ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2009

הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשס"ח-2008 - החלק שנותר מהפיצול (התחייבויות)

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13 ביולי 2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 78

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"א תמוז תשס"ט (13 ביולי 2009), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשס"ח 2008

של ח"כ דב חנין, ח"כ שלי יחימוביץ, ח"כ מיכאל מלכיאור, ח"כ יורם מרציאנו,
ח"כ מוחמד ברכה, ח"כ חנא סוויד (פ/1230) דיון בהחלת דין רציפות
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

אילן גילאון

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
ח"כ דני דנון

ח"כ דב חנין

ח"כ אלכס מילר

עו"ד דבורה אליעזר – משרד התמ"ת

עו"ד חלי גיא אלדר – יועצת חקיקה, משרד המשפטים

חזקיה ישראל – איגוד התעשיינים

דן אורן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל לב ארי

נועה בן שבת

אורי רוזנמן (מתמחה)
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשס"ח 2008

של ח"כ דב חנין, ח"כ שלי יחימוביץ, ח"כ מיכאל מלכיאור, ח"כ יורם מרציאנו,
ח"כ מוחמד ברכה, ח"כ חנא סוויד (פ/1230) דיון בהחלת דין רציפות
היו"ר חיים כץ
13 ביולי 2009. לפני שנדון בהצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד התשס"ח 2008 של חבר הכנסת דב חנין וחברת הכנסת שלי יחימוביץ, וחבר הכנסת מיכאל מלכיאור וחבר הכנסת יורם מרציאנו, שניהם לשעבר, הייתי רוצה להעלות לוועדה הצעה להקמת משנה בנושא נגישות. אנחנו בוועדה הזאת מאחר ואנחנו רוצים לעבוד ברצינות ולרדת לעומקם של דברים אנחנו נקים כמה ועדות משנה בכל מיני נושאים. אני רוצה להעלות הצעה להקמת ועדת משנה בנושא נגישות. אני מעלה את ההצעה להצבעה להקים ועדת משנה אשר תדון בתקנות נגישות, תקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בנושא מקום ציבורי ושירות ציבורי. החלטות ועדת המשנה יועברו לאישור מליאת הוועדה. אני מציע שיושב ראש הוועדה יהיה אילן גילאון ושיהיו חברים בוועדה ציון פיניאן, אריה ביבי, אורלי לוי ומשה (מוץ) מטלון. מי בעד אישור הקמת הוועדה ומינוי החברים ירים את ידו. תודה רבה. מאחר ואין מתנגדים אז אני מאחל לחברי הוועדה ולעומד בראש אילן גילאון שיעשו עבודה פורייה ויביאו לוועדה הזאת את מסקנותיהם.
משה (מוץ) מטלון
אני רוצה רק להגיד לוועדה שבחרת ביושב ראש הכי ראוי לוועדה.
היו"ר חיים כץ
תאמין לי שיהיו פה עוד ועדות עם יושבי ראש ושום דבר לא נעשה במקרה.
משה (מוץ) מטלון
אני אומר את זה בשיא הרצינות בחרת את האיש הכי ראוי לוועדה.
היו"ר חיים כץ
אם הוא לא היה ראוי הוא לא היה נבחר.
משה (מוץ) מטלון
אני אבקש לחזק אותו.
רחל אדטו
זה חוקים שכבר קיימים?
היו"ר חיים כץ
זה לא חוקים, זה תקנות. אני מדבר על תקנות. אני לא מדבר על חקיקה. חבר הכנסת מוץ מטלון, אנחנו נעבור להחלת דין רציפות של הצעת חוק לאיסור קבלת ביטחונות מעובד התשס"ח 2008. כמו שאמרנו חבר הכנסת דב חנין וחברת הכנסת שלי יחימוביץ בקצרה אם יש לך מה להגיד כי החוק ביסודו כבר אומר את הכל.
דב חנין
אז כמו שאדוני אמר החוק כבר אומר את הכול. אני רק אוסיף ואומר שאנחנו ניהלנו לקראת הדיון הזה הידברות עם משרדי הממשלה. בכוונתנו לקדם את החוק בתיאום עם משרדי הממשלה, כמובן קודם כל עם משרד התמ"ת ולענות במשותף לשאלות שיתעוררו ולקדם פתרונות משותפים.
היו"ר חיים כץ
יש עוד מישהו שיש לו מה להגיד בעניין?
משה (מוץ) מטלון
רק לשאול כמה מינוים יהיו?
דב חנין
המטרה של החוק הזה אדוני היושב ראש ועמיתי חברי הכנסת היא למנוע מצב שבו לוקחים ביטחונות מעובדים, האמת היא שמטרתו העיקרית של החוק נגעה לעובדים שהם דווקא העובדים החלשים יותר. כדי לעבוד במקום עבודה מסוים גובים מהם ביטחון, ביטחונות מסוימים. זה המקום שאני הגעתי לחוק הזה, ולפעמים אחר כך גובים את הביטחונות האלה והם אפילו יותר גבוהים בערכם בהרבה מהשכר של אותו עובד בכלל יכול לקבל. והמטרה היא לקבוע מגבלות לקבלת הביטחונות מהעובדים.
רחל אדטו
אתם לא מכניסים את העובדים זרים פה גם בפנים?
דב חנין
מדובר באופן כללי על עובדים. הטלת מגבלות על הנוהל הבעייתי של הטלת ביטחונות על עובדים. מצד שני מבלי לפגוע ביכולתם של מעבידים כן לשלוח נניח עובדים להכשרה מקצועית וכדומה. זאת אומרת לייצר איזשהו איזון מתאים ונכון שיוכל להתמודד עם הבעיה החברתית הרצינית הזאת.
רחל אדטו
עוד פעם אני שואלת כי עובדים זרים למשל נכנס הנושא הזה במסגרת הביטחונות שלוקחים מהם דרכון, שלוקחים מהם משהו כדי להבטיח את הקשר הזה. השאלה אם זה חל גם על העובדים הזרים?
היו"ר חיים כץ
מאחר וזה בתיאום עם הממשלה אז הם ישמרו על האינטרסים וזה חל על הכול.
דן אורן
לשאלה של חברת הכנסת רחל אדטו זה חל גם על עובדים זרים כיוון שחוקי העבודה חלים גם על כל אדם במעמד של עובד.
ג'ודי וסרמן
אבל לגבי עובדים זרים יש חקיקה נוספת ספציפית של איסורים והגבלות נוספים או חובות, דברים נוספים על המעבידים כדי להגן על העובדים.
רחל אדטו
שלא יקחו להם את הדרכון.
ג'ודי וסרמן
בין היתר.
דן אורן
זו עבירה פלילית.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה.


מי בעד הצעת החוק ירים את ידו?

הצבעה

בעד – פה אחד
דב חנין
אני מצביע במקום חבר הכנסת אגבאריה.
היו"ר חיים כץ
הוא בליכוד, אתה מצטרף לליכוד?
דב חנין
אין לי ברירה. אם הוא מטעם הליכוד.
היו"ר חיים כץ
מאחר והצביעו פה אחד אז למען הסר ספק אנחנו מוחקים מהפרוטוקול את הצבעתו של דב חנין. שאף אחד לא יבוא ויגיד שמישהו חלילה הצביע שהוא לא מוסמך. הצעת החוק עברה פה אחד. היא תעלה למליאה לאישור. תודה רבה לכם. הישיבה בנושא הזה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:37

קוד המקור של הנתונים