ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2009

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 17), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

6
20.07.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 84

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ח בתמוז תשס"ט, 20 ביולי 2009, שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 13), התשס"ח-2007
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
עו"ד דבורה אליעזר – לשכה משפטית, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

חיים אומן – מנהל הקרן וראש היחידת להכוונת חיילים משוחררים, משרד הביטחון

עו"ד גל כהן – עוזר ראשי למשפט בינלאומי ומסחר, משרד הביטחון

אביבה פאר – מתמחה, משרד הביטחון

רס"ן שלי ארטמן – עוזרת קצין מילואים ראשי

עו"ד חלי גיא-אלדר – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד מיכל חילו – יועצת משפטית, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים

אבי סייג – אחראי פורום מג"דים, מח"טים וטייסים במילואים

אלי בן-נאים – המחלקה המשפטית, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

שרון ברכוביץ – הסתדרות העובדים הלאומית בישראל
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
איל לב-ארי
רשמת פרלמנטרית
הילה לוי

הצעת חוק חיילי משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 13), התשס"ח-2007
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 13), התשס"ח-2007. אני מבקש לשמוע את עמדת נציגי משרד הביטחון.
חיים אומן
צהריים טובים, יש פה שלושה נושאים, ששניים מהם יותר במישור המשפטי.
היו"ר חיים כץ
אני מבקש להתייחס לסעיף מס' 2.
עו"ד גל כהן
הרקע לסעיף 2 הוא שסעיף 41א(ב) לחוק אוסר על פיטורי עובד מכל סיבה שהיא בזמן שירותו במילואים ובמשך שלושים יום לאחר מכן, אלא בהיתר מוועדת התעסוקה. הצורך בתיקון נובע מכך שסעיף 23ב(1) קובע כי בערעורה על החלטת ועדת התעסוקה לבקשות היתר לפי סעיף 41א(ב) תתייצב ועדת התעסוקה כמשיבה בערעור. לטעמנו מדובר בהליך לא תקין כי ועדת ערעור שקבעה החלטה מסוימת, לא אמורה להתייצב ולהגן על החלטתה בפני ערכאה עליונה יותר. זה כמו ששופט שלום לא בא ומתייצב בערעור ומדבר בעד החלטתו בדיון בבית משפט מחוזי.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מבקשים שזה יישאר.
עו"ד גל כהן
בכל הליך יכול יועץ משפטי להתייצב בכל הליך בבית משפט, בבית דין או בכל הליך שיפוטי באמצעות נציגו.
היו"ר חיים כץ
יכול או חייב?
עו"ד גל כהן
יכול, לא חייב, כשהוא מוצא לנכון, כשהוא רואה שמדובר באינטרס ציבורי שעלול להיפגע, כשהוא רואה שאינטרס אישי עלול להיפגע.
היו"ר חיים כץ
פיטורים לא כלולים בזה?
עו"ד גל כהן
אני אומר שהוא יכול.
היו"ר חיים כץ
הוא חייב.
עו"ד גל כהן
הוא לא חייב.
היו"ר חיים כץ
ועדת התעסוקה חייבת?
עו"ד גל כהן
ועדת התעסוקה חייבת.
היו"ר חיים כץ
אם כך, שתישאר חייבת.
חיים אומן
לוועדת העבודה יש מנדט שמקביל לבית דין לענייני עבודה. לוקחים חברי ועדה, שהם בעצם בית דין, ומביאים אותם לבית דין עליון? זה לא מסתדר.
היו"ר חיים כץ
זה מסתדר. בהצעת החוק ביקשתם כמה דברים והיינו הולכים לקראתכם בשמחה, אבל אנחנו רוצים שוועדת התעסוקה תמשיך לייצג את אותו חייל מילואים שפוטר. אם היא החליטה שלא לפטר אותו והמעסיק מערער, היא יודעת לייצג אותו יותר טוב ממה שהוא יודע לייצג את עצמו.
עו"ד גל כהן
ועדת התעסוקה יושבת בשני כובעים, יש לה כובע יותר שיפוטי וכובע יותר מנהלי. אנחנו מבקשים לכל הפחות שהוועדה תתייצב רק בערעורים על ההחלטה לתת מתן היתר פיטורים או לא לתת מתן היתר פיטורים, כלומר על ההחלטה המנהלית של הוועדה.
היו"ר חיים כץ
זה מה שקורה היום והיא מתייצבת רק על הקטע המנהלי.
עו"ד גל כהן
היום היא יכולה להתייצב בכל מקרה, אבל אנחנו מבקשים הוא שהיא תתיצב רק בקטע המנהלי.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אנחנו נחיה עם זה.
איל לב-ארי
זה מה שאתה יכול להבין גם היום מסעיף 23ב(1).
עו"ד גל כהן
נקבע את זה.
איל לב-ארי
כל מי שהיה צד להליך לפי סעיף 21 ואינו המערער, יהיה המשיב בערעור ובערעור על החלטת ועדת התעסוקה לפי סעיף 41א(ב), גם ועדת התעסוקה. כלומר, בערעור בנושא בקשה להיתר לפיטורים של חייל מילואים, קבעו במפורש שאחד המשיבים יהיה גם ועדת התעסוקה. אתה מבין שכאן נוצר הניתוק שעליו אתה מדבר, בין הכובעים היותר שיפוטיים של ועדת התעסוקה לבין ההחלטה שלה בבקשה להיתר פיטורים, שנמשכה יותר לכיוון ההחלטה המנהלית.
עו"ד גל כהן
אני מסכים אתך. זה קורה בפועל בשני המקרים ואנחנו רק מבקשים לחדד את הנקודה הזאת.
איל לב-ארי
אני חושב שהיא מחודדת וכך אתה מבין מהסעיף עצמו.
היו"ר חיים כץ
תקבעו את הקטע המנהלי ואני מוכן שהם יילכו רק בקטע המנהלי. בקטע השיפוטי הם לא צריכים ללכת. מתי תשבו על הניסוח הזה?
עו"ד גל כהן
מחר בבוקר נשב על העניין.
היו"ר חיים כץ
איך אני אאשר את הסעיף?
עו"ד גל כהן
תן לנו כמה דקות וננסח אותו.

(הפסקה בדיון)
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, כפי שאמרנו, היום כ"ח בתמוז התשס"ט ואנחנו מחדשים את הדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מאחר והנציגים המשפטיים של משרד הביטחון ושל ועדת העבודה והרווחה הגיעו להסכמות בנושא הכוונה של ועדת התעסוקה בערעורים, הייתי רוצה לשמוע אם למישהו יש הסתייגויות או הרהורים לגבי החוק.
עו"ד חלי גיא אלדר
לגבי תיקון סעיף 41א, אנחנו לא מתנגדים לראיון אלא רק מבקשים תיאום נוסח בהמשך, לאחר האישור העקרוני.
איל לב-ארי
את מדברת על סעיף 3 להצעת החוק?
עו"ד חלי גיא אלדר
כן.
איל לב-ארי
נגיע אליו. יש לנו נוסח חלופי, כפי שראית.


אני אקרא את נוסח החוק:


הצעת חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 13), התשס"ח-2007.

תיקון סעיף 20. (1) בחוק חיילים משוחררים, התש"ט-1949, (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 20, אחרי סעיף (ג) יבוא (ג)1 –

יושב ראש ועדת התעסוקה ימונה לתקופה אחת של שש שנים ולא תאורך כהונתו מעבר לתקופה זו.


(ג)2. חבר ועדת התעסוקה ימונה לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות.
היו"ר חיים כץ
מתאים.
איל לב-ארי
בסעיף 2 הגענו להסכמות הבאות: בנושאים שההחלטה של ועדת התעסוקה היא החלטה שיפוטית, היא לא תהיה משיבה בהליך ככל שיהיה ערעור עליו. בהליך של בקשה ספציפית למתן היתר פיטורים היא כן תהיה המשיבה והיא תתן את התשובות למערכת בית הדין.
היו"ר חיים כץ
זה מתאים למערכת הביטחון?
עו"ד גל כהן
זה מתאים למערכת הביטחון ונעשה בתיאום אתנו.
היו"ר חיים כץ
אתם צריכים לנסח.
עו"ד גל כהן
הנוסח ייעשה בתיאום ואני מבקש מאדוני שיתיר לנו להגיע לנוסח מוסכם.
היו"ר חיים כץ
אני אתיר לכם להגיע לנוסח מוסכם. אנחנו עוברים לסעיף 3.
איל לב-ארי
תיקון סעיף 41א. 3. בסעיף 41א(ב), במקום הקטע החל במילים "לא תתן הוועדה היתר עד בשל שירות המילואים" יבוא: הוועדה לא תתן היתר לפי סעיף זה אלא אם קיימים טעמים
מיוחדים שיירשמו, שבשלהם יש להתיר את הפיטורים ורק אם הוכיח בעל המפעל כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות מילואים.
היו"ר חיים כץ
מה הבעיה, גברתי?
עו"ד חלי גיא אלדר
המהות מקובלת עלינו ואני מדברת רק על תיאומי נוסח בהמשך.
היו"ר חיים כץ
גם פה יהיו תיאומי נוסח.
איל לב-ארי
תחילה והוראות מעבר. 4. (א) תחילתו של חוק זה 30 יום לאחר פרסומו (להלן – יום התחילה).


(ב) על אף האמור בסעיף (א), תחילתם של סעיף 20ג(1) ו-ג(2) בחוק העיקרי כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה לגבי יושב ראש ועדת התעסוקה ולגבי חבר ועדת התעסוקה שתוקף מינויים לא הוגבל, ואשר כיהנו בתפקידם מערב תחילתו של חוק זה (להלן – יושב ראש ועדה ותיק וחבר ועדה ותיק), תהיה בתום שנה מיום התחילה (להלן – יום התחילה המאוחר).


(ג) הוראות סעיף 20ג(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה יחולו גם על תקופת כהונה של יושב ראש ועדה ותיק, שהחל לפני יום התחילה המאוחר. ואולם, אם ערב יום התחילה המאוחר כיהן יושב ראש ועדה ותיק למשך תקופה של שש שנים או יותר, תסתיים תקופת כהונתו ביום התחילה המאוחר. ואולם, על אף האמור בחוק העיקרי ניתן יהיה למנותו לתקופת כהונה אחת נוספת שלא תעלה על שלוש שנים.


(ד) הוראות סעיף 20ג(2) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו גם על תקופת כהונה של חבר ועדה ותיק, שהחלה לפני יום התחילה המאוחר ואולם אם ערב יום התחילה המאוחר כיהן חבר ועדה ותיק למשך תקופה של שלוש שנים או יותר, תסתיים תקופת כהונתו ביום התחילה המאוחר.
היו"ר חיים כץ
יש לנו פה תיקוני נוסחים של חלי ממשרד המשפטים ושל היועץ המשפטי של מערכת הביטחון לסעיפים 2 ו-3. אנחנו נאשר לכם להגיע לנוסחים המתאימים ונצביע עכשיו על החוק. והיה ולא תגיעו לתיאומים, אנחנו לא נמשיך את חקיקת החוק.

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 13, התשס"ח-2007, נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק התקבלה פה אחד ואני מקווה שבמהרה, אפילו היום, תסיימו את הנוסחים כדי שנוכל לקדם את החוק ולנסות לעזור לחיילי המילואים במדינת ישראל. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40
PAGE
6

קוד המקור של הנתונים