ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2009

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון כלי תחרותי), התשס"ט-2009; תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון נהיגה ספורטיבית) התשס"ט-2009; תנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך מאמן), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
ועדת החינוך, התרבות והספורט

60
21.7.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 51

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, כ"ט תמוז התשס"ט (21 ביולי 2009), שעה 11:00
סדר היום
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון כלי תחרותי), התשס"ט-2009; תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון נהיגה ספורטיבית) התשס"ט-2009; תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך מאמן), התשס"ט-2009
נוכחים
חברי הוועדה: זבולון אורלב - היו"ר

אלי אפללו

דניאל בן סימון

מסעוד גנאים

אלכס מילר

רונית תירוש
מוזמנים
עו"ד מיטל שרעבי, לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

יובל מלמד, יועץ מקצועי, הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

יוסי ניסן, מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

אורי אורלנד, יועץ ביטוח, משרד התרבות והספורט

אמציה גזית, יו"ר התאחדות הספורט המוטורי-אופנועים וטרקטורונים, משרד התרבות והספורט

רואי אלטרץ, יו"ר עמותת "מסלול"

עידו בלרשטיין, עו"ד ממשרד אורי אורלנד (יועץ ביטוח)

אורית גלובינסקי, משרד התרבות והספורט

עו"ד רפ"ק דנית גלעד, קצינת תביעות, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ערן סדן, מהנדס, המשרד לביטחון פנים

עו"ד אבישי פדהצור, משרד המשפטים

פיני שחר, מנהל מחלקת ביטוח כללי, שוק ההון, משרד האוצר

רני עוזיאל, חבר באיגוד יבואני רכב דו גלגלי

עו"ד גלעד בנאי, יועץ משפטי התאחדות הספורט המוטורי

מרדכי גלברט, חבר ב"פול גז", נהגי מרוצים ומארגני אירועי ספורט

טל דרורי ברנר, יו"ר איגוד יבואני הרכב הדו גלגלי, איגוד יבואני הרכב

אהוד לביא, יו"ר עמותת נהגי המרוצים
יועצת משפטית
עו"ד מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
יונה רייטמן – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון כלי תחרותי), התשס"ט-2009; תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון נהיגה ספורטיבית) התשס"ט-2009; תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך מאמן), התשס"ט-2009
היו"ר זבולון אורלב
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה שתדון ותאשר או לא תאשר ותקבע את עמדתה באשר לבקשת שרת התרבות והספורט לאשר תקנות נהיגה ספורטיבית, (רישיון כלי תחרותי) התשס"ט-2009, תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון נהיגה ספורטיבית) התשס"ט-2009, (תקנות הנהיגה הספורטיבית), הוראות בדבר עיסוק כמדריך מאמן, התשס"ט-2009. וגם תקנות הנהיגה הספורטיבית (תקנות הביטוח). מי מציג את התקנות?
יוסי ניסן
קודם כל, אני מאחל לך בהצלחה בתפקיד. אני מנהל את הרשות לנהיגה ספורטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
איפה במשרד התרבות?
יוסי ניסן
משרד הספורט, כן. רציתי להודות למירב שמסייעת לנו לחסוך זמן בוועדה עצמה. מה שמגיע – צריך לומר.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע שאנחנו נקרא את התקנות. אני רוצה לקרוא את המכתב של השרה, לגוף העניין. אגב, גם היא מדברת על שלוש תקנות, היא לא מדברת על הביטוח.
מירב ישראלי
יש תקנות שאושרו והביטוח עוד לא אושר.
היו"ר זבולון אורלב
צודקת.


בתאריך כך וכך התקיימו ישיבות של ועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת ואושרו התקנות של רישיון כלי תחרותי, רישיון נהיגה ספורטיבית והוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן. למרות שהתקנות אושרו על-ידי הוועדה, לא ניתן לפרסמן כיוון שהתקנות האלה מאזכרות תקנות שטרם הושלמה מלאכת התקנתן. לאור פיזורה של הכנסת ושינוי הרבה של הוועדה, אנו נדרשים על-ידי משרד המשפטים להביא תקנות אלו לדיון חוזר בוועדת החינוך. לאור העובדה כי התקנות האלו נידונו ואושרו בוועדת החינוך של הכנסת, כדי לקבל אישור מחודש של הוועדה הנוכחית, תקנות אלו, קיימה ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת הקודמת דיון בתקנות הנהיגה הספורטיבית, חובת ביטוח, אך טרם סיימה את מלאכתה. לאור האמור לעיל, אודה לקבל את אישורכם או לקיום דיון דחוף בתקנות אלה, רישיון כלי תחרותי, רישיון נהיגה ספורטיבית, הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן וכן אודה לקביעת מועד דיון דחוף בתקנות נהיגה ספורטיבית, חובת ביטוח, אשר טרם אושרו סופית, על-מנת שנוכל לקדם נושא זה. טוב.
רונית תירוש
אז זה משהו טכני כזה?
היו"ר זבולון אורלב
לא לא. מאוד מאוד לא טכני. אני רק מציע בכל-זאת, הואיל והוועדה דנה מחדש ושני חברי הכנסת, שלושת חברי הכנסת הנוכחים כאן, חברת הכנסת רונית תירוש וחבר הכנסת אלי אפללו ואנוכי גם היינו חברים בוועדת החינוך של הכנסת הקודמת, אז אנחנו נרשה לעצמנו לעשות נהיגה ספורטיבית מהירה בשלוש התקנות הראשונות. בסדר? בבקשה.
יוסי ניסן
ברשותכם, נמצאים אתנו כאן אנשים, יועץ הביטוח שלנו, אם אפשר להתחיל עם הוועדה הזו ולשחרר אותו, זה יעזור לנו. אם זה לא מפריע.
היו"ר זבולון אורלב
נתחיל עם תקנות הביטוח.
מירב ישראלי
תקנות הנהיגה הספורטיבית חובת ביטוח.
היו"ר זבולון אורלב
חברת הכנסת רונית תירוש הודיעה שהואיל ובעלה הוא סוכן ביטוח והיא עלולה להיקלע לניגודי עניינים, על-פי עצתי היא לא תיקח את רשות הדיבור, ולק תצביע בתקנות האלה. אין צורך שהיא תעזוב את הישיבה, כפי שהציעה.
מירב ישראלי
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו- 33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, בהתייעצות עם המפקח על הביטוח ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט, אני מתקינה תקנות אלו. ביטוח הנהגים. הכיסוי הביטוחי בשל הוצאות חילוץ, פינוי, טיפול רפואי, עזרה, שירותי סיעוד ושירותי שיקום שיינתנו לנוהג בכלי תחרותי, לרבות מי שנוסע בכלי תחרותי שלא כנהג, בשל נזק גוף שנגרם לו עקב נהיגה ספורטיבית שנערכה לפי הוראות החוק להלן – הנפגע, לא ייפחת מסכום של 150,000 שקלים חדשים לנפגע, באותו אירוע של נהיגה ספורטיבית ו- 300,000 שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית. סכום ההשתתפות העצמית של כל מבוטח באירוע אחד של נהיגה ספורטיבית שייקבע בכיסוי הביטוחי, לא יעלה על 1,000 שקלים חדשים.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לתקנה מס' 1? יש שאלה – מה עם העדכון של הסכומים האלה, צריך מדי פעם לעדכן אותם? אם נוקבים בתקנות סכומים, ויש אינפלציה, היה 0.9%.
פיני שחר
גם בדיון הקודם זה עלה, כל הנושא של סכומי הביטוח ונתחיל ונגיב שכל התקנות האלה, נשלחו אלינו ועברו, הערנו עליהן וכל ההערות שלנו הוכנסו. הדבר היחידי שאמרנו שאנחנו לא יודעים לקבוע אותם ולא יודעים לחוות עליהם דעה זה לגבי סכומי הביטוח. אנחנו לא יודעים להגיד אם זה גבוה מדי או נמוך מדי.
היו"ר זבולון אורלב
לא זאת השאלה.
פיני שחר
ולכן, וזה אותו דבר. גם אם תהיה עכשיו אינפלציה, השאלה אם צריך לעדכן אותה? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
היו"ר זבולון אורלב
אתה לא תצטרך לבוא לוועדה ולבקש לתקן את התקנון, נכון? משפטית, אני שואל כרגע.
מירב ישראלי
לא, אבל אפשר לקבוע איזה שהיא הצמדה בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
יש הצמדה בתעריפי ביטוח? יש מושג כזה?
פיני שחר
לא בחוק. ההצמדה היא לא בחוק של סכומי הביטוח. עדיף גם לא להיכנס לנושא הזה של הצמדה, כי אם עכשיו ההצמדה זה 0.9% אז בואו נתחיל לבדוק זה יצא לנו 151,172.22 אג', זה מה שחברת ביטוח תצטרך לחשב, זה מה שהנפגע יצטרך לחשב, יגידו – OK, יצטרכו כל פעם לחשב באמת מה המדד ההתחלתי, מה המדד הסופי, ואנחנו מכניסים את עצמנו סתם לפינה.
היו"ר זבולון אורלב
מצד שני, יש אינטרס שאותו אנחנו מייצרים, האינטרס הציבורי, שנהג יהיה מוגן.
פיני שחר
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
מישהו ישכח לעדכן והיתה אינפלציה ואז ייגרע חלקו. למה ייגרע חלקו, בגלל שקשה לכם לעשות חישובים באפס פסיק משהו? מה הבעיה?
פיני שחר
לא, זה לא קשה לעשות חישובים.
היו"ר זבולון אורלב
מצידי, אפשר לעדכן אותו.
פיני שחר
אם משרד הספורט, משרד התרבות והספורט יחשוב שבעוד חמש שנים היתה אינפלציה והסכום ביטוח נשחק, יהיה אפשר להגיע לוועדה, לעדכן את הסכומים. כי זה סתם, הדבר הזה סתם מייצר קושי מנהלתי, קושי בעדכון של הדברים.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע כך – בנוסף לאישור, אני מבקש שתהיה גם החלטה של הוועדה שהיא דורשת מן השרה לעדכן את התקנות באישור הוועדה, לעדכן את הסכומים באישור הוועדה אחת לתקופה, במידה והאינפלציה או המדד יעלה על 5%? אדוני איש המקצוע, בוא תגיד לי.
פיני שחר
5% זה יכול להיות משהו שתיאוריה כל שנה וחצי. זו החלטה של הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
לי נראה 5%. זה לא נורא שזה יעודכן פעם בשנה. למה הנהג צריך להוסיף 5% במקרה והוא נפגע? הרי אם זה לא מעודכן, מישהו מפסיד.
פיני שחר
כל החלטה היא לגיטימית, לנו אין שום בעיה עם זה, ההחלטה היא של הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
מה עצתך, יועץ הביטוח?
אורי אורלנד
עצתנו היא שיציינו שהסכום צמוד למדד המחירים לצרכן ובא לציון גואל. צריך לזכור שחוק חוזה ביטוח כולל כבר, היכן שיש שיפוי, למעט אלמנטים קטנים שלו, הוא בין-כה וכה כבר כולל הצמדה.
היו"ר זבולון אורלב
זה מקובל לעשות? גם מקובל לעשות, OK, אז אנחנו נכניס הצמדה למדד המחירים לצרכן.
טל ברנר
אני מאיגוד יבואני הרכב הדו-גלגלי. אנחנו מייצגים אינטרס של קידום פעילות הספורט המוטורי ואנחנו בעצם מברכים ורוצים שהדברים האלה יקרו. אנחנו הרבה מאוד שנים רתומים לעשייה סביב הספורט הזה ומעל לעשור.
היו"ר זבולון אורלב
ולעניין. לעניין.
טל ברנר
לעניין, הרצון שלנו שהעשייה תהיה כזו שתוצאתה תהיה בטוחה. אנחנו מאוד מאוד חוששים מעשייה שהסוף שלה יהיה כזה שייגרמו נזקים כאלה ואחרים ויש רבים בדרך, אבל כרגע זה לתחום הביטוח.
היו"ר זבולון אורלב
את יכולה להגיד לי מה את רוצה?
טל ברנר
אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, גברתי. אנחנו עכשיו קראנו את סעיף 1. האם יש לך הערות לגבי סעיף 1?
טל ברנר
כן. מה הבסיס לסכום של 150,000 ש"ח. מי קבע אותו?
היו"ר זבולון אורלב
מצוין. שאלה מצוינת, לגיטימית.
טל ברנר
יש לי עוד שאלה. בסעיף זה. לעניין ההצמדות, אדוני כבר שאל. לעניין הנטל שיוטל ועל מי הוא יוטל, במקרה של חלילה פגיעה, נזקים כאלה ואחרים, אני לא רוצה חס וחלילה להבהיל את עצמנו, אבל מי יישא בנטל של מעבר ל- 150,000 שקלים, אחרי שיענו לי מי קבע את הסכום, מפני שכולנו יודעים שהוצאות רפואיות זה סכומים באמת נכבדים מאוד. מי יישא בנטל מעבר לכך.
היו"ר זבולון אורלב
שתי שאלות ראויות. מי משיב? שאלה ראשונה – מי קבע את הסכום, שאלה שנייה – מה קורה מהנזק שהוא מעל 150,000 שקלים, מי מכסה?
יוסי ניסן
את הסכום הזה קבע יועץ הביטוח שלנו, מר אורי אורן, שהוא מומחה רב שנים בנושא הביטוח בארץ.
היו"ר זבולון אורלב
אז תכף ניתן לו לנמק.
יוסי ניסן
צריך לזכור שני דברים, אחד – שהסכום הזה הוא מינימאלי, זאת אומרת שכל אדם יכול לבטח את עצמו מעבר לסכום הזה, אם זה נראה לו נמוך מדי. צריך גם לזכור שבעולם זה לא נהוג, זאת אומרת גם הסכום המינימאלי הזה, אפילו היועץ איש האוצר, תמך בעמדה שלא לקבוע אפילו סכום מינימאלי שכזה ולמרות זאת, רצינו כן לקבוע על-מנת שלא נישאר לא מכוסים לגמרי. הדבר השני הוא שנודע לנו והתקנה הזאת היא כבר פעם שלישית בוועדה, צריך לזכור את זה, מכיוון שעלו אי-אלו שאלות, ביניהן הנושא הזה, האם חוק ביטוח ממלכתי כן תופש או לא תופש והתברר שכן. קיבלנו חוות-דעת ומירב ישראלי גם.
מירב ישראלי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, היתה השאלה אם הוא מכסה את ההוצאות כתוצאה מזה.
יוסי ניסן
הוא מכסה.
היו"ר זבולון אורלב
קיבלת תשובה לשאלה השנייה. מה שלא מכסה הביטוח ולא מכסה ביטוח בריאות ממלכתי, מכסה האיש מכיסו. הוא רשאי להגדיל את הפרמיה, לעשות ביטוח שמעל 150,000 שקלים.


למה קבעו 150,000 שקלים ולא 120 או לא 250?
אורי אורלנד
צריך לזכור שכל התקנות האלה למעשה מהוות איזון שבין כוחות שונים. למעשה, כל סכום הוא נכון. אם נקבע מיליון שקל – זה נכון, ושני מיליון שקל – זה נכון, ו- 100,000 שקל זה נכון. המטרה היתה לאזן. זאת אומרת המטרה היתה ליצור איזה שהוא איזון בין עלויות, כי אחת הבעיות זה עלויות הביטוח ואני מניח שהנושא הזה יעלה, לבין נכונות שוק הביטוח לערוך ביטוחים. אבל פה אני מבקש רק לעבור לנקודה שונה, ששייכת אליהם. צריך לזכור שאנחנו נכנסים פה לתחום שונה לחלוטין וזה החבות של יבואני רכב. כרגע, לפני שהחוק, הנהיגה הספורטיבית, לפני שהתקנות נכנסות לתוקף יש מצב שהוא די אבסורדי והוא שיבואן רכב, היות וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שלא יחול כאן, היות והחוק הזה לא מאפשר חזרה בתביעה, בתביעה של סברוגציה, שיבוב, המצב הוא שלמעשה היום יבואנים פטורים מאחריות. אלא שכאן, היות וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו חל, היבואנים אכן חשופים לאחריות. אבל שוב, התקנות האלה לא יכולות להוציא ליבואנים את הערמונים מהאש.


אגב, הבעיה של היבואנים היא לא ב- 150,000 שקל, הבעיה שלהם היא הסכום של האפס, כי עדיין ניתן יהיה לחזור אליהם בתביעה. אבל שוב, אני מניח שאם היבואנים ירצו לפתור את הבעיה שלהם, יצטרכו לפתור אותה בצורה אחרת, זה לא נוגע לתקנות האלו.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, שוכנעת?
טל ברנר
לא. אז אני רוצה להשיב. ראשית, הבעיה של היבואנים, כפי שהעלה אותו אורי אורלנד, לא זו הנקודה שמטרידה אותי. היבואנים, אני מניחה, ואני יכולה לומר, היבואנים ייקחו יועצי ביטוח שאני מניחה שייתנו להם הצעות טובות לגבי אפשרויות של כיסויים ביטוחיים כאלו ואחרים ודווקא לא זה מה שמדאיג אותי. מה שמדאיג אותי יותר זה ציבור המשתמשים והרוכבים, שלא בהכרח זה כאלה שתמיד קוראים ודואגים לקרוא את השורות הקטנות ולא כל משתמש או משתתף במירוץ הוא כזה שיש לו יועץ משפטי ויועץ ביטוחי מימין ומשמאל, וכשהוא קונה את הפרמיה לאותו אירוע, לא ברור אחר-כך, אחרי ה- 150,000 שקלים שייגמרו חלילה במספר ימי אשפוז, מה יקרה לאחר מכן. ואז הוא ייכנס לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הסוף של זה, שאני חוששת שיתגלגל בעצם על קופות-חולים כאלה ואחרות. אני מפחדת מאפקט של כדור שלג שיחזור חזרה נגד חוק הספורט המוטורי שהיום אנחנו רוצים. ולכן הסכום, ברור לי האיזון שאמר אורי אורלנד וברור שאנחנו מאזנים פה בין סכומים וכפי שנקבע 150, אפשר היה לקבוע 500. השאלה אם מספיק לנו חוות-הדעת הזו.
היו"ר זבולון אורלב
הוערה עוד שאלה – איך יודע המשתמש שהוא מבוטח רק ב- 150,000 והוא, אם היה יודע, הוא היה עושה ביטוח לעצמו 300,000. האם כשהוא מקבל את הרישיון, מישהו אומר לו וחובה להודיע לו? מי יודע לענות על זה?
אמציה גזית
אני יושב-ראש התאחדות הספורט המוטורי, אופנועים וטרקטורונים. היבואנים שיושבים כאן הם בסקטור הזה. באחריות ההתאחדות זה לפרסם, להודיע לכל אחד ואחד שמקבל את הרישיון שלו, מההתאחדות, ומהרשות לנהיגה ספורטיבית, מקבל את המידע הזה במדויק.
היו"ר זבולון אורלב
למה שלא נוסיף בתקנות הרישוי שתהיה חובה להודיע? היא צודקת. היא אומרת – אדם לא יודע, הוא לא קורא את האותיות הקטנות. אם הוא היה יודע, יכול להיות שהיה רוצה להגדיל את הסכום של הביטוח שלו.
אמציה גזית
הוא יודע במדויק.
היו"ר זבולון אורלב
איך הוא יודע במדויק?
אמציה גזית
הוא מקבל את המידע, מקבל את זה בנייר כתוב, את הפוליסה שאותה חברה שעושה.
היו"ר זבולון אורלב
ואם היא מחר תחליט לא לתת לו? זה דברים שקשורים בנפש האדם וצריך להסדיר אותם.
יוסי ניסן
חלק מההליך של קבלת רישיון הוא לעבור מבחן עיוני ובמבחן העיוני יהיה גם בחינה על הידע על התקנות עצמן. זאת אומרת שזה גם שם יופיע.
היו"ר זבולון אורלב
מה יופיע שם? שזה סכום הביטוח והוא רשאי להגדיל?
יוסי ניסן
נכון. להערתי, בפועל מה שיקרה, זה ההתאחדות תרכז את כל הספורטאים ותעשה ביטוח, היא תעמוד היא מול חברת הביטוח.
היו"ר זבולון אורלב
הם יעשו ביטוח על 200,000 שקלים. הוא רוצה לעשות ביטוח על 500,000 שקלים. איך הוא יודע? מידע לאדם, זה קשור בחיים שלו, המשפחה שלו. מאיפה הוא יודע? חוץ מזה שהם מתנדבים, אז הוא אומר – שמע, אנחנו התנדבנו כי אנחנו מרגישים שזאת אחריותנו, זה בנוהל העבודה, נוהל עבודה – התנדבותי. נוהל עבודה – היום ככה, מחר משנים אותו. הם לא חייבים, לא מוטלת עליהם חובה. הם ככה, קיבלו החלטה. מחר יקבלו החלטה אחרת. אותו דבר גם אתה בבחינות. איפה כתוב חובה שבבחינות חייבים לתת לו מידע על הביטוח?
יוסי ניסן
הוא יישאל שם על כל נושא התקנון נהיגה ספורטיבית. אגב, התקנות עצמן גם מפורסמות באתר האינטרנט.
היו"ר זבולון אורלב
האם אפשר להוסיף שם – לרבות תנאי הביטוח?
מירב ישראלי
במה הוא נבחן?
היו"ר זבולון אורלב
כן. אז תנוח דעתנו, שהוא יודע מה תנאי הביטוח. אין לכם התנגדות שיהיה כתוב שם – לרבות תנאי הביטוח?
יוסי ניסן
לא לא, אין. נהפוך הוא. אגב, התקנות עצמן מפרטות.
טל ברנר
ילדים גם יכולים לקבל רישיון, אז הם עוברים גם את הבחינה? אני פשוט לא יודעת. הילדים עוברים גם את הבחינה הזאת?
יוסי ניסן
כן, כן.
טל ברנר
גם ילד בן שמונה? מה עם משתמש צעיר? הלא הספורט, ותכף נגיע לזה, יש פה דרגות רישום, משתמש צעיר.
היו"ר זבולון אורלב
מה קורה עם ילדים, גם צריכים לעבור את זה?
יוסי ניסן
גם כן.
דנית גלעד
אבל השאלה היתה במקומה כי ההורים בעצם הם אלה שעושים את הפוליסה, אז חשוב שההורים ידעו.
היו"ר זבולון אורלב
איך מוודאים שההורים ידעו?
דנית גלעד
הם גם אלה שעושים את הביטוח, מן הסתם. בואו נחשוב על זה רגע.
היו"ר זבולון אורלב
תחשבו, יועץ הביטוח, ההתאחדות, את, יוסי, בואו נחשוב לפני שאנחנו מאשרים, אנחנו צריכים למצוא פיתרון כי שאלת הביטוח היא קריטית וראוי מאוד שההורה ידע שהילד מבוטח רק ב- 150,000 שקל ואם הוא רוצה, הוא יכול להגדיל את סכום הביטוח.
מירב ישראלי
בכללי הנהיגה הספורטיבית יש התייחסות לזה, בהתאחדויות השונות? בכללים שהן קובעות?
אמציה גזית
לגבי מה?
מירב ישראלי
לגבי הביטוח.
אמציה גזית
ודאי. יש שם דרישה מאוד ברורה.
מירב ישראלי
יש גם כללים שההתאחדויות קובעות שיש להן איזה שהוא מעמד בחוק, שזה גם, אני משערת שמה שהוא דיבר זה בכללי, בעצם, הדברים האלה.
אמציה גזית
שלא יובן כאן אילו זה מין אנשים פרועים שעוסקים באיזה שהוא משהו, אלה אנשים שקולים, עם תקנות מאוד מאוד נוקשות.
היו"ר זבולון אורלב
חס וחלילה. הנהיגה רק היא ספורטיבית, אבל שיקול הדעת הוא שיקול רציני. לא עלה בדעתנו או על דל שפתינו שמדובר בהתנהגות לא ראויה, להפך. אני צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שההתאחדות היא רצינית ויש לה שיקול דעת, המשרד מכוון אותנו לשאול את דעתכם. תנוח דעתו של אדוני.
מירב ישראלי
יש בתקנות של הרישיון בסעיף הבחינות, זה תקנה 11, הרשות המוסמכת תבחן מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית בנושאים אלה. הוראות החוק והתקנות לפיו, שזה כולל את תקנות הביטוח, שעשויה להיות להן נגיעה למבקש רישיון ולגבי כללי הנהיגה הספורטיבית, שמה שדובר כאן לדעתי זה נכנס לכללים, נכון? זה אמור להיכנס לכללים. זה כללים שהרשות המוסמכת מאשרת.
היו"ר זבולון אורלב
כן, אבל הכללים לא קשורים לביטוח.
מירב ישראלי
אבל הוא אומר שחלק מזה נכנס, זה מה ששאלתי.
היו"ר זבולון אורלב
למה אי-אפשר לכתוב פה – הרשות המוסמכת תבחן מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית בנושאים אלו? הוראות החוק והתקנות לפיו לרבות, לרבות נושא הביטוח, ובמקרה של קטין או צעיר.
יוסי ניסן
להוסיף את זה, או האפוטרופוס האחראי.
מירב ישראלי
במקרה של קטין, אתה רוצה דיווח להורים, בעצם. לא בסעיף הבחינה.
היו"ר זבולון אורלב
נחלק את זה לשניים. נכניס את זה לבחינות, לרבות הביטוח ובכללים נוסיף שם משהו שבמקרה שמדובר בקטין, עד גיל 18, יש להביא לידיעת ההורים את כללי הביטוח. עד גיל 18 צריך להביא לידיעת ההורים. בסדר, גברתי המשטרה?
דנית גלעד
מעולה, אני מציעה אפילו שזה יהיה בתקנות שעוסקות במתן רישוי לקטינים, זאת אומרת בתקנות רישיון הנהיגה.
מירב ישראלי
אבל זה לא רק לגבי קטינים.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא?
מירב ישראלי
זה כללי, התקנות.
דנית גלעד
כן, אבל בסעיף הספציפי שמתייחס לאפשרות להכשיר קטינים לנהיגה ספורטיבית, אני מציעה להכניס.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מסכמים להכניס את זה ולאחר מכן תגמרו את הניסוח, בסדר? אם נכניס את זה כפי עצתה של דנית גלעד.
מירב ישראלי
אתם צריכים להגיד לי באיזה תקנות זה נכנס.
אורי אורלנד
ברישיון נהיגה.
היו"ר זבולון אורלב
ברישיון נהיגת קטינים.
דנית גלעד
בסעיף 3(ה) לתקנות של רישיון הנהיגה הספורטיבית מתייחסים לכך.
היו"ר זבולון אורלב
מבקש רישיון שגילו פחות מ- 17, יצרף לבקשה הסכמה בכתב למתן הרישיון של אחד מהוריו.
מירב ישראלי
אז אולי בנוסף לכך, הוא יצרף גם אישור, הם יחתמו על איזה שהוא טופס שהרשות תכין, לגבי הביטוח, שיידע אותם על הביטוח.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור. זה מקובל עליכם?
יוסי ניסן
כן, נכניס את זה במכתב ההסכמה, שכשהם חותמים, גם על זה.
מירב ישראלי
אבל אני מציינת את זה במפורש בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
וגם בבחינות.
מירב ישראלי
כן, בבחינות הכנסתי.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש עדיין הערות לסעיף 1?
טל ברנר
אבל יש לי רק שאלה לתוספת שהוספתם, אם מותר לי, בסעיף 3(א)(ה) אם רוצים כבר להקל על כולם ואמרנו הסכמה בכתב למתן רישיון של אחד מהוריו, סליחה, אולי יש מישהו שצריך אפוטרופוס, אז בואו כבר תוסיפו את זה, שהוא לא ירוץ אחר-כך ויחפש.
מירב ישראלי
זה לפי החוק, פשוט.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. אנחנו בסעיף 2 – ביטוח צד ג'. בבקשה, מירב.
מירב ישראלי
כיסוי ביטוחי מפני חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם שאינו נוהג ואינו נוסע בכלי תחרותי, בתאונה שאירעה עקב נהיגה ספורטיבית יהיה בסכום כולל שלא יפחת מעשרה מיליון שקלים חדשים לתאונה ו- 20 מיליון שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית. סכום ההשתתפות העצמית באירוע נהיגה ספורטיבית אחד שייקבע בכיסוי הביטוחי לא יעלה על 5,000 שקלים חדשים. תקנות משנה (א) ו- (ב) לא יחולו כאשר אירוע נהיגה ספורטיבית ומשתתפיו, מבוטחים על-ידי בעל רישיון, זה רישיון למסלול בעצם. לפי סעיף 8 או 9 לחוק, וסכום כולל שלא ייפחת מ- 50 מיליון שקלים חדשים לאירוע נהיגה ספורטיבית ו- 100 מיליון שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית.
היו"ר זבולון אורלב
הערה ראשונה, שוב, עניין ההצמדה.
מירב ישראלי
נראה לי נעשה הוראה כללית.
היו"ר זבולון אורלב
הוראה כללית. יש הערות לסעיף 2? רבותיי, תחשבו, אנחנו לא חוזרים. אין. קדימה, אין הערות לסעיף 2, מתקדמים לסעיף 3.
מירב ישראלי
ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי. לגבי כלי תחרותי ששר התחבורה והבטיחות בדרכים קבע לגביו הוראות בדבר נהיגה שאינה נהיגה ספורטיבית, לפי סעיף 12(ד) לחוק, שזה תקנות ששר התחבורה קובע לגבי קטעים, נהיגה רגילה, תכלול פוליסת הביטוח לפי סעיף 15 לחוק, זה פוליסת הביטוח שאנחנו עוסקים בה עכשיו. לפי תקנה 1, או ייערך בנפרד, גם ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי, שזה ביטוח רגיל לרכב, שיכסה את השימוש בכלי התחרותי בעת נהיגה, ששר התחבורה והבטיחות בדרכים קבע לגביה הוראות כאמור.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערה לסעיף 3? אין. אנחנו מאשרים את תקנות הנהיגה הספורטיבית. אני מעלה לאישור הוועדה את התקנות, נהיגה ספורטיבית, חובת ביטוח, לרבות הסיכומים שהסכמנו עליהם. כולם מסכימים? חבריי, חברי-הכנסת? מי בעד? מי נגד? אושר פה אחד. תודה רבה.


אנחנו עכשיו לתקנות הבאות. מתחילים מההתחלה. אנחנו בתקנות נהיגה ספורטיבית, רישיון כלי תחרותי.
מירב ישראלי
אני רק אגיד במילים כלליות שיש בעצם שלושה סוגי רישיונות, לפי החוק. אנחנו דנים בשניים מהם היום, שזה כלי תחרותי ורישיון נהיגה, יש גם רישיון למסלול ובנוסף, אנחנו דנים באישור לעסוק כמדריך או מאמן. כרגע אנחנו עוסקים ברישיון הרכב, בעצם. אחר-כך נעסוק ברישיון הנהיגה.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב)(6) ו- 33(א) לחוק הנהיגה הספורטיבית, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת החינוך, אני מתקינה תקנות אלה.
היו"ר זבולון אורלב
מי זו הוועדה המייעצת?
מירב ישראלי
יש ועדה מייעצת לפי החוק, אתה רוצה להסביר, יוסי?
היו"ר זבולון אורלב
מיהו ראש הוועדה? הוא פה?
יוסי ניסן
הוועדה המייעצת נקבעה על-פי חוק והיא התכנסה מספר פעמים.
היו"ר זבולון אורלב
יושב-הראש או מישהו מהוועדה נמצא פה?
יוסי ניסן
אני היושב-ראש, בוועדה עצמה.
היו"ר זבולון אורלב
יש גם אישי ציבור בוועדה הזאת?
יוסי ניסן
לא, עד כמה שאני זוכר.
מיטל שרעבי
יש נציג כל אחד מההתאחדויות שהוכרו לפי סעיף 4.
היו"ר זבולון אורלב
אתם גם חברים בוועדה המייעצת? הנציג פה? נציג בוועדה המייעצת, נמצא פה? לא הופיע לוועדה. הלאה. אבל קיימו אתכם התייעצות, זה מקובל עליכם, התקנות האלה?
אהוד לביא
כן כן.
מירב ישראלי
בוחן. אדם שהרשות המוסמכת מינתה בכתב לבוחן לעניין החוק כלי תחרותי, כמשמעותו בתקנה 2. רכב ספורט עממי, מכונית, אופנוע או טרקטורון, העונה על כל אלה – היה עליו רישיון רכב עובר למתן רישיון כלי תחרותי לפי תקנות אלה, לא נקבע לגביו כי רישיון הרכב בטל מעת קבלת רישיון כלי תחרותי לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית, קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה, שזה תקנות שעוד לא הגיעו אלינו, המשמש לספורט עממי והדבר צוין ברישיונו. מסלול מירוץ סגור, כהגדרתו בפרט 3 לתוספת לחוק. מעבדה מוסמכת, מעבדה המוסמכת לבדיקת כלי תחרותי שאישרה לעניין זה הרשות המוסמכת, מרשם הכלים התחרותיים.
היו"ר זבולון אורלב
הרשות המוסמכת זה משרד התחבורה?
מירב ישראלי
לא, הספורט.
היו"ר זבולון אורלב
מה, יש לכם מעבדה מוסמכת לבדיקת כלי תחרותי, במשרד התרבות והספורט?
אמציה גזית
מאשרים את הטכניון.
מירב ישראלי
ספורט עממי. נהיגה ספורטיבית במסגרת אירוע נהיגה ספורטיבית שאושר בידי הרשות המוסמכת במסלול מירוץ סגור ברכב ספורט עממי. רישיון רכב, לפי תקנות התעבורה. שמאי רכב, כמשמעותו בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים שמאי רכב, תקנות התעבורה, תקנות התעבורה 1961. מתן רישיון כלי תחרותי.
היו"ר זבולון אורלב
יש למישהו הערות לפרק א', הגדרות? אין. פרק ב'.
מירב ישראלי
כלים תחרותיים. הכלים המנויים ומפורטים להלן, לרבות כלים לבנייה עצמית, שניתן לנהוג בהם נהיגה ספורטיבית הם כלים תחרותיים. 1. מכונית, רכב מנועי בעל ארבעה גלגלים לפחות במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג. משאית, רכב מנועי מסחרי בעל ארבעה גלגלים לפחות, במשקל כולל העולה על 3,500 ק"ג ואינו עולה על 12,000 ק"ג. אופנוע, כהגדרתו בתקנות התעבורה. טרקטורון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, למעט פסקה 4 – קארט, שלדה, עם חיפויים או בלעדיהם, בעלת ארבעה גלגלים אשר מחוברים ישירות ללא מתלים לציר קדמי עם היגוי ולציר אחורי המונע על-ידי מנוע, לרבות קרוס-קארט.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה קרוס-קארט?
גלעד בנאי
קארט שמיועד לנהיגה בשטח.
מירב ישראלי
באגי, כלי רכב יבשתי בבנייה עצמית, מונע בכוח עצמי עם מנוע אחד או יותר וארבעה גלגלים או יותר, הנמצא במגע עם הקרקע באופן רציף ומונע דרך חלק או כל גלגליו ובו ההנעה וההיגוי נשלטים על-ידי נהג הממוקם בתוך הרכב. רכב שטח כהגדרתו בתקנות התעבורה למעט פסקה 5.
היו"ר זבולון אורלב
מה דין משאית העולה על 12,000 ק"ג?
יובל מלמד
אין כאלה.
היו"ר זבולון אורלב
אין בעולם? אין. היועץ אמר שאין כזה דבר, אז אנחנו לא צריכים לטפל בכזה דבר, אם לא קיים. טוב. יש הערות לפרק ב' סעיף 2? אין. פרק ב', סעיף 3, בקשה לרישיון כלי תחרותי, בבקשה.
מירב ישראלי
בעליו של כלי תחרותי המבקש רישיון על כלי תחרותי יגיש בקשה לפי הטופס שבתוספת הראשונה. בעליו של כלי תחרותי המבקש חידושו של רישיון הכלי, ישלם את האגרה שנקבעה לכך בתקנות הנהיגה הספורטיבית, אגרת רישיון וכו', להלן – תקנות האגרות. המבקש ישיבה תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של הרשות המוסמכת, ימסור כל מידע ומסמך שיידרש וכן יוכיח לפי דרישתה את זכות הכלי התחרותי, את הבעלות עליו, ואת תשלום המכס, המיסים וההיטלים או האגרות החלים על הכלי האמור וכן יוכיח לפי דרישת הרשות המוסמכת כי כל קנס שמבקש הרישיון או חידושו מתחייב בו בדין בשל עבירה הנובעת מנהיגת כלי תחבורתי, שולם במועדו. תקנה זו הבעל, לרבות אחד מאלה – הבעל הרשום ברישיון הכלי התחרותי, אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב בידי התאגיד, אם הכלי התחרותי רשום על שם תאגיד. מי שהבעל הרשום ברישיון הכלי התחרותי נתנה לו ייפוי-כוח בכתב.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. יש הערות לסעיף 3, בקשה לרישיון כלי תחרותי? פה עדיין אין את הביטוח, כלומר הוא יכול לבקש רישיון לכלי תחרותי בלי סוגיית הביטוח? אפשר לעשות רישוי לרכב מבלי שיש על הרכב הזה ביטוח? אני יודע שהמכונית שלי, אי-אפשר לעשות רישיון, אי-אפשר לקבל רישיון לרכב אם אין לך ביטוח.
מירב ישראלי
רכב תחרותי, בהגדרה, לא יכול להיות רכב רגיל.
יובל מלמד
התשובה היא פשוטה מאוד, שיש אפשרות לבעל מסלול לעשות ביטוח, זאת אומרת שמי שנכנס אצלו למסלול ומתחרה, אוטומאטית הוא מבוטח במסלול. אין חובה לביטוח פה של הכלי עצמו. יש מקרים כאלה.
גלעד בנאי
לפני שנייה אישרנו את זה בחוק הביטוח.
היו"ר זבולון אורלב
רק דקה. מה אישרנו?
גלעד בנאי
שיש אפשרות של בעל מסלול לעשות ביטוח כולל על המסלול שלו.
היו"ר זבולון אורלב
כלי תחרותי זה רק במסלול?
אלי אפללו
רק במסלולים. הם לא עולים על הכביש.
מירב ישראלי
זה יכול להיות מסלול קבוע או ארעי, אבל זה רק במסלול.
היו"ר זבולון אורלב
אני צריך להבין את ההיגיון. יש יתרון, אגב, של אדם כמוני שלא היה לו שום קשר עם התחום הזה מעולם, חוץ ממה שהוא רואה לפעמים בטלוויזיה, ושואל שאלות. יש יתרונות לדברים האלה. ואני שואל את עצמי, רגע, אז יכול להיות ככה – אדם יבקש רישיון לכלי תחרותי והכלי הזה, כל עוד הוא לא עולה למסלול, הוא לא מבוטח, הרכב הזה כל הזמן בחצר, איך הוא מגיע לחצר?
גלעד בנאי
על עגלה.
יובל מלמד
יש לזה תקנות אחרות, כל מה שקשור לנהיגה ספורטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
אם הוא נוסע מהחצר למסלול בנהיגה רגילה, אין כזה דבר? הוא רוצה להשוויץ בשכונה עם הרכב. רק על העגלה?
אהוד לביא
אני ממרוצי מכוניות. הכלים התחרותיים, זה קבוצה אחרת מהכלים של משרד התחבורה, זה משהו אחר. הם מועברים מהבית או מהמחסן או מאיפה שהם נמצאים למסלול, על-ידי עגלות או גררים, אסור להם לנסוע על הכביש בכלל. רק לתוך המסלול או למסלול הפתוח. זה חד-משמעי.
היו"ר זבולון אורלב
ולכן עושים את הביטוח רק כשהוא מתחיל את התחרות?
אהוד לביא
הוא יכול לעשות שנתי, אם הוא רוצה, או שהוא עושה פר אירוע. הוא משתתף או שהוא לא משתתף.
היו"ר זבולון אורלב
בכלל אין לו חובה לעשות ביטוח?
אהוד לביא
זה לא כמו ברכב.
היו"ר זבולון אורלב
שיעשה ביטוח ויגיד – אני עושה את הביטוח שהוא חל רק בעת תחרות, ולכן הפרמיה שלי היא נמוכה.
אהוד לביא
זה ברור לכולם.
אלי אפללו
לא, זה לא ברור.
אהוד לביא
הרכבים האלה עוברים בדיקות טכניות או אישורים, זה לא טסט של משרד התחבורה.
דנית גלעד
אני רוצה להפנות בבקשה את הוועדה לסעיף 15 לחוק הנהיגה הספורטיבית, ושם נאמר באופן מפורש שלמעשה כל שימוש בכל התחרותי ללא ביטוח הוא אסור, כשאת הביטוח, סוגי הביטוח ייקבעו בתקנות ואלה התקנות שאנחנו אישרנו. זאת אומרת, שבעצם לא ייווצר מצב שבו אדם ישתמש ברכב כזה, בלי שיש כיסוי ביטוחי.
היו"ר זבולון אורלב
נחה דעתי. תודה רבה.
דנית גלעד
אני רק רוצה עוד להוסיף משהו. אכן ישנם מצבים שבהם הנהיגה איננה נהיגה ספורטיבית, ישנן טיוטות של תקנות לגבי נהיגה שאינה תחרותית. לא תמיד הרכב הזה ייסע על גרר, יהיו מקרים חריגים.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, מסוף המסלול, הוא חוזר לגרר שלו.
דנית גלעד
לכן, במקרים האלה על-פי החוק יש חובה של ביטוח חובה בעצם, ולכן נקבע הסעיף האחרון בתקנות האלה לגבי ביטוח חובה.
אבישי פדהצור
בהגדרה של בעל לחלופה השלישית היא מי שהבעל הרשום ברישיון. תקנה (ג) 3.
היו"ר זבולון אורלב
3(ג). בתקנה זו הבאה לרבות אחד מאלה, אתה מתכוון?
אבישי פדהצור
כן. אז החלופה השלישית היא מי שהבעל הרשום ברישיון הכלי התחרותי נתן לו ייפוי-כוח. אני לא בטוח שאני מבין את היישום של התקנה, כי אם אני מבין נכון, התקנה לכתחילה מדברת על כלי רכב מסוים ועל הבעלים הרשום שלו ברישיון והרישיון הוא לכלי לבעלים. הנושא של מתן ייפוי-הכוח בהקשר הזה, מעורר אצלי שאלה. כי למשל, בהקשר של תקנת משנה (ג) הנושא למשל של הקנסות והחיובים, אז זה אמור להיות על שם מי?
מירב ישראלי
זה על הכלי.
אבישי פדהצור
לא, כי יש לך פה את הדרישה – יוכיח לפי דרישת הרשות, שמבקש הרישיון או חידושו מתחייב בו בדין. אז פה למעשה עולה השאלה מי התחייב בדין, הבעלים הרשום או מיופה הכוח. כי ההגדרה היא מעגלית.
היו"ר זבולון אורלב
למה צריכים את יפוי-הכוח? למה צריכים את החלופה השלישית? מישהו יכול לענות למה צריכים את החלופה השלישית? כי כמו שאת הרואה, החלופה השלישית מעוררת בעיה ב- 3(ג). תימחק? יש הסכמה? יש התנגדות? רוצים לעיין בזה?
אמציה גזית
יש פה עניין, עד כמה שאני זוכר כשזה עלה לדיון, מה קורה אם נפטר הבעל הרשום יש אלמנה ולתת ייפוי-כוח למישהו אחר לפעול, להפעיל, להיות הבעלים של הכלי. עד כמה שאני זוכר, מפה זה נובע.
דנית גלעד
למה היא לא יכולה להירשם כבעלים במקומו, מכוח צו הירושה?
היו"ר זבולון אורלב
יש תמיד איזון למצוא את המקרה הקיצוני. אבל מול זה יש את הבעיה הפרקטית של סעיף (ג), של 3(ג).
אבישי פדהצור
יכול להיות, אדוני, שהכוונה היתה כמו אולי, אני עושה היקש מטסט שאני מעביר את האוטו שלי, של לתת ייפוי-כוח למישהו, על-מנת שיעביר את הטסט פיסית. השאלה אם זאת הכוונה.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אין פה טסט.
אבישי פדהצור
לא, שיגיש כאילו פיסית את בקשת הרישיון, אם הכוונה היא לייפות את הכוח של מישהו להגיש את בקשת הרישיון פיסית, במקום הבעלים, יכול להיות היגיון בזה, אבל אולי צריך להתאים את הניסוח כי הקושי עדיין נותר בעינו, כפי שזה מנוסח היום. אני פשוט מנסה לעזור לכם להבין מה הרציונאל של הדרישה. אין לי דעה משלי בעניין.
יוסי ניסן
עד כמה שאני זוכר דובר על מישהו שנמצא למשל בחו"ל ורוצה שמישהו יעשה את זה במקומו, אז הוא נותן לו ייפוי-כוח בכתב והוא עושה את זה במקומו.
אבישי פדהצור
זה לא נובע כאילו מהדינים הכלליים, מדיני השליחות? אני שואל, אני פשוט לא יודע מה התכוונו.
מירב ישראלי
אני לא בטוחה. יכול להיות שאם אנחנו אומרים בעלים, אז זה יהיה בלתי אפשרי.
אבישי פדהצור
זו פעולה אישית שצריך לעשות. אבל היה צריך להתאים את שאר התקנה בשביל לחדד שזה רק לצורך ביצוע פעולה ולא לצורך, אין לזה נפקויות אחרות.
רונית תירוש
אף אחד לא מעלה פה איזה תסריט שהוא לא קיצוני.
מירב ישראלי
כי זה רק לצורך תקנה זו.
אבישי פדהצור
אז אולי פשוט צריך להתאים את תקנה (ג), פשוט לחדד את הקושי, זה הכל. אין לי דעה לכאן או לשם.
היו"ר זבולון אורלב
מה לחדד? איך לחדד?
אבישי פדהצור
נחשוב על זה. אני יכול להציב את הקשיים.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, תחשוב. בסדר? למעט ההערה הזאת של 3(ג)(3), האם יש למישהו עוד הערות לגבי סעיף 3 – בקשה לרישיון כלי תחרותי? אין. אנחנו מתקדמים הלאה.
מירב ישראלי
אז 3 בינתיים בסימן שאלה?
היו"ר זבולון אורלב
בסימן שאלה, כן.
מירב ישראלי
בדיקת כלי תחרותי. כלי תחרותי שהוא מכונית, משאית, משאית זה עד 12,000 ק"ג.
היו"ר זבולון אורלב
צריכים רק לצורך סעיף זה, אולי, אבישי.
אבישי פדהצור
או לצורך סעיף קטן (ג) פשוט לכתוב שם במקום מה שחשבתי אולי תוך כדי, במקום ממבקש הרישיון, מי שהכלי התחרותי רשום על שמו ואז ברור שזה מתייחס רק לבעלים הפורמאליים בצטל'ה, ולא מי שמבצע את הפעולה הטכנית של להגיש את הבקשה.
מירב ישראלי
השאלה מה זה רשום על שמו.
אבישי פדהצור
הוא הבעלים. יש לך למטה – הבעל הרשום ברישיון הכלי התחרותי, זה דבר אחד. הדבר השני זה אחד ממנהליו של התאגיד.
מירב ישראלי
אבל אז זה חלופה לזה.
אבישי פדהצור
צריך לחשוב על ניסוח. אם זו התכלית של המתקינים, אז אפשר להגיע לזה. זה לא הבעיה.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. זאת התכלית. זאת התכלית ואנחנו נמצא לה פיתרון בניסוח. אתה מסכים לתכלית, כן? כולם בעצם מסכימים לתכלית, יש לנו בעיה בניסוח ואנחנו צריכים להתגבר עליה. הלאה. הוועדה יכולה גם להסמיך צוות שיימצא את הניסוח הנכון ולא צריכים לעכב בשביל זה.
מירב ישראלי
כן, אם המהות ברורה.
היו"ר זבולון אורלב
המהות ברורה.
מירב ישראלי
בדיקת כלי תחרותי. כלי תחרותי שהוא מכונית, משאית, באגי או רכב שטח, ייבדק וייבחן בידי בוחן ומעבדה מוסמכת, כפי שתורה הרשות המוסמכת בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית, כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו לעניין התאמתו לשמש כלי תחרותי ואם הוא ראוי לשימוש ככלי תחרותי. כלי תחרותי שאינו מנוי בתקנת משנה (א) ייבדק וייבחן בידי בוחן, כפי שתורה הרשות המוסמכת והבוחן ימציא על כך תעודה לרשות המוסמכת.


כלי תחרותי שאינו מכונית, שיובא שלא בדרך ייבוא אישי, אשר לא נעשה בו שינוי מבנה, פטור מבדיקה, אם הרשות המוסמכת בדקה ואישרה כי באב-הטיפוס של אותו סוג כלי תחרותי נתקיימו כל התנאים האמורים בכללי הנהיגה הספורטיבית לאותו סוג של כלי תחרותי ונמצאה לרשות המוסמכת תעודה מאת מעבדה מוסמכת או כל תעודה אחרת לפי דרישתה, שלפיה הכלי התחרותי תואם את אב הטיפוס של אותו סוג כלי תחרותי.


כלי תחרותי המובא לבדיקה ובחינה יהיה נקי וצבוע כראוי.
היו"ר זבולון אורלב
גמרנו סעיף 4. יש למישהו הערות לסעיף 4?
טל ברנר
אני באמת רוצה בשביל שזה יהיה נוח לכולנו ויחיה לעוד הרבה שנים, אז אני לכן שואלת. אני פשוט לא מבינה את הסעיף הזה, את סעיף 4(ג). כלי תחרותי שאינו מכונית, אז זה אומר הדברים האחרים – אופנוע, טרקטורון?
היו"ר זבולון אורלב
כן.
מירב ישראלי
כל מה שבתקנה 2, שהוא לא מכונית.
טל ברנר
שיובא שלא בדרך ייבוא אישי, דהיינו זה יבוא מה? מסחרי? מה שמישהו הביא בייבוא אישי, אלא-? זה מעולה.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה.
טל ברנר
אשר לא נעשה בו שינוי מבנה, פטור מבדיקה. אז אני מנסה להבין למה הסעיף הזה בכלל מנוסח בדרך שונה מסעיף 4(א). למה מוציאים מאיזה שהיא תכולה של כל הרכבים שצריכים לעבור בדיקות על-ידי מעבדה ובוחן, למה מוציאים את אותם אלה שהם אינם מכוניות. אני פשוט לא מבינה את ההיגיון של זה. כל הדברים שמגיעים לארץ בייבוא מסחרי צריכים לעבור איזה שהיא בדיקה ואישור. כמו שהמכוניות עוברות, כמו שהמשאיות עוברות, כמו שהבאגי, למה מוציאים את האופנועים והטרקטורונים מאיזה שהיא בדיקה? אני אשמח להבין מה ההיגיון של הפיתול הזה.
רונית תירוש
כלומר, כל מכונית שבאה בייבוא מסחרי, נדרשת בדיקה, אבל כל מה שבא בייבוא מסחרי לא נדרשת לו הבדיקה.
טל ברנר
למה יש הבדל? אני לא מבינה.
היו"ר זבולון אורלב
יש תשובה?
מירב ישראלי
למה ההבדל לגבי מכונית. זאת אומרת, ברגע שזה לא עבר שינוי מבנה ויש את האב-טיפוס וזה תואם את האב-טיפוס, יש פה, אז אתם מניחים שזה בסדר. זאת ההנחה. למה באמת מכונית יוצאת מגדר זה?
רונית תירוש
לא, להפך, זה טוב שמכונית נבדקת. למה גם אופנוע לא?
טל ברנר
למה האופנוע יוצא מגדר זה?
מירב ישראלי
אני אומרת, כלי תחרותי שאינו מכונית.
היו"ר זבולון אורלב
אופנוע.
יובל מלמד
התשובה היא פשוטה, שבנושא של מכונית, משאית, באגי או רכב שטח, זה כלים שהם בכל מקרה עוברים שינוי כדי להפוך אותם לכלי תחרותי. לא ניתן לעשות מירוץ באחד מהכלים האלה, ללא שינוי. זאת אומרת שכל אחד פרטני, צריך מעבדה מוסמכת. אין פה אב-טיפוס, כל אחד פרטני. בניגוד לאופנוע וטרקטורון, שמיוצרים, As is, מיוצרים מלכתחילה הם מתואמים.
מירב ישראלי
אז זה לא רק לכלי תחרותי שאינו מכונית. אתה אמרת עוד דברים.
יובל מלמד
לא, כתוב פה – מכונית, משאית, באגי. לגבי טרקטורון ואופנוע, במקרה הזה גם קארט, יש אפשרות לייבואנים מסחריים לעשות אישור לאב-טיפוס, לכלי אחד ספציפי וכל האחרים לא צריכים אישור חוזר, אם אותו כלי הוא אותו כלי.
טל ברנר
לא, הפוך. אני רוצה שיבדקו. אני לא רוצה שלא יבדקו. אני פשוט לא מבינה את הניסוח.
גלעד בנאי
למה שיבדקו כל אופנוע?
טל ברנר
לא כל אופנוע, ה-אב-טיפוס.
גלעד בנאי
אבל זה מה שכתוב פה.
טל ברנר
מה הכוונה, פשוט מה הכוונה, לא מתחכם. מה הכוונה?
רונית תירוש
הכוונה, המילים שאני הבנתי, מכונית היא בדרך-כלל עוברת איזה שהוא שדרוג לקראת תחרות, כדי להשתתף בתחרות. אופנוע לא משודרג ולא משתנה בכלל.
אלי אפללו
למה לא?
רונית תירוש
כך הוא אומר.
אלי אפללו
זה לא נכון.
אבישי פדהצור
הוא אומר שלא נעשה בו שינוי. אם נעשה – צריך בדיקת מעבדה.
היו"ר זבולון אורלב
למה צריכים את ההקלה הזאת?
טל ברנר
אני רוצה שיבדקו אב-טיפוס.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, גברתי. למה צריכים את ההקלה הזאת?
יובל מלמד
אני חושב שיש פה בעיה של הבנה. יש תלונה על ההקלה.
היו"ר זבולון אורלב
תעני בבקשה, למה צריכים את ההקלה?
יובל מלמד
לא, זה פשוט מאוד. הרי משרד התחבורה לא שולח, היבואנים לא שולחים למשרד התחבורה כל כלי וכלי לבדיקה. הם עושים בדיקת אב-טיפוס ואחרי זה על-פי האב-טיפוס, יוכלו להמשיך ולמכור את הכלים. לא צריך הכבדה פה.
רונית תירוש
אני חושבת שבסעיף (ג) אם נכתוב כלי תחרותי ונמחוק את שאינו מכונית, שיובא שלא בדרך ייבוא אישי, אשר לא נעשה בו שינוי מבנה, זה טוב. ואז זה לא משנה אם זה אופנוע או מכונית.
גלעד בנאי
יכול להיות שיש מכוניות שיש להם כבר.
רונית תירוש
לא מאמינה שיש, אבל אם יש, אז זה טוב.
אהוד לביא
כל רכב, אין מצב שרכב מגיע במצב סטנדרטי מחברה, כשהוא לא עבר שינוי מבנה.
רונית תירוש
אז הוא לא ייכנס לקטגוריה, אז מה זה משנה?
אהוד לביא
האופנועים והטרקטורונים באים סטנדרט, אין להם שינוי מבנה. זו היתה הקלה לטובת היבואנים.
מירב ישראלי
ההצעה של חברת הכנסת תירוש היא הגיונית, אם אנחנו מוחקים את שאינו מכונית, זה לא משנה לך, כי אם הוא עבר שינוי מבנה אז הוא לא ייכנס לאשר לא נעשה בו שינוי מבנה. מקובל עליכם?
רונית תירוש
כל כלי שנעשה בו שינוי, חייב לעבור בדיקה.
יובל מלמד
רבותיי, כל כלי שעבר שינוי מבנה, חייב לעבור בדיקה.
היו"ר זבולון אורלב
מי קובע אם נעשה בו שינוי מבנה או לא נעשה בו?
מירב ישראלי
אני מורידה את שאינו מכונית.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. סעיף 4 מאושר. מתקדמים הלאה. מתן רישיון.
מירב ישראלי
כלי תחרותי. מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו בכלי התחרותי התנאים שבתקנות 3 ו- 4, תיתן על הכלי רישיון כלי תחרותי, לפי הנוסח שבתוספת השנייה ורשאית היא לקבוע ברישיון פרטים ותנאים נוספים לפי סעיף 6(ה) לחוק. ניתן רישיון כאמור, תרשום הרשות המוסמכת את פרטי הכלי התחרותי במרשם הכלים התחרותיים שזה אצלה. נתנה הרשות המוסמכת רישיון כלי תחרותי כאמור בתקנה (א), תיטול הרשות המוסמכת את רישיון הרכב שניתן לפי פקודת התעבורה ותודיע לרשות הרישוי על נטילתו. רשות הרישוי תתלה או תבטל את רישיון הרכב לפי האמור בתקנות הנהיגה הספורטיבית, קביעת סוגי כלים תחרותיים, שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה, שזה גם תקנות שאמורות להגיע אלינו בהמשך.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. סעיף 5, יש הערות?
אבישי פדהצור
למה הכוונה במילה נטילה? אני מבין ביטול, אולי התלייה, הנטילה, מה זה? זה פיסית? זאת אומרת לקחת אותו? כי אז הוא היה צריך גם לקבוע איזה שהיא חובת הפקדה, חובת מתן. אני לא מכיר את המילה נטילה בהקשר הזה.
מירב ישראלי
זה בפועל, נכון?
היו"ר זבולון אורלב
אתה מדבר על תתלה?
אבישי פדהצור
סעיף קטן (ב). נתנה רישיון, תיטול. יש לנו להתלות, להשעות, לבטל, ההקשר הזה של תיטול זה כאילו נטילה פיסית, אז השאלה שלי אם לכך הכוונה או שהביטול הוא ביטול משפטי נורמטיבי. זה פשוט קושיא של פרשנות לא מעבר לזה.
יוסי ניסן
משרד המשפטים כבר אישר את התקנה הזו.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו צריכים לאשר. אני מודה לאבישי שהוא מעורר שאלות כדי לעורר את חברי הכנסת, הוא שואל שאלה נכונה.
רונית תירוש
אני רוצה להבין. יש רישיון לרכב As is, הוא עבר שדרוג, ואז נתנו לו רישיון מיוחד לכלי תחרותי. Once נתנו לו את זה, צריכים ליטול ממנו את הרישיון של היותו רכב רגיל, כי הוא כבר לא רגיל.
מירב ישראלי
נכון.
רונית תירוש
וזה מה שאתה רוצה שיהיה כתוב בצורה אחרת?
אבישי פדהצור
אני פשוט שואל מה המשמעות של המילה.
היו"ר זבולון אורלב
המשמעות שצריכים לקחת ממנו את הרישיון, יש לו רק רישיון לכלי תחרותי ואין לו רישיון לפי פקודת התעבורה. מה אתה מבין בתיטול? בכוח? מה?
אבישי פדהצור
השאלה היתה – האם מדובר על נטילה פיסית של הרישיון?
היו"ר זבולון אורלב
לקחת, לא יישאר לו הרישיון, כן.


כששוללים רישיון היום לרכב, מה עושים? מבטלים במחשב?
אבישי פדהצור
המשמעות המשפטית של השלילה היא בראש ובראשונה משפטית. זאת אומרת, גם אם פםיסית אני ממשי להחזיק ברישיון, אין לו תוקף משפטי. פה כתוב – נתנה הרשות המוסמכת רישיון לכלי תחרותי, תיטול הרשות המוסמכת את רישיון הרכב. זאת כל השאלה.
היו"ר זבולון אורלב
המשטרה, תודה רבה.
דנית גלעד
קודם כל, אני חושבת שהוא מאוד ערני שהוא שם לב לזה, אבל פשוט התשובה לזה לא נמצאת בתקנות האלה, היא נמצאת בתקנות אחרות. לתקנות של קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם מבוטל או יותלה ישנו הסדר אחר שגובש מול משרד התחבורה, הנטילה היא אכן פיסית, אבל הי ומקרים שבהם זה רק התלייה עד גמר המירוץ, זה יהיה בערך בספורט עממי, כי הכוונה היא שימשיכו.
היו"ר זבולון אורלב
זה התלייה, אנחנו מבינים. אבל מה זה תיטול?
דנית גלעד
תיטול זה נטילה פיסית, הם שומרים אצלם את רישיון הרכב.
היו"ר זבולון אורלב
נאמר בפרוטוקול – נטילה, נטילה פיסית.
יוסי ניסן
נוצר מצב שמשרד המשפטים אישר לנו את התקנות, על-סמך ידע ועל-סמך כל השאלות שנשאלו והם שלחו מישהו שלא התעסק בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
אני מודה להם. זה מוביל אותנו לדיונים וזה בסדר גמור.
יוסי ניסן
אם היה קורא את כל התקנות, הוא לא היה שואל את השאלות.
דנית גלעד
אבל השאלה שלו היא בטעם.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש ממך להימנע מההערות האלה, הן הערות שכאילו אומרים לעובדי מדינה, אם יש לכם הערות גם אחרי שהמשרד אישר, אל תאמרו לחברי הכנסת ואל תאפשרו דיון פתוח. אתה אומר דבר שאיננו מקובל עלינו. כל עובד מדינה, חובתו למסור לכנסת ולוועדה הדנה כל הערה שיש לו, גם אם הוא הסכים יומיים וגם אם מישהו לא. אני מציע שנפסיק את הדיון הזה ונתקדם הלאה.
יוסי ניסן
כן, OK. קדימה.
היו"ר זבולון אורלב
גמרנו את סעיף 5 ואין יותר הערות אחרי הבירור של תיטול שהכוונה לנטילה פיסית. 6.
מירב ישראלי
מי שאינו תושב ישראל ובידו רישיון זר או בינלאומי לכלי תחרותי בר תוקף, משתתף באירוע נהיגה ספורטיבי בישראל, ייראו אותו כמי שבידו רישיון לפי תקנות אלו לצורך האירוע בלבד, ובלבד שיישא מדבקת זיהוי כאמור בתקנה 15 ויחולו עליו תקנות 17 עד 19.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות? אין. מאושר. הלאה. חידוש רישיון.
מירב ישראלי
חידוש רישיון. ניתן רישיון כלי תחרותי כאמור בתקנה 5, לא תתקבל לגביו בקשה לרישיון חדש בכפוף לתקנת משנה ב' אלא לחידוש רישיון. על כלי תחרותי שרישיונו לא חודש ולא היה בתוקף תקופה של שלוש שנים, יינתן רישיון חדש. עם הבקשה לחידוש רישיון, על המבקש להציג אישור בוחן כי במהלך השנה האחרונה עבר הכלי התחרותי בדיקה במהלך אירוע נהיגה ספורטיבית. לא הציג אישור כאמור, ייבדק הרכב בידי בוחן, לפני חידוש רישיונו, כדי לברר אם הוא כשיר לשימוש ככלי תחרותי.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 7? אין. אנחנו מתקדמים הלאה. מאושר.
מירב ישראלי
תקופת תוקף רישיון. כלי תחרותי או חידושו יהיה לתקופה של 12 חודשים. כושר רישיון כלי תחרותי יהיה לתקופה שבעדה שולמה האגרה לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית, אגרות.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 8? אין. מאושר. מתקדמים.
מירב ישראלי
רישום בעלות בכלי תחבורתי. אישור לרישום שינוי בעלות. הרשות המוסמכת לאשר רישום של שינוי בעלות בכלי תחרותי ברישיון הכלי התחרותי, לאחר שהוכח להנחת דעתה כי שולמו כל האגרות והמיסים החלים עליו לפי העניין, יוסר מהכלי התחרותי משכון או עיקול ולא קיימת הגבלה אחרת לרישום השינוי. ואולם, רשאית הרשות המוסמכת לאשר רישום שינוי בעלות בכלי תחרותי אם ההגבלה טעונה לפי דין רישום ברישיון הכלי התחרותי, גם לאחר שינוי רישום שינוי הבעלות.

רישום שינוי בעלות בכלי תחרותי. נמכר כלי תחרותי שניתן לו רישיון כלי תחרותי, יחולו הוראות אלה: בעל הכלי התחרותי וקונה הכלי התחרותי ייפנו אל הרשות המוסמכת ויזהו עצמם בפניה. הוכח לרשות המוסמכת כי אין הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, תמסור לצדדים טופס לאישור שינוי בעלות שבו הודפסו פרטי הצדדים ופרטי הכלי התחרותי ובלבד ששולמה אגרת רישום שינוי בעלות כאמור בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיפים 9 ו- 10? אין. מתקדמים.
מירב ישראלי
ברכישת כלי תחרותי בירושה. רכש אדם בדרך ירושה כלי תחרותי הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשות המוסמכת וימציא לה את כל המסמכים המפורטים להלן – צו ירושה או צו קיום צוואה, רישיון הכלי התחרותי האמור. נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) והומצאו לרשות המוסמכת המסמכים כנדרש, תרשום הרשות המוסמכת את שינוי הבעלות במרשם הכלים התחרותיים וברישיון הכלי התחרותי.
היו"ר זבולון אורלב
11, יש הערות? אין. אנחנו רואים את הסעיף הזה כמאושר.
מירב ישראלי
מינוי אפוטרופוס. ניתן צו למינוי אפוטרופוס לנכסי חסוי שהוא בעלים של כלי תחרותי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית, הומצא הצו לרשות המוסמכת, תירשם הערה ברישיון הכלי התחרותי על מינוי אפוטרופוס.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות על 12? אין. אנחנו רואים את סעיף 12 כמאושר.
מירב ישראלי
פרק ד', ביטול רישיון כלי תחרותי, כלי תחרותי שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל. כלי תחרותי שיצא מכלל שימוש לפי כללי הנהיגה הספורטיבית או שעומד להישלח לצמיתות אל מחוץ לישראל, חייב בעל הכלי התחרותי הרשום ברישיון, בעל הכלי התחרותי לפי כל דין או מי שהכלי התחרותי הועבר לו מכוח הסכם מכירה, צו של בית-משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל או מכוח פוליסת ביטוח, להודיע על כך לרשות המוסמכת בכתב או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם הרשות להחזיר לה את רישיון הכלי התחרותי ולהסיר מהכלי התחרותי את לוחיות הזיהוי או את מדבקות הזיהוי שנקבעו לו. נמסרה לרשות המוסמכת הודעה כאמור בתקנת משנה (א), תבטל את רישיונו של הכלי התחרותי ותרשום את דבר הביטול במרשם הכלים התחרותיים.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 13? אין, אנחנו רואים את סעיף 13 כמאושר.
מירב ישראלי
הפסקת השימוש בכלי תחרותי. הפסיק אדם את השימוש בכלי תחרותי, יודיע על כך בעל הכלי התחרותי לרשות המוסמכת, בכתב או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם הרשות, וייראו כאילו הופסק השימוש בכלי התחרותי ביום קבלת ההודעה. על אף האמור בתקנת משנה (א), אם יוכח להנחת דעתה של הרשות כי אירע אחד מהמקרים המפורטים להלן, ייראו כאילו הופסק השימוש בכלי התחרותי ביום קרות המקרה, אף אם ניתנה הודעה במועד המאוחר להם. בעל הכלי התחרותי נפטר, הכלי התחרותי נתפש בידי רשות מוסמכת לפי דין, הכלי התחרותי נגנב. להודעה האמורה בתקנת משנה (א) יצורף רישיון הכלי התחרותי, אם הוא בתוקף ומצוי ברשות בעליו. הרשות תתלה את הרישיון או תבטלו, לפי העניין.
היו"ר זבולון אורלב
אם הבעלים זה תאגיד והתאגיד התפרק, התאגיד נכנס לכינוס נכסים וכו', מה הדין? הרי יכול להיות שהבעלים הוא תאגיד, נכון?
מירב ישראלי
למעשה, דיני התאגידים הרגילים יחולו על כל נכסי חברה. השאלה אם צריך להודיע על זה, על הליך כזה.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא? יוסי?
יוסי ניסן
אין בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
כי הרי אני מבין שאנחנו רוצים לדעת אם קרה משהו, אז זה לא בעיה של בעל פרטי על הכלי התחרותי, אלא גם אם מדובר בתאגיד. נכון? אם התאגיד יתפרק.
מירב ישראלי
לא, יש צו פירוק או כינוס נכסים או יש עוד איזה אופציה.
היו"ר זבולון אורלב
אז אנחנו מוסיפים את זה. בהסכמת משרד התרבות והספורט, בהסכמת כל הגורמים, אז אנחנו נוסיף עוד גם את הפירוק תאגיד.
מירב ישראלי
ואז בעצם התוצאה היא שמתלים את הרישיון ומבטלים, ברגע שהתאגיד נכנס להליכי פירוק. זאת המשמעות?
היו"ר זבולון אורלב
כן. נכון. ברגע שמכריזים על פירוק בבית-המשפט, הכל נעצר. אין, התאגיד לא קיים.
מירב ישראלי
יש תהליכים שהם כאילו התחלה של פירוק.
אבישי פדהצור
אני חלש מאוד בדיני החברות, אבל חברה לא מתה ישר.
היו"ר זבולון אורלב
צא רגע, תרים טלפון לקולגה שלך במשרד המשפטים, קבל את ההגדרה היותר מדויקת.
אבישי פדהצור
הבעיה היא לא ההגדרה, הבעיה היא התוצאה המשפטית. כי כשממונה כונס נכסים, הוא למעשה נכנס בנעלי החברה, אז כאילו משפטית הוא הופך להיות הבעלים של הכלי. השאלה אם עמדת הגורם המסדיר, הרשויות, היא שהוא יהיה רשאי להמשיך לעשות מעשה בעלים.
היו"ר זבולון אורלב
הוא יכול להמשיך.
מירב ישראלי
לדעתי, ברגע שחברה נכנסת להליכים של פירוק, יכול להיות שאנחנו צריכים להגיד שבכל מקרה הרישיון - - -
אבישי פדהצור
זה הכרעה של מדיניות כי אם למשל יש מפרק מפעיל של חברה שלמה שכל העיסוק שלה זה רכבי השטח האלה, אז אם הוא מפרק מפעיל מעצם המהות שלו, אולי הוא כן יירצה שהרישוי יימשך ולא ייפסק על אתר וזה הכרעה שגורמי המקצוע צריכים לבוא ולומר. שתמיד אפשר גם וגם.
יוסי ניסן
הופסקה פעילותו כיישות משפטית של אותו תאגיד.
היו"ר זבולון אורלב
הוא שואל אותך שאלה טובה. כלומר, ברור לגמרי שאם התאגיד מת אז הוא מת, אז צריכים להכניס אותו כאן. אבל אם התאגיד לא מת, הוא פשוט כרגע עבר מניהול של הבעלים החוקיים, לבעלים כרגע שבית-המשפט מינה או גורם מפעיל או כונס נכסים לפירוק.
מירב ישראלי
כונס נכנסים זה כבר די שונה.
היו"ר זבולון אורלב
מה מעניין אתכם הבעלים, למה אתם צריכים לדעת אם הבעל מת?
יוסי ניסן
זה הכל החזרת האגרה של אותו כלי.
מירב ישראלי
אבל זה יותר עניין שלך שאתה רוצה לדעת שהשימוש הופסק.
היו"ר זבולון אורלב
למי הכלי הזה שייך? בסוף יתברר שיש כלי, הלך התאגיד וזה כלי בלי אבא.
יובל מלמד
אבל אם יש כונס התאגיד עוד לא הלך.
היו"ר זבולון אורלב
אם הכונס פירק?
אלי אפללו
אז הוא חייב להגיד.
היו"ר זבולון אורלב
איפה זה כתוב?
דנית גלעד
יכול להיות שיש לזה משמעות לביטוח? זאת אומרת, מבחינת הבעלים?
היו"ר זבולון אורלב
ודאי. בוודאי.
יובל מלמד
זה נולד בכלל מסיפור האגרות, שאם הוא היה רוצה לבקש את האגרה חזרה.
היו"ר זבולון אורלב
תראה, כמו שאדם מת גם חברה מתה, רק אנחנו לא יודעים את ההגדרה המשפטית כרגע מה זה חברה מתה.
מירב ישראלי
לא, חברה מתה אנחנו יכולים להגדיר. הבעיה היא שיש שלבים לפני שהיא מתה, שהם כבר נחשבים ברוב המקרים בחקיקה אחרת שאנחנו עושים, אנחנו כן מתייחסים אליהם כבר כאל שלב שהוא די סופי.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נסמיך שוב את צוות המשפטנים להוסיף כאן פירוק תאגיד באופן שהרגולאטור, זה אתם, משרד התרבות והספורט, אומרים – בנקודה הזאת, כאן אנחנו נעצרים. בסדר?
יוסי ניסן
כן.
מירב ישראלי
בעצם, כשהתאגיד כבר לא מתפקד.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. אז אלה השאלות של סעיף 14. האם יש למישהו הערות נוספות על 14? אין. אנחנו רואים את 14 כמאושר.
מירב ישראלי
סימון. נשיאת לוחיות או מדבקות זיהוי לרכב. כלי תחרותי המיועד לנהיגה ספורטיבית במסלול שאינו סגור יישא מדבקת זיהוי בקדמת הכלי התחרותי ולוחית זיהוי אחת שתותקן מאחור. כלי תחרותי המיועד לנהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ סגור יישא עליו מדבקת זיהוי ולוחיות הזיהוי ומדבקות הזיהוי של כלי תחרותי יתקיימו התנאים המפורטים בתוספת השלישית. לוחיות הזיהוי ומדבקות הזיהוי יהיו תמיד נקיות ולא יוסתרו על-ידי חלק מחלקי הכלי התחרותי או המטען שעליו. לוחית זיהוי שניזוקה או שנשחקה תוחלף בחדשה, מדבקת זיהוי שניזוקה, נשחקה, נמחקה או טושטשה תוחלף או תסומן מחדש.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 15? אין.
דנית גלעד
אני מתנצלת, אני לא הערתי על סעיף 14 אבל פתאום עולה אצלי בכל-זאת שאלה. מה אם אדם לא מקיים את הוראת סעיף 14(א), אז מה, אז צריך להעמיד אותו לדין על הפרת הוראה חוקית? לא עדיף שתהיה איזה שהיא סנקציה בתוך התקנה עצמה?
היו"ר זבולון אורלב
הוא מת.
דנית גלעד
לא, לא לגבי פטירה, לגבי סעיף קטן (א) הפסיק אדם את השימוש, הוא הרי צריך להודיע על כך לרשות המוסמכת. מה אם הוא לא עושה את זה?
היו"ר זבולון אורלב
מה הדין אם הוא לא מקיים כל הוראה אחרת?
מירב ישראלי
כן, זה נוגע לכל התקנות, למעשה. יש בחוק, אם אני לא טועה.
אלי אפללו
אבל גברתי, בכל התקנות מה עושים?
דנית גלעד
תקנות אחרות יש סנקציה על אי-קיום תקנה.
היו"ר זבולון אורלב
איזה סנקציה?
אלי אפללו
איזה סנקציה? בכל ההוראות?
דנית גלעד
לא בתקנות האלה, אני לא יודעת.
אלי אפללו
אנחנו מדברים על כל התקנות שדיברנו עליהן.
היו"ר זבולון אורלב
את אומרת מה עושים עם אדם שהפסיק את השימוש.
דנית גלעד
אני מפנה את השאלה למיטל, יכול להיות שאני לא מספיק בקיאה ואולי מיטל תאמר לי רק איפה ההפניה.
מיטל שרעבי
יש סעיף עונשין בחוק, צריך לראות אם הוא מתייחס באופן ספציפי גם לזה. אם כן, זה יכול לתת מענה.
מירב ישראלי
החוק קבע סעיפים שהפרה עליהם היא עונש.
גלעד בנאי
נדמה לי שאין שום בעיה להחליף את זה ב-רשאי להודיע, הרי זה פריבילגיה של בעל הכלי.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה רשאי להודיע?
מירב ישראלי
לא לא, הוא חייב להודיע.
גלעד בנאי
למה הוא חייב להודיע?
מירב ישראלי
או שלא נקבע תקנה.
גלעד בנאי
אני רוצה להזכיר את מה שאמר פה יוסי.
היו"ר זבולון אורלב
מי אדוני?
גלעד בנאי
עו"ד גלעד בנאי, יועץ משפטי להתאחדות הספורט המוטורי, לאופנועים וטרקטורונים.


אם המטרה פה, כמו שציין יוסי ניסן קודם, המטרה היחידה של הסעיף הזה היא להקל על בעל הכלי התחרותי, במידה והוא רוצה לחסוך לעצמו את האגרות. אז אני אומר, אם הוא לא רוצה לחסוך?
מירב ישראלי
אני לא הבנתי את זה כך ואם זה כך, אז מבחינתי מורידים את התקנה הזאת. אני אומרת, כי רשאי, אין לזה משמעות.
גלעד בנאי
למה? הוא רשאי.
מירב ישראלי
לא, אין לזה משמעות בתקנות. תקנות קובעות נורמות. אתה רוצה לקבוע נורמה – תקבע נורמה.
היו"ר זבולון אורלב
לא, הנורמה היא שאם הוא מודיע, הוא לא חייב לשלם אגרה.
גלעד בנאי
כן.
מירב ישראלי
בסדר, אז תקבע את זה שם.
גלעד בנאי
רשאי להודיע במקום יודיע.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא?
מירב ישראלי
רשאי להודיע, זה ביטול רישיון, הוא מבטל את הרישיון.
גלעד בנאי
נכון, הוא רשאי לבטל את הרישיון.
מירב ישראלי
אבל זה לא קשור לתקנה הזאת.
גלעד בנאי
למה? זה בהחלט קשור לתקנה הזאת.
מירב ישראלי
לא.
גלעד בנאי
רשאי להודיע. יוסי, מה דעתך?
יוסי ניסן
לי אין בעיה, היא לא מקבלת את זה.
מירב ישראלי
אני לא הבנתי את התקנה הזו כך. אני הבנתי תקנה שאתה קובע חובה על בן-אדם להודיע, כדי שאתה תדע, שהמרשם שלך יהיה מעודכן. זה המטרה של התקנה הזאת, לא שהוא יקבל חזרה את האגרה.
גלעד בנאי
מאיפה החובה הזאת? יכול להיות רשום על שמי רכב רגיל.
מירב ישראלי
רשאי? מה זה רשאי? הוא יכול תמיד לפנות ולהגיד – הרכב כבר לא שלי, אני לא רוצה לשלם את האגרה, אתה לא צריך לקבוע דברים ספציפיים.
גלעד בנאי
כמו שבעל רכב רגיל רשאי להודיע למשרד הרישוי שהוא מבקש לבטל את רישיון הרכב שלו הרגיל, כך הוא גם רשאי להודיע על זה.
דנית גלעד
סליחה, רגע, אבל שם, בתקנות התעבורה יש סנקציה על מי שלא מקיים את הוראות תקנות התעבורה. סנקציה עונשית.
היו"ר זבולון אורלב
מה פירוש? אם אדם בעל רכב פרטי, החליט שהוא לא רוצה יותר להשתמש ברכב שלו והרכב עומד בחצר, הוא שם אותו על בלוקים. מה, הוא חייב להודיע?
יוסי ניסן
אם הוא רוצה לקבל את ההחזר של האגרה – אז כן.
גלעד בנאי
אבל הוא לא חייב. הוא לא חייב להודיע. רשאי ולא חייב.
מירב ישראלי
אבל זה לא צריך תקנה בשביל זה.
היו"ר זבולון אורלב
השאלה ששואלת אותך מירב היא שאלה האם התקנה הזאת נועדה רק לצורך עניין האגרות או שיש לכם כרגולאטורים עניין לנהל מרשם מעודכן, איזה רכבים עכשיו נמצאים בשימוש, כן או לא.
יוסי ניסן
כן יש לנו עניין לדעת.
היו"ר זבולון אורלב
אז יש כאן חובת הודעה. תודה רבה. אנחנו רואים את סעיף 14 כמאושר וסיימנו את סעיף 15, גם הוא אושר, כי אין הערות.
דנית גלעד
דרך אגב, יש הבדל בין (א) ל- (ב) כי ב- (א) זה הודעה שהיא כאילו חיוב הודעה וב- (ב) זה אם הוכח להנחת דעתה של הרשות. ייראו כאילו הופסק. זה שונה בניסוח. נאמר פה שזה חובת הודעה, אני לא בטוחה ש- (ב) יוצר חובת הודעה. (א) – כן. (א) זו התקנה היחידה בינתיים שמטילה ממש חובה ספציפית על האזרח, אבל הסנקציה לא חייבת להיות פלילית, יכול להיות שהיא כלכלית, יכול להיות שהאגרה תהיה יותר גבוהה אם הוא לא יודיע בזמן.
מירב ישראלי
זה לא אצלנו, זה בוועדת כספים.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו בסעיף 16.
מירב ישראלי
שמירת לוחית זיהוי/מדבקת זיהוי. לא יסיר אדם לוחית זיהוי או מדבקת זיהוי מכלי תחרותי, אלא לשם החלפתן כאמור בתקנה 15(ה) או להסירן כאמור בתקנה 13(א). לא יוסיף אדם על לוחית זיהוי או על מדבקת הזיהוי סימנים או מספרים על אלה שנקבעו ולא ישנה בהם דבר, לא יטשטש את צבעם, לא ישחית אותם בכל צורה שהיא.
היו"ר זבולון אורלב
שוב, עולה שאלת הסנקציות. איפה הסנקציות?
מירב ישראלי
גם פה אין סנקציה, נכון.
היו"ר זבולון אורלב
רגולאטורים, אנחנו שוב צריכים לחשוב, מוכרחה להיות איזו סנקציה.
אבישי פדהצור
תמיד יש את הסנקציה האולטימטיבית של ביטול הרישיון. זאת אומרת, הוא מפר הוראות, חזקת הרישיון שהרישיון כפוף לזה שיקיימו את כל התקנות שקבע הגורם, הרגולאטור. מי שמשחית את זה, אני תופש אותו, אני מבטל לו את הרישיון. לא צריך סנקציה ספציפית על ההוראה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
ברכב שלך, אם אתה משחית את מספר הזיהוי שלך, אז לוקחים לך את הרכב שלך או שוללים את הרישיון? אתה משלם איזה קנס. פה ישר שלילת רישיון? זו סנקציה חמורה, שלילת רישיון.
מירב ישראלי
לא, אבל להגיש אישום פלילי זה עוד יותר חמור.
היו"ר זבולון אורלב
לא, קנסות.
דנית גלעד
זה יכול להיות קנסות, בדו"חות עם קנסות.
אבישי פדהצור
כן, הרלוונטיות פה זה להשתתף במירוץ עצמו.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, הוא לא ייקח את הרישיון, אם הוא יגיש רישיון יגישו בג"צ מה לקחתם את הרישיון בגלל זה.
דנית גלעד
יכול להיות, כי לא מוסדר פה שהסנקציה היא ביטול הרישיון.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
יובל מלמד
אבל פה אין לזה כל-כך רלוונטיות, שכלי תחרותי עובר בחינה בניגוד לרכב רגיל שעובר טסט פעם בשנה, כלי תחרותי לא מזנק לאירוע בלי בחינה. זאת אומרת, שאם הלוחית לא תקינה, הוא לא משתתף באירוע ואם הוא לא באירוע, אז אין לו ערך, לכלי התחרותי.
היו"ר זבולון אורלב
אז לא צריכים לכתוב לא יסיר אדם. לא יאשרו רישיון. זה תנאי למבחן?
יובל מלמד
זה תנאי להשתתף במירוץ.
היו"ר זבולון אורלב
איפה זה כתוב?
יובל מלמד
בכללי הנהיגה הספורטיבית. יש כללי הנהיגה הספורטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
שם כתוב?
יובל מלמד
ברזולוציה הזו, כן.
היו"ר זבולון אורלב
ושם כתוב שאם אדם מוסיף משהו על לוחות הזיהוי או על מדבקת הזיהוי, הוסיף עוד איזה סימן, את סימן המועדון שלו אז-? הוא יגיש בג"צ.
יוסי ניסן
פה העונש הוא מאוד פשוט, אם אין לך לוחית זיהוי, אתה לא משתתף במירוץ ואתה הולך הביתה, זה העונש האולטימטיבי.
מירב ישראלי
אבל יש אינטרס ציבורי כאן לגבי הלוחיות זיהוי, אני מזכירה, שיכולה להיות, הם נוסעים גם בקטעי קישור ואז צריך לזהות אותם.
יוסי ניסן
בקטע קישור דיני התעבורה חלים עליו.
מירב ישראלי
לגבי הלוחית זיהוי, זה מה שיחול.
יובל מלמד
יותר גרוע לא להשתתף במירוץ מאשר לשלם קנס של 100 שקל.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. האם יש הערות נוספות ל- 16? אין. אנחנו מאשרים, רואים את 16 כמאושר.
מירב ישראלי
סימני היכר מיוחדים. 17. הרשות המוסמכת רשאית להורות שכלי תחרותי מסוים ייסע באופן ובצורה שתורה את לוחיות הזיהוי, מדבקות הזיהוי, הסמלים, אותות ההיכר, צבעי ההיכר וסימני ההיכר האחרים שהורתה. הוראה כאמור תישלח לבעל הכלי התחרותי. הרשות המוסמכת רשאית להורות כאמור בתקנת משנה (א) לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו או לאירוע נהיגה ספורטיבית מסוים. נשלחה הוראה לפי תקנת משנה (א), לא יינהג אדם כלי תחרותי שצוין בה ולא ירשה לאחר לנהוג כלי תחרותי כאמור, אלא אם כן הכלי התחרותי נושא עליו את לוחיות הזיהוי, מדבקות הזיהוי, הסמלים, אותות ההיכר, צבעי ההיכר או סימני ההיכר האחרים.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש למישהו הערות על 17? אין. אנחנו רואים את זה כמאושר.
מירב ישראלי
פרסומת. לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג בכלי התחרותי הנושא עליו פרסומת העלולה להפריע את שדה הראייה, מסתירה את פנסי הכלי התחרותי, המפריעה להפעלתו של הכלי התחרותי או הפוגעת במבנה הכלי התחרותי ובתקינותו.
היו"ר זבולון אורלב
פרק ו', הקלות לרכב ספורט עממי. הגשת בקשה לרישיון רכב תחרותי לרכב ספורט עממי.
מירב ישראלי
בעליו של רכב ספורט עממי המבקש רישיון על המכונית או חידושו, זה רק מכונית.
היו"ר זבולון אורלב
פה זה רק על מכונית?
יובל מלמד
רק מכונית יכולה להיות ספורט עממי.
היו"ר זבולון אורלב
לא אופנוע, לא באגי ולא טרקטורון? הם רק תחרותי?
יובל מלמד
אופנוע וטרקטורון יכולים להיות דואליים.
מירב ישראלי
כתוב רכב ספורט עממי – מכונית, אופנוע, או טרקטורון, העונה על כל אלה. זה בהגדרות. ופה אתם כותבים בהתחלה רכב ספורט עממי ואז מבקש רישיון על המכונית, פשוט מבחינת העברית זה גם לא מסתדר. זה באמת הכוונה רק למכונית פה?
יובל מלמד
כן.
יוסי ניסן
כן, זה מכונית שמשמשת כל נהג בכביש והוא פשוט נכנס למירוץ, הוא מחליף את הלוחיות ואז הוא חוזר לכביש.
מירב ישראלי
זה לא חל על אופנועים וטרקטורונים?
יובל מלמד
לא, שם יש אפשרות לרישיון דואלי. הוא יכול להחזיק שני רישיונות.
מירב ישראלי
זה פשוט לא נראה ברור בניסוח.
יובל מלמד
אופנוע רשאי לעשות שני רישיונות על אותו כלי, מכונית לא.
מירב ישראלי
הרי כל בעל רכב ספורט עממי צריך לפנות אליכם בבקשה לקבל רישיון ספורט עממי. אז זה לא חל, 20 לא חל רק על מכונית, הוא חל בכלל על בעלי ספורט עממי.
יובל מלמד
לא, אבל ספורט העממי יכול להיות רק במכונית.
מירב ישראלי
אבל זה לא לפי ההגדרה.
יובל מלמד
ההגדרה לא בסדר.
מירב ישראלי
אז צריך לתקן את ההגדרה, OK.
רני עוזיאל
יובל, אבל אופנוע כביש שהוא רוצה לעשות שימוש במירוץ, רשאי או לא רשאי?
יובל מלמד
רשאי. הוא יכול לעשות רישיון. יהיו לו שני רישיונות – אחד למירוץ.
מירב ישראלי
אז זה לא רכב ספורט עממי, מבחינתך. רק מכונית.
יובל מלמד
כן.
מירב ישראלי
אז אני מוחקת את אופנוע, טרקטורון. ספורט עממי, נהיגה ספורטיבית במסגרת אירוע נהיגה ספורטיבית שאושר בידי הרשות המוסמכת, במסלול מירוץ סגור ברכב ספורט עממי, זה חל רק על מכוניות, אתה אומר. בסדר. אז פה אני כותבת בעליו של רכב ספורט עממי המבקש רישיון על הרכב או חידושו של רישיון כזה, יגיש בקשה לרשות המוסמכת לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. הערות נוספות? אנחנו מאשרים את 20 בתיקון שהסכמנו עליו.
מירב ישראלי
21. רכב ספורט עממי אינו טעון בדיקה כאמור בתקנה 4 ורישיון הרכב לפי פקודת התעבורה ישמש ראיה על כך שהרכב כשיר לספורט עממי והרשות רשאית ליתן לרכב רישיון כלי תחרותי ורשאית היא לקבוע ברישיון פרטים ותנאים נוספים.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות? אין. מאשרים. רואים את 21 כמאושר.
מירב ישראלי
22. תוקפו של רישיון רכב ספורט עממי או חידושו יהיו לתקופה הזהה לרישיון הרכב לפי תקנות התעבורה והכל בכפוף לתקנות הנהיגה הספורטיבית, קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות ל- 22? אין. אנחנו רואים זאת כמאושר.
מירב ישראלי
23. באירוע ספורט עממי יישא רכב ספורט עממי את לוחית הזיהוי שניתנה לו ככלי תחרותי, בהתאם לפרטים ברישיון שניתן לפי תקנה 5.
היו"ר זבולון אורלב
23, יש הערות? אין. רואים את הסעיף כמאושר. הם צריכים גם לאשר את התוספת?
מירב ישראלי
אני לא אקריא את הכל, רק נאמר שזה תוספת ראשונה זה הבקשה לרישיון כלי תחרותי או לרכב ספורט עממי, יש פה את כל פרטי המבקש והרכב.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לגבי התוספת הראשונה למישהו? אין. רואים זאת כמאושר.
מירב ישראלי
תוספת שנייה זה רישיון הכלי התחרותי, איך בנוי הרישיון, איזה פרטים יש בו. התוספת השלישית היא לוחיות זיהוי ומדבקות זיהוי, יש פה פירוט על איזה כלים.
היו"ר זבולון אורלב
תוספת שנייה, יש למישהו הערות? אין. רואים כמאושר. תוספת שלישית.
מירב ישראלי
זהו. גמרנו את אלה.
היו"ר זבולון אורלב
אין לאף אחד הערות אז אני עכשיו מעלה להצבעה את אישור תקנות הנהיגה הספורטיבית, רישיון כלי תחרותי תשס"ט 2009. מי בעד? מי נגד? אני קובע שהתקנות אושרו.
מירב ישראלי
עם ההבהרות הניסוחיות והעניין של התאגיד.
היו"ר זבולון אורלב
התקנות אושרו בכפוף להערות שהשמענו בכל סעיף וסעיף.
מירב ישראלי
תקנות הנהיגה הספורטיבית, רישיון לנהיגה ספורטיבית. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו- (ט), 16 ו- 33 לחוק, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת החינוך, אני מתקינה תקנות אלה.
היו"ר זבולון אורלב
הגדרות.
מירב ישראלי
בתקנות אלה מסלול מירוץ סגור כהגדרתו בפרט 3 לתוספת לחוק, תקנות הכשירות הרפואית, תקנות הנהיגה הספורטיבית שירות רפואי, תיוג מתן קודם ניתן לסוגי הכלים התחרותיים על-פי דרגותיהם השונות. תקנות התעבורה, תקנות תעבורה 1961.

מתן רישיון נהיגה. רישיון לנהיגה ספורטיבית כאמור בסעיף 7 לחוק היא רישיון לנהוג נהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי מסוגים אלה כהגדרתם בתקנות הנהיגה הספורטיבית רישיון כלי תחרותי.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 1? יש הערות לסעיף 2 בתקנות רישיון לנהיגה ספורטיבית? אין, אנחנו רואים זאת כמאושר. אנחנו גם עוברים על הטבלה והאם יש למישהו מהמשתתפים הערות לגבי הטבלה? אין. רואים את הטבלה כמאושרת. סעיף 3.
מירב ישראלי
3. מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית יגיש בקשה לפי טופס.
אבישי פדהצור
רק מה שדיברנו קודם, אני רואה פה שבהמשך יש את הנוסח או הטופס של בקשה לרישיון וחובת בדיקות ובחינה. אז יש שם את הסעיף של אותו עד גיל 17 שצריך לצרף את הסכמת ההורים ודיברנו על להוסיף שם. 3(ה).
מירב ישראלי
רשמתי, בסדר. אני מקריאה – מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית יגיש בקשה לפי טופס שהורתה עליו הרשות המוסמכת ולטופס יוצמד תצלום מדויק שישקף במידה סבירה את פניו של המבקש. הרשות המוסמכת תיתן למבקש רישיון נהיגה ספורטיבית לפי הנוסח שבתוספת אם נתקיימו כל אלה – המבקש בעל רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה, למעט אם אינו חייב בהחזקת רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה; עבר הכשרה לנהיגה ספורטיבית שאישרה הרשות המוסמכת לפי תוכנית הכשרה לכלי תחרותי על-ידי מי שהוסמך למדריך ומאמן לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית שתכף נדון בהן של עיסוק ומדריך ומאמן; עבר בדיקות רפואיות כאמור בתקנות הכשירות הרפואית ונמצא כשיר לקבל רישיון לנהיגה ספורטיבית; עמד בבחינות כאמור בפרק השלישי. מי שאינו תושב ישראל ובידו רישיון לנהיגה ספורטיבית זר או בינלאומי, בר תוקף, המשתתף באירוע נהיגה ספורטיבית בישראל וההתאחדות הנוגעת בדבר נתנה לו תעודה המאשרת כי רישיון הנהיגה הזר הבינלאומי תקף לנהיגה ספורטיבית באירוע מסוג האירוע האמור, רשאי לקבל רישיון נהיגה ספורטיבית לאותו סוג, מבלי שיידרש לעבור הכשרה, בדיקות רפואיות ובחינות, כאמור בתקנת משנה (ב) ובלבד שמלאו לו שמונה שנים לפחות.


היה מבקש הרישיון מי שבידו רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה, רשאית הרשות המוסמכת להנפיק את הרישיון עם צילום המבקשת במחשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כאמור בתקנה 174(א)(א) לתקנות התעבורה. לצורך כך, רשאית היא לעשות שימוש במאגר התמונות של המשרד האמור.


מבקש רישיון שגילו פחות מ- 17 שנים יצרף לבקשה הסכמה בכתב למתן הרישיון של אחד מהוריו ואישור, פה רצינו אישור שהם מודעים לזה.
היו"ר זבולון אורלב
אישור שהם יודעים את כללי הביטוח.
יוסי ניסן
אני מציע ככה – יצרף לבקשה הסכמה שבה יודגש.
מירב ישראלי
זה שני דברים שונים. קודם כל, צריך הסכמה.
יוסי ניסן
בטופס ההסכמה עצמו אנחנו נכניס את הפרטים של הביטוח.
מירב ישראלי
אין לי בעיה, זה בסדר גמור. רק ההסכמה היא לעצם זה שהוא השתתף ואת זה צריך להגיד.
היו"ר זבולון אורלב
ההסכמה היא למתן הרישיון.
מירב ישראלי
וצריך להגיד שהם מאשרים, שהם יודעים.
היו"ר זבולון אורלב
וכן יצרפו לבקשה אישור על ידיעתם בדבר תנאי הביטוח.
מירב ישראלי
הרשות המוסמכת לא תיתן רישיון לנהיגה ספורטיבית למבקש שאין בידו רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה, לסוג הרכב המנועי שהוא מסוג הכלי התחרותי שלנהיגתו מתבקש הרישיון, אם נדרש רישיון נהיגה כאמור לפי הפקודה האמורה, אלא בכפוף לתוספת לחוק. רישיון לנהיגה ספורטיבית יינתן או יחודש לאחר שמבקש הרישיון או בעל הרישיון שילם את האגרה לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית, אגרות.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות על (3)?
דנית גלעד
רק הערה ניסוחית, עכשיו פתאום כשאנחנו קוראים את זה שוב, אז סעיף ב(1), הסיפא שלו קצת מוזרה, מה זה?
היו"ר זבולון אורלב
מבקש, בעל רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה, למעט אם אינו חייב בהחזקת רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה?
מירב ישראלי
לא, זה לגבי כלים.
דנית גלעד
רק אופניים אין חובה, למה הכוונה פה?
יובל מלמד
הוא צריך להגיע לגיל. לגיל 14.
דנית גלעד
מי שלא הגיע לגיל, זה מוסדר בסעיף קטן (ו). מי שטרם הגיע לגיל שהוא יכול בכלל להוציא רישיון נהיגה, זה מוסדר בסעיף קטן (ו).
יובל מלמד
ואז זה לאחד שהוא בוגר ואין לו רישיון, אסור לו.
דנית גלעד
אסור לו. המשפט הזה בעייתי.
מיטל שרעבי
אולי למעט אם אינו רשאי להחזיק.
דנית גלעד
זה משפט מוזר. מי שאינו רשאי זה מי שלא הוציא רישיון נהיגה.
אבישי פדהצור
מירב, גם מעבר לזה ברמה הלשונית, תצלום מדויק שישקף במידה סבירה, זה קצת דיסוננסי.
מירב ישראלי
נדמה לי שלקחנו את זה מתקנות התעבורה.
דנית גלעד
אני חושבת שהכוונה היתה למה שעכשיו כתוב לפי סעיף קטן (ו). בסעיף קטן (ו) יש הסדרה לגבי מי שאין לו רישיון נהיגה. אין כלי רכב תחרותיים, שאין חובה להחזיק לגביהם רישיון נהיגה.
מירב ישראלי
זה רק בצו שפרסמנו, התוספת לחוק, היה שם משהו שלא צריך רישיון נהיגה. לדעתי, בצו שהוצאנו כתוספת לחוק לא חייבים רישיון, אם אני זוכרת נכון.
דנית גלעד
לילדים. זה הילדים, זה בעצם לפי סעיף קטן (ו).
היו"ר זבולון אורלב
אתם יכולים לתת תשובה לשאלה של דנית?
מיטל שרעבי
הכוונה בסעיף זה, מי שאין לו רישיון רכב בגלל שהוא פחות מגיל.
היו"ר זבולון אורלב
אז היא אומרת זה מכוסה ב- (ו).
דנית גלעד
זה מוסדר בסעיף קטן (ו).
היו"ר זבולון אורלב
חברינו במשרד הספורט, אתם הרי מגישים, אתם יודעים למה הדברים כתובים.
מירב ישראלי
(ב) בעצם אומר, הוא לא אומר למעט באיזה שהוא מקום. (ב) קובע את הכלל, אז צריך להגיד שם באיזה שהיא דרך שיש מצבים שבהם אין לו רישיון נהיגה, אז (ב) קובע את הכלל.
דנית גלעד
שאין חובה לפי פקודת התעבורה?
מירב ישראלי
לא. הרישא אומר – הרשות המוסמכת תיתן למבקש רישיון נהיגה ספורטיבית לפי הנושא אם נתקיימו בו כל אלה, (1) זה המבקש בעל רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה. אם תשימי פה נקודה-פסיק, זה תנאי שהוא הכרחי, את לא יכולה לתת רישיון נהיגה ספורטיבית אם לא התקיים הכלל הזה. אז עכשיו אנחנו צריכים ב- (ב) למצוא דרך להגיד שבמצבים בהם ילד אין לו, הוא יקבל רישיון נהיגה ספורטיבית, למרות שאין לו.
דנית גלעד
אז אולי להפנות לסעיף קטן (ו).
מירב ישראלי
השאלה אם יש מצב שהמבוגר שאין לו רישיון יכול לקבל.
יובל מלמד
יכול, כן. זה בדיוק הפואנטה פה.
מירב ישראלי
זה מה שאמרתי המצב, עם התוספת.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה, אני חושב שהדברים ברורים.
דנית גלעד
אז הנוסח לא ברור.
היו"ר זבולון אורלב
אם יש בעיות בנוסח, תדונו בו אחר-כך. אנחנו מסמיכים את היועצת המשפטית של הוועדה עם הייעוץ המשפטי של המשטרה והמשרד, אם יש בעיה בנוסח, ידונו בו. המהות ברורה לנו והיא מוסכמת.
מיטל שרעבי
משרד התחבורה ביקש להוסיף את זה.
היו"ר זבולון אורלב
משרד התחבורה לא פה, אני לא יודע מה הוא רוצה. הוא הוזמן, הוא החליט לא להגיע, זה עניינו. סעיף 3, אנחנו רואים אותו כמאושר.
מירב ישראלי
סעיף 4. אי-חידוש רישיון במועד. לא יחודש רישיון הנהיגה הספורטיבית שלא היה לו תוקף יותר משלוש שנים, אלא אם כן עמד המבקש בבדיקות ובבחינות לפי תקנה 3 כאילו היה מבקש רישיון נהיגה ספורטיבית לראשונה.
היו"ר זבולון אורלב
אין הערות לסעיף 4. יש? אין. רואים אותו כמאושר.
מירב ישראלי
תוקף רישיון לנהיגה ספורטיבית הוא לתקופה של שנה אחת וניתן לחדשו לתקופות נוספות של שנה אחת.
היו"ר זבולון אורלב
כנ"ל לגבי סעיף 5, אם אין הערות? אין הערות, רואים אותו כמאושר.
מירב ישראלי
רישיון לנהיגה ספורטיבית לא יינתן ולא יחודש ותוקפו של רישיון לנהיגה ספורטיבית יפקע אם יתקיים במבקש או בבעל הרישיון, אחד מאלה: הוא נפסל מלקבל או מלהחזיק ברישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה לפי כל חיקוק אחר לתקופת הפסילה, בית-המשפט שלל את רישיונו לנהיגה ספורטיבית ופסל אותו מלקבל או להחזיק ברישיון כאמור לפי סעיף 25 לחוק לתקופת השלילה או הפסילה, רישיונו לנהיגה ספורטיבית בוטל או הותלה על-ידי רשות מוסמכת, לפי סעיף 20 לחוק או לפי תקנה 7 לתקנות הכשירות הרפואית. בהתקיים אחד מן המקרים המפורטים בתקנת משנה (א) על המבקש או על בעל הרישיון החובה לדווח לרשות המוסמכת לא יאוחר משבעה ימים מיום שהשתנו הנסיבות ועל בעל הרישיון החובה להפקיד את הרישיון בידה לאלתר.


נודע לרשות המוסמכת בין לפי הדיווח לפי תקנות הכשירות הרפואית ובין בדרך אחרת כי חל שינוי משמעותי במצב הבריאות של המבקש ברישיון או בטיפול תרופתי שהוא מקבל, או בראייתו, או שנפצע באירוע נהיגה ספורטיבית או שאושפז לתקופה העולה על חודשיים ימים, המבקש או בעל הרישיון לא דיווח לרשות המוסמכת לפי תקנה 7(א) לתקנות הכשירות ולפי כל דין, רשאית הרשות להתלות את רישיונו לאלתר ולאפשר לו להשמיע את טענותיו לפניה בהקדם האפשרי.


זומן המבקש או בעל הרישיון לשימוע לפי תקנת משנה (ג) ולא התייצב במקום ובזמן הנקוב בהזמנה, רשאית הרשות המוסמכת להתלות את רישיונו עד לקיום שימוע כאמור עד בירור התקיימותן של הנסיבות המנויות לעיל, לפי החלטתה של הרשות.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות ל- 6? אין? רואים זאת כמאושר.
מירב ישראלי
הרשות המוסמכת רשאית שלא ליתן רישיון לנהיגה ספורטיבית או שלא לחדש רישיון עד שמבקש הרישיון או חידושו יוכיח לפי דרישתה כי שולם כל קנס שנתחייב בו לפי החוק.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 7? אין. רואים אותו כמאושר.
מירב ישראלי
פטורים מחובת רישיון לנהיגה ספורטיבית: בוחן כהגדרתו בתקנות רישיון כלי תחרותי, הבודק כלי תחרותי לפי התקנות האמורות ובלבד שיש בידו רישיון נהיגה לרכב מאותו סוג של הכלי התחרותי, בעל תעודת הסמכה של מדריך או מאמן או מנהל מקצועי כמשמעות המונחים האמורים בתקנות העיסוק לצורך עיסוקם בהדרכה, אימון ופיקוח על-פי אותן תקנות. מכונאי רכב שהוא בעל סיווג מקצועי במכונאות רכב ובעל רישיון נהיגה לרכב מאותו סוג של הכלי התחרותי, לצורך טיפול בכלי התחרותי.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 8? אין. אני רואה את הסעיף כמאושר.
מירב ישראלי
לצורך הפעלת סמכותה לפי סעיף 7(ד)(ה) או (ח) לחוק או לפי תקנות אלה, רשאית הרשות המוסמכת להזמין ממבקש או בעל הרישיון לנהיגה ספורטיבית להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כושר הנהיגה שלו, בירור פסילתו מלהחזיק ברישיון נהיגה או רישיון נהיגה ספורטיבית או לצורך בירור קיום תנאים ברישיון כאמור, בירור נסיבות כל עבירה הנוגעת לכושר הנהיגה שלו ושעליה הוא הורשע ובשלה נפסל מלהחזיק רישיון נהיגה. כל עניין אחר הקשור בכושר הנהיגה שלו וברישיון הנהיגה, לרבות ענייני הסברה והדרכה. לא התייצב בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית במקום ובמועד הנקוב בהזמנה, רשאית הרשות המוסמכת להתלות את רישיונו כאמור בסעיף 20.
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 9, אין הערות? אנחנו רואים כמאושר.
מירב ישראלי
אין במתן רישיון נהיגה לפי תקנות אלה כדי למנוע מההתאחדות להגביל השתתפות באירועים מסוימים, כולם או חלקם, לנהגים בעלי ותק מסוים בין בשנים ובין במספר ובסוג האירועים שישתתפו בהם.
היו"ר זבולון אורלב
10, אין הערות, רואים כמאושר.
מירב ישראלי
הרשות המוסמכת תבחן מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית בנושאים אלו, כאן הוספנו: פרויקט החוק והתקנות, לרבות בנושא חובת הביטוח, כן?
אבישי פדהצור
רק אני חוזר רגע ל- 10, פשוט אין פה הגדרה של מהי אותה התאחדות.
מירב ישראלי
יש בחוק.
אבישי פדהצור
בחוק עצמו? בסדר.
מירב ישראלי
ויש תקנות שקובעות תחרויות מוכרות.
אבישי פדהצור
תודה.
מירב ישראלי
הרשות המוסמכת תבחן מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית בנושאים אלה: הוראות החוק והתקנות לפיו, לרבות בנושא חובת ביטוח, הוספנו, שעשויה להיות להן נגיעה למבקש הרישיון. כללי הנהיגה הספורטיבית כמשמעותה בחוק החלים על תחום לנהיגה ספורטיבית בכלי התחרותי שלגביו מבוקש הרישיון, מי שהוסמך למדריך או למאמן או מנהל מקצועי, כמשמעותם בתקנות העיסוק יהיה פטור מחובת בחינות לפי תקנה זו. אני רק חוזרת, אבישי, למה שזה, יכול להיות שצריך להגיד התאחדות מוכרת, אנחנו נבדוק את זה בנושא של ניסוח.
היו"ר זבולון אורלב
11, היה למישהו הערה? אין. 11 מאושר. 12.
מירב ישראלי
מסירת פרטים. הנבחן ימציא לרשות המוסמכת פרטים מלאים ונכונים או מסמכים שתדרוש.
היו"ר זבולון אורלב
12 אין הערות, מאושר.
מירב ישראלי
13 חסר.
היו"ר זבולון אורלב
13 הלך לאיבוד.
מירב ישראלי
זה כנראה במקום 14.
היו"ר זבולון אורלב
13 יכול להיות שברח במחשב?
מירב ישראלי
בטח מחקנו איזה משהו בדרך.


13. לא ינהג אדם נהיגה ספורטיבית, אלא אם כן הוא לבוש בלבוש מגן ומצויד בציוד מגן, בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
13 במסמך המונח לפנינו מסומן כ- 14. אם אין הערות, אנחנו רואים כמאושר, עם התוספת – רישיון נהיגה ספורטיבית, אנחנו מעיינים בו. האם למישהו יש הערות? אין. אנחנו רואים אותו כמאושר.
מירב ישראלי
הגענו לסעיף תקנות.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו רוצים לאשר, איזה תקנות אלה?
מירב ישראלי
זה הרישיון נהיגה.
היו"ר זבולון אורלב
תקנות של רישיון הנהיגה. מי בעד, מי נגד? אני קובע שהתקנות אושרו פה אחד. אנחנו עוברים לתקנות הנהיגה הספורטיבית, הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן.
מירב ישראלי
הגדרות. בתקנות אלה גוף הכשרה, גוף שהרשות המוסמכת קבעה כי הוא רשאי לתת הכשרה לנהיגה ספורטיבית לפי תוכנית והנחיות שהנחתה. רישיון נהיגה – רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה. תעודת הסמכה – תעודה מאת הרשות המוסמכת המסמיכה מדריך או מאמן בנהיגה ספורטיבית.


אני אקרא ברצף.
היו"ר זבולון אורלב
אם למישהו יש הערה, יעצור.
מירב ישראלי
לא ידריך אדם ולא יאמן בתחום מתחומי הנהיגה הספורטיבית, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה תקפה והוא מדריך או מאמן במסגרת גוף הכשרה. בעל תעודת הסמכה יחזיק אותה ברשותו בשעת הדרכה בכלי התחרותי. (3). לא תינתן לאדם תעודת הסמכה להדריך או לאמן בנהיגה ספורטיבית ולא ידריך אדם או יאמן, למעט הדרכה עיונית אם הוא פסול לפי החלטת בית-משפט מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה. בית-המשפט המוסמך לדון בעבירה שבשלה פסל את רישיון הנהיגה, רשאי להורות כי בנסיבות המיוחדות שפורטו בהחלטתו, הפסילה לא תחול לגבי הדרכה או אימון בכלי תחרותי.


לא תינתן לאדם תעודת הסמכה להדריך או לאמן בנהיגה ספורטיבית ולא ידריך אדם או יאמן אם הורשע בעבירה מפאת חומרתה או נסיבותיה או מהותה הוא פסול לדעת בית-המשפט או לדעת הרשות המוסמכת לאמן או להדריך.


לא תינתן לאדם תעודת הסמכה להדריך ולאמן ולא ידריך אדם או יאמן אלא בכלי תחרותי מאותו סוג של רכב מנועי שיש לו עליו רישיון נהיגה, על-פי פקודת התעבורה באותה דרגה לפחות במשך שלוש שנים לפחות.


לא תינתן לאדם תעודת הסמכה להדריך או לאמן ולא ידריך אדם או יאמן בכלי תחרותי מסוג קארט כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות נהיגה ספורטיבית, (רישיון כלי תחרותי), התשס"ט – 2009, (להלן – תקנות רשיון כלי תחרותי), אלא אם כן הוא –

(1) בן 17 לפחות;

(2) בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בנהיגת קארט, על-פי אישור ההתאחדות הנוגעת בדבר או שיש בידו רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי במשך שלוש שנים לפחות.
היו"ר זבולון אורלב
הוא יכול להיות בן 17 ובעל שלוש שנות ניסיון?
מירב ישראלי
כן, זה קארט, נכון?
היו"ר זבולון אורלב
הוא יכול להתחיל בגיל 14?
יובל מלמד
מגיל שמונה.
מירב ישראלי
4. הכשרה לאימון או הדרכה.


תעודת הסמכה למדריך ומאמן בנהיגה ספורטיבית, תינתן רק אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) עבר מבחן עיוני שקבעה הרשות המוסמכת ועבר הדרכה מעשית במסגרת גוף הכשרה שקבעה הרשות המוסמכת, בהיקף שלא יפחת מ- 58 שעות;

(2) השתתף במספר מרוצים כפי שהורתה הרשות המוסמכת, בין בישראל ובין מחוצה לה, ובלבד שלא יפחת מ- 6 מרוצים לפחות בכלי תחרותי מהסוג שהוא מבקש לאמן ולהדריך בנהיגתו, וסיים אותם;
(3) עבר השתלמות בעזרה ראשונה, בהיקף שהורתה עליו הרשות המוסמכת;
(4) הוא לא נפסל מהחזקת רישיון נהיגה ולא הורשע בעבירה, כאמור בתקנה 3.
היו"ר זבולון אורלב
יש הגדרה מהזה מירוץ?
מירב ישראלי
יש, בחוק, זה דרך מסלול.
מיטל שרעבי
הגדרה של מה זה מסלול מירוץ ארעי.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, שלא יפחת משישה מרוצים לפחות, כלומר הוא יבוא ויגיד יש לי שישה מרוצים, כל מרוץ היה של 50 מטר?
מיטל שרעבי
דיברנו על זה.
אהוד לביא
אנחנו יודעים.
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב? אני רוצה מחר לראות. איפה זה כתוב מה זה מירוץ?
אמציה גזית
יש כללי המרוצים, תקנות המרוצים לכל סוג ואירוע יש תקנון מאוד מפורט, שמגדיר.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה מרוץ?
אמציה גזית
מה זה מרוץ, כמה סיבובים, כמה זמן, מה הכללים, מה החוקים.
מירב ישראלי
זה אולי הערה נכונה מבחינה של הבהרה, שאם נגיד לפי כללי הנהיגה הספורטיבית או שזה גם בחו"ל, ואז זה לא יחול. גם מרוצים בחו"ל, זה מה שהסברתם לי, נכון? שזה גם בחו"ל.
מיטל שרעבי
כתוב – בין בישראל ובין מחוצה לה. כן.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני מציע לא להיכנס, אם יש להם רזולוציות יותר מדויקות, זה בסדר. אנחנו שואלים, הם משיבים, נחה דעתי שיש.
מירב ישראלי
5. תקופת תוקף של תעודת הסמכה.


תעודת הסמכה תינתן לאחר תשלום האגרה שנקבעה ולתקופה שלא תעלה על שנתיים אולם רשאית הרשות המוסמכת לחדש תעודה כאמור לתקופות נוספות, שלא יעלו על שנתיים כל אחת.


6. ביטול תעודת הסמכה והתלייתה.


(א)
הרשות המוסמכת רשאית לבטל תעודת הסמכה או שלא לחדשה לאחר שנתנה לבעל התעודה הזדמנות להביא בפניה טענותיו, אם נתקיים בבעל התעודה אחד מאלה:

(1) התעודה ניתנה לו על יסוד מידע כוזב;

(2) הוא הורשע בעבירה ונפסל מלהחזיק רישיון נהיגה כאמור בתקנה 3(א);
(3) הוא הורשע בעבירה כאמור בתקנה 3(ב);
(4) הוא הפר הוראה מהוראות תקנות אלה.
(ב) התנהלו נגד בעל התעודה הליכים פליליים בשל עבירה אשר נסיבותיה כאמור בתקנה 3(ב) לרבות אם הורשע בעבירה כאמור ופסק-הדין טרם הפך סופי, רשאית הרשות המוסמכת, אם ראתה שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבות זאת ולאחר שנתנה לבעל תעודת ההסמכה הזדמנות להביא טענותיו לפניה, להתלות זמנית את תעודתו; התליה זמנית כאמור תעמוד בתוקפה עד למתן פסק-הדין הסופי באותם הליכים, אלא אם כן הורתה הרשות על הפסקת ההתליה במועד מוקדם יותר.

(ג) פקעה תעודת ההסמכה או הודיעה הרשות המוסמכת על ביטולה או התלייתה, יחזיר בעל תעודת ההסמכה את התעודה באופן מיידי לרשות המוסמכת.

7. פיקוח מקצועי.

(א)
בעל תעודת הסמכה, לא ידריך ולא יאמן בנהיגה ספורטיבית, אלא בפיקוח מנהל מקצועי שהסמיכה הרשות המוסמכת לפי תקנות אלה.


(ב)
הסמכה למנהל מקצועי תינתן רק אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא עסק למעשה בהוראה, הדרכה או אימון בנהיגה ספורטיבית במכונית או באופנוע, במשך שלוש שנים לפחות שקדמו להגשת בקשתו להסמכה למנהל מקצועי (להלן – הבקשה), ואם הוא מנהל מקצועי בתחום הקארט – עסק בהוראה, הדרכה או אימון כאמור בכלי תחרותי מסוג קארט;

(2) יש בידו רישיון לנהגת מכונית או לאופנוע בדרגה A;
(3) הוא לא נפסל מהחזקת רישיון נהיגה ולא הורשע בעבירה כאמור בתקנה 3;
(4) סיים 12 שנות לימוד;
(5) השתתף ב- 12 מרוצים לפחות בין בישראל ובין מחוצה לה וסיים אותם, או עסק למעשה בהוראה, הדרכה או אימון בנהיגה ספורטיבית במכונית או באופנוע, במשך חמש שנים לפחות שקדמו להגשת הבקשה;
(6) עבר מבחן עיוני והדרכה כאמור בתקנה 4(1);
(7) עבר השתלמות בעזרה ראשונה בהיקף שהורתה עליו הרשות המוסמכת;
(8) עבר הכשרה מעשית נוספת הכוללת הכשרה טכנית במסגרת גוף הכשרה שהורתה עליו הרשות המוסמכת לעניין זה; הרשות המוסמכת רשאית לפטור בוחן מהכשרה כאמור, כולה או חלקה; לעניין תקנ זו, "בוחן" כהגדרתו בתקנות רישיון כלי תחרותי.
(ג)
תפקידי המנהל המקצועי הם אלה
(1) לפקח על כך שהמדריך והמאמן בנהיגה ספורטיבית, ימלא אחר כללי הנהיגה הספורטיבית והוראות הרשות המוסמכת שניתנו לו, בכל הנוגע להדרכה ואימון;

(2) לפקח על כך שהכלי התחרותי שמתקיימים בו האימון או ההדרכה יהיה בכל עת במצב תקין ושיתקיימו בו הוראות החוק.
(ד)
הוראות תקנות 5 ו- 6 בדבר תקופת תוקף תעודת הסמכה, ביטולה והתלייתה, יחולו גם על הסמכה של מנהל מקצועי.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין שהמדריכים ואני רואה כאן הוראה, זה גם מורים, הם מטפלים גם בילדים מגיל שמונה, נכון? האם ההוראות שחלות על מוסדות חינוך בדבר כשירותם של עובדי הוראה מבחינת הבדיקה הפדופילית, נעשית כאן? מחויבת?
מירב ישראלי
אין לי את החוק לפניי, אבל אני לא בטוחה.
היו"ר זבולון אורלב
יש חוק שמבטיח שכל מבוגר הקשור לילדים ונוער צריך לעבור, צריך להביא אישור מהמשטרה שהוא לא הורשע בעבירות מין.
יובל מלמד
נדמה לי שפה יש חובה בכלל אם הוא הורשע בעבירה פלילית.
דנית גלעד
פה הסדרנו באופן ספציפי את הנושא הזה, בהקשר של עבירה פלילית בכלל, לאו דווקא מין, לא רק מין.
היו"ר זבולון אורלב
איך הוא יכול להביא? אדם לא יכול להביא ר.פ. שלו.
מירב ישראלי
השאלה אם זה תקנה, משהו שמהותו חומרתה או נסיבותיה, בואו נראה.
דנית גלעד
סעיף 6(ב). ביטול תעודה זה ב- 6(ב) זה מוסדר שוב וגם ב- 3(ב).
מירב ישראלי
3(ב) לא תינתן לאדם תעודת הסמכה ולא ידריך אם הורשע בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אם הורשע בעבירה מפאת חומרתה או נסיבותיה או מהותה הוא פסול לדעת בית-המשפט או לדעת הרשות המוסמכת לאמן או להדריך. וב- 6(ב) זה אפשר לבטל אחרי שכבר ניתנה.
היו"ר זבולון אורלב
זה קצת משפט ריק מתוכן. איך הוא יכול להביא? הרי אדם לא יכול לגשת למשטרה ולהגיד – תנו לי. הוא לא יכול לדרוש תעודת יושר.
מירב ישראלי
אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, לפי חוק המרשם הפלילי ישנו סעיף שאומר שאם הרשות רשאית להסתמך על הרשעות לצורך מתן תעודה, אז אפשר, היא יכולה לעיין.
היו"ר זבולון אורלב
בכל מקרה, הנושא שאני עוסק בו הוא לא קשור לכל הסיפור הזה והוא גם מי שעכשיו אנחנו עוסקים בקייטנות, זה גם מי שעובד בקייטנה לא יכול להיות מדריך בקייטנה, אם הוא לא מביא אישור שהוא לא נגוע בעניין הזה. אני מבקש להבטיח שהחוק הזה, הואיל ומדובר גם באנשים שעוסקים עם ילדים ונערים, ובמגע יחסית קרוב, צריך להבטיח את העניין הזה ואני מציע להסמיך אתכם.
מירב ישראלי
הבעיה היא אם החוק של העברייני מין לא חל פה, אני צריכה לראות את ההגדרות שם של מוסד חינוך, יש שם הגדרות באיזה דברים זה יחול. אמנם הגדרה רחבה, אבל אני רוצה להסתכל עליה.
מיטל שרעבי
אבל יש חוק אחר, החוק למניעת העסקת עבריינים במוסדות מסוימים ויכול להיות שזה כן נכלל.
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שהיא אומרת.
מיטל שרעבי
על החוק הזה אתם מדברים?
היו"ר זבולון אורלב
כן, כן.
מירב ישראלי
אני אומרת שאני צריכה לראות שם את ההגדרה. אולי זה חל.
מיטל שרעבי
זה חל כי זה התעורר גם בצלילה ספורטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
אם זה חל, צריכים להזכיר את זה גם בתקנות, אחרת לא יבקשו את זה.
מירב ישראלי
אז אין בעיה לעשות הפניה.
היו"ר זבולון אורלב
ואם זה לא חל, אז נדבר על זה, כי יכול להיות שצריכים לעשות שם תיקון בחוק.
מירב ישראלי
יש שם, אני חושבת, איזה משהו כללי.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נסכם.
אבישי פדהצור
זה מוסד זה בית-ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות ונוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט.
מירב ישראלי
לא, זה מתנ"סים.
אבישי פדהצור
מועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים ובאבטחת קטינים, בריכת שחייה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה ומועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי-חולים.
היו"ר זבולון אורלב
נחזור לעניין מועדוני הספורט שם.
אבישי פדהצור
או מתאמנים. הוא אמר מתאמנים.
היו"ר זבולון אורלב
תחזור, היה שם.
אבישי פדהצור
נחזור. מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים.
מירב ישראלי
זהו, זה יכול להיות.
היו"ר זבולון אורלב
זהו, מה אתה רוצה? בדיוק הם מתאמנים, הרי על זה אנחנו מדברים. שיש פה, אנחנו בפרק המאמנים. אדם מאמן קטינים.
אבישי פדהצור
זה הגדרה של מוסד.
היו"ר זבולון אורלב
אז אני מבקש להזכיר בתקנות שהוא חייב להביא גם כן את האישור הזה.
מיטל שרעבי
יש עם זה בעיה כי אנחנו קיימנו התייעצות עם גורמים רלוונטיים בהקשר של צלילה ספורטיבית ושם הרשות המוסמכת לא יכולה לדרוש, זה רק מעסיק.
היו"ר זבולון אורלב
המעסיק, תטילו חובה פה על המעסיק.
מיטל שרעבי
החובה כבר קיימת.
היו"ר זבולון אורלב
אני צריך להגן על ילדים. אנחנו צריכים להגן על הילדים.
מיטל שרעבי
בהסתמך על זה, אנחנו לא יכולים לא לתת לו.
היו"ר זבולון אורלב
לא יודע, תמצאו בתקנות.
מירב ישראלי
לא, אתם כתבתם דרך 3(ב).
דנית גלעד
דרך 3(ב) אפשר למנוע ממנו, לדעתי בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי כן יכול לאפשר לרשות במסגרת כזאת לעיין.
מיטל שרעבי
לא, לא, לא.
היו"ר זבולון אורלב
אין לי אותו מולי.
דנית גלעד
תבדוק. כי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי מאפשר לעיין בהרשעות קודמות, כשההרשעות הן תנאי למתן רישיון.
מירב ישראלי
יש שם איזה סעיף כזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש, אם זה מקובל גם עליכם, על כל הגורמים כאן, שהואיל וכפי שאבישי קרא את ההגדרה, אין לי ספק שזה חל, כי פה מדובר שוב על מאמן. המחוקק גם ראה את בעל הסמכות, זאת הסכנה הגדולה שהוא בעל הסמכות, הוא המאמן והילד נקשר אתו וכדומה, אז זה לא חשוב אם הוא מאמן אותו בנהיגה ספורטיבית או שהוא מאמן אותו בהתעמלות או בתחום אחר של הספורט.
אבישי פדהצור
רק אולי אדוני, ברשותך, בשביל להשלים את התמונה, הסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי קובע מסירת מידע לשם פעולה, כותרת הסעיף מי שהוסמך על-פי חיקוק לתת, לחדש או לבטל רישיון, היתר, זכות עיסוק או זכות אחרת, ולשם כך הוא רשאי על-פי אותו חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש הזכות, של בעל הזכות או של אדם אחר הנוגע בדבר, תמסור לו המשטרה מידע מן המרשם על כל אחד מאלה, אם הוא הסכים לכך.
היו"ר זבולון אורלב
אם הוא לא יסכים, לא יתקבל.
אבישי פדהצור
השאלה אם ההסמכה היא בחוק או רק בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
לא כרגע. אבל נבדוק.
דנית גלעד
אפשר לדון בזה אחרי הוועדה ולהסכים על העיקרון.
מירב ישראלי
לא, אני לא בטוחה שאפשר להסכים.
היו"ר זבולון אורלב
לא, היא לא תוכל להישאר.
מירב ישראלי
יכול להיות שנצטרך בעניין הספציפי הזה, אם זה לא יכול להיות מוסדר, לחזור לוועדה. אז אני כבר אומרת את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש למצוא הסדרה, כלומר האישור שלנו שיינתן, הוא יינתן כפוף לכך שתהיה הסדרה שגם המאמנים האלה צריכים להביא את אותו אישור שהם לא נגועים בסוגיה הזאת של עברייני מין.
מירב ישראלי
הבעיה היא שהם לא המעסיקים.
היו"ר זבולון אורלב
זה אני לא יודע, תשברו את הרש.
מירב ישראלי
אז זה יכול להיות מכוח מה שאבישי אומר, אני אומרת שאם לא נצליח למצוא פיתרון, נצטרך לחזור לוועדה. אין מה לעשות.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה יעזור לכם אם תחזרו לוועדה?
מירב ישראלי
לא, אני אומרת – אתה מאשר את זה בכפוף לזה שזה כולל את זה.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. הוועדה לא תאשר את זה בלי זה. אני לא אתן למאמן לגעת בילדים אם אין לו את האישור. למה שאני אתן?
מירב ישראלי
אין בעיה, החוק יכול להגיד שמי שמעסיק אותו, האדם שמעסיק את המאמן או מעסיק, אני לא יודעת מה קורה עם מאמנים עצמאיים.
היו"ר זבולון אורלב
תפתרו את זה בתקנות.
מירב ישראלי
אבל התקנות הן לצורך מתן רישיון, הן לא לצורך העסקה של בן-אדם. זה העסקה. זה מטריה אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
לא, הוא לא יקבל רישיון של מאמן, אלא אם המציא למעסיקו את הרישיון הזה, את האישור הזה. מה הבעיה?
מירב ישראלי
אבל זה לא קשור לרשות.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא קשור? אלא אם כן המציא למעסיק. המעסיק שיודיע לכם שיש לו את האישור הזה. זה אותו דבר עם הקייטנות. מה ההבדל עם הקייטנה? יש קייטנה פרטית, אדם לא יכול להעסיק בקייטנה פרטית.
מירב ישראלי
עם הרשות המקומית שנותנת רישוי עסק, היא יכולה לדרוש את האישור הזה. הרשות המקומית.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא?
מירב ישראלי
אני לא יודעת.
היו"ר זבולון אורלב
תשברו את הראש, חברים, לא יאשרו את זה. לא תהיה פרצה בעניין הזה. גם ככה יש לנו צרות.
מירב ישראלי
אין ספק שזה חל, השאלה איך יוצרים את הקשר לרישיון.
היו"ר זבולון אורלב
גם ככה יש לנו צרות עם עברייני מין, אתם קוראים כל יום בעיתונים. אנחנו לא נפתח פה פרצה. בסדר? אז תסתמו את הפרצה הזאת ואל תחזרו. לא כדאי לכם לחזור.
מירב ישראלי
אז אתה מאשר את זה בכפוף לזה?
היו"ר זבולון אורלב
כן, כפוף לזה.
מירב ישראלי
8. הוראות מעבר.


(א) בתקופת שנים-עשר החודשים שמיום פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), ולאחר שהתקיימו במבקש שאר התנאים האמורים בתקנות 4 או 7 לפי העניין, יוכל אדם לקבל תעודת הסמכה -

(1) להדריך ולאמן בתחום מתחומי הנהיגה הספורטיבית, גם אם לא התקיימו בו הוראות תקנה 4(1) ובלבד שהחל בהכשרה מעשית לפיה;

(2) למנהל מקצועי, גם אם לא התקיימו בו הוראות תקנה 7(ב)(6) ו- (8), ובלבד שהחל בהכשרה מעשית לפי תקנה 4(1).
(ב) תוקפה של תעודת הסמכה כאמור בתקנת משנה (א) יהיה לתקופה שלא תעלה על שנים-עשר חודשים מיום התחילה.
היו"ר זבולון אורלב
הסעיף 8(1) צריך להחיל עליו גם כן את מה שאמרתם. מה זה לא התקיימו בו תקנה 4(1)?
מירב ישראלי
זה כאילו שהוא עוד לא עבר את ההכשרה. הוא עובר את ההכשרה תוך כדי.
היו"ר זבולון אורלב
אבל לוודא שהוא לא עוקף את העניין הזה.
מירב ישראלי
עבר מבחן עיוני. זה כאילו שהוא עוד לא עבר את המבחן.
היו"ר זבולון אורלב
מתי הוא צריך להיות, מתי זה צריך להיות ברור שהוא נקי מכל עבירות?
מירב ישראלי
ב- 3(ב).
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא יכול להדריך או לאמן אם הוא עבריין?
מירב ישראלי
נכון. עבריין בתחומים האלה. זאת אומרת אם הוא עבר עבירה בתכנון ובנייה, זה לא רלוונטי.
דנית גלעד
אפשר גם לבטל לו אחר-כך לפי 6(ב).
היו"ר זבולון אורלב
תעזבי אותי. לא מאמין.
מירב ישראלי
זה אותו דבר.
היו"ר זבולון אורלב
רבותיי, אני מעלה להצבעה את התקנות בדבר עיסוק מדריך ומאמן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אני קובע שהתקנות אושרו פה אחד.


בזה תם הדיון ואושרו התקנות של הנהיגה הספורטיבית בנושאים רישיון כלי תחרותי, רישיון נהיגה ספורטיבית, הוראות בדבר עיסוק כמאמן ומדריך וגם בדבר חובת הביטוח, בכפוף לכל ההערות שהושמעו בגוף הדיון. אנחנו מסמיכים צוות בראשותה של היועצת המשפטית של הוועדה מירב ישראלי, יחד עם נציגים כפי שהמשרד, משרד התרבות והספורט ימצא לנכון ויודיע עכשיו מי הנציג לצורך הניסוח. למשטרה יש עניין להשתתף בניסוח? נציגת המשטרה, גב' דנית גלעד, אבישי, אתה רוצה להשתתף?
אבישי פדהצור
אני לשירות הוועדה. לא צריך לשתף אותי, אני לשירותכם.
מירב ישראלי
אני אעשה נוסח.
דנית גלעד
תשלחי לנו.
היו"ר זבולון אורלב
יש עוד מישהו שצריך להשתתף? יש עוד יועץ משפטי שצריך להשתתף? אדוני, היועץ המשפטי, לא צריך להשתתף? אז בסמכות ועדה לסיים את הניסוח הסופי.


תודה רבה, בהצלחה, שיהיה בהצלחה לספורט החדש, נשמח מאוד לקיים דיון לגופו לפתח את הענף הזה ולקדם אותו ונשמח לשמוע דיווחים על התפתחות הענף הזה ואנחנו לרשותכם בכל דבר ועניין.
אמציה גזית
נשמח להזמין את הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים