ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/07/2009

חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הפנים והגנת הסביבה

27.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 57
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ו' באב התשס"ט (27 ביולי 2009), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט -2009 – פרק ב' – רישוי עסקים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי
מוזמנים
יהודה זמרת, עו"ד לשכה משפטית, משרד הפנים

יעל טומשטין,עו"ד יועצת משפטית לרפורמה ברישוי עסקים, משרד הפנים

אשר גרנר ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

אבי רונן מנהל אגף לרישוי למפעלים ביטחוניים, משרד הפנים

אריאל כהאן ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

קרן טרנר רכזת פנים, משדר האוצר

אופיר בן-אבי מחשוב, משרד האוצר

מיכל לוי מחשוב, משרד האוצר

בנימין חנוך,עו"ד לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

רוני מר לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

שרון בן-גל פיקוח על העבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

חנה מזור, עו"ד לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

זאב פיש סגן מנהל המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

אלחנן משי מנהל אגף רישוי עסקים, עיריית ת"א-יפו,

אליהו בלאלי מנהל מחלקת פיקוח עיריית רמת גן
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
יפעת שפרכר

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט – פרק ב' – רישוי עסקים
היו"ר דוד אזולאי
צהריים טובים, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט – רישוי עסקים.

הנושא הזה היה בחוק ההסדרים. היות והנושא הזה הוא נושא רציני וחשוב, ביקשנו לפצל אותו מחוק ההסדרים ולקיים עליו דיון מעמיק ורציני כדי לעשות סדר בכל מה שקשור לרישוי עסקים. אנחנו היום נקיים דיון. התכנית היא להשתדל לסיים את החוק הזה כמה שיותר מהר. כמובן שזה תלוי במשרדים השונים הנוגעים לעניין.

בדיון הקודם עלו כמה נושאים חשובים. אחד הדברים שעלה בדיון הקודם זה רישוי עסק זמני שיהפוך להיות קבוע. על כך אמרנו שלא יכול להיות שמכל מיני סיבות אותו בעל עסק שהגיש בקשה ולא באו לבדוק את התנאים לבקשה שלו, באופן אוטומטי אחרי שנתיים יוכל לקבל את רישיון העסק הקבוע. אני התנגדתי לכך. קבענו שבכל מקרה תהיה בדיקה וביקורת על- מנת שהוא יוכל לקבל את הרישיון הקבוע.


הנושא השני שעלה בישיבה הקודמת זה להעביר סמכויות מראש הרשות למנכ"ל הרשות. גם כאן הוועדה אמרה את שלה. אני יודע שבחשיבה הקודמת נציג משרד הבריאות העלה כמה הסתייגויות לחוק. נתחיל לדון בהסתייגויות של המשרדים השונים.
אשר גרנר
על המבנה של חוק רישוי עסקים עברנו בישיבה הקודמת. אנחנו היום נעבור סעיף סעיף, נראה מה עמדתנו ואת ההתייחסות לכל דבר ודבר.
יעל טומשין
מה שיש בחוק זה תיקונים שהכניסו את העניין של היתר מזורז, שאמור לאפשר רישוי מהיר בסוגי עסקים מסוימים בסיכון מופחת שנותני האישור החליטו עליהם. הם נכנסים פה להליך של רישוי מזורז. הם יגישו את כל המסמכים במועד הגשת הבקשה. כל המסמכים של נותני האישור יידרשו במפרט שייקבע, יפורסמו וייכנסו להליך של רישוי מזורז. השינוי הנוסף המשמעותי זה קביעתו של המפרט.
היו"ר דוד אזולאי
האם ברגע שהם הגישו את כל הטפסים ואת כל הניירת משרדי הממשלה אמורים לבוא ולתת את האישור?
יעל טומשין
בהיתר המזורז הם לא אמורים לתת את האישור. הוא אמור לתת תצהיר שהוא עומד בכל התנאים שנדרשו במפרט על ידי נותני האישור. מדובר בעסקים מאוד מסוימים שהוגדרו כמופחתי סיכון. שם לא צריך לבדוק אותו לפני שנותנים לו את ההיתר המזורז. הבדיקה נעשית אחר כך. ברגע שהוא מגיש את המסמכים הם עוברים לנותני האישור ורשות הרישוי אמורה לתת לו את התנאים מטעמה.
היו"ר דוד אזולאי
מתי?
יעל טומשין
היא אמורה לתת לו את התנאים בשלב שבו הוא מגיש את הבקשה. זה לפי ההצעה שאנחנו העברנו. פה יש הצעה שקובעת שצריך להיות מפרט של רשות הרישוי גם לפני. זה משהו שאנחנו לא מסכימים לו. לפי המנגנון המקורי שאמור היה להיות ברגע שהוא מגיש את הבקשה עם המסמכים והתנאים שפורטו על ידי נותני האישור במפרט, לרשות הרישוי יש פרק זמן לתת לו את התנאים ואת המסמכים מטעמה. אז הוא נותן תצהיר בחלוף 21 יום על כך שהוא מקבל את התנאים של רשות הרישוי.
היו"ר דוד אזולאי
האם על סמך התצהיר הוא יכול לקבל את ההיתר?
יעל טומשין
התצהיר וכל המסמכים שנדרשו במפרט של נותני האישורים.
יהודה זמרת
במקום לעשות את זה באופן פרטני לכל עסק הרעיון היה לקבוע סטנדרט אחיד שיחול בכל מקום בארץ ולא ישתנה בין מחוזות או בין אנשים.
היו"ר דוד אזולאי
על סמך אותו תצהיר הוא יכול לקבל רישיון עסק?
יעל טומשין
הוא מקבל היתר מזורז לשנה. הוא אמור להיבדק במהלך השנה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
מה אם הוא לא נבדק?
יעל טומשין
אם הוא לא נבדק יש לו עוד שנה.
היו"ר דוד אזולאי
מה אם הוא לא נבדק בשנה השנייה?
יעל טומשין
הוא היה אמור לקבל רישיון קבוע אחרי שנתיים.
קרן טרנר
בדיון בוועדה נקבע שתהיה רשימה מצומצמת של עסקים שלגביהם לא יחול העניין של שנתיים.
יהודה זמרת
הרשות המקומית מבקרת וגם מוציאה לו בסוף את ההיתר המזורז. השאלה הגדולה הייתה אם יש לעכב את זה במצב שבמשך שנתיים לא הואילו לנכון להגיע לבדוק או לעשות את הביקורת.
אריה ביבי
נניח אדם הצהיר ובאים ואומרים לו שיש לו לעשות א' ב',ג', כשאחרי שנה מגיעים אליו שוב פעם ואומרים לו שבנוסף הוא צריך לעשות כך וכך. למה לא לתת לזה 3 שנים? למה לעשות שנה ועוד שנה ועוד שנה?
היו"ר דוד אזולאי
כרגע מתברר שישנם נושאים שעלו בדיונים המוקדמים שלא הופצו בכל משרדי הממשלה.
קרן טרנר
יש הצעת חוק ממשלתית שבאה לידי ביטוי בחוק ההסדרים כולו ובסוף פוצלה. הצעת החוק הממשלתית היא הבסיס. היועץ המשפטי לוועדה הגיע עם סדרה של הצעות לשינוי . נקבע מועד לדיון. לא הספקנו לדון.
היו"ר דוד אזולאי
ההערות של היועץ המשפטי הן לא על דעתו.
קרן טרנר
הספיקו לעשות חלק מהדיונים המקדימים. לא הספיקו להשלים אותם.
היו"ר דוד אזולאי
היה דיון עקרוני. זה שההבהרות בדיון המוקדם לא עברו לכל משרדי הממשלה זה דבר שגורם לעיכוב הדיון.
קרן טרנר
אולי אפשר לקבוע לוח זמנים מאוד מצומצם.
תומר רוזנר
אנחנו העמדנו את עצמנו לרשות הממשלה בנושא הזה במשך כל השבועות מאז חקיקת חוק ההסדרים.
אריאל כהאן
קיבלתי בשבוע שעבר את ההערות של היועץ המשפטי לוועדה. ליועץ המשפטי לוועדה יש הערות רבות להצעת החוק. חלקן נשמעו בדיון הקודם, חלקן לא נשמעו בדיון הקודם. משרדי הממשלה הנוגעים בדבר קיבלו את ההערות אתמול. חלקם ראו אותן רק הבוקר. נכון הוא מבחינת משרדי הממשלה לשבת ולעבור על ההערות על-מנת להבין במה מדובר. חלק מההערות הן מורכבות ומסובכות. כל ההצעה הזאת די מורכבת. נכון יהיה לכנס דיון פנימי מוקדם עם הלשכה המשפטית של הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
ההתנהלות הזאת שאף אחד לא מוכן היא לא התנהלות ראויה. אתם לא מוכנים להקראת החוק היום.
זאב פיש
אמנם חלק ממשרדי הממשלה קיבלו את זה רק אתמול, אבל הם ישבו חצי לילה על-מנת ללמוד את החומר. חלק מאיתנו באנו מוכנים עם הצעות. אם יוחלט בכל זאת לדחות ותהיה ישיבה מקדימה, אז לפחות שבישיבה המקדימה חברי הוועדה ישתתפו.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נפסיק את הדיון לבקשת הממשלה, כאשר הוועדה מצידה תקיים דיונים בתחילת מושב החורף של הכנסת. אנחנו מתכוונים לסיים את זה עד סוף אוקטובר. אני מבקש ממשרד הפנים להתחיל לעבוד על התקנות.
יהודה זמרת
הנוסח הראשון הוכן.
היו"ר דוד אזולאי
יש פה טענה שנציגי השלטון המקומי ונציגים אחרים לא הוזמנו לדיונים המוקדמים.
תומר רוזנר
הדיונים המקדימים שאנחנו מקיימים בכל הצעת חוק הם עם הגורם שמציע את ההצעה. במקרה הזה זאת הממשלה. במקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו מדובר במשרדי הפנים, האוצר ומשרד המשפטים. ההערות של גורמים אחרים נשמעות בדיוני הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
ברגע שיש נוסח אני מבקש להעביר אותו לכל הגורמים הנוגעים בדבר. זכותם של אותם גורמים להגיש את העמדה שלהם בצורה מסודרת לוועדה.
תומר רוזנר
הוועדה פתוחה לקבל כל עמדה שמוגשת לה בכתב לפני הדיונים. אנחנו מקבלים הרבה הערות מכל מיני גורמים. אם יש הערות ספציפיות לגבי הצעת החוק הזאת כפי שהיא כיום אנחנו נשמח לקבל אותן.
היו"ר דוד אזולאי
בצער רב אני מודיע על סגירת הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים