ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2009

חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 57

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ח בתמוז התשס"ט (20 ביולי 2008), שעה 08:30
סדר היום
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס'' ...), התשס"ט-2009 - בקשות לדיון מחדש ודיון מחדש בבקשות שיתקבלו:
1. סעיף 1(11)(ב)(6) להצ"ח, תיקון סעיף 4י"ז לחוק מינהל מקרקעי ישראל (ההגדרה "נכס מקרקעין שהקניית הבעלות בו פטורה מתשלום") - ח"כ שלי יחימוביץ
2. 1(12) להצ"ח - הוספת סעיף 4כ לחוק מינהל מקרקעי ישראל (בעניין "הגבלה על הקניית הבעלות") - חה"כ טיבי וחנין

3. סעיף 3(2) להצ"ח, תיקון סעיף 2(7) לחוק מקרקעי ישראל (בעניין היקף הקרקעות העירוניות שניתן להעביר) - ח"כ יחימוביץ

4. סעיף 1(6) להצ"ח תוספת סעיף 3א קידום התחרות - ח"כ שי, הסעיפים כלולים בנוסח המפורסם באתר הוועדה
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה - מ"מ היו"ר

אמנון כהן

ישראל חסון

עמיר פרץ

יעקב מוזס

נחמן שי

יצחק וקנין
מוזמנים
חה"כ חיים אורון

חה"כ זאב אלקין

חה"כ אורי אריאל
חה"כ אילן גילאון

חה"כ חנין זועבי

חה"כ דב חנין

חה"כ שלי יחימוביץ

חה"כ אלכס מילר

חה"כ ציון פיניאן

חה"כ דוד רותם

ירון ביבי, מנהל מינהל מקרקעי ישראל

עו"ד יעקב קוינט, מינהל מקרקעי ישראל, יועמ"ש

מניה לייקין, מינהל מקרקעי ישראל, סגנית היועמ"ש

בנימין דרייפוס, משרד הבינוי והשיכון, יועץ השר

מנחם זלוצקי, המשרד להגנת הסביבה, ראש אגף

עו"ד טל רותם, המשרד להגנת הסביבה

שרון גמבשו, משרד האוצר, סגן הממונה על התקציבים

עו"ד אלדר דוכן, משרד האוצר, הלשכה המשפטית

אריאל אבלין, משרד האוצר, אגף התקציבים, רכז ממ"י

אריאל יוצר, משרד האוצר, אגף התקציבים, רפרנט מינהל מקרקעי ישראל

רונית קן, הממונה על ההגבלים העסקיים

עו"ד קובי גולדברג, רשות ההגבלים העסקיים

אילן שטיינר, רשות ההגבלים העסקיים, עוזר מנכ"לית

אורי זליגמן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רשם האגודות השיתופיות

דנה ביאלר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, איגוד שיתופי

איטה ילין, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, איגוד שיתופי, סגנית רשם

ציונה עמוסי, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, איגוד שיתופי, מתמחה

עו"ד ארז קמיניץ, משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה

עו"ד אריאל צבי, משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה

אלכס חפץ, הקרן הקיימת לישראל, מנהל מכלול המקרקעין

עו"ד יהודית פסטרנק, הקרן הקיימת לישראל, מ"מ היועמ"ש

רן שהרבני, בנק ישראל, חטיבת המחקר, כלכלן

רון שני, ראש המו"א משגב

גיתית שרמן, מרכז המועצות האזוריות, יועמ"ש

אבי אובנטל, סגן ראש המו"א מטה אשר

איתמר כהן, מגמה ירוקה, רכז תחום חוק ההסדרים וממ"י

מאיה קרבטרי, חיים וסביבה, מנהלת קשרי ממשל

יואב שגיא, החברה להגנת הטבע, ראש מכון דש"א

דבורה פרומן, אדם טבע ודין, קשרי ממשל

בארי הולמן, עמותת אדמתי, פרוייקטור בנושא רפורמה

יוסי חיות, עמותת אדמתי, מזכיר

דוד קשני, עמותת קול בשכונות ופורום הדיור הציבורי, יו"ר

עדי ארבל, המכון לאסטרטגיה ציונית, רכז פרויקטים

חסן אלעוקבי, האגודה לסיוע ולהגנה על זכויות הבדואים

גיל פלוטקין, הוועד הציבורי למאבק בהפרטת קרקעות, רכז תקשורת

אורי מתוקי, הוועד הציבורי למאבק בהפרטת קרקעות, דובר מטה המאבק

עו"ד דן יקיר, האגודה לזכויות האזרח, היועמ"ש

עו"ד דבי גילד-חיו, האגודה לזכויות האזרח, מקדמת מדיניות וחקיקה

אבי דאבוש, שתי"ל, מנהל פרויקט סביבה וקהילה

עקיבא פלק, הקיבוץ הדתי, מרכז אגף המשק

זאב ולוולה שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

עו"ד מיכי דרורי, התנועות הקיבוציות, מחלקה משפטית

עו"ד עמית יפרח, תנועת המושבים, יו"ר אגף הקרקעות

בארי הולצמן, תנועות ההתיישבות, פרויקטור בנושא רפורמה

בועז מקלר, האיחוד החקלאי, רואה חשבון

איציק בדר, התנועה הקיבוצית, מפעל אזורי גרנות

אוהד יכיני, תנועת דרור, פעיל

עילם גל, תנועת דרור, פעיל

דרור שטרום, מנהל המכון הישראלי לתכנון כלכלי

יאיר רביב, המחנות העולים, סגן מזכ"ל

אדם שבדרון, המחנות העולים, רכז
יועצת משפטית
לאה ורון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
אסתר מימון

1. סעיף 1(11)(ב)(6) להצ"ח, תיקון סעיף 4י"ז לחוק מינהל מקרקעי ישראל (ההגדרה "נכס מקרקעין שהקניית הבעלות בו פטורה מתשלום")
- ח"כ שלי יחימוביץ
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב. החברות והחברים מתבקשים לתפוס את מקומם. ברשותכם נפתח את הדיון. הדיון היום הוא בנושא חוק מינהל מקרקעי ישראל, בבקשות לדיון מחדש בכמה מהסעיפים. נתחיל בסעיף 1 לסדר-היום, סעיף 1(11)(ב)(6) להצעת החוק, תיקון סעיף 4י"ז לחוק מינהל מקרקעי ישראל (ההגדרה "נכס מקרקעין שהקניית הבעלות בו פטורה מתשלום"), בבקשתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. מדובר בבקשה לדיון מחדש על-פי תקנון הכנסת.
עמיר פרץ (העבודה)
אדוני היושב-ראש- - -
אתי בנדלר
אצלנו תמיד נהגו לאפשר הנמקה מאוד קצרה.
היו"ר כרמל שאמה
שתי דקות הנמקה.
עמיר פרץ (העבודה)
לפני שנפתחה הישיבה היה לי דיון בעניין הפרוצדורה. היועצת המשפטית אומרת שמדובר פה בדיון מחדש, קרי, רביזיה, ואני חושב שמה שמציגה חברת הכנסת יחימוביץ ואחרים זה נושא חדש.
היו"ר כרמל שאמה
עוד נגיע לזה.
עמיר פרץ (העבודה)
זה לא אותו דבר.
היו"ר כרמל שאמה
נגיע לזה. אני אתן זכות להציע נושא חדש.
עמיר פרץ (העבודה)
תן לי להשלים משפט. נושא חדש הוא לא דיון לוועדה, הוא דיון לוועדת הכנסת.
היו"ר כרמל שאמה
נגיע לזה.
עמיר פרץ (העבודה)
לכן הניסיון פה לגייס קואליציה כדי למנוע דיון הוא ניסיון בלתי לגיטימי לחלוטין.
דוד רותם (ישראל ביתנו)
נושא חדש זה לא פה בכלל.
עמיר פרץ (העבודה)
נכון.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עכשיו בבקשה לדיון מחדש. לאחר מכן מי שירצה לטעון לנושא חדש, תינתן לו הזכות.
זאב אלקין (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, ברשותך, אם אפשר. נדמה לי שהאפשרות לטעון נושא חדש תיפתח רק אם יוחלט- - -
היו"ר כרמל שאמה
ברור, בגלל זה אמרתי שזה לא בשלב הזה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת.
זאב אלקין (הליכוד)
יושב-ראש הקואליציה.
היו"ר כרמל שאמה
גם יושב-ראש הקואליציה, ועדיין גם יושב-ראש ועדת הכנסת. אולי נצטרך אותך בהמשך היום, בגלל זה פניתי בהקשר הזה.
זאב אלקין (הליכוד)
ועדת הכנסת כוועדה מתמדת של הבית ערוכה תמיד לדון, אם תצטרך, בעניין נושא חדש.
אתי בנדלר
אני אסביר רגע לעניין הפרוצדורה. מה שעומד בפני הוועדה אלה ארבע בקשות לדיון מחדש. בקשה לדיון מחדש היא בקשה שאומרת: אני מבקש לדון מחדש בנושא מסוים. אם מצביעים על בקשה כזאת, והיא אינה מתקבלת, זה סוף פסוק בנושא הזה. לא ניתן להעלות בקשר אליו שום טענות. אם הבקשה מתקבלת לגבי נושא מסוים, או לגבי כולם, הדיון נפתח מחדש. משהדיון נפתח מחדש, ניתן להעלות בקשר אליו את כל הטענות שניתן היה להעלות מלכתחילה, ובכלל זה גם טענת חריגה מגדר נושא. דהיינו, אם תתקבל בקשה לדיון מחדש, ידונו ותיטען חריגה מגדר נושא, זה ילך לוועדת הכנסת.
עמיר פרץ (העבודה)
אני חולק עלייך, גברתי. לדון בנושא חדש צריך לדון לפני הדיון בשאלה האם מדובר בדיון שהוא רביזיה, כי אם הנושא חדש, אין מקום לוועדה לדון, הוא עובר לוועדת הכנסת, ורק אחר כך חוזר לכאן. זו דעתי, אבל, גברתי היועצת המשפטית, את מכריעה כאן, אז אני אקבל את דעתך.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצווים לקבל את דעתה של היועצת המשפטית.
ישראל חסון (קדימה)
אני לא יודע אם מצווים, אבל כדאי.
היו"ר כרמל שאמה
מצווים מבחינת כדאי.

חברת הכנסת יחימוביץ, בבקשה. שתי דקות, וזה יהיה שתי דקות.
שלי יחימוביץ (העבודה)
אדוני היושב-ראש, הבקשה שלי לדיון מחודש היא בסעיף 1(11)(ב)(6) להצעת החוק, ובו נאמר ש"'נכס מקרקעין שהקניית הבעלות בו פטורה מתשלום' – נכס מקרקעין, אשר בהתחשב, בין היתר, בסוגו, מיקומו והיקף שטחו, החליטה לגביו המועצה, כי על הרשות להציע את הקניית הבעלות בו בלא תמורה, לרבות דירה בבנין רווי" וכן הלאה.

חשוב לי שתקשיבו, כי אני חושבת שכולכם תמצאו לנכון לקבל את ההצעה שלי, היא הגיונית, היא אפילו לא קוראת תיגר על עצם הפרטת הקרקעות והרפורמה.

ההחלטה הזאת מקנה את כל הסמכות למועצה לתת פטור מתשלום למי שרוכש את דירתו ומעביר אותה מחכירה לבעלות, שזה דבר מקובל. אדם בדירת שיכון, אכן הגיוני לחלוטין שהוא יקבל פטור מתשלום כשהוא מחליט לעבור לבעלות מחכירה. העניין הוא שאין כאן שום סייגים. כלומר, זה יכול להיות אדם אחד, אבל זה יכול להיות גם נדלניסט אדיר ממדים, שיש בידיו 100 דירות, וגם הוא יקבל פטור מתשלום. לכן אני חושבת שנכון להשתמש כאן בסוג של מגבלה שנמצאת בכלל בסוג חקיקה אחר, והיא חלה לגבי מס שבח למשל. במס שבח יש הליך מאוד-מאוד הגיוני, שבו אדם שמוכר דירה אחת פטור ממס שבח, ואילו אדם שמוכר עשר דירות כבר לא פטור בדירה השנייה, השלישית והרביעית וכן הלאה, ולכן זה ייצור סוג של צדק חלוקתי או היגיון הכי בסיסי בעולם אם נקנה את הפטור מתשלום על דירה לדייר יחיד בדירה חכורה, ולא נקנה את הפטור הזה למי שיש ברשותו 100 דירות, ובשבילו זה ביזנס, כי זה נוגד אפילו את רוח הרפורמה כפי שרואה אותה מי שהגה אותה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרי הוא מדבר על כך שכל אחד יקבל את הדירה שלו לבעלותו, בסדר. נאמר שכבר הסכמתי לזה, אבל צריך להגביל, למה שקבלן שיש ברשותו כמות אדירה של דירות ייהנה מהפטור הזה באופן גורף, ולמה שלא נכניס עכשיו את הסייג הזה שהוא כל כך הגיוני והוא צריך להיות מקובל על כולם?
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת יחימוביץ, הכי נכון להפנות אותך לדברייך במהלך הדיונים כאן. במהלך הדיונים כאן חזרת מספר פעמים על כך שבהעברת דירה מחכירה מהוונת לבעלות יש אפס הטבה כלכלית לחוכר.
שלי יחימוביץ (העבודה)
לא. לא. לא.
היו"ר כרמל שאמה
זה מה שאמרת. אמרת שאין משמעות.
שלי יחימוביץ (העבודה)
לא. עשיתי הבחנה ברורה בין דירות שיכון, ששם תהיה אפס הטבה לחוכר, אם הוא עובר לבעלות, לבין בתים, למשל, בהרצלייה פיתוח, בכפר שמריהו.
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף שלך מדבר גם על דירות, לכן זה לא משנה אם מעבירים לאדם דירה אחת או חמש דירות. במס שבח תמיד מדובר במקום שיש רווח, במקום שאין רווח אין ממילא את המגבלה. בואו נעבור בבקשה להצבעה.
שלי יחימוביץ (העבודה)
אני חושבת שגם זה עלה. דיברו כאן כמה וכמה דוברים--
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד?
שלי יחימוביץ (העבודה)
--שדיברו על כך שגם אם יש תשלום- - -
לאה ורון
חבר הכנסת כרמל שאמה, אני מציעה לקיים הצבעה שמית, כי יושבים פה 15 חברי כנסת, ולחלקם אין זכות הצבעה.
שלי יחימוביץ (העבודה)
אני רק רוצה לומר דבר אחד כדי להבהיר את דברי. ישבו פה כמה דוברים, לאו דווקא חברי כנסת, שדיברו על כך שהעברת בעלות במקרים מסוימים מקנה רווח עצום למי שמעבירים לידיו בעלות, ובמקרים אחרים אין לה שום משמעות. זה מקרה קלסי שבו יש לה משמעות מרחיקת לכת, והיא מפלה בעלי הון ואנשים רבי ממון ורבי דירות על מי שיש בידיו רק דירה אחת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מעמידים עכשיו את הבקשה של חברת הכנסת יחימוביץ להצבעה שמית. אני מבקש שקט בעת ההצבעה.
לאה ורון
(קוראת בשמות חברי הוועדה)

חבר הכנסת כרמל שאמה

-
נגד

חבר הכנסת זאב אלקין במקום חבר הכנסת אופיר אקוניס

-
נגד

חבר הכנסת ציון פיניאן במקום חבר הכנסת דני דנון

-
נגד

חבר הכנסת אלכס מילר במקום חבר הכנסת רוברט אילטוב
-
נגד

חבר הכנסת דוד רותם במקום חבר הכנסת חמד עמאר

-
נגד
חיים אורון (מרצ)
מתי התעמקתם בנושא הזה?
שלי יחימוביץ (העבודה)
אתם יודעים על מה אתם מצביעים בכלל?
לאה ורון
(קוראת בשמות חברי הוועדה)

חבר הכנסת אמנון כהן

-
נגד

חבר הכנסת יצחק וקנין

-
נגד

חבר הכנסת עמיר פרץ

-
בעד

חבר הכנסת עתניאל שנלר במקום אלי אפללו


-
בעד

חבר הכנסת ישראל חסון

-
בעד

חבר הכנסת נחמן שי

-
בעד
לאה ורון
שבעה נגד, ארבעה בעד.
זאב אלקין (הליכוד)
מה עם חבר הכנסת מוזס?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מה אתי?
לאה ורון
סליחה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מה זה הקיפוח הזה?
לאה ורון
אני מתנצלת.
היו"ר כרמל שאמה
(קורא בשמות חברי הוועדה)

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס
-
נגד
חיים אורון (מרצ)
המקופחים מצביעים בעד, מוזס.
לאה ורון
לפיכך שמונה נגד, ארבעה בעד. הבקשה לדיון מחדש לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
הבקשה נדחתה ברוב חברי הוועדה.

2. סעיף 3(2) להצ"ח, תיקון סעיף 2(7) לחוק מקרקעי ישראל (בעניין היקף הקרקעות העירוניות שניתן להעביר) - ח"כ יחימוביץ
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 3 לסדר-היום הוא גם בקשה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. סעיף 3(2) להצעת החוק, תיקון סעיף 2(7) לחוק מקרקעי ישראל (בעניין היקף הקרקעות העירוניות שניתן להעביר בהן בעלות). כאמור, זו בקשה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. דקה עד שתיים לנימוק.
שלי יחימוביץ (העבודה)
אדוני היושב-ראש, בתקשורת זה הוצג רק כ-4% מקרקעות המדינה, בפועל מדובר על 800,000 דונם. 800,000 דונם, שכולם, ללא יוצא מן הכלל, בקרקעות היקרות ביותר במדינת ישראל. כלומר, מדינת ישראל נפרדת מנכסי הקרקע הכי יקרים שלה, אלה שמיועדים למגורים, למסחר, לתיירות. מה הסעיף הנוסף? מגורים, מסחר, תיירות ו- - -
היו"ר כרמל שאמה
ותעסוקה.
שלי יחימוביץ (העבודה)
אותם 800,000 דונם הם לב לבן של קרקעות מדינת ישראל, היקרות והמשובחות שבהן. כלומר, מדובר ב-800,000 דונם הכי איכותיים. תוסיפו לזה את העובדה שבהוראת שעה, מינהל מקרקעי ישראל כבר קיבל את האפשרות למכור 200,00 דונם. לפני כמה זמן זה היה, ירון ביבי?
ירון ביבי
לפני שלוש שנים.
חיים אורון (מרצ)
ב-2006.
שלי יחימוביץ (העבודה)
מאז, שימו לב, על-פי הערכות המינהל הצליח למכור מתוך אותם 200,000 דונם רק 60,000 דונם. אז אני שואלת: אם עד עכשיו הצלחתם, מתוך ה-200,000 דונם, שניתנו לכם בהוראת שעה, למכור רק 60,000, למה החיפזון להעביר עוד 800,000 דונם, שזאת כמות אדירה ושטח אדיר, שלהערכתו של יושב-ראש המינהל, ירון ביבי, שנשמעה כאן בוועדה, לא יצליחו למכור את זה לפני עוד 20 שנה? אני שואלת, למה לקבל הכרעה שהיא כל כך היסטורית, כל כך משמעותית, שיש לה השלכות על רבדים עצומים של החיים, שאין לנו מושג איך היא תעבוד – למה למכור 800,000 דונם ולבדוק מה עוללנו רק בעוד 20 שנה? למה שלא נבדוק את עצמנו בעוד חמש שנים? למה לא להגביל, בנוסף ל-200,000 הדונם שכבר ניתנו בהוראת שעה, לעוד 300,000 דונם, לא 800,000 דונם? הרי ברור שמדובר בשטח שהוא מעל ומעבר למה שהמינהל יכול לממש בעשורים הבאים. בשביל מה? בשביל לא לאפשר לעצמנו אפילו יכולת חזרה למען הדורות הבאים? אולי טעינו, אולי אנחנו עושים עוול לילדים שלנו ולנכדים שלנו, אולי גם מי שמצדד היום ברפורמה ירצה לתקן את עצמו בעוד חמש שנים, הוא לא יכול.
אמנון כהן (ש"ס)
יבוא לפה תיקון חקיקה.
עמיר פרץ (העבודה)
אחרי שתמכור את זה.
שלי יחימוביץ (העבודה)
ההצעה שלי- - -
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה שלך לדון מחדש בנושא.
שלי יחימוביץ (העבודה)
לא. ההצעה שלי להכניס- - -
אמנון כהן (ש"ס)
חבר הכנסת עמיר פרץ, עוד 20 שנה לא ימכרו.
עמיר פרץ (העבודה)
ימכרו, אלה הלחמניות, מה שמציעים עכשיו.
חיים אורון (מרצ)
אתם לוקחים צעצועים לביבי בלי רחמנות...
שלי יחימוביץ (העבודה)
ההצעה שלי היא להכניס מגבלה ולרדת מה-800,000 דונם המופרזים והתאוותניים האלה ולקבוע מגבלה יותר ריאלית שתאפשר לנו גם בדיקה ותיקון בעוד טווח שנים סביר.
היו"ר כרמל שאמה
דרך אגב, ראש הממשלה היה רוצה הרבה יותר מזה, אבל זה מה שהוועדה החליטה.
חיים אורון (מרצ)
ראש הממשלה היה רוצה הכול.
היו"ר כרמל שאמה
אמרתי שזה מה שהוועדה החליטה. להתחיל את ההצבעה בבקשה.
לאה ורון
אין צורך עכשיו בהצבעה שמית, אפשר פשוט להרים את היד.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הבקשה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ?
לאה ורון
שלושה בעד.
היו"ר כרמל שאמה
מי נגד הבקשה של חברת הכנסת יחימוביץ?
לאה ורון
שמונה נגד. הבקשה לא אושרה.
היו"ר כרמל שאמה
הבקשה לא אושרה.

3. סעיף 1(6) להצ"ח תוספת סעיף 3א קידום התחרות - ח"כ שי, הסעיפים כלולים בנוסח המפורסם באתר הוועדה
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף 4 לסדר-היום, סעיף 1(6) להצעת החוק תוספת סעיף 3א בעניין קידום התחרות ומניעת ריכוז קרקעות בידי יחידים. בקשתו של חבר הכנסת נחמן שי. נימוק תמציתי ובקצרה. בבקשה, חבר הכנסת שי.
נחמן שי (קדימה)
אני מבקש שיהיה גג לשיעור שניתן לרכוש קרקעות בידי יחיד. צריך לקבוע איזה גג. כרגע אני מבין שאין גג, ויחידים יכולים לרכוש ככל שהם ירצו. הובטח שזה ייעשה בעתיד.
היו"ר כרמל שאמה
עד מאי.
נחמן שי (קדימה)
נכון, אבל אני מבקש שזה ייעשה עכשיו, כל עוד החוק הזה נמצא בהליכי חקיקה, ולא להפקיד את זה אחר כך בידי המועצה. יש לי ספקות כבדים אם המועצה תהיה עצמאית. אני מבין שחברי המועצה יהיו חייבים באחריות כלפי החלטות הממשלה, כך שהם יהיו מריונטות, ולכן עדיף שזה ייעשה עכשיו. אני מבקש שייקבע גג. אני יודע שהוצע איזה נוסח על ידי היועצת המשפטית.
היו"ר כרמל שאמה
הוצע והתקבל.
נחמן שי (קדימה)
אני מבקש לערער על זה.
היו"ר כרמל שאמה
זאת זכותך. אני מעמיד את הבקשה והסעיף להצבעה. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת שי? מי בעד לפתוח את הנושא מחדש?
לאה ורון
ארבעה בעד.
היו"ר כרמל שאמה
מי נגד?
לאה ורון
שמונה נגד.
היו"ר כרמל שאמה
שמונה נגד, ארבעה בעד. הרביזיה לא נתקבלה.
חיים אורון (מרצ)
אדוני היושב-ראש, כשיושב-ראש הכנסת אמר שהוא פותח כמה נושאים לדיון בגלל השעה המאוחרת, האם הוא התכוון להליך כזה?
היו"ר כרמל שאמה
לא יודע. אתה יכול לפנות אליו ולשאול אותו, הוא לא רחוק מפה.
חיים אורון (מרצ)
אני אפנה אליו, ואני אשאל אותו.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא הדובר שלו.
חיים אורון (מרצ)
אתם מעוותים את הכול, חבל על ההצגה פה, הייתם יכולים לעשות את זה באי-מיילים. הרי ברור שהרוב האוטומטי קיים פה.
היו"ר כרמל שאמה
אולי גם הנגד האוטומטי קיים פה.
חיים אורון (מרצ)
כאשר היושב-ראש מודיע לציבור שהוא פותח נושא לדיון, הוא לא מתכוון לפרסה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אורון, עוד לא סיימנו את סדר-היום.
חיים אורון (מרצ)
בטח, אני יודע, כי אתם צריכים לחלק סוכרייה למישהו.

4. 1(12) להצ"ח - הוספת סעיף 4כ לחוק מינהל מקרקעי ישראל (בעניין "הגבלה על הקניית הבעלות") - חה"כ טיבי וחנין
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 2 לסדר היום, סעיף 1(12) להצעת החוק – הוספת סעיף 4כ לחוק מינהל מקרקעי ישראל בעניין הגבלה על הקניית הבעלות), בקשות של חברי הכנסת אחמד טיבי ודב חנין.
דב חנין (חד"ש)
אני רוצה, ברשותך, אדוני, להעיר שתי הערות בשני מישורים של הדיון.
היו"ר כרמל שאמה
אני חושב שבסעיף הזה אין מחלוקת, אז אולי ניגש לדיון. חבל על הזמן.
ישראל חסון (קדימה)
אדוני היושב-ראש, למה בסעיף הזה דיון ולא הצבעה?
היו"ר כרמל שאמה
קודם כול, הצבעה. מי בעד הבקשה של חברי הכנסת אחמד טיבי ודב חנין?
עמיר פרץ (העבודה)
סליחה, אני רוצה שיסביר אותה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה מתעקש להסביר?
עמיר פרץ (העבודה)
אני מתעקש להבין, עם כל הכבוד. אני צריך להצביע. אם הוא לא יודע להסביר, תסביר אתה.
חיים אורון (מרצ)
למה אתה מקלקל להם את ההצגה?
עמיר פרץ (העבודה)
חלק לא חברי ועדה, לפחות שיבינו על מה הם מצביעים.
היו"ר כרמל שאמה
בכל מקרה ייפתח פה דיון, אתה תשמע הכול. הדיון עכשיו הוא רק אם לפתוח דיון. אתה מתנגד לפתוח דיון?
עמיר פרץ (העבודה)
לא.
היו"ר כרמל שאמה
זה מה שאני אומר.
עמיר פרץ (העבודה)
תתחיל בדיון.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הבקשה של חברי הכנסת אחמד טיבי ודב חנין?
לאה ורון
בעד שלושה.
היו"ר כרמל שאמה
מי נגד?
לאה ורון
שלושה. הבקשה לא נתקבלה.
דב חנין (חד"ש)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיר למען הפרוטוקול שלפי הבנתי, העובדה שהנושא הוא נושא חדש גוברת על העובדה שוועדת הכלכלה לא מעוניינת לדון בו. יש לי מחלוקת עם היועצת המשפטית של הוועדה.
אתי בנדלר
אני מוכרחה לומר ששוחחתי בטלפון על כך עם חבר הכנסת דב חנין, והוא טען שהנושא הזה הוא נושא חדש מבחינת המהות שלו. הסברתי לו שההחלטה אם נושא הוא נושא חדש או לא אמורה להידון בפני ועדת הכנסת אחרי שמאן דהו יעלה את הטענה הזאת, וניתן להעלות את הטענה הזאת כל עוד הנושא בפני הוועדה. הטענה הזאת לא הועלתה בשעת הדיונים לגבי העניין הזה, ואכן היה די ברור, כפי שאמרתי לך, שאם הבקשה תתקבל, הטענה תועלה על-ידך והיא תבוא לדיון בפני ועדת הכנסת. חברי הכנסת החליטו שלא לקיים דיון מחדש בשאלה. נותרת השאלה מה דין טענת נושא חדש שלא נטענה במועד, האם יש לה קיום עצמאי או אין לה קיום עצמאי? השאלה הזאת נשארה בבג"ץ בצריך עיון. לומר לך באופן ודאי מה תהיה החלטת הבג"ץ, ככל שתוגש עתירה בעניין, אינני יכולה.
היו"ר כרמל שאמה
אני מציע שננעל את הדיון.
דב חנין (חד"ש)
הדברים שלי נרשמו בפרוטוקול. המחלוקת עם היועצת המשפטית רשומה בפרוטוקול, ומן הסתם בתי המשפט עוד ידונו בנושא הזה.
חיים אורון (מרצ)
אדוני היושב-ראש--
היו"ר כרמל שאמה
כן, חבר הכנסת אורון.
חיים אורון (מרצ)
--מה שקרה פה עכשיו מוכיח שכל ההליך הזה לא היה בתום לב.
היו"ר כרמל שאמה
למה?
חיים אורון (מרצ)
משום שהקואליציה באה לכך מראש. היושב-ראש ידע שבשלב מסוים הדיון בוועדה בחוק כל כך חשוב היה לא רציני, ולכן הוא אמר שהוא נותן באופן יוצא מן הכלל – הוא פנה, לא חברי הכנסת פנו – אופציה לדון בשורה של נושאים, שלושתם חשובים מאוד. מה עשתה הקואליציה? עוד לפני כן אמרה: חבר'ה, זה לא רציני, בואו ניתן להם לקשקש רבע שעה ונלך הביתה.
היו"ר כרמל שאמה
הקואליציה הצביעה בעד הדיון.
חיים אורון (מרצ)
עוד פעם הקואליציה? עזוב אותי, אף אחד פה לא ידע על מה הוא מצביע. אף אחד לא ידע על מה הוא מצביע, אני אומר את זה לפרוטוקול.
היו"ר כרמל שאמה
אל תגיד "אף אחד", אני יכול להעיד על עצמי לפחות שאני יודע על מה הצבעתי.
חיים אורון (מרצ)
בלילה, בדיון בחוק הזה, היו נוכחים מהקואליציה שני אנשים שאמרו שהם לא מבינים על מה דנים. ואתם עושים הצגה מתמשכת- - -
היו"ר כרמל שאמה
אני חושב שהוויכוח עכשיו הוא בתוך המשפחה שלכם, בין החלקים השונים של האופוזיציה.
חיים אורון (מרצ)
לא, לא, לא. אין לי משפחה באופוזיציה, יש לי משפחה אחת, במרצ.
היו"ר כרמל שאמה
אתה לא יכול לבוא אלינו בטענות.
חיים אורון (מרצ)
אין לי משפחה, לא בקואליציה ולא באופוזיציה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אורון, ישנתי מעט שעות הלילה כדי להתכונן לדיון הזה בפרוטרוט, תאמין לי בפרוטרוט. רציתי לקיים דיון.
חיים אורון (מרצ)
ביום העצמאות הקרוב אתה תהיה מועמד אצלי לקבל עיטור.
היו"ר כרמל שאמה
אני בטוח שלא, אבל לא על זה דנים.
חיים אורון (מרצ)
לא, תקבל משהו, אני מחלק חופשי את העיטורים ביום העצמאות. מה זה שייך אם ישנת או לא ישנת? הדיון הזה מבזה את הכנסת מתחילתו ועד סופו. וגם זה אני רוצה שיהיה רשום בפרוטוקול.
ישראל חסון (קדימה)
יש לי שאלה אליך, חבר הכנסת אורון. באופן שגרתי ברביזיה, האם יש הנמקות?
חיים אורון (מרצ)
כן, ברביזיה שמתנהלת ברצינות יש הנמקה, ויש הנמקה נגד. אני לא יודע בדיוק על איזה תקן אתה שואל אותי, על תקן של ותיק?
ישראל חסון (קדימה)
על תקן של נוסח התקנון.
חיים אורון (מרצ)
אני מודה שכשראיתי ביום חמישי שיש רביזיה, הבנתי שבשלושה סעיפים יושב-ראש הכנסת לא במקרה החליט לתת אופציה לדיון רציני מההתחלה, ולא ליצור במה לתרגיל של שמונה נגד ארבעה, ובעצם לא קרה שום דבר. על הסעיפים האלה לא דנו ברצינות. אני מניח שגם בסוף דיון רציני שום דבר לא היה משתנה, אבל לפחות היו דנים ברצינות אם זה 400,000 או 800,000. אני לא רוצה לפתוח פה ויכוח עם ירון ביבי – אין שום תביעה של המינהל ל-800,000 זו סוכרייה לביבי. האוצר החליט על 400,000.
היו"ר כרמל שאמה
מה לעשות שראש הממשלה לא אהב את הסוכרייה הזאת.
חיים אורון (מרצ)
לא, הוא רצה אותה עוד יותר מתוקה, כי הוא היה צריך להגיד שהוא עשה רפורמה במקרקעי ישראל.

אני מודה שראש הממשלה מאוד מעסיק אותי היום בנושא ירושלים, ולא בנושא הקרקעות. לא צריך בשביל זה את ראש הממשלה. הכנסת היום נתנה קרט בלנש לסדר גודל ענק, למשך זמן שאף אחד לא יודע להעריך, עם משמעויות שאין שום נקודת מבחן בשום תאריך עתידי, אלא אם כן בחקיקה ראשית, בשלוש קריאות מישהו יבוא ויגיד: עצרו את המנועים, וכמובן הסיכוי של זה הוא אפס. זה מול ההליך שכבר היה פה. אני הייתי פה כשאושר לעלות מ-100,000 ל-200,000, לא היה על זה ויכוח גדול. חשבו שלצורך היוון הקרקעות בבנייה הרוויה צריך יותר נפח וכן הלאה, אישרו את זה. אם היו באים לפה ואומרים, במקום 200,000 – 300,000, הייתי מצביע בעד זה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אורון, אנחנו יכולים לנעול את הדיון? המצלמה יכולה להיות בחוץ?
חיים אורון (מרצ)
לא ראיתי מצלמה. מה אתה רוצה מחיי? כבר צילמו אותי מספיק בחיים.
איתמר כהן
סליחה, חבר הכנסת שאמה.
היו"ר כרמל שאמה
אין דיון. אין דיון, חברים.
איתמר כהן
אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול, כי הייתי כאן בדיון- - -
היו"ר כרמל שאמה
לא. סליחה, סליחה, אדוני.
ישראל חסון (קדימה)
הישיבה נעולה?
היו"ר כרמל שאמה
כולם מדברים פה על סדר. בדיוק, זה לא היה על סדר-היום, אז ננעל את הישיבה. הישיבה נעולה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15
PAGE
18

קוד המקור של הנתונים