ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ז-חשמל

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכלכלה

8.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 54

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, ט"ז תמוז התשס"ט (8 ביולי 2009), שעה 14:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק י"ז – חשמל – בקשה לדיון מחדש של ח"כ עמיר פרץ ודיון מחדש
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

דני דנון

רוברט טיבייב

עמיר פרץ

פניה קירשנבאום

דוד רותם
מוזמנים
דרורה ליפשיץ, יועצת משפטית, משרד התשתיות הלאומיות

נעם בריימן, לשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות

חגית בן-חמו, מנהל תחום בכיר כלכלה, משרד התשתיות הלאומיות

נופיה בכר, מנהלת אגף בכיר - תכנון וכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות

סמדר בת אדם, רמ"ט השר, משרד התשתיות הלאומיות

ערן פולק, סגן הממונה על תקציבים, משרד האוצר

עו"ד אלדר דוכן, לשכה משפטית, משרד האוצר

אורית פרקש-הכהן, יועצת משפטית, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק י"ז – חשמל – בקשה לדיון מחדש של ח"כ עמיר פרץ ודיון מחדש
היו"ר אופיר אקוניס
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה בבקשה לדיון מחודש של ח"כ עמיר פרץ, שביקש רביזיה על פרק י"ז - חשמל.
לאה ורון
הוא הודיע לוועדה באמצעות עוזרתו שהבקשה לדיון מחדש היא בניגוד לדעתו, שהבקשה לקיים את הישיבה בנושא הדיון מחדש במועד הזה היא בניגוד לדעתו.
היו"ר אופיר אקוניס
הוועדה לא קובעת ישיבות לפי לוח הזמנים הפרטי של חברי הכנסת.
דני דנון
אם חבר כנסת רוצה רביזיה, זה עובר לדיון?
לאה ורון
אם חבר כנסת מבקש, לפי תקנון הכנסת, בקשה לדיון מחדש, הוועדה מעמידה על סדר יומה את הבקשה בתיאום אתו. הדיון מתחיל בהעלאת הבקשה להצבעה. אם הבקשה מתקבלת, מתקיים הדיון מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
את מציעה שנעלה להצבעה את בקשתו של חבר הכנסת פרץ? חבר הכנסת פרץ הודיע לי שהוא לא יוכל – גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
אתי בנדלר
הפרוצדורה של דיון מחודש היא פרוצדורה שקבועה בתקנון, בהתאם לסעיף 110.
היו"ר אופיר אקוניס
רק אעדכן, כדי שלא יהיו אי הבנות – שוחחתי עם חבר הכנסת פרץ לפני שעה וחצי. אמרתי לו שבנסיבות שנוצרו בשעה 11:30, והתנצלתי בפניו על כך שלא קיימנו את הישיבה ב-11:30, שאם הדבר היה תלוי בי, היא היתה מתקיימת, והתוצאה היתה כפי שהיתה מתקבלת, ואולם מכיוון שלא הצלחנו לקיים אותה ב-11:30 ביקשתי ממנו שב-14:30 נקיים את הישיבה. התקשרתי אליו, הוא אמר שהוא יצא מהבניין והוא בדרום הרחוק, הרבה אחרי באר שבע, אם אניני טועה, ציטוט שלו. וזה בסדר גמור, חשוב להיות שם.


מצד שני, אמרתי לו, שהיום, למיטב ידיעתי, הוא יום עבודה של הכנסת. זה יום רביעי. אנו לא בפגרה. אנו נמצאים כאן, האם הוא יוכל לחזור עד 14:30 לכאן כדי לקיים את הדיון? הוא אמר שלא, ושאעשה מה שאני מוצא לנכון, אז מצאתי לנכון לקיים את הישיבה ב-14:30, להעלות את הצעתו של חבר הכנסת פרץ, ולקבל החלטה ברוב קולות.
אתי בנדלר
ההליך של דיון מחדש קבוע בסעיף 110 לתקנון, הוא הליך דו שלבי; משהוועדה מתכנסת לדון בבקשה, מצביעים קודם כל על עצם הבקשה לדיון מחדש. אם ההצעה מתקבלת, מתקיים דיון מחדש. אם ההצעה אינה מתקבלת בהצבעה, לא מתקיים דיון מחדש.
דני דנון
אם תתקבל החלטה לדיון מחדש, המועד יתואם יחד עם חבר הכנסת פרץ.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר גמור.
אתי בנדלר
אזכיר שאמרתי ליושב ראש בשיחה טלפונית בינינו, שמקובל ונהוג בכנסת לתאם מועדים לדיון בבקשות של חברי כנסת כמו דיון בהצעות חוק פרטיות בוועדות וכו' עם המציע עצמו. זה מה שמקובל.
לאה ורון
זה גם מה שנעשה לגבי הישיבה שנקבעה ל-11:30.
אתי בנדלר
היושב ראש לקח את זה לתשומת לבו.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. חזרתי ואמרתי לחבר הכנסת פרץ, שיום רביעי הוא יום עבודה של הכנסת, וב-14:30 עדיין יום עבודה. אגב, אנחנו גם קיבלנו בקשות לקיום דיונים, מבלי שהדבר יהיה נוח ללוח הזמנים של יושב ראש הוועדה, ומרצוני הטוב שיניתי את לוח הזמנים שלי לדברים שאפילו לא היו חשובים לי, אלא היו חשובים לאחרים.
דוד רותם
האם רק חברים קבועים יכולים לבקש רביזיה?
אתי בנדלר
בדרך כלל מקובל שחברי הוועדה מבקשים את הבקשה לרביזיה.
דוד רותם
אחרת הייתי מבקש עכשיו רביזיה, והייתי מבקש לאמץ את טענותיו של חבר הכנסת פרץ, ואז הטענות שלו נשמעו וההצבעה תואמה אתו.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. אני מעלה להצבעה את ההצעה, האם לקיים דיון ברביזיה של חבר הכנסת פרץ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 4

נמנעים - אין
לאה ורון
חברת הכנסת קירשנבאום מצביעה במקום חבר הכנסת אילטוב, חבר הכנסת רותם מצביע במקום חבר הכנסת עמאר.
היו"ר אופיר אקוניס
בעד – 1, נגד – 4, אין נמנעים. ההצעה נדחתה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:40.

קוד המקור של הנתונים