ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2009

הארכת המועד להגשת הדין וחשבון של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2008

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת הפנים והגנת הסביבה

21.07.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 53
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיום שלישי, כ"ט בתמוז התשס"ט (21 ביולי 2009), שעה: 14:30
סדר היום
הארכת המועד להגשת הדין וחשבון של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות

והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2008.
נכחו
חברי כנסת: דוד אזולאי – היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
עו"ד מאור דבוש – מפקח על בחירות, משרד הפנים

שמואל גולן – משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

עו"ד נורית ישראלי – יועמ"ש משפטי, משרד מבקר המדינה

עו"ד שרית שפיגלשטיין – מנהלת מחלקה, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
ורד קירו
אנה פרסלר - מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הארכת המועד להגשת הדין וחשבון של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות

והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2008
היו"ר דוד אזולאי
צהרים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו דנים היום על פי בקשתו של מבקר המדינה מר מיכה לינדנשטראוס בעניין הארכת המועד של הגשת הדין וחשבון של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2008.


אדוני המנכ"ל, האם זה קשור לוועדה שעשינו לפני כן לגבי הרשויות המקומיות כשהארכנו את המועד?
שמואל גולן
זה חלק. אדוני היושב ראש, אנחנו מדברים על הסיעות העצמאיות. הדיון הקודם התייחס לסיעות הבת וסיעות האם, כשבאו לפה מפלגות וביקשו דחייה בהגשת הדוח. כמובן שזה מחייב גם אותנו אחרי זה לבקש דחייה בהגשת הדוח לכנסת כתוצאה מזה שהמפלגות בחלקן לא מוכנות. הלוא הן צריכות להגיש גם את הדוח של מערכת הבחירות לכנסת השמונה-עשרה, גם את הבחירות לרשויות המקומיות, ויש להן גם את הדוחות השוטפים. לכן, היתה פניה, וזו היתה ההחלטה שהיתה לפני כשבועיים בערך.


היום אנחנו מבקשים דחייה של הסיעות העצמאיות. היו בסביבות 1,150 סיעות שהתמודדו לרשויות המקומיות ב-172 רשויות מקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
אלה העצמאיות.
שמואל גולן
סך הכול התמודדו במערכת הבחירות. מתוכן כ-250 זה סיעות שמגדירות את עצמן כסיעות בת, והן לא יגישו אלא המפלגות יגישו על פי מה שקבעה הכנסת לפני שבועיים. היתרה היו צריכים להגיש לנו. כמעט 1,000 סיעות היו צריכות להגיש לנו דוחות. כ-200 לא הגישו, 850 הגישו.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, רוב המתמודדים ברשויות המקומיות זה רשימות עצמאיות.
שמואל גולן
רוב המתמודדים הן רשימות עצמאיות. אנחנו קיבלנו עד היום דוחות כספיים של 850 רשימות.
היו"ר דוד אזולאי
כמה מתוכן רשימות שיש להן רשימת בת?
שמואל גולן
המפלגות הכריזו על בסביבות 200. יש תמיד איזו מחלוקת. יש כאלה שמציינים את עצמם. הם משויכים לאיזו מפלגה כזאת או אחרת. אבל, לא תמיד המפלגה מודיעה למשרד הפנים
שהיא זו שמוגדרת כסיעת בת, ולכן הם מופיעים אצלנו כסיעה עצמאית. יש גם מושג שנקרא סיעות משולבות של סיעה עצמאית מחוברת עם סיעה שהיתה כבר מיוצגת שם.


אבל, הדיון כרגע הוא על הסיעות העצמאיות. הגישו לנו בערך 850 סיעות. אנחנו בדקנו את כל הסיעות האלה, כבר סיימנו את הביקורת. אבל, יש תהליך, והתהליך הוא זה שאנחנו חייבים לקבל את תגובתם כי אחרת אנחנו לא יכולים לפרסם את הדבר הזה. המצב הוא כרגע שכ-300 ומשהו לא השיבו לנו עדיין. אני מקווה שישיבו לנו, כי אחרת הן כמובן לא יהיו זכאיות להפרש כספי שהן צריכות לקבל. רובם הלוא צריכות לקבל כסף מהמדינה. אנחנו שלחנו למעל 300 תגובה שלנו, ואנחנו מחכים למה שנקרא השגות. אנחנו נמצאים במצב שאם אנחנו לא נדחה את הדוח, אנחנו נצטרך לפרסם דוח מבלי לקבל את תגובתם של חלק גדול מהסיעות.
היו"ר דוד אזולאי
הבקשה שלכם היא להאריך את מועד הגשת הדוח עד ה-26.8.
שמואל גולן
כן. אנחנו סבורים שחודש מספיק לנו לעניין הזה, וזה בתקווה. יהיו כנראה עוד כמה בודדים שנרוץ אחריהם. אבל, זה צריך להיות ברור כי מי שלא מגיש לנו, או לא מסכם איתנו, בסופו של דבר אנחנו לא ממליצים על דוח חיובי, ואז הם לא זכאים לקבל את ההפרש הכספי שהמדינה צריכה לתת להם. אתמול גם היה דיון על חלק מהסיעות שלא ביקשו מימון – כ-50 או 60 סיעות שלא ביקשו מימון, ואתמול ביקשו מהכנסת את האפשרות להגיש עכשיו. היועצת המשפטית של המשרד ציינה מה המשמעויות של העניין, וזה מופיע בפרוטוקול. תצטרך להתקבל החלטה גם לגבי מה שהיה אתמול.
היו"ר דוד אזולאי
האם מדובר לגבי הצעת החוק שעברה פה אתמול?
שמואל גולן
כן.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אנחנו נאשר את הארכת המועד להגשת הדוח של מבקר המדינה על פי סעיף - - -
מאור דבוש
אדוני, אני עו"ד במשרד המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים ואני מבקש להעיר הערה. קודם כל, הארכה של החודש מלבד זה שזה מערים קשיים כלכליים עצומים על הרשימות שהתחייבו לשלם לספקים, לעובדים ולכל האנשים שנתנו להם שירות במהלך הבחירות ולפני, ישנה עוד בעיה של רשימות עצמאיות שלא הגישו דוח למבקר המדינה והערבות שלהם למעשה תפוג עכשיו. למעשה, אנחנו נצטרך לבקש מהם לחדש את הערבות.
שמואל גולן
מי שלא הגיש צריך לחלט לו את הערבות.
מאור דבוש
אבל, הערבות תפוג. אחרי תשעה חודשים הערבות פגה.
שמואל גולן
אנחנו כבר לא מקבלים דוחות. אני ביקשתי מהיושב ראש לאשר לנו דחייה של חודש בכדי לסכם את הביקורת שכבר סיכמנו אותה. אנחנו סיימנו את הביקורת.
מאור דבוש
אתה תחלט ערבות לרשימה שלא הגישה לך דוח, ואתה צריך לקחת לה 85% בחזרה?
שמואל גולן
לא, לחלט זה משהו אחר. כל סיעה נתנה לך ערבות, והערבות הזאת באה בכדי לתת ביטחון שהוא מגיש דוח. כי הרי אתם הלוא נתתם לו מקדמה, וזה במקום המקדמה. מי שלא הגיש דוח, זה בדיוק מחובתכם לחלט עכשיו.
היו"ר דוד אזולאי
כמה לא הגישו דוחות?
שמואל גולן
בסביבות 200.
נורית ישראלי
מנכ"ל המשרד שלנו, האם אתה יכול להעביר למשרד הפנים רשימה של כאלה שלא הגישו דוחות?
שמואל גולן
כן, בטח.
נורית ישראלי
בעצם הם כבר לא יכולים להגיש. הם באיחור עצום. הם היו צריכים להגיש בסוף פברואר, ותחלטו להם ואז אין בעיה של הערבות. אתם תקבלו את זה תוך כמה ימים.
מאור דבוש
אנחנו צריכים את זה כמה שיותר מהר בשביל לחלט ערבויות.
נורית ישראלי
התאריך המקורי שלנו היה 26.7. אנחנו היום ב-21. כמה ימים לוקח לך להעביר לו את הרשימה?
שמואל גולן
תוך יום אתה מקבל את זה.
היו"ר דוד אזולאי
רגע. לפני שאתם מתחילים להעביר רשימות, ולפני שאתם מחלטים, ולפני שאתם סוגרים את כל העניינים, אנחנו עדיין פה. אתמול עבר פה חוק בקריאה טרומית והוא הוכן לקריאה ראשונה. איך החוק הזה מתחבר למה שכרגע סיכמתם?
שמואל גולן
בוא נאמר כך: יש בערך 60 רשימות שמסיבה כזאת או אחרת – לא ברור לי למה, למרות שמשרד הפנים הודיע להם – לא ביקשו מימון, והן זכאיות למימון. אני חושב שהם עשו את זה כי הם רצו בעצם להמתין ולראות אם הם זוכים, כי יש כאלה שלוקחים מקדמות, ולאחר מכן לא זוכים במערכת הבחירות, ואז הם נאלצים כמובן להחזיר את הכסף. זאת הסיבה שכנראה לא ביקשו את הכסף. הן זכאיות לכסף.
תומר רוזנר
לא. היה להם 21 יום אחרי הבחירות להגיש. לא בגלל זה. זאת אומרת, הם כבר ידעו את התוצאות. הם פשוט לא הגישו.
נורית ישראלי
הם כנראה לא היו מודעים.
שמואל גולן
לי זה נראה מאוד מוזר שסיעה שהיא זכתה, ויש לה מנדטים, והיא זכאית לכסף, ויש כאלה שזכאים להרבה מאוד כסף, משום מה לא פנו.
נורית ישראלי
אם יורשה לי אדוני היושב ראש, אין חפיפה בין משלמי הערבויות ועם מבקשי המימון. מי שמבקש מימון, מפקיד ערבות.
שמואל גולן
נכון.
נורית ישראלי
יש לנו קבוצה של 60 איש שלא ביקשו מימון, ולא הפקידו ערבות. כשהוראת השעה תעבור הם יוכלו לבקש, ולקבל 85% שיהווה עבורם 100%, ונצטרך לפתוח את החשבונות, ולעשות את הכול מחדש – זה קבוצה אחת.
שמואל גולן
זה סיפור אחר, זה ייקח לנו זמן.
נורית ישראלי
חוץ מזה, יש קבוצה - - -
תומר רוזנר
רגע, השאלה לגבי הקבוצה הזאת, וזו שאלה ששואל היושב ראש והיא שאלה במקום. הרי כל סיעה צריכה להגיש את הדוחות במועד בלי קשר לשאלת המימון. מתוך ה-60 האלה יש סיעות שלא הגישו דוחות?
שמואל גולן
אין לי כרגע את הנתון, אבל רוב ה-60 האלה שהן זכאיות למימון, הגישו דוחות. חלקן יקבלו את הדוח כפי שהוא יקבל. חלקן נמצאים בגירעון.
היו"ר דוד אזולאי
מי שלא הגיש דוח הוא גם לא יוכל לקבל, והוא לא זכאי לקבל למרות החוק ולמרות הארכת המועד.
שמואל גולן
נכון מאוד. לפי דעתי, היועצת המשפטית גם אמרה את זה אתמול. המשמעות של הדבר הזה מבחינתנו - מעבר לבעייתיות של חצי שנה או שלושת רבעי שנה אחרי הבחירות פתאום נזכרים לקבל כסף ולהגיש את הכול - המשמעות שלנו היא שאנחנו מתחילים את הכול מההתחלה עם ה-60 האלה. הם יגישו לנו דוח חדש. אנחנו נצטרך אחרי זה למנות לו רואה חשבון ולהתחיל לבדוק אותו כי הכול חדש שם – מקבלים כסף. זה יהיה לגבי ה-60.
תומר רוזנר
השאלה הנשאלת היא כזאת, לפי החוק הסמכות להאריך את המועד להגשת הדוחות על-ידי הרשימות השונות שהן היו צריכות להיות מוגשות שלושה חודשים לאחר הבחירות, היא סמכות של מבקר המדינה.
שמואל גולן
אמת.
תומר רוזנר
אני מבין שאתם הארכתם את המועד להגשת הדוחות.
נורית ישראלי
למי שביקש.
תומר רוזנר
האם יש כאלה שלא הגישו ולא ביקשו?
שמואל גולן
לא, לא. על מנת שאנחנו נוכל להאריך למישהו, אנחנו צריכים להאריך קודם כל לעצמנו. אנחנו צריכים לקבל אישור מוועדת הפנים.
נורית ישראלי
עכשיו אין יותר הארכות, אנחנו גמרנו את ההארכות.
תומר רוזנר
השאלה היא האם יש החלטה כזאת - - -
נורית ישראלי
אנחנו לא מסוגלים טכנית. אנשים היו צריכים להגיש ב-25 לפברואר. נניח שהם קיבלו חודש או חודש וחצי אורכה.
שמואל גולן
היו כאלה שיותר.
נורית ישראלי
עשינו עבודה ענקית, הכנו טיוטות של הדוחות, ושלחנו להם במסגרת כללי הצדק הטבעי, ולפי סדרי העבודה המקובלים, אלינו לתגובה. חלק מהתגובות קיבלנו, לחלק אנחנו עדיין מחכים. לחלק מהאנשים שקיבלנו תגובות, יש סיבוב שני, ואנחנו מחכים לתגובות סיבוב שני. במצב דברים זה אנחנו מבחינה טכנית לקראת סיום. אנחנו לא במצב תחילי שמישהו עכשיו יגיש לי את הדוח שהיה צריך להגיש לי בסוף פברואר, ואני אפתח את כל המערכת שלי מחדש.
שמואל גולן
אין דבר כזה.
נורית ישראלי
אנחנו עכשיו בסוף של התהליך, ולא בהתחלה של התהליך.
תומר רוזנר
צריך להבהיר לוועדה הנכבדה מה שאמר מר דבוש ממשרד הפנים. המשמעות של הדחייה הזאת היא פגיעה באותם אלה שהיו בסדר. אדם שהגיש בזמן, בתוך השלושה חודשים שהוא צריך להגיש, מחכה את החמישה חודשים שהחוק קצב למבקר המדינה להגיש את הדוחות שלו, כדי לקבל את היתרה של 15% שמגיעה לו אם מגיעה לו ואם הוא היה בסדר.


אומר מר דבוש, ובצדק, סיעות שמאמינות שהחוק במדינה מתקיים כסדרו, התחייבו לספקים ולאנשים שעבדו במערכת הבחירות ולכל מיני דברים, על סמך ה-15% האלה. אם אנחנו דוחים עכשיו, אז המשמעות היא שאותם אנשים שהיו בסדר - - -
היו"ר דוד אזולאי
על ה-15% בלבד.
שמואל גולן
רק על ה-15%.
תומר רוזנר
על ה-15% האלה, הם יצטרכו לחכות עכשיו עוד חודש.
היו"ר דוד אזולאי
ואי אפשר כרגע להעביר את ה-15%, אלא עד שיוגש הדוח.
שמואל גולן
עד שאנחנו מפרסמים את הדוח, משרד הפנים - - -
נורית ישראלי
התוצאה היא באמת כמו שאומר היועץ המשפטי הנכבד של הוועדה שבעצם הטובים ניזוקים בגלל הרעים במירכאות. אבל, אני לא רואה דרך שבה אנחנו יכולים להתמודד. הרי הדוח הוא אחד שמוגש בבת אחת. מתוך המכלול הזה שאנחנו דוחים להם, יותר מרבע מהקבוצה הדחייה היא בגללם. בגלל שהם ביקשו מלכתחילה דחייה, או בגלל שבמהלך הדיאלוג הזה של הטיוטה והתגובות, הם עיכבו לנו את התגובות. זאת אומרת, בערך סדר גודל של חצי – ורק תתקן אותי אם זה מדויק - חצי מהקבוצה הזאת שאנחנו דוחים לה עכשיו, הם ביקשו דחייה. זאת
אומרת, כשאדם מבקש דחייה הוא צריך להבין שתהיה לזה משמעות. יש חצי שהם יחד בכיתה עם כל הילדים שצועקים עליהם למרות שהם ילדים טובים, מה לעשות?
תומר רוזנר
לא, לא. אני זהיר בדבריי. חלק מהבקשה של הדחייה היא בשל כך שאתם מקפידים קלה כבחמורה לשלוח טיוטא ועוד פעם טיוטא, ועוד פעם, ולחכות לתשובה וכו', שזה בסדר גמור.
נורית ישראלי
כללי צדק טבעי.
תומר רוזנר
זה גם מאריך את העבודה שלכם. החוק נתן לכם חמישה חודשים, וכנראה שזה אולי לא מספיק.
שמואל גולן
נכון מאוד, על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה להאיר את תשומת לב הוועדה שבכל הדוחות שמבקר המדינה הגיש - המבקרים הקודמים - אנחנו בפירוש תמיד מציינים שהזמן לא מספיק. צריך לתקן את החוק. מבקר המדינה הקודם, ומבקרת המדינה שהיתה לפניו, גם ביקשו להאריך את חמשת החודשים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני הנכבד, במקום להגיד להאריך את החוק, לתקן את החוק, אני מציע לכם את הדבר הבא. אם הנושא הוא כל כך חשוב, ואם אתם כל כך רוצים לשנות, אנא מכם ליזום מהלך של חקיקה ממשלתית.
נורית ישראלי
אנחנו לא ממשלה.
שמואל גולן
אנחנו לא יכולים. הדבר היחיד שעשינו, אדוני היושב ראש, הוא שפנינו כבר. אני פניתי, המבקר פנה במכתב לחבר הכנסת פינס, יושב-ראש הוועדה הקודמת, לפני מערכת הבחירות.
היו"ר דוד אזולאי
סליחה, עם כל הכבוד, זו לא הפרוצדורה. אני מציע לכם לפנות לשר המשפטים, ולהסביר לו את העניין ולבקש. לא לוועדת הפנים, ועדת הפנים היא לא בר סמכא לקבוע האם להאריך או לא. אחר כך זה יגיע אלינו, וזה סיפור אחר.
שמואל גולן
ועדת הפנים אחראית על החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אחר כך. שלא יקרה ששוב הפעם נקיים עוד הפעם דיון, והנושא הזה יעלה, כי חבל, אני מציע כבר עכשיו להוציא מכתב לשר המשפטים ולהציג בפניו את הבעיה. תוציאו גם אלינו העתק, ואנחנו גם נפנה.
שמואל גולן
אגב, גם שר הפנים פנה. גם שר הפנים הקודם חבר הכנסת שטרית פנה וביקש.
היו"ר דוד אזולאי
אז אולי זה היה בשעת הדמדומים, ודברים נפלו בין הכיסאות ולא טופלו. יש לנו עכשיו עוד ארבע שנים וחצי, תבחרו לטפל בזה עכשיו.
תומר רוזנר
כפי שאומר מר גולן חלק מחוסר הגשת הדוח במועד נובע גם מהקשיים של משרד מבקר המדינה עצמו להשלים את הבדיקה במועד. השאלה הנשאלת היא כזאת, ואין תורה שבכתב בנושא הזה, השאלה היא האם לא ניתן לחלק את הדוח לחלקים?
שמואל גולן
בלתי אפשרי.
תומר רוזנר
יש מחצית מהסיעות שכבר סיימתם.
היו"ר דוד אזולאי
יותר ממחצית.
נורית ישראלי
אבל, באותה רשות יש אחד שכן, ואחד שלא.
שמואל גולן
באותה רשות אחת הגישה, ואחת לא הגישה. אנחנו רודפים אחרי כמה כאלה שבאמת אנחנו יודעים שהוציאו הרבה כסף. בחלקם לא ענו לנו, ובחלקם לא סיימו איתנו את העבודה.
תומר רוזנר
זה בסדר.
שמואל גולן
זה יהיה לא הוגן שאנחנו נפרסם - - -
היו"ר דוד אזולאי
למה לא הוגן?
תומר רוזנר
דוח חלקי על אותם אלה שסיימתם.
נורית ישראלי
אדוני היושב ראש, אני מבקשת קצת לשתף את הוועדה הנכבדה בסדר הגודל העצום של העבודה שמוטל עלינו. כפי שהוועדה שמעה, יש מעל אלף סיעות.
שמואל גולן
1,150 סיעות.
נורית ישראלי
זו עבודה ענקית.
שמואל גולן
הפעלנו 140 משרדי רואי חשבון לעניין.
נורית ישראלי
אנחנו ממנים רואי חשבון בכל המגזרים, יודעי עברית, יודעי ערבית, לפי חלוקה גיאוגראפית, לפי יכולת ראיית חשבון מבחינת היקפים וסדרי גודל. זה אופרציה אדירה. זהו דבר ענקי שהמשרד שלנו עושה. אנחנו עושים המון מאמצים לשכלל. יש לנו מנגנוני דיווח און-ליין ממוחשבים אינטרנטיים שאנחנו הכנסנו. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי באמת לקצר את הטווחים ולשכלל כמה שאפשר גם בעסק הזה של האינטרנט, גם ברואי החשבון העצמאיים שאנחנו מתדרכים אותם ומפעילים אותם וכו'. גם ההפקה של הדוח היא עבודה מאוד גדולה.
תומר רוזנר
אני לא מבין. מחצית הסיעות, הדוח כבר מוכן, נכון? יש כבר דוח על מחצית הסיעות שהגישו כבר בזמן, והכול בסדר.
שמואל גולן
300 סיעות אנחנו סיימנו.
תומר רוזנר
אז תשלח את זה לדפוס, ותפרסם. מה הסיפור?
שמואל גולן
זה לא הולך.
תומר רוזנר
למה? למה אנשים צריכים לסבול?
שמואל גולן
כבוד היושב ראש, מדברים לפעמים פה על היקפים כספיים שאנשים לא מבינים. יש סיעות בערים הגדולות שהוציאו מיליוני שקלים.
היו"ר דוד אזולאי
מה שהיועץ המשפטי אומר, ובצדק, הוא שיש כאלה שהיו בסדר, ולהם צריכים להעביר. עכשיו הולכים לעכב להם את אותם 15% בעוד חודש ימים, כאשר הם התחייבו לספקים. הם היו בסדר, הם התנהלו נכון, והדוח מוכן והוא יתעכב בעוד חודש ימים. הם יענשו על כך שהם היו בסדר, והאחרים שהם לא היו בסדר עוד יזכו בפרס ויקבלו הארכה. זו שאלה, ואני בהחלט תומך ברעיון הזה של לבדוק אפשרות לפצל את הדוח לשניים.
שמואל גולן
אני לא יודע אם זה שניים – זה בדיוק העניין. כי אני צריך לבדוק את עצמי כמה סיימנו לגמרי. סיימנו לגמרי זה כשאנחנו התיישרנו עם הצד השני, והכול מקובל עליו. עדיין ישנו הטקס שהם יבואו למבקר ויערערו על הסנקציה וכד'. אין לי כרגע מספר נתון בדיוק. זה גם דבר שהוא דינמי, וכל יום הוא משתנה. אני נתתי לך פחות או יותר בסדרי גודל איפה אנחנו נמצאים מבחינת כמות הסיעות שנמצאות. כלומר, באיזה תהליך. המשמעות של העניין הזה היא שנתחיל עכשיו לפלח את הדוח הזה לשניים- שלושה דוחות, כרגע זה - - -
היו"ר דוד אזולאי
למה שלושה? רק שניים.
שמואל גולן
כי יש כאלה שכבר אנחנו נמצאים בשלבי סיום. דרך אגב, מי שנמצא בשלבי סיום זה דווקא הקטנות שההוצאה הכספית שלהן היא קטנה.
תומר רוזנר
אבל, אם הם היו בסדר, והגישו בזמן, למה שהם יסבלו?
שמואל גולן
כי לפעמים אנחנו מדברים על יישוב קטן שהסכום או המנדט או הערך שלו הוא נמוך מאוד. דע לך, שלא זה מה ש- - -. אותי יותר מדאיג הרשויות הגדולות כמו ירושלים, כמו תל-אביב. אלו רשויות שבהן הוציאו מיליוני שקלים, ואתה מתחיל לעבוד על כל פעולה כזאת ולבדוק. יש לי מחלוקת איתם. לפעמים, להם יש איתנו מחלוקת. לכן, אני מאוד זהיר לבוא עכשיו ולהגיד: תנו לנו זה. כל מה שביקשנו הוא דחייה בחודש. אני סבור שבחודש הזה אנחנו גומרים את הכול, כי אנחנו נמצאים במה שנקרא בישורת האחרונה כמעט עם כולם. ואז יצא גם דוח.


אני רוצה רק להזכיר שאנחנו הולכים בשבועיים הקרובים לפרסם את הדוח של הבחירות המקדימות. היום ומחר הם בדיוק הימים שבהם עולים לרגל כל הטוענים כנגד הסנקציה שהם קיבלו.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, רק אחרי ה-26.8, אלה שהגישו יקבלו את ה-15%.
שמואל גולן
אחרי שאנחנו נפרסם - כן. לא בהכרח כולם מקבלים 15%. המטרה נועדה לשמר יכולת לממש את הדוח של המבקר.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, אני רואה את ההתחבטויות על הפנים שלך. אתה רואה לכאן ולכאן. אין ספק שככל שהדוח מתפרסם כמה שיותר מהר וככל שהוא יותר קרוב לתקופת הבחירות, יש לו גם אפקט. לכאורה היינו יכולים לומר שיש שני היבטים מדוע הדוח צריך שהוא יהיה מוקדם. ההיבט האחד הוא מה שאמר אדוני היושב ראש הוא התשלום יותר מהר של 15% שאתם אוחזים בו עדיין, וגם העניין שככל שזה יותר קרוב יש לזה אפקטיביות, וככל שזה יותר מרוחק מתקופת הבחירות זה כבר הפך את הדבר הזה ללא רלוונטי.


מצד שני, אני רוצה להעלות את הניסיון האישי. כולנו יודעים שה-15% האלה צריכים ללכת לאנשים קטנים מאוד שחייבים להם, זה לאו דווקא של מפלגת האם. זה חובות לאנשים.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר לומר כמעט אישיים.
אורי מקלב
הרוב הם אנשים קטנים, לפעמים בדפוס, ולפעמים עובדים.


אדוני היושב ראש, לי יש חשש אחר. אם אנחנו נזרז את משרד מבקר המדינה להוציא את הדוחות יותר בזמן - ואני מבין את הקשיים שלהם, ויש להם הרבה קשיים, ויש הרבה הדיינות בין המפלגות – הגורל או החוק ייחרץ לרעת המפלגות כי צריך להחליט מהר. יכול להיות שאנחנו עושים עוול למפלגות.


מה שכן, ישנה הצעת פשרה. עדיין לא לפרסם, לא צריך לפרסם את הכול. כשאתה מפרסם חלק אתה גם מאבד את האפקטיביות. את הדוח לא לפרסם, אבל לשחרר כסף.
היו"ר דוד אזולאי
הם לא יכולים.
אורי מקלב
אז אולי אנחנו יכולים לתקן – זה רק תקנה - שאם הוא יכול- - -
היו"ר דוד אזולאי
זה מצריך תיקון לחוק. אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו.
אורי מקלב
אנחנו לא מפרסמים. אבל, אם אנחנו מאשרים - - -
היו"ר דוד אזולאי
ה-15% תלוי בפרסום.
אורי מקלב
מה זה פרסום? פרסום בציבור?
היו"ר דוד אזולאי
כן, פרסום הדוח.
שמואל גולן
מבחינתנו, זה הגשה ליושב ראש הכנסת ולוועדת הפנים. זה נקרא פרסום אצלנו.
אורי מקלב
האם אי אפשר למצוא דרך של הגשה בלי הפרסום? אולי עצם ההגשה, בלי הפרסום?
היו"ר דוד אזולאי
אולי אני אלך על הצעת פשרה, ואולי נאריך רק בשבועיים.
שמואל גולן
נעשה את כל המאמצים.
היו"ר דוד אזולאי
נמזער את הנזק.
שמואל גולן
צודק חבר הכנסת שאמר - אנחנו באמת נותנים את הזכות לכל אחד לבוא ולטעון מה שהוא רוצה לטעון, ולו רק שלא ייווצר מצב שמישהו מרגיש את עצמו מקופח.


אתה יודע שבשלטון המקומי מדובר בהרבה רשימות. לחלק מהאנשים זוהי הפעם הראשונה שהם עוסקים בעניין הזה. הם לא יודעים בכלל איך להגיש, מה להגיש. עקומת הלמידה אצלם היתה די מסובכת. לא לכל אחד יש כסף להעסיק רואה חשבון, ולהגיש לנו את זה בצורה מסודרת. חלקם באמת הלכו מתוך אידיאולוגיה להוציא את המינימום ההכרחי ולהיבחר, וחלקם גם נבחרו. לכן, נצטרך לתת להם את הזכות גם לדבר, גם לטעון, וגם לתקן.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שאנחנו נעשה את זה עד ה-12 באוגוסט. אני מקווה שזה לא יצא שבת.
תומר רוזנר
לא, יום רביעי.
היו"ר דוד אזולאי
או,קיי, אז עד ה-12 באוגוסט, ומאריכים בשבועיים במקום בחודש.
נורית ישראלי
נעשה כמיטב יכולתנו, אדוני היושב ראש.
שמואל גולן
כמיטב יכולתנו.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא רוצה להעמיד אתכם במבחן קשה. אבל, אני מאמין שאתם תוכלו לעמוד בזה. אבל, ליבי ליבי על אותם אלה שהתחייבו לספקים. יש הבדל אם דוחים ספק לשבועיים, או אם דוחים אותו לחודש ימים.
נורית ישראלי
זה נכון. גם ליבנו, ליבנו לא גס בדבר הזה. סך הכול, זה עסקים קטנים ועוסקים קטנים.
היו"ר דוד אזולאי
לכן, הלכתי על הפשרה של שבועיים. אני חושב שזה זמן סביר לכולם, אלא אם תגידו לי שזה קריטי, וצריך להוסיף עוד כמה ימים.
נורית ישראלי
נשתדל כמיטב יכולתנו. אדוני היושב ראש, זו שנה חריגה. צריך להבין שבגלל התזמון של לוחות הזמנים של הבחירות ברשויות המקומיות, והבחירות הכלליות, והפריימריס - - -
שמואל גולן
שלוש מערכות כבדות מאוד נחתו עלינו.
נורית ישראלי
זה בלוח זמנים יחסית קצר, ואיכשהו טווחי הזמן הצטופפו לתקופה יחסית קצרה. אצלנו אלו אותם אנשים שעוסקים בכך, זה אותן מערכות.
היו"ר דוד אזולאי
יוצא פה מצב אבסורדי שאלה שהם היו בסדר, אנחנו מענישים אותם. ואלה שלא בסדר, שלא הגישו את הדוח, הם מקבלים עוד פרס בכך שמאריכים להם.
שמואל גולן
אנחנו נשתדל, ואני מקווה שלא נצטרך לבוא ולבקש ארכה נוספת.
קריאה
רק תעבירו לנו את הרשימה.
נורית ישראלי
תקבלו.
אורי מקלב
האם יש משמעות להצעת החוק ש- - -
היו"ר דוד אזולאי
כבר העלאנו את הנושא הזה.
אורי מקלב
ואז בין כה וכך אתה צריך - - -
היו"ר דוד אזולאי
בסדר, אני מקווה שגם את זה נגמור השבוע.
תומר רוזנר
ולהערתו השנייה של עו"ד דבוש, אם אין כוונה של מבקר המדינה להאריך הארכה נוספת של מועד הגשת הדוחות, ובהתחשב בפקיעת הערבויות, אכן יש מקום שמבקר המדינה יבהיר את העמדה הזאת לשר הפנים באופן ששר הפנים יוכל לחלט את הערבויות של מי שלא הגיש את ה- - -
שמואל גולן
אנחנו נעביר את זה. אין לנו בעיה להעביר את זה תוך יום יומיים.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אנחנו מאשרים את הארכת המועד להגשת הדין וחשבון של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2008, לתאריך 12.8.2009, על פי סעיף 23(א) לחוק. מי בעד ההצעה? מי נגד?

ה צ ב ע ה

הארכת המועד להגשת הדין וחשבון של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2008, לתאריך 12.8.2009, אושרה.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, הגשת הדוח לרשויות העצמאיות עוברת ל-12.8.2009.


תודה רבה לכולם.
שמואל גולן
תודה רבה, אדוני.
נורית ישראלי
תודה רבה, אדוני היושב ראש.

הישיבה ננעלה בשעה 15:05.

קוד המקור של הנתונים