ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2009

שונות., שינויים בלוח הזמנים של הדיונים וההצבעות בהצ"ח ההתעיילות הכלכלית והצ"ע התקציב לשנים 2009 ו-2010, כולל הוספת הצעת חוק הקולנוע לדיון והצבעה במליאת הכנסת ביום שני 13.7

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכנסת

13.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 27

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"א תמוז התשס"ט (13 ביולי 2009), שעה 09:00
סדר היום
1. שינויים בלוח הזמנים של הדיונים וההצבעות בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית והצ"ח

התקציב לשנים 2009 ו-2010, כולל הוספת הצעת חוק הקולנוע (הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 לדיון והצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום שני 13.7.2009.2. שונות
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רחל אדטו

זבולון אורלב

רוברט אילטוב

נסים זאב

ציפי חוטובלי

אחמד טיבי

יריב לוין

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

מאיר שטרית

נחמן שי
מוזמנים
איל ינון, מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. שינויים בלוח הזמנים של הדיונים וההצבעות בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית והצ"ח התקציב לשנים

2009 ו-2010, כולל הוספת הצעת חוק הקולנוע (הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 לדיון והצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום שני 13.7.2009.
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום מספר שינויים בתוכנית של השבוע. אנו חוזרים לסדר היום שנקבע על ידי ועדת הכנסת לגבי הדיונים של השבוע, והסיבה העיקרית לכך שהתכנסנו היום היא בקשתו של יושב ראש הכנסת, שהכנסת תצביע השבוע על חוק הקולנוע, שבנסיבות כאלה או אחרות- -
אחמד טיבי
מה הסיבה המשנית?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, אתה רוצה מייד לקחת אותי לסיבות משניות?
נסים זאב
הקואליציה תהיה בהצבעה כשיצביעו?
היו"ר זאב אלקין
הקואליציה תמיד נמצאת בהצבעה.
נסים זאב
היא לא היתה, לכן זה לא עבר.
היו"ר זאב אלקין
השרה היתה בטוחה שהיות וזאת הצעת חוק שהוכנה בממשלה הקודמת, והיא גם בדקה את זה קודם, שהצעת החוק הזו מגיעה בהסכמה. התברר שלא כל דבר בהסכמה, הוא נשאר בהסכמה. התברר שמה שרואים מכאן, לא רואים משם. הצעת החוק שהוכנה בממשלה הקודמת, התברר שהיא לא טובה, מבחינת האופוזיציה, לפחות היתה לא טובה.
שלמה מולה
אמרנו במקום 40 מיליון שקל, תיתנו 100 מיליון שקל, זה הכול.
היו"ר זאב אלקין
מה לעשות? הממשלה הקודמת החליטה מה שהחליטה, והממשלה הזאת החליטה להמשיך את המעשה של הממשלה הקודמת.


היושב ראש, עד כמה שאני מבין, אחרי הדיון הציבורי שהתפתח בעקבות ההצבעה הזו, כרגע, עד כמה שאני הבנתי, האופוזיציה מתכוונת לתמוך בהצעת החוק.
שלמה מולה
האופוזיציה תתמוך אם הממשלה תכריז שהיא- -
מאיר שטרית
מה בוער?
היו"ר זאב אלקין
אני מבין שהיוצרים של הקולנוע חושבים- -
מאיר שטרית
העיתונות לוחצת.
היו"ר זאב אלקין
לא אותנו. אם האופוזיציה מתנגדת, וזה לא בהסכמה, אדוני המזכיר, אתם מוכנים שנדחה את זה בעוד שבוע?
איל ינון
צריך להביא את זה בפני היושב ראש.
היו"ר זאב אלקין
אם האופוזיציה ממשיכה להילחם בקולנוע הישראלי, וזה היעד העיקרי- -
אלכס מילר
אני גם חושב שהנושא הזה צריך לבוא בהסכמה.
נחמן שי
נסים זאב אמר את הדבר הכי נכון – אתם לא הייתם במליאה בשביל להצביע, זה הכול.
היו"ר זאב אלקין
סיעת מרצ מודיעה לי, אמנם אין לה נציג כרגע, שהיא לא שותפה לבקשה הזו של האופוזיציה.
יריב לוין
אני חושב שזאת הזדמנות נהדרת להיענות לבקשת האופוזיציה.
מאיר שטרית
מה קרה? כי העיתונות כתבה על זה? מה קרה? נצביע בשבוע הבא. מה הלחץ? מחזיקים את הכנסת בצוואר? אנשי הקולנוע יחכו עוד יומיים. מה יקרה? ייפול הקולנוע לאדמה בשבוע הזה?
רוברט אילטוב
אני מציע להעלות את ההצעה של שטרית להצבעה.
מאיר שטרית
בשבוע תקציב לא מביאים חוקים נוספים. אני מציע לעמוד על זה, ולא יקרה שום אסון אם הכול יעבור בשבוע הבא. תגידו לקולנוע שאני אמרתי.
נסים זאב
הקולנוע יהיה פה בכנסת.
היו"ר זאב אלקין
אני מבין את הדיון על הקולנוע הישראלי. אני מבין את האמירה של חבר הכנסת שטרית. כעיקרון, הוא צודק, שבשבוע מביאים חוקים שקשורים לתקציב - אם מביאים חוקים, זה רק חוקים שהם באופן ישיר מאוד מחוברים לתקציב. אמנם אפשר לטעון שהחוק הזה מחובר לתקציב, כי הוא בא להוציא חלק- -
מאיר שטרית
כל חוק מחובר לתקציב.
היו"ר זאב אלקין
אני מבין אותך, אבל נמצא פה מזכיר הכנסת, שמייצג את יו"ר הכנסת, שבא בדברים, עד כמה שאני מבין, עם יושבת ראש סיעת קדימה.
איל ינון
אני שוחחתי עם יושבת ראש סיעת קדימה, ושאלתי אותה, אם תהיה בעיה להביא את חוק הקולנוע בקריאה ראשונה ביום שני, היום. היא אמרה לי שאין שום בעיה.
אלכס מילר
אין לה בעיה, אבל איך היא תצביע?
שלמה מולה
נקבעה מסגרת דיון בשבוע שעבר, שהמליאה נפתחת ב-11:00, חוק ההסדרים, דיון. מה שאתם מציעים כרגע, לכמת עוד פעם את הזמנים של הדיונים בחוק ההסדרים – זה נוח לכם, זה טוב לכם, שאתם לא רוצים שנדבר על חוק ההסדרים, ואז - בואו נפתח את הדיון בכלל בנושא התקציב כולו, בחוק ההסדרים, אז רצועת הזמן- -
היו"ר זאב אלקין
אדוני המזכיר, אמנם לי יש עוד שתי בקשות בעניין הזה של סדר היום של השבוע בעקבות הערות שקיבלתי, אבל בעניין הזה של חוק הקולנוע, אני שואל לעצתך, כי אני הבנתי- -
אלכס מילר
אפשר להתייחס?
היו"ר זאב אלקין
בבקשה.
אלכס מילר
תודה. קודם כל, צר לי על כך שאנו רואים פה התנגדות כל כך מסיבית של סיעת קדימה בנושא של חוק קולנוע.
מאיר שטרית
- -
אלכס מילר
אנו מנסים שאותם שלושה ימים, שאנו רוצים להעביר את התקציב, שהם יהיו מסודרים. דברים שבקונצנזוס, היינו מקדמים אותם במהרה. אם יש לנו פה משהו של התנגדות - אני גם לא מבין מאיפה זה מגיע. בסופו של דבר זה יפגע בתקציב – אדוני היושב ראש, אם זה המצב, אני חושב שאנו כן צריכים לתמוך בנושא הזה ולהעביר את זה במהרה, כי כל סביבת הקולנוע של מדינת ישראל מחכה לחוק הזה. אם זה המצב – יש דברים שהם בקונצנזוס. לא צריך בשביל כל דבר לגייס קואליציה. אני לא חושב שעל כל חוק שהביאה ממשלת קדימה בכנסת הקודמת, עשיתם על זה גיוס. זה לא צריך להיות בכוח.
נסים זאב
בדמוקרטיה פועלים לפי הצבעה, על פי רוב.
היו"ר זאב אלקין
תכף אעשה הצבעה על הכול. חבר הכנסת אורלב.
זבולון אורלב
הואיל והחוק הזה צריך לעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החינוך, אני מתריע – החוק הזה היה צריך להיות מאושר בשבוע שעבר כדי שנספיק להכין אותו לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החינוך והתרבות עד תום המושב. גם ככה הוא חוק בעייתי, כי הוא חוק רטרואקטיבי, הוא צריך להסדיר את זה מייד עם התקציב, מדובר על תקציב 2009, מינואר 2009. לכן אני אומר לכל מי שרוצה שהחוק הזה, יהיה בטוח שהוא יעבור במושב הזה, הוא צריך לתמוך שהחוק הזה יבוא היום.

אדוני היושב ראש, אם צריך לתת עוד שעה דיונים להסתייגויות, שלא תהיה טענה שגוזלים מהאופוזיציה, תאחר את ההצבעות ביום שלישי, במקום בשעה 11:00, בשעה 12:00, אם זאת הבעיה העיקרית.
אלכס מילר
הבעיה היא בעיקרון, לא בדיונים.
זבולון אורלב
אדוני, אני כמה שנים פה בכנסת, ואני עומד המום לראות, איך אופוזיציה מתנהגת באופן בלתי אחראי, ומוכנה להקריב את הקולנוע - דבר חשוב במדינת ישראל.
מאיר שטרית
איזה פופוליזם זול והתלקקות לעיתונאים. בושה וחרפה. זבולון, יש גבול לפופוליזם שלך. אני אראה לך הצבעות שלך.
זבולון אורלב
תראה לי.
מאיר שטרית
כשהאופוזיציה הצביעה נגד חוקים חיוביים, הצבעת נגד.
זבולון אורלב
לא תמצא.
מאיר שטרית
אף אחד לא מתנגד לחוק הקולנוע.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אורלב, חבר הכנסת שטרית.
מאיר שטרית
- -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת שטרית, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. בבקשה, חבר הכנסת זאב.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, לא צריך לנהל עוד פעם ויכוח, אם צריך להגיש את הצעת החוק היום או לא. אתה צריך לקיים הצבעה, קצר ולעניין. לקוצרים - השם עמכם.
כולם צריכים לזכור
הקולנוע הוא של כולנו. כולנו בקולנוע. זה לשון התלמוד, העולם כולו כמו בית קולנוע. לכן צריך לזכור שהשחקנים מחכים למשכורת, ואי אפשר לעכב את זה.
היו"ר זאב אלקין
נכון. לא ניתן לפגוע בקולנוע. אנו לא ניתן לפגוע בקולנוע.
אלכס מילר
- -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מילר, אנחנו קואליציה אחראית, לא ניתן לפגוע בקולנוע. בבקשה, חבר הכנסת לוין.
יריב לוין
אני חושש שתקציב הקולנוע כפי שהוא כרגע, שאני מבין שהוא עומד על אפס, הוא בדיוק מכסה את ההוצאות על סרטים בעלי אופי לאומי וציוני, כך שאני חושב שיש בהחלט מקום להיענות לטענה הפרוצדורלית הנכונה שהשמיע פה חבר הכנסת שטרית. נחכה עוד שבוע.
רחל אדטו
- -
יריב לוין
נראה שעם ישראל יחזיק מעמד עוד שבוע בהמתנה לבשורה הגדולה- -
היו"ר זאב אלקין
האמת שרציתי לתת לכם את כל המצע, מה השינויים שאני מציע. חבל לי שנעשה כאן שני סבבים של הדיונים.
נחמן שי
איך אתה מבטיח שלא ייפגע הזמן לחוק ההסדרים?
היו"ר זאב אלקין
אני גם הולך להוסיף זמן לחוק התקציב.


לגבי חוק הקולנוע, יש חוק אחד שהוועדה הזו החליטה עוד בשבוע שעבר שהיא נתנה לו פטור מחובת הנחה בקריאה שנייה ושלישית, ואפשרה להביא אותו השבוע לפני דיונים על התקציב, זה חוק המטפלות, שאושר אתמול בוועדת כספים – אגב, תוך הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה, שזה מעשה מאוד משמח בכנסת, ואני מברך באותה הזדמנות את יושבת ראש הוועדה למעמד האשה, שיחד עם יו"ר ועדת כספים הביאו את ההסכמות אתמול בוועדת הכספים.
אחמד טיבי
לא צריך לברך על דבר שהוא שנוי במחלוקת.
נחמן שי
ושהבוקר מתברר לפי העיתון- -
היו"ר זאב אלקין
החברים של קדימה בוועדת הכספים הצביעו בעד החוק. כמובן, גם את זה אפשר לשנות.
אחמד טיבי
אבל יש חברי כנסת שעמדו על המשמר ונמנעו. שני חברי כנסת בולטים.
היו"ר זאב אלקין
שני חברי כנסת נמנעו.


כמובן, הדיון בחוק המטפלות, כשהוא מגיע קריאה שנייה ושלישית, עם עשר הסתייגויות, זה ייקח כשעה. הדיון בחוק הקולנוע, שהוא קריאה ראשונה, אני מניח שירצו להתבטא כמה חברי כנסת מקואליציה ואופוזיציה, יכול לקחת עוד כשעה, בממוצע.
זבולון אורלב
היה כבר דיון בקריאה ראשונה. רק היתה הצבעה, והוא נפל.
היו"ר זאב אלקין
לא משנה, מביאים את זה מחדש. אני לא אמנע מחברי כנסת את הדיון.
זבולון אורלב
אני רק אומר.
היו"ר זאב אלקין
לכן, כמובן, זה ייקח כשעתיים מהדיון על חוק ההסדרים, אין מה לעשות. אם חשבנו שזה יתחיל ב-13:00, כנראה שהדיון יתחיל סביב 15:00, הערכה, בעקבות שני החוקים.


יחד עם זאת, אני מודיע כאן שהגענו לסיכום, לפחות סיכום אחד בין קואליציה לאופוזיציה לגבי הדיונים האלה, שלגבי הדיונים בשעות הלילה, כי הרי לפי בקשת האופוזיציה, אנו משאירים את הדיון גם בשעות הלילה. הסיכום היה כזה: שאמנם מסגרת הזמן גם בלילה מחולקת - שליש קואליציה ושני שליש אופוזיציה, אבל כדי לא לגרום לסטיות בלוח הזמנים בבוקר שלאחר מכן, הסיכום שלנו עם האופוזיציה היה כזה, שאם חברי כנסת מהקואליציה לא מתייצבים באותן משבצות הזמן שיוקצבו להם במסגרת החלוקה, הזמן שלהם עובר לטובת חברי כנסת מהאופוזיציה מעבר למכסת הזמן שיש להם, כדי שהם יוכלו להאריך בדיבור.

מצד שני, אם לא יימצא אף אחד במליאה בזמן הזה, המליאה תינעל, וכבר נגיע ישירות להצבעות. אם האופוזיציה לא תדע לשמור על גחלת הדיון בלילה, כמובן, זה יפגע גם באלה שרשומים בבוקר, כי ברגע שדיון בהסתייגויות נעצר, אי אפשר לחדש אותו, כי הוא הסתיים, כי המסתייגים לא היו באולם. לכן בפועל מכסת הזמן, ודאי של האופוזיציה, בגלל שתי התוספות האלה לא תיפגע, כי משהו אומר לי שמעטים מאוד יהיו חברי קואליציה שיתייצבו בשעות הלילה, ולכן הזמנים האלה יותרמו לטובת החברים מהאופוזיציה. זאת הצעה לשינוי אחד.
אחמד טיבי
הערה לסדר: אני יושב פה ומחכה לתורי. יש ישיבת נשיאות ב-09:30.
היו"ר זאב אלקין
תן לי לסיים, אני יודע. אני גם צריך להיות שם, כמוך.


השינוי השני שאני מביא לכאן, לפי הערה שקיבלתי מהרבה חברי כנסת, שאמרו לי שעשינו זמן מצומצם לדיון התקציב, מ-09:00 עד 15:00, כאשר יכול להיות שלוח הזמנים של השבוע מאפשר דיון הרבה יותר ארוך, כי באו אליי הרבה חברי כנסת ואמרו: ההסתייגויות לחוק ההסדרים הן לא כאלה רבות במספרן. כ-400 הסתייגויות.
מאיר שטרית
כל אחד זה 40 איש.
היו"ר זאב אלקין
ההצבעה היא משותפת.
מאיר שטרית
אבל הדיון.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו לא נוגעים בדיון. לכן אמרו לי שאנו פותחים את ההצבעות ב-11:00 ביום שלישי. אנחנו לקחנו בחשבון, קיבלנו כאן החלטה, מה יקרה אם ההצבעות עברו שעה 09:00 בבוקר ביום רביעי, אבל לא לקחנו בחשבון את השאלה, מה יקרה אם ההצבעות יסתיימו ביום שלישי בשעה סבירה, ואז יש זמן להאריך את הדיון בתקציב.


לכן אני מביא לכאן הצעה לשינוי שני, חוץ מהשינוי של חוק הקולנוע, שבמידה וההצבעות על חוק ההסדרים יסתיימו לפני שעה 22:00 ביום שלישי, הדיון על חוק התקציב יתחיל מייד אחריו- -
מאיר שטרית
בלילה?
היו"ר זאב אלקין
מתי שיסתיים. יכול להיות שיסתיים בחמש. לפי הערכה של יודעי דבר, הדבר הזה יכול להסתיים אפילו בחמש.
מאיר שטרית
זה לא הגיוני. אנחנו רוצים להישאר שלישי בלילה, כי אנחנו רוצים את הלילה. אתה רוצה להתחיל דיון על התקציב או להקדים אותו – תקדים אותו ל-08:00.
היו"ר זאב אלקין
למה? אקדים אותו לערב.
זבולון אורלב
מאיר, אתה יכול מ-18:00 עד 23:00.
היו"ר זאב אלקין
זאת ההצעה שאני מביא.
זבולון אורלב
לא להשאיר פתוח בלילה.
היו"ר זאב אלקין
ההצעה שלי היא, וועדת הכנסת תכריע, שנקבל כאן תוספת להחלטה שקיבלנו בשבוע שעבר, שאם ההצבעות על חוק ההסדרים יסתיימו לפני 22:00 ביום שלישי, הדיון על חוק התקציב ייפתח באופן מיידי- -
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש- -
היו"ר זאב אלקין
אני כרגע מציע הצעה. אתם תצביעו.
רחל אדטו
אתה לא יכול להשאיר אנשים שני לילות ערים. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה כופה על אנשים להישאר שני לילות ערים.
מאיר שטרית
אתם תהיו בבעיה. אתם רוצים מלחמה? תקבלו. אל תעשה טובות, אל תאריך זמן. אני לא מבקש יותר זמן לתקציב. לנו זה מספיק. שש שעות מספיק לנו. אנחנו לא רוצים יותר זמן לתקציב.
היו"ר זאב אלקין
אם סיימו להצביע על חוק ההסדרים בארבע, אתה מציע שכולם יתפזרו?
מאיר שטרית
כן. אתם רוצים להישאר, הקואליציה? דברו אתם בלילה. אנחנו לא נהיה שותפים למשחק הזה. היתה פה הסכמה, או אי הסכמה. קיבלתם החלטה. אל תשנו את זה. תשנו את זה – נפעל בדרך אחרת. אני אומר לך מראש, שתדע. לכן אני מציע לך, אל תיתן יותר זמן דיבור. לא ביקשנו. יש שש שעות. זה די והותר. כל הדיון על התקציב הוא קשקוש אחד גדול, תסלח לי שאני אומר לך. יש שש שעות, מי שרוצה – שידבר. הרי אין מה לחדש. כבר יגידו הכול בחוק ההסדרים. התקציב הוא סתם קשקוש, תסלח לי. הדיון על התקציב בכנסת בצורה שהוא נעשה, הוא סתם קשקוש. לכן חבל על הזמן. יש שש שעות – זה מספיק הוגן.
אלכס מילר
אני רוצה להציע, אם אנו ביום שלישי מצביעים ב-17:00, אני מציע שישר אחרי שנצביע נפתח את הדיון, אבל אנחנו אומרים שננעל את המליאה ב-23:00, לא משנה מתי נצביע.
מאיר שטרית
דיון על התקציב בבוקר.
היו"ר זאב אלקין
היו הרבה הערות, שאין סיבה לסיים את הדיון מוקדם, אם הוא מסתיים בצורה כזו.
רחל אדטו
יש סיבה – אנשים לא ישנו- -
היו"ר זאב אלקין
מי מחייב אתכם לא לישון? אתם שוכחים שמי שביקש שיהיה כאן דיון בלילה ביום שני, זה לא אנחנו.
מאיר שטרית
חשוב לנו לבטא את ההתנגדות שלנו על חוק ההסדרים, לכן ביקשנו זמן דיבור. התקציב – זה בזבוז זמן. תקציב – יש זמן מוגבל בדרך כלל.
היו"ר זאב אלקין
אתה אומר ששש שעות, גם זה יותר מדי?
מאיר שטרית
כן.
היו"ר זאב אלקין
אתה מציע שאפשר לצמצם את השש שעות האלה עוד יותר?
מאיר שטרית
אני לא מציע. נשאיר שש שעות. נתנו שש שעות – יהיה שש שעות. להחזיק את המנגנון של הכנסת כל הלילה – את העובדים- -
אלכס מילר
מה שאני הצעתי, ביום שלישי, איך שמסיימים הצבעה על חוק ההסדרים, ישר מתחילים על התקציב עד 23:00. אז סוגרים את המליאה, ומתחילים בבוקר. אבל שלא נתפזר אחרי ההצבעה על חוק ההסדרים.
מאיר שטרית
אתם לא יכולים לשנות כל שני וחמישי. עם כל הכבוד, גם לסעיף 131 יש גבול. אתם רוצים לשחק בלי כללי משחק? אין בעיה.
זבולון אורלב
עכשיו אנחנו מקיימים דיון, לא מאיימים. תגיד למה.
מאיר שטרית
יש הסכמים. אנחנו נערכנו בהתאם להסכם.
זבולון אורלב
יש לך הצגה? המכביה זה הערב.
רחל אדטו
זה לא קשור. זה לא אנושי, להשאיר אנשים יומיים כאן.
קריאה
אף אחד לא מציע את זה.
רחל אדטו
כן, כי הלילה אנחנו נשארים פה.
זבולון אורלב
אף אחד לא מציע ביום שלישי בלילה להשאיר- -
רחל אדטו
לא משנה, אבל הלילה נשארים כאן עד מחר ב-23:00?
מאיר שטרית
היושב ראש, תתחיל למחרת ב-08:00 במקום ב-11:00. אין לי בעיה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מתחילים ב-09:00. ההצעה היתה, שאפשר לנצל את יום שלישי בערב.
מאיר שטרית
מאחר שאנחנו רוצים להחזיק הלילה את הכנסת כל הלילה – למחרת אנשים יהיו עייפים.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מציע שיהיה עוד לילה לבן פה, במיוחד לאור העובדה שאתם אומרים עכשיו שאתם לא רוצים יותר משש שעות. במידה וחוק ההסדרים, ההצבעות ייגמרו, נניח, חמש-שש – אין שום סיבה, חלק מהדיון על חוק התקציב לא להתחיל אותו כבר ביום שלישי.
רחל אדטו
יש סיבה, כי 46 איש נשארים הלילה כאן.
היו"ר זאב אלקין
נניח שקיימנו דיונים שלוש שעות ביום שלישי, אז במקום שלוש, אפשר להתחיל את הדיונים ב-12:00.


חבר הכנסת שטרית, הצעתי היתה שאם הסיום ביום שלישי היה בשעה סבירה, שחלק מהדיון על חוק התקציב יתקיים ביום שלישי. אני פתוח גם לפתוח את הלילה. אתם אומרים שלא רוצים את הלילה, אז לא פותחים את הלילה. ייקבע דד ליין, 21:00-22:00, הדיון מסתיים, ובהתאם לזה אפשר לקבל החלטה, שההצבעות יהיו ב-12:00 במקום ב-15:00. זה סוג ההצעה שרציתי להעביר.
מאיר שטרית
עד איזו שעה אתה רוצה לפתוח את הדיון? 21:00? גמרנו.
היו"ר זאב אלקין
אני לא רוצה שיהיה בלגאן. חבר הכנסת שטרית, אני מביא הצעה, ואני מבין שאתה אין בעיה. אני מתקן עכשיו את ההצעה שלי, בעקבות הבקשה שלכם לנעול את המליאה ב-21:00. ההצעה היא כזאת: שבמידה וההצבעות על חוק ההסדרים יסתיימו לפני 18:00, הדיון על חוק התקציב יתחיל באופן מיידי, ואז ההצבעות ביום רביעי יהיו לא ב-15:00 אלא ב-12:00. אם ההצבעות על חוק ההסדרים יחצו את הקו של 18:00, אז אנו חוזרים למתווה המקורי, שכל הדיון יתחיל ב-09:00 ויסתיים ב-15:00 בהצבעות.
מאיר שטרית
מקובל עליי.
נסים זאב
ההצבעה על ההסתייגויות- -
היו"ר זאב אלקין
ההצבעה על חוק ההסדרים לא משתנה. ההצבעה על חוק התקציב תתחיל בהתאם לשעת סיום ביום שלישי. ההצבעות על חוק התקציב יתחילו או ביום רביעי ב-12:00 או ביום רביעי ב-15:00. זה יהיה מודולרי, לפי השאלה, מתי נגמור ביום שלישי.
אברהם מיכאלי
ביום שלישי שעה 11:00, התחלת- -
היו"ר זאב אלקין
ב-11:00 זה הצבעות על חוק ההסדרים, זה לא משתנה.


השינוי השלישי שרציתי להביא לפה, בעקבות בקשה שקיבלתי מכמה ראשי ועדות, הסבו את תשומת לבי, שאנו נכנסים לתקופה של סוף רציפויות, כי מה שלא יוצג השבוע במליאה, לא יוכל לקבל רציפות עד הפגרה בגלל הצורך להמתין שבועיים.

ההחלטה האחרונה שאני רוצה להביא לכאן, זה לא יפריע לסדר הדיון, כי זה הודעה קצרה בדרך כלל, שלא דורשת לא הצבעה ולא שום דבר, שאנו נאפשר לראשי ועדות, במידה ובוועדות יש רציפויות שהם רוצים להביא למליאה, נאפשר לשים על סדר היום או בין – כדי לא לקטוע את הדיון באמצע – יש אפשרות לעשות זה או בין ההסדרים לתקציב או אפילו אחרי התקציב, אבל אם ראשי ועדות ירצו להודיע על הרציפות של החוקים, כדי שיתחילו לספור את השבועיים, אנו מאפשרים את זה כאן בהחלטה במשך השבוע הזה, כדי לא לנעול בפניהם – זה הודעות קצרות מאוד, זה לא יפריע לדיון. אני חושב שנכון לעשות זאת.
יריב לוין
אני מבקש שיופץ לכל חברי הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
ודאי, מייד. כל השינויים שמחליטים עליהם כאן, מייד זה נכנס. אז אני מביא את החבילה הזו של שלושה שינויים – הכנסת חוק הקולנוע, התניה של האפשרות להקדים את הדיונים- -
נסים זאב
מתי חוק הקולנוע?
היו"ר זאב אלקין
חוק הקולנוע יהיה אחרי מטפלות, לפני דיון על ההסדרים, היום. אחרי אי-אמון יהיה מטפלות, אחר כך קולנוע ואחר כך תחילת דיון בהסדרים.
יריב לוין
הפצה של ההסתייגויות נעשתה במייל?
היו"ר זאב אלקין
היא מונחת על שולחן הכנסת.


השינוי השנה זה החלטה של ועדת הכנסת, שאם ההצבעות על חוק ההסדרים יסתיימו עד 18:00 ביום שלישי, מקדימים את הדיון בחוק התקציב – ההצבעות בחוק התקציב יתחילו בשעה 12:00 למחרת. אם זה לא קרה, חוזרים ללו"ז המקורי – דיון ב-09:00 בבוקר והצבעות ב-15:00.
רחל אדטו
לא סייגת לגבי 21:00.
היו"ר זאב אלקין
אני מקבל. אם מקדימים את הדיון, המליאה תינעל ב-21:00.


השינוי השלישי הוא אפשרות לראשי ועדות להציג רציפויות. חבר הכנסת אורלב.
זבולון אורלב
אני מבין שמה שיבוא להצבעה ביום שלישי ב-11 בחוק ההסדרים זה רק החוקים של חוק ההסדרים ולא חוקים שפוצלו ממנו.
היו"ר זאב אלקין
נכון. כאן קיבלנו החלטות רק על שני חוקים שעולים השבוע - זה חוק המטפלות וחוק הקולנוע.


אני מביא עכשיו להצבעה את כל המכלול של שלושת התיקונים. מי בעד השינויים האלה בלוח הזמנים של השבוע? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9

נגד – 1

נמנעים – אין
היו"ר זאב אלקין
אושר ברוב קולות.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים