ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/07/2009

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' __ - הארכת התוכנית הנסיונית - אורות לתעסוקה), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.7.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 88

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, א' באב תשס"ט, (22 ביולי 2009), שעה 09:45
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009-2010), התשס"ט – 2009 – פרק כ' – שילוב מקבלי גמלאות בעבודה. הארכת הוראת שעה.
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

אריה ביבי

משה (מוץ) מטלון

שלי יחימוביץ
מוזמנים
מיכל צוק – משרד האוצר

רון בר יוסף – ראש מנהלת "אורות לתעסוקה" – משרד התמ"ת

יוסי פרחי – מנכ"ל – שירות התעסוקה

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים

עו"ד דבי גילד חיו – האגודה לזכויות האזרח בישראל

מיקי מנור – תוכנית ויסקונסין

אריה דוד סיון – תוכנית ויסקונסין

תרצה בר חיים – תוכנית ויסקונסין

חלי גיא אלדר – משרד המשפטים

עו"ד אהרון חוטובלי – הסתדרות עובדי המדינה

עו"ד שרי בכר – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרית דמרי – ביטוח לאומי

בתיה כהן – ביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

שמרית שקד
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009-2010), התשס"ט – 2009 – פרק כ' – שילוב מקבלי גמלאות בעבודה. הארכת הוראת שעה.
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, החלפנו חודש, א' באב, 22 ביולי 2009, ואנחנו נדון פעם נוספת בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית, שנים 2009-2010 התשס"ט 2009 פרק כ' , שילוב מקבלי גמלאות בעבודה. הארכת הוראת שעה. ואנחנו נבקש לשמוע את התמ"ת מה יש להם להגיד.
רון בר יוסף
אנחנו מבקשים להאריך את התוכנית עד סוף דצמבר השנה.
היו"ר חיים כץ
האוצר יש לו מה להגיד?
מיכל צוק
אנחנו תומכים בהארכה.
היו"ר חיים כץ
מצוין. והיועצת המשפטית יש לה מה להגיד?
ג'ודי וסרמן
כן אדוני. אני אבקש לפני שהוועדה מצביעה על הארכת התוכנית הניסיונית ל-5 חודשים שהוועדה תצביע על חלוקת הצעת החוק לפי 121 לתקנון. באופן זה, זה יובא לאישור המליאה. כך שבשלב ראשון המליאה תאשר בקריאה שלישית את החלטת הוועדה של היום להאריך את התוכנית הניסיונית ב-5 חודשים. התוכנית הרחבה, הצעת החוק הגדולה תישאר על שולחן הוועדה על מנת שהוועדה תוכל לדון בה בהמשך.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. נקריא את הסעיף.
שמרית שקד
תיקון חוק המדיניות הכלכלית 2004, תיקוני חקיקה. בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 תיקוני חקיקה התשס"ד 2004 בפרק ז' בסעיף 65, במקום המילים "תום ארבע שנים מיום התחילה", יבוא "ליום י"ד בטבת התש"ע 31 בדצמבר 2009.
היו"ר חיים כץ
מי בעד הסעיף?

יש למישהו מהאוצר או מהתמ"ת הערות? אין.

הצבעה

בעד – רוב

נגד - מיעוט


תודה רבה. ברוב קולות מכריע קיבלנו את בקשת האוצר והתמ"ת להאריך ב-5 חודשים. אנחנו נעשה דיונים. יבוא לציון גואל. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:48

PAGE
2

קוד המקור של הנתונים