ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 105) (ביטוח אבטלה לעובד עצמאי), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13 ביולי 2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 80

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"א תמוז תשס"ט (13 ביולי 2009), שעה 10:50
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 105) (ביטוח לאומי לעובד עצמאי), התשס"ח - 2008

של ח"כ סטס מיסז'ניקוב, ח"כ ליה שמטוב (פ/495) דיון בהחלת דין רציפות
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

אילן גילאון

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
ח"כ דב חנין

ח"כ אלכס מילר

עו"ד חלי גיא אלדר – ייעוץ חקיקה, משרד המשפטים

אוהד רייפין – משרד האוצר

דן אורן

חזקיה ישראל - איגוד התעשיינים

רועי קרת – המוסד לביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל לב ארי

אור רוזנמן (מתמחה)
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 105) (ביטוח לאומי לעובד עצמאי), התשס"ח - 2008

של ח"כ סטס מיסז'ניקוב, ח"כ ליה שמטוב (פ/495) דיון בהחלת דין רציפות
היו"ר חיים כץ
אנחנו מחדשים את דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הסיפא של השיחה הלא פורמאלית היתה שאנחנו ננצל את כישוריה הברוכים של חברת הכנסת רחל אדטו לעזרת אזרחי מדינת ישראל ואנחנו החלת דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי, תיקון מס' 105, ביטוח אבטלה לעובד עצמאי, התשס"ח 2008 של חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב שהוא היום שר התיירות וחברת הכנסת ליה שמטוב שמשום מה היא איננה. אנחנו ניתן לנציגי הביטוח הלאומי להגיד את דבריהם. לפני שהביטוח הלאומי יגיד את דברו ניתן לחבר הכנסת אלכס מילר שהוא היה מעורב בחקיקה הזאת והוא ממשיך את החקיקה הזאת שיגיד את דברו.
אלכס מילר
תודה אדוני היושב ראש. ראשית כמו שאתם רואים, אני לא יודע אם יש לכם את המקור אבל מי שהתחיל עם החוק הזה זה חבר הכנסת יולי שטרן ז"ל. חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב בתור יושב ראש שדולה לעסקים קטנים המשיך את החוק בכנסת השבע העשרה ובעקבות כך שהוא הפך להיות שר התבקשתי על ידיו להמשיך את החוק בכנסת השמונה עשרה. אדוני היושב ראש הנושא הזה מוכר לכל חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ובעזרת השם אנחנו נוכל באמת לתקן את האפליה שנוצרה בנושא של דמי אבטלה לעצמאיים בזמן שבעצם אותם עצמאיים משלמים ביטוח לאומי ולא מקבלים את דמי האבטלה. במידה והחוק הזה יעבור אני בטוח שאנחנו נתקן את זה.
היו"ר חיים כץ
נציגי הביטוח הלאומי.
שרי בכר
שלום, עורך דין שרי בכר, ביטוח הלאומי. עמדת הביטוח הלאומי בשל המורכבות של הפרטים ובשל הנושא המורכב יש צורך שזה יעבור כהצעה ממשלתית ולא כהצעה פרטית בתיאום נוסח עם המשרדים הרלוונטיים. משרד האוצר יוסיף על העניין.
היו"ר חיים כץ
אז למה זה הגיע לפה בהסכמת הממשלה?
אוהד רייפין
אוהד רייפין, משרד האוצר. ב-14 ליוני התקבלה החלטה בוועדת שרים לענייני חקיקה שמאשרת את הצעת החוק בכפוף לתיאום עם משרד האוצר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה והמוסד לביטוח לאומי. תיאום כזה עדיין לא נעשה.
אלכס מילר
כי החוק עדיין לא עלה.
אוהד רייפין
תיאום כזה עדיין לא נעשה ואנחנו מבקשים שהוא ייעשה שהוועדה תאשר את זה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. יש לנו את החלטת הממשלה פה. היא כתובה לנו. אנחנו נכבד את החלטות הממשלה ואנחנו נצביע על זה ונחיל על זה דין רציפות. והמליאה אני מקווה שתאשר את זה. והיה והמליאה תאשר את זה, זה יחזור לפה להכנה לקריאה שנייה, שלישית, ואנחנו נעשה דיון ואנחנו לא נקדם את זה בלי הסכמות הממשלה, בייחוד שאנחנו רואים בחוק ההסדרים, ראינו שם איזו מין פריצת דרך של דמי אבטלה לעצמאיים. שכיר שפותח עסק לא ייחשב לו לצורך זמן ויישמר לו. זה הסדק בקיר שבא לפרוץ את הקיר לכניסה של עצמאיים שמשלמים ביטוח לאומי והם לא פחות טובים וראויים משכירים. אז מאחר ושמענו את דבריכם ומאחר והוועדה תכבד את החלטות הממשלה. לא תמיד היא תכבד את הרצונות של הממשלה.
אילן גילאון
הממשלה החליטה להתחשב בבקשה לדין רציפות. היא לא אמרה שהיא תומכת בחוק הזה. לפי דעתי אין אפילו בחלום סיכוי שהיא תתמוך בחוק הזה. לכן אם הטריק הזה נעשה כך אני מציע לוועדה לעקוף באמת אחרי רצונה של הממשלה, לראות אם אנחנו יכולים באמת להריץ את זה לתביעות הבאות או שזה היה תרגיל. למה אני אומר לך את זה? שנתתי את החוק הזה אף אחד לא אמר, יש חוק כזה, תעיף אותו, יש דין רציפות. אנחנו מאמצים אותו ושמים אותו על שולחן הממשלה. רק שהחוק מונח והוחלט בנימוק שיש חוק אותו דבר. בואו נראה מה קורה. לכן רצון הממשלה פה הוא קלוקל.
היו"ר חיים כץ
לא. לא. אם הממשלה היתה רוצה אחרת היא לא הייתה מעבירה את זה. ועדת שרים ולו גם בהתניה לא היתה מעבירה את זה דין רציפות. והיה וההוכחה שהעבירה דין רציפות, אז היא רוצה ואנחנו נעקוב ונכבד את ההסכמות. הסירו דאגה מליבכם. אתם שם במשרד האוצר והביטוח הלאומי הסירו דאגה מליבכם. אנחנו נקדם את זה בתיאום ואני מעלה את זה להצבעה להחלת דין רציפות. מי בעד החלת דין רציפות? תודה רבה, פה אחד. אנחנו מחילים דין רציפות. אנחנו נעלה את זה למליאה לאישור. שני אלה בנושא האבטלה.
אלכס מילר
אני לא יודע אדוני היושב ראש אם אתה מודע להחלטה האחרונה של ועדת הכנסת. בגלל שיש את הנושא של הפגרה אז מוותרים נושא של שבועיים, או על דיני הרציפות שאושרו בוועדות אפשר להעלות אותם למליאה להודעה של דיני רציפות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נכבד את כל מה שהועבר בכנסת. אז נוכל להביא את זה לדיונים. הדיון בהצעה הזאת נגמר ואנחנו נתכנס בעוד חמש דקות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55

קוד המקור של הנתונים