ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ב-מסי פיתוח, חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010, סעיפים 109-112 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה

8.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 48
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ט"ז תמוז התשס"ט (8 ביולי 2009), שעה 15:30
סדר היום
1. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ב' – רישוי עסקים

2. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ל"ב – מיסי פיתוח

3. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה' , סעיף 10 – תשלומי המינהל לרשויות המקומיות
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי

ניצן הורביץ

אחמד טיבי

מירי רגב
מוזמנים
עו"ד אלעזר במברגר – לשכה משפטית, משרד האוצר

אשר שוחט – סמנכ"ל התאחדות ארגון הקבלנים והבונים בישראל

עו"ד עוזי סלמן – יועמ"ש, עירית תל-אביב-יפו

סימה פריימן – סגן גזבר ומנהלת אגף התקציבים וכלכלה, עירית תל-אביב-יפו

חיים ביבס – ראש עירית מודיעין

רון מוסקוביץ – מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

עו"ד נועה בן אריה – יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
עו"ד תומר רוזנר; עו"ד גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ב' – רישוי עסקים
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הראשון: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ב' – רישוי עסקים.

מי בעד פיצול החוק הזה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך החוק הזה מפוצל מחוק ההסדרים.

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק לב' – מיסי פיתוח
היו"ר דוד אזולאי
הנושא הבא: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק לב' – מיסי פיתוח.

מי בעד פיצול החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך החוק פוצל מחוק ההסדרים.

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיף 10 – תשלומי המנהל לרשויות מקומיות
היו"ר דוד אזולאי
הנושא השלישי הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיף 10 – תשלומי המנהל לרשויות מקומיות.

מי בעד פיצול החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך שלושת החוקים הללו פוצלו, לפי תקנון 121. תודה רבה לכולם.

אני מודה לכם. שתהיה לנו שבת שלום. שנשמע ונתבשר בשורות טובות. לא לשכוח, מחר צום יז' בתמוז.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:40

קוד המקור של הנתונים