ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2009

תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכי-נוע

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכלכלה
10
21/7/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 63

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שלישי, כ"ט בתמוז התשס"ט (‏21 ביולי, 2009), שעה 11:30
סדר היום
1.
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכינוע
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר
מוזמנים
עוזי יצחקי
-
סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חנניה אפנג'ר
-
מנהל מחוז רישוי באר-שבע והנגב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שמעון ולינסקי
-
מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רן פינקל
-
ראש תחום מחלקת מוסכים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד חוה ראובני
-
סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ד"ר דן לינק
-
ראש מינהלת תשתיות ותנועה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

עו"ד עמי רוטמן
-
יועץ משפטי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מרב רפאלי
-
מנהלת תחום פניות הציבור, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

רוית הופמן
-
תובעת את"ן, המשרד לביטחון פנים

פקד שגית שועלי
-
תובעת את"ן, המשרד לביטחון פנים

יובל גינסברג
-
מנהל שי מוצרי איכות בע"מ

אביהו בן-נון
-
דירקטור, חברת יוניברסל מוביליטי טכנולוגי

אסף אגמון
-
מנכ"ל חברת יוניברסל מוביליטי טכנולוגי

רון קהתי
-
סמנכ"ל שיווק, חברת יוניברסל מוביליטי טכנולוגי

אהוד ענבר
-
סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת, מרכז השלטון המקומי

אריה כרנדיש
-
ממונה על הבטיחות, התאחדות חקלאי ישראל, המרכז החקלאי

רן שיטרית
-
יועץ ליו"ר הוועדה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון


נועה קברטץ (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכינוע
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכינוע והפיכתה להוראת קבע.


רצו להביא לנו סאגוויי להדגמה.
לאה ורון
כן, אבל לבסוף הודענו שלא יגיע.
היו"ר אופיר אקוניס
על מה מדובר?
חוה ראובני
לפני קצת יותר מ-3 שנים אושרו תקנות להסדרת השימוש ברכינוע. רכינוע הוא השם הגנרי למוצר שכולל כיום בתוכו רק את המוצר המסחרי של סאגוויי אבל אנחנו מדברים על תקנה לא של מוצר ספציפי אלא על שיטה טכנולוגית מסוימת שמתירה את שימוש בו בלי רישיון. הרכב פטור מרישיון רכב והנהג מרישיון נהיגה, עם הסדרה מסוימת של כללי שימוש. בזמנו זה נקבע כהוראת שעה בתוקף ל-3 שנים. הוראת השעה הזאת פקעה ב-4 ביוני 2009.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר לא צריך רישיון נהיגה ולא צריך רישיון רכב. יש הגבלת גיל למי שנוהג בדבר הזה?
חוה ראובני
מגיל 16 ואילך, ודרישה של בקיאות בהפעלת הרכינוע. כיום התקנות לא בתוקף, הן פקעו.
היו"ר אופיר אקוניס
מי יודע אם הם בקיאים בהפעלה?
קריאה
מי שמכר להם.
היו"ר אופיר אקוניס
מי שמכר לוקח על עצמו לוודא שהמפעיל בקיא?
קריאה
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
זה מאוד פרוזאי "בקיא בהפעלה".
חוה ראובני
כי אנחנו לא מדברים על רכב.
אסף אגמון
הוא עובר תהליך הכשרה אצלנו.
היו"ר אופיר אקוניס
תיכף אתם תדברו ואני אשמע.
חוה ראובני
מכיוון שנמכרו, על-פי הנתונים שנמסרו לי, כמה מאות כלים כאלה ולא נמצאו אירועים בטיחותיים, לפיכך אנחנו רוצים לעגן את ההסדר הזה כהסדר של קבע. בלי התקנות האלה למעשה השימוש בסאגוויי אסור כי זה רכב מנועי שאין לו רישיון רכב ואין לו רישיון נהיגה מתאים, הוא לא עומד בתקינה וכולי. בלי התקנות האלה השימוש בו אסור. אנחנו רוצים לבטל את הוראת השעה ולהפוך את ההוראות הללו לתקנות קבועות.
עוזי יצחקי
האישור של הכלי הזה, שהגיע אי-שם ב-2004, ניתן באופן מדורג ומבוקר מאוד. בהתחלה אישרנו אותו בשטחים תפעוליים לפיילוט וראינו שאין אירועים בעייתיים. לאחר מכן אישרנו שימוש בצורה מרוכזת, עם הדרכה כנדרש. ולאחר מכן, כאשר ראינו שאין אירועים והכלי בטיחותי, שימושי ונדרש במקומות מסוימים – יש כאן גם היבטים תעסוקתיים וכלכליים שהוא תורם במספר מקומות, ואת זה בוודאי גם היזמים יוכלו לציין - - -
היו"ר אופיר אקוניס
מה מהירות הנסיעה בכלי הזה?
אביהו בן-נון
עד 13 קמ"ש.
חוה ראובני
התקנות מגבילות ל-13 קמ"ש.
עוזי יצחקי
לכן אנו סבורים שיש מקום לקבוע את התקנות כתקנות קבועות.


אני רוצה לציין, וזה בוודאי יעלה כאן גם בהמשך, אנו בודקים ונבדוק כלים נוספים שיכולים להיכנס לקטגוריה כזאת או לקטגוריות דומות. אני רוצה לציין, וזה יבוא גם בפני הוועדה המכובדת בחודשים הקרובים, אישרנו ועובדים עכשיו על תקנות לאופניים עם מנוע עזר חשמלי, זה כלי "חם" מאוד בשוק היום, וכלים נוספים, ויש כאן גם יזמים נוספים שיציגו. אנחנו נבדוק ומתחייבים בתוך חצי שנה לבוא עם המלצות לאישור כלים נוספים.
לאה ורון
לוועדה פנו היזמים הנוספים ב-17 בפברואר 2009 ומאז חלפה לפחות חצי שנה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מוכרח להגיד שלא הייתי כאן אז. אפילו לא הושבעתי עדיין לכנסת בתאריך הזה. זה היה שבוע לפני השבעת הכנסת. התקנות האלה חלות רק על חברה אחת כרגע? איך זה עובד בדיוק?
חוה ראובני
בפועל יש רק יצרן אחד שמייצר כלי שעונה על ההגדרה.
עוזי יצחקי
כפי שאמרתי, נכון שהגיעו אליי פניות של יזמים נוספים עוד לפני פברואר, פנו גם אליכם וגם אלינו. מינינו ועדה מקצועית בראשות מנהל תחום התקינה באגף הרכב, שבדק והמליץ לגבי אופניים עם מנוע עזר, ונבדוק כלים נוספים בצורה מדורגת. אני מודיע כאן ומתחייב, בתוך חצי שנה לכל היותר נבוא עם המלצות נוספות. אנחנו יודעים שבשוק יש דרישה לכלים הללו. לא אסתיר, המשטרה ואנחנו יודעים שבמקומות רבים בארץ משתמשים בכלים כאלה בצורה חופשית ומוכרים אותם בחנויות. אנחנו רוצים להסדיר את זה, שהדבר יהיה חוקי ובטיחותי.
יובל גינסברג
אני מחברת "שי מוצרי איכות". התקנה כפי שהיא, היה לנו איזה רצון להתנגד אליה, אבל מבעוד מועד קיבלנו את הצעתו של מר יצחקי. התקנה כפי שהיא מאוד-מאוד מגבילה, עם ג'יירו ופטנטים מיוחדים שמאוד-מאוד מגבילים, עד כדי כך שאפילו אין כלי שני שמתאים לה. כלומר כרגע לא יהיה כלי שני שייכלל בזה. לכן אני מסיר את התנגדותנו.
היו"ר אופיר אקוניס
נאמר גם ונכתב בפרוטוקול שבתוך חצי שנה יובאו תקנות נוספות.
יובל גינסברג
אנחנו מקווים שיתוקנו דברים עוד לפני כן מכיוון שהדרישה גדולה מאוד. הכלי שאנחנו מדברים עליו יימכר בכ-5,000 שקלים לצרכן, בעוד הכלים שנמכרים היום מחירם למעלה מ-20,000 שקלים. עולה מן הפרוטוקול של הישיבה הקודמת שלכם, שעיינתי בו, דיברתם על כך שילדים בני 12-16 יסעו על הכלים הללו.
היו"ר אופיר אקוניס
הבנו שזה מיועד לאנשים מגיל 16 ומעלה.
יובל גינסברג
אני לא רואה ילד בן 16 קונה כלי כזה ב-20,000 שקלים.
היו"ר אופיר אקוניס
יש מי שההורים קונים להם. זה באמת כלי מאוד תל-אביבי. רוב הקונים והמשתמשים בו הם בוודאי תל-אביבים.
דן לינק
עכשיו לא מדובר על הסאגוויי.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מדבר על הסאגוויי. אתה מדבר על משהו אחר.
יובל גינסברג
אנחנו מדברים על כלי שמחירו נמוך בהרבה ולכן התפוצה תהיה משמעותית יותר. בסופו של דבר רכבים ממונעים בחשמל נועדים לחסוך רכבים. לנו יש כלים עממיים יותר וזולים יותר.
היו"ר אופיר אקוניס
להם יותקנו תקנות, כפי שהתחייב סמנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בחצי השנה הקרובה. ההודעה הזאת בוודאי מקובלת עליך.
לאה ורון
מדובר על מחצית ינואר 2010.
היו"ר אופיר אקוניס
נעשה את זה עד סוף דצמבר 2009 כדי שנתאפס ב-1 בינואר 2010. כולם מנקים שולחן באותם הימים. מאה אחוז, אז מבחינתך הסרת את ההתנגדות.


רשות הדיבור למפקד חיל האוויר לשעבר. יש תארים שנושאים אותם כל החיים, וזה כבוד. בארצות-הברית מקובל מאוד להגיד גם לאנשים שכבר לא מכהנים בתפקיד Mr. president או Mr. ambassador. אני באתי מתרבות כזאת של תארים, שאולי היא לא כל-כך ישראלית.
אביהו בן-נון
יש לי 5 כרטיסי ביקור ועל אף אחד מהם לא תמצא את המילים "אלוף במיל'".
היו"ר אופיר אקוניס
כי אתה צנוע.
אביהו בן-נון
כאשר פונים אליי חברים שמשתחררים מן הצבא, אני אומר להם: הדבר הראשון שתעשו, תסגרו את החלון מאחוריכם ואל תחפשו כל הזמן להשוות. זה משהו אחר.
אופיר פינס-פז
אם אתה רוצה אקרא לך דירקטור חברת "יוניברסל מוביליטי טכנולוגי".
אביהו בן-נון
אנחנו תומכים כמובן באישור התקנות. עשינו את זה בצורה מאוד ממוקדת ורצינית, כולל הדרכות, כולל ביטוח, שלא היינו חייבים בו אבל כל אחד מבוטח. מכרנו כ-300 כלים עד היום. אלה כמויות לא גדולות מאוד.
היו"ר אופיר אקוניס
יש לך חתך של הרוכשים?
אביהו בן-נון
רוכשים מכל רחבי הארץ. יש חברות תיירות והשכרה שעורכות טיולים על הרכינוע.
היו"ר אופיר אקוניס
אמרה לי מנהלת הוועדה שהיתה בטיול בעיר דוד על הכלי הזה.
לאה ורון
היה כייף גדול.
אביהו בן-נון
נערכים גם סיורים בתוך תל-אביב וגם בטיילת.
אופיר פינס-פז
בנמל תל-אביב, יש ציר כזה מצד לצד.
אביהו בן-נון
אנחנו גם מחויבים לתת הדרכה ולבחון את הנוסע. הכלי הזה קל מאוד לשימוש ובנוי אינסטינקטיבית, כלומר על-ידי מרכז הכובד שלך אתה יכול לעצור אותו או להאט אותו ואם אתה רואה איזה מכשול, באופן טבעי אתה נרתע ואז הכלי נעצר.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר לא צריך מוטוריקה מיוחדת. לא צריך קורס טיס בשביל זה.
אביהו בן-נון
לא. הכלי הזה נמצא גם בבדיקה לשימוש בדואר. בארצות-הברית הוא פופולרי מאוד בדואר. בכל משטרות המקוף והתיירות וכך הלאה נוסעים ברכינוע כזה, למשל במיאמי, בברצלונה ובכל מיני מקומות, ביחידות מיוחדות.
היו"ר אופיר אקוניס
אנשי המשטרה, שמעתם? יש לכם אילן גבוה להיתלות בו – המשטרה האמריקנית.
אביהו בן-נון
גם המשטרה שלנו.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר דוורים יסעו על זה מעתה ואילך?
אביהו בן-נון
הבעיה כרגע בדואר היא להגיע להסכמה שאם הדוורים מקבלים רכינוע כזה הם מוכנים להוריד שעה.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מסתבך עם איגודי עובדים? באמת, אף פעם לא מסתבכים עם איגודי עובדים ...
אביהו בן-נון
סך הכול זה כלי נחמד ונעים שלא עושה רעש או לכלוך, ירוק ונוח לסביבה.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה מאוד. אני מבקש שתקראי את התקנות.
חוה ראובני
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009


"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 18 ו-70 לפקודת התעבורה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:


תקנה 1 – ביטול תקנה 4 לתקנות העיקריות

תקנה 4 לתקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 – בטלה."


זאת התקנה שקובעת שהתקנות יהיו בתוקף למשך 3 שנים, שהסתיימו בחודש שעבר.
איתי עצמון
זה בדיוק הפתיח להערה שרציתי להעיר. מכיוון שהתקנות פקעו, צריך לבדוק האם יש צורך לחוקק מחדש את כל ההוראות לעניין הרכינוע, או שמא רק לתקן את הסעיף בתקנות המתקנות, את הסעיף שמדבר על תוקפן של התקנות. אני מציע שהעניין ייבדק אולי במשרד המשפטים. אני מבין שלא בדקתם את זה.
חוה ראובני
לא בדקנו כי כאשר הכנו את התקנות והגשנו אותן במקור זה היה 4 חודשים לפני שהתקנות פג תוקפן אבל הזמן חלף עד שהובאו לדיון.
איתי עצמון
התקנות המתקנות, שאותן משרד התחבורה מבקש לתקן, פקעו. צריך לבדוק האם אפשר בכלל לתקן אותן, או שצריך לחוקק מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
נדמה לי שחקיקה רטרואקטיבית יכולה לספק. הלא כך? אין כאן נציג של משרד המשפטים.
לאה ורון
הוא שואל לגבי הפקיעה של התקנות שהסדירו את כל נושא הרכינוע.
איתי עצמון
התקנות פקעו. אנחנו מתקנים דבר שפקע כבר בעצם.


הערה נוספת, בפסקה (7) להגדרת "רכינוע" כתוב שיש איזה נוהל שעומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד. אולי כדאי, אם כבר מחוקקים מחדש - - -
היו"ר אופיר אקוניס
שיועבר גם לאתר האינטרנט של האתר.
עוזי יצחקי
הוא כבר מופיע באתר האינטרנט.
היו"ר אופיר אקוניס
תכתבו את זה במפורש. מה זה "העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה"? איפה זה נמצא?
עוזי יצחקי
אנחנו מכניסים הכול לאתר האינטרנט של המשרד.
היו"ר אופיר אקוניס
תוסיפו את זה במפורש. זה חשוב: "ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים". אני לא יודע איפה נמצא בכלל אגף הרכב של משרד התחבורה. צריך לבוא למשרד?
חוה ראובני
זה אחד מאגפי המשרד, ברחוב המלאכה בתל-אביב.
היו"ר אופיר אקוניס
עדיף להגיע לשם בסאגוויי כי אחרת מקבלים מיד דוח כי אין שם חניה. מה שעות הקבלה? עד 2-3? אני לא דואג לעצמי אלא לציבור.
לאה ורון
ולירושלמים כי זה נמצא בתל-אביב.
היו"ר אופיר אקוניס
אמרתי שזה כלי תל-אביבי.


אני חושב שנחוקק את זה רטרואקטיבית. לא נחוקק את כל החקיקה הזאת מחדש.
לאה ורון
אני מציעה שאדוני יסמיך את עו"ד עצמון לבדוק מה הנוסח הנכון והראוי. העיקרון מקובל על אדוני. לפיכך עו"ד עצמון יבדוק ויפעל לפי מה שנכון.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז, בהחלט.
איתי עצמון
ונוסיף את התיקון בעניין הפרסום באינטרנט.
היו"ר אופיר אקוניס
נוסיף: "ופרסום באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים".
אביהו בן-נון
בינתיים שלא יעכבו את האישורים ולא יורידו אותנו מן הכביש. הסיפור הזה יכול לקחת חצי שנה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, לא. הסר דאגה מלבך.
לאה ורון
זה לא המקרה.
דן לינק
יש לי עוד שני דברים קטנים. ראשית, "רכינוע" נכתב בלי מקף, כמו אופנוע או קטנוע, וראוי לתקן את זה בניסוח מחדש של התקנה.
היו"ר אופיר אקוניס
הערה חשובה.
דן לינק
שנית, בתקנה 39יד(ב), המילה האחרונה היא "בהפעלתה" וצריך להיות כתוב "בהפעלתו". פרט לכך, התקנה נהדרת.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. אלה הערות מטעם האקדמיה ללשון העברית. אני מציע שיישב כאן קבוע נציג של האקדמיה ללשון העברית.
חוה ראובני
ד"ר לינק מייצג אותם דרך קבע.
איתי עצמון
ככל שהתקנה תותקן מחדש, היא תכלול גם את התיקונים הללו.
דן לינק
זאת לא המיומנות היחידה שלי, אבל תודה.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל אחת מן המיומנויות הרבות שלך. תודה רבה.


תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר ביטול הוראת השעה בעניין השימוש ברכינוע, מאושרות, בכפוף להערות שהערנו ולבדיקה של היועץ המשפטי של הוועדה.


תודה רבה ובהצלחה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00
PAGE
10

קוד המקור של הנתונים