ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/07/2009

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' __ - הארכת התוכנית הנסיונית - אורות לתעסוקה), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

8.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 74
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ז בתמוז התשס"ט (8 ביולי 2009), שעה 18:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

סעיפים 109 ו-112- הצבעה על רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה ביבי

רחל אדטו

זאב אלקין

אילן גילאון

אורלי לוי-אבקסיס
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

סעיפים 109 ו-112- הצבעה על רביזיה
היו"ר חיים כץ
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, הצבעה על רביזיה על סעיפים 109 ו-112.

ה צ ב ע ה

הרביזיה לא התקבלה

תודה רבה. החוק יפוצל והוא עולה למליאה לאישור.

הישיבה ננעלה בשעה 18:10

קוד המקור של הנתונים