלקין
אז תצביע "נגד". זאת בקשה של חבר הכנסת שטרית, לא שלי.
אלכס מילר
אבל הבקשה החוזרת שלנו היא שאם אפשר לעשות את זה מחר אנחנו נשמח, אחרת לא נתמוך.
רוברט אילטוב
לא ראינו את הצעת הפשרה, לכן אנחנו לא יכולים- -
אלכס מילר
זה גם חוק במחלוקת לא קטנה.
זבולון אורלב
תעלה הצעה אם לדחות את זה למחר, אל תדחה את הבקשה.
אברהם מיכאלי
נכון, אני לא רוצה לדחות את הבקשה.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מתחייב לכם להביא את זה מחר.
אברהם מיכאלי
יש מחר ועדת כנסת?
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות שתהיה, אבל אני לא מתחייב להביא את זה מחר. אין לי בעיה אם זה רצונם של חברי כנסת, להסיר את זה מסדר היום.
אברהם מיכאלי
אני לא מסכים להסיר את זה מסדר היום.
היו"ר זאב אלקין
אם זה על סדר היום צריך להצביע על זה היום.
נסים זאב
מה זה, חובת היום?
היו"ר זאב אלקין
לא. אומר לי חבר הכנסת מיכאלי שהוא לא רוצה שאני אסיר את זה מסדר היום. תחליטו מה אתם רוצים – אתם רוצים להצביע או לא רוצים להצביע?
נסים זאב
קבענו שאנחנו דוחים, כי אנחנו רוצים שיקול דעת.
היו"ר זאב אלקין
בסדר גמור. זה נקרא "להסיר מסדר היום".
נסים זאב
להסיר את זה מהיום למחר.
קריאות
- - -
היו"ר זאב אלקין
חבר כנסת זאב- -
אחמד טיבי
חבר כנסת זאב, מה זה "דורשים שיקול דעת"? זה נושא חדש של הקואליציה. פעם ראשונה אתם דורשים שיקול דעת.
היו"ר זאב אלקין
חבר כנסת נסים זאב, עם כל הכבוד, יכול להיות שבעוד כמה ימים יישב על הכיסא הזה מישהו אחר, כנראה, זה מה שיקרה. אבל נכון לעכשיו אני משמש- -
נסים זאב
אתה רוצה לנקות שולחן?
היו"ר זאב אלקין
לא. אני משמש כיושב ראש ועדת הכנסת, והסמכות לקבוע סדר יום, עם כל הכבוד, היא של יושב ראש ועדת הכנסת. לכן אם אתם שואלים אותי אם אני מתחייב בפניכם להביא את זה מחר – התשובה היא לא.
זבולון אורלב
אתה יכול להתחייב שתביא את זה לישיבה הבאה.
היו"ר זאב אלקין
לא. אני לא רוצה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני רואה שגם חברי סיעתו של חבר הכנסת שמבקש את הפטור לא נמצאים כאן אז אני גם לא רואה שיש קונצנזוס בסיעתו.
היו"ר זאב אלקין
קונצנזוס בסיעתו פחות רלוונטי.
אחמד טיבי
האם אני שוב בודד באופוזיציה?
היו"ר זאב אלקין
נראה לי, נשארת פה לבד.
רוברט אילטוב
אתה תמיד בודד באופוזיציה.
אחמד טיבי
אני יושב פה סביב השולחן, ואני רואה שאני בודד באופוזיציה יחד עם חברי דני בן סימון.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, אני מבקש ממך להעלות להצבעה.
היו"ר זאב אלקין
מה להעלות להצבעה?
נסים זאב
שמחר הנושא הזה יעלה בוועדה.
היו"ר זאב אלקין
לא, אין דברים- -
נסים זאב
מה זה, "אין דברים"?
היו"ר זאב אלקין
לא. מצביעים על זה.
נסים זאב
אני חבר ועדת כנסת, ואני מבקש ממך- -
היו"ר זאב אלקין
אבל ועדת הכנסת לא קובעת לעצמה סדר יום. יש טעות בידיך. אני יכול להעלות את הבקשה להצבעה, אם אתם רוצים, ואני יכול לא להעלות אותה לבקשה.
נסים זאב
אבל יכולים לבקש חברי ועדה לדחות את הנושא למחר.
היו"ר זאב אלקין
יכולים. אבל אני לא חייב לשים אותו על סדר היום.
נסים זאב
אם חברים רוצים ומבקשים לדחות אני מבקש ממך לדחות את זה.
היו"ר זאב אלקין
אז בהתאם לבקשתך אני לא מעלה את הנושא להצבעה היום, והוא יעלה להצבעה במועד שאראה לנכון.
אחמד טיבי
אגב, חשוב להכריע בנושא הזה, חבר הכנסת זאב. תביא את זה להצבעה. האיש ביקש פטור מחובת הנחה, הנושא נמצא על סדר היום- -
נסים זאב
הפזיזות מהשטן.
אחמד טיבי
- - למה לא להכריע?
נסים זאב
הפזיזות מהשטן. יש דברים שדורשים שיקול דעת.
אחמד טיבי
בוא נצביע.
ציון פיניאן
אני מציע לא להביא את זה להצבעה.
היו"ר זאב אלקין
הודיע לי חבר הכנסת מיכאלי שהוא שינה את עמדתו, והוא מבקש שההצבעה תתקיים עכשיו. אגב, אני חושב שהוא צודק, ואני חושב שמי שרוצה לשנות את החוק – הקרב הוא בוועדה, לא כאן.


אני בכל זאת מביא להצבעה את בקשתו של חבר הכנסת שטרית לאשר פטור מחובת הנחה להצעת החוק הזאת. מי בעד בקשתו של חבר הכנסת שטרית? 7; מי נגד? 4.


הבקשה אושרה.
רוברט אילטוב
חמישה, למה ארבעה?
היו"ר זאב אלקין
גם עם חמישה הבקשה אושרה.
אחמד טיבי
אני מבקש רביזיה בסוף הישיבה.
היו"ר זאב אלקין
רביזיה זה עכשיו.


חבר הכנסת טיבי מבקש רביזיה. אני מביא את בקשת הרביזיה להצבעה. מי בעד בקשת הרביזיה של חבר הכנסת טיבי? 5; מי נגד בקשת הרביזיה של חבר הכנסת טיבי? 6. הרביזיה לא נתקבלה.
אחמד טיבי
על חודו של קול, צריך לציין.

ד. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות
2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009 של חה"כ רוברט אילטוב וקבוצת חברי כנסת (פ/810/18).


2. הצעת חוק המים (תיקון - חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמשים גופי

ציבור), התשס"ט-2009 של חה"כ יוחנן פלסנר, חה"כ ניצן הורוביץ (פ/1014).

4. הצעת חוק חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, התשס"ט-2009 של חה"כ דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/1279/18).
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009 – של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת.

לגבי הצעת החוק הזאת הושמעו בדיון במליאה שלוש עמדות: ועדת כלכלה, ועדת חוקה וועדת הקליטה. עכשיו אני רואה שגם הושמעה ההצעה להעביר את זה לוועדת האתיקה. אני ארשה לעצמי לא לדון ברצינות בהצעה הרביעית כי ועדת האתיקה לא דנה בחוקים. בבדיקה שעשיתי עם ראשי הוועדות ועדת הקליטה לא נקטה עמדה; יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט ביקש להעביר את זה אליו; יושב ראש ועדת הכלכלה בהתחלה ביקש להעביר את זה אליו, אבל בשיחה שקיימנו אתמול הוא הודיע לי שהוא מוותר ליושב ראש ועדת חוקה ומוכן שהצעת החוק תעבור לוועדת החוקה- -
אחמד טיבי
מה אומרת הצעת החוק?
היו"ר זאב אלקין
- - לכן מבחינה זאת זה מגיע לכאן בהסכמה של שני ראשי ועדות. אני יודע שהיועצת המשפטית של ועדת הכלכלה בכל זאת ביקשה להביע כאן עמדה מקצועית על אף העמדה של היושב ראש, ובוודאי נאפשר את זה. אתי, בבקשה.
אתי בנדלר
תודה. קודם כול, אני נמצאת כאן בתוקף כהונתי כמשנה ליועצת המשפטית לכנסת, לכלכלה ותקשורת וכיועצת משפטית לוועדת הכלכלה.
היו"ר זאב אלקין
אני מתקן את דבריי.
אתי בנדלר
אני בכל זאת רוצה לתת לכם רקע במה דברים אמורים. קודם כול, חוק התקשורת (בזק ושידורים) שאותו מבקשים לתקן בהצעת החוק הפרטית הוא חוק שמאז ומעולם נדון בוועדת הכלכלה על כל תיקוניו, ומדובר בעשרות תיקונים. זה חוק שהמומחיות בו מתנקזת בוועדת הכלכלה. נוסף לזה, במסגרת חוק ההסדרים פרק י"ב, הפרק העבה ביותר, שפוצל בידי ועדת הכנסת- -
היו"ר זאב אלקין
אז פיצלנו מה שעובד, בכל זאת.
אתי בנדלר
משהו רציני, נכון.

פרק י"ב מדבר על רפורמה בשידורי טלוויזיה. הפרק הזה הועבר כחוק מפוצל, כאמור, לוועדת הכלכלה. הפרק הזה דן על רפורמה בשידורי הטלוויזיה המסחריים והרב-ערוציים. בין היתר מדובר שם גם על תיקון אחר שבעניינו אקדים ואומר שלפי חוק התקשורת, בעל רישיון כללי לשידורי כבלים חייב להעביר מספר ערוצים, ביניהם, ערוץ רשות השידור, את שידורי ערוץ 2, שידורי ערוץ 10, ערוץ הכנסת וגם שידורי ערוץ ייעודי. כרגע יש שני ערוצים ייעודיים בלבד: ערוץ 9 וערוץ המוסיקה ומתוכננים לקום ערוצים נוספים, ערוץ חדשות וערוץ בשפה הערבית.

בהתאם לחוק כנוסחו היום הערוצים הייעודיים צריכים לשלם לבעל הרישיון הכללי דמי מעבר או דמי גישה. בהצעת החוק הממשלתית הגדולה שיש בה הרבה מאוד הוראות עם מבט רוחב בכלל על כל נושא שידורי הטלוויזיה המסחריים והרב-ערוציים, מוצע לחייב גם את ערוצי ה-must carry; בעל רישיון כללי לשידורי כבלים צריך להעביר אותם ללא תשלום, ושם מוצע לחייב בתשלום. קרי, רשות השידור, ערוץ הכנסת, ערוץ 10, ערוץ 2 יחויבו לשלם לבעל רישיון כללי דמי מעבר, דמי גישה. בהצעת החוק הפרטית הזאת מוצע לפטור מתשלום את הערוץ הייעודי שחייב היום בדמי גישה. ברור ששתי ההצעות האלה אינן מתיישבות זו עם זו. צריכים לבדוק, לדון בכל ההצעות ביחד, ותחליט הוועדה את אשר תחליט. על כל פנים, לא רק שזה נושא של ועדת הכלכלה, אלא שהנושא לגופו נמצא כרגע במסגרת הצעת חוק על שולחנה של הוועדה.

מעבר להשלכות הרוחב אני מוכרחה לומר גם שהקשר של ועדת החוקה להצעת החוק הזאת הוא כמו הקשר לוועדה לזכויות הילד או לוועדת האתיקה.
אחמד טיבי
יש עוד קשר.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. אני רק שוב אציין שדעתו של יושב ראש הוועדה היא לא כדעתך, ויש כאן סיכום שמקובל גם על יושב ראש ועדת הכלכלה שזה יעבור לוועדת חוקה. אני מזכיר לחברים שבמצבים כאלה אנחנו לא מתערבים אם יש הסכמה בין ראשי הוועדות- -
נסים זאב
אולי זה נכפה עליו.
היו"ר זאב אלקין
- -ולא כופים על- -
ניצן הורוביץ
זה לא תקין, הדבר הזה.
אחמד טיבי
זה לא נכון שאנחנו לא מתערבים, אדוני. זו החלטה תמוהה. צריך לבדוק מה המניעים. אם המניעים סבירים חברי הוועדה יוכלו לקבל את זה, ואם המניעים מפלגתיים, זה בעייתי.
ציון פיניאן
אני מציע להביא את זה להצבעה.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את זה להצבעה.
אחמד טיבי
למה להצבעה? אנחנו רוצים לדון בזה.
ניצן הורוביץ
זה לא תקין. אפשר להבין למה ועדת חוקה, אדוני?
אחמד טיבי
היא הפכה להיות ועדת הבית של ישראל ביתנו.
היו"ר זאב אלקין
אתה לא חייב לתמוך בזה.
ניצן הורוביץ
אבל אני רוצה להבין, אולי תסביר אתה, אדוני?
נסים זאב
אפשר לבקש ועדה משותפת, אדוני היושב ראש?
היו"ר זאב אלקין
אמר יושב ראש ועדת כלכלה- -
נסים זאב
אבל אם יש הסכמה ביניהם- -
היו"ר זאב אלקין
אני הצעתי לו את האופציה הזאת. הוא לא רוצה אותה.
נסים זאב
מי לא רוצה?
היו"ר זאב אלקין
יושב ראש ועדת כלכלה.
רחל אדטו
בהיגיון הזה כל החוקים צריכים ללכת לשם.
היו"ר זאב אלקין
אתה רוצה לכפות עליו משהו שהוא לא רוצה?
אחמד טיבי
אני מבקש רשות דיבור, אדוני.
היו"ר זאב אלקין
אתה מקבל רשות דיבור.
אחמד טיבי
תודה רבה.

חברים, אני גם פונה לחבר הכנסת המציע. אני נמצא 10 שנים בכנסת. יש דברים שלא עושים. זה נושא מובהק וברור בתחום הסמכות של ועדת הכלכלה. זה שיושב ראש ועדת הכלכלה, משיקולים לא ענייניים ויתר לקולגה שלו, ואמר לו "קח", זה לא מוסיף כבוד, זה לא מקצועי, זה לא נכון, זה לא אתי. מה יקרה להצעת החוק הזאת בוועדת הכלכלה? היא תידון בצורה רצינית כמו שנושא התקשורת נמצא אך ורק בוועדת הכלכלה כבר שנים על גבי שנים. זאת הוועדה שאחראית על נושא כלכלה ותקשורת. לכן אני לא מבין למה אתה כיוזם רוצה שזה יהיה שם. מה, אופיר אקוניס לא יקדם לך את החוק? הוא יבלום לך אותו?
ניצן הורוביץ
הוא יעבור בכלכלה, תאמין לי.
אחמד טיבי
שם הדיון יהיה רציני. מה, דוד רותם, מכיוון שהוא חבר שלך באותה מפלגה יקדם לך אותו יותר? עד לאיפה אנחנו מרסקים את העבודה הפרלמנטרית בוועדות? יש גבול עד כמה חברי כנסת יכולים לפגוע במעמדה של הכנסת וועדותיה השונות. אני מבקש ממך לשקול מחדש את בקשתך.
רחל אדטו
לפי ההיגיון הנוכחי כל חוק, למעשה, צריך לעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט, כי אם מה שמאחד אותם זה "חוק", הם יכולים לקחת הכול – כלכלה, בריאות, עבודה – הכול יכול לעבור לשם באותו היגיון.
רוברט אילטוב
אני רוצה להתייחס. הרי זאת לא הפעם הראשונה שחוקים עוברים מוועדה כזאת או אחרת בגלל דינמיקה פוליטית בכנסת. אני לא מבין למה חבר כנסת אחמד טיבי, פתאום דווקא כשמדובר ביושב ראש ועדה ששייך למפלגת ישראל ביתנו, נעמד על רגליים אחוריות ומתנגד. היו פה עשרות חוקים- -
אחמד טיבי
אני תומך בהצעת החוק, אני לא התנגדתי לה.
רוברט אילטוב
דיברו על מהות החוק, ואני רוצה לומר שהערוצים העיקריים של ערוץ 2, 1 ו-10 אינם משלמים דמי מעבר, ודווקא הערוצים הייעודיים הקיימים ואלה שיקומו, הם ערוצים שהבסיס הכלכלי שלהם הוא הרבה יותר קשה; קשה להם לעמוד בהוצאות- -
ניצן הורוביץ
בשביל זה צריך ועדת כלכלה.
רוברט אילטוב
- - דווקא פה השוויון נפגע, לא נפגע פה העניין המקצועי, אלא שוויון ההזדמנויות העסקיות. לכן המקום שלו הוא שם – בוועדת חוקה, חוק ומשפט שבה השוויון הוא דבר חשוב. דווקא אתה, אחמד טיבי, לא מדבר עכשיו על השוויון.
נסים זאב
אם זה היה ערוץ ערבי, אתה היית כן תומך.
אחמד טיבי
ועדת חוקה? אחרי ההסברים האלה אני בהחלט חושב שצריך להעביר את זה לוועדת האתיקה.
היו"ר זאב אלקין
אני מודה לחברי הכנסת. אני מביא את ההצעה להצבעה. כל אחד יצביע בהתאם להבנתו.

מי בעד להעביר את זה לוועדת חוקה? 7; נגד – 4; נמנעים – 1.


אושר. החוק עבר לוועדת חוקה.
היו"ר זאב אלקין
שתי הצעות החוק הבאות: 2. הצעת חוק המים (תיקון – חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמעים גופי ציבור), התשס"ט-2009 של חברי הכנסת יוחנן פלסנר וניצן הורוביץ.
רחל אדטו
לוועדת חוקה.
היו"ר זאב אלקין
אני אשקול אם זה מה שאתם חושבים.
רחל אדטו
- - - היגיון.
היו"ר זאב אלקין
3. הצעת חוק חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, התשס"ט-2009 של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת.

בשתי הצעות החוק הללו הושמעו ההצעות הבאות: ועדת הפנים וועדת הכלכלה. חברת הכנסת רחל אדטו הוסיפו הצעה שלישית, ועדת חוקה- -
רחל אדטו
באותו היגיון.
היו"ר זאב אלקין
יושב ראש ועדת הכלכלה ביקש להעביר את זה לוועדת הכלכלה, ויושב ראש ועדת הפנים הסכים עם זה, אבל היות שיש בקשה לוועדת חוקה – ואני בהחלט מצטרף לחברת הכנסת אדטו – אנחנו לא נוכל להצביע היום כי אני אבקש את חוות הדעת של יושב ראש ועדת חוקה.
רחל אדטו
אני מורידה את ההצעה.
היו"ר זאב אלקין
אבל אני כבר לא מוריד.
רחל אדטו
אני מורידה את ההצעה, היא הייתה בציניות.
היו"ר זאב אלקין
אז כשיש הצעות בציניות נבדוק את זה.
ניצן הורוביץ
זה לא היה בציניות.
רחל אדטו
זאת הייתה הצעה בציניות על חשבון - -
היו"ר זאב אלקין
אז בפעם הבאה שאת מציעה משהו בציניות כדאי לשקול את זה.
רחל אדטו
זאת הייתה הצעה צינית על חשבון ההצעה קודם.
היו"ר זאב אלקין
אני הורדתי את זה מסדר היום במסגרת סמכותי- -
רחל אדטו
אתה לא יכול להוריד את זה מסדר היום.
היו"ר זאב אלקין
- - כי אני הקשבתי לחברת הכנסת אדטו. היה היגיון בדבריה, אני הצטרפתי להצעתה, ואני הולך לבקש את חוות הדעת של יושב ראש ועדת חוקה.
ניצן הורוביץ
אתה עומד על כך שזה יידון בוועדת חוקה.
היו"ר זאב אלקין
לא, אני עומד לבדוק.
ניצן הורוביץ
- - -
היו"ר זאב אלקין
לא, אני עומד לפנות ליושב ראש ועדת חוקה ולשאול מה עמדתו.
רחל אדטו
אתה עושה דבר, אתם מדברים על דבר- -
היו"ר זאב אלקין
אני עושה את זה בעקבות דברייך.
רחל אדטו
זה לא באישורי, אל תשחק. אתה עושה משחק עכשיו. היה ברור לגמרי שזאת הצעה צינית ולא רצינית.
היו"ר זאב אלקין
אז לא מציעים הצעות ציניות בוועדות. תודה.
רחל אדטו
אתה לוקח דבר שעכשיו- -
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, את לא בזכות דיבור.
רחל אדטו
הנושא של המים- -
היו"ר זאב אלקין
את לא בזכות הדיבור, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה- -
רחל אדטו
אני אדבר. אל תקרא לי לסדר.
היו"ר זאב אלקין
אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
רחל אדטו
אני מבקשת עכשיו את זכות הדיבור.
היו"ר זאב אלקין
בנושא הבא.
רחל אדטו
לא, בנושא הזה. תן לי את זכות הדיבור בדבר הזה כמו שעשית מחטף עם ההצעה הצינית- -
היו"ר זאב אלקין
לא, הנושא הזה ירד מסדר היום.
רחל אדטו
- - לא יכול להיות שנושא המים עומד על סדר היום של מדינת ישראל- -
היו"ר זאב אלקין
ירד מסדר היום.
רחל אדטו
לא, נושא המים עומד על סדר היום של מדינת ישראל- -
היו"ר זאב אלקין
נושא המים בוודאי שלא ירד- -
רחל אדטו
- - ולא יכול להיות שהשיקול הקואליציוני שלך - -


ההצעה הזאת טובה, היא חשובה- -
היו"ר זאב אלקין
בהחלט, אני בעדה.
רחל אדטו
אז בבקשה, תקדם אותה עכשיו. תקדם אותה, ואל תתקע אותה עכשיו.
היו"ר זאב אלקין
אני בעדה, אבל מה אני אעשה, אני עכשיו אשאל את יושב ראש ועדת חוקה.
רחל אדטו
אל תתקע את ההצעה הזאת עכשיו.
ניצן הורוביץ
היא הסירה את ההסתייגות, מה זה פה?
רחל אדטו
אני הצעתי הצעה צינית, ואל תתפוס את זה עכשיו- - -
רוברט אילטוב
היא לא יכולה לעשות קרקס.
רחל אדטו
מה זה קרקס?
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה.
רחל אדטו
מה זה קרקס? מה זה קרקס?
היו"ר זאב אלקין
הנושא הבא על סדר היום- -
קריאות
- - -
היו"ר זאב אלקין
אני מבקש שקט.

חברת הכנסת אדטו, קראתי אותך לסדר פעמיים- -
רחל אדטו
אל תקרא אותי לסדר כי אתה עושה בדיחה ממה שעשית- -
היו"ר זאב אלקין
את מפריע להמשך הדיון בוועדת הכנסת.
ניצן הורוביץ
אני רוצה תסיר לבקש רביזיה.
היו"ר זאב אלקין
על מה?
ניצן הורוביץ
על ההחלטה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
אי אפשר לבקש רביזיה על מה שלא הצביעו. זה פשוט ירד מסדר היום.
ניצן הורוביץ
זה חשוב מדי מכדי להתנהג כך.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת הורוביץ.
רחל אדטו
אתה מטיל מס בצורת מצד אחד, ואת הדבר הזה אתה לא מעביר?
ניצן הורוביץ
- - -את הדבר הזה? איזו מין התנהגות זאת?
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לנושא הבא.
ניצן הורוביץ
לא, אדוני, זה בלתי נסבל הדבר הזה.
קריאות
- - -

ה. עבודת הוועדות בפגרת הקיץ
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, אדוני המזכיר, תציג בבקשה את ההצעה שלכם לסדרי עבודה בפגרה.
רחל אדטו
אני אמרתי, בוא נעביר את זה לוועדת חוקה, אז הוא לקח את זה. אני אמרתי את זה בציניות על חשבון הפעם הקודמת, אז עכשיו, מה הוא עושה? הוא לא מוכן להצביע על זה ולהעביר את זה. זה לא בסדר.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, אני מבקש זכות דיבור.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו בנושא פגרה.
רחל אדטו
לא, אנחנו בפגרה- -
קריאה
- - -
היו"ר זאב אלקין
הסרתי את הנושא מסדר היום, מה אתה רוצה? לא הצבעתי, לא לכאן ולא לכאן. אני אבדוק עם יושב ראש ועדת חוקה מה עמדתו.
ניצן הורוביץ
אחר כך מתפלאים למה יש דעה שלילית בציבור על הכנסת. אחר כך מתפלאים למה אתם סופגים ביקורת. בדיוק בגלל תרגילים מטופשים כאלה- -
רחל אדטו
נכון.
ניצן הורוביץ
- - חסרי כל סיבה.
רוברט אילטוב
זה התרגיל שלכם.
היו"ר זאב אלקין
רק אתה צריך לציין מי ביקש - -
ניצן הורוביץ
זה חוק חשוב.
רחל אדטו
זה מדי חשוב כדי להעביר את זה בבדיחה שעשית מזה עכשיו.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני חושב שכאשר חברי כנסת אומרים משהו לפרוטוקול זה צריך להיות לפרוטוקול, ולא לזרוק- -
רחל אדטו
זה לא לפרוטוקול. מה לפרוטוקול? כל ההצגה הקודמת- -
אלכס מילר
את יושבת פה בוועדה, את זורקת הצעה - -
רחל אדטו
שום דבר.
אלכס מילר
- - עם זה ממשיכים, אז תדעי להתמודד בוועדה כמו שצריך.
רחל אדטו
עוד אחד שמחנך אותי, סליחה. אל תחנך אותי בדברים האלה- -
אלכס מילר
אין בעיה, אבל בגללך זה נתקע עכשיו.
רחל אדטו
אל תגיד לי שבגללי זה נתקע. אל תתחיל בגלל התרגיל הקודם בוועדת חוקה.
אלכס מילר
אני לא מתחיל.
רחל אדטו
איזו חוצפה.
ניצן הורוביץ
אנחנו רוצים להבין מה עכשיו הולך להיות.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, אייל.
איל ינון
בעניין עבודת הפגרות בפגרת הקיץ אני אתאר מה היה בפגרות הקודמות, והוועדה תקבל החלטה ביחס לסדרי העבודה בפגרה הנוכחית.


בפגרת הקיץ ב-2007 אישרה ועדת הכנסת שלא תתקיימנה יותר מתשע ישיבות, אלא אם כן יושב ראש הכנסת יתיר ישיבה נוספת. ישיבות ועדות משנה וסיורים, כמוהן כישיבות ועדה. ההוראה הזאת לא חלה על ועדת החוץ והביטחון, ועדת כספים וועדת חוקה, חוק ומשפט.


בפגרה האחרונה, בקיץ 2008, הוועדה אישרה שלא תתקיימנה יותר מ-12 ישיבות, אלא אם כן יושב ראש הכנסת יתיר ישיבה נוספת; גם ישיבות ועדות משנה וסיורים, כמוהן כישיבות ועדה. ההוראה לא חלה על ועדות חוץ וביטחון, כספים וחוקה. בשבועיים האחרונים של אוגוסט לא התקיימו ישיבות, גם במקרה שלפנינו ממילא בכנסת יש חופשה מרוכזת בשבועיים האחרונים של אוגוסט, אז גם לא תתקיימנה ישיבות, אלא באישור חריג של יושב ראש הכנסת ובמקרים חריגים ביותר. תינתן הודעה של שלושה ימים מראש לפני כינוס ישיבה של ועדה.
קריאה
- - -
איל ינון
לא יותר מ-12 ישיבות.


אני מציע לקבל את ההצעה שהוועדה אישרה בפגרה הקודמת – 12 ועדות.
היו"ר זאב אלקין
אני מבין שיש גם שבועיים מיוחדים- -
איל ינון
אמרתי שבשבועיים האחרונים של אוגוסט לא יהיו ישיבות בכלל, אלא באישור היושב ראש.
היו"ר זאב אלקין
לפי המנכ"ל, אם יהיו נסיבות מיוחדות הכנסת יודעת לאפשר.
מוחמד שמייה
אדוני המזכיר, היושב ראש אישר שתי ישיבות של ועדת חינוך.
איל ינון
נכון, ועדת חינוך.
זבולון אורלב
אנחנו ביקשנו לא שתיים, אלא אפשרות לשלוש ישיבות בין 15 באוגוסט ל-1 בספטמבר. שתי ישיבות כבר נקבעו ואושרו, וישיבה אחת אופציונלית כדי שהוועדה תוכל להגיב לכל מיני אירועים שקשורים לפתיחת שנת הלימודים. אנחנו מבקשים ששלוש הישיבות האלה יוחרגו גם מ-12 הישיבות האחרות.
היו"ר זאב אלקין
לגבי הישיבה השלישית יש הסכמה של היושב ראש?
מוחמד שמייה
עקרונית זה מאושר, ואנחנו נערכנו.
היו"ר זאב אלקין
לשלוש?
מוחמד שמייה
כן.
זבולון אורלב
הישיבה האחרונה, מדובר על יום לפני פתיחת שנת הלימודים.
היו"ר זאב אלקין
הם לא חרגו מ-12 הישיבות, זה קשור - - -
איל ינון
זה משהו אחר. זאת בקשה אחרת.
זבולון אורלב
אנחנו מבקשים ששלוש הישיבות האלה שקשורות בפתיחת שנת הלימודים יוחרגו מ-12 הישיבות האלה.
היו"ר זאב אלקין
למה?
זבולון אורלב
כי יש לנו עבודה שוטפת. אלה אירועים שקשורים לפתיחת שנת הלימודים – אם יהיו שביתות. יכול להיות שהן לא תתקיימנה. הם קשורים לאירועים הנקודתיים של פתיחת שנת הלימודים. באשקלון יש שביתה או במקום אחר יש הורים כמו למשל אם הורים לא רוצים לפתוח את שנת הלימודים. אגב, כך נהגו כל השנים הקודמות, למיטב זיכרוני.
היו"ר זאב אלקין
נראה לי שזאת בהחלט הצעה סבירה. אני מביא את ההצעה הבאה: לא יתקיימו יותר מ-12 ישיבות, אלא אם כן יושב ראש יאשר ישיבה נוספת. ישיבות ועדת משנה וסיורים ייחשבו כישיבה, לצורך המניין; לוועדת החינוך יאפשרו 15 ישיבות ולא 12; ועל הוועדות – חוץ וביטחון, כספים וחוקה, לא יחולו מגבלות של מספר הישיבות.


שנית, בשבועיים האחרונים של אוגוסט, מ-16 באוגוסט עד 31 באוגוסט, לא יתקיימו ישיבות, אלא אם כן באישור מיוחד של יושב ראש הכנסת ובהיערכות מיוחדת. יחד עם זאת מאושרות מראש שלוש ישיבות בתקופה הזאת. לא בטוח שכולן יתקיימו במשכן.
זבולון אורלב
כן, אנחנו בתיאום עם המנכ"ל.
היו"ר זאב אלקין
אולי חלק יהיו בסיורים בכלל, אבל זה לפי שיקול דעתכם.

דבר שלישי, כינוס ישיבה ידרוש הודעה של שלושה ימים מראש.
אחמד טיבי
אדוני, נגיד שאנחנו אוספים 25 חתימות לכינוס חירום של הכנסת- -
איל ינון
מליאה.
אחמד טיבי
כן, כן.
איל ינון
זה לא קשור להחלטה הזאת בכלל. זה על פי הכללים הרגילים.
זבולון אורלב
הישיבות באותם ימים- - -
איל ינון
זה לא קשור.
היו"ר זאב אלקין
לא, אם באותם ימים ועדה תשב, זה נחשב ב-12.
איל ינון
הנוהל לגבי כינוס המליאה הוא הנוהג הרגיל כפי שקבוע בתקנון הכנסת: לבקשת 25 חברי כנסת או לפי בקשת הממשלה.
אחמד טיבי
גם בשבועיים האלה?
ארבל אסטרחן
אני רוצה להבהיר שישיבה יכולה להיות- - -
היו"ר זאב אלקין
לצורך הבהרה, לפי הצעה של ארבל, ישיבה יכולה לכלול מספר נושאים.


אני מביא לאישור את ההצעה הזאת. מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע? ההצעה עברה פה-אחד.
אחמד טיבי
יש לי הערה.
היו"ר זאב אלקין
מזכירים לי אז אני מדייק. יש בקשה שהכלל הזה יוחל גם על ועדות מיוחדות וגם על ועדות חקירה פרלמנטרית. זה ברור.
אחמד טיבי
שמה?
היו"ר זאב אלקין
כמו ועדה רגילה.
אחמד טיבי
12 ישיבות.


אדוני היושב ראש, כדי להחזיר את העניינים לפרופורציה נאמרה הערה צינית מפי חברת הכנסת רחל אדטו, ומקובל לפעמים בפרלמנטים בעולם, לרבות בכנסת ישראל, לומר הערות ציניות. מי כמוני משתמש בשיטה הזאת הרבה.


אדוני יכול לקבל או לא לקבל הערה צינית, אבל מדובר בנושא המים, חסכמים, זה נושא חשוב לכל אזרח במדינת ישראל, וכל מה שנדון פה זה לאיזו ועדה להעביר את זה. לכן אני מבקש ממך, אדוני, לשקול מחדש ולהביא את זה לדיון כדי להעביר את זה לוועדה המתאימה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, אדוני, חבר הכנסת טיבי. אני מעוניין מאוד שהצעת החוק הזאת תקודם במהירות, ולכן אני לא אעכב את העניין הזה, אבל אני בכל זאת לא אעשה את זה עכשיו, אלא אקיים בירור קצר עם יושב ראש ועדת חוקה במהירות האפשרית – אולי אפילו עוד היום – ואביא את זה לדיון כאן בוועדה.
אחמד טיבי
עוד משפט.
רוברט אילטוב
זה שוב מניע פוליטי מבחינתך?
אחמד טיבי
אני הצעתי לך את זה באופן חברי.
רחל אדטו
מים זה לא פוליטי?
קריאה
זאת הייתה הערה צינית.
רוברט אילטוב
זאת הייתה הערה צינית?
רחל אדטו
ודאי שזאת הייתה הערה צינית.
רוברט אילטוב
לא, של חבר הכנסת טיבי.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי- -
אחמד טיבי
אם אתה דוחה גם את הבקשה שלי, אז בבקשה, לא צריך.

ו. חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצח, (התשס"ו-2006(
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לנושא האחרון: חילופי אישים בוועדה משותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט ולוועדת כספים לעניין חוק נכסים של נספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006. פנה אליי יושב ראש ועדת חוקה בבקשה שבמקומו של חבר הכנסת רוני בר-און שהפסיק להיות חבר בוועדת חוקה יתמנה חבר הכנסת אופיר פינס כחבר בוועדה הזאת. זה מחייב את האישור שלנו.


מי בעד אישור הבקשה? פה אחד; נגד – אין; נמנעים – אין. הבקשה אושרה. תודה רבה, תם סדר היום, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-11:00

קוד המקור של הנתונים