ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/07/2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה הרווחה והבריאות

14/7/2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 82
מישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות

יום שלישי כ"ב בתמוז, התשס"ט (14 ביולי 2009), שעה 13:40
סדר היום
דיון חוזר בוועדה על פי דרישת הכנסת סעיף 36 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה) ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010 התשס"ט-2009. פרק י"ט גמלאות וקופות גמל – על פי סעיף 127 לתקנון.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

ציון פיניאן

רחל אדטו

אריה ביבי

אורלי לוי אבקסיס

שלי יחימוביץ

חיים אמסלם
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
נועה בן שבת
רשמה
איה לינצ'בסקי

דיון חוזר בוועדה על פי דרישת הכנסת סעיף 36 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה) ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010 התשס"ט-2009.

פרק י"ט גמלאות וקופות גמל – על פי סעיף 127 לתקנון.
היו"ר חיים כץ
היום יום שלישי כ"ב בתמוז התשס"ט, אני מתכבד לפתוח את ישיבת העבודה הרווחה והבריאות בדיון חוזר בוועדה על פי דרישת הכנסת סעיף 36 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה) ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010 התשס"ט-2009. פרק י"ט גמלאות וקופות גמל – על פי סעיף 127 לתקנון.


מאחר וסעיף התחולה בחוק נפל, הייתי רוצה להציע תאריך לתחולת החוק. התאריך שאני רוצה להציע הוא ה-1 לינואר 2009. האם יש לאנשים אחרים הצעות אחרות, או בקשות אחרות.
רחל אדטו
ה-1 לינואר זה אומר מה שכתוב כאן.
היו"ר חיים כץ
נכון.
רוני בר –און
אי אפשר להציע את היום הזה, זה יום שבת.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואין הצעות אחרות, אני אעלה את ההצעה הזו להצבעה.
רוני בר –און
צריך לקיים דיון על זה.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואין הצעות אחרות, אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד התאריך הזה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
היו"ר חיים כץ
תודה רבה התאריך התקבל.
רוני בר –און
אי אפשר לעשות את זה בלי דיון
זאב אלקין
אני מבקש רביזיה.
היו"ר חיים כץ
אתה מבקש רביזיה. מי נגד הרביזיה שירים את ידו

הצבעה

נגד – רוב

בעד – מיעוט

נמנעים – אין

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר חיים כץ
הרביזיה לא התקבלה, תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים