ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/07/2009

חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת 18
מושב 1
פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"ג תמוז, תשס"ט, 15/07/2009, שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה:
סדר היום

קוד המקור של הנתונים