ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/07/2009

החלת דין רציפות להצ"ח לתיקון פקודת העיריות (מס' 116) (ייצוג הולם בקרב עובדי העיריה), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

27.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 55
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ו' באב התשס"ט (27 ביולי 2009), שעה 10:00
סדר היום
החלת דין רציפות להצ"ח לתיקון פקודת העיריות (מס' 116) (ייצוג הולם בקרב עובדי העיריה), התשס"ח -2008
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

רוברט אילטוב

זאב אלקין

יריב לוין

ציון פיניאן

אופיר פינס-פז
מוזמנים
אבי מספין דובר, אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה

יואב קריים מטה מאבק הנכים בישראל
ע' יועץ משפטי
גלעד קרן
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
יפעת שפרכר

החלת דין רציפות להצ"ח לתיקון פקודת העיריות (מס' 116)

(ייצוג הולם בקרב עובדי העירייה), התשס"ח-2008
היו"ר דוד אוזלאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 116) (ייצוג הולם בקרב עובדי העירייה), התשס"ח-2008. הדיון הוא על החלת הרציפות. אנחנו לא נפתח כאן את הדיון, אלא פשוט נעמיד את זה להצבעה.
אופיר פינס-פז
אני מבין שהקואליציה התארגנה נגד הדבר הזה, למרות שהבנתי שאין עמדת ממשלה.
זאב אלקין
עמדת הממשלה הייתה להתנגד. אתה יכול לדחות את ההצבעה.
אופיר פינס-פז
אני מבקש לדחות את ההצבעה ולברר את העניין עם הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
זאת הייתה הצעתי לפני הישיבה. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05

קוד המקור של הנתונים