ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/07/2009

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת

08.07.09

הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 26

מישיבת ועדת הכנסת

מיום רביעי, ט"ז בתמוז, התשס"ט (8 ביולי, 2009) בשעה 15:30
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170)(הוראת שעה), התשס"ט-2009
2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

אברהם מיכאלי

אחמד טיבי

דוד רותם
מוזמנים
סגן השר יצחק כהן
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170)(הוראת שעה), התשס"ט-2009
2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק
היו"ר זאב אלקין
שלום לכם, אני פותח את ישיבת הוועדה. הנושא הראשון : קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170)(הוראת שעה), התשס"ט-2009 ולאחר מכן גם בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, אותה הצעת חוק לקריאה שניה ושלישית. קודם כל, במליאה הושמעו שתי עמדות לגבי הוועדה הרלבנטית להצעת החוק, עמדה אחת – ועדת הכספים, עמדה שניה – הוועדה למעמד האישה. הגיעו לסיכום לפיו הדיון בהצעת החוק יתקיים בוועדת הכספים, ויושבת ראש הוועדה למעמד האישה תשתתף בדיון הזה במסגרת - -
דוד רותם
על מה מדבר התיקון הזה?
היו"ר זאב אלקין
מטפלות.
דוד רותם
אתם רוצים שזה יעבור מהם?
סגן השר יצחק כהן
אני אסביר גם למה. חייבים להעביר את החוק הזה כי תיווצר לאקונה בתקציב, דבר שלא יאפשר להעביר את התקציב.
דוד רותם
זה לאמץ את הפסיקה או נגד הפסיקה?
היו"ר זאב אלקין
זה באמצע. זה לא לאמץ את הפסיקה ולתת פיצוי - -


אז אני מציע לחברים לאשר קודם כל את הוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק, את ועדת הכספים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר.


הבקשה השניה- בקשת הממשלה נימק אותה כאן סגן השר כהן להקדמת הדיון לקריאה שניה ושלישית. מי בעד בקשת הממשלה? מי נגד? תודה, אושר.


אם הצעת החוק הזו תעלה בשבוע הבא, בגלל הנסיבות שהוסברו כאן, במהלך הדיון על התקציב, למשל –אחרי אי אמון, או, לחילופין – מייד אחרי התקציב, האם זה דורש אישור מיוחד לוועדת הכנסת? כי אישרנו, על פניו, סדר יום לאותו שבוע.
ארבל אסטרחן
אם זו תהיה חריגה מגדר סדרי הדיון שנקבעו אז צריך החלטה שמייחדת את זה.
היו"ר זאב אלקין
כי על פניו – הצעת חוק שקיבלה פטור מחובת הנחה, מותר להעלות אותה - -
ארבל אסטרחן
היום כתוב שההצעה תעלה למחרת ההנחה. זה מאפשר להעלות אותה, אבל זה רק אם לא עושים דברים אחרים. זה החל מאותו יום.
היו"ר זאב אלקין
זה מחייב החלטה מיוחדת, או עכשיו?
ארבל אסטרחן
יש לך הערכה מתי יביאו את זה?
היו"ר זאב אלקין
הם חייבים להביא את זה צמוד לתקציב, כנראה לפני התקציב. השאלה מה מספר ההסתייגויות, מה אורך ההסתייגויות.
דוד רותם
אני מציע שאנחנו נחליט שהצעת החוק הזו תעלה לדיון - -
היו"ר זאב אלקין
שמותר להעלות אותה במהלך השבוע הבא - -
ארבל אסטרחן
גם אם זה יהיה בין לבין.
דוד רותם
היא תועלה להצבעה ביום שני, שלישי או רביעי של השבוע הבא.
ארבל אסטרחן
אנחנו לא מחייבים, מאפשרים את השיקול שהיא תעלה, גם אם זה לא בשעות הרגילות של המליאה. זו הכוונה.
היו"ר זאב אלקין
בהתאם להמלצה שקיבלנו אני מביא להחלטה מיוחדת של ועדת הכנסת, שהיא מעין תיקון לסדרי הדיון, שניתן להעלות את הצעת החוק הזו ברגע שוועדת הכספים תסיים את עבודתה, לדיון באחד מהימים במהלך השבוע הבא -או יום שני או שלישי או רביעי או אפילו חמישי.
ארבל אסטרחן
אם רוצים לקבוע ישיבה נוספת ביום מסוים – זה יו"ר הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
זה לא במסגרת ישיבה נוספת, זה חלק רצוף מהישיבות האלה, או לפני, או בין שני החוקים –בין חוק ההסדרים לתקציב. יש שלוש אופציות: או לפני חוק התקציב, או לפני חוק ההסדרים, אחרי אי אמון, או אחרי סיום ההצבעות על חוק ההסדרים, או אחרי חוק התקציב. אלה שלוש האפשרויות שיש. אני מראש רוצה שהוועדה תאשר את כל שלושת האפשרויות.
ארבל אסטרחן
אם זה לא קביעת ישיבה נוספת או ישיבה לפני סעיף 27, שאז - -
היו"ר זאב אלקין
זה רק תיקון מסוים לאותה החלטה.
ארבל אסטרחן
השאלה אם לא צריכה להיות איזה ודאות - -כי אמרנו שעות, בהחלטה. הוועדה קבעה שעות. שזה לא יצמצם את שעות הדיון שיהיו על התקציב.
היו"ר זאב אלקין
גם לא על חוק ההסדרים. זה לא יצמצם. אז אפשר לקבל החלטה כזו, של שלוש אפשרויות. מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע? התיקון לסדרי דיון לשבוע הבא – התקבל.
ארבל אסטרחן
זו לא סטייה משמעותית מהם – זה פשוט אומר - -
היו"ר זאב אלקין
זה למען הסדר הטוב.
דוד רותם
אני מבקש רביזיה.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הרביזיה? מי נגד? הרביזיה נפלה.

תודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:40

קוד המקור של הנתונים