ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ט"ז-סיוע למפעלים במצוקה

פרוטוקול

 
PAGE
28
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 65
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ט"ו בתמוז התשס"ט (7 ביולי 2009), שעה 17:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק ט"ז – סיוע למפעלים במצוקה
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

חיים אמסלם

אריה ביבי

אילן גילאון

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
רביב סובל, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

עו"ד דלית זמיר, משרד המשפטים

יובל יעקובי, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי, משרד האוצר

מיכל צוק, משרד האוצר

לירון וייס

עו"ד שי תקן, ראש הלשכה המשפטית, ההסתדרות הכללית

אביבה גייבל, משאבי אנוש, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד כרמית נאור, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק ט"ז – סיוע למפעלים במצוקה
היו"ר חיים כץ
אחר צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח עוד ישיבה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק ט"ז – סיוע למפעלים במצוקה.
רביב סובל
אחר צהרים טובים. במסגרת ההסכם הקואליציוני של מפלגות הליכוד והעבודה סוכם על הקמה של קרן לסיוע למפעלים במצוקה. במסגרת תיקון החקיקה הזה אנחנו בעצם יוצרים את העיגון של גביית הכספים שייגבו לטובת הקרן, ואני אסביר את המנגנון. הקרן עצמה הוקמה במסגרת החלטת ממשלה מספר 150 מיום 12 במאי 2009, החברים בהנהלת הקרן הם ארבעה נציגים. הדברים שאני אומר כוללים תיקונים מסוימים להחלטת הממשלה.
נועה בן-שבת
הממשלה החליטה על תיקונים?
רביב סובל
לא. הם כוללים תיקונים מסוימים בהחלטת הממשלה, שסוכמו הבוקר בין נציגי המדינה לבין נציגי ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. לפיהם בהנהלת הקרן ישבו ארבעה נציגים של הממשלה, שניים ממשרד התעשייה ושניים ממשרד האוצר, שני נציגים מההסתדרות ושני נציגים מלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. הקרן תשתמש במשאבים שהצטברו אצלה למתן סיוע לעסקים וזה תיקון לעומת הנוסח שמופיע בפני הוועדה. מדובר על סיוע למפעלים במצוקה. אנחנו מדברים על סיוע לעסקים במצוקה. המשאבים שיועמדו לטובת הקרן יגיעו משני מקורות – המקור הראשון והמרכזי יהיה גבייה של מס חד פעמי שינוכה מהמשכורת של חודש ספטמבר 2009 כאשר המס הזה ייגבה הן מהמעביד והן מהעובד ויועבר.
משה (מוץ) מטלון
איזה מס זה? מאיזה עובד? מכל שכיר?
רביב סובל
המס חל על השכר החייב בדמי ביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
הקופה הזאת היא לא מדמי ההבראה?
רביב סובל
לא. לקרן יש שני מקורות. מקור אחד הוא המקור של אותו מיסוי, המקור השני הוא מעסיקים במגזר הציבורי שנחסכו להם משאבים כתוצאה מההסדר שהושג עם ההסתדרות ואושר כאן בחקיקה של אי תשלום מחצית מדמי ההבראה בשנים 2998 ו-2010. המעסיקים האלה, הממשלה לא חסכה מהעברות תקציביות אליהם. לא מדברים למשל על קופות חולים שהמדינה כתוצאה מהפחתת דמי ההבראה תעביר להן פחות משאבים או מוסדות חינוך שכתוצאה מאי-תשלום המדינה תעביר להם פחות כסף, אלא כל מיני מעסיקים ציבוריים כדוגמת חברות ממשלתיות או רשויות מקומיות שאין להן מענקי איזון או כל מיני קבוצות של מעסיקים ציבוריים כאלה, המעסיקים האלה יעבירו את החסכון שנבע להם מדמי ההבראה לטובת הקרן.
משה (מוץ) מטלון
מה גובה המס הזה שאתה מדבר עליו? החד-פעמי.
אורלי לוי-אבקסיס
הוא באמת חד פעמי?
רביב סובל
כן, הוא חד פעמי . הסכום שלו שווה ל-1 חלקי 60 מהשכר. מחצית מ-1 חלקי 30 זה 1 חלקי 60. זה בערך שווה ערך לחצי יום חופשה.
משה (מוץ) מטלון
איך מחולק הכסף של הקרן?
רביב סובל
אני מגיע לזה. קודם כל, אלה המשאבים. העקרונות לחלוקה ייקבעו על ידי הנהלת הקרן.
משה (מוץ) מטלון
ההסתדרות קיבלה את זה?
אורלי לוי-אבקסיס
כן, גם התעשיינים.
היו"ר חיים כץ
אחרת זה לא היה מגיע לכאן.
משה (מוץ) מטלון
אני מבין שהממשלה מביאה רק את הכבוד.
היו"ר חיים כץ
הממשלה מביאה את עצמה.
רביב סובל
לא רק את הכבוד. לממשלה אין משאבים משלה.
היו"ר חיים כץ
הממשלה תורמת חלק מכספי העובדים.
רביב סובל
הממשלה גובה מסים ותורמת את הכסף של האזרחים מהם היא גבתה.


עוד אלמנט נוסף שהוא תיקון שלא מופיע בנוסח הממשלתי ואנחנו מבקשים להוסיף אותו.
משה (מוץ) מטלון
באיזה סכום מדובר בקרן?
רביב סובל
זה יגיע ל-6 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
שלא יופתעו, זה יעבור את המיליארד.
משה (מוץ) מטלון
עם הכסף של ההבראה.
היו"ר חיים כץ
כן. אני לא אופתע אם זה יעבור את המיליארד.
משה (מוץ) מטלון
לא נופתע. למטרה הזאת צריך סכום של 10 מיליארד שקלים ולא מיליארד.
אורלי לוי-אבקסיס
מכל השוק לוקחים חצי יום עבודה?
היו"ר חיים כץ
כן.
רביב סובל
זה לא חל על המגזר הציבורי.
היו"ר חיים כץ
מהמגזר הציבורי לוקחים מכל עובד 2,840 שקלים בערך שהם דמי ההבראה. זה עבר בחקיקה בכנסת. את זה לוקחים והכסף הזה ילך למטרות טובות.
רביב סובל
עוד תיקון נוסף עליו סוכם הבוקר הוא שתינתן לשר האוצר, בהתייעצות עם שר התעשייה ושר הרווחה, סמכות לדחות את המועד של הגבייה מספטמבר למועד אחר.


החלטת הממשלה מורכבת משני נדבכים והפעלת הקרן גם היא מורכבת משני נדבכים. נדבך אחד הוא קביעת הקריטריונים והכללים להפעלת הקרן. הקריטריונים האלה ייקבעו על ידי הממשלה, על ידי המנהל הכללי של משרד התעשייה, הממונה על התקציבים והחשב הכללי באוצר בהסכמה עם ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. זה יהיה ברמת קביעת הקריטריונים והכללים לפעולת הקרן. המדינה תקבע את העקרונות בהסכמת הגופים האלה לפעולת הקרן ואת הכללים לפיהם היא תעבוד, ואחר כך תהיה פעילות שוטפת של הקרן, יוגשו אליה בקשות לסיוע, לתמיכה, להלוואות, למענקים וכולי. הדברים האלה עדיין לא הוגדרו אבל הם יוגדרו בין הצדדים.
אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו מבינים שזה בהסכמה.
רביב סובל
הפעילות אחר כך, זה מה שסוכם, הניהול השוטף של הקרן, אם יהיו מחלוקות, זה יוכרע ברוב דעות.
אורלי לוי-אבקסיס
הרעיון עצמו הוא בהסכמה של התעשיינים ושל נציגי ההסתדרות?
רביב סובל
כן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נשמע אותם.
רביב סובל
כמו שאמרתי, קביעת הכללים נעשתה על ידי המדינה בהסכמה.
היו"ר חיים כץ
הייתי רוצה לשמוע את נציגי המעסיקים. התעשיינים.
חזקיה ישראל
מה שאמר רביב סובל נציג האוצר מקובל עלינו. אלה היו ההסכמות מהבוקר.
שי תקן
גם עלינו זה מקובל.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אפשר לשאול שאלות.
רחל אדטו
זה חוק מעתה ועד עולם?
רביב סובל
לא, מדובר בהוראת שעה.
היו"ר חיים כץ
הוראת שעה חד פעמית של שנתיים.
רביב סובל
הקרן לא מוגבלת, אבל המימון שלה הוא חד פעמי.
היו"ר חיים כץ
הכסף מגיע מדמי ההבראה. זה מאגר נתון שאחר כך רואים איך מתפעלים אותו.
רחל אדטו
את הערבות ההדדית הזאת אני מאוד לא אוהבת.
היו"ר חיים כץ
אבל היא עברה כבר בחקיקה בכנסת.
רחל אדטו
אז מה? זה לא אומר שאני אוהב את זה.
נועה בן-שבת
הכספים שנוכו במסגרת דמי ההבראה לא הולכים למפעלים במצוקה אלא הם הולכים לחסכון למעסיק ציבורי. הם נכנסים לאוצר המדינה. לפי החוק של תשלום חלקי של דמי הבראה, המטרה היא לפינוי מקורות בתקציב המדינה ולא לסיוע למפעלים במצוקה. זה לא עבר בחקיקה.
רביב סובל
הרוב המכריע של הכספים שייחסכו למעסיקים הציבוריים השונים בגין ניכוי דמי ההבראה, אכן יגיע לתקציב המדינה כיוון שהמדינה תפחית את ההעברות שלה למערכת הבריאות, למערכת החינוך, לשלטון המקומי, בסכומים שנחסכים לכל הגופים האלה. יש מספר גופים, כל מיני חברות ממשלתיות, כל מיני רשויות מקומיות מסוימות שאין להם כמעט תקציבים מהמדינה ולכן הגופים האלה מצד אחד נחסכו להם משאבים אבל מצד שני המדינה לא רואה את החסכון הזה.
רחל אדטו
אתם מקבלים עכשיו קארד בלאנש. אתם לא מתחייבים לנו ושום דבר אנחנו לא יודעים עכשיו על הקריטריונים שלכם. אתם אומרים תאשרו לנו את הכסף, תאשרו לנו את הקרן, אחר כך אנחנו נחליט, אבל אחר כך אתם יכולים לומר שזה יהיה רק למפעלים בפריפריה או רק למפעלים במרכז או רק למפעלים פרטיים או רק לאלה שהמנהלים שלהם כשלו או רק לאלה שהמנהלים שלהם הצליחו. רק אחר תגדירו את הקריטריונים. למה שאני לא אדע עכשיו?
היו"ר חיים כץ
כי הם לא יודעים.
רחל אדטו
בסדר, אז אל תתנו להם את הקארד בלאנש הזה לתת להם את הכסף.


אתה אומר מפעל כושל, אבל יכול להיות שהמפעל כושל בגלל שהמנהל שלו לקח את הכסף וברח לארצות הברית והשקיע שם בלאס-וגאס ולכן המפעל הזה כושל והיום שם כולם במצוקה. אני חייבת לממן אותו? אנחנו, האנשים, חייבים לממן את המנהל הזה שברח עם הכסף ומעל בו?
אורלי לוי-אבקסיס
אלה העובדים שנשארו חסרו פרנסה.
רחל אדטו
לכן הקריטריונים היו אמורים לענות על זה.
אורלי לוי-אבקסיס
זה מה שצריך. להכניס את זה באמת למקום שאנחנו צריכים כאן להגן על העובדים שנשארים ולא על ההנהלה שכשלה. המטרה היא להבטיח יציבות כלכלית לאותם עובדים.
רחל אדטו
אני חושבת שהחוק הזה הוא חוק שמאוד פוגע אפילו בעובד, לא בעובד שהוא במפעל שנמצא במצוקה אלא זה שלקחו ממנו את דמי ההבראה למטרה עלומה. אני חושבת שקודם היו צריכים להגדיר מי הקרן, מה הקריטריונים שלה, ורק אחר כך לומר שאנחנו ניתן שליש או רבע ונעביר את דמי ההבראה האלה.
אילן גילאון
חברת הכנסת אדטו צודקת. כל הרעיון הוא לגמרי דיפוזי ולא מובן לגמרי. בקרן כזאת, הראשון שמתחיל ושם את הקופון, צריכה להיות הממשלה.
היו"ר חיים כץ
אבל מי ששם בפועל, אלה הם העובדים.
אילן גילאון
פעם קראו לזה מלווה חובה מרצון אבל אנשים לא עשו את זה מרצון. זה הדבר הראשון שמפתיע אותי.


אנחנו מדברים כאן על הגדרה של הצלת מפעלים כושלים. אני רוצה לדבר על הצלה של מקומות עבודה ולא על הצלה של מפעלים כושלים וזה חייב להיות מוגדר.


הסכום איננו מוגדר ואיננו מספיק. מה קורה מבחינת הסיוע למפעלים האלה? למי הם שייכים? נניח מחר אתה רוצה לקחת את עוף העמק ולהציל אותו, של מי יהיה המפעל הזה? האוצר קונה אותו? הוא נמסר לעובדים? ההסתדרות קונה אותו? של מי המפעל הזה? הדברים האלה לא ברורים כאן לחלוטין. אני בטח לא חושד בכשרים, אבל כמו שרחל אדטו אומרת, כאן יש למישהו חבר שמביא חבר עם כל הכבוד לוועדת הארבע. כאשר יש ארבעה חתנים – ארבעה גופים – כל אחד צריך לתרום את חלקו. כמה ההסתדרות תורמת? יש לה קרן לנושאים כאלה והיא עשתה את זה בעבר והיא גם צריכה לעשות את זה בעתיד. יכול להיות שזאת קרן שצריכה להיות קרן צומחת גם בהמשך אבל אם הדברים האלה לא ברורים, הגנה על 150 אלף מקומות עבודה, שכל אחד יוכל לעשות את זה, לא עשינו שום דבר כי אז אני באמת לא יודע מה קורה. אני רוצה לדעת לגבי עוף העמק – ניקח את זה בתור טסט סטאדי.
היו"ר חיים כץ
אני אענה לך במקומו.
אילן גילאון
אם אתה היית יכול להיות במקומו, אולי לא הייתי שואל את כל השאלות האלה.
היו"ר חיים כץ
אין לי שאיפות להיות במקומו. אני שמח במקומי. העבירו בחקיקה את דמי ההבראה. זה עבר. השאלה הזאת נשאלה, מה עושים עם הכסף ומי לוקח את הכסף. הבוקר היה צריך להתקיים דיון בשעה 10:00 או ב-11:00, פנה אלי שרגא ברוש ואמר לי שיש לו בקשה אלי מאחר שאין הסכמות עם הממשלה לא למי ילך הכסף אלא ממי יהיה מורכב הגוף שיחליט למי הולך הכסף.
אורלי לוי-אבקסיס
אולי נצביע רק על הרכב הוועדה ואחר כך נעשה משהו לגבי השאר?
היו"ר חיים כץ
הוא אמר לי שהוא מבקש ממני לא לקיים דיון בנושא. מילאתי אחר בקשתו מאחר שאין הסכמות. הוא חזר אלי יותר מאוחר ואמר שיש הסכמה עם הממשלה. יש הסכמה על הגוף שיחליט.


אנחנו יודעים שני דברים כאשר האחד הוא שיש כסף והכסף ניתן והוא יורד בחקיקה, והדבר השני הוא שיש מבנה של הגוף שצריך להחליט. מבחינתם, אם לא נאשר ולא יהיה מי שיחליט, בטוח שאף אחד לא יקבל כלום.
רחל אדטו
דמי ההבראה יהיו באוצר.
היו"ר חיים כץ
אף אחד לא יקבל כלום.
אילן גילאון
שים לב שרביב סובל לא מאשר את מה שאתה אמרת. הוא אמר מירבו של הכסף.
משה (מוץ) מטלון
אני חייב להסכים עם דבריה של רחל אדטו. מצד אחד אנחנו רוצים כסף שתעזור לעובדים, ולכן אנחנו כאן. ועדת העבודה והרווחה באה לטפל בעובדים ובאנשים קשי יום. העסקים הם חשובים מאוד כי אם לא יהיו עסקים, לא יהיו עובדים. מצד שני מה יקרה אם לא נאשר?
היו"ר חיים כץ
יהיה להם את הכסף אבל ההסתדרות לא תוכל לחלק לאף אחד.
רחל אדטו
זה לא כסף צבוע. הכסף הולך לאוצר.
נועה בן-שבת
הכסף של דמי ההבראה איננו צבוע. מה שיש כבר בחוק, לא צבוע.
משה (מוץ) מטלון
אני היחידי שלא קורא קריאות ביניים לחברים שלי ולא מפריע להם, אבל תמיד כאשר אני מדבר, הם נכנסים לדבריי. אני לא יודע מה צבוע, אבל אני יודע מה ששמעתי מרביב סובל. לאחר מה שאני שומע מרביב סובל, אני אומר שאני בבעיה ואני בהתלבטות כי אם לא נאשר, אולי לא יהיה כסף.
היו"ר חיים כץ
אולי יהיה כסף אבל הוא לא חולק.
משה (מוץ) מטלון
אני מדבר על העובדים.
אורלי לוי-אבקסיס
הכסף יישאר במשרד האוצר.
משה (מוץ) מטלון
מצד שני, שאלתי אותך שאלה בקריאת ביניים קודם לכן, תוך כדי דבריך, האם זה גם לאותם מפעלים או עסקים שנפגעו בעוטף עזה מירי הקסאמים, ושם אמרת לי שיש קרן אחרת. ממה שאני יודע על הקרן האחרת, היא לא כל כך חילקה לעסקים במצוקה אלא אם תתקן אותי.
אורלי לוי-אבקסיס
לא, היא העמידה תנאים כאלה שפשוט אי אפשר היה לממש אותם.
היו"ר חיים כץ
אני אענה לך במקומו ואומר לך למה הקרן אולי תחלק. היא תחלק כי לא ישבו שם רק אנשים מהאוצר אלא ישבו שם גם אנשים מההסתדרות ומטעם המעסיקים. אם היו אלה רק אנשים מהאוצר, אולי הקרן לא הייתה מחלקת, אבל לא זה המצב.
משה (מוץ) מטלון
השורה התחתונה שאני רוצה לשאול היא אם מקימים כזו ועדה מכובדת והיא באמת מכובדת, למה לא ישב שם – ואולי אני שואל שאלת תם, טיפש והדיוט – איש ציבור שהוא שופט, איש חיצוני, איש ציבור אמיתי שנקי מאינטרסים של הסתדרות ושל מעסיקים, איש חברתי חיצוני שגם ייתן את דעתו בנושא.
אורלי לוי-אבקסיס
אני רוצה לדעת כאשר אנחנו מדברים כאן על עסקים במצוקה, מה אתם מתכוונים במצוקה?
היו"ר חיים כץ
הם לא יודעים.
אורלי לוי-אבקסיס
זה במקרה שהולכים לפטר עובדים? איך זה מוגדר?
רביב סובל
המטרה, כמו שציינו כאן, היא בסופו של יום להציל את מקומות העבודה. זה הקריטריון המרכזי שעל פיו ייבחנו מפעלים. אלה מפעלים שיש להם כדאיות כלכלית, אבל הם נקלעו לאיזושהי מצוקה זמנית והם צריכים סיוע כדי לעבור איזושהי תקופה.
אורלי לוי-אבקסיס
אז אנחנו מדברים על הלוואות?
היו"ר חיים כץ
לא.
אורלי לוי-אבקסיס
כי מצוקה זמנית, אלה הן הלוואות. אתם מדברים על מענקים או על הלוואות?
היו"ר חיים כץ
את מבקשת ממנו דברים שהוא לא יודע. השאלה ששאל אילן גילאון מה קורה עם עוף העמק, האם קונים את המפעל או לא קונים אותו.
רביב סובל
אני מניח שהמדינה במקומות בהם מתאים סיוע באמצעות הלוואה, היא תיתן הלוואה. במקומות בהם נדרש סיוע על ידי מענק, היא נותנת מענק כאשר ההבחנה תהיה סוג המצוקה אליה נקלע העסק.


אני אתן דוגמה. למשל, אנחנו עומדים להפעיל ביחד עם משרד התעשייה מעין חופשה ללא תשלום למפעלים שיש להם מעתה זמן פעילות. קרן כזאת תוכל בהחלט גם לתת סיוע, והסיוע הזה ניתן במענקים לעסק, והיא תוכל לתת סיוע במענקים למפעלים שיש להם איזושהי האטה זמנית.
רחל אדטו
תנו לנו כסף ואנחנו נחליט בעתיד.
היו"ר חיים כץ
כסף כבר נתנו.
רביב סובל
זה לא שונה מכל תקציב המדינה. בכל תקציב המדינה גובים מסים.
רחל אדטו
אני רוצה לקרוא מה סבר פלוצקר יכתוב בנושא. אתה יודע איזה גינוי סבר פלוצקי יכתוב על הדבר הזה?
היו"ר חיים כץ
זה לא מעניין אותי. אני לא עובד בשביל העיתון.
רחל אדטו
רק תפיסת העולם הכלכלית.
היו"ר חיים כץ
שמו את התמונה שלי בעיתון "ידיעות אחרונות" עם כותרת.
רחל אדטו
אני חושבת שהחוק הזה הוא אולי מאוד טוב, אבל הוא בתול, הוא לא הגיע בכלל לידי הבשלה, הוא בכלל לא בהתחלת הדרך שלו. להביא אותו ולזרות לנו חול בעיניים, זאת ממש פגיעה באינטליגנציה של כולם כאן. אומרים לנו תאשרו ואחר כך אנחנו נבנה לכם את התקנות. אין דבר כזה.
אורלי לוי-אבקסיס
הרעיון הוא רעיון טוב. אני גם חוששת שהרעיון יגווע או שבאמת הכספים ילכו לאוצר ויישארו אצלו ואני לא יודעת לאן הם יופנו. אני באמת רוצה להציל את הרעיון, אבל חשוב שיהיו להם איזה שהם תנאים מסוימים.
אריה ביבי
אני דווקא בפשרה. אני בעד זה שייקחו את החלק המזערי או הארי של דמי ההבראה וישימו אותו בקרן כלשהי. בסדר. אבל אני רוצה שבקרן הזאת יהיה איש הסתדרות.
אורלי לוי-אבקסיס
יש שני אנשי הסתדרות.
אריה ביבי
אני יודע. רגע. איש הסתדרות, איש ממשלה ואני רוצה גם שיהיה שופט.
היו"ר חיים כץ
אתה אדם מאוד אינטליגנטי, אבל אם היית בא בזמן לא היית חוזר על דברים שמישהו אמר קודם לכן.
אריה ביבי
בכוונה אני רוצה לחזור. אני רוצה לחזק את הדברים. אם כיוונתי לדעת חכמים, זה מצוין. הייתי רוצה שופט והייתי רוצה איש ציבור. ברגע שיש לי את אלה, אני יודע שהכספים האלה באמת הולכים למטרות להן הם יועדו. ברגע שזה הולך לממשלה, להסתדרות ולמעסיקים, אין להם שום עניין כי למה מעסיק צריך לעסוק בכספים האלה שנלקחו מאנשים מדמי ההבראה שלהם?
היו"ר חיים כץ
יש גם מס חד פעמי ממפעלים. חצי יום תרומה ממפעלים.
רחל אדטו
זאת פגיעה לא מידתית.
אריה ביבי
אם באמת יש מפעלים כושלים, יש שופט שהוא יקבע.
היו"ר חיים כץ
לא נעים לי לומר, אבל אנחנו נותנים יותר מדיי קרדיט לשופטים. הרבה מעבר למה שמגיע להם.
משה (מוץ) מטלון
שים איש אקדמיה. בסדר?
היו"ר חיים כץ
קראתי אתמול על שופט שפסק על מישהו שניסה לדרוס. אנחנו נותנים יותר מדיי קרדיט. הייתי רוצה שהיועצת המשפטית של הוועדה תשאל כמה שאלות כי לדעתה יש כאן לקונות.
נועה בן-שבת
לא, אדוני, אני אולי אסביר. אני לא רוצה לשאול כל כך אלא אני רוצה דבר ראשון לומר אמירה.

אני חושבת שהצעת החוק הזאת היא לא חוקתית והיא יותר פוגעת בזכות הקניין. אנחנו לא עומדים אפילו בדרישות של לתכלית ראויה או של הוראות שתואמות את ערכיה של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים במצב בו התכלית לא כתובה בחוק. לא כתובים כל הדברים שנאמרים לנו כאן. הדברים האלה צפים על פני המים ואלה לא דברים שאנחנו רואים אותם בחקיקה. אלה דברים שהיו צריכים להיות בהסדר ראשוני, גם הקביעה של הוועדה, הקביעה של המטרות, הקביעה של ההוראות, הנהלים לחלוקה.
אריה ביבי
על זה נאמר מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים.
נועה בן-שבת
כל הדברים האלה היו צריכים להיות אם לא ברמה של חקיקה ראשית, ברמה של תקנות מסודרות. כל הדברים כאן, אלה דברים שאין להם שום אחיזה.
אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו אפילו לא יודעים באיזה סכומים מדובר.
נועה בן-שבת
אנחנו לא יודעים מה הסכומים ואנחנו גם לא יודעים מה היעדים. אם היינו יודעים מה היעדים, אם אחד מכל הדברים האלה שאנחנו שומעים כאן שזה נועד להציל מקומות עבודה וכל הדברים הגדולים האלה, שזה להצלת מפעלים דווקא בצורה כזאת או דווקא בצורה אחרת, שהרכב הוועדה הוא כזה או אחר – אנחנו לא רואים את הדברים.


יתרה מכך. אנחנו מדברים כרגע רק על בניית הכיס, הקופה, זאת בעצם קופה קטנה שנמצאת בצד והיא מחוץ לתקציב המדינה. אנחנו מדברים רק על גביית הכספים לאותה קופה ואנחנו לא יודעים מה ייעשה עם הקופה. מה שאנחנו יודעים היום מהחלטת הממשלה, היא מצוטטת בדברי ההסבר, הוא שהחלטת הממשלה אומרת שהכספים האלה, למרות שהם נגבים כמס מכוחה השלטוני של המדינה, הם לא יחולקו על ידי המדינה לבדה אלא יהיו שותפים למדינה גופים חוץ-ממשלתיים. עם כל הכבוד ההסתדרות ולשכת התיאום הם גופים לא ממשלתיים וזה תקדים מאוד נורא ומסוכן.
היו"ר חיים כץ
זה יתרון או חסרון?
נועה בן-שבת
אני חושבת אדוני שזה חסרון.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שזה יתרון.
נועה בן-שבת
יתכן, אבל אני רוצה לתת דוגמאות לדברים אחרים בהם נעשות פעולות שאפשר לומר שהן פעולות דומות ואפשר לומר שהן פעולות שונות. יש למשל את החוק לרכישת מפעלים בידי העובדים. החוק הזה קובע את כל ההוראות, החל איך גובים את הכספים, מי מחלק אותם, מי עושה ומה עושה ולאיזה מטרה, וכל הדברים האלה נקבעים בחקיקה. אין שום סיבה שכאן – כאשר אנחנו הולכים למטריה מאוד דומה - שהדברים לא ייקבעו לפחות באותה רמת קביעה.


אני רוצה לתת דוגמה מתחום של תמיכות. כאשר לוקחים כסף מאוצר המדינה, לא גובים מס מאנשים אלא מקצים לאוצר המדינה בחוק התקציב סעיפים מסוימים לתמיכה, יש חובה להקצות אותם, יש נוהל שקובע שר האוצר באישור היועץ המשפטי לגבי המבחנים באופן כללי, איך עושים את המבחנים, ואת הקריטריונים קובעים ומאשרים על ידי היועץ המשפטי לממשלה. כל העסק הזה נעשה כדי להעביר את הכסף לידיים של מוסדות ציבור. אנחנו מדברים כאן על פרוצדורה ארוכה ומוסדרת, עם בלמים וגורמי ביקורת. כאן אנחנו מדברים על מצב בו החוק חסר. יש לנו רק את גביית הכספים ואין לנו שום הוראה לגבי איך מוציאים אותם.


יתרה מכך. בהצעת החוק המקורית דובר על החלטת הממשלה כנוסחה ביום מתן ההחלטה ועכשיו אנחנו שומעים שיש כוונה לשנות את החלטת הממשלה. הממשלה אפילו לא החליטה אבל אנחנו כבר יודעים מה יכתיבו לממשלה להחליט. המצב הזה בו קובעים הוראות כאלה מסוג זה לא בחקיקה, הוא מצב מאוד מאוד בעייתי ומסוכן.


אני רוצה לומר שעד שהקרן הזאת תוכל להיות מופעלת, אנחנו מבינים שיכול להיות שיידחה מועד הגבייה עד שהכספים ייקבעו, מדוע אז אנחנו לא יכולים להגיע למצב בו הפרטים יהיו ידועים, יהיו ידועים מה הקריטריונים, תהיה טיוטה לקריטריונים, יהיה ידוע איך מחלקים, יהיה ידוע מי הוועדה וכולי. כל הדברים האלה יהיו מסודרים וכתובים, אפשר יהיה לבוא עם אותו חוק ולגבות את אותה גבייה. אין שום דבר מיוחד וקדוש בספטמבר 2009 ואין שום סיבה שהדברים האלה ייעשו. לבנות את הכיס, לגבות את הכסף עכשיו ולעשות שימוש לצורך זה גם בהליך של חוק ההסדרים אבל גם בכוח השלטוני של גביית מס מהעובדים.
רביב סובל
אני חייב לציין שזאת פעם ראשונה שאני שומע שגביית מסים היא לא חוקתית.
נועה בן-שבת
אני אוכל גם להסביר מדוע ומדוע זה שונה ממסים אמיתיים במסגרת מדיניות כלכלית.
טלי ארפי
אני רוצה לומר שלגבי החלטת הממשלה - באשר לטענה שזה לא חוקתי – אנחנו חושבים שמדובר כאן בתכלית ראויה. כל הרעיון של הקמת הקרן היא בעצם לסייע למפעלים ולעסקים שנמצאים במצוקה על מנת להתמודד עם המשבר הכלכלי. אני חושבת שאין תכלית יותר ראויה מזו.
רחל אדטו
זה לא משבר כלכלי.
היו"ר חיים כץ
היא יכולה לומר מה שהיא רוצה, גם אם זה לא מתאים לך. היא לא אומרת מה שאת רוצה אלא היא אומרת מה שהיא רוצה ומה שהיא חושבת ואולי מה שאמרו לה לומר.
טלי ארפי
החלטת הממשלה קובעת את דרכי הפעלת הקרן.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודעת מה היא קובעת. היום בשעה 10:00 בבוקר זה לא היה כך.
רחל אדטו
איפה הקריטריונים?
טלי ארפי
אין עדיין קריטריונים.
אריה ביבי
אפשר לתת להם כמה ימים להתארגן ולחזור לכאן.
רחל אדטו
תביאו את הקריטריונים. איפה החלטת הממשלה עם הקריטריונים?
אילן גילאון
אפשר להגדיר כאן שתקום קרן כזאת ושכספי החופשה הם חלק מהקרן.
היו"ר חיים כץ
אפשר להגדיר כאן משהו שאם הוא לא חוקתי, יכולים נציגי קדימה לפנות לבג"צ.
אילן גילאון
אין צורך בזה. זאת הגדרה כל כך רחבה.
משה (מוץ) מטלון
גם נציגי קדימה לא מתנגדים להקמת קרן.
אריה ביבי
נכון. אבל שיהיה מנגנון.
אורלי לוי-אבקסיס
אולי הכספים יוצאו באישור ועדת העבודה והרווחה?
אריה ביבי
אם אני הייתי באוצר, הייתי מקבל את זה בשתי ידיים.
רביב סובל
אני אומר משהו אחד שהוא חלק מההסכמות.
היו"ר חיים כץ
את הוועדה לא מעניינות ההסכמות.
רביב סובל
עוד אלמנט אחד שיש בהסכמות ועמדה על זה היועצת המשפטית. היא אמרה מה יקרה, הכסף ייגבה ומי יודע מתי ישתמשו בו. כפי שציינתי, אנחנו מכניסים לתוך החוק אמירה ברורה שאומרת שלשר האוצר תהיה סמכות לדחות את המועד בו ייגבה אותו מס, כאשר יש הסכמה בינינו לבין נציגי ההסתדרות והארגונים הכלכליים.
רחל אדטו
הם בעלי עניין.
רביב סובל
זה עניין של בעלי עניין.
אריה ביבי
אנחנו רוצים לעזור לך.
רביב סובל
במידה שלא ייקבעו כללים להפעלת הקרן, שר האוצר ידחה את המועד לגביית הכסף. אין כאן בעיה לפיה הכסף "ישב" כאבן שאין לה הופכין באוצר המדינה ולא ייעשה אתו כלום. כולנו רוצים לעזור, גם נציגי הממשלה וגם נציגי ההסתדרות והארגונים הכלכליים, והמטרה היא לעזור למפעלים כמה שיותר מהר. אנחנו בטוחים שאנחנו נדע להגיע להסכמות על הכללים להפעלת הקרן ושאחר כך נצא לדרך.
אילן גילאון
עם כל הצער, אי אפשר להצביע כאן על ס"ע, סמוך עלי. אי אפשר.
היו"ר חיים כץ
הייתי רוצה לשמוע את משרד המשפטים.
דלית זמיר
לגישתנו אין כאן בעיה חוקתית. יש פה תכלית ראויה. אין כאן בעיה במישור החוקתי. החששות שהעליתם, גם לגישתנו יש פה איזשהו פתרון. הצעת החוק הזאת מפנה להחלטת הממשלה. החלטת הממשלה, כפי שנאמר קודם, מחולקת לשני חלקים. החלק שמטריד אתכם יותר הוא החלק של הקריטריונים, של הכללים לחלוקת הכספים ופחות החלוקה בפועל. גם אותנו זה יותר הטריד. לכן את זה השארנו בידי הממשלה. זה דבר שהממשלה לא מתפרקת מסמכותה בעניין הזה אלא הכללים נקבעים על ידי הממשלה בהסכמת הארגונים. זאת אומרת, כל הכללים המינהליים של הפיקוח המינהלי, חלים כי זאת פעולה של הממשלה. להבדיל מהכללים האלה, יש את אופן החלוקה. החלוקה באמת יכולה להתבצע בידי גופים פרטיים שהם בעצם כפופים לאותם כללים שנקבעו על ידי הממשלה.


לכן אנחנו לא רואים כאן קושי בוודאי לא ברמת החוקתיות וכמו שאמרנו, יש כאן תכלית ראויה.
אורלי לוי-אבקסיס
מבחינה משפטית כיסית את הנושא הזה. יש פה כשרות משפטית, נגיד. אותי שכנעת. זה בכל מקרה בהתאם לנהלים שגם ככה נקבעו, בסדר, אבל השאלה שלי היא מי יפקח . לפעמים גם על הממשלה צריך לפקח.
דלית זמיר
יש הרבה קרנות שמנוהלות על ידי המדינה והפיקוח הוא ברמה המינהלית.
אורלי לוי-אבקסיס
זה מס חדש שנגבה לתכלית הראויה שדיברנו עליה.
דלית זמיר
המס הוא חדש, נכון. אנחנו מדברים עכשיו על הפעלת הקרן, על איך נפקח שהקרן פועלת טוב ומחלקת את הכספים בצורה טובה. אני אומרת שהדבר הזה הוא לא כלי חדש. זאת אומרת, קרנות כאלה וסיוע לכל מיני גורמים על ידי הממשלה, נעשים בכל מיני מקרים אחרים, גם אם החלוקה נעשים על ידי גופים שהם לא הממשלה. לכן הפיקוח הוא ברמה המינהלית. זאת אומרת, אפשר ליצור כאן איזה שהן שקיפויות, איזה שהם כללים לבדוק מה הקריטריונים, ואני מניחה שהקריטריונים יהיו ידועים בצורה זו או אחרת לציבור.
אורלי לוי-אבקסיס
תביאו אותם לכאן ואנחנו נאשר אותם.
דלית זמיר
לא. לא צריך אישור ועדה על החלטת ממשלה על קרנות.
אורלי לוי-אבקסיס
אבל על המס, כן.
דלית זמיר
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אריה ביבי, אני מדבר כיושב-ראש הוועדה ואולי אני מכניס קצת פוליטיקה לעניין. גם אנחנו כולנו שליחים פוליטיים.
אריה ביבי
אני באמת ובתמים אומר לך אדוני היושב-ראש שאני מתייחס לעניין. אם צריך, אני גם אצביע נגד המפלגה שלי, אבל שיעשו את התיקון שאנחנו מבקשים.
היו"ר חיים כץ
יחד עם זאת, לפני שעתיים או שלוש שעות הרגזנו פעם אחת. לפעמים צריך לבלוע דברים, בטח בחוק ההסדרים שכולנו מתנגדים לו שהוא מעין מכבסת חוקים לא ראויה. כבר חוקקנו את חוק דמי ההבראה וכבר הגענו להסכמות על כך שיורידו את הכסף. גם אני לא שמח על הדרך לפיה יקבעו איך יחלקו את הכסף.
משה (מוץ) מטלון
אתה עוד לא יודע. אולי זאת דרך טובה.
היו"ר חיים כץ
אולי אבל אני לא שמח על כך שאנחנו באים לחוקק ואין דרך.
משה (מוץ) מטלון
זאת הנקודה.
היו"ר חיים כץ
אם מישהו חושב שכאן בחדר הזה הוא דואג לעובדים יותר ממני, לא יודע. באמת שאני לא יודע. אני בא בידיים נקיות ואומר שאני לא שמח על כך. יחד עם זאת, נתנו את הכסף ונתנו אותו בכעס גדול, גם בחלוקה ובהנחתה על גופים שהם לא בהסתדרות או כן בהסתדרות, מי ייקח, כמה ולמה, ואנחנו באים לחוקק חוק שהוא לא מושלם וכשאני אומר שהוא לא מושלם, זה בלשון המעטה.
משה (מוץ) מטלון
אפשר לאשר עקרונית ואחר כך להמשיך?
היו"ר חיים כץ
אין אחר כך. כאשר אתה מאשר, אתה מאשר והם מקימים את הגוף ואתה יכול אחר כך לעשות בחקיקה אחרת. תמיד יש לנו כוח, אם אנחנו רואים שזה לא טוב ואנחנו יכולים לעצור את הדברים.
אורלי לוי-אבקסיס
דברים כאלה? משהו בסגנון הזה?
היו"ר חיים כץ
אנחנו יכולים לעצור.
אריה ביבי
אני לא רוצה לעצור.
אורלי לוי-אבקסיס
את חלוקת הקרן?
היו"ר חיים כץ
לא. את יכולה לעצור חקיקה אחרת ודברים אחרים, תקציבים אחרים שהוא מבקש ואת לא נותנת לו אותם.
אריה ביבי
תן להם יומיים.
היו"ר חיים כץ
אין יומיים. אתה צריך להעביר את זה היום.
אילן גילאון
אני הבנתי מה אתה אומר. אני מוכרח לומר שיחסית לכל ועדה אחרת, יושב-ראש הוועדה הזאת מתנהל בצורה ראויה להערכה מהבחינה הזאת. יחד עם זאת, תבין גם אתה שגם לנו יש תפקיד.
היו"ר חיים כץ
נכון.
אילן גילאון
זאת המציאות. יש לך כאן קואליציה ואופוזיציה, ואני מוכן שנצביע לפי העניין ואני מבין מה אתה אומר. זה נכון שהיום נפל דבר כאן. בעניין תוכנית ויסקונסין נפל דבר.
אריה ביבי
אני מוכן להצביע אם יתקנו את מה שאומרת היועצת המשפטית.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו.
אילן גילאון
שנבין אחד את השני ושגם נכבד אחד את השני.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לפקח, לנסות ולדרוש בקרות הן מהאוצר והן מההסתדרות.
נועה בן-שבת
פיקוח פרלמנטרי או פיקוח במסגרת ההוראות?
היו"ר חיים כץ
פרלמנטרי.
אריה ביבי
אם יעשו את התיקונים שהציעה היועצת המשפטית, אני אצביע בעד.
היו"ר חיים כץ
ביקשתי שיהיה נציג הוועדה בוועדה הזאת. ביקשתי אבל אמרו לא. לא חשבתי שאני אהיה הנציג, אני לא מחפש לי ג'ובים.
משה (מוץ) מטלון
ממי ביקשת?
היו"ר חיים כץ
מהגורמים שקבעו את הוועדה. מהגורמים השלטוניים-הסתדרותיים.
רביב סובל
יש כאן הצעה שמגיעה ממשרד המשפטים, שהממשלה תתחייב מדי חצי שנה להגיע לוועדת הכנסת על מנת לדווח לה על פעילות הקרן.
היו"ר חיים כץ
יפה מאוד.
משה (מוץ) מטלון
בסדר.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול.
רביב סובל
זה יכול להיות גם חלק מהצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
בסדר, נכניס בהצעת החוק שהממשלה מתחייבת אחת לחצי שנה לבוא ולדווח לכנסת לאן הופנו הכספים, למי ניתנו כספים ומה מצב הקרן.
נועה בן-שבת
מי יהיה השר שידווח? שר האוצר?
היו"ר חיים כץ
או מי מטעמו.
אורלי לוי-אבקסיס
שר האוצר או שר התעשייה.
היו"ר חיים כץ
שר התעשייה.
אריה ביבי
הם גם מתחייבים שבתוך הוועדה יהיה איש ציבור?
היו"ר חיים כץ
לא, לא יהיה איש ציבור. הוועדה סגורה. הם מתחייבים בחוק להגדיר בחוק שהם צריכים לבוא ולדווח ותאמין לי שזה שווה משהו.
נועה בן-שבת
פרק ט"ז: סיוע למפעלים במצוקה (הוראת שעה).
רביב סובל
בכל מקום אנחנו מתקנים בו כתוב מפעלים – עסקים.
נועה בן-שבת
מה נעשה אם החלטת הממשלה לא תאשר את מה שאתם מעונינים בו? אתם מתחייבים לשנות גם את החלטת הממשלה בהתאם?
רביב סובל
יש כבר נוסח.
נועה בן-שבת
ואיך אנחנו נדע מהו עסק? מי אמר שבכלל בעסק הזה יש עובדים?
היו"ר חיים כץ
הוא יבוא וידווח.
רביב סובל
אם לא, למה שניתן לו סיוע?
נועה בן-שבת
אני לא יודעת. לא קבעתם שום קריטריון לסיוע.
היו"ר חיים כץ
אין קריטריונים. יהיו קריטריונים.
נועה בן-שבת
לא יהיו בחקיקה, לא יהיו בתקנות. איך הם יהיו?
היו"ר חיים כץ
גבירתי, הערותייך נשמעו.
נועה בן-שבת
אני מעירה לעניין הזה.


סיוע לעסקים במצוקה (הוראת שעה).


בפרק זה -


"החלטת הממשלה" – החלטת ממשלה מספר 150 מיום י"ח באייר התשס"ט (12 במאי 2009) ולפיה על המנהל הכללי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, הממונה על התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר, להקים קרן שתפעל למתן סיוע כלכלי לעסקים שנקלעו למצוקה בשל המצב הכלכלי כאמור באותה החלטת ממשלה וכנוסחה ביום קבלתה.


האם אנחנו נשארים ב"כנוסחה ביום קבלתה"?
רביב סובל
לא.
נועה בן-שבת
מה ייאמר? האם החלטת הממשלה תהיה נתונה לשינויים?
טלי ארפי
ערב קבלתו של חוק זה.
רביב סובל
כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה.
נועה בן-שבת
זה יהיה אותו מספר של החלטת ממשלה?
רביב סובל
לא. כפי שתתוקן ערב תחילתו של חוק זה.
נועה בן-שבת
"הקרן" – קרן שהוקמה לפי החלטת הממשלה.


הכוונה היא לקרן שהממשלה התכוונה להקים.
רביב סובל
לא, החלטת הממשלה כבר הקימה את הקרן. זה חלק מהחלטת הממשלה.
נועה בן-שבת
אבל היא לא הוקמה. היא לא קיימת.
רביב סובל
קרן שתוקם. אין בעיה.
נועה בן-שבת
"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.

"חוק התשלום חלקי" – חוק התשלום חלקי של דמי ההבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009.

"מעביד ציבורי" – מעביד כהגדרתו בסעיף 2 בחוק לתשלום חלקי למעט המדינה.

"סכום החסכון" – הסכום שיופחת מדמי הבראה וממשכורת של עובדיו של מעביד ציבורי בהתאם להסכם קיבוצי מאושר לפי סעיף 3 לחוק תשלום חלקי או הסכום שיופחת לפי חוק תשלום חלקי מדמי הבראה שעל מעביד ציבורי לשלם לעובדיו במהלך שנת 2009 או 2010 לפי העניין.

"עובד" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי למעט עובד המדינה, מי שעובד אצל מעביד ציבורי ועובד במשק בית.

השאלה מה מייחד את עובד במשק בית, אם מדובר בעובד יומי, אולי צריך לפטור את כל העובדים היומיים, ואם מדובר על זה שהוא לא מועסק למטרת עסק או משלח יד, אולי צריך לפטור את כל העובדים שעובדים שלא למטרת עסק או משלח יד.
רביב סובל
הכוונה הייתה לפטור את כל העובדים שאין להם מעסיק מסודר שמוציא תלושים, שיודע בכלל להתנהל מול המוסד לביטוח לאומי.
נועה בן-שבת
אם זה הולך בהתאמה לתלושים, אנחנו צריכים לומר מעביד שמעסיק את העובד שלא למטרת עסק או משלח יד. השאלה אם לזה אתם מתכוונים.
שלי יחימוביץ
שלא למטרת עסק?
נועה בן-שבת
למעט. אנחנו הרי מדברים על מי שיוצא מהגדרת עובד.
שי תקן
ההצעה קצת גורפת. זה מחריג את כל העמותות.
נועה בן-שבת
השאלה אם אתם רוצים להרחיב עובד במשק בית למשהו אחר. עובד יומי. רק עובד במשק בית?
חזקיה ישראל
זאת הייתה הכוונה. להוציא החוצה את נושא משק הבית.
נועה בן-שבת
והעובדים שמקבלים השלמת הכנסה בעצמם?
חזקיה ישראל
כל עובד שעובד, הוא מקבל משכורת מהמעסיק, זה חל עליו. השלמת הכנסה ניתנת לא על ידי המעסיק אלא ישירות באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
נועה בן-שבת
אבל גם הם יצטרכו לתרום את חלקם.
היו"ר חיים כץ
כן.
חזקיה ישראל
השלמת הכנסה משולמת על ידי הביטוח הלאומי.
נועה בן-שבת
"שווי יום חופשה" – סכום השווה למחצית השכר החודשי כשהוא מחולק ב-30.

"שכר חודשי" - השכר שממנו מגיעים לפי חוק הביטוח הלאומי בעד חודש ספטמבר 2009.

זה הנוסח שכתוב בהצעה, אבל אולי צריך לומר הכנסה חודשית מאחר שבחוק הביטוח הלאומי מדובר על הכנסה חודשית. יש לכם בעיה עם הנוסח הזה?
היו"ר חיים כץ
יש לכם בעיה עם הגדרה של שכר מול הכנסה חודשית?
רביב סובל
בוודאי. הכנסה זה יותר רחב.
נועה בן-שבת
בכל מקרה אתם מדברים על השכר ברוטו. זה לא שכר כמו לחופשה. מבחינה זאת המונח חופשה הוא מונח לא מדויק כי אנחנו לא מדברים על שווי יום חופשה אמיתי אלא אנחנו מדברים על שכר ברוטו.
רביב סובל
לכן זאת רק ההגדרה.
נועה בן-שבת
אתם שהנוסח יאמר "השכר ממנו".


גם על זה דיברנו ולא קיבלנו תשובה. הביטוח לאומי התבקש לבדוק את הנושא ולא חזר אלינו.

64.
מקורות הקרן.

(א)
מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובד בעד חודש ספטמבר 2009 לפי סעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי, יהיה חייב באותו מועד, בנוסף להם, בתשלום סכום חד פעמי בשווי יום חופשתו של כל אחד מעובדיו.

יש כאן שאלה ששאלנו את הביטוח הלאומי. אנחנו מדברים כאן על מעביד שחייב בתשלום דמי ביטוח והשאלה מה אנחנו עושים עם מעבידים שהם לא מעבידים באמת אבל הם משלמים לפי חוק הביטוח הלאומי דמי ביטוח, כמו למשל גורמים בהכשרה מקצועית שמשלמים עבור עובדים בהכשרה המקצועית.
כרמית נאור
יש מצבים בהם אנשים שנמצאים בהכשרה מקצועית אין ביניהם יחסי עובד-מעביד. במצבים כאלה הם משלמים דמי ביטוח מכוח הוראות מפורשות שמבטחות אותם לענפים מסוימים. אנחנו מדברים רק על מי שיש בינו לבין העובד יחסי עובד-מעביד. יש אנשים שנמצאים בהכשרות מקצועיות שיש יחסי עובד-מעביד, אבל אליהם כמובן נתייחס.
נועה בן-שבת
אנחנו גובים את הסכום גם מהמעבידים שיכול להיות שהם בעצמם מפעלים במצוקה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
נועה בן-שבת
(ב)
המעביד החייב בתשלום לפי סעיף קטן (א) ינכה מהשכר החודשי של העובד סכום השווה למחצית משווי יום חופשתו באופן שבו מנוכים דמי הביטוח הלאומי.


אדוני, לגבי נושא הניכוי השאלה מדוע לא ניתנת בידי העובד הבחירה.
היו"ר חיים כץ
השאלה היא לא ניתנת בידי העובד הבחירה, וזה החוק.
נועה בן-שבת
לנכות את הסכום או לוותר על חצי מיום חופשתו.
היו"ר חיים כץ
לא ניתנת הבחירה וזה החוק.
נועה בן-שבת
(ג)
מעביד ציבורי הכלול ברשימה שיפרסם שר האוצר בצו יעביר למוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מיום 31 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2009 ו-2010 את סכום החסכון שלו באותה שנה. הסכום שיעביר מעביד ציבורי למוסד יהיה לפי אישור של רואה חשבון מטעם המעביד הציבורי.
אילן גילאון
למה זה קשור לקרן?
היו"ר חיים כץ
זה קשור.
כרמית נאור
אני מבקשת תיקון לסעיף (ג). אנחנו מבקשים שהסכום שיועבר למוסד באופן מבוקר.
היו"ר חיים כץ
תסדירו עם הממשלה איך יועבר הסכום.
נועה בן-שבת
החלטת הממשלה יכולה להתייחס לנקודה הזאת.
אילן גילאון
עוד פעם הביטוח הלאומי קופת חסכון?
היו"ר חיים כץ
לא, הם לא. איך יועבר הכסף, את זה יסגרו עם הממשלה.
רביב סובל
סעיף 64(ד), זה מה שציינתי לגבי הסמכות לדחות את מועד הגבייה. אנחנו רוצים להוסיף סעיף קטן (ד) שיאמר:


(ד)
לא נקבעו כללים לפעילות הקרן, רשאי שר האוצר.
נועה בן-שבת
אבל לא כתוב שום דבר על פעילות הקרן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו כבר שאלנו את כל השאלות האלה.
נועה בן-שבת
אדוני, מבחינת ניסוח החוק, אין לזה מקום.
היו"ר חיים כץ
את אמרת שהוא לא חוקתי אפילו. שאלנו את כל השאלות.
רביב סובל
אני לא חושב שזה משהו שנדרשת לו הגדרה. יש קרן וברור שהיא תהיה לפעילות. לא נקבעו כללים.
קריאה
אפשר להגדיר כללים להפעלה.
רביב סובל
אין לי בעיה. תכניסו לנוסח.
נועה בן-שבת
עד איזה מועד? עד מתי?
היו"ר חיים כץ
עד בכלל.
רביב סובל
אם לא יצליחו להגיע להסכמה, ואני בטוח שיצליחו להגיע.
נועה בן-שבת
זה אומר שהקרן יכולה להתקיים מעתה ועד עולם.
היו"ר חיים כץ
נכון. מעתה ועד עולם.
רביב סובל
(ד)
לא נקבעו כללים לפעילות הקרן, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ועם שר הרווחה והשירותים החברתיים לדחות את מועד הגבייה האמור בסעיפים 64(א) ו-(ב).
נועה בן-שבת
65.
גבייה

המוסד לביטוח לאומי יגבה את הסכום המפורט בסעיף 64(א) בדרך בה הוא גובה את דמי הביטוח הלאומי בעד אותו חודש. לעניין הגבייה והתשלום יחולו הוראות חוק הביטוח הלאומי בשינויים המחויבים לפי העניין כאילו היו הסכומים דמי ביטוח לאומי.

66.
העברת סכומים לקרן לאחר ניכוי הוצאות

המוסד לביטוח לאומי יעביר לקרן את הסכומים שגבה או הועברו אליו לפי פרק זה בניכוי הוצאות התפעול בשיעור של 0.5 אחוז שהמוסד לביטוח לאומי ינכה מהסכומים האמורים.

67.
תוקף


תקופת תוקפו של פרק זה תהיה עד מועד סיום הפעלתה של הקרן.
היו"ר חיים כץ
אחת לחצי שנה, דיווח.
נועה בן-שבת
אולי נקבע את זה בסעיף בין 66 ל-67.


שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ידווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
קריאה
לא רק השר. השר והממונה על התקציבים. ביחד.
נועה בן-שבת
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה והממונה על התקציבים ידווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אחת לשישה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה על הפעלתה של הקרן ועל הכספים ששולמו.
היו"ר חיים כץ
על חלוקת הכספים ששולמו מהקרן.
נועה בן-שבת
יש כאן הסתייגויות של קבוצת מרצ, קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד, קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת האיחוד הלאומי. הם מבקשים למחוק את הסעיפים.
היו"ר חיים כץ
אתם רוצים להעביר אותן רק להסתייגויות דיבור?
אילן גילאון
כן. יש לנו הסתייגויות דיבור כבר לשלוש שנים. כבר אין לנו מה לומר.
נועה בן-שבת
הם הציעו הצעה אחרת והיא למחוק את המלים.
היו"ר חיים כץ
הכל הסתייגויות דיבור.
אילן גילאון
כן. מה נשאר לי לעשות? רק לדבר.
היו"ר חיים כץ
מאחר שלחוק הזה אין הסתייגויות, אנחנו נצביע על החוק כפי שהוקרא.

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – 3

החוק אושר

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:30

קוד המקור של הנתונים