ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/07/2009

פרשת הסחר בביציות

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

27.07.2009

הכנסת השמונה עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 90

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ו' באב תשס"ט (27 ביולי 2009), שעה 09:00
סדר היום
פרשת הסחר בביציות – בהשתתפות סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן

ח"כ אחמד טיבי

ד"ר יורם לוטן – רישוי מוסדות רפואה, משרד הבריאות

עו"ד מירה היבנר – יועצת משפטית, משרד הבריאות

עו"ד אדווה פרי אבישי – מחלקה משפטית, ההסתדרות הרפואית

פרופ' אריה הרמן – יו"ר האיגוד לגניקולוגיה

מיכאל פיינגולד – שירותי בריאות כללית

ד"ר זאב צוקרמן – שירותי בריאות כללית

ד"ר שמחה רב נוף – קופת חולים מאוחדת

ד"ר זאב אהרוסנון – קופת חולים מאוחדת

ד"ר אריה גרובר – קופת חולים לאומית

ד"ר רחל בכר – מכבי שירותי בריאות

אמנון רופא – מרכז רפואי בני ציון

הרב מנחם בורשטיין – מנהל מכון פוע"ה

עופרה בלבן – עמותת חן לפריון

ד"ר אדריאן אלנבוגן – איל"ה

עו"ד מאירה בסוק – נעמ"ת

גלי עציון – לשכה משפטית נעמ"ת

חדווה אייל – עמותת אישה לאישה

יצחק גלנטי

ד"ר הרב מרדכי הלפרין

אורלי לוטן – מרכז מחקר ומידע (מ.מ.מ), הכנסת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

פרשת הסחר בביציות
היו"ר חיים כץ
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

לפני שאנחנו נעבור לסגן שר הבריאות שהוא יותר מהשר בפועל, מי שעבד על הצעת החוק ותרם והזיע ועשה, זה חבר הכנסת אריה אלדד. הייתי רוצה שהוא ייתן סקירה ברשותך על כל התהליך, מה נעשה, איפה זה עומד, ואני גם מברך את גלנטי שהיה יושב ראש הוועדה הקודם. חבר הכנסת לשעבר גלנטי שהיה יו"ר הוועדה שלא זכה להעביר את זה בשנייה, שלישית, ואני מקווה שבכנסת ישראל בתקופה שאני עומד בראש הוועדה בעזרתו של הסגן שר נצליח להביא את זה. אריה אלדד.
אריה אלדד
תודה אדוני היושב ראש. אני אקצר ברשותך. הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית שנוגעת באחת מהסוגיות הסבוכות והמורכבות של המערכת הרפואית שלנו שבמשך שנים לא היתה מוסדרת בחקיקה ראשית. היו נהלים שונים אבל לא חקיקה ראשית. ולא היו חילוקי דעות שהיה צריך להסדיר אותם בחקיקה כזאת. מטבע החוק יש כאן פעמים רבות התנגשות אמיתית של אמונות ודעות ופילוסופיות ואתיקה והלכה והרצון להימנע מסחר באיברים והרצון להימנע מהפיכת גופה של אישה לבית חרושת לביציות ומצד שני רצון אמיתי לאפשר לנשים את הזכות להיות אימהות בכל הדרכים שהמדע המודרני מאפשר היום. תהליך החקיקה באמת התמקד בעבודה שלאחר קבלת החוק בקריאה ראשונה והכנתו לקריאה שנייה ושלישית. נכון אמרת אדוני היושב ראש שבסופו של דבר הגשנו את הצעת החוק בלא הסתייגויות ככל שאני זוכר משום שהגענו להבנות. הגענו להבנות שהחוק נחוץ וחשוב ולכן כל אחד יכול לוותר על הדברים שהם לא בבחינת ייהרג ואל יעבור מבחינתו אבל יקדם את העיקרון של החקיקה. ותרמו לדבר הזה באמת חברי כנסת מימין ומשמאל.

זכור לטוב הרב רביץ עליו השלום שתרם הרבה מאוד בהשתתפות שלו בדיונים לחוק הזה ויכול היה לתרום הרבה. לצערי באמת החוק הגיע לקריאה שנייה ושלישית 48 שעות לפני התפזרות הכנסת. ואז היה מקובל כיוון שהיתה ממשלת מעבר שעוברים או עולים להצבעה למליאה רק חוקים בהסכמה ולא חוקים שמישהו מסתייג מהם. והרב גפני אמר שהוא מתנגד. שאלתי אותו מה התנגדותך? אולי תכתוב הסתייגות אחת, אנחנו נדון בה, אנחנו נראה אם אנחנו יכולים לתמוך בה ונעביר את זה. לא היתה לנו אפילו הסתייגות קונקרטית שיכולנו להגיע עליה לדיון ולראות אם אנחנו יכולים לגבש את החוק ולכן כיוון שבאמת היה מדובר בימי דמדומים של הכנסת הקודמת לא הצלחנו להעביר את זה בכנסת. אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל מהמקום שסיימנו בכנסת הקודמת ולהביא את הטיוטה שהיתה מונחת לפנינו לפני הצבעה ולראות אם יש שינויים, דיונים, הסתייגויות עליה, ולהביא אותה, להחיל עליה דין רציפות ולסיים את התהליך. אני חושב שהדבר הוא בר השגה בטווח זמן קצר יחסית. תודה רבה.
רחל אדטו
כמי שהיתה חברה בוועדה ההיסטורית, הוועדה הציבורית לבחינת נושא תרומת ביציות, ויושבים איתי כאן ארבעה מחברי הוועדה דאז, הרב הלפרין, עורך דין מירה היבנר והרב בורשטיין שהוא מנהל מכון פועה. ישבנו במשך כשנה כדי להביא את הנוסח שיהיה מוסכם. ישבנו כשנה בישיבות ארוכות של ימים שלמים. אלה היו ישיבות מבוקר עד ערב של ימים שלמים על מנת להביא את הנוסח להצעת חוק כדי שיהיה מוסכם על כולם מבחינה הלכתית, מבחינה חוקית, מבחינה רפואית, ישבו רופאים. ההרכב של הוועדה היה רופאים, אנשי הלכה, אנשי משפט, אנשי ציבור ולכן כשגמרנו את עבודת הוועדה היה רושם מבחינתנו שההצעה הזאת היא הצעה הטובה ביותר שאפשר היה להוציא. יחד עם זה לקח כמו שאמר פרופסור אריה אלדד, לקח כשמונה שנים נוספות לגלגל את זה בין כנסת לכנסת ולוועדת עבודה אחת למשנה עד שזה הגיע למבנה. ההצעה הזאת היא ללא מתום. היא ללא צורך להסתייגות. היא מקיפה כל אספקט שהוא.

עיקר הבעיה באמת היתה בעיה של הרישום והרישוי מי מחזיק את המאגר, מי מונע את הנושא הזה שיכול להיות נישואי קרובים. אלה בעיות שהיו הבעיות הכי קשות על סדר היום. כי מבחינה רפואית אפשר היה להתיישר עם הבעיות. ולכן הצורך להעלות את זה עכשיו עוד פעם כנושא לדיונים והסתייגויות הוא כבר מיותר מהטעם הפשוט שהוא כבר עבר את כל הדברים האלה. מהסיבה הזאת הגשנו בין היתר אריה אלדד ואני הגשנו לפני חודשיים הצעת חוק פרטית שמונחת. הסיבה להצעת חוק פרטית היתה שהיה אם לא תהיה הצעה ממשלתית, לא יחול דין רציפות אנחנו לא רוצים לעזוב את הנושא הזה והראיה מה שקרה לפני חודש. לא יעזור. נשים וזוגות, ילד זו פסגת השאיפות של זוג בדרך כלל, ברוב המקרים, במיוחד במדינת ישראל. לא יעזור להתעלם מהבעיה הזאת. אסור להתעלם מהבעיה הזאת. וחבל להעמיס עליה עוד תילי תילים של בעיות. צריך למצוא את הפתרון, להעביר את זה לאלתר. המקרה ברומניה הוא אחד. ברומניה ואוקראינה ופראג וקפריסין, ובכל המקומות האלה יש. עוד לא נתפסו, עוד לא מצאו. אבל יש בכל המקומות האלה. לכן אין ברירה צריך להתייחס לנושא הזה ולפתור אותו כי זה לא יעזור. כי זה חייב למצוא מענה לכל אותם אנשים שבצדק רוצים ילדים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הייתי רוצה לשמוע את את מה שיש לד"ר הרב הלפרין להגיד.
מרדכי הלפרין
הצעת החוק מתבססת על מסקנות ועדת הלפרין שהגישה את ההצעה בצורתה הראשונית. זה עבר דיונים במשרד הבריאות, במשרד המשפטים. זה עבר דיונים גם חוץ פרלמנטרים עם תלמידי חכמים מובהקים מגדולי הפוסקים בארץ על מנת שלא תהיה פה התנגשות אסורה עם ההלכה. לא הייתי אומר שלא ניתן לשפר אותה עוד יותר כמו כל דבר מעשה ידי אדם אבל זו הצעת חוק אשר ללא ספק משפרת את המצב הקיים הן בתחום האנושי של סיוע להורים חשוכי ילדים, הן בתחום האתי, הן בתחום המנהלי, והן בתחום ההלכתי. היא וודאי משפרת. היא לא פותרת את כל הבעיות, ויש כאן בעיות גם רפואיות, גם מנהליות וגם הלכתיות שהיו יכולות להיפתר יותר טוב אבל ככלל היא ללא ספק משפרת מצב קיים ומונעת סיבוכים עתידיים קשים שהמצב הקיים טומן בחובו.
אחמד טיבי
האמת היא אדוני היושב ראש שהצעת החוק הראשונה של תרומת ביציות היתה בכנסת החמש עשרה על ידי חברת הכנסת יעל דיין לשעבר ואנוכי. עכשיו גם אז זה עבר בטרומי, היתה הכנה לקריאה ראשונה וכדומה ושוב זה נתקע. שוב חזרתי והצעתי את זה גם בכנסת הקודמת ולאחרונה גם בכנסת הזאת. צר לי ששני חברי ואני לא הצלחנו לשלב חוק אחד של שלושת או ארבעת הרופאים. אני חושב שזו הצעה שצריכים להתאחד מסביבה כל חברי הכנסת שהם רופאים. זו הצעתי. אפשר לשלב אותה יחד עם ההצעה הנוכחית. אין לנו בעיה עם כך. אגב זה אותה בעיה של המקצועות הפרה רפואיים. היתה הצעה והיא לא רצתה להגיש עד שאילצנו אותה להגיש.
אריה אלדד
עכשיו למשל תחיל דין רציפות ונוכל לקדם את זה לשנייה ושלישית. שלנו נמצאת עוד לפני טרומית.
אחמד טיבי
במקרה זה אנחנו מוכנים לוותר, העיקר שתגיש. אני עכשיו רוצה לדבר על משהו שקשור בפרשת הביציות ועל עוול מסוים שנגרם לשני הרופאים המעורבים. אני מכיר באופן אישי את ד"ר נתי לוין כי הוא היה בן כיתה שלי. מדובר ברופא הגון, מקצועי ממדרגה ראשונה שכל מטרתו היתה לעזור לנשים כדי להרות ואני חושב שבחלק מהמקרים נעשה רצח אופי לשני הרופאים אבל בעיקר צריך לעשות הכול כדי לעזור לשני הרופאים האלה לחזור לארץ לחיק משפחותיהם ולעבודה שלהם. נדמה לי שעל ממשלת ישראל שהיא הגוף הרשמי לעשות את הכול כדי להחזיר אותם כאן לארץ.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אני חוזר לגברת עופרה בלבן, עמותת חן לפוריות.
עופרה בלבן
ראשית תודה רבה. בוקר טוב לכולם. אני מברכת על הישיבה הזאת ואני מברכת אותך סגן השר, מאה ימי חסד עברו.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
מאיפה את יודעת?
עופרה בלבן
אני יודעת לספור. מלמדים באוניברסיטה לספור. תכל'ס 5000 נשים ויותר זמנן אוזל. גם היא היום בת 45 היא עוד מעט לא תוכל מתרומת ביצית להרות כי גופה לא יוכל לשאת הריון מבחינה בריאותית. כל התמהמהות מצד הממשלה ואני רוצה פה להזכיר, הממשלה היא זו שביקשה את החוק להיות חוק ממשלתי. בזמנו שר הבריאות הרב דהן בא אלינו לחברת הכנסת דיין ואלי וביקש, החוק הזה חשוב ואני מאוד מאוד מבקש מכם לאפשר אותו כחוק ממשלתי כדי שתחול עליו רציפות ולא תהיה בעיה כמו כל הצעת חוק פרטית שנופלת כאשר לא עברה קריאה ראשונה. הסכמנו, הגענו עד סוף הקדנציה של הכנסת השבע עשרה, ואני מבקשת מהפורום הזה לעשות כל מה שניתן כדי ש-5000 נשים יהיה להן אור בקצה המנהרה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. גברת חדווה אייל, מעמותת אישה לאישה.
חדווה אייל
קודם כל אני רוצה להודות לחבר הכנסת אלדד על תהליך גישור נפלא שקרה בשנה האחרונה עמוק ומעמיק ועל כך יש הרבה מה להודות, והצעת חוק שבהחלט שופרה פלאים. אני רוצה כן להפנות את תשומת לב האנשים כאן לבעיה שקורית עכשיו בשטח ושאולי כדאי מאוד להכניס אותה כבר להצעת החוק הנוכחית. פעולות שנעשות בארץ לנשים צעירות שזה בעצם עוקף חוק. בארץ הפעולה הלא חוקית היא שאיבת הביציות מנשים שלא לצורך פריון עצמי והתהליך שקורה היום ואנחנו בדקנו את זה. יש כמה רופאים בארץ שמבצעים את התהליך ההורמונאלי ומטיסים את אותן נשים צעירות מחוץ לישראל, קפריסין, הודו, בעיקר. ושם מתבצעת השאיבה. כלומר פעולה שהיא לא ברוח החוק. אני חושבת שחשוב מאוד להכניס גם את הנושא הזה לחוק ושפעולה הורמונאלית שאין לה אינדיקציה רפואית עבור האישה עצמה תהיה לא חוקית. זו אחת הפעולות שיכולה למנוע סחר שכבר מתרחש כאן ועכשיו. זה אחד הדברים שהכי חשוב לי לומר כרגע.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.
אורלי לוי אבקסיס
עברתי בימים שהיו לי על החוק וניסיתי ללמוד אותו וראיתי שיש שמה באמת ניסיונות לפתור את כל הבעיות ורישום כמו שצריך. המצב היום הוא נוראי. קודם כל מבחינת רישום האוכלוסין. גם מבחינת רישום הילוד. אנחנו לא יכולים לדעת אם אנחנו מדברים גם מבחינה הלכתית. ישנה בעיה אחר כך לזהות אם ישנה איזושהי קרבה כי אנחנו לא יכולים לפקח על כל מה שקורה בחוץ לארץ. בחוק הנוכחי יש התמודדות עם הבעיה הזו והתמודדות ראויה. מעבר לכך ישנה איזושהי בעיה של ההסתמכות ושל הביטחון של הנשים ברפואה בעקבות מה שקרה בשנת 2000. אני חייבת לספר לכם סיפור קטן.

אחותי היתה מטופלת אצל אחד הרופאים הידועים באותה פרשה. ועד היום היא מסתובבת בתחושה שאולי יש לה ילד איפשהו בעולם. בעקבות גירוי היתר שניתן לה גם מבחינה הורמונאלית היא איבדה את הרחם וילדים משלה אין לה. ברוך השם יש לה ילד מאומץ ממש כמו ילד ביולוגי. אבל זו בעיה שקיימת. והחוק הזה יפתור גם את הבעיה הזו. גם יחזיר בחזרה את האמון ברופאי, במערכת הרפואית בכלל, ואנחנו צריכים לתת פה פתרונות.

הסיפור שקרה עכשיו הוא סיפור שמעלה את זה באמת ומציף את הבעיה, מעלה אותה לסדר היום. אבל זו בעיה של נשים שעוברות את החוויה הזו באופן יומיומי ושנים של טיפולים. הן מרגישות שהן לבד. ואנחנו בתור הוועדה לעבודה, הרווחה והבריאות צריכים לתת מענה. אני בטוחה שסגן השר ליצמן עושה כל שאל ידו לפתור את הבעיה. אני סומכת עליו שהוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר. אם זה תלוי בנו אנחנו צריכים לזרז את החוק הזה. הוא חוק ראוי והוא חשוב וגם לתת פתרונות לבעיות הן הלכתיות והן כמובן של הנשים שנמצאות בבעיה הזו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. עורכת הדין מירה היבנר ממשרד הבריאות. בבקשה.
מירה היבנר
אגב לבעיה שאת העלית יש פתרון בחקירה הנוכחית רק כדי לשבר את האוזן.לא ייתכן שתיעשה לאישה שאיננה עוברת טיפולי פוריות איזושהי פעולה רפואית כגון מתן של תרופות לגירוי היתר אלא אם מלפני זה כבר התקבל אישור שהיא תורמת. יש פתרון בחקיקה הנוכחית אפילו בלי לתקן.
היו"ר חיים כץ
אבל בחקיקה הנוכחית אני מכיר איזה סגן שר שר שיכול לפתור את הבעיות של החקיקה הנוכחית ולהריץ את העסק קדימה.
מירה היבנר
בהצעת החוק המדוברת יש תשובה לבעיה שהועלתה מאוד מאוד מדויקת. דבר נוסף שהייתי רוצה לחזור ולהדגיש. החקיקה הזאת לא בכדי לקחה כל כך הרבה שנים. זאת אחת החקיקות הקשות שחוקקו במדינת ישראל. וזה לא לתפארת המליצה. אני יכולה להגיד לכם שעבדנו יד ביד עם משרד המשפטים, הדברים נעשו בשום שכל ובזהירות המתבקשת תוך לקיחה בחשבון של כל הבעיות העשויות והעלולות להתעורר כתוצאה מהחקיקה הזאת. החקיקה הזאת כראי באה למצות את כל אותן בעיות הן בתחום ההלכתי והן בתחום הרפואי והן בנושא של אישה לאישה וסחר וכולי. יש איזשהו קונצנזוס. יחד עם זאת אני מרשה לעצמי לומר, אמנם סגן השר ליצמן יושב כאן, אני מקווה כשהוא עכשיו ילמד והוא לומד את הנושא, הוא לומד מהר מאוד אבל הוא לא לבד במערכה. ואני חושבת שטוב נעשה אם ניתן פרק זמן קצר מאוד והדברים אכן יקבלו את המנוף והתפישה הרצויה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו שמענו פה חלק מהדוברים ואנחנו נשמע עוד אבל אנחנו נכנסים לעובי העניין והייתי באמת רוצה לשמוע את דעתו של סגן השר שר כבוד הרב ליצמן.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
תודה אדוני היושב ראש ידידי חבר הכנסת חיים כץ. בואו נתחיל ככה. אצלי סופרים את הימים כבר. לפני שהתחלתי כבר מאה ימים. אני הייתי צריך להתווכח איתם זה מאה עשרים יום. אני חושב שזה הוגן גם לעשות את זה. מה שעבר כאן חמש שנים כחקיקה ומה לפני כן חמש שנים שדיברו על זה, אז עם כל הכבוד לא צריך לבוא ולהגיד רגע עברת את ימי החסד. תתחיל. בימי החסד האלו היתה כבר שפעת מכסיקו ושפעת חוק ההסדרים, ומחלת התקציב. והיה לנו כל מיני דברים באמצע גם כן. הדבר הראשון שאני רוצה להגיש שבישיבה הראשונה שישבתי עם עורכת הדין היבנר שהיא לא מעורכי הדין שאני רוצה לקצוב לה את השנים כיועצת משפטית. אמרתי את זה גם בישיבת ממשלה אתמול. היא העבירה לי את החוק הזה והיא פירטה לי את החוק. ואני אמרתי לה אני צריך ללמוד את זה. ואכן התחלתי ללמוד את החוק הזה ונפגשתי עם הרב הראשי הרב עמאר על זה. ישבתי איתו על זה, בדקתי את ההשלכות, בדקתי את הדברים, בדקתי מה אני צריך לבדוק עוד, אני באמצע הלימוד.

אז ידידי חיים כץ אומר שאני קם מוקדם ואני תופס מהר. חיים כץ הבטיח לי שבאחד ביקורי הפתע הבאים חיים בא איתי בלילה. רבותיי, אני לומד את העניין. מבטיח לכם לא לסחוב את זה ואני אשתדל כמה שאני יכול לזרז את העניין. בהחלט מרגיש ומבין כאב אישה שרוצה ילדים. לא צריך להטיף לנו מוסר ולהגיד לנו שזו בעיה. כולם מבינים את זה. זה בני אדם. בחוק הזה יש הרבה דברים. יש בעיות חוקיות, יש סיכון, מסחור, זכויות הילד, רווקות, נשואות. ברור שצריך ללמוד את זה. יש גם חלק כבר מעבר לויכוחים שאמרו שזה בקונצנזוס. הבטחתי ואני אעשה את הכול להגיע לקונצנזוס ונסיים מהר את העניין. דבר אחד אני חייב להעיר פה וזה נוגע למה שהיה ברומניה. משרד הבריאות לפני שלוש שנים הוציא מכתב שאומר שאסור לעשות את זה שם.
מירה היבנר
המרפאה הספציפית הזאת לפני שלוש שנים הודיע משרד הבריאות לרופאים הנוגעים בדבר שלמרפאה הזאת אין אישור ברומניה והפועל היוצא גם שלכן אסור מכאן לשלוח לשם לאותה מרפאה ספציפית.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני מודה ליועצת המשפטית ששמרה עלי ותיקנה אותי. באמת תודה. מכאן לעשות דברים שהם לא בסדר לפי החוק ברור שמשרד הבריאות צריך לעמוד על זה. הוא ממונה על החוק והוא צריך להשגיח שלא ייעשו הדברים האלו. התגובה הראשונה שלי היתה אם זה נגד החוק אז אני לא מקבל את זה. זה לא הדיון. שלא יחשבו שיש הכשר מכאן, התשובה היא חד משמעית לא. רבותיי אני הולך להתמודד עם זה. אני הולך לבדוק את העניין. אני לא אהסס ואבוא ואגיד דברים ברורים בשולחן. אני מבין את הבעיות. אני מבין את הכאב. אני אשתדל לגמור את העניין כמה שיותר מהר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי תודה רבה. פרופסור הרמן אריה יושב ראש האיגוד לגניקולוגיה.
אריה הרמן
אני רוצה לברך על המגמה בדיון הזה לא להפוך את הנושא של התקשורת בחו"ל למוקד. אני רק יכול להגיד לכם באופן כללי שהעמדה של האיגוד הישראלי לגניקולוגיה של ההסתדרות הרפואית שאנחנו מצפים מרופאים לנהוג לפי החוק של ישראל לפי החוק במדינות שבהן הם עובדים ולפי הגישה של האתיקה הרפואית שהיא חוצה גבולות וימים לגבי ציפייה מרופא שמטפל באנשים.


לגבי הנושא הספציפי הזה אני פונה לכבוד השר כדי לעשות את המירב והמיטב כדי לזרז. גם אם מעשי ידי אדם כמו שהרב הלפרין אמר לא יצא מושלם משום שאני רוצה להצביע פה על איזשהו נושא שקוראים לו אווירה. לפני פרשייה אחרת שאני בכלל לא רוצה לדון עליה יותר מדי היו תרומות ביציות בישראל. וזה היה מסודר והצהירו לנשים והן הסכימו. זה לא היה מסודר ברמת הרישום במינהל והתחומים האחרים שהחוק הזה פוטר אותו אבל היו תרומות. מה שאני אומר שהחוק הזה מעבר לעובדה שהוא פותר את הבעיות הלא פתורות הוא יצור שינוי של אווירה שבה נשים שמלכתחילה צריכות לעבור טיפול יוכלו לדון בתרומת ביצית. רופאים שמטפלים בנשים שצריכות לעבור טיפול יעלו את הנושא. בעקבות הפרשייה הקודמת הרופאים שמטפלים בפוריות קיבלו רגליים קרות ולא רצו שיאשימו אותם בזה שהם מעורבים בכל מיני כאלה דברים ולכן הם לא מעלים את הנושא על סדר היום.

ברגע שהנושא יעלה והחקיקה תעבור יהיה שינוי של האווירה ולא נראה את התופעה הזאת שאני קורא לה תופעה מבישה שאלפי נשים ישראליות צריכות לנסוע לחו"ל כדי לקבל תרומת ביציות כדי לממש את הזכות להורות. הזכות להורות הוא משהו שאי אפשר בכלל להתווכח איתו. לכן הנושא הזה כל כך חשוב כדי לקדם אותו כמה שיותר מהר. גם אחרי שמקדמים אותו יש תהליך. הזמן הוא כן יקר. אני רוצה להצביע לכם שהרופאים שעוסקים בפוריות הם אלה שעובדים בחזית. הם אלה שרואים בחורה בגיל 22 שנולדה ללא שחלות. הם אלה שרואים את האישה שחלתה בסרטן וקיבלה טיפול כימותרפי והשחלות שלה מתפקדות. הם אלה שרואים את האישה שעברה אינסוף טיפולים ונמצא שהביציות שלה הן לקויות. הם אלה שמטפלים באישה שהבן שלהם או הבת שלהם נהרגו בתאונת דרכים או בצבא והן זקוקות באופן נואש לביציות. ולכן אנחנו שבחזית פונים ומפצירים בחדר הזה באנשים האלה לטובת הציבור לזרז את הטיפול בעניין.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הרב מנחם בורשטיין בבקשה.
מנחם בורשטיין
אני ראש מכון פועה לרפואה על פי ההלכה. הייתי חבר בוועדה עם ד"ר אדטו וד"ר מירה היבנר. אלדד היה בוועדת המשנה. אני רציתי לציין שני דברים. דבר ראשון בתור אחד שעסק בנושא כי גם כמו שאמר פרופסור הרמן אנחנו גם יושבים עם אלפי זוגות עם כל מיני בעיות פוריות ורואים את המצוקה הגדולה. זה ברור לכולם פה בחדר שצריך לעזור בעניין. אולי להבדיל מחוק הפונדקאות שם הייתי קצת מעורב בו החוק הזה התקבל בזכות כל המשקיעים בנושא. היה פה התחשבות וחשיבה מאוד עמוקה גם מבחינה הלכתית ואני רוצה לציין גם לציבור הדרוזי והערבי במדינת ישראל, וכל הדברים האלו נלקחו בחשבון. החוק הזה יכול להיות דגם לכולם. לכן יש לו זכות מיוחדת לעבור.


יש לי גם הצעה קונקרטית אבל זה אולי אני אדבר עם סגן השר ליצמן איך בכל אופן לסדר, כיוון שיצא לי לדבר עם גדולי הפוסקים, גם מהציבור החרדי וזו סוגיה שאני עוסק בה גם מבחינה הלכתית הרבה שנים. אני רוצה פה לתקן את גברת בלבן שאיתה אני בקשר כבר הרבה שנים ומברך את עבודתה. יצא לי להגיע לסגן השר ליצמן בעניינים אחרים וביקשתי ממנו משהו בתחום מסוים בבתי חולים שהציבור הדתי מקופח. הוא אמר לי הרב בורשטיין אין לי זמן עכשיו לטפל בדתיים, אני כמו שר הבריאות של כולם. כך שאפשר לדבר על דברים קונקרטיים בעקבות שיחות שלי עם כמה מגדולי הפוסקים ואפשר להגיע לפתרון. הממשלה יכולה להמשיך את הרציפות ואני מאחל לכולנו ומתפלל שזה יעבור מהר וטוב. תודה רבה.
אדריאן אלנבוגן
אני סגן יושב ראש האגודה הישראלית לחקר הפוריות. הייתי רוצה לומר שלושה דברים. ראשית, אני מבקש לברך את חבר הכנסת אריה אלדד על עבודתו הבלתי רגילה שהוא עשה בוועדה הקודמת. כי אם הצעת החוק הזאת עברה את הקריאה הראשונה ועברה על הסכמתם של כל אלו שמוזמנים לפחות בהזמנה של היום. נציג משרד הבריאות, ומשרד האוצר, ופועה, ועמותת חן לפריון, ועמותת אישה, ומשרד המשפטים וכן הלאה. למעשה על דעת כולם. להגיע להישג כזה היה צורך באינטליגנציה ובחוכמה בלתי רגילה אבל עובדה שהדבר הזה התקבל על דעת כולם. אסור כרגע לזמן שיעשה את שלו ולא לקדם את העניין במהירות. דבר שני, אני רוצה להצטרף למה שחבר הכנסת טיבי אמר. כן צריך לעזור לרופאים שנמצאים שם להביא אותם מהר הביתה. בלי להיכנס לויכוח עם משרד הבריאות האם כן אמרו או לא אמרו לפני 3 שנים שהיחידה הזאת כן מוכרת או לא מוכרת. חובתנו להחזיר את בנינו הביתה.

דבר אחרון לגבי עצם החוק. החוק שעבר על דעת כולם צריך לעבור במהרה. כבוד הרב ליצמן אני שמעתי אותך כאשר אתה פנית לציבור הרופאים בועידת ארגון רופאי המדינה שאני נמניתי בין ראשיה. אתה נתת חזון לשירותי הבריאות במדינת ישראל. אנחנו סומכים עליך. אנחנו מבקשים שתוכל לקדם את החוק הזה במהרה. החוק הזה עבר גם את הסכמתם של כל מנהלי היחידות של הפריה חוץ גופית במדינת ישראל. יש קונצנזוס מקיר לקיר שאינני זוכר שאי פעם היה באיזושהי הצעת חוק. ועכשיו הכול מונח על שולחנך והכול מונח על הבנתך ויושרך כדי להעביר את זה מהר ככל האפשר. זאת תקוותנו.
מדינה מוקס
יש למצרך הזה צרכנים. יש למצרך הזה צורכים. יש מי שמוכר ויש מי שקונה. ויש שוק. והשוק הזה אין לו רגולציה. השוק הזה היום לא מתנהל כפי שהוא אמור להתנהל וישנה בדרך הצעת חוק טובה. אסור להשאיר את השוק הזה פרוץ. כל הנושא הזה הפקר תלוי באוויר. ישבו אנשים חכמים, ישבו ודנו ובנו הצעת חוק טובה. יכול להיות שיש בה דברים שאולי צריך להעביר אותם בחקיקת משנה. אבל לטובת הציבור צריך לסיים את הפרשה הזאת וכמה שיותר מהר. ואנחנו נתמוך בהצעה הזאת ואנחנו נעודד כל דבר שיביא לישועה. אנחנו מדברים על משפחות. מאוד חשוב הדבר הזה. לסגור את הדבר הזה וכמה שיותר מהר וכל מה שצריך בחקיקת משנה אחר כך נעבור הלאה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, תודה רבה.

אני רוצה לסכם את הדיון הזה. על פניו אחרי שכולם דיברו היתה הסכמה רחבה שיש צורך אמיתי ודחוף לקדם ולחוקק את הצעת החוק לתרומת ביציות ולפתור את המצוקה הקשה של הנשים שצריכות את הטיפול הזה.

סגן השר ליצמן הודיע לוועדה שהוא יעשה מאמץ ללמוד ולקדם את הנושא במהירות. הוועדה מצפה שהממשלה תבקש להחיל דין רציפות על הצעת החוק הממשלתית. יחד עם זאת קיימת הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת ד"ר אדטו ופרופסור אלדד. יש גם הצעת חוק של אחמד טיבי. אולי גם ד"ר עפו אגבאריה. בניגוד לדבריו של אחמד טיבי אני מקווה שזה יהיה אפס בסוף שהממשלה תגיש דין רציפות.

הוועדה תפעל לקדם את החוק. והיה ולא תוגש בקשה של הממשלה להחיל רציפות אנחנו נפעל לקדם את ההצעות הפרטיות. מיד לאחר הפגרה תתקיים ישיבה נוספת בנושא. תודה רבה. הישיבה נעולה. סליחה. אנחנו פותחים את הישיבה. סגן השר רוצה להגיד מספר מילים.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני רוצה להתייחס לא לנושא הזה. אני אומר את זה לחברי הכנסת.
היו"ר חיים כץ
בהמשך לדיון שהיה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בקשר למצוקה של עמותת ערן. מצוקה כלכלית לא קלה. גוף שעושה רבות לעזור לאנשים שנמצאים במצוקה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
ראשית מעבר לדברים שאנחנו מטפלים פניתי למד"א והם נותנים שירות לערן בנתניה. הם רוצים להרחיב את זה, ברחובות, אולי במוקד הארצי בתל אביב. זה במחיר סמלי של שקל לשנה. זה לא הפתרון אבל זה יקל קצת על ערן להמשיך ולתת את השירות החשוב שהוא נותן לאזרחי ישראל.
היו"ר חיים כץ
זה לא היה נושא הדיון, יחד עם זאת, זה היה חשוב מאוד שזה ייכנס לפרוטוקול.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים