ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2009

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)(תיקון), התשס"ט - 2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

21.7.09

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ט בתמוז התשס"ט (21 ביולי 2009), שעה 11:00
סדר היום
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אורבך

חיים אורון

זאב ביילסקי

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

מירי רגב
מוזמנים
עו"ד דניאל רימון
- ממונה על החקיקה, הרשות לניירות ערך

אביעזר דנון

- מזכ"ל הרשות לניירות ערך
ייעוץ משפטי
עידו עשת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
סמדר לביא – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשס"ט-2009
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום. אני מקדים את הסעיף של תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשס"ט. מי מציג את התקנות?
דניאל רימון
התיקון הזה עוסק בשני עניינים. הדבר האחד, לאור החלטת יושב ראש הרשות והמזכיר הכללי של הרשות, היושב מימיני, הוחלט להפחית, בדרך של הוראת שעה, את האגרה השנתית המשולמת על ידי תאגידים מדווחים, הבורסה ומנהלי הקרנות בשנה זו בשיעור של 10%.
שי חרמש
מאיפה הנדיבות הזאת?
דניאל רימון
אתם מכירים אותנו, כל שנה בערך באותם תאריכים, כאשר אנחנו מבררים שהתקציב מאוזן ויש אפשרות ואנחנו צריכים להוריד, אז אנחנו עושים את זה. הדבר השני, אנחנו מבקשים שהתשלום של האגרה השנתית יידחה לספטמבר, על מנת שניתן יהיה להודיע לתאגידים על השיעור החדש של התשלום.
היו"ר משה גפני
למה אתם מורידים את האגרה? אני לא נגד.
אביעזר דנון
התקציב הוא בעצם תחזית.
היו"ר משה גפני
בלאו הכי מפרקים את המדינה, הרי מעבירים מוועדת הכספים לוועדת העבודה והרווחה, אז זה בסדר, אין בעיה.
אביעזר דנון
התקציב הוא תחזית, הוא נעשה בסביבות נובמבר בשנה הקודמת, כמובן בתיאום עם אגף התקציבים של האוצר. אחרי חצי שנה שעברה אנחנו יותר עם היד על הדופק לגבי ההכנסות וההוצאות שלנו. אנחנו גם צפינו, בגלל המשבר, שיהיו פחות הכנסות, הסתבר שזה לא כל כך נורא ובהערכה יותר מדויקת אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להפחית את האגרה.
אמנון כהן
ב-10%? כמה הסכום?
אביעזר דנון
בערך עשרה מיליון.
אמנון כהן
כמה כל אחד משלם אגרה?
דניאל רימון
זה תלוי. בתאגידים הסכום נקבע לפי ההון העצמי של התאגיד, הוא נע בין 33,000 עד 110,000 שקלים בשנה. בקרנות זה נע בין 16,000 ל-51,000, לפי שווי הנכסים המנוהל. הבורסה - 8 מיליון.
היו"ר משה גפני
הצפי שלכם מההכנסות התברר כפסימי מדי?
אביעזר דנון
הוא היה פסימי, אבל עדיין זה לא כמו של שנה שעברה.
היו"ר משה גפני
התחזית שלכם היתה שהמצב יהיה יותר גרוע---
אביעזר גפני
היינו בעיצומו של המשבר.
היו"ר משה גפני
אתם רואים נקודה חיובית בעצם העובדה שהתחזית שלכם הרעה יותר---
דניאל רימון
היו גיוסים יותר גדולים.
היו"ר משה גפני
תודה. יש למישהו התנגדות לנושא של הפחתת האגרה השנתית?
דניאל רימון
הדבר השני הוא בדרך של הוראת קבע ולא בדרך של הוראת שעה. בשנה האחרונה נכנסה לתוקף התקינה הבין לאומית ובהתאם לה ערוכים הדוחות הכספיים. הדבר הזה הביא עמו הרבה ברכה, אבל הביא עמו גם איזה סוגיה שיוצרת קושי לעניין האגרות, כיוון שמתחשבים בזכויות המיעוט בהון. כפי שאמרתי קודם, גובה האגרה נגזר מההון העצמי של התאגיד ויוצא שאם מחשיבים את זכויות המיעוט, והיינו מתחשבים בהם גם לעניין האגרה, שיעורי האגרה היו קופצים באופן גדול ביותר ובחברות אחזקה זה יכול היה להגיע לכדי מחצית ההון העצמי, שזה משמעותי ביותר, ולכן אנחנו מבקשים שלעניין זה לא---
יצחק וקנין
אנחנו כבר מכירים את זה, כל שנה זה בא לכאן.
זאב ביילסקי
תאמיני לי, כל המוסיף גורע.
היו"ר משה גפני
לא, תן לה להמשיך.
דניאל רימון
שלעניין תשלום האגרה שלא יתחשבו בזכויות המיעוט לצורך חישוב ההון העצמי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש מישהו שרוצה להעיר על הדברים? אין.

מי בעד אישור תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשס:ט-2009, כפי שהוצג כאן, על שני החלקים שלה? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין. אושר פה אחד.

אושר – פה אחד
דניאל רימון
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים