ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2009

תקנות התעבורה (תיקון מס' 5) (תיקון), התשס"ט-2009 בדבר סימון אחורי של נגררים קלים

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכלכלה
6
21/7/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 61

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שלישי, כ"ט בתמוז התשס"ט (‏21 ביולי, 2009), שעה 10:00
סדר היום
1.
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5) (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר סימון אחורי של נגררים קלים
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר
מוזמנים
עוזי יצחקי
-
סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חנניה אפנג'ר
-
מנהל מחוז רישוי באר-שבע והנגב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שמעון ולינסקי
-
מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רן פינקל
-
ראש תחום מחלקת מוסכים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד חוה ראובני
-
סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד עמי רוטמן
-
יועץ משפטי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מרב רפאלי
-
מנהלת תחום פניות הציבור, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

עו"ד חיים אמיגה
-
ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רוית הופמן
-
תובעת את"ן, המשרד לביטחון פנים

פקד שגית שועלי
-
תובעת את"ן, המשרד לביטחון פנים

עו"ד גל קפלן-הראל
-
יועמ"ש, יחידת אתגר, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

גבי בן הרוש
-
יו"ר מועצת נהגי המשאיות הארצית, יו"ר מועצת המובילים והמסיעים

משה יהודה
-
חבר הנהלה, מועצת המובילים והמסיעים

צבי יוזנט
-
מנכ"ל איגוד קציני הבטיחות והתעבורה

יוסי רחמני
-
איגוד קציני הבטיחות והתעבורה

אריה כרנדיש
-
ממונה על הבטיחות, התאחדות חקלאי ישראל, המרכז החקלאי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון


נועה קברטץ (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5) (תיקון), התשס"ט-2009,

בדבר סימון אחורי של נגררים קלים
היו"ר אופיר אקוניס
אני מתכבד לפתוח את הישיבה השנייה היום בנושא תקנות התעבורה (תיקון מס' 5) (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר סימון אחורי של נגררים קלים. אני מקווה שהגיעו להסכמות על כל התקנות. אני מבקש שתציגי את התקנות.
חוה ראובני
לפני כחצי שנה בישיבת פגרה אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת היוצאת את החלפת השיטה של הסימון האחורי של כלי רכב כבדים לפי התקן הישראלי לעניין זה. מדובר על רוב סוגי כלי הרכב, למעט סוגים ספציפיים שנקבעו, בסימון לפי תקן ישראלי שתואם תקן אירופאי. למרבה הצער היתה שם השמטה וסוגים מסוימים של נגררים נשארו בחוץ, בשיטה של טבלאות הסימון הישנות במקום בסימון לפי התקן. לכן אנו מבקשים לתקן את התיקון, עוד לפני שהוא נכנס לתוקף ב-8 באוגוסט 2009.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר פסים זוהרים בצבע אדום-צהוב במקום אדום-לבן.
חוה ראובני
כן. זה יחול מ-8 באוגוסט לגבי רכב חדש. לגבי רכבים שרשומים כבר יש זמן נוסף, אבל הרגל הראשונה היא ב-8 באוגוסט. לכן אנחנו מבקשים היום לתקן את התיקון ולא לתקן את תקנות התעבורה עצמן.
היו"ר אופיר אקוניס
לגבי כל הרכבים שמופיעים כאן ברשימה? רנו קאנגו, סיטרואן ברלינגו, ג'י-אם-סי, סוואנה אפור, טנדר סיארה?
לאה ורון
מדובר בסימון של נגררים בלבד. נכון?
חוה ראובני
כן. אנחנו מדברים על הנגררים. אם לפי התקנות כפי שאושרו לפני כחצי שנה לוחות הסימון האחוריים החדשים התייחסו לרכב מסוג N3 – המשאיות הכבדות, ולנגררים הכבדים – O3 ו-O4, עכשיו אנחנו רוצים לכלול את כל הנגררים, למעט עגלות שרתומות לבעלי-חיים, שרק עליהן אנחנו לא מחילים את לוחות הסימון החדשים.
היו"ר אופיר אקוניס
כמה כאלה יש היום?
חוה ראובני
אינני יודעת. הם פטורים מרישום ברישיון.
קריאה
בנהריה יש.
היו"ר אופיר אקוניס
גם שם זה לא קיים כבר, לדאבון הלב. אתה מדבר על הכרכרות? בפעם האחרונה שהייתי שם לא ראיתי כרכרות. בעבר היו גם בנתניה.
חוה ראובני
בטבריה יש מקומות שבהם נוסעים בעגלות.
קריאה
בתל-אביב פה ושם אתה רואה.
היו"ר אופיר אקוניס
בתל-אביב זה אלטע זאכן, ברחוב הרצל.
קריאה
לפי מחירי הדלק אולי נחזור לכרכרות.
היו"ר אופיר אקוניס
זה התיאוריה של איינשטיין, שאחרי מלחמת העולם השלישית האדם יחזור לימי קדם, לדפוסי פעולה של האדם הקדמון. אתה ממש כמו איינשטיין ...
קריאה
זה כוח סוס אחד.
לאה ורון
מתי ייכנס לתוקף התיקון לגבי כלי רכב ישנים?
חוה ראובני
לגבי כלי רכב ישנים, הכניסה לתוקף היא 3 שנים מיום הפרסום, דהיינו בפברואר 2011.
איתי עצמון
אתם לא משנים את מועד התחילה שנקבע?
חוה ראובני
לא משנים את מועד התחילה. אנחנו פשוט מחילים את התיקון שנעשה לפני חצי שנה גם על הנגררים עד 3.5 טון. זאת כל הבקשה.
היו"ר אופיר אקוניס
למה הכניסה לתוקף לגבי הרכבים הישנים היא 3 שנים מיום הפרסום? למה לא לפני כן?
לאה ורון
מה הסיבה לתקופת ההיערכות הארוכה הזאת?
שמעון ולינסקי
נתנו זמן, גם כדי שהשוק יוכל להתארגן - - -
היו"ר אופיר אקוניס
3 שנים?
שמעון ולינסקי
כן. כל הרכבים מסומנים גם היום. כאן אנחנו מחליפים בהדרגה את הסימון. כל משאית כזאת שיתקלקל לה לוח תחליף כבר ללוחות החדשים אני מניח ולאט-לאט השוק יעבור, בלי הרבה טלטלות, לסימון חדש.
היו"ר אופיר אקוניס
3 שנים נראה לכם סביר? זה המון זמן.
שמעון ולינסקי
זה לא כל-כך הרבה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם זה מקובל עליהם, נקבל את זה גם אנחנו. לי נראה שאפשר הרבה פחות זמן.
חוה ראובני
הרעיון היה לא לגרור אותם לבוא ולעשות החלפה יזומה, אלא כאשר במילא צריך להחליף יחליפו לסימונים החדשים.
היו"ר אופיר אקוניס
אם הדרג המקצועי במשרד התחבורה נדיב ומאפשר 3 שנים, בסדר.


אני מבקש שתקראי את ההצעה.
חוה ראובני
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5) (תיקון), התשס"ט-2009


"בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:


תקנה 1 – תיקון תקנה 2 לתקנות המתקנות

בתקנה 2 לתקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009 (להלן – התקנות המתקנות), בתקנה 383א(א) לתקנות העיקריות (להלן – התקנות העיקריות), במקום "N3, O3 ו-O4" יבוא "N3 ו-O, לרבות כל מתקן המיועד להיגרר על-ידי רכב או להתחבר לרכב".

תקנה 2 – תיקון תקנה 5 לתקנות המתקנות

בתקנה 5 לתקנות המתקנות, במקום "בתקנה 383ז(ג) לתקנות העיקריות" יבוא:

"בתקנה 383ז לתקנות העיקריות –

(1)
תקנות משנה (א) ו-(ב) – בטלות;

(2)
בתקנת משנה (ג)"."


הרעיון הוא להכניס את כל הנגררים האלה לתוך תקנה 383א, שהיא התקנה שמסדירה את לוחות הסימון האחוריים החדשים. בתקנה 383ז, שמדברת על הרכבים השיוריים שעליהם עדיין יחולו טבלאות הסימון, תישאר רק תקנת משנה (ג) שעוסקת בעגלה רתומה לבהמה. אנחנו לא יודעים כמה כאלה יש כי הם לא רשומים.
היו"ר אופיר אקוניס
אי אפשר לבדוק את זה? זה מעניין גם מבחינת מצבם של בעלי-החיים שלא תמיד זוכים לתנאים טובים מאוד כאשר משתמשים בהם כבהמות משא. אתם מכירים את הדברים הללו. אף אחד לא יודע מה קורה עם זה? כלומר השוק הזה פרוץ לגמרי. אתה אומר שבכלל עוד מעט זה יהיה שוק מסודר כי יחזרו לזה ...
קריאה
יהיה רישיון מוביל לכל אחד.
היו"ר אופיר אקוניס
למה זה לא מוסדר, או לפחות אף אחד לא יודע על זה?
חוה ראובני
נושא הפיקוח על בריאות בעלי-חיים, תנאיהם והפעילות שלהם לא נמצא בסמכותנו.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא באחריות שלכם, אבל עובדה שלבעל-החיים רתומה עגלה, שזה כלי רכב מסוים, אמנם לא מודרני כמו הסאגווייז שבאים לאישורנו עוד מעט, אבל זה פרוץ לגמרי.
חוה ראובני
תקנות התעבורה פטרו את העגלות הללו מרישום ורישיון. המשמעות של רישום ורישיון, להבדיל מכללי התנהגות בדרך שבחלקם הגדול כן חלים עליהם כי העגלה הזאת עדיין עומדת בהגדרת רכב – לא רכב מנועי אלא רכב – וחלק נכבד מן התקנות עדיין חל על רכב, אז חלים עליהם כללים כלשהם. אבל רישום ורישיון מטרתם פיקוח על התקינוּת, ומטרתם בין היתר גביית אגרות, שאין בהם צורך ונמצאו לא מתאימים לעניין העגלות הרתומות לבעלי-חיים. הפיקוח על חייהם של בעלי-החיים נמצא בסמכות משרד החקלאות. אולי להם יש ידע על התופעה.
היו"ר אופיר אקוניס
נראה לי שגם להם אין מידע. נבדוק את זה. יהיה לנו כאן דיון בערעור על חוק הכלבת אז אולי נשאל באותה הזדמנות.

יש הערות נוספות? אני מבין שגם זה בהסכמה. המובילים? המשטרה? המרכז החקלאי?
אריה כרנדיש
הגענו להסכמה עם משרד התחבורה בעניין הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה מאוד.


לא נותר לי אלא לאשר את תקנות התעבורה (תיקון מס' 5) (תיקון), התשס"ט-2009, בדבר סימון אחורי של נגררים קלים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

PAGE
6

קוד המקור של הנתונים