ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2009

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 79

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"א בתמוז התשס"ט (13 ביולי 2009), שעה 10:40
סדר היום
הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30) (ביטול שלילת תגמולים לאלמנה שנישאה), התשס"ט-2008

הצעתם של חברי הכנסת אורי אריאל, יואל חסון, איתן כבל, יצחק אהרונוביץ, יעקב מרגי, יצחק גלנטי, אורית נוקד
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

אורי אריאל

אריה ביבי

דני דנון

דב חנין

משה (מוץ) מטלון

אלכס מילר
מוזמנים
ליאת ניקריטין, רפרנטית ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד דן אורן, משרד המשפטים

עו"ד חלי גיא-אלדר, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חזקיה ישראל, איגוד התעשיינים
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל לב-ארי

אור רוזנמן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30) (ביטול שלילת תגמולים לאלמנה שנישאה), התשס"ט-2008

הצעתם של חברי הכנסת אורי אריאל, יואל חסון, איתן כבל, יצחק אהרונוביץ, יעקב מרגי, יצחק גלנטי, אורית נוקד
היו"ר חיים כץ
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30) (ביטול שלילת תגמולים לאלמנה שנישאה), התשס"ט-2008, הצעתם של חברי הכנסת אורי אריאל, יואל חסון, איתן כבל, יצחק אהרונוביץ, יעקב מרגי, יצחק גלנטי, אורית נוקד.


אנחנו ממשיכים בקצב החקיקה וכמו שאמר לי חבר הכנסת אורי אריאל במליאה לפני יומיים, אלמנות צה"ל יותר חשובות מחוק ההסדרים ואתה אכן צודק. אלמנות צה"ל יותר חשובות מחוק ההסדרים ואתה לא יכול לומר שזה לא הגיע מהר לדיוני הוועדה. אנחנו כאן על מנת להעלות את הנושא להחלת דין רציפות.


אני מבקש מחבר הכנסת אורי אריאל להציג את הנושא.
אורי אריאל
אדוני היושב-ראש, תודה. לא רק שאני לא יכול להתלונן שזה לקח הרבה זמן אלא אני רוצה להודות ולשבח אותך כי אכן אני חושב שחוק אלמנות צה"ל יותר חשוב מחוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
גם אני חושב אותו הדבר.
אורי אריאל
אתה הוכחת שאפשר לעשות גם את זה וגם את זה והדברים לא נפגעים.


החוק הזה עוסק במתן הטבות לאלמנות צה"ל שנישאו. אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים. החוק מונח לפניכם ויש בו גם את ההסבר. אנחנו מבקשים עליו דין רציפות על מנת שלא נבזבז עכשיו זמן להניח אותו שוב. רוב חברי הכנסת בעד החוק.
היו"ר חיים כץ
את זה אנחנו נראה במליאה כשהוא יגיע לשם.
אורי אריאל
יש עמדת משרד הביטחון שאומרת שהם רוצים להגיע לאיזשהו הסדר כספי שהוא משהו ביניים כי לטענתם – כל הדברים האלה ייבדקו בהמשך – החוק כפי שאנחנו מציעים אותו עולה מאה מיליון שקלים. הם יכולים להגיע לסדר גודל של חמישים מיליון שקלים. הדברים האלה יידונו בוועדה ואנחנו ודאי נגיע לאיזה שהן הבנות בעניין הזה.

אני מבקש את חבריי לאפשר לאלמנות צה"ל שנישאו לצאת מהמחתרת. הגיע הזמן. זה לא מגיע להן. המציאות שהן חיים בה כיום לא מגיעה להן. אנחנו יכולים לשנות את זה ובעזרת השם גם נשנה את זה.
דן אורן
הממשלה תומכת.
משה (מוץ) מטלון
אני רוצה לברך אותך על הדיון הזה. אני חושב שצריך להודות גם לחברי הכנסת שמובילים את העניין הזה. זה חוק צודק. זה לא להוציא את האלמנות מהמחתרת אלא זה פשוט להוציא אותן ממקרים של עבירה על החוק או לנהל חיים כשהן לא חיות באופן סדור וגלוי כמו שצריך.


אני רוצה להאיר את עיני חבר הכנסת אריאל ולומר אני לא מאמין בכל הסדר שהוא עם משרד הביטחון עם הקבוצה הזאת. אני חושב שצריך ללכת כאן לחקיקה כמה שתעלה.
ליאת ניקריטין
רציתי להדגיש שבהתאם להחלטות ועדת השרים לחקיקה, סוכם הצעת החוק יוחל עליה דין רציפות בתנאי שהיא תתואם עם משרדי הביטחון והאוצר.
היו"ר חיים כץ
זה תואם פה בוועדה. ברור לי שגם משרד האוצר וגם משרד הביטחון יתגמשו ויבוא לציון גואל.
רחל אדטו
יש כאן כבר הודעה של משרד הביטחון.
היו"ר חיים כץ
היא הודיעה לפרוטוקול וזה בסדר. היא עשתה את עבודתה ואנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הצעת החוק?

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

ההצעה עברה פה אחד ואנחנו נעלה אותה למליאה להחלת דין רציפות.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים