ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/07/2009

תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

12.7.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול

מישיבת ועדת כספים

יום ראשון, כ' תמוז תשס"ט (12 ביולי 2009), שעה 10:30
סדר היום
תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה לשנת 2010
נוכחים
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שלמה מולה

ציון פיניאן
מוזמנים
תמר אדרי – מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית

אורלי עדס – סמנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית

אהרון שבת – חשב ועדת הבחירות המרכזית

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים

שרונה שכטרמן – ויצו

אשרת צור – שדולת נשים

דינה האן

לאורה מינק – יו"ר אמונה

יעל לב גולדשטיין – יועצת משפטית, שדולת נשים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
מ.מ.מ
עמי צדיק
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה לשנת 2010
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שני סעיפים. סעיף אחד, תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה לשנת 2010. הסעיף השני, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 171 (הוראת שעה) התשס"ט – 2009. אנחנו מתחילים בתקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה לשנת 2010. גברת אדרי את מציגה את זה?
תמר אדרי
כן. אני אציג. קודם כל התקציב לשנת 2009 כבר אושר לפני הבחירות. אנחנו מדברים על 2010. ועדת הכספים של ועדת הבחירות דנה בתקציב ואישרה אותו ב-8 לחודש. אנחנו מעבירים אליכם. זה הוא בעצם תקציב של שנה שהיא איננה שנת בחירות. שנה ראשונה של אחרי בחירות שבה אנחנו מצטיידים בכל הציוד לקלפיות כי אנחנו רוצים להיות ערוכים כמו שצריך על פי החוק וגם לרכוש כמות אדירה של נייר ופתקי הצבעה. בעצם זו העבודה שלנו בבחירות. זה תקציב שבין בחירות. הוא לא גדול. הוא בסך הכול בן 9935000 שקלים.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים יש בועדת הבחירות המרכזית?
תמר אדרי
עובדים בוועדה, מספר העובדים הוא 13. אבל זה הרבה בחלקיות משרה. בסך הכול יש תקנים שבעה וחצי. יש שליש משרה, יש אפילו בשעות שזה עד רבע משרה. לפי הצורך.
היו"ר משה גפני
אין אפשרות גם לבדוק מה זה לעומת 2009 כי ב-2009 היה תקציב אחר לחלוטין.
תמר אדרי
זה תקציב אחר לגמרי. אנחנו נתנו דברי הסבר למעשה לכל אחת מהפעולות שאנחנו מתכוונים לעשות.
היו"ר משה גפני
מי מכין את התקציב הזה?
תמר אדרי
את התקציב מכין החשב של ועדת הבחירות. החשב, אני, ראש אגף המשנה שהוא אחראי על הלוגיסטיקה. זה מגיע לועדת כספים. הפעם בגלל שהיא הורכבה מאוחר ולא היתה לנו עוד ועדת כספים כי הוועדה המסדרת לא הספיקה אז הנשיאות הגישה לוועדת הכספים. הנשיאות זה מתוך 5 הסיעות הגדולות שמתוכם חברי כנסת. הם דנו בזה כוועדת כספים בוועדה המסדרת. אחר כך זה בא לנשיאות. אחר כך זה בא למליאה.
היו"ר משה גפני
יש גידול בשכר לעובדים האלה?
תמר אדרי
לא. לא. גם לא השתנה גודל הוועדה. לא השתנה כלום.
היו"ר משה גפני
יש לחברי הכנסת הערות על תקציב ועדת הבחירות המרכזית?
ציון פיניאן
היות והבחירות תתקיימנה בעוד ארבע שנים אז אפשר לאשר.
ח"כ מולה
אנחנו מקווים מאוד.
תמר אדרי
רק להגיד שאם במקרה חס וחלילה יפרצו בחירות אז אנחנו מביאים תקציב נוסף. זה תקציב לשנה שאיננה שנת בחירות. אם פתאום יהיו בחירות אז יהיה כמובן תקציב של בחירות. זה תקציב לפעולות השוטפות של הוועדה להכנות לקראת הבחירות. זה תקציב קטן.
עמי צדיק
זה שעברתם מקום בכנסת הגדיל את ההוצאות?
תמר אדרי
הגדיל את ההוצאות כי אנחנו משלמים לכנסת עבור הארנונה ואנחנו משלמים לכנסת עבור תחזוקה.
ציון פיניאן
צריך להיערך או משהו?
היו"ר משה גפני
לבחירות?
תמר אדרי
אנחנו נערכים כל הזמן.
היו"ר משה גפני
אוקיי. רבותיי, אני מבין שאין התנגדות לאישור התקציב? טוב. גברת אדרי מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ככל הנראה בוועדת הכספים יש אמון מלא בך בתקציב שהעלית.
תמר אדרי
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור התקציב לוועדת הבחירות המרכזית לשנת 2010 בהנחה שאין בחירות ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. התקציב שאושר כפי שביקשתם ושיהיה בהצלחה. אני באופן אישי רוצה שלא יהיו בחירות.
תמר אדרי
אנחנו עושים הכול כדי להיות מוכנים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים